Mini Lampka RGB 2


10
Ocena: None Średnia: 10 (13 głosujących)

Urządzenie jest ulepszoną i rozbudowaną wersją układu Mini Lampki RGB. Ma za zadanie podświetlać na różne kolory kryształ lub inny przedmiot dobrze rozpraszający światło. Zastosowanie mikrokontrolera z rodziny AVR powoduje większą szybkość działania i eliminacje niewielkiego migotania powstającego przy małej jasności kolorów w stosunku do poprzedniej wersji urządzenia. Lamka posiada 3 tryby pracy z czego najbardziej efektowną stanowi generowanie płynnych losowych przejść kolorów. W roli obudowy zastosowano imitację skały wykonaną z pasty modelarskiej, co znakomicie ułatwia zastosowanie kryształu o nietypowych i nieregularnych kształtach.

Działanie:


Schemat ideowy lampki przedstawia poniższy rysunek:

Sercem układu jest mikrokontroler U1 (ATTINY2313) wraz z rezonatorem kwarcowym X1 (16MHz) i kondensatorami C1 (22pF) i C2 (22pF). Stabilizator U2 (7805) wraz z kondensatorami C3 (470uF) i C4 (100uF) stanowi prosty zasilacz stabilizowany. Rezystory R2 (180R), R3 (100R) i R4 (180R) oraz R5 (180R), R6 (100R) i R7 (180R) ograniczają prąd diod D2 (Led RGB) i D3 (Led RGB). Dioda D1 (Led) wraz z rezystorem ograniczającym prąd R1 (330R) stanowi kontrolkę szybkości animacji.

Budowa:


Lampkę można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Montaż układu nie jest skomplikowany lecz należy zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów. Lutowanie rozpoczynamy od rezystorów, następnie montujemy kondensatory ceramiczne C1 i C2 na leżąco i nad nimi rezonator kwarcowy również leżąco (możemy także zastosować kwarc o mniejszych gabarytach). Stabilizator wraz z współpracującymi kondensatorami montujemy tak jak na zdjęciu u dołu strony. Przyciski klawiatury jak również diody D1 - D3 lutujemy od strony druku. Pod diody RGB można zastosować kawałki podstawki precyzyjnej co umożliwi ich ewentualną wymianę. Mikrokontroler należy obowiązkowy wyposażyć w podstawkę ze wzgledu na brak złącza programującego na płytce. Pomocą w montażu będą zdjęcia modelu a także dostępny tutaj schemat montażowy. Układ można zamknąć w małej obudowie i połączyć np. z krzyształem górskim za pomocą utwardzanej na powietrzu pasty modelarskiej jak to zrobiłem w tym projekcie. Utwardzoną pastę modelarską można pomalować dowolną farbą, najlepiej akrylową (do kupienia w sklepie dla plastyków). Gdy mamy diody RGB ze wspólną katodą należy dołączyć ich wspólne wyprowadzenia (katody) do masy i zaprogramować mikrokontroler wersją programu dla diody ze wspólną katodą.

Druga wersja płytki wraz z odpowiednim schematem montażowym jest dostępna w załącznikach. Wersja ta nie zawiera stabilizatora i jest przystosowana do rozcięcia na dwa fragmenty (klawiaturę i moduł sterujący). Ponadto część płytki z mikrokontrolerem została znacznie zmniejszona i upakowana.

Gdy chcemy podłączyć do układu więcej diod to możemy zastosować tranzystory NPN lub MOSFET N (dla diod ze wspólną anodą) według jednego ze schematów poniżej:

Dla diod ze wspólną katodą należy zastosować tranzystory PNP lub MOSFET P (schemat jest analogiczny tylko wszystko się odwraca). Ze względu na fakt iż tranzystory działają jak inwentery do mikrokontrolera należy wgrać program dla diod o przciwnej polaryzacji niż zastosowane w projekcie. Ilość dołączanych diod jest ograniczona tylko maksymalnym prądem jaki jest dopuszczalny dla zastosowanych tranzystorów.

