Cyfrowy Przedwzmacniacz


7
Ocena: None Średnia: 7 (3 głosujących)

Przedwzmacniacz ten został zbudowany w oparciu o cyfrowy scalony procesor dźwięku TDA8425 sterowany za pomocą mikrokontrolera ATTiny2313. W układzie nie zastosowano żadnego wyświetlacza a jedynie linijkę diod LED (bargraf), na którym wyświetlane są podstawowe informacje o parametrach dźwięku. Przedwzmacniacz posiada dwa niezależne kanały, przełączane w pełni cyfrowo, oraz regulację głośności i barwy dźwięku. W roli elementu regulacyjnego wykorzystano tani i popularny impulsator (enkoder) obrotowy z wbudowanym przyciskiem. Zapewnia to prostą i intuicyjną obsługę urządzenia, zmniejszając znacznie jego wymiary. Przejście z ustawień głośności do ustawień tonów odbywa się przez naciśnięcie przycisku w impulsatorze. Przedwzmacniacz ten znakomicie nadaje się do współpracy z dowolnym wzmacniaczem, testowany był wraz z układem Mini wzmacniacza 2x15W. W roli źródła sygnału można zastosować odtwarzacz mp3, komputer, magnetofon lub dowolne urządzenie tego typu wyposażone w wyjście słuchawkowe.

Działanie:


Schemat ideowy układu sterującego znajduje się na rysunku poniżej:

Sercem układu jest mikrokontroler U1 (ATTiny2313) wraz z rezonatorem kwarcowym X1 (16MHz) i kondensatorami C1 (22pF) i C2 (22pF). Rezystory R1 (3,3k) i R2 (3,3k) podciągają linie SCL i SDA magistrali I2C do plusa zasilania, zapewniając jej prawidłowe warunki pracy. Sprawą obróbki sygnału zajmuje się scalony procesor dźwięku U2 (TDA8425). Sygnał audio podawany jest na złącza IN1 i IN2 za pośrednictwem kondensatorów C13 - C15 (470nF). Wyjściem przedwzmacniacza jest złącze OUT, do którego sygnał dostaje się za pomocą kondensatorów C17 (2,2uF) i C18 (2,2uF). Pozostałe kondensatory C6 - C12 zostały zastosowane zgodnie z zaleceniem producenta układu na podstawie karty katalogowej, umożliwiają one poprawne jego działanie. Do zasilania całego urządzenia wykorzystano zasilacz zbudowany na stabilizatorach U3 (7812) i U4 (7805) i kondensatorach filtrujących C3 (470uF), C4 (47uF) i C5 (47uF). Dostarcza ona napięć 12V i 5V potrzebnych do pracy mikrokontrolera i procesora dźwięku.

Do zaprogramowania mikrokontrolera U1 służy złącze programujące Prog. Połączenie płytki sterownika z wyświetlaczem jest możliwe dzięki złączom GP1 (Goldpin) i GP2 (Goldpin)

Schemat ideowy wyświetlacza znajduje się na rysunku poniżej:

Płytka wyświetlacza nie zawiera żadnych skomplikowanych połączeń. Główną jej częścią jest wyświetlacz, linijka diod LED W1. Prąd wyświetlacza jest ograniczany za pomocą rezystorów R1 - R10 (330R). Impulsator I1 umożliwia regulację parametrów wzmacniacza, pełni on jednocześnie funkcję przycisku. Złącza GP1 (Goldpin) i GP2 (Goldpin) zapewniają połączenie płytki wyświetlacza z płytką przedwzmacniacza.

Budowa:

Układ sterujący przedwzmacniacza z powodzeniem można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Montaż należy rozpocząć od wlutowania wszystkich zwór (4 sztuki). Drugie w kolejności powinny być rezystory i podstawki pod mikrokontroler i procesor dźwięku. W dalszej kolejności należy zamontować pozostałe elementy, zgodnie z zasadą od najmniejszych do największych. Goldpin kątowy należy wlutować najpierw do płytki wyświetlacza, stroną krótszą w stronę wyświetlacza (patrz zdjęcia). Wlutowanie Goldpina kątowego w odwrotną stronę sprawi że płytka będzie stała wyżej a co za tym idzie niepotrzebnie zwiększą się wymiary przedwzmacniacza. Pomocą podczas konstrukcji może okazać się schemat montażowy dostępny tutaj.

