Kuchenny Timer


8.28571
Ocena: None Średnia: 8.3 (7 głosujących)

Urządzenie to jak sama nazwa wskazuje jest timerem kuchennym. Ma za zadanie odliczać ustalone przedziały czasu podczas przygotowywania różnorodnych potraw. Przyda się każdemu oddanemu nauce studentowi i uchroni jego obiad przed spaleniem lub chociaż kuchnię przed nadmierną ilością dymu. Timer posiada pięcioprzyciskową klawiaturę na której w prosty sposób można ustawić czas od 1 minuty do 99 godzin!. Odliczanie czasu rozpoczyna się automatycznie gdy skończymy ustawiać rządany czas (po 3 sekundach). Urządzenie zbudowane jest w oparciu o mikrokontroler ATMega8. Głośny Buzzer sprawi że użytkownik napewno usłyszy alarm :)

Działanie:


Schemat ideowy Timera przedstawiony jest na rysunku poniżej:

Sercem urządzenia jest mikrokontroler U1 (ATMega8) wraz z rezonatorem kwarcowym X1 (16MHz) i dwoma kondensatorami C1 (22pF) i C2 (22pF). Stabilizator U2 (7805) oraz kondensatory C3 (100uF) i C4 (47uF) dostarczają napięcia na poziomie 5V wymaganego do poprawnej pracy mikrokontrolera i współpracujących elementów. Do złącza Zas podpinamy napięcie stałe o wartości ok 7-12V. Buzzer B1 oraz anody wyświetlacza W1 sterowane są za pomocą tranzystorów T1 - T5 (BC556) i rezystorów R1 - R8 (3,3k) oraz R17 (3,3k) i R18 (3,3k). Prąd segmentów wyświetlacza ograniczają rezystory R9 - R16 (330R). Złącze Prog (goldpin) i pojedynczy pin R służą do podłączenia programatora (kabla programującego). Klawiaturę timera podłączamy do złącza Sw (Goldpin). Klawiaturę stanowi 5 przycisków chwilowych podłączonych do masy i pinów B.0...B.4, co odpowiada przyciskom w kolejności: 1,5,10,20,CL.

Budowa:


Timer można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Montaż należy rozpocząć od wlutowania dwóch zworek. Następnie montujemy wszystkie rezystory i pozostałe elementy w kolejności od najmniejszych do największych. Rezonator kwarcowy X1 powinien być w wersji "niskiej" gdyż w przeciwnym wypadku nie zmieści się pod wyświetlaczem. Pod mikrokontroler U1 dobrze jest zastosować podstawkę DIP28 a pod wyświetlacz podstawkę DIP14 przeciętą na dwie części. Buzzer B1 może być wlutowany w płytkę, tak jak to jest przedstawione na zdjęciach, jednak gdyby okazało się później że po zamknięciu w obudowie jest zbyt cichy (nawet pomimo dziury wywierconej nad nim w obudowie), można przykleić go do boku obudowy (tak jak widać na ostatniej fotografii), łącząc przewodami z płytką. Klawiaturę składającą się z 5 przycisków uSwitch 12x12mm przyklejamy bezpośrednio do przodu obudowy, tak aby były równo z jej powierzchnią. Do zasilania urządzenia dobrze jest zastosować ładowarkę mini z telefonu, ze względu na mały ciężar i wymiary. Pomocą przy budowie może okazać się schemat montażowy dostępny tutaj

Wykaz Elementów:


1x Listwa Goldpin 1x2 (Zas)
1x Listwa Goldpin 1x4 (Goldpin)
1x Listwa Goldpin 1x6 (Goldpin)
5x uSwitch 12x12mm

10x 3,3k
8x 330R
2x 22pF

1x 47uF Elektrolit
1x 100uF Elektrolit

1x Rezonator Kwarcowy 16MHz
5x BC556
1x Stabilizator 7805
1x Mikrokontroler ATMEGA8 + Podstawka
1x Buzzer z Generatorem 5V
1x Wyświetlacz LED poczwórny, wspólna anoda
1x Ładowarka mini do Telefonu

Programowanie:


Mikrokontroler do sterownika został zaprogramowany w wersji demo programu BASCOM AVR firmy MCS Electronics (http://www.mcselec.com/). Program przedstawiony jest poniżej:

