Cyfrowy Przedwzmacniacz


7
Ocena: None Średnia: 7 (3 głosujących)

Przedwzmacniacz ten został zbudowany w oparciu o cyfrowy scalony procesor dźwięku TDA8425 sterowany za pomocą mikrokontrolera ATTiny2313. W układzie nie zastosowano żadnego wyświetlacza a jedynie linijkę diod LED (bargraf), na którym wyświetlane są podstawowe informacje o parametrach dźwięku. Przedwzmacniacz posiada dwa niezależne kanały, przełączane w pełni cyfrowo, oraz regulację głośności i barwy dźwięku. W roli elementu regulacyjnego wykorzystano tani i popularny impulsator (enkoder) obrotowy z wbudowanym przyciskiem. Zapewnia to prostą i intuicyjną obsługę urządzenia, zmniejszając znacznie jego wymiary. Przejście z ustawień głośności do ustawień tonów odbywa się przez naciśnięcie przycisku w impulsatorze. Przedwzmacniacz ten znakomicie nadaje się do współpracy z dowolnym wzmacniaczem, testowany był wraz z układem Mini wzmacniacza 2x15W. W roli źródła sygnału można zastosować odtwarzacz mp3, komputer, magnetofon lub dowolne urządzenie tego typu wyposażone w wyjście słuchawkowe.

Działanie:


Schemat ideowy układu sterującego znajduje się na rysunku poniżej:

Sercem układu jest mikrokontroler U1 (ATTiny2313) wraz z rezonatorem kwarcowym X1 (16MHz) i kondensatorami C1 (22pF) i C2 (22pF). Rezystory R1 (3,3k) i R2 (3,3k) podciągają linie SCL i SDA magistrali I2C do plusa zasilania, zapewniając jej prawidłowe warunki pracy. Sprawą obróbki sygnału zajmuje się scalony procesor dźwięku U2 (TDA8425). Sygnał audio podawany jest na złącza IN1 i IN2 za pośrednictwem kondensatorów C13 - C15 (470nF). Wyjściem przedwzmacniacza jest złącze OUT, do którego sygnał dostaje się za pomocą kondensatorów C17 (2,2uF) i C18 (2,2uF). Pozostałe kondensatory C6 - C12 zostały zastosowane zgodnie z zaleceniem producenta układu na podstawie karty katalogowej, umożliwiają one poprawne jego działanie. Do zasilania całego urządzenia wykorzystano zasilacz zbudowany na stabilizatorach U3 (7812) i U4 (7805) i kondensatorach filtrujących C3 (470uF), C4 (47uF) i C5 (47uF). Dostarcza ona napięć 12V i 5V potrzebnych do pracy mikrokontrolera i procesora dźwięku.

Do zaprogramowania mikrokontrolera U1 służy złącze programujące Prog. Połączenie płytki sterownika z wyświetlaczem jest możliwe dzięki złączom GP1 (Goldpin) i GP2 (Goldpin)

Schemat ideowy wyświetlacza znajduje się na rysunku poniżej:

Płytka wyświetlacza nie zawiera żadnych skomplikowanych połączeń. Główną jej częścią jest wyświetlacz, linijka diod LED W1. Prąd wyświetlacza jest ograniczany za pomocą rezystorów R1 - R10 (330R). Impulsator I1 umożliwia regulację parametrów wzmacniacza, pełni on jednocześnie funkcję przycisku. Złącza GP1 (Goldpin) i GP2 (Goldpin) zapewniają połączenie płytki wyświetlacza z płytką przedwzmacniacza.

