Laboratoryjny Zasilacz Symetryczny


9.5
Ocena: None Średnia: 9.5 (4 głosujących)

Układ jest najzwyklejszym zasilaczem regulowanym zbudowanym na dość starym już stabilizatorze uA723. Sam projekt płytki powstał już bardzo dawno temu ale dopiero teraz przyszedł czas na uruchomienie całości. Zasilacz dostarcza symetrycznego napięcia wyjściowego w zakresie 3.3-26V i prądzie do 3A. Przekroczenie maksymalnej wartości prądu powoduje odcięcie tranzystorów wyjściowych, co można traktować jako zabezpieczenie nad prądowe. Bezpośredniej regulacji podlega napięcie dodatnie, natomiast ujemna część podąża za dodatnia dzięki układowi zbudowanemu na wzmacniaczu TL081. Większość układów zasilana jest napięciem pojedynczym, ale jak sam przekonałem się już kilkukrotnie, w każdym warsztacie powinien znaleźć się taki właśnie układ. Przydaje się szczególnie przy konstrukcjach analogowych z wykorzystaniem wzmacniaczy operacyjnych, czy też do wstępnego uruchomienia wzmacniaczy mocy. Zaletą opisywanej tutaj konstrukcji jest bardzo niski koszt, którego 90% stanowi transformator sieciowy. Po uzupełnieniu zasilacza w układy do pomiaru napięcia i prądu, opisywany zasilacz stanie się bardzo poważnym przyrządem laboratoryjnym.

Działanie:


Schemat ideowy układu znajduje się na rysunku poniżej:

Sercem układu jest stabilizator U1 (uA723), który jest precyzyjnym scalonym regulatorem napięcia. Układ ten zawiera temperaturowo kompensowane źródło napięcia referencyjnego, wzmacniacz błędu i tranzystor wyjściowy pozwalający na przepływ prądu do 150mA. Układ U1 pracuje w typowej konfiguracji w której jego wewnętrzny wzmacniacz błędu porównuje napięcie z dzielnika R0 (5,6k)- R3 (4,7k) z napięciem jakie panuje na wyjściu zasilacza. Rezystory R4 (220R) i R5 (6,8k) oraz potencjometr P1 (50k) dostarczają do wejścia odwracającego we wzmacniaczu błędu U1 odpowiednią frakcję napięcia wyjściowego (dobór wartości elementów dzielnika w zależności od napięcia wyjściowego zostanie opisany w rozdziale "Budowa"). Wzmacniacz błędu pracujący w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego reguluje za pomocą elementów R1 (560R), T1 (BD911) i T2 (BD139) napięcie wyjściowe tak, by jego frakcja była równa napięciu ustalemu przez dzielnik R0 - R3. Zmiana położenia suwaka P1 spowoduje zmianę frakcji napięcia wyjściowego, tak więc wzmacniacz błędu odpowiednio zmieni napięcie wyjściowe by tę zmianę zniwelować. Przykładowo: przekręcenie potencjometru w kierunku R4 podwyższy napięcie na jego suwaku, co wymusi na stabilizatorze (poprzez wzmacniacz błędu) obniżenie napięcia wyjściowego tak, by potencjał suwaka obniżył się do poziomu referencyjnego ustalanego dzielnikiem R0 - R3. W roli P1 można zastosować potencjometr wieloobrotowy co umożliwi dokładną regulację napięcia. Inną metodą jest wykorzystanie dwóch potencjometrów jednego o małej a drugiego o dużej wartości. Potencjometr o małej wartości posłuży w tym wypadku do regulacji dokładnej napięcia.