'************* Konfiguracja uC *****************
'***********************************************
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 16000000
Config Portb = &B00000000 : Portb = &B11111111
Config Portc = &B11111111 : Portc = &B11111111
Config Portd = &B11111111 : Portd = &B11111111
Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
Enable Timer0 : On Timer0 Prztimer0
Enable Interrupts
Buzzer Alias Portc.0
'********** Konfiguracja uC Koniec ************
'****************** Zmienne *******************
'***********************************************
Dim Flaga_4ms As Bit
Dim Mig As Bit
Dim Dwukropek As Bit
Dim Odliczanie As Bit
Dim Wyswietlanie As Bit
Dim Alarm As Bit
Dim Ktory_w As Byte
Dim Wartosc(2) As Byte                   'godziny minuty : minuty sekundy
Dim W(4) As Byte                      '4 cyfry wyswietlane po przeliczeniu z powyzszych
Dim Co4ms As Byte , Co1s As Byte
Dim G As Byte , M As Byte , S As Byte
Dim Buz_sygnal As Byte
Dim Sw_port As Byte , Stan_portu As Byte , Licznik_sw As Byte
Dim Autostart As Word
Dim Autooff As Word
Dim Licznik_mig As Byte
'************* Zmienne Koniec ****************
'************** Petla glowna ******************
'***********************************************
Do
If Flaga_4ms = 1 Then
 Flaga_4ms = 0
 
 If Buz_sygnal > 0 Then
  Buzzer = 0
  Decr Buz_sygnal
 Else
  Buzzer = 1
 End If
 
 If Odliczanie = 0 Then
  If Autostart > 0 Then                  'uruchomienie autostart=750
   Decr Autostart
   If Autostart = 1 Then
    Buz_sygnal = 40
    Odliczanie = 1
    Timer0 = 6
    Co4ms = 0
    S = 0
   End If
  End If
 Else
  Autostart = 0
 End If
 
 If Wyswietlanie = 1 Then
  Gosub Wyswietl
  If Odliczanie = 0 And Alarm = 0 Then
   Incr Autooff
   If Autooff = 2500 Then
    Wyswietlanie = 0
   End If
  Else
   Autooff = 0
  End If
 Else
  Portd = 255
  Portc = 255
 End If
 
 Gosub Przyciski
End If
Loop
End
'************ Petla glowna Koniec **************
'************ Przerwanie timer 0 ***************
'***********************************************
Prztimer0:                         'co 4ms
Timer0 = 6
Set Flaga_4ms
Incr Co4ms
If Co4ms = 250 Then
 Co4ms = 0
 If Odliczanie = 1 Then
  Dwukropek = Not Dwukropek
  Decr S
  If S = 255 Then
   S = 59
   Decr M
   If M = 255 Then
    M = 59
    Decr G
   End If
  End If
 
  If G = 0 And M = 0 And S = 0 Then
   Odliczanie = 0
   Alarm = 1
  End If
 Else
  Dwukropek = 0
 End If
End If
Return
'******** Przerwanie timer 0 Koniec ************
Przyciski:
Sw_port = Pinb And &B00011111
 
If Sw_port <> 31 And Stan_portu = Sw_port Then
  Incr Licznik_sw
  If Licznik_sw = 120 Then
   Licznik_sw = 0
   Buz_sygnal = 10
   Autooff = 0
   Wyswietlanie = 1
   Select Case Stan_portu
    Case 30:
     If Alarm = 0 Then
      Incr M
      Autostart = 750
     End If
    Case 29:
     If Alarm = 0 Then
      M = M + 5
      Autostart = 750
     End If
    Case 27:
     If Alarm = 0 Then
      M = M + 10
      Autostart = 750
     End If
    Case 23:
     If Alarm = 0 Then
      M = M + 20
      Autostart = 750
     End If
    Case 15:
     Odliczanie = 0
     Autostart = 0
     S = 0
     M = 0
     G = 0
     Alarm = 0
   End Select
 
   If M > 59 Then
    Incr G
    M = M Mod 60
   End If
 
  End If
 Else
  Stan_portu = Sw_port
  Licznik_sw = 70
 End If
Return
'*************************************************
Wyswietl:
 Incr Ktory_w
 If Ktory_w = 4 Then Ktory_w = 0
 