Wykaz Elementów:


5x uSwitch

2x 100R
4x 180R
1x 330R

2x 22pF
1x 100uF Elektrolit
1x 470uF Elektrolit

1x Rezonator Kwarcowy 16MHz (przy 10MHz może migać)
1x Dioda LED
2x Dioda LED RGB (4 wyprowadzenia, wsp. anoda)
1x 7805
1x ATTINY2313 + Podstawka

Programowanie:


Mikrokontroler do lampki został zaprogramowany w wersji demo programu BASCOM AVR firmy MCS Electronics (http://www.mcselec.com/). Program przedstawiony jest poniżej:

'************* Konfiguracja uC *****************
'***********************************************
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 16000000
 
Config Portb = &B11111111 : Portb = &B11111111
Config Portd = &B00000000 : Portd = &B11111111
 
Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
Enable Timer0 : On Timer0 Prztimer0
 
Enable Interrupts
'********** Konfiguracja uC Koniec ************
 
'****************** Nazwy *******************
'***********************************************
Rd Alias Portb.0
Gd Alias Portb.1
Bd Alias Portb.2
 
Rd2 Alias Portb.3
Gd2 Alias Portb.4
Bd2 Alias Portb.5
 
Syg_led Alias Portb.7
Sw_port Alias Pind
 
'************* Nazwy Koniec ****************
 
'****************** Zmienne *******************
'***********************************************
Dim Licznik As Byte
Dim Rled As Byte , Bled As Byte , Gled As Byte
Dim Rand_r As Byte , Rand_g As Byte , Rand_b As Byte
Dim Pomoc As Byte
Dim Flaga As Bit
Dim Dzielnik As Word
Dim Dzielnik2 As Byte
Dim Dzielnik3 As Byte
Dim Szybkosc As Byte
Dim Licznik_sw As Byte
Dim Stan_portu As Byte
 
Dim Arg As Word
Dim Wartosc As Word
Dim Pozycja As Word
 
Dim Stopbit As Bit
 
Dim Animacja As Byte
 
'************* Zmienne Koniec ****************
 
'************ Warunki Poczatkowe ***************
'***********************************************
Pozycja = 0
Dzielnik2 = 0
Szybkosc = 10
Stopbit = 1
Animacja = 0
'******* Warunki Poczatkowe Koniec ***********
 
'************** Petla glowna ******************
'***********************************************
Do
 
 If Flaga = 1 Then                     'co 32ms
  Flaga = 0
 
  Gosub Przyciski
 
  Incr Dzielnik2
  If Dzielnik2 >= Szybkosc And Stopbit = 1 Then
   Dzielnik2 = 0
 
   Syg_led = Not Syg_led
 
   'pierwszy tryb - przejscia plynne ustalone
   If Animacja = 0 Then
    Incr Pozycja
    If Pozycja = 900 Then Pozycja = 0
    Gosub Pozycja_do_rgb
   End If
 
   'drugi tryb - losowe przejscia
   If Animacja = 1 Then
    Incr Pozycja
    If Pozycja >= 50 Then
     Pozycja = 0
     Rand_r = Rnd(3)
     Rand_g = Rnd(3)
     Rand_b = Rnd(3)
    End If
 
    If Rand_r = 1 Then If Rled < 100 Then Incr Rled
    If Rand_r = 2 Then If Rled > 0 Then Decr Rled
 
    If Rand_g = 1 Then If Gled < 100 Then Incr Gled
    If Rand_g = 2 Then If Gled > 0 Then Decr Gled
 
    If Rand_b = 1 Then If Bled < 100 Then Incr Bled
    If Rand_b = 2 Then If Bled > 0 Then Decr Bled
   End If
 
   'trzeci tryb - losowy kolor
   If Animacja = 2 Then
    Pozycja = Rnd(900)
    Gosub Pozycja_do_rgb
   End If
 
  End If
 End If
 
Loop
End
'************ Petla glowna Koniec **************
 
'************ Przerwanie timer 0 ***************
'***********************************************
Prztimer0:
 