Rezystor R2 (0.2R/5W) wraz z tranzystorem T6(BC548) pracuje w roli zabezpieczenia nad prądowego (ograniczenia prądu). Jeśli prąd pobierany z zasilacza rośnie to spadek napięcia na R2 także wzrasta. Otwierający się tranzystor T6 przy spadku napięcia równym około 600mV spowoduje zwarcie między emiterem a bazą tranzystorów sterujących a tym samym ograniczy prąd płynący przez T1. Działa tu kolejne sprzężenie zwrotne, a prąd zostanie ograniczony do wartości około 0.6/R2 ,co w tym przypadku daje 3A. Wartość rezystora należy dobrać we własnym zakresie, mając na uwadze zastosowany transformator i jego osiągi. W roli T1 w większości wypadków konieczne będzie zastosowanie kilku tranzystorów połączonych równolegle aby rozłożyć płynący prąd i rozpraszanie mocy na kilka tranzystorów. Zostało to dokładnie opisane w dziale budowa

Za regulację ujemnej połówki zasilania bezpośrednio odpowiada wzmacniacz operacyjny U2 (TL081). Jego wyjście steruje bezpośrednio tranzystorami T3 (BD140) i T4(BD912). Rezystor R9 (560R) ogranicza prąd bazy T3, pełniąc analogiczną rolę jak R1 w dodatniej połówce zasilacza. Dzielnik R6 (100k), R7 (100k) i P2 (10k) dobrany jest w taki sposób aby w stanie ustalonym na suwaku P2 panował potencjał masy. Wzrost napięcia na wyjściu dodatniej połówki zasilacza spowoduje wzrost potencjału na suwaku potencjometru P2, jednocześnie wzmacniacz U1 dążąc do zrównania potencjału na swoich obu wyjściach spowoduje obniżenie ujemnej połówki zasilania za pośrednictwem elementów regulacyjnych T3 i T4. Napięcie na ujemnej połówce będzie zatem podążać za dodatnim o ile tylko dzielnik R6, R7, P2 będzie ustawiony na podział 1:1. Tranzystor T5 (BC557) ogranicza prąd w ujemnej połówce zasilania w taki sam sposób jak opisany wcześniej T6 w dodatniej połówce. Maksymalna wartość prądu w tym przypadku to 0.6/R8.

Do gniazd IN1 (ARK) oraz IN2(ARK) należy podłączyć dwa niezależne uzwojenia transformatora zasilającego. Napięcie zostanie wyprostowane w mostkach Br1 (5A) i Br2 (5A) oraz będzie filtrowane za pomocą pojemności C1, C2 (4700uF) oraz C3, C4 (100nF) po czym trafia bezpośrednio na tranzystory główne T1 i T4 (każdy z nich w praktyce może się składać z wielu tranzystorów połączonych równolegle). Na wyjściu napięcie filtrują kondensatory C6, C7 (470uF) oraz C9, C10 (100nF). Wyjściem zasilacza jest złącze OUT (ARK) na którym dostępne jest regulowane napięcie symetryczne względem masy. Dodatkowo na płytce możliwe jest wlutowanie dzielników R10-R13 dzięki którym możliwy jest pomiar napięcia wyjściowego za pomocą mikrokontrolera z przetwornikiem ADC. Nie jest to rozwiązanie dobre ale pozwala szybko zrobić wskaźnik napięcia.

Budowa:


Układ z powodzeniem można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Montaż układu nie jest skomplikowany, elementy są bardzo daleko od siebie a kolejność montażu jest dowolna. Zanim jednak zaczniemy lutowanie rezystorów konieczne będzie wyznaczenie wartości R3, P1 i R5. Rezystor R3 ustala poziom napięcia na wejściu wzmacniacza błędu (pin 5 U1), a jego dobór jest prosty i sprowadza się do policzenia jednego dzielnika napięcia. Napięcie na nóżce 5 układu U1 jest jednocześnie minimalnym napięciem jakie da się ustawić na wyjściu zasilacza. Korzystamy z następującego wzoru:

$$\large U_s = V_R \cdot \frac{R_0 R_3}{R_0 + R_3}$$

który po przekształceniu sprowadza się do postaci:

