Laboratoryjny Zasilacz Symetryczny


9.5
Ocena: None Średnia: 9.5 (4 głosujących)

Układ jest najzwyklejszym zasilaczem regulowanym zbudowanym na dość starym już stabilizatorze uA723. Sam projekt płytki powstał już bardzo dawno temu ale dopiero teraz przyszedł czas na uruchomienie całości. Zasilacz dostarcza symetrycznego napięcia wyjściowego w zakresie 3.3-26V i prądzie do 3A. Przekroczenie maksymalnej wartości prądu powoduje odcięcie tranzystorów wyjściowych, co można traktować jako zabezpieczenie nad prądowe. Bezpośredniej regulacji podlega napięcie dodatnie, natomiast ujemna część podąża za dodatnia dzięki układowi zbudowanemu na wzmacniaczu TL081. Większość układów zasilana jest napięciem pojedynczym, ale jak sam przekonałem się już kilkukrotnie, w każdym warsztacie powinien znaleźć się taki właśnie układ. Przydaje się szczególnie przy konstrukcjach analogowych z wykorzystaniem wzmacniaczy operacyjnych, czy też do wstępnego uruchomienia wzmacniaczy mocy. Zaletą opisywanej tutaj konstrukcji jest bardzo niski koszt, którego 90% stanowi transformator sieciowy. Po uzupełnieniu zasilacza w układy do pomiaru napięcia i prądu, opisywany zasilacz stanie się bardzo poważnym przyrządem laboratoryjnym.

Działanie:


Schemat ideowy układu znajduje się na rysunku poniżej:

Sercem układu jest stabilizator U1 (uA723), który jest precyzyjnym scalonym regulatorem napięcia. Układ ten zawiera temperaturowo kompensowane źródło napięcia referencyjnego, wzmacniacz błędu i tranzystor wyjściowy pozwalający na przepływ prądu do 150mA. Układ U1 pracuje w typowej konfiguracji w której jego wewnętrzny wzmacniacz błędu porównuje napięcie z dzielnika R0 (5,6k)- R3 (4,7k) z napięciem jakie panuje na wyjściu zasilacza. Rezystory R4 (220R) i R5 (6,8k) oraz potencjometr P1 (50k) dostarczają do wejścia odwracającego we wzmacniaczu błędu U1 odpowiednią frakcję napięcia wyjściowego (dobór wartości elementów dzielnika w zależności od napięcia wyjściowego zostanie opisany w rozdziale "Budowa"). Wzmacniacz błędu pracujący w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego reguluje za pomocą elementów R1 (560R), T1 (BD911) i T2 (BD139) napięcie wyjściowe tak, by jego frakcja była równa napięciu ustalemu przez dzielnik R0 - R3. Zmiana położenia suwaka P1 spowoduje zmianę frakcji napięcia wyjściowego, tak więc wzmacniacz błędu odpowiednio zmieni napięcie wyjściowe by tę zmianę zniwelować. Przykładowo: przekręcenie potencjometru w kierunku R4 podwyższy napięcie na jego suwaku, co wymusi na stabilizatorze (poprzez wzmacniacz błędu) obniżenie napięcia wyjściowego tak, by potencjał suwaka obniżył się do poziomu referencyjnego ustalanego dzielnikiem R0 - R3. W roli P1 można zastosować potencjometr wieloobrotowy co umożliwi dokładną regulację napięcia. Inną metodą jest wykorzystanie dwóch potencjometrów jednego o małej a drugiego o dużej wartości. Potencjometr o małej wartości posłuży w tym wypadku do regulacji dokładnej napięcia.

