Miernik Panelowy do Zasilacza Symetrycznego


10
Ocena: None Średnia: 10 (5 głosujących)

Opisywany tutaj miernik panelowy jest znakomitym uzupełnieniem każdego budowanego zasilacza. Jest przeznaczony do zasilacza symetrycznego i umożliwia jednoczesny pomiar obu jego napięć wyjściowych oraz prądów pobieranych w dodatnim i ujemnym kanale zasilacza. Na wstępie należą się podziękowania dla Jakuba Moronia, Szymona Kulisa i Przemka Terleckiego za udzielenie cennych wskazówek i zwrócenie uwagi na błędy przy projekcie i budowie układu. Założeniem tego projektu było wykonanie taniego miernika, który jednocześnie pozwala określić napięcia i płynące prądy z możliwie dobrą dokładnością. Dodatkowo wyświetlanie poboru mocy czy też rezystancji dołączonego odbiornika może być przydatne w wielu zastosowaniach. Układ zbudowany jest z wielu popularnych wzmacniaczy operacyjnych TL081, których offsety kalibrowane są za pomocą potencjometrów wieloobrotowych oraz sieci rezystorów. Do pomiaru napięcia wykorzystywane są przetworniki analogowo cyfrowe dostępne wewnątrz mikrokontrolera ATMega8. Wyniki pomiarów dostępne są na wyświetlaczu LCD 16x2 znaki. Przyciski na panelu przednim pozwalają w wygodny sposób przełączać się między wskazaniami prądu, mocy i rezystancji obciążenia. Miernik nadaje się do współpracy z zasilaczem 3,3V-30V, przy mniejszych napięciach należy zastosować wzmacniacze operacyjne Rail-to-Rail aby praca lustra prądowego do pomiaru natężenia była prawidłowa.

Działanie:


Układ miernika składa się z dwóch części, połączonych ze sobą za pomocą złącz goldpin. Schemat części analogowej widoczny jest na rysunku poniżej:

Schemat można podzielić na dwie prawie symetryczne części. Jedna odpowiada za pomiar prądu i napięcia w ujemnym kanale współpracującego zasilacza, a druga w dodatnim. Cały opis należy rozpocząć od rezystora R+* (0,2R), gdyż występujący na nim spadek napięcia jest proporcjonalny do płynącego prądu. Współczynnikiem proporcjonalności jest w tym wypadku wartość 1/R+*. Rezystor ten nie występuje fizycznie na płytce miernika, gdyż jest szeregowym rezystorem pomiarowym w układzie współpracującego z miernikiem zasilacza. Punkt A powinien zostać dołączony do wyższego potencjału (przed rezystorem w zasilaczu), natomiast punkt B do potencjału niższego (za rezystorem pomiarowym). Wzmacniacz operacyjny U3 (TL081) porównuje napięcie w punkcie B z napięciem panującym na rezystorach R1-R4 (200R) względem punktu A. Jego wyjście tak steruje tranzystorem T1 (BC857) aby spadek napięcia na równoległym połączeniu R1-R4 był równy spadkowi napięcia na rezystorze pomiarowym R+*. Równoległe połączenie R1-R4, zamiast pojedynczego rezystora zostało zastosowane w celu polepszenia tolerancji rezystancji, a co za tym idzie poprawia dokładność pomiaru. Prąd płynący przez T1 i R1-R4 płynie także przez rezystory R5-R8 (9,1k), a ponieważ wartość tych rezystorów (9,1k /4 = 2,275k) jest 45,5 razy większa od równoległego połączenia R1-R4 (50R), napięcie na kondensatorze C8 (100nF) jest 45,5 razy większe niż na rezystorze pomiarowym R+*. Jak łatwo zauważyć pomiar prądu może odbywać się w maksymalnie 4 zakresach pomiarowych, realizowanych przez rezystory R9-R12 (2,4k), R13-R16 (750R) i tranzystory MOSFET-N z komplementarnych par T3-T4 (IRF7106/IRF7105). Elementy T3 i T4 w istocie zawierają dwa tranzystory o przeciwnych polaryzacjach w jednej obudowie. Jeśli dla przykładu tranzystory MOSFET-N z T3 i T4 będą przewodzić (wysoki stan na bramkach G1) to prąd płynący przez T1 będzie trafiał na równoległe połączenie wszystkich rezystorów R5-R16, realizując najmniejszy mnożnik napięcia i zarazem największy zakres pomiarowy.

Napięcie z dzielnika rezystancyjnego, filtrowane przez C8 trafia na wejście bufora nieodwracającego U4 (TL081) i dalej przez rezystor R21 (9,1k) na wejście przetwornika analogowo cyfrowego za pośrednictwem złącza GP1 (goldpin). Tranzystory zmieniające zakres sterowane są z mikrokontrolera za pomocą złącza GP2 (goldpin). Napięcie na wyjściu bufora U4 nie powinno przekroczyć 2,56V, gdyż przetwornik ADC pracuje z takim napięciem referencyjnym. Gdy napięcie zbliża się do tej wartości zakres prądowy zostaje zmieniony automatycznie na większy.

Rezystory R17-R20 (47k) oraz potencjometry wieloobrotowe P1-P2 (10k) pozwalają zniwelować offset wzmacniaczy U3 i U4, w pierwszej fazie uruchomienia układu nie należy ich montować. Kondensatory C7 (100nF), C9-C10 (100nF) filtrują napięcia zasilające wzmacniacze U3 i U4. Wzmacniacz U3 pracuje na zasilaniu dodatnim o wartości maksymalnej 36V, natomiast U4 działa na zasilaniu symetrycznym +/-5V aby dobrze przenosić sygnały w pobliżu masy. Powyższy opis dotyczy układu pomiaru prądu dodatniej szyny zasilającej.

Pomiar prądu na ujemnej szynie zasilacza jest bardzo podobny. Rezystorem pomiarowym jest tutaj R-* (0,2R), punkt C należy dołączyć do niższego potencjału, a punkt D do wyższego. Dzięki wzmacniaczowi operacyjnemu U6 (TL081) i tranzystorowi T2 (BC847) spadek napięcia na równoległym połączeniu R41-R44 (200R) jest taki sam jak na rezystorze pomiarowym R-*. Prąd płynący przez R41-R44 i T2 płynie także przez równoległe połączenie R23-R25 (9,1k) i R34 (9,1k). Podczas działania układu na wejściu odwracającym wzmacniacza U5 (TL081) ustali się potencjał masy, a zatem rezystor R34 jest podłączony równolegle do R23-R25. Napięcie na kondensatorze filtrującym C13 (100nF) jest w efekcie 45,5 razy większe od napięcia na rezystorze pomiarowym R-*. Wzmacniacz U1 pracuje w konfiguracji odwracającej o wzmocnieniu -1, co jest konieczne w celu umożliwienia pracy przetwornika analogowo cyfrowego w mikrokontrolerze, pracującego tylko na napięciach dodatnich. Podobnie jak w kanale dodatnim dzięki tranzystorom MOSFET-P z par T3 i T4 oraz rezystorom R26-R29 (2,4k) i R30-R33 (750R), możliwa jest zmiana zakresów pomiarowych miernika prądu. Bramki tranzystorów MOSFET-P wymagają sterowania ujemnego względem masy, więc zostały podłączone do mikrokontrolera poprzez transoptory OPT1-OPT2 (LTV357T), pozwalające sterować bramki tranzystorów napięciem dodatnim względem masy. Rezystory R80-R81 (10k) podciągają bramki do potencjału masy, gdy OPT1 i OPT2 są wyłączone, natomiast R45-R46 (1k) ograniczają prąd diod transoptorów. Wyjście bufora odwracającego U5 trafia na rezystor R38 (9,1k) i dalej na złącze GP1.