Wyświetlacz można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Płytka jest bardzo prosta w montażu i nie zawiera żadnej zworki. Lutowanie należy rozpocząć od rezystorów a zakończyć na impulsatorze. Pod wyświetlacz dobrze jest zastosować podstawkę aby jego wysokość zrównała się z impulsatorem. Po włożeniu do obudowy i przykręceniu impulsatora, wyświetlacz powinien być na równo z obudową. Goldpin kątowy należy zamontować od strony druku, zgodnie z uwagami powyżej i zdjęciami zmontowanej płytki. Pomocą podczas konstrukcji może okazać się schemat montażowy dostępny tutaj

Wykaz Elementów:

Układ Sterujący:


1x Złącze Śrubowe ARK2(podwójne)
3x Listwa Goldpin 1x3 (IN1)
1x Listwa Goldpin 1x4 (Prog)

2x 3,3k

2x 5,6nF
2x 15nF
2x 22pF
2x 33nF
4x 470nF
2x 2,2uF Elektrolit
2x 47uF Elektrolit
1x 100uF Elektrolit
1x 470uF Elektrolit

1x Rezonator Kwarcowy 16MHz
1x Stabilizator 7805
1x Stabilizator 7812
1x Mikrokontroler ATTINY2313 + Podstawka
1x Wzmacniacz TDA8425

Wyświetlacz:


1x Listwa Goldpin 1x7 (Kątowy)
1x Listwa Goldpin 1x8 (Kątowy)
1x Impulsator obrotowy z przyciskiem

10x 330R

1x Wyświetlacz linijka 10 LED (Bargraf)

Programowanie:


Kod Źródłowy do sterownika obrotnicy został napisany w BASCOM AVR firmy MCS Electronics (http://www.mcselec.com/). Program przedstawiony jest poniżej:

'************* Konfiguracja uC *****************
'***********************************************
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 16000000
 
Config Portb = &B11111111 : Portb = &B11111111
Config Portd = &B11100011 : Portd = &B11111111
 
Config Scl = Portd.0
Config Sda = Portd.1
I2cinit
 
Port_led Alias Portb
D1 Alias Portd.5
D2 Alias Portd.6
S1 Alias Pind.4
I1 Alias Pind.3
I2 Alias Pind.2
 
Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
Enable Timer0 : On Timer0 Prztimer0
 
Enable Interrupts
'********** Konfiguracja uC Koniec ************
 
'****************** Zmienne *******************
'***********************************************
Dim Glos As Byte
Dim Bass As Byte
Dim Treble As Byte
Dim Funkcje As Byte
 
Dim Flaga_20ms As Bit
Dim Adres As Byte , Wartosc As Byte
Dim Dziel As Byte
Dim Zmieniono As Bit
Dim Autozapis As Byte
 
Dim In1 As Bit , In2 As Bit
Dim Tryb As Byte , Rezultat As Integer
Dim Licz_sw As Byte
 
Dim Poz_menu As Byte
Dim Led As Byte
'************* Zmienne Koniec ****************
 
'************ Warunki Poczatkowe ***************
'***********************************************
Readeeprom Glos , 2
Readeeprom Bass , 3
Readeeprom Treble , 4
Readeeprom Funkcje , 5
If Funkcje > 207 And Funkcje < 206 Then
 Gosub Resetowanie
End If
 
Poz_menu = 0
Zmieniono = 1
Gosub Diody
'******* Warunki Poczatkowe Koniec ***********
 
'************** Petla glowna ******************
'***********************************************
Do
 
Gosub Impulsator
If Rezultat <> 0 Then
 Select Case Poz_menu
  Case 0:                         'glos
   If Rezultat = 1 Then
    If Glos < 254 Then Incr Glos
   Else
    If Glos > 224 Then Decr Glos
   End If
  Case 1:                         'bass
   If Rezultat = 1 Then
    If Bass < 251 Then Incr Bass
   Else
    If Bass > 242 Then Decr Bass
   End If
  Case 2:                         'trable
   If Rezultat = 1 Then
    If Treble < 250 Then Incr Treble
   Else
    If Treble > 242 Then Decr Treble
   End If
  Case 3:
   Funkcje.0 = Not Funkcje.0
 End Select
 
 Gosub Diody
 Zmieniono = 1
 Autozapis = 200
End If
 
If Flaga_20ms = 1 Then
 Flaga_20ms = 0
 '***************************** 20ms
 If S1 = 0 Then
  Incr Licz_sw
  If Licz_sw = 4 Then
   Incr Poz_menu
   If Poz_menu = 4 Then Poz_menu = 0
   Gosub Diody
  End If
  If Licz_sw = 250 Then Gosub Resetowanie
 Else
  Licz_sw = 0
 End If
 
 If Zmieniono = 1 Then
  Gosub Wyslij_tda8425
  Zmieniono = 0
 End If
 
 If Autozapis > 0 Then
  Decr Autozapis
  If Autozapis = 0 Then
   'Portb.7 = Not Portb.7
   Gosub Zapis
  End If
 End If
 '***************************** 20ms
End If
 
Loop
End
'************ Petla glowna Koniec **************
 
'************ Przerwanie timer 0 ***************
'***********************************************
Prztimer0:
 Timer0 = 5
 Incr Dziel
 If Dziel = 5 Then
  Dziel = 0
  Set Flaga_20ms
 End If
Return
'******** Przerwanie timer 0 Koniec ************
 