Rezystor R2 (0.2R/5W) wraz z tranzystorem T6(BC548) pracuje w roli zabezpieczenia nad prądowego (ograniczenia prądu). Jeśli prąd pobierany z zasilacza rośnie to spadek napięcia na R2 także wzrasta. Otwierający się tranzystor T6 przy spadku napięcia równym około 600mV spowoduje zwarcie między emiterem a bazą tranzystorów sterujących a tym samym ograniczy prąd płynący przez T1. Działa tu kolejne sprzężenie zwrotne, a prąd zostanie ograniczony do wartości około 0.6/R2 ,co w tym przypadku daje 3A. Wartość rezystora należy dobrać we własnym zakresie, mając na uwadze zastosowany transformator i jego osiągi. W roli T1 w większości wypadków konieczne będzie zastosowanie kilku tranzystorów połączonych równolegle aby rozłożyć płynący prąd i rozpraszanie mocy na kilka tranzystorów. Zostało to dokładnie opisane w dziale budowa

Za regulację ujemnej połówki zasilania bezpośrednio odpowiada wzmacniacz operacyjny U2 (TL081). Jego wyjście steruje bezpośrednio tranzystorami T3 (BD140) i T4(BD912). Rezystor R9 (560R) ogranicza prąd bazy T3, pełniąc analogiczną rolę jak R1 w dodatniej połówce zasilacza. Dzielnik R6 (100k), R7 (100k) i P2 (10k) dobrany jest w taki sposób aby w stanie ustalonym na suwaku P2 panował potencjał masy. Wzrost napięcia na wyjściu dodatniej połówki zasilacza spowoduje wzrost potencjału na suwaku potencjometru P2, jednocześnie wzmacniacz U1 dążąc do zrównania potencjału na swoich obu wyjściach spowoduje obniżenie ujemnej połówki zasilania za pośrednictwem elementów regulacyjnych T3 i T4. Napięcie na ujemnej połówce będzie zatem podążać za dodatnim o ile tylko dzielnik R6, R7, P2 będzie ustawiony na podział 1:1. Tranzystor T5 (BC557) ogranicza prąd w ujemnej połówce zasilania w taki sam sposób jak opisany wcześniej T6 w dodatniej połówce. Maksymalna wartość prądu w tym przypadku to 0.6/R8.

Do gniazd IN1 (ARK) oraz IN2(ARK) należy podłączyć dwa niezależne uzwojenia transformatora zasilającego. Napięcie zostanie wyprostowane w mostkach Br1 (5A) i Br2 (5A) oraz będzie filtrowane za pomocą pojemności C1, C2 (4700uF) oraz C3, C4 (100nF) po czym trafia bezpośrednio na tranzystory główne T1 i T4 (każdy z nich w praktyce może się składać z wielu tranzystorów połączonych równolegle). Na wyjściu napięcie filtrują kondensatory C6, C7 (470uF) oraz C9, C10 (100nF). Wyjściem zasilacza jest złącze OUT (ARK) na którym dostępne jest regulowane napięcie symetryczne względem masy. Dodatkowo na płytce możliwe jest wlutowanie dzielników R10-R13 dzięki którym możliwy jest pomiar napięcia wyjściowego za pomocą mikrokontrolera z przetwornikiem ADC. Nie jest to rozwiązanie dobre ale pozwala szybko zrobić wskaźnik napięcia.

Budowa:


Układ z powodzeniem można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Montaż układu nie jest skomplikowany, elementy są bardzo daleko od siebie a kolejność montażu jest dowolna. Zanim jednak zaczniemy lutowanie rezystorów konieczne będzie wyznaczenie wartości R3, P1 i R5. Rezystor R3 ustala poziom napięcia na wejściu wzmacniacza błędu (pin 5 U1), a jego dobór jest prosty i sprowadza się do policzenia jednego dzielnika napięcia. Napięcie na nóżce 5 układu U1 jest jednocześnie minimalnym napięciem jakie da się ustawić na wyjściu zasilacza. Korzystamy z następującego wzoru:

$$\large U_s = V_R \cdot \frac{R_0 R_3}{R_0 + R_3}$$

który po przekształceniu sprowadza się do postaci:

$$\large R_3 = \frac{V_S/V_R \cdot R_0}{1- V_S/V_R}$$

V_S to żądane napięcie na wejściu wzmacniacza błędu, a V_R to referencja dostępne na nóżce 6 układu U1 (zwykle 7V ale polecam zmierzyć). W układzie modelowym rezystor R3 jest równy 4,7k, co daje napięcie na wzmacniaczu błędu około 3,2V. Drugim krokiem jest dobranie wartości potencjometru P1 i rezystora R5, od których zależy maksymalne napięcie wyjściowe zasilacza. Zapisujemy zatem dwa równania opisujące dwa skrajne ustawienia potencjometru P1, pamiętając że układ dąży do tego aby napięcie na suwaku potencjometru zrównało się z napięciem U_S ustawionym na wzmacniaczu błędu:

$$\large U_S = U_{max} \cdot \frac{R5}{R5 + P1 + R4}$$
$$\large U_S = U_{min} \cdot \frac{R5}{R5 + R4}$$