Budowa:

Układ sterujący przedwzmacniacza z powodzeniem można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Montaż należy rozpocząć od wlutowania wszystkich zwór (4 sztuki). Drugie w kolejności powinny być rezystory i podstawki pod mikrokontroler i procesor dźwięku. W dalszej kolejności należy zamontować pozostałe elementy, zgodnie z zasadą od najmniejszych do największych. Goldpin kątowy należy wlutować najpierw do płytki wyświetlacza, stroną krótszą w stronę wyświetlacza (patrz zdjęcia). Wlutowanie Goldpina kątowego w odwrotną stronę sprawi że płytka będzie stała wyżej a co za tym idzie niepotrzebnie zwiększą się wymiary przedwzmacniacza. Pomocą podczas konstrukcji może okazać się schemat montażowy dostępny tutaj.

Wyświetlacz można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Płytka jest bardzo prosta w montażu i nie zawiera żadnej zworki. Lutowanie należy rozpocząć od rezystorów a zakończyć na impulsatorze. Pod wyświetlacz dobrze jest zastosować podstawkę aby jego wysokość zrównała się z impulsatorem. Po włożeniu do obudowy i przykręceniu impulsatora, wyświetlacz powinien być na równo z obudową. Goldpin kątowy należy zamontować od strony druku, zgodnie z uwagami powyżej i zdjęciami zmontowanej płytki. Pomocą podczas konstrukcji może okazać się schemat montażowy dostępny tutaj

Wykaz Elementów:

Układ Sterujący:


1x Złącze Śrubowe ARK2(podwójne)
3x Listwa Goldpin 1x3 (IN1)
1x Listwa Goldpin 1x4 (Prog)

2x 3,3k

2x 5,6nF
2x 15nF
2x 22pF
2x 33nF
4x 470nF
2x 2,2uF Elektrolit
2x 47uF Elektrolit
1x 100uF Elektrolit
1x 470uF Elektrolit

1x Rezonator Kwarcowy 16MHz
1x Stabilizator 7805
1x Stabilizator 7812
1x Mikrokontroler ATTINY2313 + Podstawka
1x Wzmacniacz TDA8425

Wyświetlacz:


1x Listwa Goldpin 1x7 (Kątowy)
1x Listwa Goldpin 1x8 (Kątowy)
1x Impulsator obrotowy z przyciskiem

10x 330R

1x Wyświetlacz linijka 10 LED (Bargraf)

Programowanie:


Kod Źródłowy do sterownika obrotnicy został napisany w BASCOM AVR firmy MCS Electronics (http://www.mcselec.com/). Program przedstawiony jest poniżej:

'************* Konfiguracja uC *****************
'***********************************************
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 16000000
 
Config Portb = &B11111111 : Portb = &B11111111
Config Portd = &B11100011 : Portd = &B11111111
 
Config Scl = Portd.0
Config Sda = Portd.1
I2cinit
 
Port_led Alias Portb
D1 Alias Portd.5
D2 Alias Portd.6
S1 Alias Pind.4
I1 Alias Pind.3
I2 Alias Pind.2
 
Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
Enable Timer0 : On Timer0 Prztimer0
 
Enable Interrupts
'********** Konfiguracja uC Koniec ************
 
'****************** Zmienne *******************
'***********************************************
Dim Glos As Byte
Dim Bass As Byte
Dim Treble As Byte
Dim Funkcje As Byte
 
Dim Flaga_20ms As Bit
Dim Adres As Byte , Wartosc As Byte
Dim Dziel As Byte
Dim Zmieniono As Bit
Dim Autozapis As Byte
 
Dim In1 As Bit , In2 As Bit
Dim Tryb As Byte , Rezultat As Integer
Dim Licz_sw As Byte
 
Dim Poz_menu As Byte
Dim Led As Byte
'************* Zmienne Koniec ****************
 
'************ Warunki Poczatkowe ***************
'***********************************************
Readeeprom Glos , 2
Readeeprom Bass , 3
Readeeprom Treble , 4
Readeeprom Funkcje , 5
If Funkcje > 207 And Funkcje < 206 Then
 Gosub Resetowanie
End If
 
Poz_menu = 0
Zmieniono = 1
Gosub Diody
'******* Warunki Poczatkowe Koniec ***********
 
