Mini Lampka RGB 2


10
Ocena: None Średnia: 10 (13 głosujących)

Urządzenie jest ulepszoną i rozbudowaną wersją układu Mini Lampki RGB. Ma za zadanie podświetlać na różne kolory kryształ lub inny przedmiot dobrze rozpraszający światło. Zastosowanie mikrokontrolera z rodziny AVR powoduje większą szybkość działania i eliminacje niewielkiego migotania powstającego przy małej jasności kolorów w stosunku do poprzedniej wersji urządzenia. Lamka posiada 3 tryby pracy z czego najbardziej efektowną stanowi generowanie płynnych losowych przejść kolorów. W roli obudowy zastosowano imitację skały wykonaną z pasty modelarskiej, co znakomicie ułatwia zastosowanie kryształu o nietypowych i nieregularnych kształtach.

Działanie:


Schemat ideowy lampki przedstawia poniższy rysunek:

Sercem układu jest mikrokontroler U1 (ATTINY2313) wraz z rezonatorem kwarcowym X1 (16MHz) i kondensatorami C1 (22pF) i C2 (22pF). Stabilizator U2 (7805) wraz z kondensatorami C3 (470uF) i C4 (100uF) stanowi prosty zasilacz stabilizowany. Rezystory R2 (180R), R3 (100R) i R4 (180R) oraz R5 (180R), R6 (100R) i R7 (180R) ograniczają prąd diod D2 (Led RGB) i D3 (Led RGB). Dioda D1 (Led) wraz z rezystorem ograniczającym prąd R1 (330R) stanowi kontrolkę szybkości animacji.

Budowa:


Lampkę można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Montaż układu nie jest skomplikowany lecz należy zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów. Lutowanie rozpoczynamy od rezystorów, następnie montujemy kondensatory ceramiczne C1 i C2 na leżąco i nad nimi rezonator kwarcowy również leżąco (możemy także zastosować kwarc o mniejszych gabarytach). Stabilizator wraz z współpracującymi kondensatorami montujemy tak jak na zdjęciu u dołu strony. Przyciski klawiatury jak również diody D1 - D3 lutujemy od strony druku. Pod diody RGB można zastosować kawałki podstawki precyzyjnej co umożliwi ich ewentualną wymianę. Mikrokontroler należy obowiązkowy wyposażyć w podstawkę ze wzgledu na brak złącza programującego na płytce. Pomocą w montażu będą zdjęcia modelu a także dostępny tutaj schemat montażowy. Układ można zamknąć w małej obudowie i połączyć np. z krzyształem górskim za pomocą utwardzanej na powietrzu pasty modelarskiej jak to zrobiłem w tym projekcie. Utwardzoną pastę modelarską można pomalować dowolną farbą, najlepiej akrylową (do kupienia w sklepie dla plastyków). Gdy mamy diody RGB ze wspólną katodą należy dołączyć ich wspólne wyprowadzenia (katody) do masy i zaprogramować mikrokontroler wersją programu dla diody ze wspólną katodą.

Druga wersja płytki wraz z odpowiednim schematem montażowym jest dostępna w załącznikach. Wersja ta nie zawiera stabilizatora i jest przystosowana do rozcięcia na dwa fragmenty (klawiaturę i moduł sterujący). Ponadto część płytki z mikrokontrolerem została znacznie zmniejszona i upakowana.

Gdy chcemy podłączyć do układu więcej diod to możemy zastosować tranzystory NPN lub MOSFET N (dla diod ze wspólną anodą) według jednego ze schematów poniżej:

Dla diod ze wspólną katodą należy zastosować tranzystory PNP lub MOSFET P (schemat jest analogiczny tylko wszystko się odwraca). Ze względu na fakt iż tranzystory działają jak inwentery do mikrokontrolera należy wgrać program dla diod o przciwnej polaryzacji niż zastosowane w projekcie. Ilość dołączanych diod jest ograniczona tylko maksymalnym prądem jaki jest dopuszczalny dla zastosowanych tranzystorów.