Z porównania tych dwóch wzorów otrzymujemy zależność:

$$\large R5 = \frac{U_{max} \cdot R4 - U_{min} \cdot (R4 + P1)}{U_{min} - U_{max}}$$

Przyjmując typową wartość potencjometru taką jak w układzie modelowym (50k) oraz zakładając żądany zakres regulacji napięcia wyjściowego od 3.3V do 26V łatwo obliczmy wartość R5 poniżej 7k. Przyjmując najbliższą wartość z szeregu dostajemy R5 = 6,8k.

Po zmontowaniu elementów na płytce przyszedł czas na zamontowanie tranzystorów mocy T1 oraz T4. Na płytce w ich miejsce wygodnie jest zamontować złącza ARK, a same tranzystory dołączyć za pomocą przewodów. T1 i T4 muszą być zamontowane na radiatorach, najlepiej oddzielnych. Jeśli z jakiegoś powodu będzie dostępny tylko jeden radiator to obowiązkowe będą podkładki izolacyjne pod tranzystory. Jeśli pobór prądu z zasilacza przy niskich napięciach nie będzie duży, rzędu 0.5A to powinien z powodzeniem wystarczyć pojedynczy tranzystor. Jeśli natomiast wydajność 3A miała by być dostępna także przy napięciach rzędu 5V to można wykorzystać równoległe połączenie tranzystorów zgodnie z rysunkiem poniżej:

Na wejście układu należy dołączyć transformator z podwójnym uzwojeniem o napięciu 2x24V AC i mocy zależnej od potrzeb. Lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie transformatora 4x12V i przełączanie jego uzwojeń wtórnych. Gdy korzystamy z niskich napięć mogą pracować uzwojenia 12V, a przy większych napięciach po dwa szeregowo połączone uzwojenia 12V, dające w sumie 2x24V. Takie skomplikowane z pozoru rozwiązanie znacznie poprawi sprawę z odprowadzaniem ciepła z radiatorów. Realizacja przełączania uzwojeń widoczna jest na rysunku poniżej:

Pomocą w konstrukcji może okazać się schemat montażowy dostępny tutaj.

Wykaz Elementów:

2x Złącze ARK2 (trafo)
2x Złącze ARK3 (tranzystory)

2x 0,2R 5W 1% (lub 4x 0,1R 3W 1%)

1x 220R
2x 510R
2x 560R
1x 4,7k
1x 5,6k
1x 6,8k
2x 30k
2x 100k
1x 10k Potencjometr Montażowy
1x 50k Potencjometr Obrotowy

1x 1nF
4x 100nF
2x 470uF Elektrolit
2x 4700uF Elektrolit

2x Mostek Prostowniczy 5A
1x BC548
1x BC557
1x BD139
1x BD140
3x BD911
3x BD912
1x TL081
1x uA723

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Schemat40.73 KB
Płytka15.9 KB
Płytka (odbicie lustrzane)15.98 KB
Płytka (6 na stronie)40.48 KB
Montowanie19.72 KB
Opis23.65 KB
Soldermaska20.49 KBPortret użytkownika Kamilek

Problem

Witam. Skleciłem zasilacz z tego projektu i niestety mam problem. Napięcie na wyjściu jest, da się je nawet regulować, ale... Tylko od 28 do 30V A co lepsze potencjometrem 10k nie jestem w stanie wyregulować nawet napięcia ujemnego równego z dodatnim. Ma może Kolega jakąś sugestię gdzie mogę szukać problemu?
Pozdrawiam: Kamil

Portret użytkownika mirley

Re: Zasilacz

jakie napięcie względem masy jest na kondensatorze C1 i C2? nie pomyliłeś czasem tranzystora BD911 z BD912? Pooglądaj tez bardzo dokładnie płytkę i sprawdź czy nie masz zwarć albo jakichś zimnych lutów