 If G > 0 Then
  Wartosc(1) = G
  Wartosc(2) = M
 Else
  Wartosc(1) = M
  Wartosc(2) = S
 End If
 
 W(1) = Wartosc(1) / 10
 W(2) = Wartosc(1) Mod 10
 W(3) = Wartosc(2) / 10
 W(4) = Wartosc(2) Mod 10
 If W(1) = 0 Then W(1) = 10
 
 If Alarm = 1 Then
  Incr Licznik_mig
  If Licznik_mig = 50 Then
   Licznik_mig = 0
   Mig = Not Mig
  End If
 
  If Mig = 0 Then
   W(1) = 11
   W(2) = 11
   W(3) = 11
   W(4) = 11
   Dwukropek = 0
   Buzzer = 0
  Else
   W(1) = 10
   W(2) = 10
   W(3) = 10
   W(4) = 10
   Dwukropek = 1
   Buzzer = 1
  End If
 End If
 
 Select Case Ktory_w
 Case 0:
  Set Portc.2
  W(4) = Lookup(w(4) , Tabela)
  Portd = W(4)
  Portd.7 = Dwukropek
  Reset Portc.5
 Case 1:
  Set Portc.5
  W(3) = Lookup(w(3) , Tabela)
  Portd = W(3)
  Portd.7 = Dwukropek
  Reset Portc.4
 Case 2:
  Set Portc.4
  W(2) = Lookup(w(2) , Tabela)
  Portd = W(2)
  Portd.7 = Dwukropek
  Reset Portc.3
 Case 3:
  Set Portc.3
  W(1) = Lookup(w(1) , Tabela)
  Portd = W(1)
  Portd.7 = Dwukropek
  Reset Portc.2
 End Select
 
Return
*************************************************
Tabela:
  Data 192 , 249 , 164 , 176 , 153 , 146 , 130 , 248 , 128 , 144 , 255 , 191
'znak:  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  pusty -

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Schemat67.59 KB
Płytka15.08 KB
Płytka (odbicie lustrzane)15.08 KB
Płytka (6 na stronie)76.61 KB
Montowanie20.21 KB
Kod Źródłowy5.39 KB
Program po Kompilacji (BIN)1.84 KB
Program po Kompilacji (HEX)5.2 KB
Nadruk na obudowę115.87 KBPortret użytkownika Kamil

Mam prośbę....

Mam prośbę. Czy można by było wstawić obraz płytki drukowanej od switch'ów? Jak coś to podaję email:

Portret użytkownika Kamil

Obudowa

A można, jeszcze, wiedzieć jaka jest do tego "ustrojstwa" obudowa ;)

Portret użytkownika mirley

Re: Timer Kuchenny

Jeśli chodzi o przyciski to nie posiadam żadnej płytki do nich. Po prostu wyciąłem w obudowie, za pomocą gorącego noża kwadratowe dziury 12x12mm pod duże uSwitche. Całość unieruchomiłem w obudowie za pomocą kleju termotopliwego i dolutowałem przewody. Jeśli chodzi o obudowę to jest to KM-26N (http://www.bujnowicz.com/szukaj.php?szukaj=KM-26N). Buzzer przykleiłem do boku obudowy bo w środku okazał się za cichy

Ps. Jak dasz uSwitche na płytce to możesz mieć problem ze zmieszczeniem wszystkiego w środku

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Kamil

Programowanie

Witam. To znowu ja.

Tym razem mam pytanie z innej beczki. Mianowicie, to widzę pięć złącz programujących. Jeżeli się nie mylę ATmega8 obsługuje sześć wyprowadzeń. VCC, RESET, SCK, MOSI, MISO i GND.

I jeszcze bym prosił o opis wyprowadzeń programowych.

Portret użytkownika mirley

Re: Timer Kuchenny

Nie wyprowadziłem VCC na złącza bo nie było mi to do niczego potrzebne. Podczas programowania zasilałem układ z jego własnego zasilacza.