$$\large R_3 = \frac{V_S/V_R \cdot R_0}{1- V_S/V_R}$$

V_S to żądane napięcie na wejściu wzmacniacza błędu, a V_R to referencja dostępne na nóżce 6 układu U1 (zwykle 7V ale polecam zmierzyć). W układzie modelowym rezystor R3 jest równy 4,7k, co daje napięcie na wzmacniaczu błędu około 3,2V. Drugim krokiem jest dobranie wartości potencjometru P1 i rezystora R5, od których zależy maksymalne napięcie wyjściowe zasilacza. Zapisujemy zatem dwa równania opisujące dwa skrajne ustawienia potencjometru P1, pamiętając że układ dąży do tego aby napięcie na suwaku potencjometru zrównało się z napięciem U_S ustawionym na wzmacniaczu błędu:

$$\large U_S = U_{max} \cdot \frac{R5}{R5 + P1 + R4}$$
$$\large U_S = U_{min} \cdot \frac{R5}{R5 + R4}$$

Z porównania tych dwóch wzorów otrzymujemy zależność:

$$\large R5 = \frac{U_{max} \cdot R4 - U_{min} \cdot (R4 + P1)}{U_{min} - U_{max}}$$

Przyjmując typową wartość potencjometru taką jak w układzie modelowym (50k) oraz zakładając żądany zakres regulacji napięcia wyjściowego od 3.3V do 26V łatwo obliczmy wartość R5 poniżej 7k. Przyjmując najbliższą wartość z szeregu dostajemy R5 = 6,8k.

Po zmontowaniu elementów na płytce przyszedł czas na zamontowanie tranzystorów mocy T1 oraz T4. Na płytce w ich miejsce wygodnie jest zamontować złącza ARK, a same tranzystory dołączyć za pomocą przewodów. T1 i T4 muszą być zamontowane na radiatorach, najlepiej oddzielnych. Jeśli z jakiegoś powodu będzie dostępny tylko jeden radiator to obowiązkowe będą podkładki izolacyjne pod tranzystory. Jeśli pobór prądu z zasilacza przy niskich napięciach nie będzie duży, rzędu 0.5A to powinien z powodzeniem wystarczyć pojedynczy tranzystor. Jeśli natomiast wydajność 3A miała by być dostępna także przy napięciach rzędu 5V to można wykorzystać równoległe połączenie tranzystorów zgodnie z rysunkiem poniżej:

Na wejście układu należy dołączyć transformator z podwójnym uzwojeniem o napięciu 2x24V AC i mocy zależnej od potrzeb. Lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie transformatora 4x12V i przełączanie jego uzwojeń wtórnych. Gdy korzystamy z niskich napięć mogą pracować uzwojenia 12V, a przy większych napięciach po dwa szeregowo połączone uzwojenia 12V, dające w sumie 2x24V. Takie skomplikowane z pozoru rozwiązanie znacznie poprawi sprawę z odprowadzaniem ciepła z radiatorów. Realizacja przełączania uzwojeń widoczna jest na rysunku poniżej:

Pomocą w konstrukcji może okazać się schemat montażowy dostępny tutaj.

Wykaz Elementów:

2x Złącze ARK2 (trafo)
2x Złącze ARK3 (tranzystory)

2x 0,2R 5W 1% (lub 4x 0,1R 3W 1%)

1x 220R
2x 510R
2x 560R
1x 4,7k
1x 5,6k
1x 6,8k
2x 30k
2x 100k
1x 10k Potencjometr Montażowy
1x 50k Potencjometr Obrotowy

1x 1nF
4x 100nF
2x 470uF Elektrolit
2x 4700uF Elektrolit

2x Mostek Prostowniczy 5A
1x BC548
1x BC557
1x BD139
1x BD140
3x BD911
3x BD912
1x TL081
1x uA723