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Kamilek

Zasilacz

Witam, dziękuję za szybką odpowiedź. Płytkę sprawdzałem od każdym możliwym względem... Zauważyłem, że napięcie na nodze VO układu 723 nie zmienia się przy regulacji potencjometrem. Napięcie na kondensatorach wynosi 2x 30,4V
Pozdrawiam :)

Portret użytkownika mirley

Re: Zasilacz

Może zatem padł stabilizator 723.... przy normalnej pracy napięcie na wyjściu musi być kilka V mniejsze niż na kondensatorach żeby było z czego stabilizować. Zatem jeśli na wyjściu możesz uzyskać 30V to znaczy się że stabilizator nie działa. Na pewno napiecie z suwaka potencjometru się zmienia przy kręceniu i trafia na nóżkę 4 układu 723?. Rezystory R6 i R5 mają dobre wartości?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Kamilek

Napięcie na potencjometrze

Napięcie na potencjometrze się zmienia, w pełnym zakresie nawet. Stabilizatorów wypróbowałem sztuk 5 i z żadnym nie było poprawy. Rezystory sprawdzane przed montażem. Nie mam pojęcia co może być nie tak i już powoli tracę nadzieje.

Portret użytkownika Kamilek

Na dzień dzisiejszy jest tak:

Na dzień dzisiejszy jest tak: Wylutowałem bd139 i bc548, napięcie wyjścia mierzę przed rezystorem R1. W skrajnych pozycjach potencjometru otrzymuję napięcia: 13,4V spadające do 2,3V w połowie potka. Przy kręceniu dalej rośnie gwałtownie do 30V. Teraz może ktoś na cokolwiek wpadnie. Podmieniałem potencjometry, układy 723, sprawdzałem luty, rezystory. Końcowe zmieniłem na BD249/250, ale to raczej bez znaczenia.

Pozdrawiam: Kamil

Portret użytkownika mirley

Re; Zasilacz

Nic nie wymyślisz twórczego, trzeba to po kolei testować..... Wyciąg wzmacniacz operacyjny bo na razie się nie przyda.... Zmierz napięcie między nóżkami 11 a 7 i 12 a 7 układu stabilizatora? Potem jakie jest napięcie na nózkach 5 i 6 względem masy. Gdy stabilizator działa dobrze to na nóżce 4 powinno być takie same napięcie jak na 5 w całym zakresie regulacji potencjometrem. Jesli w którymś punkcie się to rowala to stabilizator nie będzie działał i będzie max albo min na wyjściu

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Kamilek

7-12: 30,8V 7-11:

7-12: 30,8V
7-11: 30,2V
masa-4:2,1V-14,9V
masa-5:3,2V-7,3V
Zaczynam wierzyć, że mam pięć uszkodzonych stabilizatorów.

Portret użytkownika PF

radiator - wymiary

Mirley mógłbyś podać wymiary radiatora? Ewentualnie jakieś parametry żeby dobrać odpowiedni.

Portret użytkownika mirley

Re: Zasilacz

Radiator klasyczny żebrowany 19,5cm x 7cm i żebra 5cm. U mnie jest przecięty na pół i na każdej połowie są 3 tranzystory. Do tego wentylatory i jest ok.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika lolek

wzmacniacz operacyjny

Witam!
Czy zamiast TL081 mogę zastosować uA741?

Portret użytkownika mirley

Re: Zasilacz

Teoretycznie tak, wyprowadzenia są takie same, nie pamiętam jednak zakresów napięć wyjściowych jakie może wytworzyć kostka uA741 i max zasilania. Musisz sobie sprawdzić w karcie

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika matrix

Re: Zasilacz

Tu zdaje się główną rolę odgrywają takie aspekty jak poziom szumów i zniekształceń, a także precyzja.