 Incr Licznik
 If Licznik = 100 Then Licznik = 0
 
 If Licznik < Rled Then
 Reset Rd
 Reset Rd2
 Else
 Set Rd
 Set Rd2
 End If
 
 If Licznik < Gled Then
 Reset Gd
 Reset Gd2
 Else
 Set Gd
 Set Gd2
 End If
 
 If Licznik < Bled Then
 Reset Bd
 Reset Bd2
 Else
 Set Bd
 Set Bd2
 End If
 
 Incr Dzielnik
 If Dzielnik = 250 Then
  Dzielnik = 0
  Set Flaga
 End If
 
Return
'******** Przerwanie timer 0 Koniec ************
 
'************  Inne Etykiety  ***************
'***********************************************
Przelicz:                          'funkcja \_ _ _ _/^^^
 If Arg > 899 Then Arg = Arg - 900
 
 If Arg > 100 And Arg < 500 Then Wartosc = 0
 If Arg <= 100 Then Wartosc = 100 - Arg
 If Arg >= 500 And Arg <= 600 Then Wartosc = Arg - 500
 If Arg > 600 Then Wartosc = 100
Return
 
Pozycja_do_rgb:
 Arg = Pozycja
 Gosub Przelicz
 Rled = Wartosc
 Arg = Pozycja + 300
 Gosub Przelicz
 Gled = Wartosc
 Arg = Pozycja + 600
 Gosub Przelicz
 Bled = Wartosc
Return
 
Przyciski:
If Sw_port <> 255 And Stan_portu = Sw_port Then
 Incr Licznik_sw
 If Licznik_sw = 10 Then
  Select Case Stan_portu
   Case 126:                       'plus
    Licznik_sw = 5
    If Szybkosc > 1 Then Decr Szybkosc
   Case 125:                       'minus
    Licznik_sw = 5
    If Szybkosc < 40 Then Incr Szybkosc
   Case 124:                       'plus i minus
    Stopbit = Not Stopbit
    Syg_led = 1
   Case 111:                       ' R
    Pozycja = 700
    Gosub Pozycja_do_rgb
   Case 119:                       ' G
    Pozycja = 400
    Gosub Pozycja_do_rgb
   Case 123:                       ' B
    Pozycja = 100
    Gosub Pozycja_do_rgb
   Case 110:                       'plus R
    Licznik_sw = 8
    If Rled < 100 Then Incr Rled
   Case 109:                       'minus R
    Licznik_sw = 8
    If Rled > 0 Then Decr Rled
   Case 118:                       'plus G
    Licznik_sw = 8
    If Gled < 100 Then Incr Gled
   Case 117:                       'minus G
    Licznik_sw = 8
    If Gled > 0 Then Decr Gled
   Case 122:                       'plus B
    Licznik_sw = 8
    If Bled < 100 Then Incr Bled
   Case 121:                       'minus B
    Licznik_sw = 8
    If Bled > 0 Then Decr Bled
   Case 103:                       ' R G
    Rled = 100
    Gled = 100
    Bled = 0
   Case 115:                       ' G B
    Rled = 0
    Gled = 100
    Bled = 100
   Case 107:                       ' R B
    Rled = 100
    Gled = 0
    Bled = 100
   Case 99:                       ' R G B
    Rled = 100
    Gled = 100
    Bled = 100
   Case 108:                       ' plus minus R
    Animacja = 0
   Case 116:                       ' plus minus G
    Animacja = 1
   Case 120:                       ' plis minus B
    Animacja = 2
 
  End Select
 
 End If
Else
 Stan_portu = Sw_port
 Licznik_sw = 4
End If
 
Return
'********  Inne Etykiety Koniec ************

Na rysunku poniżej przedstawiona jest konfiguracja Fuse bitów mikrokontrolera (screen shot z programu BASCOM AVR Demo). Zanaczone na czerwono opcje należy koniecznie ustawić:

Na rysunku poniżej przedstawiono konfigurację Fuse bitów mikrokontrolera na podstawie programu Burn-O-Mat:

Obsługa:


W standardowej wersji oprogramowania układ może pracować w trzech trybach działania:
1. Przejścia Ustalone - kolory zmieniają się w sposób płynny według ustalonej zależności B->G->R->B (900 kolorów)
2. Przejścia Losowe - losowany jest sposób płynnej zmiany natężenia dla każdej barwy niezależnie (1000000 kolorów)
3. Przejścia Skokowe - losowany jest jeden ocień co określony czas, zmiana następuje skokowo (900 kolorów)