'************ I2c *********************
Wyslij_i2c:
 I2cstart
 I2cwbyte 130
 I2cwbyte Adres
 I2cwbyte Wartosc
 I2cstop
 Waitms 1
Return
 
Wyslij_tda8425:
 Adres = 0
 Wartosc = Glos
 Gosub Wyslij_i2c
 
 Adres = 1
 Wartosc = Glos
 Gosub Wyslij_i2c
 
 Adres = 2
 Wartosc = Bass
 Gosub Wyslij_i2c
 
 Adres = 3
 Wartosc = Treble
 Gosub Wyslij_i2c
 
 Adres = 8
 Wartosc = Funkcje
 Gosub Wyslij_i2c
Return
'************ koniec i2c ***************
 
Diody:
 Select Case Poz_menu
  Case 0:                         'glos
   Led = Glos - 224
   Led = Led / 3
   D1 = 0
   D2 = 0
  Case 1:                         'bass
   Led = Bass - 242
   D1 = 1
   D2 = 0
  Case 2:                         'trable
   Led = Treble - 242
   D1 = 0
   D2 = 1
  Case 3:
   If Funkcje.0 = 0 Then Led = 11 Else Led = 12
   D1 = 1
   D2 = 1
 End Select
 Port_led = Lookup(led , Tabela)
Return
 
Impulsator:
 In1 = I1
 In2 = I2
 Rezultat = 0
 Select Case Tryb
 Case 0:
  If In1 = 1 And In2 = 1 Then Incr Tryb          'jezeli dwa rozwarte
 Case 1:
  If In1 = 1 And In2 = 0 Then Tryb = 2
  If In1 = 0 And In2 = 1 Then Tryb = 3
 Case 2:
  If In1 = 0 And In2 = 1 Then
   Rezultat = 1
   Tryb = 0
  End If
 Case 3:
  If In1 = 1 And In2 = 0 Then
   Rezultat = -1
   Tryb = 0
  End If
 End Select
 Waitus 100
Return
 
Resetowanie:
 Glos = 230                        '224-255
 Bass = 246                        'min=242 0=246 max = 251
 Treble = 246                       'min=242 0=246 max = 250
 Funkcje = 206                       '206 '[1][1][mu][efl][stl][1][1][we1=0 we2 =1]  &B11001110
 Gosub Zapis
Return
 
Zapis:
 Writeeeprom Glos , 2
 Writeeeprom Bass , 3
 Writeeeprom Treble , 4
 Writeeeprom Funkcje , 5
Return
 
'*********************************************************
Tabela:
Data &B11111111 , &B01111111 , &B00111111 , &B00011111 , &B00001111 , &B00000111 , &B00000011 , &B00000001 , &B00000000 , &B10000000 , &B11000000 , &B00111111 , &B11110011

Obsługa:

Obsługa przedwzmacniacza jest bardzo prosta. Wszystko dzieje się za pomocą jednego impulsatora z przyciskiem. Zaraz po włączeniu układ pracuje w trybie regulacji głośności. Kręcenie impulsatorem odpowiednio zwiększa lub zmniejsza poziom dźwięku. Naciskając przycisk w impulsatorze przechodzimy do ustawień basu, tonów wysokich i wyboru wejścia.

Dwie pierwsze diody wyświetlacza sygnalizują binarnie cztery tryby ustawień przedwzmacniacza, a pozostałe to zwykła linijka której kolejne diody wskazują poziom ustawienia danego parametru (Więcej zapalonych diod, większy np. poziom głosu).

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Przedwzmacniacz Schemat58.81 KB
Przedwzmacniacz Płytka14.85 KB
Przedwzmacniacz Płytka (odbicie lustrzane)14.89 KB
Przedwzmacniacz Płytka (3 na stronie)39.84 KB
Przedwzmacniacz Montowanie20.62 KB
Wyświetlacz Schemat19.73 KB
Wyświetlacz Płytka8.34 KB
Wyświetlacz Płytka (odbicie lustrzane)8.39 KB
Wyświetlacz Płytka (8 na stronie)48.54 KB
Wyświetlacz Montowanie10.12 KB
Kod Źródłowy5.97 KB
Program po kompilacji (BIN)1.82 KB
Program po kompilacji (HEX)5.14 KBPortret użytkownika adrbub

Bardzo ciekawy projekt.

Bardzo ciekawy projekt. Zrobiłbym sobie taki do mojego wzmacniacza... Tylko samą regulację głośności. I moje pytanie do autora jak uprościć kod do regulacji samej głośności... a enkoder na 3piny(tzn bez przycisku).
A jest możliwość jeszcze do takiego czegoś dorobić jakiś odbiornik rc5 i z pilota dodatkowo sterowanie głośnością??
Z góry dzięki za pomoc

Portret użytkownika mirley

Re: Przedwzmacniacz

Jeśli chodzi o upraszczanie kodu to nic nie trzeba zmieniać. Jeśli nie będzie przycisku w impulsatorze to będzie sama regulacja głośności. Z drugiej strony jeśli układ ma już takie możliwości regulowania tonów to uważam że nie opłaca się z nich rezygnować. Wystarczy dodać zwykły przycisk zwierny w miejsce tego w impulsatorze i będzie działać.

