Miernik Długości


7
Ocena: None Średnia: 7 (4 głosujących)

Urządzenie to, jak sama nazwa wskazuje, służy do pomiaru długości. Zbudowane jest w oparciu o mikrokontroler ATMEGA8, a w roli czujnika obrotów pracują dwa fototranzystory, tworząc transoptor szczelinowy. Projekt opracowałem zainspirowany pomysłem jednego z użytkowników mojej strony. pomiar długości odbywa się poprzez zliczanie impulsów generowanych przez szczeliny na kole o określonym promieniu. Dokładność pomiaru nie jest porażająca i zależy od średnicy koła za pomocą którego zostaje mierzona odległość i ilości dziur jakie się w nim znajdują. Dokładnie jest to odcinek powstały z podzielenia obwodu koła przez ilość dziur (szczelin). Pomiar uwzględnia kierunek ruchu koła, więc jest możliwość zmierzenia "ujemnych metrów". Urządzenie dobrze się sprawdza przy pomiarze dużych odległości i było projektowane z myślą o mierzeniu odcinków przewodów w instalacji elektrycznej. Dlatego zostało wyposażone w pamięć nieulotną mierzonych odcinków z możliwością ich wczytywania i kontynuowania pomiaru (można zapisać do 20 odcinków). Sterowanie miernikiem dokonujemy z poziomu klawiatury na urządzeniu (zapis, odczyt danych), oraz za pomocą przycisków "mierz" i "+2R"(dodaje dwa promienie koła do wyniku długości gdy np mierzymy od rogu do rogu pomieszczenia) które znajdują się w rączce urządzenia.

Działanie:


Schemat ideowy układu znajduje się na rysunku poniżej:

Sercem układu jest mikrokontroler U1 (ATMEGA8) wraz z rezonatorem kwarcowym X1 (16MHz) i kondensatorami C1 (22pF) i C2 (22pF). Złącze Prog (goldpin) służy do podłączenia programatora, łącznie z pojedynczym pinem resetu Res i zasilania VCC. Do złącza Zas podłączamy baterię 9V. Odcinanie zasilania następuje za pośrednictwem przełącznika S0 (wyłącznik kołyskowy). Stabilizator U2 (7805) wraz z kondensatorami C3 (220uF), C4 (47uF) i C5 (100nF) dostarcza napięcia zasilania 5V dla mikrokontrolera U1. Potencjometr P1 (10k) pozwala ustawić kontrast na wyświetlaczu W1 (LCD 16x2). Za pomocą tranzystora T1 (BC556) i rezystorów R1 (47R) i R2 (3,3k) możliwe jest programowe włączenie podświetlania wyświetlacza W1. W wersji podstawowej zastosowano wyświetlacz bez podświetlania, więc okazało się to niepotrzebne. Klawiaturę urządzenia stanowią przyciski S1 - S6 (uSwitch). Klawisze S1 oraz S4 podłączone są przez dekodery zbudowane na diodach D2 - D5 (1N4148), gdyż przewidziano tylko 4 piny na klawiaturę, a wciskanie wielu przycisków naraz czasami jest kłopotliwe. Dodatkowe złącze Sw (goldpin) pozwala wyprowadzić wszystkie przyciski za pomocą przewodu na rączkę urządzenia, gdyby obsługa z poziomu obudowy urządzenia okazała się mało wygodna. Na rączce na pewno musi się znaleźć przycisk "mierz" (zwierający do masy) podłączony do pinu PD.0 mikrokontrolera (pin numer 2 w złączu Sw), gdyż nie jest wyprowadzony na obudowie. Klawisz dodający dwa promienie okręgu do wyniku pomiaru("+2R"), został wymyślony później więc jego realizacja odbywa się poprzez jednoczesna wciśnięcie klawiszy S5 i S6. Lub za pomocą takich samych dwóch diod jak np. dla klawisza S4.

Najważniejszą częścią układu jest transoptor szczelinowy zbudowany z fototranzystorów T2 (L-932P3BT) i T3 (L-932P3BT) wraz z rezystorami R3 (10k) i R4 (10k) oraz diody świecącej na podczerwień D1, wraz z jej rezystorem ograniczającym prąd R5 (180R). Dioda nadawcza D1 świeci na fototranzystory T2 i T3 przez dziury w kole pomiarowym. Kierunek obrotu wykrywany jest na podstawie przesunięcia względem siebie przebiegów prostokątnych z fototranzystorów T2 i T3 na takiej samej zasadzie jak rolka w myszce komputerowej.