Odnośnie wyprowadzeń do chodzi o wyprowadzenia do programatora? Popatrz na schemat, w jakiej kolejności dochodzą piny z mikrokontrolera do złącza. Mikrokontroler ma podpisane wyprowadzenia programujące.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Kamil

Mam pytanie. Czy rezystorów

Mam pytanie. Czy rezystorów 330 R nie powinno być 9 sztuk. Bo tak wszystko przeglądając brakuje jednego.

Portret użytkownika mirley

Re: Rezystory

Gdzie brakuje rezystora? Na schemacie jest 8 sztuk i w spisie elementów też jest 8. Może coś przeoczyłem albo nie wiem o co dokładnie chodzi.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Kamil

Kupiłem wyświetlacz 4 cyfrowy

Kupiłem wyświetlacz 4 cyfrowy ze wspólną anodą. I ma on sześć wyprowadzeń z jednej strony. Razem dwanaście. Czy muszę kupić nowy? Jeżeli nie to z której strony mają zostać dwa piny wolne? Z lewej czy prawej?

P.S. Czy może jest dwanaście nóżek dlatego że u ciebie jeszcze pośrodku są dwie kropki a u mnie nie?

Portret użytkownika mirley

Re: Wyświetlacz

Może się okazać i prawie napewno sie okaże że nie jest to takie proste jak zamontować o jeden pin w lewo lub w prawo. Taki wyświetlacz ma napewno całkiem inne wyprowadzenia. Możesz poprostu włożyć go w urządzenie. Nic się nie stanie bo na wszystkich liniach są rezystory ograniczające prąd.

Jednak proponuję rozwiązanie lepsze a mianowicie porównanie wyprowadzeń tego wyświetlacza co masz ze schematem. Jeśli nie znasz modelu kupionego wyświetlacza to musisz zidentyfikować jego wyprowadzenia za pomocą rezystora 470R i baterii (lub zasilacza).

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Kamil

Tak. Właśnie się tego

Tak. Właśnie się tego dowiedziałem, że piny są gdzie indziej umieszczone na moim wyświetlaczu. Ale zamówiłem odpowiedni na allegro :)

P.S. Nie mam czasu bawić się z przekładaniem pinów na inne miejsca.

Portret użytkownika mirley

Re: Wyświetlacz

Takie rozwiązanie jest najlepsze, szczególnie że taki wyświetlacz kosztuje ok 3-4zł. Proponowałem Ci co masz zrobić jak nie chcesz kupować nowego :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Kamil

A czy stanie się coś jeśli

A czy stanie się coś jeśli układ cały czas będzie podłączony do prądu?

Portret użytkownika mirley

Re: Timer Kuchenny

Nie powinno. U mnie timer działa około roku praktycznie bez wyłączenia. Zasilany jest z ładowarki cały czas :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Kamil

Mam mały problem. Mianowicie

Mam mały problem. Mianowicie to nie wiem jakim cudem ale (chyba) spalił mi się ATmega8 w podstawce. Włożyłem drugi w takiej samej pozycji jak stary i za żadne skarby nie mogę go zaprogramować. Sprawdzałem połączenia na ścieżkach, wszystko. Chociaż tamten mi zaprogramowało normalnie. I teraz nie wiem... Proszę o pomoc.

Portret użytkownika mirley

Re: M8

Tamten poprzedni jak ponownie włożysz w podstawkę to działa czy też już przestał? Jakiego programatora używasz?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Kamil

Pierwszy nie działa, to jest

Pierwszy nie działa, to jest pewne. Ale z kolei ten drugi nie chce się zaprogramować. Chociaż ten już popsuty (pierwszy) dał się zaprogramować. Ja używam STK200/300. A czy może też to być spowodowane zbyt długą taśmią?? (1 metr)

Portret użytkownika White

M8

W jakimś stopniu może.A czy nie próbowałeś zmieniać fusów i dodawać kwarcu przypadkowo.Nie programowałeś go kiedyś wcześniej z innym kwarcem albo coś.Chyba że jest nowy to inna sprawa.Nie chce już mówić o sprawdzeniu czy dobrze podłączasz ale sprawdz w razie czego.

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika mirley

Re: Timer Kuchenny

Raczej mało prawdopodobne jest aby mikrokontroler się spalił. Prędzej do zablokowałeś źle ustawiając fusebity. Kabel tasiemka 1m może powodować błędy ale ja stosowałem już dłuższe kable i nie było kłopotu.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Kamil

Mirley: No właśnie. Te

Mirley:
No właśnie. Te fusebity. Więc jeżeli one się zablokowały to co mogę zrobić, czy już nie ma wyjścia??

