Metody Obliczania Obwodów Liniowych


0
Ocena: None

Metody obliczania zawarte tutaj mogą być stosowane do obwodów prądu stałego a także po zastosowaniu notacji zespolonej w obwodach prądu przemiennego (wymuszenia sinusoidalne). Dla obwodów prądu przemiennego wszystkie rezystancje zastępujemy impedancjami.

1. Prawa Kirchhoffa


Metoda polega na stworzeniu układu równań liniowych przez zapisanie zależności dla węzłów i oczek w obwodzie korzystając z pierwszego i drugiego prawa Kirchhoffa. Metoda jest skuteczna dla prostych obwodów składających się z kilku oczek. W większych układach kłopotliwe jest rozwiązywanie powstałego układu równań.

Kolejność postępowania:

a) Znajdujemy wszystkie $n$ węzłów w obwodzie

b) Zapisujemy $n-1$ równań prądowych (I Prawo Kirchhoffa) dla wybranych węzłów

c) Zależnie od ilości niewiadomych prądów zapisujemy wymaganą ilość równań korzystając z II Prawa Kirchhoffa.

d) Rozwiązujemy otrzymany układ równań

Przykład:

W powyższym obwodzie celem zadania jest wyznaczenie wszystkich niewiadomych prądów: $I_1$, $I_2$ oraz $I_3$.

Najpierw zapisujemy równanie prądowe dla węzła na "górze":

$$I_1 - I_3 + I -I_2 = 0$$

W drugiej kolejności wybieramy dwa możliwie najmniejsze oczka. Na rysunku zaznaczono je kolorem zielonym i czerwonym. Wybór ten podyktowany jest faktem iż na źródle prądowym nie możemy określić spadku napięcia, a zatem nie możemy zapisać II Prawa Kirchhoffa dla oczka zawierającego źródło prądowe. Zapisujemy równania napięciowe:

$$E - U_1 - U_2 = 0$$ $$U_2 - U_3 = 0$$

Korzystając z Prawa Ohma mamy:

$$E - I_1 \cdot R_1 - I_2 \cdot R_2 = 0$$ $$I_2 \cdot R_2 - I_3 \cdot R_3 = 0$$

Tworzymy układ równań:

$$
\matrix {
E - I_1 \cdot R_1 - I_2 \cdot R_2 = 0 \cr
I_2 \cdot R_2 - I_3 \cdot R_3 = 0 \cr
I_1 - I_3 + I -I_2 = 0 \cr
}

$$

Rozwiązujemy powyższy układ uzyskując szukane prądy.

2. Prądy Oczkowe


Metoda polega na stworzeniu równania macierzowego $\ R \cdot I = U \ $, gdzie $\ R \ $ jest macierzą rezystancji, $\ I \ $ wektorem nieznanych prądów a $\ U \ $ jest wektorem wymuszeń napięciowych.

Kolejność postępowania:


a) Wszystkie źródła prądowe w obwodzie zamieniamy na napięciowe (Korzystając z Twierdzenia Thevenina). Przykład przedstawia poniższy rysunek:

b) Znajdujemy wszystkie oczka w obwodzie (nie zachodzące na siebie) i zaznaczamy płynące w nich prądy oczkowe $\ I_I \ $ , $\ I_{II} \ $, $\ I_{III} \ $ , ...

c) Tworzymy macierz rezystancji $\ R \ $ w której elementy $\ R_{11} \ $, $\ R_{22} \ $, $\ R_{33} \ $, ... ,$\ R_{nn} \ $ stanowią sumy rezystancji tworzących kolejne oczka, a elementy $\ R_{12} = R_{21} \ $, $\ R_{13} = R_{31} \ $, $\ R_{23} = R_{32} \ $, ... , $\ R_{kl} = R_{lk} \ $ stanowią rezystancje wzajemne (wspólne) odpowiednio dla oczek: pierwszego z drugim, pierwszego z trzecim itd. Jeżeli w danych dwóch oczkach zaznaczone prądy oczkowe płyną przeciwnie przez rezystancję wzajemną to element macierzy odpowiadający rezystancji wspólnej tych oczek bierzemy ze znakiem "-". Jeżeli oczka ze sobą nie sąsiadują to rezystancja wzajemna jest równa 0.

d) Zapisujemy wektor wymuszeń napięciowych którego kolejne elementy $\ U_1 \ $, $\ U_2 \ $, ... , $\ U_n \ $, stanowią sumę sił elektromotorycznych w kolejnych oczkach. Źródła napięcia wchodzą do sumy ze znakiem "+" jeśli mają kierunek zgodny z prądem oczkowym lub "-" jeśli mają kierunek przeciwny.

e) Rozwiązujemy równanie macierzowe i uzyskujemy wektor szukanych prądów oczkowych.

f) Obliczamy prądy gałęziowe. Jeżeli w gałęzi płynie tylko jeden prąd oczkowy to prąd gałęziowy jest mu równy w przeciwnym wypadku prąd gałęziowy jest sumą lub różnicą (zależy od zgodności kierunków) prądów oczkowych w tej gałęzi.