W poniższej tabeli zawarta jest instrukcja obsługi lampki:

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Schemat44.78 KB
Płytka10.3 KB
Płytka (odbicie lustrzane)10.27 KB
Płytka (3 na stronie)25.92 KB
Montowanie14.72 KB
Opis6.91 KB
Opis (odbicie lustrzane)6.95 KB
Kod Źródłowy6.62 KB
Program po kompilacji (BIN)1.94 KB
Program po kompilacji (HEX)5.48 KB
Kod Źródłowy (Dioda ze wsp. Katodą)6.62 KB
Program po kompilacji (BIN) (Dioda ze wsp. Katodą)1.94 KB
Program po kompilacji (HEX) (Dioda ze wsp. Katodą)5.48 KB
Płytka (Wersja 2)11.1 KB
Płytka (odbicie lustrzane) (Wersja 2)11.14 KB
Płytka (6 na stronie) (Wersja 2)54.54 KB
Montowanie (Wersja 2)15.05 KBPortret użytkownika krzysiek_k

Cztery diody bez mosfeta?

Witam, projekt super, gratuluje wiedzy i pomysłu.
Czy mogę podłączyć po 2 diody rgb równolegle bez mosfetów? Nie mam tranzystorów w domu, a chciałbym wzmocnić efekt podświetlenia szklanych półek, do których wykorzystałem twój projekt.

Portret użytkownika Januszek

Problem

Witam:) Na wstępie gratulacje, bardzo dobry projekt. Jednak mam z nim lekki problem. Mianowicie wszystko jest już złożone i uruchomione. Zasilanie jest dobrze dobrane, brak jakichkolwiek zwarć itd. Lampka pracuje normalnie jednak w trybie przejść losowych zawiesza się. Czyli wyłącza się w ogóle, dioda od szybkości świeci na stałe, albo zatrzymuje się na jakimś kolorze. W tym momencie nie da się nic zrobić, pomaga jedynie ponowne włączenie zasilania. Czego to może być przyczyna? Z góry dzięki za odpowiedź:)

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka

Bez mosfetów albo chociaż tranzystorów bipolarnych nie możesz podłączyć więcej diod do jednego pinu. Musiał byś zwiększyc dwukrotnie rezystory od diod ale będą one wtedy słabiej świecić.
--------------
Co do zawieszania się programu to musi być coś sprzętowego bo sam program działa u mnie już wiele lat i nigdy nie stało się tak że się zawiesił..... Chyba że znalazłeś jakiś dziwny stan w programie o którym nigdy nie pomyślałem. Lampka działa jakiś czas w trybie losowym a potem się zawiesza czy od razu po przejściu do losowego się zawiesza?. Dla pewności podłącz pin reset tiny2313 do +5v przez rezystor 10k

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gość

Problem

Problem już jest rozwiązany. Okazało się, że była to wina kondensatora filtrującego zasilanie mikrokontrolera. Pojawianie się szpilek wywoływało jakieś stany zabronione co w efekcie zawieszało mikrokontroler. Wymiana uszkodzonego elektrolitu plus dołożenie dodatkowego ceramika załatwiło sprawę. Wszystko ładnie śmiga:)

Portret użytkownika bar0sh

Problem z RGB

Witam
Poskładałem układ zgodnie ze schemacikiem wgrałem wsadzik i mam problem z diodą RGB, dioda jest ze wspólną katodą więc podłączyłem wspólne wyprowadzenie pod GND i zastosowałem wsad dla katody ale za nic w swiecie dioda nie chce świecić... sprawdzałem miernikiem i dioda jest sprawna, dioda sygnalizująca stan pracy działa gdy wciskam przyciski. Próbowałem już nawet wsadu dla anody ale też nie działało. Co może być przyczyną że układ nie działa tak jak powinien? Diode RGB mam podłączoną jedną pod wyjścia 12,13,14

Portret użytkownika mirley

Re: RGB

Po włączeniu zasilania dioda na pinie 17 miga? powinna migać
Ustawiłeś fusebity?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika bar0sh