Odnośnie pilota to miałem pewne problemy z oprogramowaniem odbiornika podczerwieni na przerwaniach, aby mógł współpracować bez przeszkód z pozostałą częścią programu. Pracuje nad taką ogólną procedurą przy innym projekcie więc może wkrótce się pojawi to wtedy zaadaptujemy do programu przedwzmacniacza. (Prawdopodobnie będzie to wymagało przeróbki płytki)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika adrbub

ok, dzięki za info. Chyba

ok, dzięki za info. Chyba sobie taki zrobie... Jeszcze jedno pytanko otóż na 4 fotce są wszystkie 3 zworki przylutowane (te 3 kolo siebie) a na 6 tylko jedna i układ chodzi... przylutowane są od spodu płytki czy ich nie ma?, bo one chyba idą do impulsatora czyli są potrzebne...

Portret użytkownika mirley

Re: Przedwzmacniacz

Zworki wszystkie mają być wlutowane. Napisałem w opisie "Montaż należy rozpocząć od wlutowania wszystkich zwór (4 sztuki)"

Na zdjęciu nie ma wszystkich zwór bo jest to wynikiem późniejszych testów na układzie. Obecnie są wlutowane od spodu bo troszeczkę sobie ścieżki uszkodziłem w tym miejscu :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika MULTIMEN

Marcin z czy uzywajac

Marcin z czy uzywajac ATTiny13 dalo by sie wykozystacz czesc kodu dotyczaca impulsatora wieloobrotowego by wykozystac to sterownaia dwoma klawiszami klawiatury komputera chodzi o to ze mam klawiature numeryczna na usb przerobiona na panel w CARPC ale chce miec regulacje glosnosci ala potenziometr obrototowy i sam impulsator sie nie nadaje bo przy kreceniu musi klikac jako np SW1 a krecac w odwrotna strone jako SW2 , czy poprostu daloby sie zrobic taka przystawka podlaczona do usb zeby regolowac glosnosc w kompie, chyba prosciej bedzie uzyc tej klawiaturki i w fortedzie przypisac dwom klawiszom funkcje, wysjcia mikroprocesora djace imulsy podpiac przez transoptory do odpwiednich pinow klawiaturki :) zrobilem to narazie mechanicznie dalem 2 microswicze ale pokretlo sie nie kreci tylko przekrecajac kilka stopni zwiera przez dzwigienki te mikroswicze lepiej by bylo wlasnie zrobic cos na procku , pokusic sie nawet o ATTiny 2313 i uzywajac klik impusatora o kolejne funkcje, tylko pozostanie problem sygnalizowania ktora regolacja sie odbywa, ale na to tez mam pomysl :) mozna by np. zrobic tak ze zawsze na poczatku reguluje glosnosc poprzez klawisze 1 i 2 po kliknieciu w pokretlo przez 5 sek regulacja bassu po kolejnym kliknieciu regulacja sopranow za kazdym razem przypisujac temu kolejne klawisze klawiatury numerycznej po 10 sek samoczynnie powroci do regulacji glosnosci podajac impulsy na wyjscia 1 i 2 , moze sprobuje sam pokombinowac jak mi nie wyjdzie to sie bede radzic :) ciebie

Portret użytkownika multimen

Grzebalem troche w bascomie

Grzebalem troche w bascomie avr, w pomocy znalazlem o enkoderze obrotowym,
ale wyglada na to ze nie da sie uzyc ATTiny13 a szkoda bo zuzyje tylko 4 porty w procku 2 do encodera i 2 wyjsciowe do transoptorow, a klik bym wykozystal jako wlacznik i wylacznik kompa, no ale jestem zielony w tych sprawach i chyba moze sie da uzyc tego procka tylko jestem jeszcze na to za glupi :)? na ATTiny2313 przetestowalem :) bylo by dzialalo :) przynajmniej w symulatorze :) tylko :) trzeba napisac 2 programy LEWO i PRAWO :) i przypisac im 2 porty ze jesli obrot w lewo to wykona lewo i poda impuls nie dluzszy niz 250ms bo inaczej klawiatura da 2 znaczki a jesli obrot w prawo to wykona prawo i znowu da impuls na 2 port tez ze 180ms albo 200ms :) o ile dobrze zaczynam rozumowac :) wykorzystjac oczywiscie gotowca z pomocy AVR tylko tam jest PRINT i tekst zamiast okreslonego dzialania na portach wyjsciowych i to by trzeba bylo zamienic na program lewo i prawo :) mysle ze cos w stylu jak program LED :) w odbiorniku RC5 zapli na oczywiscie krucej diode wenatrz transoptora ktory zewrze styki klawiatury, proste by to bylo jakby wystarczylo dac stan wysoki lub niski ale tam jest matryca i trzeba odpowiednio polaczyc 2 z jedenastu wyprowadzen tasmy klawiatury foliowej:)ktorej juz nie ma :) sa microstyki. Obudowe klawiaturki numerycznej i klawisze mam zamiar wykorzystac do bydowy sterownika 4 urzadzen :) za pomoca kodow 4 cyfrowych :) nic w przyrodzie nie ginie wszytko trzeba wykorzystac :)

Portret użytkownika mirley

Re: ??