Budowa:

Układ z powodzeniem można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. montaż należy rozpocząć od wlutowania 6 zworek na środkowej i lewej stronie płytki. Po prawej stronie odpowiednie połączenia zostaną wykonane poprzez obudowy przycisków i gdyby były zamontowane na przewodach to należy wykonać odpowiednie połączenia masy za pomocą zwór lub odcinka drutu, tak aby dioda D1 i kondensatory C1, C2 miały podłączenie do masy. Montaż pozostałych elementów należy wykonać od elementów najmniejszych do największych, bez zbędnych kombinacji. Pod mikrokontroler U1 należy zastosować podstawkę. Fototranzystory T2 i T3 muszą być odpowiednio wygięte pod kątem prostym i jeden nad drugim (patrz zdjęcie) tak aby łapały światło z diody D1 znajdującej się po drugiej stronie płytki. Światło z diody musi przechodzić przez szczelinę (dziurę) w kole, więc należy się dobrze zastanowić nad wysokością montażu diody i fototranzystorów. Fototranzystory posiadają obudowę taką jak dioda LED 3mm, identyczną jak D1. Do złącza Zas należy przylutować złącze na baterię 9V, tak zwana "kijankę" a do S0 dwa przewody do wyłącznika. Układ pasuje do obudowy Z19. Pomocą w konstrukcji może okazać się schemat montażowy dostępny tutaj.

Wykaz Elementów:

1x Listwa Goldpin 1x2
1x Listwa Goldpin 1x4
1x Listwa Goldpin 1x6
6x uSwitch kątowy

1x 3,3k
2x 10k
1x 47R
1x 180R
1x Potencjometr Montażowy 10k

2x 22pF
1x 100nF
1x 47uF Elektrolit
1x 220uF Elektrolit

1x Rezonator Kwarcowy 16MHz
4x 1N4148
1x BC556
2x Fototranzystor L-932P3BT
1x Dioda nadawcza Podczerwieni
1x Stabilizator 7805
1x Mikrokontroler ATMEGA8 + Podstawka
1x LCD 16x2

Programowanie:


Kod Źródłowy do miernika długości został napisany w BASCOM AVR firmy MCS Electronics (http://www.mcselec.com/). Program przedstawiony jest poniżej:

'************* Konfiguracja uC *****************
'***********************************************
'$regfile = "attiny2313.dat"
 
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 16000000
 
Config Portb = &B11111111 : Portb = &B11111111
Config Portd = &B00000000 : Portd = &B11111111
 
'Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0    'mirley test board 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
Config Lcd = 16 * 2
Cls
Cursor Off Noblink
 
On Int0 Przzew0 Nosave
Config Int0 = Falling
Enable Int0
 
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
Enable Timer0 : On Timer0 Prztimer0
 
'stale parametry
Const K = 229                        'parametr = obwod [mm] / dziury * 10
Const Rr = 6                        'ilosc impulsow dodawanych po kliknieciu +2r
 
Opt1 Alias Pind.2                      'przerwanie
Opt2 Alias Pind.1                      'drugi fototranz
Mierz_sw Alias Pind.0
Sw_port Alias Pind
 
'********** Konfiguracja uC Koniec ************
 
'****************** Zmienne *******************
'***********************************************
Dim Licz As Long , Licz_ee As Long , Dystans As Long , Dystans_ee As Long
Dim Autocalc As Byte , N As Byte , Temp As Long , I As Byte
Dim Id_eeprom As Byte , C As Byte
 
Dim Licznik_mierz As Byte
Dim Stan_sw As Byte , Sw As Byte , Licznik_sw As Byte
 
Dim Flaga_16ms As Bit , Mierz As Bit
'************* Zmienne Koniec ****************
 
'************ Warunki Poczatkowe ***************
'***********************************************
Lcd "Miernik Dlugosci"
Lowerline
Lcd " Wersja 0.9"
Wait 1
Enable Interrupts
 
Gosub Wyswietl
 
'******* Warunki Poczatkowe Koniec ***********
 
'************** Petla glowna ******************
'***********************************************
Do
 
If Flaga_16ms = 1 Then
 Flaga_16ms = 0
 '*************************
 
 If Mierz_sw <> Mierz Then
  Incr Licznik_mierz
  If Licznik_mierz = 5 Then
   Mierz = Mierz_sw
   If Mierz = 1 Then Disable Int0 Else Enable Int0
  End If
 Else
  Licznik_mierz = 0
 End If
 
 Gosub Przyciski
 
 '*************************
End If
 
 
 
Loop
End
'************ Petla glowna Koniec **************
 
 
'********** Przerwanie Zewnetrzne **************
'***********************************************
Przzew0:
 If Opt2 = 0 Then Decr Licz Else Incr Licz         'zmiana kierunku->zmiana "incr" z "decr" miejscami
 Autocalc = 0
Return
'****** Przerwanie zewnetrzne koniec **********
 
'************ Przerwanie timer 0 ***************
'***********************************************
Prztimer0:
 Timer0 = 5
 