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Schemat40.73 KB
Płytka15.9 KB
Płytka (odbicie lustrzane)15.98 KB
Płytka (6 na stronie)40.48 KB
Montowanie19.72 KB
Opis23.65 KB
Soldermaska20.49 KBPortret użytkownika BraHOL 12

Witam Mirley Czekałem na ten

Witam Mirley
Czekałem na ten zasilacz,bo przymierzam się do wykonania takiego. Czy mógłbyś opisać transformator zasilający bo mam zwykły na 24V 160VA jak można przewinąć czy lepiej kupić nowy ,jak tak to jaki? I czy dało by się przerobić go na 5A.Ciekawią mnie mierniki jakie zaprojektujesz możesz coś więcej zdradzić? Z Góry dzięki! ps. super projekty !

Portret użytkownika Technik1

Witam. Czekałem i czekalem na

Witam. Czekałem i czekalem na ten zasilacz ;) przegrladam sobie elke i patrze zasilacz mirleya :D Mam pytanie co do transformatora mam 2x24v 200w i chciał bym zrobić symetryczny. podwójny zasilacz lecz tutaj widze te transformatory 12 czy dało by się zrobić na moim ?

Portret użytkownika mirley

Re: Trafo

Można dowinąć drugie uzwojenie do trafa jeśli nie jest zalany w środku. Policz zwoje starego uzwojenia i nawiń drugie o takiej samej liczbie zwojów.

Trafo 2x24V może być, ja dałem dodatkowe dzielone uzwojenia tak jako extra możliwość zmniejszenia strat mocy.


Miernik to podwójny woltomierz i amperomierz wykorzystujący wiele przetworników ADC w mikrokontrolerze i pozwalający mierzyć dokładnie prąd i napięcie. Co z tego wyjdzie to się okaże

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika adaśko

Witam. Z opisu wynika że nie

Witam.
Z opisu wynika że nie jest konieczne stosowanie transformatora o o w oddzielnych uzwojeniach. Ma to jedynie zadanie zmniejszenia mocy strat?
Czyli mogę skorzystać z transformatora np 24v 0v 24 v wspólna masa dla uzwojeń wtórnych.??

Portret użytkownika mirley

Re: Zasilacz

Trafo z dzielonymi uzwojeniami po 12V nie jest konieczne.... Jeśli masz takie które ma 3 wyprowadzenia, czyli dwa uzwojenia połączone, to trzeba zmodyfikować trochę układ wejściowy z mostkami. Wtedy musi być jeden mostek, połączony wyjściem między + a - zasilacza do jego wejścia mają być dołączone zewnętrzne końce uzwojeń, a środek uzwojenia ma iść bezpośrednio do masy zasilacza

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Technik1

Miernik

Witam Mirley mam jeszcze jedno pytanie. Kiedy myślisz skonczyć miernik do tego zasilacza?

Portret użytkownika mirley

Re: Zasilacz

Właśnie trawi się prototyp ze wzmacniaczami operacyjnymi, który spróbuje podłączyć do ADC i zobaczę co z tego będzie... nie da się tak powiedzieć kiedy to skończę bo oprócz mierników, bo oprócz tego mam jeszcze wiele zadań związanych z działalnością naukową

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika adaśko

zasilacz

Witam. Trochę zmodyfikowałem schemat czy tak będzie poprawnie.?

Portret użytkownika mirley

Re: Zasilacz

mało z tego widać ale wydaje się że będzie ok.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika pawellllllllllo

regulacja prądu..

Witam.

Właśnie nie dawno wytrawiłem sobie projekt z elektroniki praktycznej bodajże avt 1253.. Trzeba przyznać że zbyt skomplikowane to to nie jest, ale mam pytanie jak w prosty sposób można do tego dołożyć regulację prądu. Zamiast BD911/912 zastosuję po 3 sztuki BD245/246 dla większego prądu... A mam woltomierz analogowy z zakresem do 30V i mam nadzieję że mogę go podłączyć pod wyjście układu? Mam jeszcze amperomierz analogowy ze skalą do 5A ale on już chyba będzie wymagał bocznika jakiegoś niestety w tym temacie się nie orientuję... To jakby ktoś wiedział jak w prosty sposób dołożyć tu regulację prądu to będę zadowolony :D

Pzdr.