Rezystory R36-R37 (47k), R39-R40 (47k) oraz potencjometry P3 (10k) i P4 (10k) pozwalają zniwelować offset wzmacniaczy U5 i U6. Kondensatory C11-C12 (100nF) oraz C14 (100nF) filtrują napięcie zasilania wzmacniaczy operacyjnych.

Pomiar napięcia wykonany jest w mniej skomplikowany sposób i działa w oparciu o dzielnik napięcia. W dodatnim kanale pracuje dzielnik składający się z równoległego połączenia R58-R61 (560k) oraz R50-R53 (160k). Stopień podziału wyznaczony jest tutaj na 10/45. Napięcie z dzielnika filtrowane jest za pomocą pojemności C15 (100nF) po czym trafia na bufor U7 (TL081) i poprzez rezystor R49 (9,1k) na złącze wyjściowe GP1, zapewniające kontakt z mikrokontrolerem. Pomiar napięcia dokonywany jest w dwóch zakresach pomiarowych zmienianych dzięki tranzystorowi MOSFET-N z komplementarnej pary T5 (IRF7105/IRF7106). Gdy tranzystor przewodzi do rezystorów R50-R53 dołączają się równolegle R54-R57 (44,2k), zmieniając stopień podziału dzielnika.

Pomiar napięć ujemnych dokonywany jest w bardzo podobny sposób. Dzielnik składa się tym razem z rezystorów R70-R73 (560k) oraz R63-R65 (160k). Podobnie jak na ujemnym zakresie pomiarowym dla prądu, rezystor R74 (160k) dokłada się równolegle do rezystorów R63-R65, ze względu na warunki pracy w układzie. Kondensator C18 (100nF) filtruje napięcie z dzielnika, które jest odwracane za pomocą wzmacniacza U8 (TL081). Stosunek rezystorów R75 (160k) i R74 (160k) ustala wzmocnienie U8 na poziomie -1. Zmiana zakresu pomiaru napięcia po stronie ujemnej odbywa się dzięki tranzystorowi MOSFET-P z pary T5 i rezystorom R66-R69 (44,2k), identycznie jak po stronie dodatniej. Do sterowania tranzystora MOSFET-P wykorzystywany jest transoptor OPT3 (LTV357) oraz rezystory R82 (10k) i R79 (1k).

Rezystory R47-R48 (47k), R76-R77 (47k) oraz potencjometry P5-P6 (10k) pozwalają wyzerować offset wzmacniaczy U7 i U8, a kondensatory C16-C17 (100nF) i C19-C20 (100nF) filtrują napięcie zasilania tych wzmacniaczy. Diody D1-D4 (BAT85) zabezpieczają przed nadmiernym wzrostem napięcia na wejściach wzmacniaczy operacyjnych U4, U5, U7 i U8. W ich miejsce można też dać dowolną zwykłą diodę krzemową w obudowie SOD80, gdyby okazało się że wzmacniacze operacyjne nie pracują stabilnie (testy wykazały że zależy to w dużej mierze od od producenta wzmacniaczy).

Schemat części cyfrowej pokazany jest na rysunku poniżej:

Sercem układu jest tutaj mikrokontroler U1 (ATMega8) wraz z rezonatorem kwarcowym X1 (16MHz) i kondensatorami C1 (22pF) i C2 (22pF). Pomiar dokonywany jest za pomocą przetworników analogowo cyfrowych, wbudowanych w mikrokontroler. Sam przetwornik ADC może pracować tutaj na wewnętrznym lub zewnętrznym napięciu referencyjnym 2,56V. W roli zewnętrznego układu referencyjnego wykorzystywana jest regulowana dioda Zenera U2 (TL431) wraz z elementami współpracującymi P2 (10k), R2 (470R) i C5 (100nF). Kondensatory C5 (100nF) i C15 (10uF) filtrują napięcie referencyjne, a potencjometr P2 pozwala dostroić poziom napięcia.

Wejścia przetworników są filtrowane przez kondensatory C6-C9 (100nF), które tworzą filtr RC razem z szeregowym rezystorem wyjściowym, znajdującym się w części analogowej układu. Złącza GP1 oraz GP2 zapewniają kontakt między płytkami.

Kondensatory C4 (100nF) i C14 (10uF) oraz dławik L1 (10uH) filtrują napięcie zasilające przetwornik. Kondensator C3 (100nF) blisko mikrokontrolera, zapewnia filtrację napięcia zasilającego część cyfrową mikrokontrolera. Ponieważ miernik będzie wykorzystywany w zasilaczu i zasilany przeważnie z pomocniczego uzwojenia transformatora, na płytce przewidziano zasilacz stabilizowany wraz z mostkiem prostowniczym Br1 (1A). Kondensatory C10 (220uF), C11 (100nF), C12 (100nF) i C13 (47uF) współpracują ze stabilizatorem U3 (7805).

Prezentacja wyniku pomiaru odbywa się za pomocą wyświetlacza W1 (16x2). Jego kontrast można dostroić za pomocą potencjometru P1 (10k). Prąd podświetlania wyświetlacza ograniczony jest przez rezystor R1 (47R). Przyciski S1-S2 (uSwitch) umożliwiają zmianę trybu pracy miernika, a diody D1 i D2 sygnalizują przekroczenie najwyższego zakresu pomiarowego prądu. Prądy diod ograniczane są poprzez rezystory R3-R4 (470R).

Budowa:


Część analogową można z powodzeniem zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Pomocą w konstrukcji będzie rysunek montażowy dostępny tutaj. Zdecydowaną większość komponentów stanowią elementy SMD ułożone blisko siebie, zatem należy zachować szczególną ostrożność i unikać zwarć. Montaż od strony druku należy rozpocząć od wlutowania rezystorów i kondensatorów w obudowach 0805. Jeśli nie planujemy kasować offsetów wzmacniaczy operacyjnych za pomocą potencjometrów wieloobrotowych (potencjometry nie będą montowane) to nie należy montować także rezystorów R17-R20, R39, R40, R36, R37, R47, R48, R76, R77. Z pozoru dziwne wartości rezystancji w układzie dzielników wynikają z faktu iż są to elementy o tolerancji 1% i nie zawsze są one dostępne o wartościach takich jak w szeregu 5%. W dalszej kolejności można wlutować tranzystory i wzmacniacze operacyjne oraz złącza GP1, GP2 i stabilizatory napięcia U1, U2. Montaż złącz goldpin i stabilizatorów jest utrudniony, gdyż należy go wykonać od strony druku.