Portret użytkownika michal300694

Mam takie pytanie

Witam
Mam takie pytanie jaką dobrać wartość rezystora R5 dla potencjometru 10k i napięcia max 25V.
Chciałem założyć taki właśnie potencjometr bo innego na razie nie mam. Wiem że są podane wzory na obliczenie tego ale jakoś za bardzo nie mogę sobie z tym poradzić

Portret użytkownika Kazimierz

nieprawidłowe działanie zasilacza

Zrobiłem zasilacz wg Twojego projektu i jest problem z jego prawidłowym działaniem. Część na 723 działa dobrze natomiast napięcie ujemne jest mniejsze od dodatniego o ok 4 V w całym zakresie zmian dodatniego. Jako opamp zastosowałem 741 a do testów zasilam całość 2 x 18 VAC. Wszystkie elementy przed wlutowaniem sprawdziłem. Prób pod obciążeniem nie robiłem ale to nie powinno mieś chyba znaczenia. Ten objaw jest dość dziwny ponieważ wcześniej zrobiłem podobny układ zamieszczony kiedyś w EP. Tamten też zachowywał się podobnie. Czy masz jakąś sugestię żeby rozwiązać ten problem ?

Portret użytkownika mirley

Re: Zasilacz

A co z regulacją ujemnej strony za pomocą potencjometru? ustawiłeś poprawne napięcie ujemnej strony za pomocą P2

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Patryk203

Prośba :)

Cz mógłbyś dodać więcej zdjęć całego układu ?

Portret użytkownika Dzikoosek

Problem z zasilaczem

Witam, popełniłem opisywany zasilacz na modelowych elementach. podłączyłem to niego trafo 2x15V AC.
Efekt jest taki że na wyjściu zasilacza mam regulację w zakresie 22,4 do 23.5 V.
Na gałęzi ujemnej jest non stop -8,3 V, kręcenie pot. nic nie daje :(
Na 6 nóżce ua723 mam 7,08V, a na R3 jest 3.2V czyli zgodnie z artykułem.

Co może być nie tak ?

Portret użytkownika EDC

Odp. Problem z zasilaczem

Nieśmiało stawiam na źle przylutowane tranzystory BD911 i BD912. Popatrz na widok montażowy elementów obok widoku płytek . Nie sa tam "wsadzone" lustrzanie. Możesz sobie ściągnąć do nich note aplikacyjną z www.elenota.pl (mają wspólną pod nazwa BD909). Może to pomoże.

Miłego dnia.

-

BARTek
Moja strona

Portret użytkownika Dzikoosek

Zasilacz zadziałał. Nóżki

Zasilacz zadziałał. Nóżki BD911/912 były pozamieniane.
Dzięki za odzew.

Portret użytkownika krainov

The TL081 opamp will not

The TL081 opamp will not operate correctly because the + input is connected to its own power rail.

Portret użytkownika mardok

Witam. Kolego czy próbowałeś

Witam. Kolego czy próbowałeś wstawić zamiast tl 081 ua 741 bo ja włożyłem i nie mam regulacji takiej jak na dodatniej połówce transformator mam symetryczny 2x28V i zachowuje się tak że jest różnica napięciach około 1,5V na całym zakresie ,jakby były przesunięte względem siebie i jeszcze jedno na minimum mam dodatnia 3,3V a ujemna 1,5Vi tak w całym nie są identyczne różnica jest nawet do 2V , czy ta podmiana nie wymaga zmian w układzie?

Portret użytkownika mardok

lm723

Witam. Kolego czy próbowałeś wstawić zamiast tl 081 ua 741 bo ja włożyłem i nie mam regulacji takiej jak na dodatniej połówce transformator mam symetryczny 2x28V i zachowuje się tak że jest różnica napięciach około 1,5V na całym zakresie ,jakby były przesunięte względem siebie i jeszcze jedno na minimum mam dodatnia 3,3V a ujemna 1,5Vi tak w całym nie są identyczne różnica jest nawet do 2V , czy ta podmiana nie wymaga zmian w układzie?

Portret użytkownika morgoth

AVT 5399

Może ktoś wie jak podłączyć w/w kit do tego zasilacza?
plik PDF Strona kitu

Portret użytkownika mirley

Re: Zasilacz

Nie da się tego zrobic w prosty sposób... po to własnie zaprojektowałem specjalny miernik do tego zasilacza: http://mirley.firlej.org/miernik_panelowy_zasilacza_symetrycznego

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.