RGB

Tak ta dioda miga fusebity ustawione

Portret użytkownika mirley

Re: RGB

No to upewnij się jeszcze raz czy dobrze podłączyłeś tą diodę RGB. Mówisz że masz katodę do masy, a jak jedną z anod (przez rezystor) dołączysz do +5V zamiast do procka to świeci?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika bar0sh

Tak dioda jest sprawna

Tak dioda jest sprawna bezposrednio przez rezystor do zasilania działa a ta dioda co ma mrugać to nie pod pin 17 jest podpieta tylko pod 19 tak jak na schemacie

Portret użytkownika bar0sh

Temat opanowany wszystko już

Temat opanowany wszystko już działa :)

Portret użytkownika Gone

problem

Mam taki problem i nie wiem jak go rozwiązać za bardzo. Tak, tak jestem początkującym w AVRkach.

http://imageshack.us/a/img546/2070/errorumy.png

Portret użytkownika mirley

Re: bascom

Ściągnij plik z programem z załączników a nie wklejaj kodu do notatnika. Otwórz i skompiluj ściągnięty plik

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Gone

ściągam "Program po

ściągam "Program po kompilacji (BIN)" i otwieram go za pomocą programmera(load) i dalej podobny błąd chyba że coś naprawdę źle robie choć dużo o tym czytałem ... można to tak po krótce łopatologicznie jeszcze raz?

Portret użytkownika Majk Randall

Pytanie - soft.

Witam!
Swoją lampkę, wg Twojego kolego projekty wykonałem parę lat temu i od samego początku nie miałem z nią najmniejszych problemów i dzielnie służy mi do dnia dzisiejszego. Jest to naprawdę świetny projekt.
Przechodząc do sedna sprawy, chciałbym zapytać o pewne kwestie związane z modyfikacją programu. Jeżeli chodzi o zastosowanie projektu jako lampki RGB jak najbardziej jest to trafione rozwiązanie, ale ja chciałbym ten projekt zastosować w aucie podświetlając diodami zegary - licznik.
Moje założenia są następujące:
- ograniczenie liczby switch-y do dwóch ("+" i "-")
- po załączeniu zasilania start od koloru białego (była już o tym mowa we wcześniejszych komentarzach więc nie będzie z tym problemu), ale w trybie bez animacji.
- wciśnięcie "+" płynna zmiana w trybie 1000000 kolorów począwszy od białego. Po zwolnieniu switch-a zatrzymanie na aktualnie wyświetlanym kolorze.
- wciśnięcie "-" - analogicznie jak w przypadku "+" ale w drugą stronę.
- jednoczesne wciśnięcie "+" i "-" uruchomienie i zatrzymanie animacji (opcjonalnie- mogę z tego funkcji zrezygnować).
Czy istnieje możliwość zmodyfikowania tak programu aby sprostał moim wymaganiom. Nie jestem mocny w pisaniu softu, choć drobne zmiany w programie nie stanowią dla mnie większego problemu, ale te zabiegi przerosły moje możliwości.
Z góry dziękuję.

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka

Program po kompilacji niczym się nie otwiera tylgo wgrywa bezpośrednio do procka ładując uprzednio do bufora w bascom lub wgrywając innym programatorem. jak chcesz otworzyć program to masz otworzyć kod źródłowy *.bas i jego możesz skompilować otrzymując bin i hex.

----------------------------------

Można zmodyfikowac tak program lampki jednak w trybie 1000000 kolorów nie ma ustalonych przejść bo przejścia są w całości losowe. jesli chcesz zatem mieć 1000000 kolorów zmieniane przyciskami + i - to musisz wymyslić jaki wzór zastosować do modyfikowania natężenia poszczególnych barw. dla 900 kolorów mam taki wzór a raczej funkcję. Jest zaimplementowana w programie

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Shiliat

Miganie kolorów

Witaj złożyłem całości i po podłączeniu miga mi czerwony potem czerwony z zielonym potem czerwony i niebieski itp nie swieci ciagle co może być powodem ? i jak ustawic Fuse bitów to najdluzsze ? w BASCOM najnowszym wersji 2.0.7.1 bodajże nie można takich długich ustawić jedynie wybrac z listy mozna

Portret użytkownika mirley

Re:lampka

W nowszym bascomie podzielili opcje ustawień zegara i teraz SUT jest osobno i CKSEL też. Ustaw CKSEL=1111 i SUT=10 i nie zapomnij wyłączyć Dzielnika CKDIV. Patrz na wartości w nawiasach przy opcjach

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Shiliat

A mógłbyś powiedzieć

A mógłbyś powiedzieć dokładnie gdzie to jest bo niema napisane ze SUT jest tu i do wyboru 10 ? Poustawiałem coś i teraz sieci ciągle ale miga zielony ...