M8
Tak obydwa są nowe. Tylko, że jeden już wcześniej programowałem, do tego projektu.

A tak na uboczu, to które piny trzeba zewrzeć aby odliczało czas; 1 min, 5 min, 10 min. itd.??

Portret użytkownika mirley

Re: Timer Kuchenny

A przestawiałeś fusebity? Jesli nic nie przestawiłeś to musi wykrywać mikrokontroler. Jesli Ci nie wykrywa uC to i tak nie przestawisz fusebitów.

Przyciskami się narazie nie przejmuj :) jeśli popatrzysz do kodu źródłowego to zobaczysz który jest który :)

Narazie poprostu poprawnie zaprogramuj tego uC.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika White

uC

Powiem szczerze a w zasadzie przyznam się że miałem raz takiego wałka że źle podłączyłem uc i za żadne skarby nie chciało go potem wykryć pomimo że działał bo był zaprogramowany .Widocznie niektóre są wrażliwe na złe podłączenie i nie ma się co dziwić, ja uszkodziłem jedno Attiny2313 ponieważ moja stara podstawka miała na odwrót wlutowanego DIP`a i czasami jak mi się pomyliło to wsadziło się odwrotnie.
Ale co tobie można powiedzieć hmmm.. jeżeli są nowe i nic nie zmieniałeś to posprawdzaj czy z Stk wszystko w porządku jeżeli nic nie wykryje to niestety może być lipa.

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika Kamil

To znaczy moim zdaniem STK

To znaczy moim zdaniem STK jest dobry bo po podłączeniu do kompa zapala się dioda.

Moim jedynym problemem jest to, że nie mogę zaprogramować nowego ATmegi8. Bez ustawianych fusebitów. Gdzie już tym programatorem programowałem ATmegę48.

Może też być prawdopodobieństwo, że sprzedano mi wadliwy procesor.

Ale w każdym bądź razie dzięki za rady. Będę próbować jakoś się z tym uporać.

Portret użytkownika Kamil

Mam pomysł... Jednak wpierw

Mam pomysł...

Jednak wpierw mam pytanie. Jakie elementy na płytce są potrzebne do zaprogramowania procesora. A gdyby je tak powymieniać, jeśli to nie są praktycznie wszystkie elementy.

Podejrzewam, że będzie to cały układ zasilania tzn. dwa kondensatory i stabilizator.

Portret użytkownika mirley

Re: Timer

Są potrzebne stabilizator i dwa kondensatory bo stk200/300 nie ma zasilania i trzeba je podać z zewnątrz. A tak wogóle to sam STK200/300 musi być zasilany też tym samym napięciem co procesor bo jest tam układ bufora... No i oczywiście jeszcze kwarc i dwa kondensatory 22pF przy nim. Dla nowych mikrokontrolerów mogło by nie być kwarca ale po pierwszym ustawieniu Fusebitów stracisz kontakt z uC jeśli nie będzie kwarca a przestawisz tak fusebity jak opisałem.

Zanim zaczniesz wymieniać elementy zmierz napięcie między nóżką 8 i 7 w podstawce mikrokontrolera. Jeśli jest 5V +/-10% to zasilanie jest dobre. Drugim elementem wadliwym może być kwarc, jeśli jest z odzysku. Jeśli dałeś nowy ze sklepu to raczej jest dobry. Kondensatory muszą być 22pF, ewentualnie 33pF, a nie np 22nF lub coś innego.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Kamil

Nie. Niestety na nóżkach 7 i

Nie. Niestety na nóżkach 7 i 8 nie ma żadnego napięcia :( Czyli to może być przyczyną?? Jeżeli tak to jakie elementy mam wymienić?