Portret użytkownika lol

Witam.Czy trafo nawinołeś

Witam.Czy trafo nawinołeś sam?
Pozdrawiam:)

Portret użytkownika mirley

Re: trafo

Kupiłem trafo od lamp halogenowych i przewinąłem uzwojenie wtórne.... czasami ie trzeba przewijać bo jak jest trafo dużej mocy to uzwojenie wtórne składa sie z równolegle połączonych uzwojeń. Trzeba tylko rozłączyć uzwojenia i połączyć je w inny sposób

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika pawellllllllllo

znowu regulacja prądu...

Czy ktoś wie jak można dorobić tu regulację ograniczenia prądu wyjściowego? Nie musi płynna regulacja, jak stopniowa to wydaje mi się, że można by spróbować coś wykombinować na jakimś przełączniku i dać rezystory o różnych wartościach R2 i R8 i w ten sposób otrzymałbym żądany efekt? Mógłby ktoś się wypowiedzieć na ten temat? Bo sam wolę nie eksperymentować

Portret użytkownika mirley

Re: Limit pradu

W karcie katalogowej nie znalazłem przykładu z regulacją prądu ale na podstawie jednego ze schematów spróbuj podłączyć nóżkę 3 układu do wyjścia, punkt A4 na schemacie a nóżkę 2 przez rezystor 1k do punktu A3

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Kacper

trafo i regulacja

Witam.

Ciekawy projekt. Mam trafko 2x 15V. Czy nada się ono do tego projektu?
Druga sprawa to czy zamiast rezystora 1K od nóżki 2 do punktu A3 można wstawić potka 47k liniowego i sobie regulować dowolnie wartość napięcia wyjściowego?

Portret użytkownika mirley

Re: Zasilacz

Trafo będzie dobre ale oczywiście napięcie wyjściowe zostanie ograniczone i nie wyniesie max 30V.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika pawell2

Prośba o rozrysowanie schematu regulacji ograniczenia prądowego.

Witam.

Jak w tytule. Mirley byłbyś tak miły i mógł mi to rozrysować na schemacie bo bardzo zależy na regulacji prądu wyjściowego.

Z góry dziękuje i pozdr.

Portret użytkownika mirley

Re: Zasilacz

No bez przesady z tym schematem... dwa połączenia masz zrobić i sprawdzić jak to działa.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Bartek

Tutaj jest aplikacja ?A723.

Tutaj jest aplikacja ?A723. Tam się dowiesz.
http://search.datasheetcatalog.net/key/UA723

Portret użytkownika gosczelki

trafo

jeżeli chce uzyskać 30V 1A to trafo 60w wystarczy?

Portret użytkownika Kacper

styknie

styknie

Portret użytkownika sdasdasd

Witam Mam pytanie czy tutaj

Witam Mam pytanie czy tutaj jest Regulacja Napięcia i Natężenia ?

Portret użytkownika mirley

Re: Zasilacz

Zasilacz ma regulowane napięcie i ograniczenie prądowe ustawione na sztywno na 3A

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika sdasdasd

Aha czyli z tego co rozumiem

Aha czyli z tego co rozumiem to mam jeden potencjometr do regulacji napięcia [V] a natęrzenie prądu nie jest rególowane tylko ustawione na Max czyli 3A.
A i czy moża dorobić tutaj jakąś diode sygnalizującą ograniczenie proądowe ???