'************** Petla glowna ******************
'***********************************************
Do
 
Gosub Impulsator
If Rezultat <> 0 Then
 Select Case Poz_menu
  Case 0:                         'glos
   If Rezultat = 1 Then
    If Glos < 254 Then Incr Glos
   Else
    If Glos > 224 Then Decr Glos
   End If
  Case 1:                         'bass
   If Rezultat = 1 Then
    If Bass < 251 Then Incr Bass
   Else
    If Bass > 242 Then Decr Bass
   End If
  Case 2:                         'trable
   If Rezultat = 1 Then
    If Treble < 250 Then Incr Treble
   Else
    If Treble > 242 Then Decr Treble
   End If
  Case 3:
   Funkcje.0 = Not Funkcje.0
 End Select
 
 Gosub Diody
 Zmieniono = 1
 Autozapis = 200
End If
 
If Flaga_20ms = 1 Then
 Flaga_20ms = 0
 '***************************** 20ms
 If S1 = 0 Then
  Incr Licz_sw
  If Licz_sw = 4 Then
   Incr Poz_menu
   If Poz_menu = 4 Then Poz_menu = 0
   Gosub Diody
  End If
  If Licz_sw = 250 Then Gosub Resetowanie
 Else
  Licz_sw = 0
 End If
 
 If Zmieniono = 1 Then
  Gosub Wyslij_tda8425
  Zmieniono = 0
 End If
 
 If Autozapis > 0 Then
  Decr Autozapis
  If Autozapis = 0 Then
   'Portb.7 = Not Portb.7
   Gosub Zapis
  End If
 End If
 '***************************** 20ms
End If
 
Loop
End
'************ Petla glowna Koniec **************
 
'************ Przerwanie timer 0 ***************
'***********************************************
Prztimer0:
 Timer0 = 5
 Incr Dziel
 If Dziel = 5 Then
  Dziel = 0
  Set Flaga_20ms
 End If
Return
'******** Przerwanie timer 0 Koniec ************
 
'************ I2c *********************
Wyslij_i2c:
 I2cstart
 I2cwbyte 130
 I2cwbyte Adres
 I2cwbyte Wartosc
 I2cstop
 Waitms 1
Return
 
Wyslij_tda8425:
 Adres = 0
 Wartosc = Glos
 Gosub Wyslij_i2c
 
 Adres = 1
 Wartosc = Glos
 Gosub Wyslij_i2c
 
 Adres = 2
 Wartosc = Bass
 Gosub Wyslij_i2c
 
 Adres = 3
 Wartosc = Treble
 Gosub Wyslij_i2c
 
 Adres = 8
 Wartosc = Funkcje
 Gosub Wyslij_i2c
Return
'************ koniec i2c ***************
 
Diody:
 Select Case Poz_menu
  Case 0:                         'glos
   Led = Glos - 224
   Led = Led / 3
   D1 = 0
   D2 = 0
  Case 1:                         'bass
   Led = Bass - 242
   D1 = 1
   D2 = 0
  Case 2:                         'trable
   Led = Treble - 242
   D1 = 0
   D2 = 1
  Case 3:
   If Funkcje.0 = 0 Then Led = 11 Else Led = 12
   D1 = 1
   D2 = 1
 End Select
 Port_led = Lookup(led , Tabela)
Return
 
Impulsator:
 In1 = I1
 In2 = I2
 Rezultat = 0
 Select Case Tryb
 Case 0:
  If In1 = 1 And In2 = 1 Then Incr Tryb          'jezeli dwa rozwarte
 Case 1:
  If In1 = 1 And In2 = 0 Then Tryb = 2
  If In1 = 0 And In2 = 1 Then Tryb = 3
 Case 2:
  If In1 = 0 And In2 = 1 Then
   Rezultat = 1
   Tryb = 0
  End If
 Case 3:
  If In1 = 1 And In2 = 0 Then
   Rezultat = -1
   Tryb = 0
  End If
 End Select
 Waitus 100
Return
 