Trochę sie pogubiłem w tym opisie. Albo nie rozumiem do końca o co chodzi albo chcesz po wykryciu obrotu impulsatora podawać impuls na jedną z nóżek uC. Albo poprostu wypowiedź jest nie na temat przedwzmacniacza??

Albo jestm już zmęczony albo nie rozumiem nic z twojej wypowiedzi

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Multimen

Sory :) podlaczylem sie pod

Sory :) podlaczylem sie pod temat bo uzyles impulsatora jako regulatora glosnosci i barwy, a ja wlasnie potrzebuje czegos takiego a el nie we wzmacniaczy tylko w komputerze, by dzialalo jako klawiatura w CARPC wiec mysle ze mozna by to zrobic na 2 sposby jeden to uzyc uP by generowac cody ASCII odpoweidnich klawiszy przez port PS2 bo jest wolny, albo uzyc rozebranej klawiaturki numerycznej na usb do laptopa i sterowac matryca klawiatury poprzez uP ma to dzialac mniej wiecej tak ze pokrecasz w prawo poglasniasz dajac imulsu na jednym z wyjsc, krecac w lewo sciszasz znow impulsy na 2 z wyjsc, uywajac kliniecia przelaczenie na 2 kolejne wyjscia na czas 5sekund i obroty reguluja analogicznie wyjscia 3 i 4 jesli klikne 2 raz w ciagu 5 sek to przelaczenie na nastpene 2 wyjscia i obroty daja impulsy na wyjsciach 5 i 6 jesli przez kolejne 5 sek nie pokrece pokretlem to powraca do regulacji na wyjscia 1 i 2 jesli mozna jeszcze podpiac 3 ledy to zielony bylby wlaczony przy regulacji 1 i 2 , basy czyli 3 i 4 dioda czerwona, soprany wyjscia 5 i 6 dioda niebieska, uzylbym diody rgb, umieszczonej pod pokretlem impulsatora by oswietlala piescien z plastiku pod nim wowczas swiecac oznajmial by co reguluje :) sory ze skomplikowalem

Portret użytkownika mirley

Re: Impulsator

Z tego co zrozumiałem chcesz podłączyć impulsator do komputera PC poprzez układ elektroniczny z uC. Myślę że prościej będzie sterować matrycą klawiatury, za pomocą transoptorów. Jaki tam jest system operacyjny? Jakim programem chcesz sterować?

Ps. Dalsze pytania pisz pod temetem "Obsługa impulsatora" w "kodach źródłowych"

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Fukcja włacząnia/wyłaczania wzmacniacza

Czy jest możliwość dodania funkcji włączania, wyłączania wzmacniacza? Np włączenie przez krótkie wciśnięcie impulsatora/ wyłączenie przez przytrzymanie np 5 sek?
Wiem na pewno że wiązałoby się to z koniecznością stałego zasilania ?P z oddzielnego źródła. Przy wprowadzeniu takiej opcji panel wzmacniacza można wtedy pozbawić wszelkich dodatkowych przycisków.

Portret użytkownika mirley

Re: Przedwzmacniacz na TDA8425

Może i by fajnie było jednak brak wolnych wyprowadzeń sprawia że nie bardzo się to da wykonać. Czy ma to być sterowanie przekaźnikiem lub triakiem włączającym trafo? Dobrze by było w takiej sytuacji aby wogóle całe zasilanie zostało odcięte po wyłączeniu.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika suchypl

pytanie o program

czy była by możlioość abyś zmienił program tak żeby zamiast diod led podłączyć wyświeltacz alfanumeryczny 2*16 znaków ?? no i oczywiście schemat

Pozdrawiam

Portret użytkownika mirley

Re: Program

To raczej trzeba całkiem nowe urządzenie zrobić, ale nie wiem czy na tym małym uC to da rady

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika qqrydza

Pozostałe funcje TDA8425

Witam. Bardzo fajny przedwzmacniacz, przymierzam się do wykonania. Mam tylko pytanie, dlaczego nie wykorzystałeś pozostałych funkcji tej kosteczki? :) Mam na myśli tutaj Pseudo Stereo, Przestrzenne Stereo, Liniowe Stereo, Mono czy wyciszenie. Uznałeś je za niepotrzebne? Nie da się dopisać programu o obsługi tych pozostałym "ficzersów"?