Portret użytkownika mirley

RE: Zasilacz

Tak bezpośrednio to się nie da... Można spróbować dodać taki sam tranzystor jak T6 z tym że z kolektorem do masy np przez 10k. Teraz od kolektora drugi rezystor 10k do tranzystora NPN który względem masy zapali diodę.... Szczerze mówiąc to tylko teoretyczne rozważania i nie wiem czy zadziała to w praktyce w sposób zadowalający

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Gośśśććć

Witam mam kilka pytań 1) czy

Witam mam kilka pytań
1) czy trafo 2x24v 200w się nadaje ?? i czy może trzeba odać np 4 albo 5 tranzystorów BD911/912

2) Nie doczytałem ;( do czego służy potencjometr P2??

3) Czy z tego ukłądu przy moim trafie da się wycisnąć coś wiecej np 4 5 A ??

Portret użytkownika mirley

Re: Zasilacz

1.tak nadaje się.... nie trzeba aż tyle tranzystorów dawać. Dwa a w porywach 3 wystarczą.
2. Pozwala ustawić napięcie ujemne dokładnie równe dodatniemu
3. max 4A na kanał bo masz 200W trafo. trzeba zmienić rezystor szeregowy na mniejszy aby ograniczenie prądowe zadziałało przy wyższym prądzie.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Gośśśććć

Rezystro szeregowy ;) a można

Rezystro szeregowy ;) a można wiedzieć który to i jaki wstawić za niego ? przeraszam za kłopoty.. ;(

Portret użytkownika mirley

Re: Zasilacz

Czytaj opis.... rezystor R2 i R8 odpowiadają za ograniczenie prądu. Imax= 0.6/R, gdzie R jest wartością rezystora

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika klucha93

A rozumiem, że uzwojenia

A rozumiem, że uzwojenia przełączasz ręcznie, nie masz żadnych układów np. na komparatorze, że będzie automatycznie przełączać uzwojenia? Jakie maksymalnie napięcia można uzyskać przy twojej konfiguracji? Czy jeśli zmieni się scalaki na wyższe napięcia (o ile są takie) to uzyska się napięcie np. 50V?

Portret użytkownika mirley

Re: Zasialcz

Może mogło by to do 40V działać bo chyba uA potrafi na takim napięciu pracować ale po stabilizacji na pewno spadnie trochę.

jesli by użyć zasilacza jako pojedynczy to można 60V uzyskać. traktując -Vcc jak masę a +vcc jak + zasilania

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Zaciekawiony człowiek

Zaciekawiony człowiek

Jakie może być maksymalne napięcie z trafa?.

Portret użytkownika mirley

Re: Trafo

Tak w okolicach 24V bo po wyprostowaniu dobrze by było żeby nie przejść przez 36V podczas normalnej pracy. Wzmacniacz operacyjny może tego nie wytrzymać

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Zaciekawiony człowiek

Mam transformator ze

Mam transformator ze wzmacniacza 2x28 200W (zgrzewany) za mostkiem będzie ze 2x40 znasz może opamp pracujący przy tym napięciu?

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz operacyjny

Jak dobrze pamiętam NE5532 ma 44V (+/-22V)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika początkujący

Witam, mam małe pytanko

Czy można zastąpić te mostki prostownicze 5A mostkami o większym prądzie?? Nigdzie takich nie mogę znaleźć a w domu mam akurat mostki 8A i tak się zastanawiam czy mogę ich użyć.

Portret użytkownika mirley

Re: Mostki

Chyba jasne że możesz użyć większych. 5A to jest napisane z zapasem dla układu, żeby nie dawać mniej. Możesz użyć 6,8 lub 10A

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika pol

czy zamiast układu ua723 może

czy zamiast układu ua723 może być ua741

Portret użytkownika mirley

Re: ua...

A czytałeś w ogóle pdf'y obu tych układów. Pierwszy to regulator napięcia a drugi to wzmacniacz operacyjny.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika dawca

witam mam 2 małę pytanka

jak zrobić regulacje ograniczenia prądowego i jak zwiększyć moc do 5A pozdrawiam

Portret użytkownika dawca

witam

jak zwiększyć prąd zasilacza do 5 A ??