Przykład:

Na rysunku powyżej przedstawiono przykład obwodu oraz obwód z przekształconymi źródłami prądowymi na napięciowe. Tworzymy równanie macierzowe dla tego obwodu:

$$
\left [ \matrix {
R_1 + R_2 & -R_2 \cr
-R_2 & R_2 + R_L \cr
} \right ]
\ \cdot \
\left [ \matrix {
I_I \cr
I_{II} \cr
} \right ]
\ = \
\left [ \matrix {
E - I \cdot R_2\cr
I \cdot R_2 \cr
} \right ]
$$

Wyliczamy prądy oczkowe:

$$I_I = \frac{(E - I \cdot R_2) \cdot (R_2 +R_L) + I \cdot R_2^2}{(R_1+R_2) \cdot (R_2 +R_L) - R_2^2}
= \frac{(E - I \cdot R_2) \cdot (R_2 +R_L) + I \cdot R_2^2}{R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot R_L + R_2 \cdot R_L}$$

$$I_{II} = \frac{I \cdot R_2 \cdot (R_1 +R_2) + (E - I \cdot R_2) \cdot R_2}{(R_1+R_2) \cdot (R_2 +R_L) - R_2^2}
= \frac{I \cdot R_2 \cdot (R_1 +R_2) + (E - I \cdot R_2) \cdot R_2}{R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot R_L + R_2 \cdot R_L}$$

Prądy gałęziowe są równe:

$$I_1 = I_I $$

$$I_2 =I_{II} - I_I $$

$$I_L = I_{II} $$

3. Potencjały Węzłowe


Metoda polega na stworzeniu równania macierzowego $\ G \cdot U = I \ $, gdzie $\ G \ $ jest macierzą konduktancji, $\ U \ $ wektorem nieznanych potencjałów a $\ I \ $ jest wektorem wymuszeń prądowych.

Kolejność postępowania:


a) Wszystkie źródła napięciowe w obwodzie zamieniamy na prądowe (Korzystając z Twierdzenia Nortona). Przykład przedstawia poniższy rysunek:

b) Znajdujemy wszystkie węzły w obwodzie oznaczamy je $\ V_1 \ $, $\ V_2 \ $, ... , $\ V_n \ $. Jeden węzeł uziemiamy przypisując mu potencjał równy 0.

c) Tworzymy macierz konduktancji $\ G \ $ w której elementy $\ G_{11} \ $, $\ G_{22} \ $, $\ G_{33} \ $, ... ,$\ G_{nn} \ $ stanowią sumy konduktancji podłączonych do kolejnych węzłów, a elementy $\ G_{12} = G_{21} \ $, $\ G_{13} = G_{31} \ $, $\ G_{23} = G_{32} \ $, ... , $\ G_{kl} = G_{lk} \ $ stanowią konduktancje wzajemne (między węzłami) odpowiednio dla węzłów: pierwszego z drugim, pierwszego z trzecim itd. Konduktancje wzajemne bierzemy zawsze ze znakiem "-". Jeżeli węzły nie są ze sobą bezpośrednio połączone żadną konduktancją to ich konduktancja wzajemna jest równa 0.

d) Zapisujemy wektor wymuszeń prądowych którego kolejne elementy $\ I_1 \ $, $\ I_2 \ $, ... , $\ I_n \ $, stanowią sumę prądów (pochodzących od źródeł) wpływających i wypływających do/z kolejnych węzłów. Źródła których prąd wpływa do węzła są brane ze znakiem "+" a te dzięki którym prąd wypływa z węzła brane są ze znakiem "-".

e) Rozwiązujemy równanie macierzowe i uzyskujemy wektor szukanych potencjałów węzłowych.

f) Obliczamy napięcia w gałęziach obwodu jako różnice potencjałów między interesującymi nas węzłami.

Przykład:

Na rysunku powyżej przedstawiono przykład obwodu oraz obwód z przekształconymi źródłami napięciowymi na prądowe. Tworzymy równanie macierzowe dla tego obwodu:

$$
\left [ \matrix {
\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_L}
} \right ]
\ \cdot \
\left [ \matrix {
V_A
} \right ]
\ = \
\left [ \matrix {
\frac{E}{R_1} + I
} \right ]
$$

Wyliczamy potencjał węzłowy:

$$V_A = \frac{\frac{E}{R_1} + I}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_L}}$$

Obliczamy spadki napięć na elementach:

$$U_{R_L} = U_{R_1} = U_{R_2} = V_A - 0 = V_A$$
Portret użytkownika gosc

W przykładzie dla metody

W przykładzie dla metody prądów oczkowych w ostatniej kolumnie macierzy (kolumnie wymuszeń napięciowych) brakuje w pierwszym wierszu -IR2

Portret użytkownika mirley

Re: błąd

Wielkie dzięki za zwrócenie uwagi, błąd został poprawiony

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Swietna robota, dzieki

Swietna robota, dzieki wielkie :) Mam oprocz tego taka mala prosbe, czy moglbys dac po 1 rozwiazanym trudniejszym przykladzie z kazdej metody ? Mam niedlugo kolokwium i tak troszke by mi sie przydalo, a i powiedz mi czy przy przebiegach sinusoidalnie zmiennych tez to wszystko obowiazuje ?