Pozdrawiam
Dawid

Portret użytkownika mirley

Re: Przedwzmacniacz

Używałem długo podobnego przedwzmacniacza w którym miałem taką możliwość i nigdy jej nie przełączyłem na nic innego poza liniowym stereo. Wszystkie pozostałe tryby mieszają dźwięk między kanałami stereofonicznymi a ja wolę jeśli coś gra z prawej strony to mam to słyszeć w prawym głośniku a nie w obu. Możesz sobie dorobić dodatkowego case'a i pozycję w menu (nie wiem czy się zmieści) z ustawieniami. W kodach źródłowych na mojej stronie jest dokładniejszy opis układu TDA8425 a karta katalogowa w razie konieczności ma kilkanaście stron tabelek z wszystkimi ustawieniami.

Poza tym ten przedwzmacniacz i tak jest za bardzo skomplikowany, w pierwowzorze miał być tylko impulsator i 3 diody led ale potem rozbudowało się to do bargrafa :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika qqrydza

Zworki w przedwzmacniaczu

Witam. Skończyłem właśnie prace nad tym przedwzmacniaczem. Podłączyłem sygnał wejściowy z walkmana i wyjsciowy na wzmacniacz, ale niestety nic nie słychac. Regulacja i przechodzenie do "menu" za pomocą impulsatora dziala. Mam wątpliwości co do tych zwór. Piszesz o założeniu 4 zwór a na schemacie montażowym widze ich 5. Wlutowalem je wszystie 5, dobrze zrobiłem?
Pozdrawiam
Dawid

Portret użytkownika mirley

Re: Zwory przedwzmacniacz

Ma być 5 zwór, oczywiście źle policzyłem, muszę poćwiczyc liczenie w zakresie do 10 :). Jeśli nie słychać muzyki to spróbuj przestawić wyjście sygnału (w menu wzmacniacza za pomocą impulsatora) na drugie bo nie wiadomo do którego podłączyłeś sygnał. Jeśli dalej nic to szukaj błędu przy podłączeniu sygnałów sterujących procesorem dźwięku. Poszukaj zwarć lub przerw w obwodzie.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika qqrydza

Cyfrowy przedwzmacniacz

Przegrałem dzisiaj dla pewności program oraz sprawdziłem wszystkie połączenia. Podłączalem sygnał do IN1 i IN2, zmienialem wejscie w "menu" i cały czas cisza. Myśle że niestety kupiłem uwalonego TDA...Da sie jakoś sprawdzić czy attiny komunikuje sie z tda? A może mógłbyś pomierzyć rezystancje pomiedzy różnymi nóżkami TDA i ja sprawdziłbym u siebie? Nie chcialbym miec kolejnego kawalka krzemu kosztującego 10zl :)

A kwestia fusebitów? Ustawiłem na 101111:Ext. Crystal Osc;Frequecny 8.0- MHz, Start-up time 14CK + 4.1ms; [CKSEL=1111 SUT=10]

i wyłączyłem dzielenie przez 8 [1:Divide clock by 8 disabled]

Ustawiłem fusebity dokładnie tak jak w projekcie Odbiornika RC5 z twojej strony. A może jest to kwestia tego opóżnienia ustawianego w fusach? może ustawić inne, nie pamiętasz jakie ustawiłes u siebie? Boje sie grzebania w fusach, bo mam kilka "dowodów" złego ustawienia fusów w szufladzie :)

Portret użytkownika mirley

Re: Przedwzmacniacz

Fusebity ok tylko możesz ustawić SUT na 11. Nic nie zmierze przy TDA bo nie mam tego układu działającego. Czy rezystory podciągające i2C napewno są 3,3k?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika qqrydza

Przedwzmacniacz - cisza

Przestawiłem SUT na 11. Dalej cisza. Rezystory podciagające 3,3k nawet 1%. Zamieszczam zdjecia rzuć okiem jeśli możesz, może ja czegoś nie zauważam:

Portret użytkownika mirley

Re: Przedwzmacniacz

Płytka wygląda dobrze, pocynowane ścieżki zmniejszają prawdopodobieństwo podtrawienia. Jakim napięciem zasilasz przedwzmacniacz? Tak 15V powinno wystarczyć aby stabilizatory zrobiły 12 i 5

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika qqrydza

Zasilam napięciem ok. 14,5 z

Zasilam napięciem ok. 14,5 z baterii od wkrętarki, sprawdzałem dzisiaj również z 16V chyba wszystko juz zostało sprawdzone, pozostaje TDA, a programowo nie jest włączone może wyciszenie? (nie znam sie na programowaniu)

Portret użytkownika mirley

Re: Przedwzmacniacz

Przedwzmacniacz nie jest wyciszony, jest to możliwe ale nie programowałem takiej funkcji. Spróbuj niestety z nowym TDA, jakby co to zawsze możesz sobie dwa przedwzmacniacze zrobić

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika qqrydza

Przedwzmacniacz

Dam znać jak zdobęde nowego TDA. Wielkie dzieki za pomoc

Pozdrawiam
Dawid

Portret użytkownika mkj30

Ile kosztuje zrobienie tego

Ile kosztuje zrobienie tego przedwzmacniacza?