 Set Flaga_16ms
 
 If Autocalc < 10 Then
  Incr Autocalc
  If Autocalc = 10 Then Gosub Wyswietl
 End If
Return
'******** Przerwanie timer 0 Koniec ************
 
'***********************************************
'***********Wyswietlanie i przeliczanie***************
Wyswietl:
 Dystans = Licz * K                    '[mm] * 10
 Dystans = Dystans / 100                  '[cm]
 
 Temp = Dystans
 N = 11
 Gosub Temp_poz
 
 Locate 1 , 1
 Lcd "Dl:    "
 Locate 1 , N
 Lcd Dystans
 Lcd " [cm]"
 
 Temp = Id_eeprom * 4
 Readeeprom Licz_ee , Temp
 
 Dystans_ee = Licz_ee * K                 '[mm] * 10
 Dystans_ee = Dystans_ee / 100               '[cm]
 
 Temp = Dystans_ee
 N = 11
 Gosub Temp_poz
 
 Locate 2 , 1
 Lcd "0"
 If Id_eeprom >= 10 Then Locate 2 , 1
 Lcd Id_eeprom ; ":    "
 Locate 2 , N
 Lcd Dystans_ee
 Lcd " [cm]"
 
Return
'***********************************************
 
'***********************************************
'*********** obliczanie pozycji ***************
Temp_poz:
 If Temp < 0 Then
  Decr N
  Temp = -temp
 End If
 For I = 1 To 5
  Temp = Temp / 10
  If Temp > 0 Then Decr N
 Next I                          'K
Return
'***********************************************
 
'***********************************************
'***************** Przyciski   **************
Przyciski:
Sw = Sw_port And &B01111000                 'maska na piny nieu?ywane jako sw
Shift Sw , Right , 3
 
If Sw <> 15 And Stan_sw = Sw Then
  Incr Licznik_sw
  If Licznik_sw = 62 Then
   Select Case Stan_sw
    Case &B00000101:                  'CLR Epromm klawisz S1
     Cls
     Lcd "Kasowanie..."
     Temp = 0
     For C = 0 To 80
      Writeeeprom Temp , C
     Next C
     Id_eeprom = 0
 
    Case &B00000111:                  'CLR klawisz S2
     Licz = 0
 
    Case &B00001011:                  'Load klawisz S3
     Temp = Id_eeprom * 4
     Readeeprom Licz_ee , Temp
     Licz = Licz_ee
 
    Case &B00001001:                  'Up Klawisz S4
     Incr Id_eeprom
     If Id_eeprom = 20 Then Id_eeprom = 0
 
    Case &B00001101:                  'Down Klawisz S5
     Decr Id_eeprom
     If Id_eeprom = 255 Then Id_eeprom = 19
 
    Case &B00001110:                  'Save Klawisz S6
     Temp = Id_eeprom * 4
     Writeeeprom Licz , Temp
 
    Case &B00001100:                  '+2R Klawisz na kablu, obok przycisku "mierz"
     Licz = Licz + Rr
   End Select
 
   Autocalc = 9
  End If
 Else
  Stan_sw = Sw
  Licznik_sw = 54
 End If
 
Return
'***********************************************

Poniżej przedstawione są ustawienia fusebitów mikrokontrolera(Zrzut z programu Burn-O-Mat):

Część Mechaniczna:

Budowa mechaniczna tego urządzenia nie jest skomplikowana, wszystko można zobaczyć na zdjęciach. Koło które pracuje w układzie zostało kupione w Castoramie, więc myślę że nie będzie problemu z jego zdobyciem. Szkieletem całej konstrukcji jest kawałek płaskownika 5mm szerokiego na 2cm. Największą trudność stanowi jego wygięcie a w zasadzie odpowiednie skręcenie i bez imadła w tym przypadku ani rusz. Do przykręcenia koła została wykorzystana śruba M8 i kilka nakrętek. Po przewierceniu płaskownika na końcu, wiertłem 8mm skręcamy jego końcówkę (ok 5cm od końca) tak aby do płaskownika można było przykręcić obudowę urządzenia. Płaskownik oprócz skręcenia należy jeszcze podgiąć nieco do góry (o ile to trzeba przymierzyć obudowę) tak aby obudowa była umieszczona wzdłuż promienia. Wynika to z faktu że fototranzystory umieszczone jeden nad drugim muszą byc zamontowane prostopadle do promienia koła.

Wycięcie w obudowie można wykonać wzorując się na obrysie płytki.