Zablokowałem uC prawdopodobnie bo programy nie wykrywają go ( przed zablokowaniem Fuse Hight ustawilem wszystki na 1, GFE zostawilem na 111, kla987 na 8-16Mhz zewnetrzne czyli 101111) ... a diody migają jakby byly pod 50Mhz ...
Podłączenie projektu pod zasilanie z programatora USBasp nie powoduje migania ... jak dzięki kondensatorom mogę usunąć miganie rgb ...

Jak zmodyfikować kod źródłowy aby zaprogramować w atmage8 ...

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka

W programie trzeba zmienić typ mikrokontrolera i pod M8 powinien się skompilować. Na tych samych wyprowadzeniach (tych samych portach) będą wyjścia/wejścia.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Shiliat

Czyli Mosi pod Mosi czy PB1

Czyli Mosi pod Mosi czy PB1 pod PB1 niezależnie czy w M8 pod PB1 jest co innego niż w Attny 2313

Portret użytkownika mirley

Re: M8

Dwie sprawy....
1) programowanie zawsze odbywa się na pinach MOSI, MISO, SCK RST i GND. W kazdym procku z rodziny AVR mogą to być różne wyprowadzenia mikrokontrolera.
2) sprawa podłaczenia do programu diod i przycisków - muszą być podłaczone do pinów o tych samych nazwach (Portx.y)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Shiliat

Ustawiam 1: Divide clock by 8

Ustawiam 1: Divide clock by 8 disable i ustawiam 101111: Ext Crystal Orc. i blokuje mi to attiny 2313 ... jak teraz odblokować ? i czemu blokuje skoro dobrze ustawiam fusebity.

I mam tez problem bo jak wciskam + to zapala się czerwony a potem kolory od początku się zmieniają...

Portret użytkownika mirley

RE: FUSY

A masz podpięty programator bezpośrednio do płytki z lampką RGB czy wyjmujesz procesor i wkładasz do jakiegoś programatora? jesli wyjmujesz to czy w programatorze jest Kwarc?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Shiliat

tak mam podpięty programator

tak mam podpięty programator USBasp bezpośrednio do płytki z lampki rgb ...
Mam tez dziwny problem z innym uC taki ze aby w zatrzymaniu animacji włączyć czerwony zielony niebieski to muszę naciskać 2 przyciski żeby np włączyć czerwony to muszę wcisnąć zielony i niebieski czym to może byc spowodowane uC jest dobrze zaprogramowane mimo to zablokowane...

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka

Bardzo ciekawy efekt.... Nie wgrałeś czasami programu dla diod innego typu? Przyciski to zwykłe uSw normalnie rozwarte? Nie wiem jednak czemu miałby programator stracić komunikację z prockiem po zaprogramowaniu. Jak zaprogramujesz procka a nie wgrasz fusebitów to da się ponownie go zaprogramować?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Shiliat

Używam diod rgb 5050 smd.

Używam diod rgb 5050 smd. Przyciski to zwykle uSwitch łączą sie po przekątnej i 1-3 pin 2-4 i tak jest podłączone. Jeśli zamiast przycisków użyje kabelka łącząc nóżkę uC z masą to ten sam efekt.
Jakbym wgrał program dla diod ze wspólną katodą to by nie działało a wgrałem z anodą.

Co do programowania uzywam 2313V czyli niby od mniejszego napięcia działa bez ustawienia fusów jest okey ale mowa o ustawieniu fusów w BASCOM AVR... jak ustawie fusy takie jak Ty zamieściłeś na fotkach ale w programie MkAvrCalkulator to nie blokuje, w tym programie jest caly fuse bit do ustawienia taki jak Ty podałeś...