Portret użytkownika mirley

Re: Przedwzmacniacz

Jeśli chodzi o koszt elementów to coś około 30zł ale dokładnie trzeba by było policzyć

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika qqrydza

Problem z TDA - rozwiązany

Witam ponownie. Kolejny dowód na to że cuda się zdarzają:)
Wątpiłem w oryginalność mojego TDA (m.in dlatego ze logo Philipsa było jakby krzywe i cały układ nie działał). Zabrałem go dzisiaj na giełde żeby ktoś mógł to potwierdzić, chciałem kupić nowego TDA, ale usłyszałem cenę 20zł na układ z wylutu(!), zrezygnowałem z kupna. Po powrocie do domu wsadzilem układ do przedwzmacniacza i wielkie zdziwienie...przedwzmacniacz działa! Wcześniej wyciągałem go nie raz i nie działał:)

Tak więc jeśli coś wam nie działa, weźcie to na wycieczkę:)

Jestem pozytywnie zaskoczony jakością dźwięku jak na tak prosty układ.

Jedyny mankament jaki zauważyłem jest taki że układ nie zawsze reaguje na przekręcenie impulsatora np. kręcę w prawo żeby zrobić głośniej, głośność przycisza się, pogłaśnia. Słowem jakoś dziwnie reaguje na ruch impulsatora. Czy jest to spowodowane złym impulsatorem (ma bardzo mały i "lekki" skok, jest dziwnie tani:) ) mam dokładnie taki: TUTAJ

Pozdrawiam
Dawid

Portret użytkownika mirley

Re: Przedwzmacniacz

Dużo zależy od impulsatora ale spróbuj dolutować kondensatorki 100nF od obu wyjść sygnałowych impulsatora do masy... powinno się poprawić działanie

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika qqrydza

Dolutowałem po 100nF jak

Dolutowałem po 100nF jak pisałeś, faktycznie jest dużo lepiej. Dzieki

Portret użytkownika mikolaj11_2008

ciche granie

Witam,
mam problem z przedwzmacniaczem. Działa on razem z mini wzmacniaczem 2x15w. A raczej nie działa. Po podłączeniu muzyka puszczona z odtwarzacza jest bardzo cicho. Ale jednak coś słychać. Po odłączeniu zasilania przedwzmacniacza słychać nieznacznie głośniej.Sam wzmacniacz działał bardzo dobrze. Układ zasilany jest równolegle ze wzmacniaczem. Zasilacz ma po wyprostowaniu ~19V. Dodam jeszcze że przy programowniu nie ustawiałem fusebitów.

Portret użytkownika qqrydza

Ciche granie

Własnie przed momentem zmienialem TDA w moim przedwzmacniaczu, wiec jestem na bierzaco;) Jesli gra bardzo cicho to zdaje się ze masz źle ustawione wejście sygnału. (ten przedwzmacniacz posiada 2 wejsia sygnalowe). Zmien wejście w "menu" przedwzmacniacza albo przelacz źródło sygnału na drugie wejście przedwzmacniacza.

Pozdrawiam
Dawid

Portret użytkownika mikolaj11_2008

Ciche granie

Nic to nie dało. Próbowałem wcześniej ale jeszcze na wszelki wypadek zmieniłem w ogóle na drugie wejście. Dalej brak efektu, jest tak samo.

Portret użytkownika mirley

Re: Przedwzmacniacz

Sprawdź dokładnie podłączenia na płytce czy na 100% magistrala I2C przewodzi od mikrokontrolera do TDA i czy nie ma na niej zwarć. Czy rezystory podciągające magistralę są 3,3k. TDA8425 to dość kapryśny układ i sam miałem problemy z jego uruchomieniem

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika mikolaj11_2008

Przewodzenie jest ok.

Przewodzenie jest ok. Rezystory też. Zwarć żadnych nie wykryłem.

Portret użytkownika kubazdw

czy zamias potenciometru

czy zamias potenciometru impulsowego mozna dac guziki a jaesli tak to jak je podłonczyc??

Portret użytkownika rafliczek22

Jeśli już to impulsator lub

Jeśli już to impulsator lub enkoder nie ma takiego czegoś jak pot. impulsowy, co do pytania to nie można trza zmienić program ale nie rozumiem po co taki enkoder ładnie się prezentuje a na allegro parę złotówek kosztuje, czy to naprawdę tak dużo.