Resetowanie:
 Glos = 230                        '224-255
 Bass = 246                        'min=242 0=246 max = 251
 Treble = 246                       'min=242 0=246 max = 250
 Funkcje = 206                       '206 '[1][1][mu][efl][stl][1][1][we1=0 we2 =1]  &B11001110
 Gosub Zapis
Return
 
Zapis:
 Writeeeprom Glos , 2
 Writeeeprom Bass , 3
 Writeeeprom Treble , 4
 Writeeeprom Funkcje , 5
Return
 
'*********************************************************
Tabela:
Data &B11111111 , &B01111111 , &B00111111 , &B00011111 , &B00001111 , &B00000111 , &B00000011 , &B00000001 , &B00000000 , &B10000000 , &B11000000 , &B00111111 , &B11110011

Obsługa:

Obsługa przedwzmacniacza jest bardzo prosta. Wszystko dzieje się za pomocą jednego impulsatora z przyciskiem. Zaraz po włączeniu układ pracuje w trybie regulacji głośności. Kręcenie impulsatorem odpowiednio zwiększa lub zmniejsza poziom dźwięku. Naciskając przycisk w impulsatorze przechodzimy do ustawień basu, tonów wysokich i wyboru wejścia.

Dwie pierwsze diody wyświetlacza sygnalizują binarnie cztery tryby ustawień przedwzmacniacza, a pozostałe to zwykła linijka której kolejne diody wskazują poziom ustawienia danego parametru (Więcej zapalonych diod, większy np. poziom głosu).

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Przedwzmacniacz Schemat58.81 KB
Przedwzmacniacz Płytka14.85 KB
Przedwzmacniacz Płytka (odbicie lustrzane)14.89 KB
Przedwzmacniacz Płytka (3 na stronie)39.84 KB
Przedwzmacniacz Montowanie20.62 KB
Wyświetlacz Schemat19.73 KB
Wyświetlacz Płytka8.34 KB
Wyświetlacz Płytka (odbicie lustrzane)8.39 KB
Wyświetlacz Płytka (8 na stronie)48.54 KB
Wyświetlacz Montowanie10.12 KB
Kod Źródłowy5.97 KB
Program po kompilacji (BIN)1.82 KB
Program po kompilacji (HEX)5.14 KBPortret użytkownika Gość

TDA7313

A więc tak: w moim projekcie będą dwa przyciski: jeden od funkcji menu, drugi od funkcji mute oraz impulsator od radia samochodowego Audi Chorus z chowaną gałką. Będzie on zmieniał wartości poszczególnych parametrów oraz dzięki wciskanej gałce będzie on włączać cały wzmacniacz. Wykorzystam wyświetlacz 16 x 2. Podczas pracy wzmacniacza chciałbym, aby wyświetlacz działał jako wskaźnik wysterowania. Po wciśnięciu przycisku "menu" chciałbym przełączać się między parametrami (kolejno): niskie, wysokie, balans, fader, loud, selektor wejść. Regulacja głośności tylko wtedy, gdy wyświetlacz pracuje jako wskaźnik wysterowania impulsatorem. Przyciskiem "mute" chciałbym szybko wyciszyć wzmacniacz.
I tak właśnie ma to w moim projekcie wyglądać. Wasza pomoc byłaby dla mnie bardzo istotna, nawet zacząłem prace nad kodem zródłowym.
Pozdrawiam.

Portret użytkownika EDC

Odp.TDA 7313

Ja myślałem już nad połączeniem tego analizatora >LINK<
Tylko kod w Mega8 zajmuje już 70% i upchanie tam menu i obslugi TDA może się nie zmieścić...a może... Do ATmega328 wszedłby bez gadania :D W razie czego załóż temat na forum bo tutaj miejsce jest na komentarze do tego projektu.

-

BARTek
Moja strona