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Schemat74.08 KB
Płytka16.93 KB
Płytka (odbicie lustrzane)16.99 KB
Płytka (3 na stronie)45.48 KB
Montowanie22.96 KB
Kod Źródłowy5.72 KB
Program po kompilacji (BIN)2.52 KB
Program po kompilacji (HEX)7.12 KB
Panel16.74 KB
Panel (4 na stronie)66.75 KBPortret użytkownika Kamil

Na wstępie. Jak zwykle super

Na wstępie. Jak zwykle super projekt. Gratuluję. Jednak wydaje mi się, że strona układu jest chyba trochę nie dokończona. I od razu mam pytanie: Skąd wziąłeś / gdzie kupiłeś to koło, oraz jego mocowania?

-

Są ludzie i parapety, ale żeby klamką się urodzić to jest sztuka.

Portret użytkownika mirley

Re: Miernik długości

Strona jest nie dokończona bo właśnie ją piszę :) Koło w Castoramie

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika White

miernik długośći

No bardzo elegancko i tego się własnie spodziewałem że będzie ładnie i profesjonalnie.Gdy skończysz opis przeanalizuje sobie dokładnie bo mam zamiar zrobić takie coś do pomiaru bardziej odległości niż długości coś na wzór tego co ma policja do mierzenie dystansu.Mam nadzieje że twój projekt się do tego nada świetnie kilka modyfikacji inna mechanika koła i będzie ok.

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika mirley

Re: Miernik

To w sumie jest miernik odległości, nadaje się do pomiaru większych odcinków, np mierzenie tym odcinków rzędu 1m nie ma sensu.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika White

miernik długośći

No właściwie tak, będę to wykonywał na pewno rozwiąże tylko jak i z czego zrobię sobie koleczko(czyt.koło) ale po przeczytaniu opisu pewnie wszystko się rozjaśni i coś się znajdzie.
A tak na zdrowy rozsądek to nikt do mierzenia odcinków 1m nie będzie wykorzystywał elektroniki.A twój projekcik będzie świetny w takim razie do mierzenia większych odległości co przyda mi się znakomicie.

Wydaje mi się że zrobię to na zasadzie zwykłych widełek, a całą elektronikę umieszczę u góry na uchwycie.Przy kole na widełkach można zrobić jakieś ładne małe tulejki aby było równolegle do osi koła do których wsadzę fototranzystory odpowiednio przygotowane.Będzie wygodniej wykonywać większe pomiary.Zobacze jak to będzie wyglądać ale jest na to czas.

-------

Mirek czy aby układ poprawnie mierzył należy zinterpretować obwód koła i ilość dziurek jaka się w nim znajduje?Jak najlepiej dobrać ich ilość w stosunku do obwodu koła.Takich kilka rad bardziej szczegółowych mógł byś polecic.Jaka mniej więcej powinna być wartość minimalna koła, i powiedz jaka dokładność wychodzi dla twojego koła? Oczywiście dokładność wiem napisałeś nie poraża ale dobrze mniej więcej wiedzieć.

Pisze post after post bo edycji nie widać na głownej,lepsza orientacja.

Nie wolno tak pisać, wcale nie ma lepszej orientacji a dodatkowo trzeba się przedzierać przez gąszcz 10 stron z odpowiedziami jak każdy tak zacznie pisać. Na górze jest zakładka "Odpowiedzi i Zmiany" gdzie zalogowani widzą wszystkie zmiany.

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika mirley

Miernik długości

Podstawowe parametry ustawia się na początku programu:

Const K = 229                        'parametr = obwod [mm] / dziury * 10
Const Rr = 6                        'ilosc impulsow dodawanych po kliknieciu +2r

Moje koło ma 458 mm obwodu i 20 dziur po obwodzie. Parametr K mówi o tym ile zwiększa lub zmniejsza się odległość po jednym impulsie. Jest on równy w moim przypadku 458/20 *10 = 229 (22,9mm). Mnożenie przez 10 pozwala zachować dokładność większą i dodatkowo używać zmiennych całkowitych. Parametr Rr powstaje z podzielenia średnicy koła przez 22,9mm (w moim przypadku) i jest to przybliżona ilość impulsów dająca średnicę okręgu.

Zwiększenie dokładności może się odbywać poprzez zmniejszenie K a zatem więcej dziur po obwodzie i mniejszy obwód. Więcej dziur to jednak większa częstotliwość impulsów a to przekłada sie na maksymalną szybkość obracania koła. Z moim można biegać :), trzeba doświadczalnie sprawdzić. Dziury nie moja być 8mm lub 6mm, ze względu na fakt że fototranzystory są duże a dziura musi dać możliwość oświetlania dwóch naraz

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika MULTIMEN

chyba zbuduje takie cosik :)

chyba zbuduje takie cosik :) bo mamy czesto pomiary za pomoca tasmy 100 metrowej zwijac to i rozwijac to bylo dobre 100 lat temu :) idelane rozwiazanie :) tylko bede chyba musial zastosowac inne kolko by moglo spokojnie krecic sie na trawie, choc i to wyglada na takie :) albo kupic troszke drozsze na lozyskach,
A Mirek powiedz mi czy ten miernik liczy tez do tylu jak przejedziesz odleglosc i chcialbys zaznaczyc np 66 metrow a przejechales z 15cm ichcesz wrocic do rownych 66metrow cofasz sie do tylu to na liczniku tez pokazuje mniej ? bo jak trzeba by od nowa te 66 metrow dreptac to bedzie bez sesu :) mysle ze przewidziales taka sytuacje !