Portret użytkownika mirley

Re: Timer

Jesli między nóżkami 7 i 8 układu procesora nie ma napięcia to nie jest on niczym zasilany więc nie ma prawa działać w żaden sposób :)

Czym zasilasz ten układ? Powinien być transformator z mostkiem prostowniczym i kondensatorem filtrującym albo ładowarka od komórki, lub jeszcze cos innego dające napięcie stałe w granicach 7-15V. Jeśli tak masz a na uC i tak nie ma 5V to z pewnością wadliwy jest stabilizator 7805. Wymień go i sprawdź efekty. Nie rób nic więcej innego dopóki na procesorze nie będzie poprawnego zasilania.

Ps. Nie masz jeszcze konta na stronie... Załóż czym prędzej klikając link na stronie gównej (pod logowaniem)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Kamil

Układ zasilam baterią 9V (tak

Układ zasilam baterią 9V (tak dla ścisłości 9,68V ;)). Dziś byłem w elektronicznym i kupiłem nowy układ zasilania. Dziś może jeszcze uda mi się polutować.

P.S. Czy bateria 9V może sprawiać kłopoty??

-

Są ludzie i parapety, ale żeby klamką się urodzić to jest sztuka.

Portret użytkownika mirley

Re: kuchenny timer

Bateria 9V powinna byc dobra ale raczej szybko się rozładuje. Na dłuższą metę musisz pomysleć o zasilaczu :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Kamil

A jakiego używasz zasilacza??

A jakiego używasz zasilacza?? Jeżeli chodzi o zasilacz z komórki to chyba nie może być bo on daje 5V do komórek.

-

Są ludzie i parapety, ale żeby klamką się urodzić to jest sztuka.

Portret użytkownika grizz

To jest zasilacz do nokii

To jest zasilacz do nokii jakis noname z allegro za 2,5zł

Portret użytkownika Kamil

Nie wiem jak i co. Ale po

Nie wiem jak i co. Ale po wymienieniu całego układu zasilania na nóżkach 7 i 8 dalej nie ma napięcia. Jedynym wyjściem chyba będzie ponownie wymienić ATmegę8. :/

-

Są ludzie i parapety, ale żeby klamką się urodzić to jest sztuka.

Portret użytkownika mirley

Re: Timer Kuchenny

Zanim cos powymieniasz to zobacz miernikiem czy nie masz zwarcia w układzie bo to nie mozliwe że dwa stabilizatory z kolei są złe, nie mówiąc już o złym uC. Jeszcze mi sie to nie zdarzyło :) Pooglądaj dobrze płytkę, stawiam na zwarcie albo brak połączenia.

Odnosnie ładowarki z nokii to musisz mieć taką na której jest napisane np 5,2V (NOKIA 6610i). To 5,2V jest przy pełnym obciążeniu, czyli ok 700-800mA, dla tego układu jak podłączyłem taką ładowarkę za parę złotych to miałem na wyjściu 11V. Zależy to od obciążenia :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Kamil

A może być ATmega48???

A może być ATmega48???

-

Są ludzie i parapety, ale żeby klamką się urodzić to jest sztuka.

Portret użytkownika mirley

Re: Timer

Przekompiluj tylko program pod ten mikrokontroler i ustaw odpowiednio fusebity do współpracy z kwarcem 16Mhz

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Kamil

Czyli, ze wystarczy jeśli

Czyli, ze wystarczy jeśli zamienimy z

$regfile = "m8def.dat"

na

$regfile = "m48def.dat"

-----
I jak mam przekompilować program hex. do ATmegi48??

-

Są ludzie i parapety, ale żeby klamką się urodzić to jest sztuka.

Portret użytkownika mirley

Re: Timer

Masz otworzyć kod źródłowy *.bas w bascomie AVR i kliknąć kompiluj. Zrobi Ci się w tym samym katalogunowy plik *.bin i *.hex. Jeśli hex się nie zrobi to w opcjach kompilatora zaznacz kompilację do Hex bo nie wiem czy standardowo jest włączona. Hexa się nie da przekompilować, możesz go tylko wgrać do procesora :)

Ps. Użyj opcji edytuj zamiast pisać post pod postem

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Kamil

Nie wiem. Ja chyba ciemny

Nie wiem. Ja chyba ciemny jestem... :/

Robię kompiluj, dobra. Wyskakuje napis, że kompiluje. Dalej wgrywam program hex. naciskam "Autoprogram" i po napisach "Reading ROM" i "Writing ROM" wyskakuje napis "Difference at 00040". O co chodzi ?? /:

----------------------------

Może za długa taśma?? (1metr)

-

Są ludzie i parapety, ale żeby klamką się urodzić to jest sztuka.