Kolejnym etapem będzie montaż elementów po drugiej stronie płytki. Pomocą okaże się z pewnością rysunek montażowy dostępny tutaj. W pierwszej kolejności należy wlutować wszystkie zworki, a następnie kondensatory C1 i C2. Wyprowadzenia kondensatorów można zgiąć pod kątem 90 stopni aby można było je położyć na płytce. W roli elementów/złącz R+* i R-* trzeba wlutować przewody, gdyż w tym miejscu powinny zostać dołączone rezystory pomiarowe zasilacza symetrycznego. Do złącza Z będzie trzeba doprowadzić symetryczne napięcie zasilające, więc najprościej także wlutować w tym miejscu kawałek trójżyłowej tasiemki. Potencjometry P1-P6 nie powinny być montowane na tym etapie konstrukcji, nawet gdy będziemy korzystać z możliwości zerowania offsetów wzmacniaczy. Potencjometry można zamontować dopiero po wstępnym uruchomieniu części analogowej.

Gdy część analogowa miernika jest już zlutowana można przystąpić do jej wstępnego uruchomienia. W tym celu należy podłączyć układ do zasilacza symetrycznego zgodnie ze schematem poniżej:

Można też podłączyć układ miernika na czas testów do symetrycznego zasilacza regulowanego i zbudować prosty układ testowy zgodnie z rysunkiem poniżej:

Widoczne na schemacie rezystory 0,2R służą do pomiaru prądu. Napięcie zasilania układu musi być wyższe od napięcia w punkcie A (i po ujemnej stronie w punkcie C) co najmniej kilka woltów i nie wyższe niż 32V (Dla bezpieczeństwa wzmacniaczy operacyjnych i stabilizatorów). Dlatego do testów najlepiej wykorzystać dwa zasilacze laboratoryjne. Na jednym ustawiamy wysokie napięcie symetryczne rzędu 12-32V, jakie normalnie panuje na kondensatorach filtrujących, natomiast drugi zasilacz laboratoryjny symuluje działanie stabilizatora. W roli obciążenia Ro można dać rezystory 330R/5W lub podobne tak żeby prąd płynący przez rezystory pomiarowe był rzędu kilkudziesięciu mA (moc rezystorów obciążenia powinna być dobrana z odpowiednim zapasem).

Rysunek poniżej przedstawia schemat montażowy wraz z zaznaczonymi punktami wyróżnionymi w układzie i opisanymi złączami. Może się on okazać bardzo pomocny przy wstępnym uruchomieniu układu:

Gdy już część analogowa miernika jest podłączona do zasilacza lub układu testowego, można przystąpić do pierwszego uruchomienia układu. Wszystkie wejścia sterujące G1-G6 powinny być zwarte do masy. Po włączeniu zasilania należy sprawdzić czy stabilizatory U1 i U2 dają odpowiednie napięcia (+/-5V). Jeśli wszystko jest Ok można wykonać pomiar napięć w kilku kluczowych punktach układu. Napięcie między punktami A i B jest proporcjonalne do płynącego prądu i powinno ono być równe napięciu między punktami A i E. Świadczy to o poprawnym działaniu układu pomiarowego ze wzmacniaczem U3. Dopuszczalne są tutaj niewielkie różnice napięcia w granicach 1mV (offsety wzmacniaczy nie zostały jeszcze wyzerowane). Z kolei napięcie w punkcie F względem masy powinno być około 45,5 razy większe niż między punktami A i E (sygnały sterujące są zwarte do masy więc układ pracuje z najwyższym wzmocnieniem). Podobny pomiar możemy wykonać po stronie ujemnej szyny zasilania. Napięcie między C i D powinno być równe napięciu między punktami C i G, a w punkcie H względem masy napięcie powinno być 45,5 razy większe (co do wartości bezwzględnej) niż między C i G.

W dalszej kolejności sprawdzamy działanie buforów napięciowych U4 i U5. Napięcie w punkcie Ucurr+ na złączu wyjściowym powinno być równe napięciu w punkcie F (względem masy), natomiast napięcie w punkcie Ucurr- powinno być równe napięciu w punkcie H (ze znakiem -).

Można jeszcze sprawdzić jak zachowują się napięcia w punktach F i H dla innych stopni podziału dzielnika. Wyboru podziału dokonujemy poprzez zmianę poziomów logicznych sygnałów sterujących G1-G4

Ostatnią częścią jaką warto sprawdzić, są dzielniki do pomiaru napięć. Napięcie w punkcie I względem masy powinno być 4,5 razy mniejsze niż napięcie w punkcie B, natomiast na wyjściu U+ napięcie powinno być równe temu w punkcie I. Po stronie ujemnej szyny zasilania, sytuacja jest podobna. Napięcie w punkcie J jest 4,5 razy mniejsze niż w punkcie D (wartości bezwzględne), a w punkcie U- napięcie jest takie samo jak w punkcie J, tylko ze znakiem przeciwnym.

Można jeszcze sprawdzić drugi stopień podziału podając stan wysoki (5V) na sygnały sterujące G5 i G6.

Ostatnim etapem uruchomienia części analogowej miernika jest wyzerowanie offsetów wzmacniaczy operacyjnych. Do tego celu potrzebny będzie miliwoltomierz o jak najlepszej dokładności. Nie jest to obowiązkowy etap i jeśli godzimy się na spadek dokładności przyrządu, możemy go pominąć. Na początku konieczne będzie wlutowanie potencjometrów P1-P6, po czym za ich pomocą porównujemy napięcia między odpowiednimi punktami obwodu. Punkty obwodu i odpowiadające im potencjometry zostały zestawione w tabeli poniżej (napięcia mierzone są względem masy):

W przypadku potencjometrów P1,P2,P4 i P5 wygodniej jest zmierzyć bezpośrednio napięcie między dwoma punktami (pomijając masę) i ustawić wartość napięcia równą 0.

Część sterującą można z powodzeniem zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. W pierwszej kolejności należy zamontować elementy od strony ścieżek. Pomocą w konstrukcji będzie rysunek montażowy dostępny tutaj. Najpierw lutujemy mikrokontroler U1, sprawdzając dokładnie jego wyprowadzenia. Łatwo można się pomylić i wlutować procesor w innym ułożeniu, gdyż obudowa jest kwadratowa. W drugiej kolejności lutujemy wszystkie rezystory i kondensatory SMD w obudowach 0805. Największą trudność sprawią tutaj złącza szufladkowe GP1 i GP2, gdyż należy je wlutować od strony ścieżek. Złącza te muszą odstawać od płytki aby piny były widoczne spod plastikowej obudowy, gdyż w przeciwnym wypadku nie będzie można ich przylutować.

W drugim etapie montujemy podzespoły po stronie elementów. Pomocą będzie rysunek dostępny tutaj. Pracę rozpoczynamy od wlutowania trzech zworek. Obowiązkowo należy wlutować potencjometr P1, kondensatory C10 i C13, rezonator kwarcowy X1 oraz stabilizator U3. Mostek prostowniczy jest konieczny tylko wtedy gdy układ będzie zasilany bezpośrednio z uzwojenia transformatora, poprzez złącze Z. Dławik L1 nie jest bezwzględnie konieczny i w najprostszym przypadku można go zastąpić zworką. Jeśli nie używamy przełączanych trybów pracy to przyciski S1 i S2 nie będą potrzebne, podobnie jak potencjometr P2 i układ U2, gdy nie będziemy używać zewnętrznego napięcia referencyjnego. Pod wyświetlacz W1 dobrze jest zastosować 16-pinowe złącze szufladkowe, a w płytkę samego wyświetlacza wlutować goldpin. Na płytce nie zostało wyprowadzone złącze programujące, więc do wyprowadzeń procesora można na czas testów dolutować przewody, za pomocą których będzie można nawiązać komunikację z mikrokontrolerem.