Portret użytkownika kowad

Chciałbym przerobić ten

Chciałbym przerobić ten projekcik tak, żeby można było sterować tylko przejściami kolorów. Czyli trzy ostatnie tryby z tabeli. Ponieważ jestem początkujący w uC i gubię się w wycinaniu rzeczy, które będą zbędne to czy mogę prosić kogoś o pomoc w takiej przeróbce?

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka

Co dokłądnie chcesz uzyskać? 3 przyciski i każdy z nich powoduje przejście do innego trybu pracy lampki, czy jeden przycisk i kolejne naciśnięcia mają zmieniać cyklicznie tryby lampki?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika kowad

Przez jakiś czas nie miałem

Przez jakiś czas nie miałem dostępu do neta, więc dopiero teraz odpisuję. Mam lampkę RGB z 4 przyciskami. Lampkę załączam przez wybranie odpowiedniego koloru lub kilku kolorów (przyciskami R, B, G) wyłączenie jest po czasie 40 min lub po naciśnięciu przycisku PWR. Chciałbym dorobić do tego trzy ostatnie tryby z Twojej tabeli. Czyli to co jest u Ciebie R+-, G+-, B+-. U mnie by było R PWR, G PWR, B PWR. Mój obecny kod jest w tym poscie www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=12592537 Wiem, że troszkę będę musiał go przerobić, zmienić fusy ale to nie będzie problemem.

Portret użytkownika Shiliat

Witam ponownie :) jak

Witam ponownie :) jak przerobić ten układ by można było sterować podczerwienią ? pilot z urządzenia RTV .
Może jakiś link pomocny czy schemat ...

Portret użytkownika D_C

Witam, bardzo fajny projekt,

Witam, bardzo fajny projekt, sam bym chciał wykonać podobny, jednak nie posługuje się środowiskiem bascom, tylko c, i czy mógłbyś zamieścić plik .hex do poprania ? Bardzo bym o to prosił

Portret użytkownika mirley

Re: lampka

pliki HEX są w załącznikach zaraz obok bin. Co do przeróbek w kodzie na razie brak mi czasu aby sę tym zająć

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika colin

Programowanie

Witam. Fajny projekt :) Mam małe pytanie, czy jeśli kupie programator USBASP to żeby zaprogramować układ muszę podłączać go do gotowej już płytki, czy mogę przez samą podstawkę? Rozumiem, że musi być kwarc i 2 kondensatory, ale było to na przykładzie STK200/300 czy w przypadku tego programatora jest inaczej? Czy jest możliwość prostszego zaprogramowania układu/bez gotowej jeszcze płytki? Proszę o wyrozumiałość, ale nigdy tego wcześniej nie robiłem.

Portret użytkownika colin578

Programowanie (przepraszam za post pod postem)

Jeżeli na płytce uniwersalnej umieszczę podstawkę, kwarc 16MHz i dwa kondensatory 22pF odpowiednio podłączone pod IDC10, to mogę tak zaprogramować układ?

Na układzie 2313V wszystko będzie działało normalnie? Różnica to chyba jego prędkość wersja 20P ma 20Mhz, a 10P (V) 10Mhz.

Portret użytkownika mirley

Re: Programowanie

Tak możesz tak zaprogramować układ, na podstawce musi byc kwarc bo trzeba fusebity przestawić. Lampka działa na 16MHz a nie na 10, patrz opis

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika robo112

Tranzystor

Czy można zastosować tranzystor z tej aukcji ?
http://allegro.pl/buz11-n-channel-power-mosfet-fairchild-i3684205780.html

Portret użytkownika xtreme69

rgb 10w

Witaj Mirku szukam patentu na podpięcie do tego układu czegoś takiego rgb nie wiem czy ma wspólną anodę czy katodę. Projekt jest narazie na etapie teorii, chce to wsadzić w standardowy naświetlacz z możliwością sterowania przez Switch jak i przez RC5.

Portret użytkownika mirley

Re: lampka

Tranzystory z aukcji moga być....