-

MULTI

Portret użytkownika mirley

Re: Miernik długości

Tak mierzy też do tyłu i zapisuje wyniki pomiarów, dopiszę może jeszcze potem instrukcję obsługi do artykułu. Jak urządzenie się sprawdza na zewnątrz to dopiero zobaczę jak do domu wrócę bo teraz nie będę po mieście po ulicy z tym gonił :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika White

miernik długości.

Dobrze pojechałeś po mnie jak po ... oleju ale dobrze bo nie zauważyłem tego odnośnika do nowości a po lewej stronie wydawało mi się to zbyt krótkie i szybko wiadomości znikały.Dzięki za wytłumaczenie co do koła wszystko narazie rozumiem.

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika serv_

Błąd pomiarowy

A może coś więcej o dokładności pomiaru w stosunku do zastosowanego koła?
Ciekaw jestem, o ile myli się Twoje urządzenie /100m.
Ponadto z jaką dokładnością były odmierzane otwory w kole? I jakich wymiarów jest koło(fi)?

Pozdrawiam!

-

-Mamo, zrób mi kanapkę.
-Sam sobie zrób.
-SUDO Mamo, zrób mi kanapkę.
-OK.

Portret użytkownika mirley

Re: Miernik Długości

Jeśli chodzi o dokładność w zależności od koła to tu tylko wchodzi sprawa obwodu koła i ilości otworów, czym mniejsza średnica i więcej otworów tym lepsze wskazanie. Moje koło ma 458mm obwodu, bo tak było mi łatwiej zmierzyć, średnice można policzyć. Otwory w kole były wiercone na oko, bo błędy tu powstałe nie sumują się na odcinku mierzonej drogi, po zliczeniu 20 impulsów wiadomo że przejechaliśmy 458mm a pojedyncze przesunięcia między otworami nie mają znaczenia bo i tak są niewielkie w stosunku do odległości między nimi która wyznacza minimalny skok długości.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

miernik

Witam
Właśnie o taki miernik chodziło,kilka moich propozycji dla poprawy działania.
Przycisk kasuj zabezpieczyć przed przypadkowym skasowaniem np.przez dłuższe przytrzymanie 2s.
Dodatkowa funkcja podziel pomiar na pół chodzi o to aby pomiar podzielić na połowę w
celu wyznaczenia środka np. na suficie do zamocowania lampy,i jeszcz dobrze by było dorobić
buzer do sygnalizacji ustawiania i pomiaru.

Portret użytkownika White

Miernik długości-pyt.

Zabieram się za kolejny projekt powiedz Mirek czy projekt ten będzie sensowny dla koła o obwodzie ~283mm i max. 16 otworami o średnicy 10mm.Daje to takie parametry twojego programu :
K=17,68
Rr=5
Pytam bo napisałeś że trzeba to dobrać doświadczalnie a jak ja mam to niby zrobić nie mając układu a nie chce kupować koła więc biorę co mam i pytam czy się nada:-)
Mniej więcej pewnie wiesz lub sprawdzałeś jakie parametry się nadadzą a jakie nie.Jeżeli chodzi o pomiar dla mnie to prędkość zwykłego chodu jest jak najbardziej wystarczająca.
EDIT:
Znalazłem 2 kółko o większym obwodzie 314mm
K=19,62
Rr=5

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika mirley

Re: Miernik długości

Dla pierwszych testów myślę że się nada, ale parametr K nie może mieć takiej wartości bo to liczba całkowita, dlatego z takim obwodem i ilością dziur będzie miał przyblizoną wartość K=177, co wygeneruje błąd pomiaru sumujący sie z odcinkiem mierzonym. Obwód do ilości dziur powinien być tak dobrany aby Obwód pomnożony przez 10 i podzielony przez ilość dziur dawał liczbę całkowitą, która będzie parametrem K, Rr wyznacza się w przybliżeniu Rr = Obw*10/K

Sam jeszcze muszę wytestować układ na dłuższych odcinkach drogi, bo nie miałem czasu ani miejsca aby to zrobić

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika White

Miernik długości-pyt.