Obie części układu po złożeniu powinny do siebie pasować (ścieżkami do siebie). Wyświetlacz i dwie płytki miernika można ze sobą skręcić za pomocą śrub 3mm.

Wykaz Elementów:

Część analogowa:


1x Listwa Goldpin 1x5
1x Listwa Goldpin 1x6

3x 1k SMD 0805
8x 2,4k SMD 0805 1%
13x 9,1k SMD 0805 1%
3x 10k SMD 0805
8x 44,2k SMD 0805 1%
12x 47k SMD 0805
9x 160k SMD 0805 1%
8x 200R SMD 0805 1%
8x 560k SMD 0805 1%
8x 750R SMD 0805 1%
6x Potencjometr Wieloobrotowy 10k
18x 100nF SMD 0805
4x 47uF Elektrolit

4x BAT85 lub 1N4148 SMD SOD80
3x IRF7106 lub IRF7105
6x TL081
3x LTV357T
1x BC847
1x BC857
1x Stabilizator 78L05
1x Stabilizator 79L05

Część sterująca:


1x Złącze Śrubowe ARK2(podwójne)
1x Złącze szufladkowe 1x5
1x Złącze szufladkowe 1x6
1x Złącze szufladkowe 1x16
1x Listwa Goldpin 1x16
2x uSwitch L=15mm
1x 47R SMD0805
3x 470R SMD0805
2x Potencjometr Montażowy 10k

2x 22pF SMD0805
9x 100nF SMD0805
2x 10uF Tantalowy SMD
1x 47uF Elektrolit
1x 220uF Elektrolit

1x 10uH
1x Rezonator Kwarcowy 16MHz SMD
2x Dioda LED 3mm
1x Mostek Prostowniczy 1A
1x Stabilizator 7805
1x Mikrokontroler ATMEGA8
1x Zródło napięcia odniesienia TL431
1x LCD 16x2

Programowanie:


Program został napisany w BASCOM AVR i po kompilacji zajmuje około 5kB. Poniżej przedstawiony został najważniejszy fragment programu, a mianowicie procedura obsługi przerwania timera.

Pt0:
 Timer0 = 6
 Set F_16ms
 Incr N
 For I = 2 To 5
  Xx = Getadc(i)
  X(i -1) = X(i -1) + Xx
 Next I
 
 If N >= N_max Then
  N = 0
  For I = 1 To 4
   Y(i) = X(i) / N_max
   X(i) = 0
  Next I
  Set Zmierzono
 End If
Return

Sam timer jest 8 bitowy i został skonfigurowany do pracy ze sprzętowym dzielnikiem przez 1024. Na samym początku procedury obsługi przerwania do licznika timera wpisywana jest wartość 6. Powoduje to zliczanie 250 imulsów, o częstotliwości zegara podzielonej przez 1024. Ponieważ procesor pracuje z rezonatorem kwarcowym 16MHz, to przerwanie będzie występować co 16ms. Ustawienie flagi F_16ms pozwala później w pętli głównej odczytywać stany dwóch przycisków. Po każdorazowym wystąpieniu przerwania następuje zwiększenie wartości zmiennej N (numerującej pomiary), po czym program wpada w pętlę for odczytującą przetworniki analogowo-cyfrowe (ADC2-ADC5). Wartość z przetwornika jest tymczasowo zapisywana do zmiennej Xx a następnie dodawana do odpowiedniej komórki tablicy X(1...4). Tablica ta przechowuje sumę wartości z wielu pomiarów, a jej indeks 1...4 oznacza kolejne przetworniki (wejścia pomiarowe układu).

Przy każdym wywołaniu procedury sprawdzana jest także wartość zmiennej N i jeśli jest równa N_max (definiowana na początku programu ilość pomiarów do uśrednienia) to następuje podzielenie wartości X(1..4) przez N_max, zapisanie wyniku do nowej tablicy Y(1...4) i wyzerowanie wartości X(1...4). Jednocześnie zostaje ustawiona flaga Zmierzono, która świadczy o gotowości wyniku do dalszej obróbki.

Fragment programu poniżej stanowi cześć pętli głównej programu odpowiedzialną za obsługę przycisków:

If F_16ms = 1 Then
 F_16ms = 0
 
 If Sw1 = 0 Then
  Incr Sw_licz(1)
  If Sw_licz(1) = 6 Then
   Incr Mod_1
   If Mod_1 = 3 Then Mod_1 = 0
  End If
 Else
  Sw_licz(1) = 0
 End If
 
 ...
End If

Co każde 16ms jeśli przycisk został wciśnięty, to pin nazwany Sw1 jest w stanie niskim. Zwiększana jest wartość licznika Sw_licz(1) aż do momentu gdy osiągnie on wartość 6. Przycisk zareaguje jeśli zostanie trzymany przynajmniej 6*16ms. Po tym następuje zwiększenie wartości zmiennej Mod_1, określającej jaki parametr ma być pokazany na wyświetlaczu (prąd, moc, rezystancja). Mod_1 zmienia się od 0 do 2 więc gdy wartość tej zmiennej osiąga 3 musi zostać wyzerowana. Zapewnia to cykliczną zmianę trybów wyświetlania. Drugi przycisk działa analogicznie więc jego opis został pominięty.

Procedura poniżej wykonywana jest w pętli głównej, gdy zostanie wykonany pomiar i ustawiona flaga Zmierzono (pominięto fragmenty dla toru napięcia ujemnego w celu uproszczenia):

If Zmierzono = 1 Then
 Zmierzono = 0
 
 For I = 1 To 4                      
  Mx(i) = 1010 * Curr_pos(i)               
 Next I
 Y(1) = Y(1) * Curr_pos(curr_pos_z + 1)
 If Y(1) < Mx(3) Then
  Over_pos = 0
  Curr_pos_z = 2
  If Y(1) < Mx(2) Then
   Curr_pos_z = 1
   If Y(1) < Mx(1) Then Curr_pos_z = 0
  End If
 Else
  Curr_pos_z = 3
  If Y(1) > Mx(4) Then Over_pos = 1
 End If
 '**********************************
 Mx(1) = 1010 * Volt_pos(1)                
 Y(2) = Y(2) * Volt_pos(volt_pos_z + 1)
 If Y(2) < Mx(1) Then Volt_pos_z = 0 Else Volt_pos_z = 1
 
 ....
 
 Gosub Zakresy
 '**********************************
 Locate 1 , 1
 Lcd "+"
 If Y(2) < 10.0 Then Lcd " "
 S = Fusing(y(2) , "#.##")
 Lcd S ; "V "
 '**********************************
 If Mod_1 = 0 Then                     'jesli pokazuje prad
  If Y(1) < 260 Then
   If Y(1) < 100 Then Lcd " "
   If Y(1) < 10 Then Lcd " "
   S = Fusing(y(1) , "#.##")
   Lcd S ; "mA"
  Else
   Y(1) = Y(1) / 1000
   S = Fusing(y(1) , "#.####")
   Lcd " " ; S ; "A"
  End If
 Elseif Mod_1 = 1 Then
  Y(1) = Y(1) * Y(2)                   'liczenie mocy
  If Y(1) < 1000 Then
   If Y(1) < 100 Then Lcd " "
   If Y(1) < 10 Then Lcd " "
   S = Fusing(y(1) , "#.##")
   Lcd S ; "mW"
  Else
   Y(1) = Y(1) / 1000
   If Y(1) < 10 Then Lcd " "
   S = Fusing(y(1) , "#.####")
   Lcd S ; "W"
  End If
 Else                           'liczenie rezystancji
  Y(1) = Y(2) / Y(1)
  Y(1) = Y(1) * 1000
  If Y(1) < 100 Then Lcd " "
  If Y(1) < 10 Then Lcd " "
  S = Fusing(y(1) , "#.##")
  Lcd " " ; S ; "R"
 End If
 '**********************************
...
 