-------

Co do diody 10W to wystarczą tranzystory mosfet, mosfet P lub mosfet N w zależności jaka jest ta dioda.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika xtreme69

Led 10W

Dioda 10W jest ze wspólną anodą. Z tego co już poczytałem to zamiast stosowania samych rezystorów polecają źródło prądowe.
Tu jest cały pies pogrzebany, chce zastosować 2 takie diody i sterować nimi jednym Prockiem a jedna dioda ma pobierać max 330mA przy zasilaniu 11V.
Wiem nie liczy się napięcie tylko prąd, masz może jakiś pomysł jakie źródła zastosować i jak nimi sterować przez procka?

Portret użytkownika mirley

Re; Diody

Ja bym dał w takim razie tranzystory bipolarne NPN z rezystorem emiterowym... Jeżeli na baze tranzystora podasz +5V z procesora to tranzystor tak dostroi prad CE żeby na rezystorze emiterowym był spadek napięcia 5V-0.7V=4.3V. Nie trudno policzyć że rezystor emiterowy dla 660mA. Rezystor wychodzi 6.5R i mocy 4W. Nie jest to może rozwiązanie dobre ale warto spróbować jak będzie się to zachowywać

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika KRZYCHOOOO

RGB mocy + LM317 lub 555

Ja z powodzeniem w kilku lampach zastosowałem LM317 w aplikacji szeregowego ogranicznika prądowego, jest to rozwiązanie banalnie proste pozwalające zasilić diodę napięciami w szerokim zakresie, dodatkowo steruję wejściem Reg. przez potencjometr co umożliwia dokładne ustawienie prądu w przypadku zastosowania rezystora mocy innego niż wynikający z obliczeń. Ostatnio zastosowałem opisywany przez Kolegę Mirka regulator PWM na 555(1) i NPN(3) mocy, pozwala mi to na określenie max. pądu przez właściwy dobór rezystorów sterujących bazami,oraz dodatkowo spełnia funkcję ściemniacza co przy diodach 3x3W bywa przydatne. Istotne są generowane zakłócenia , musiałem bezpośrednio zasilania ATINY dodać elektrolit,a bazy podpiąć do (-)przez R(76k)i C(47n), 555 zasilam z stabilizowanego +8V a tranzystory około 12V bez stabilizacji.

Portret użytkownika xtreme69

Led 10W

Mirku twoje rozwiązanie działa ale tylko przez parę sek, potem procek się wiesza ( sprawdzane na kilku ), może zasilanie nie takie choć zasilam to z zasilacza laboratoryjnego.
KRZCHOOOO mógł byś podesłać jakiś schemacik jak to sprzęgnąć z Prockiem.

Portret użytkownika mirley

Re: LED

Dajesz tranzystor NPN zwykły czy darlington bo może zbyt duży prąd bazy chce płynąć i procek nie daje rady tym sterować

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Łukasz82

Plik hex do projektu :)

Witam serdecznie
Mirku czy mógłbym otrzymać od ciebie gotowe pliki hex do zaprogramowania Attinego 2313 do lampki RGB2, zarówno ze wspólną anodą jak i katodą...??? Nie umiem jeszcze kompilować i nie chcę się w to bawić, by czasem czegoś nie zepsuć...a w procesorach dopiero raczkuję...Pozdrawiam Łukasz, swoją drogą świetny projekt... :) mój email:

Portret użytkownika EDC

Odp. Plik hex do projektu

Mi się wydaje że są zaraz pod zdjęciami "Program po kompilacji" do wyboru Bin lub Hex ;)

-

BARTek
Moja strona

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka

Tak dokładnie skompilowane pliki są dostępne na stronie

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika mario

Program w C

Witam, czy ma ktoś ten program napisany w C?
Chciałbym go wgrać do procesora AT89S8253
Pozdrawiam

Portret użytkownika lukii

hej a jak podpiąć pod ten

hej a jak podpiąć pod ten układ taśmę led zasilana 12v ze wspólną anodą

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka

Dokładnie tak samo jak na rysunku w rozdziale budowa dla diod ze wspólną anodą. Zasilanie VCC do diod będziesz miał wtedy 12V a reszta układu przez stabilizator U2 będzie zasilana 5V. Tranzystory NPN lub lepiej mosfetN poradzą sobie w takiej sytuacji

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.