Ok,czyli rozumiem żeby to była liczba całkowita.Ale chciałem mniej więcej wiedzieć czy w ogóle za takie małe kółko się zabierać.Hmmm więc mówisz że to nie pewne i lepiej poczekać na testy:P:P. W sumie i tak nie mam jeszcze żadnych elementów więc wezmę zobaczę czy w ogóle uda mi się to ładnie powiercić na tym kole.Będzie chwila nudy to się zrobi.Czy 10mm otwory wystarczą?

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika mirley

Re: Otwory

ja mam 8mm a nawet wydaje mi się że 6-7mm też będą dobre, najważniejsze aby były w takiej samej odległości od środka koła, rozstaw kątowy już taki ważny nie jest.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika White

Miernik długości

Z dziurkami poszło bardzo dobrze.Zrobiłem 8mm średnicy, wyszło 18 dziurek na obwodzie 306mm.
Co daje K=170(17mm).Rr~5,7 Czy będzie duży błąd jak zaokrąglę ten parametr do 6?
Nad konstrukcją właśnie myślę zakupię elementy w najbliższej okazji i się zobaczy.

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika mirley

Re: Miernik długości

Bardzo dobrze:) Tym parametrem Rr bym się nie przejmował i dal spokojnie 6. To tylko służy do tego aby dodać dwa promienie okręgu jak mierzysz przewody na ścianie i dochodzisz do rogu pokoju. Dokładność tego jest mało istotna.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika White

Miernik długości

Według mnie będzie to wyglądać mniej więcej tak:
zdjęcia high res.
Fot1
Fot2
Fot3
Model jest zwymiarowany ale nie jest skalowany więc na fotkach nie widać różnicy co jakie ma wymiary.
Chociaż nie mam jeszcze pomysłu na wykończenie rączki lub uchwytu ale to sie dopracuje jakoś.
Zobaczę na dniach co uda mi się wykrzesać z tego.

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika mirley

Re: Miernik długości

Pamiętaj że fototranzystory powinny być jeden za drugim na linni stycznej do okręgu wynaczonego przez środki dziur. innaczej mówiąc płytka z procesorem i czujnikiem musi być ułożona po promieniu

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika White

Miernik długości

No tak tak tylko że u mnie płytka z procesorem i wyświetlaczem będzie w osobnym miejscu a dokładnie na końcu tego "pałąga".Dlatego żeby fototranzystory były prostopadle do promienia zrobiłem tamte dwie tulejki.W jednej tulejce będzie dioda nadawcza a w drugiej dwa foto jeden nad drugim tak jak napisałeś na linii stycznej do okręgu.Jeżeli chodzi o precyzyjne spawanie nie będzie problemu z małymi tulejkami się da to załatwić tak aby wszystko miało ręce i nogi.Między końcem jednej a początkiem drugiej tulejki będzie przerwa 2cm a że koło ma grubość w środku 1cm zostaje po 5mm z każdej strony powinno być ok.

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika mirley

Re: Miernik długości

Jeśli tak to wszystko w porządku :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika White

miernik dł.-Fototranzystory

Mam jeszcze pytanie jakie są możliwe zamienniki tych fototranzystorów które użyłeś o ile w ogóle jakieś są?
Co w nich najważniejszego.
Poza tym to idzie dobrze a nawet lepiej niż sobie to wyobrażałem.Jeżeli wszystko ruszy to będzie fajnie.

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika mirley

Re: Miernik długości

Myślę że może być dowolny fototranzystor, zastosowałem takie w obudowie jak dioda 3mm aby ułatwić sobie montaż

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika White

Miernik pytanie o fuse bit

Mógł byś powiedzieć jakie ustawienie fuse bitów jest dla Atmegi? Mogą być o adresie 01111111?

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika mirley

Re: Fusebity

Dodałem zrzut z burn-o-mat'a, te binarne wartości czasem się mylą :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika White

Miernik

Straciłem nerwy coś poszło nie tak.Na wyświetlaczu pierwsza linijka sie swieci czarne kwadraty i wyszstko nic sie nie dzieje.Ten cały śmieszny burn`o mat coś nie ogarnia mojego programatora i lipa.Ale ustawiłem fusebity wg.bascomavr 01111111.Hm..potem zmieniłem na inne i się procek zablokował.Chyab szybko tego nie zrobie.:/

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika mirley

Re: Wyświetlacz

A kontrast na wyświetlaczu masz ustawiony poprawnie? kreciłeś potencjometrem P1?. Burn O-mat to świetny program, poczytaj u mnie opis AVrdude i Burn-o-mat w dziale artykuły różne, może masz coś źle program ustawiony.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika White

miernik

Ok.Burn o mat zrobiłem ale i tak nie sczytam nic bo zablokowałem procka.Nie mam kwarcu a nawet nie pamiętam co ustawiłem.A jeżeli chodzi o wyświetlacz to poprostu jest inicjalizacja czyli wyświetlacz działa ale procek nie działa więc nic sie nie wyświetla.