End if

Na początku w pętli for wyliczane są maksymalne wartości prądu jakie bezpiecznie może mierzyć układ na i-tym zakresie. Wykorzystywane w tym celu są współczynniki przeliczeniowe Curr_pos(1...4) (dokładniej wyjaśnione w kolejnym rozdziale). Wynik zapisywany jest do tablicy Mx(1...4), której kolejne indeksy oznaczają zakresy. Dalej aktualnie zmierzona wartość z przetwornika Y(1) po przeliczeniu za pomocą jednego ze współczynników (odpowiadającemu zakresowi curr_pos_z na którym aktualnie znajduje się zakres prądowy), porównywana jest z wartościami maksymalnymi Mx(1...4) dla kolejnych zakresów. Na tej podstawie ustawiana jest odpowiednia wartość zmiennej curr_poz_z (odpowiedni zakres pomiarowy). Gdy wartość zmierzona po przeliczeniu przekracza maksimum najwyższego zakresu pomiarowego to zostaje ustawiona wartość Over_pos = 1, co powoduje zapalenie czerwonej diody ostrzegawczej.

W następnym kroku wykorzystywana jest (już niepotrzebna), pierwsza z komórek tablicy Mx(1...4) do obliczenia maksymalnej wartości dla mniejszego zakresu napięciowego. Tym razem wykorzystywany jest do tego współczynnik Volt_pos(1). Dalej porównywana jest aktualnie zmierzona wartość napięcia Y(2) (przeliczona zgodnie z aktualnym zakresem napięciowym volt_pos_z) z wartością maksymalną Mx(1) i na podstawie tego program określa aktualny zakres pomiarowy.

Analogicznie ustalane są zakresy dla prądu i napięcia po stronie ujemnej połówki zasilania. Po czym wywoływana jest procedura Zakresy, która ustawia odpowiednie stany na liniach sterujących zakresami miernika.

Dalej program zajmuje się formatowaniem wyniku pomiaru przed wyświetleniem oraz wykonywaniem niezbędnych obliczeń mocy i rezystancji obciążenia jeżeli jest to konieczne. Procedura wygląda na skomplikowaną, jednak pozwala na automatyczne wyrażenie wyniku w jednostkach podstawowych lub podwielokrotnościach w zależności od wartości mierzonej.

Poniżej przedstawione zostały ustawienia fusebitów mikrokontrolera ATMega8:

Kalibracja i pomiary:

Program w mikrokontrolerze nie będzie działał prawidłowo bez odpowiednich wartości współczynników przeliczeniowych. Wszystkie współczynniki zostały przedstawione poniżej. Curr_pos i Curr_neg pozwalają przeliczyć wartość liczbową z przetwornika analogowo cyfrowego na prąd wyrażony w miliamperach, natomiast współczynniki napięciowe Volt_pos i Volt_neg odpowiadają za zamianę liczby z ADC na napięcie wyrażone w woltach.

Curr_pos(4) = 4.6497252747
Curr_pos(3) = 3.6080586081
Curr_pos(2) = 1.3163919414
Curr_pos(1) = 0.2747252747
 
Curr_neg(4) = 4.6497252747
Curr_neg(3) = 3.6080586081
Curr_neg(2) = 1.3163919414
Curr_neg(1) = 0.2747252747
 
Volt_pos(1) = 0.0112500000
Volt_pos(2) = 0.0429242081
 
Volt_neg(1) = 0.0112500000
Volt_neg(2) = 0.0429242081

W przypadku pomiaru prądu występują 4 współczynniki (dla pomiaru po dodatniej stronie), odpowiadające zakresom pomiarowym. W przypadku pomiaru napięcia występują dwa zakresy pomiarowe i dwa współczynniki. W rezultacie otrzymuje się układy, które w uproszczeniu przedstawione są poniżej (a - pomiar prądu, b - pomiar napięcia):

Pomiar prądu dokonywany jest przez pomiar spadku napięcia na rezystorze pomiarowym. Układ miernika zapewnia, że napięcie UR jest takie samo jak na rezystorze pomiarowym. Napięcie UP jest mierzone przez przetwornik i jest ono odpowiednio większe, zależnie od ustawień kluczy tranzystorowych S1 i S2. Możemy wprowadzić następującą zależność:

$$\large U_P = K \cdot U_R$$

gdzie K jest wzmocnieniem układu i zależy od zakresu pomiarowego. W najmniejszym zakresie, gdzie S1 i S2 są rozwarte K=R1/R0. Gdy S2 jest zwarte to pracujemy w drugim zakresie i wtedy K = (R1||R2)/R0 (R1 zastępuje się połączeniem równoległym odpowiednich rezystorów). Napięcia UR i UP wyrażamy jako:

$$\large U_R = I_P \cdot R$$
$$\large U_P = \frac{Vref}{1024} \cdot X$$

gdzie IP jest prądem mierzonym, R jest rezystancją opornika pomiarowego, Vref jest napięciem referencyjnym przetwornik analogowo cyfrowego, a X jest wartością uzyskaną w czasie pomiaru. W rezultacie uzyskuje się:

$$\large I_P = \frac{1}{K} \cdot \frac{1}{R} \cdot \frac{Vref}{1024} \cdot X$$

$$\large Curr\_pos(i) = \frac{1}{K} \cdot \frac{1}{R} \cdot \frac{Vref}{1024}$$

Wstawiając wartość K dla pierwszego zakresu uzyskujemy Curr_pos(1) = 0.2747252747. Układ pomiarowy po ujemnej połówce liczy się analogicznie i w najprostszym przypadku Curr_pos(i) = Curr_neg(i)

Jeśli chodzi o dzielnik napięciowy to sprawa jest jeszcze prostsza. Występuje tu prosta zależność:

$$\large U_z = A \cdot U_P$$

gdzie A = (R0+R1)/R1 dla mniejszego zakresu (S1 rozwarty). Dla większego zakresu R1 zastępuje się równoległym połączeniem R1 i R2. $U_P$ wyraża się analogicznie jak dla zakresu prądowego co daje:

$$\large U_Z = A \cdot \frac{Vref}{1024} \cdot X$$

a zatem:

$$\large Volt\_pos(i) = A \cdot \frac{Vref}{1024}$$

Dla ujemnego zakresu napięciowego Volt_neg(i) obliczany jest w sposób analogiczny. W większości wypadków Volt_pos(i) = Volt_neg(i).

Jeśli dysponujemy dokładnym miernikiem, możemy doświadczalnie wyznaczyć wartość oporu R (pozostałych rezystancji w dzielniku też) oraz dokładnie zmierzyć napięcie referencyjne przetwornika ADC. Zdecydowanie poprawi to jakość pomiaru. Współczynniki można policzyć wykorzystując dostępny tutaj arkusz kalkulacyjny.