Portret użytkownika sentriozan

Witam ;] czy ten układ

Witam ;] czy ten układ pracuję z pilotem RC5 ?? i jest na 2 kanały ?? Bo mam zrobiony wzmacniacz mirley-a 4x100W plus dodatki wskaźniki wysterowania też mirley-a i chciałbym mieć jeszcze sterowanie z pilota i dokładam że mam w sumie 12 potencjometrów każdy kanał sterowany osobno. Da się zrobić sterowanie z pilota na 4 kanały ??

Portret użytkownika mirley

Re: Przedwzmacniacz

Będzie z tym dużo kłopotu. Raczej polecam wykonanie potencjometrów cyfrowych i potem sterowanie ich z procesora z odbiornikiem Rc5

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika sentriozan

aha. chodzi o ten

aha. chodzi o ten potencjometr ?? i jak wykonam dwa układy to mam sterowanie przez pilota z wszystkimi opcjami regulacji bass i inne ?? łącznie z włączeniem i wyłączeniem wzmacniacza ??

Portret użytkownika mirley

Re: Potencjometr

Poczytaj opis tego układu a się dowiesz

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika radek

szumy

witam, mam pytanko jeśli jeszcze ktoś to czyta.

mam ogromne szumy na układzie i przydźwięki niemożliwe do usunięcia.
wszystko sprawdzone jest ok polutowane.
czy ten układ tak ma ?
czytam w spec że 80dB s/n, ale to papier.
czy wam też coś dziwnego po głośnikach chodzi w ciszy ?
zastanawiam się nad odseparowaniem na innej płytce części cyfrowej ?

Portret użytkownika mirley

Re: Przedwzmacniacz

Na pewno odseparowanie części cyfrowej poprawi trochę sprawę, ale napewno ukłąd nie ma prawa robić dziwnych rzeczy. Po włączeniu, nawet na tej płytce co opisana wyżej przedwzmacniacz chodził mi całkiem dobrze. W głośnikach była cisza, przysunięcie ucha do głośnika dało dopiero słyszalny efekt.

A na pewno obwody masy są dobre, zasilanie jest 12V tak jak w układzie modelowym? Z czego podawany jest sygnał i jaki jest wzmacniacz podłączony?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika radek

dzięki za

dzięki za odpowiedź.

zasilanie 12v z zasilacza laboratoryjnego.
źródło sygnału odtwarzacz mp3
wzmacniacz jakaś końcówka 2x20W (na tda)

test prowadzony równolegle z innym przedwzmacniaczem i widzę że to TDA8425 wnosi te szumy.

czytam na innych forach, że on "tak ma"
odpuszczam zabawę z nim, dla mnie za dużo dodaje od siebie do sygnału :)

Portret użytkownika edek1271

Witam mam pewien problem z

Witam mam pewien problem z tym przedwzmacniaczem a mianowicie gdy go przesteruje to się wyłancza muzyka aby spowrotem grała to musze go wyłączyć i włączyć zasilanie. A powinno chyba być tak że jak osiągnę maksymalną głośność to dalsze kręcenie nie powinno już nic zmienać.

Portret użytkownika mirley

Re: Przedwzmacniacz

Chodzi c o zwiekszanie sygnału wejściowego na przedwzmacniacz, czy jak regulujesz głośność w przedwzmacniaczu. Jesli zmieniasz sygnał wejściowy to jak najbardziej przedwzmacniacz może się wyłączyć po przekroczeniu amplitudy wejściowej. Może być zabezpieczony przed dużym sygnałem wejściowym. Nie pamiętam już szczegółów bo tego TDA już bardzo dawno nie używałem. Poczytaj w karcie katalogowej..

Ja na wejście podawałem sygnał z kompa, głośność około 85-90% i tego nie zmieniam

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika bigt

Jak jest z szumami tej kostki

Jak jest z szumami tej kostki ?

Portret użytkownika bigt

PS. Myślałeś o sterowaniu z

PS. Myślałeś o sterowaniu z pilota ?

Portret użytkownika mirley

Re: Przedwzmacniacz

Szczerze mówiąc pod względem szumów lepszym rozwiązaniem jest dwu-tranzystorowy przedwzmacniacz, który też opisałem na stronie.... jeśli chodzi o pilota to nie ma jak go zrobić bo nie ma wyprowadzeń wolnych.... druga sprawa to zajętość programu, nie sprawdzałem ale program zajmuje prawie 2kB

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika bigt

to może chociaż atmegę 8

to może chociaż atmegę 8 ?
kosztuje grosze - mniej niż 6zł, a daje większe możliwości

Portret użytkownika mirley

Re: Przdwzmacniacz

Przekompiluj kod pod M8 i uruchom wstepnie przedwzmacniacz to pomyślimy nad pilotem rc5. Czujnik TSOP podłącz do wejścia przerwania zewnętrznego INT0 w M8

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.