P.S część mechaniczną mam już gotową w 100% nasza kochana poczta polska słała procka wyświetlacz i inne bzdety przez tydzień priorytetem :/ więc miał bym już to gotowe dawno no ale niestety.

EIDT:Udało mi się z tym uporać powiedzmy że wszystko działa ok.
Ale mam pytanie ponieważ nie podoba mi się strasznie jedna rzecz i nie wiem czy to u mnie jakiś błąd znowu czy co?
Dlaczego aby otrzymać pomiar muszę zatrzymać się?Mija się to trochę z celem podczas mierzenia co kawałek trzeba się zatrzymywać aby pomiar się zaktualizował?Będę wdzięczny za pomoc.Szkoda mirek że nie napisałeś że przycisk mierz należy ciągle trzymać przy pomiarze bo trochę mi to zepsuło plany.

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika mirley

Re: miernik

Wyniki aktualizują się jeśli układ przez odpowieni czas nie odbiera impulsów. Sprawdź czy masz napewno fusebity ustawione bo u mnie przy normalnym chodzie wyniki aktualizują sie na bierząco (zależy to od ilości impulsów na obrót) Takie rozwiązanie jest dobre ponieważ procesor nie zajmuje się obliczaniem wskazań gdy ma ważniejsze rzeczy do roboty a mianowicie nie pogubić impulsów. W wolnym czasie zajmuje się wyświetlaniem wyników. Możesz sprawę poprawić zmieniając wpis wprzerwaniu na:

If Autocalc < 5 Then
  Incr Autocalc
  If Autocalc = 5 Then Gosub Wyswietl
 End If

Teraz program będzie odliczał 5 zamiast 10 przerwań zanim będą wyniki wyświetlone.

Podobnie przycisk mierz wydaje mi się naturalnym że powinno się go trzymać, biorąc pod uwagę przeznaczenie urządzenia. Pamiętaj że urządzenie nie służy do odmierzenia np 80m ale do zmierzenia ile jest między punktem A i B, a do tego bierzący odczyt jest niepotrzebny.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika White

Miernik.

No ok niech tak będzie, jutro jak wrócę z pracy postaram się wszystko wpakować w całość porobię trochę testów co i jak tam się dzieje i postaram się może jutro coś dodać do realizacji.
Co do wyświetlacza przypadkowo ostatnie 2 piny były na odwrót no ale cóż zdarza się.a procesor wyjąłem z innego projektu tamten niestety nadal zablokowany będę miał czas to zobaczę z tym układem RC podobno pomaga.

EDIT:
Więc tak myślałem że burn`o mat działa ale niestety nie widzi żadnych procków wybrałem stk200. Fusów tym nie ustawie.W tej chwili mam ustawione fuse bity tak jak w twoich niektórych projektów dla 16Mhz kwarcu.Efekt jest taki że przy normalnym chodzie pomiar się nie uaktualnia jedynie po puszczeniu przycisku "mierz" jeżeli chodzi o sam pomiar to nie jest tak źle.Na 5m pokazywał w granicach 4,94-4,99.Ale to jeszcze będę testował ciągle.No tylko musze coś zrobić żeby ten pomiar przynajmniej przy normalnym chodzie się zwiększał.

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika mirley

Re: Miernik długości

Tak jak pisałem wcześniej zmień w programie linijki od licznika opóźnienia wyświetlania

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika White

Miernik drogi

No tak tylko napisałeś poprzednio że w twoim układzie podczas normalnego chodu się zmienia a przypuszczam ze nic nie zmieniałeś.U mnie na odcinku 50m wynik pojawił się na końcu.Ale ok zrobię tak jak mówisz i sprawdzę.
Jeżeli chodzi o mnie to plastikowe kółko nadaje się dobrze ale do bardzo gładkich powierzchni na kostce co prawda też sobie daje rade ale strasznie drga ale o tym to napisze w innym dziale.
Na odcinku 10m (beton) przy prędkości troszkę wolniejszej niż normalny chód zmieściłem się w 1cm.
Im szybciej jadę tym bardziej to kółko skacze po Kamyszkach dziurkach w betonie itp ale nie jest źle.
Mierząc dwa razy odcinek 50m wynik różnił się o 4 cm co na 100% było winą kształtu drogi jaką przebyłem.
przydała by się jakaś guma chociażby taka jaką masz u siebie ale zobaczę może coś wykombinuje.