Na najwyższym stopniu zaawansowania można zająć się kalibracją przetwornika analogowo cyfrowego znajdując jaką zależnością wyraża się wartość liczbowa uzyskana z przetwornika w stosunku od napięcia na jego wejściu. Wykonanie serii pomiarów i dopasowanie krzywej teoretycznej da funkcję f(X), która w powyższych rozważaniach zastąpi czynnik Vref/1024*X. Współczynniki kalibracyjne będą wtedy zawierały jedynie informację o dzielnikach i rezystancji rezystora pomiarowego (w przypadku pomiaru prądu). Kalibracja przetworników jest tematem na osobny artykuł, który zostanie zaprezentowany niebawem.

Poniższe tabelki przedstawiają wyniki pomiaru opisywanego układu. Wartości Up oraz Ip to wskazanie miernika, natomiast U oraz I to wynik obserwowany na wysokiej klasy multimetrze.

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Część Sterująca Schemat82.71 KB
Część Sterująca Płytka16.14 KB
Część Sterująca Płytka (odbicie lustrzane)16.18 KB
Część Sterująca Płytka (12 na stronie)158.98 KB
Część Sterująca Montowanie (top)13.35 KB
Część Sterująca Montowanie (bottom)19.37 KB
Część Sterująca Opis (bottom)48.72 KB
Część Sterująca Opis (top)46.68 KB
Część Sterująca Soldermaska74.37 KB
Część Analogowa Schemat57.14 KB
Część Analogowa Płytka 21.71 KB
Część Analogowa Płytka (odbicie lustrzane)21.64 KB
Część Analogowa Płytka (12 na stronie)233.66 KB
Część Analogowa Montowanie (top)41.37 KB
Część Analogowa Montowanie (bottom)11.83 KB
Część Analogowa Opis (bottom)29.84 KB
Część Analogowa Opis (top)246.22 KB
Część Analogowa Soldermaska109.09 KB
Kod Źródłowy7.03 KB
Program po Kompilacji (BIN)4.69 KB
Program po Kompilacji (HEX)13.21 KBPortret użytkownika mirley

Re: Miernik

Zacznij od sprawdzenia czy napewno tranzystory dołączające poszczególne rezystory są wyłączone. Zmierz spadki napięcia na pozostałych rezystorach w dzielniku, powinno wynosić 0V. Jesli któryś z tranzystorów przewodzi to np na R9 lub R13 będzie jakies napięcie.

Potem sprawdź diodę schotkiego czy nie jest na odwrót wlutowana

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Matt_x89

miernik

Posprawdzałem już kilka możliwości. Odciąłem dwie grupy rezystorów podłączone do mosfetów(przeciąłem ścieżkę)i pozostały tylko rezystory R8..R5. Odlutowałem diodę schotkiego od ścieżki i efektem tego był wzrost napięcia na kolektorze BC857 o 2V.

Wydawało mi się że nadal mam jakiś błąd na płytce miernika i postanowiłem zlutować na "pająka" układ składający się z wzmacniacza TL081, tranzystora BC557 i rezystora 200R(jeden rezystor zamiast R1..R4). Nie lutowałem już dzielnika z rezystora 9,1k. Na kolektorze BC557 uzyskałem napięcie takie jak po odłączeniu diody schottkiego(na płytce) czyli 8V.

-------------------------------------------------------------------
Użyłem teraz dwóch żarówek 5W na 12V/0,42A. Miernik działa świetnie. Sprawdzałem dla kilku rożnych nastaw napięć. Sytuacja zmieniła się kiedy połączyłem dwie wspomniane żarówki równolegle i podłączyłem do jednej szyny zasilania. Na linii ujemnej nie było żadnych odstępstw za to w dodatniej napięcie w punkcie F było o 2V niższe od liczonego, a w punkcie ucurr+ o 3V mniejsze od F.

Problem najwyraźniej tkwi w zasilaczu, prawdopodobnie mam uszkodzony mostek prostowniczy dla linii dodatniej i trafo jest słabe(obecnie TST 50W 2x12V).

Jeżeli się mylę co do przyczyn problemu to proszę o sugestie...

Pozdrawiam

Portret użytkownika mirley

Re: Miernik

A jakie jest napięcie zasilania wzmacniacza w stosunku do napięć panujących na jego wejściach?.... Zasilanie powinno być większe i to najlepiej kilka V od potencjałów na nóżkach wejściowych. Wzmacniacz wtedy dobrze działa.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Matt_x89

Na linii dodatniej przy

Na linii dodatniej przy podłączonych do niej dwóch żarówkach 5W przy napięciu 12V różnica napięć między wejściami,a zasilaniem +VCC to 4V. Przy podłączonej jednej żarówce różnica wzrasta do około 5,5V i wtedy wszystko działa dobrze.

W przypadku linii ujemnej różnica przy obciążeniu jej dwoma wspomnianymi żarówkami wynosi ponad 4,5V i najwyraźniej to wystarczy do poprawnej pracy przy takim obciążeniu.

----------------------------------------------------------

Zrobiłem jeszcze tak że połączyłem uzwojenia trafa szeregowo żeby uzyskać 24V. Podłączyłem je do mostka linii dodatniej i przy obciążeniu dwoma żarówkami (0.9A) napięcie w punkcie F jest o 2V mniejsze niż od tego jakie powinno być po przeliczeniu.

Portret użytkownika mirley

Re: Miernik

Głupie pytanie; Czy napewno wszystkie rezystory R1-R8 są przylutowane dobrze? Może spróbuj zmierzyć ich rezystancję po wyłączeniu zasilania.
Czy zasilanie +/-5V ma tą samą masę co wysokie zasilanie do U3?
Piszesz że masz 24V? gdzie podajesz te 24V z mostka prostowniczego? A z jakiego źródła płynie prąd przez rezystor pomiarowy prądu? Napięcie w punktach A i B powinno być niższe niż zasilanie wzmacniacza ale to już pisałem

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Matt_x89

Postanowiłem odlutować

Postanowiłem odlutować wszystkie elementy z płytki miernika. Płytkę wyczyściłem plecionką i na początek wlutowałem tylko kilka elementów czyli: wzmacniacz U3, tranzystor T1, C8, R1 i R5(przylutowałem po jednym bo to do testów wystarczy).

Upewniłem się że wszystko jest wlutowane dobrze, rezystory mają właściwą rezystancję po wyłączeniu zasilania.
Oto co otrzymałem:

Pomiar 1:(wszystko jest OK)
Obciążenie żarówka 5W, 12V, 0,45A(prąd zmierzony miernikiem)
A 12,13V
B 12,04V
AB 0,089V
AE 0,088V
F 4,01V
Emiter 12,04V
Baza 11,44V
+VCC 17,89V

Pomiar 2:
Obciążenie żarówka 21W, 12V, 1,6A(prąd zmierzony miernikiem)
A 12,24V
B 11,93V
AB 0,317V
AE 0,316V
F 11,72V (powinno być 14,4V)
Emiter 11,92V
Baza 11,23V
+VCC 15,56V

Mimo że tranzystor jest "otwarty" to tych 14V nie uzyska się według przelicznika bo jest za małe napięcie na złączu tranzystora EC. Jeszcze większe rozbieżności pojawiają się w punkcie F kiedy obniżę napięcie na tej żarówce 21W.