Portret użytkownika mirley

Re: Obliczenia

Żeby dac trudniejsze przykłady to bym musiał trochę czasu temu poświęcić a teraz czasu mi brakuje. Przy przebiegach sinusoidalnych trzeba stosować liczby zaspolone i te metody też będą dobre

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosciu

Czy w pierwszym przykładzie

Czy w pierwszym przykładzie dla węzła na górze, równanie jest na pewno dobre ? czy nie powinno być czasem I1 = I3 + I4 ?

Portret użytkownika mirley

Re: Równania

Wszystko jest dobrze. Do węzła wpływają prądy I1 oraz I (źródło prądowe), a wypływają I3 oraz I2. Oznaczenie I4 to jest dodatkowy symbol, obie "kropki" na schemacie to jeden węzeł, bo są połączone zerową rezystancją. Twoje równanie tez jest dobre jak uwzględnisz że I4 = I2 - I

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika rachel

dziękuję

dziękuję, dzięki tej stronie nauczyłem się metody potencjałów węzłowych, której niestety nie uczą w technikum.
Wszystko dobrze i zwięźle opisane. Oby więcej takich stron.

Pozdrawiam

Portret użytkownika gosccc

pytanie

jeżeli chodzi o równanie macierzowe w potencjałach oczkowych to nie powinno ono wyglądać tak
R1-R2 RL
R1 R2+RL

Portret użytkownika mirley

Re; Obwody liniowe

Patrzę teraz na to i wszystko wydaje się ok... na diagonali są sumy rezystancji w danym oczku a pozostałe elementy to rezystancje wzajemne.... skąd miałby się wziąść znak -

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc1111111111

pytanie

po co zamieniac zrodlo napieciowe na pradowe? bez zamiany tez mozna to policzyc

Portret użytkownika rafall11

Mirley a czy mógłbyś może

Mirley a czy mógłbyś może podać jeszcze jakies przykłady z super-pozycji? Ponieważ nie bardzo to rozumiem a musze to zaliczyć.

Portret użytkownika mirley

Re: Obwody liniowe

gosc1111:
Można policzyć ale i tak w głowie nieświadomie robisz zamianę wstawiając do równania, a dla kogoś kto nie liczył jeszcze nic albo widzi to pierwszy raz to zbędna komplikacja.

rafal11:
Nie mam więcej przykłądów zajęcia z teorii miałem już wieki temu. Wstaw sam jakiś przykłąd z książki z którym nie możesz sobie poradzić i jakieś twoje rozwiązanie to sprawdzę czy dobrze robisz. Tylko tak możesz sie nauczyć

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika rafall11

Mam tylko takie może głupie

Mam tylko takie może głupie pytanie ale czy jeżeli rozbijamy schemat główny na schematy z tylko jednym wymuszeniem to musimy wszystkie te obwody uziemiać w pewnym punkcie?

Portret użytkownika mirley

Re: Obwody

Nic nie trzeba uziemiać..... liczysz tyle obwodów ile masz źródeł i dostajesz prądy w każdej gałęzi pochodzące niejako od każdego źródła. Potem sumujesz prądy w każdej gałęzi i wychodzi Ci znak i wartość prądu

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika rafall11

Treaz już wiem tylko

Treaz już wiem tylko pomyliłem z potencjałami.

Portret użytkownika grzes123

uczą z tego w technikum...w

uczą z tego w technikum...w elektromechanice ja musze z tego wkuwac ale z tej strony dużo sie nauczyłem...:)

Portret użytkownika Figlak

Czy na rysunku pierwszym

Czy na rysunku pierwszym przez I jest oznaczony jakiś odbiornik prądowy? Źródło prądu to E, a w komentarzu Mirley pisze ,że to źródło prądowe...

Portret użytkownika mirley

Re: Teoria

E to jest źródło napięcia a nie prądu. Źródłem prądu jest I.

Źródło prądu to element wymuszający przepływ określonego prądu w gałęzi. Spadek napięcia na elementach przez który ten prąd przepłynie jest odpowiedzią na to wymuszenie ze strony układu. Np źródło prądowe I=1mA połączone szeregowo z rezystorem 1k da na nim spadek napięcia 1V.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.