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika mirley

Re: Miernik

ja mam troszke większe koło od twojego, i mniej dziur na obwodzie w stosunku do jego promienia, co daje mniejszą częstotliwość impulsów a program włąśnie po częstotliwości impulsów określa kiedy ma przestać wyświetlać i zająć się pomiarem tych często przychodzących impulsów.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika White

Miernik odległości

Sprawdziłem dla ostawień 5 i 2 nadal to samo.Mam ostatnią prośbę mógł byś po prostu dla mnie pójść na łatwiznę i wrzucić screena ustawień fusów z bascom avr?Tak jak w pozostałych projektach?Wybierałem większość prog które mi się kojarzyły i żaden w burn`o macie nie chodzi.To musi być wina fusów bo innej opcji nie widzę.
Z góry dzięki.

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika mirley

Re: Miernik długości

Nie mam screena z bascoma AVR bo okno które widzisz jest dla programatora STK200 lub kabla programującego. A nie używam juz tych programatorów. Wszystko programuje od pewnego czasu w AVRDude i Burn-O-Mat. Ale nie ma żadnego problemu, ustaw tylko External Crystal resonator High frequency 8MHz- , taki przy którym CKSEL=1111 i bit CKOPT ustaw na 0 (enabled). Innych ustawień nie trzeba zmieniać. Urządzenie musi działać

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika White

miernik

Już sam nie wiem.Ustawiałem dla każdego w którym CKSEL=1111 i było high freq i nic nadal to samo, w jednym przypadku tylko pomiar był z kosmosu.Mam teraz ustawione tak jak było bo w tym był najlepszy pomiar.

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika marcin1193

Napisy

Witaj! Zastanawiam się jak wykonałeś napisy na obudowie. Czyżby kartka samoprzylepna jest zalaminowana? Może jakiś inny sposób. Jakiego programu używasz aby zaprojektować obudowe?

Portret użytkownika mirley

Re: Napisy

Napisy są zrobione w Inscape lub gimp itp programie gdzie można rysować wektorowo po współrzędnych, obecnie rysuje w tym samym programie co projekt PCB (Protel 99SE), poprostu ścieżkami tak jak płytkę. Jest to papier samoprzylepny z naklejoną folią samoprzylepną

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Max

Czcionka

Bardzo fajny projekt! Co to za czcionka na przednim panelu?

Portret użytkownika mirley

Re: Miernik

Nie wiem niestety jaka jest czcionka bo to było jakiś czas temu...

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika mac

Mam pytanie odnośnie tego

Mam pytanie odnośnie tego układu sterowania podświetleniem wyświetlacza, jak to zrealizować programowo? Jak w ogóle przy takim podłączeniu przez tranzystor uzyskać podświetlenie? U mnie niestety nic nie podświetla.

Portret użytkownika mirley

Re: Podświetlanie

Jak to nic nie podświetla.... tranzystor pracuje tu jako klucz... zwierasz bazę do masy przez rezystor podświetlanie się włącza. Nie ma tu filozofii żadnej. Po włączeniu prąd płynie od +5V przez R1 do ledów w wyswietlaczu

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika mac

A mój błąd, wadliwy okazał

A mój błąd, wadliwy okazał się tranzystor, po wymianie wszystko śmiga.

Portret użytkownika tom_tom

Ciągłe odmierzanie

A czy da się zrobić aby program cały czas mierzył i wyświetlał wynik bez konieczności trzymania przycisku "mierz"?
Pytam ponieważ próbuje zaadaptować twój projekt do odmierzania długości przewodu odwijanego ze szpuli.

Portret użytkownika mirley

Re: Miernik

wywal:

 If Mierz_sw <> Mierz Then
  Incr Licznik_mierz
  If Licznik_mierz = 5 Then
   Mierz = Mierz_sw
   If Mierz = 1 Then Disable Int0 Else Enable Int0
  End If
 Else
  Licznik_mierz = 0
 End If

i sprawdź

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika tom_tom

dzięki za szybką odpowiedź.

dzięki za szybką odpowiedź. jak wszystko poskładam napisze co z tego wyszlo

Portret użytkownika tom_tom

miernik

Złożyłem wszystko do kupy, fusebity i program (bez modyfkacji) wgrałem przez burn-o-mat i na wyświetlaczu nic się nie pojawia. przy regulacji kontrastem dolna linijka wyświetla kwadraty. wyświetlacz to JHD162A - pinologia wydaję się być taka sama. czy ktoś pomoże zdiagnozować usterkę?

Portret użytkownika mirley

Re: LCD

Dobrze skontroluj wyprowadzenia i porównaj z kartą katalogową... poszukaj zwarć i przerw między ścieżkami/pinami do LCD

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika boniu

Nirley jesteś wielki!!!!!

Witam!!!
Właśnie szukam sposobu zliczania impulsów , i chcę zastosować transoptory z myszki ale nie wiem jak je połączyć do procka,
Prosiłbym o pomoc.
Pozdrawiam Bronisław

-

z poważaniem Bronislaw