Portret użytkownika mirley

Re: Miernik

Chwila..... przecież dla prądów większych musi być włączony wyższy zakres pomiarowy. Teraz dopiero wpadło mi to do głowy. Napięcie w punkcie F nie powinno przekroczyć 2,56V, jeśli z obliczeń wynika że tak się stanie to trzeba włączyć wyższy zakres pomiarowy, dołączyć kolejne rezystory. Pierwsze testy wykonuj na prądzie 30-200mA i wtedy sprawdzaj napięcia.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Matt_x89

Witaj Mirley. Na wstępie

Witaj Mirley.

Na wstępie chcę Ci życzyć szczęścia w zawartym związku małżeńskim oraz pomyślności na nowej drodze życia.

W przypadku miernika ruszyłem do przodu ale nie udało mi się rozwiązać wszystkich problemów. Co do napięcia na pinie Ucurr to miałeś rację, podłączałem za duże obciążenie. Napisałem program testowy w którym ręcznie przyciskami mogłem przełączać klucze tranzystorowe i przetestowałem wszystkie zakresy pomiarowe. Wcześniej przeliczyłem sobie według wzorów ile powinny wynosić współczynniki wzmocnienia w punktach F , H, I i J. Przy okazji ustawiłem offsety wzmacniaczy. Kalibracji pomiaru prądu dokonałem na małym obciążeniu zasilacza. Pozostałe dwa wzmacniacze od pomiaru napięcia kalibrowałem bez obciążenia.

Okazało się że bez obciążenia zasilacza w punkcie Ucurr+ panuje niewielkie napięcie około 24mV. W przypadku linii ujemnej taki problem nie występuje. Po odłączeniu punków A i B od rezystora pomiarowego tego napięcia nie ma. Na dodatek kiedy Atmega pracuje na Twoim programie to nie przełącza się na 3 i 4 zakres pomiarowy dla dużych prądów. Napięcie z buforów znacznie przekracza wartość napięcia referencyjnego. Próbowałem dobierać współczynniki w programie ale nie przyniosło to żadnego skutku. W przypadku pomiaru napięcia wszystko jest ok dla obu linii z przeliczonymi współczynnikami.

Pozdrawiam

Portret użytkownika mirley

Re: miernik panelowy

Dzięki za życzenia :)

Po pierwsze nie ma co włączać układu jak rezystory pomiarowe nie są podłączone, wtedy wzmacniacze operacyjne źle pracują.

Analizowałem kod i wszystko wydaje się być dobre.... a na pewno ostatni zakres nie masz ustawiony na za duży prąd. Przelicz współczynniki- jaki prąd jest dla wskazania 1010 z ADC dla każdego z zakresów. Może wystarczy jeszcze pomiar z poprzedniego zakresu

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Matt_x89

Przypadkiem odkryłem

Przypadkiem odkryłem przyczynę problemu u mnie. Okazało się że jak od razu podłączę obciążenie około 1,6A przy 12V to porty odpowiedzialne za sterowanie wejściami G "zawieszają" się. Jeżeli to samo obciążenie podłączę przy ustawionym minimalnym napięciu i zwiększam je do tych 12V to zakresy przełączając się dobrze.

Przeliczyłem współczynniki dla pobieranego prądu i wskazania są bardzo dobre :)

Planuje jeszcze zmodyfikować lekko program tak żeby diody sygnalizujące przekroczenie zakresu świeciły się kiedy prąd przekroczy 1,8A. Tylko wcześniej muszę to rozgryźć :)

Czy u Ciebie w punkcie F występuje też niewielkie napięcie kiedy zasilacz jest nie obciążony ?

Pozdrawiam

Portret użytkownika mirley

Re: Miernik

Tak napięcie jakieś zawsze będzie występowało bo obciążenie zawsze jest, chociażby dzielnik napięcia, który jest za rezystorem pomiarowym, poza tym offset lustra prądowego, którego nigdy do końca nie zniwelujesz

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Matt_x89

Dziękuję za wszystkie

Dziękuję za wszystkie sugestie i poświęcony czas. Miernik działa świetnie:)

Pozdrawiam

Portret użytkownika Dudek

Wersja jednokanałowa

Witam, czy jest ktoś kto pomogł by mi wykonać wersje jednokanałową tego miernika? Bądź jest już osoba która takie coś wykonała był bym bardzo wdzięczny za pomoc:)

Pozdrawiam

Portret użytkownika mirley

Re: Miernik

Chodzi o zaprojektowanie nowej płytki, bo jeden kanał możesz spokojnie wykorzystać nie montując elementów od ujemnego kanału.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc0987654

Witam! Czy da się zrobić tak

Witam!
Czy da się zrobić tak żeby miernik działał na zakresach 0-30V, 0,002-7A?

Portret użytkownika mirley

Re: Miernik

W takiej konfiguracji nie da się zrobić pomiaru od 0, a zakres prądu też jest bardzo szeroki i żeby to dobrze działało to trzeba by zmieniać rezystory pomiarowe

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika lolek

miernik panelowy do zasilacza symetrycznego

Trochę nie rozumiem, ale czy przy testach płytki analogowej można wykorzystać zasilacz symetryczny z bazy Twoich projektów. Właśnie go wykonałem działa i może na nim sprawdzić poprawność działania części analogowej miernika. Chciałbym zapytać czy zasilanie trzeba wziąć z kondensatorów filtrujących i czy wystarczy podłączyć wtedy 12V z uzwojeń wtórnych (mam dwa toro-idy każdy 2x12V). Chodzi o to żeby napięcie nie było większe od 32V (z 24V wtórnego kondensatory podbiją do 33,94V). Czy rezystory do pomiaru pobieranego prądu mogę zastosować 0,18Oma zamiast 0,2oma, bo takie ma, można to później skorygować przy kalibracji? Ostatnie pytanie w wsad w pliku notatnika ma wpisany wyświetlacz 4x20 czy to jest jedyny błąd czy można jeszcze coś się tam trafić? Bardzo proszę o odpowiedź bo jestem w trakcie montażu, bo udało mi się zorganizować wszystkie elementy (było trudno).

Portret użytkownika mirley

Re: Miernik

Rezystory do pomiaru pradu mogą być 0.18R ale trzeba w programie przeliczyć stałe aby wyniki były poprawne. Zasilanie 34V też może być wzmacniacz operacyjny ma max 36V więc napisałem 32 dla bezpieczeństwa. To że jest wpisany wyświetlacz na 4x20 znakół to nie problem. można to zmienić albo zostawić i tak posługuje się locate do wypisywania wyników więc nie ma to znaczenia.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika lolek

miernik stałe

Czy chodzi te stałe:
Curr_pos(4) = 4.6497252747
Curr_pos(3) = 3.6080586081
Curr_pos(2) = 1.3163919414
Curr_pos(1) = 0.2747252747

Curr_neg(4) = 4.6497252747
Curr_neg(3) = 3.6080586081
Curr_neg(2) = 1.3163919414
Curr_neg(1) = 0.2747252747

Volt_pos(1) = 0.0112500000
Volt_pos(2) = 0.0429242081

Volt_neg(1) = 0.0112500000
Volt_neg(2) = 0.0429242081

???
A jak je wyznaczyć dla rezystorów 0,18 Om-a?