Portret użytkownika mirley

Re: timer

A po kliknięciu identyfikacji procesora pojawia ci się w okienku odpowiednia nazwa procesora? Kliknij kilka razy autoprogram, jeśli nie pomoże to wyłącz i po minucie włącz zasilanie uC i spróbuj ponownie zaprogramować. Kliknij jeszcze na chwilę na zakładkę Fuse and Lock i zobacz czy nie ma błędów, potem wróć do Flash Rom

1m taśmy jest ok

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Kamil

No nie wiem co jest grane.

No nie wiem co jest grane. Wcześniej nie ustawiałem fuse-bitów i są fabrycznie ustawione. A mam je chyba ustawić dopiero po wgraniu pliku *.bin do mikroprocesora. Nie wiem co może być przyczyną......

-

Są ludzie i parapety, ale żeby klamką się urodzić to jest sztuka.

Portret użytkownika mirley

Re: Timer

Fusebity możesz ustawić kiedy chcesz przed lub po wgraniu programu. Odpowiedz na to co pytałem wyżej, a potem się zastanawiaj dalej ...

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Kamil

Tak po kliknięciu

Tak po kliknięciu identyfikacji procesora pojawia mi się ATmega48. Autoprogram wciskałem chyba ze 10 razy i nic. Włączyłem i wyłączyłem uC i nic. Tak jak mówiłem fuse bity są fabryczne.

-

Są ludzie i parapety, ale żeby klamką się urodzić to jest sztuka.

Portret użytkownika mirley

Re: Timer

A co pokazuje zakładka fuse and lock?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Kamil

Na e-mail'a wysłałem zrzut

Na e-mail'a wysłałem zrzut ekranu fuse-bitów.

-

Są ludzie i parapety, ale żeby klamką się urodzić to jest sztuka.

Portret użytkownika mirley

Re: Timer

Musisz przestawić dzielenie częstotliwości. Ustaw pozycję "Divide Clock by 8" na Disable, wartość 1 z lewej, potem źródło zegara, tam gdzie jest "Internal RC...." musisz przestawić żeby było "External Crystal, High Frequency..." Wartość bodajże 1111 z lewej(lub 0111). Napewno tam nie ustawiaj "External Clock" bo to będzie ostatnie co przestawisz przed pójściem do sklepu :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika imex

pytanko - zastosowales kwarc

pytanko - zastosowales kwarc 16Mhz - czy na wewnetrznym bedzie dzialac zmieniajac odpowiednio prescale z 256 na inne - w atmedze standardowo jest 1 Mhz - ustawienie na 8 MHz ?? - dziekuje za odpowiedz

Portret użytkownika mirley

Re: Kwarc

Bedzie działać poprawnie pod warunkiem że Prztimer0: będzie wykonywane co 4ms. Znaczy to że musisz dać prescale 64 zamiast 256 i ustawić na wewnętrzny oscylator 4MHz, bity CKSEL3..0="0011".

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Mr. Eko

Attiny26

Witam.
Czy byłby Pan w stanie przerobić program pod ATtiny26-16 i czy wogóle jest to możliwe?

Portret użytkownika mirley

Re: Timer

A Procesor ATTiny26 nie ma czasem za mało wyprowadzeń? Dodatkowo nie wiem ile będzie zajmował program skompilowany pod niego. Dodatkowo jego koszt jest większy niż M8 albo bardzo zbliżony więc na razie nie widzę sensu takiej przeróbki

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Mr. Eko

Timer

Akurat posiadam w domu kilka sztuk ATtiny26 (niestety ani jednego mega8 nie posiadam) więc chciałbym wykorzystać je w jakiś sposób. Skompilowany program na mege8 zajmował chyba 23% pamięci więc byćmoże jakoś uda się zmieścić program.
Co do portów to cały jeden port idzie na sterowanie katodami, więc zostaje jeszcze jeden w którym trzeba zmieścić sterowanie anodami i switch'ami...

Portret użytkownika mirley

Re: Timer

Jeszcze brzęczyk gdzieś musisz wepchnąć

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.