Portret użytkownika mirley

Re: Zasilacz

Trzeba dać więcej tranzystorów równolegle żeby się nie nagrzewały i dac rezystory R2 i R8 o wartości 0.6V/5A = 0.12R

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika dawca

dzięki wielkie ;D mam jeszcze

dzięki wielkie ;D mam jeszcze pytanie czy da sie zrobić płyną regulacje prądu ?

Portret użytkownika mirley

Re: Zasilacz

Pewnie by się dało... poczytaj w karcie katalogowej tego stabilizatora co użyłem czy nie ma tam tego zrobionego. Jeśli nie to jakiś wzmacniacz błędu by trzeba było dodać i jak przekroczy ustawioną wartość to przytykać tranzystory

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika mich43l

Pytanka

Super projekt / Mam Kilka Mianowicie
Czym regulować napięcie ?
Jak można zwiększyć zakres natężenia np 5A ?
Gdzie i jaki miernik cyfrowy/Analogowy mógłbym podłączyć? (chodzi tutaj o regulacje np ustawiam potencjometrem i widzę jakie jest napięcie bardzo praktyczne )
Czy Trafo 2x17V 2x 5A Da rade ?

Pozdrawiam

Portret użytkownika mirley

Re: Zasilacz

Na to wszystko pisałem już wcześniej....
1. Napięcie reguluje się P1.
2. Można mieć 5A na wyjściu kwestia zamiany rezystorów szeregowych R2 i R8. Poczytaj opis.
3. Najlepiej na wyjściu bo to ci interesuje. Prąd można mierzyć na R2 i R8 i odpowiednio przeliczyć.
4. Trafo da radę ale na wyjściu będzie pewnie max 20V, szczególnie jak będzie pobierany duży prąd

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika paweł

spadek napięcia przy obciążeniu

Dziękuję bardzo za projekt, po kilku próbach udało mi się uruchomić. Z zaskoczeniem jednak zauważyłem, że bardzo stabilne napięcia (+ i -) przy jakimkolwiek obciążeniu od razu spadają w okolice minimalnego, które da się ustawić za pomocą potencjometru. Czy mógłbym prosić o wskazówkę, jak odnaleźć błąd? bo prawdę mówiąc z elektroniką nie mam wiele wspólnego, poza tym, że zdobyłem sprawność chińskiego dziecka i potrafię poskładać wg planu ;)

Portret użytkownika mirley

RE: Zasilacz

Testuj narazie tylko część +, druga połówka automatycznie podąża za dodatnim napięciem więc jeśli ono spada to ujemne też spada. Masz dobrą wartość rezystora R2? na pewno ma 0.2R? Poza tym nie pomyliłeś tranzystorów miejscami? może t6 jest uszkodzony albo nie taki jak na schemacie. Wymień T6 albo w ogóle go na razie wylutuj

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika jajak1234

Witam czy uA723 to to samo co

Witam czy uA723 to to samo co LM723 ?
A i jeszcze jedno czy łącząc 3 tranzystory rezystorami 0.1Ohm to łącznie będą miec 0.3Ohm i ograniczenie będzie na 2A. Czy są tu jekies inne prawa?

PS. A gdzyby w miejsce tych R2 i R8 dac potencjometr (tylko podwójny i jakis 5W co najmniej)?

Portret użytkownika mirley

Re; LM723

Lm i uA w tej sytuacji to to samo, jak masz wątpliwości to porównaj obie karty katalogowe. Łączenie tranzystorów to co innego.... pomiar pradu dokonywany jest na R2 i R8 za pomocą tranzystora i jest to ograniczenie bezpieczeństwa a nie ustawiany próg.

Takiego potencjometru nie widziałem, a nawet gdyby był to napewno nie na wartości rzędu 0.1 -1R itp

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.