Portret użytkownika mirley

Re: Miernik

Tak to te stałe, opis w artykule mówi jak wyznaczyć te wartości. Niestety wzory się nie kompilują na razie bo jest problem z modułem javy do wzorów ale można odczytać wzory z kodu

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika lolek

miernik stałe

Niestety nie rozumiem tego zapisu: $$\large Curr\_pos(i) = \frac{1}{K} \cdot \frac{1}{R} \cdot \frac{Vref}{1024}$$

jeśli chodzi o dane to K policzę, R jest dana ale ile wynosi Vref i co oznaczają te oznaczenia np:
$$\large, \frac itd.
Proszę o pomoc lub chociaż odesłanie do jakiś źródeł. Z góry dziękuję!

Portret użytkownika lolek

miernik

Wykonałem sobie Twój miernik, ale nie wiem dlaczego przy transformatorze 2x12V wtórnego miernik pokazuje na wyjściu zamiast +9V -9V około +4,74V i -4,74V. Ponadto jak obniżę napięcie do min to w kanale dodatnim pobierany jest prąd 0.27mA. Rezystor pomiarowe ceramiczne każdy 0,2 5W. Proszę o pomoc co może być nie tak? dodam że część analogową zasila z mostka zasilaczy symetrycznego którego napięcie mierzę cześć sterującą z osobnego zasilacza.

Portret użytkownika mirley

Re: Miernik

Wzory się nie skompilowały.... ostatnio mam problem z javą na stroie i to co widzisz to kod latexa wzoru. Wzór ma postać:

Curr_pos(i)= 1/k * 1/R * Vref/1024

Vref to napięcie referencyjne przetwornika ADC, panujące na nóżce AREF procesora. trzeba dostroić do 2,56V aby dobrze przetwornik mierzył.

Odnośnie pomiaru prądu to miernik działa od napięcia rzędu 3V przy niższych elektronika wewnątrz części analogowej nie działa i wskazanie prądu może być różne

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika maciek

jeśli nie ma tej wartości

jeśli nie ma tej wartości rezystorów 44,2k SMD 0805 1% to dobrać najbliższą wartość,a gdy zamiast 9,1K wszystkie co mam są 8,75K to wystarczy pozmieniać przeliczenia w programie. Oczywiście wyjdą mi inne zakresy pomiarowe dla prądu??

Portret użytkownika maciek

na zdjęciu płytki analogowej

na zdjęciu płytki analogowej masz w części ujemnej 3x 9,1K a po stronie dodatniej 4x 9,1K rozumiem ,że niedolutowałeś rezystora przypadkowo, ja mam wytrawioną płytkę bez 4 pada...dopiero teraz to zauważyłem

Portret użytkownika lolek

miernik panelowy do zasilacza symetrycznego

Witam!
Czy układ sterujący można oprzeć na procesorze Atmega 16. Chciałbym aby jeden procesor przełączał uzwojenia transformatorów obsługiwał pomiar temperatury na DS i włączał wentylator. Chodzi mi o to czy część analogowa może zostać ta sama. Mój miernik według Twojego projektu już działa, ale atemag8 już nie ma więcej wyjść tak więc stąd chęć wymiany atmegi 8 na 16 także w wersji SMD (płytka analogowo pozostaje ta sama już zlutowana). Proszę o odpowiedź dziękuję i pozdrawiam!

Portret użytkownika Grzeniu 73

Jeżeli piny będą sie zgadzać

Jeżeli piny będą sie zgadzać to ,tylko musisz w programie zmienić na atmega16.

Portret użytkownika mirley

Re: Miernik

Miernik bedzie działał na M16 ale trzeba sobie oczywiście płytke zrobić.

Dla innych wartości rezystancji wystarczy przeliczyć stałe w programie według podanych wzorów.

Na stronie ujemnej gdzie jest wzmacniacz nieodwracający są 3 rezystory a nie 4. to nie błąd -> rezystor szeregowy podłączony jest tam do wirtualnej masy i robi za czwarty rezystor.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika lolek

miernik panelowy do zasilacza symetrycznego

Witam jestem na etapie przeróbki Twojego miernika z atmegi 8 na atmega 16. Chodzi mi aby ten sam procesor przełączał uzwojenia transformatorów, mierzył temperaturę radiatorów i włączał wentylatory z kontrolą prędkości chcę uszyć sygnału PWM na wyjściu PD7 OC2. Oczywiści płytkę analogową zostawiam tą co działa robię tylko nową sterującą. I teraz mam pytanie dotyczące Twojego kodu źródłowego, a mianowicie dlaczego dla portów PC2 - PC7 ustawiłeś stan spoczynkowy &BXXXXX11 (chodzi o XXXXX). Dlatego że przy pomiarze napięcia nie daje się rezystorów podciągających?
Dzięki i pozdrawiam!!!

Portret użytkownika mirley

Re: ADC

Jak dasz rezystor do + to płynie jakiś prąd do wejścia i zaburza pomiar napięcia..... Efekt zauwazyłem przypadkiem.. po wyłączeniu podciągania wszsytko wskazuje dobrze tak jak wynika z teorii

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika dawid

Ma pan może pcb do lutowania

Ma pan może pcb do lutowania przewlekłego ?

Portret użytkownika mirley

Re. Miernik

Niestety nie, nie ma większości elementów przewlekanych takich jak potrzeba do złożenia tego układu

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika arek1996

Mirek gdzie kupiłeś IRF7106

Mirek gdzie kupiłeś IRF7106 lub IRF7105? Czy rezystory muszą być 1%? Ty takie masz?

Portret użytkownika EDC

Odp. IRF7106

Dla potomnych, gdyby ktoś szukał ArchiwumAlledrogo ;)

Przy okazji napiszę, że w kodzie źródłowym pod linkiem jest jeszcze konfiguracja "Config Lcd = 20 * 4" chyba z testów ;)

-

BARTek
Moja strona

Portret użytkownika mirley

Re: mirnik

Kiedyś tego było dużo a teraz sam nie mogę znaleźć tych tranzystorów.... wniosek: projekt wymaga przeprojektowania.... w allegro wpiszcie "MOSFET N+P" i sprawdzcie wyniki.... trzeba porównać parametry i wyprowadzenia tranzystorów w obudowach SO8

Co do rezystorów to mają być 1% a dodatkowo łączone są równolegle aby zwiększyć jeszcze bardziej precyzję..... Dzięki temu i ustawianiu ofsetów pomiar jest bardzo dokładny

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika KrzySki

Fajny mierniczek

Fajny mierniczek... ale nie nadaje się do pomiarów prądu zwarciowego, gdy w zasilaczu zadziała ograniczenie prądowe i przechodzi on w tryb pracy źródła prądowego :(

Portret użytkownika kulamari0

Witam Ma moze ktos schemat i

Witam
Ma moze ktos schemat i PCB w Eagle?

Portret użytkownika ashton

Zasilanie u3

Witam,
Jak to jest z zasilaniem wzmacniacza U3. Wejście jest podłączone do potencjału dużo wyższego aniżeli wskazuje na to jego zasilanie?

Portret użytkownika mirley

Re: Miernik

Skąd taki wniosek, VCC jest napięciem najwyższym w układzie, przeważnie podłączonym wprost z kondensatorów w zasilaczu

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.