Wykaz Elementów:


5x uSwitch

2x 100R
4x 180R
1x 330R

2x 22pF
1x 100uF Elektrolit
1x 470uF Elektrolit

1x Rezonator Kwarcowy 16MHz (przy 10MHz może migać)
1x Dioda LED
2x Dioda LED RGB (4 wyprowadzenia, wsp. anoda)
1x 7805
1x ATTINY2313 + Podstawka

Programowanie:


Mikrokontroler do lampki został zaprogramowany w wersji demo programu BASCOM AVR firmy MCS Electronics (http://www.mcselec.com/). Program przedstawiony jest poniżej:

'************* Konfiguracja uC *****************
'***********************************************
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 16000000
 
Config Portb = &B11111111 : Portb = &B11111111
Config Portd = &B00000000 : Portd = &B11111111
 
Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
Enable Timer0 : On Timer0 Prztimer0
 
Enable Interrupts
'********** Konfiguracja uC Koniec ************
 
'****************** Nazwy *******************
'***********************************************
Rd Alias Portb.0
Gd Alias Portb.1
Bd Alias Portb.2
 
Rd2 Alias Portb.3
Gd2 Alias Portb.4
Bd2 Alias Portb.5
 
Syg_led Alias Portb.7
Sw_port Alias Pind
 
'************* Nazwy Koniec ****************
 
'****************** Zmienne *******************
'***********************************************
Dim Licznik As Byte
Dim Rled As Byte , Bled As Byte , Gled As Byte
Dim Rand_r As Byte , Rand_g As Byte , Rand_b As Byte
Dim Pomoc As Byte
Dim Flaga As Bit
Dim Dzielnik As Word
Dim Dzielnik2 As Byte
Dim Dzielnik3 As Byte
Dim Szybkosc As Byte
Dim Licznik_sw As Byte
Dim Stan_portu As Byte
 
Dim Arg As Word
Dim Wartosc As Word
Dim Pozycja As Word
 
Dim Stopbit As Bit
 
Dim Animacja As Byte
 
'************* Zmienne Koniec ****************
 
'************ Warunki Poczatkowe ***************
'***********************************************
Pozycja = 0
Dzielnik2 = 0
Szybkosc = 10
Stopbit = 1
Animacja = 0
'******* Warunki Poczatkowe Koniec ***********
 
'************** Petla glowna ******************
'***********************************************
Do
 
 If Flaga = 1 Then                     'co 32ms
  Flaga = 0
 
  Gosub Przyciski
 
  Incr Dzielnik2
  If Dzielnik2 >= Szybkosc And Stopbit = 1 Then
   Dzielnik2 = 0
 
   Syg_led = Not Syg_led
 
   'pierwszy tryb - przejscia plynne ustalone
   If Animacja = 0 Then
    Incr Pozycja
    If Pozycja = 900 Then Pozycja = 0
    Gosub Pozycja_do_rgb
   End If
 
   'drugi tryb - losowe przejscia
   If Animacja = 1 Then
    Incr Pozycja
    If Pozycja >= 50 Then
     Pozycja = 0
     Rand_r = Rnd(3)
     Rand_g = Rnd(3)
     Rand_b = Rnd(3)
    End If
 
    If Rand_r = 1 Then If Rled < 100 Then Incr Rled
    If Rand_r = 2 Then If Rled > 0 Then Decr Rled
 
    If Rand_g = 1 Then If Gled < 100 Then Incr Gled
    If Rand_g = 2 Then If Gled > 0 Then Decr Gled
 
    If Rand_b = 1 Then If Bled < 100 Then Incr Bled
    If Rand_b = 2 Then If Bled > 0 Then Decr Bled
   End If
 
   'trzeci tryb - losowy kolor
   If Animacja = 2 Then
    Pozycja = Rnd(900)
    Gosub Pozycja_do_rgb
   End If
 
  End If
 End If
 
Loop
End
'************ Petla glowna Koniec **************
 
'************ Przerwanie timer 0 ***************
'***********************************************
Prztimer0:
 
 Incr Licznik
 If Licznik = 100 Then Licznik = 0
 
 If Licznik < Rled Then
 Reset Rd
 Reset Rd2
 Else
 Set Rd
 Set Rd2
 End If
 
 If Licznik < Gled Then
 Reset Gd
 Reset Gd2
 Else
 Set Gd
 Set Gd2
 End If
 
 If Licznik < Bled Then
 Reset Bd
 Reset Bd2
 Else
 Set Bd
 Set Bd2
 End If
 
 Incr Dzielnik
 If Dzielnik = 250 Then
  Dzielnik = 0
  Set Flaga
 End If
 
Return
'******** Przerwanie timer 0 Koniec ************
 
'************  Inne Etykiety  ***************
'***********************************************
Przelicz:                          'funkcja \_ _ _ _/^^^
 If Arg > 899 Then Arg = Arg - 900
 
 If Arg > 100 And Arg < 500 Then Wartosc = 0
 If Arg <= 100 Then Wartosc = 100 - Arg
 If Arg >= 500 And Arg <= 600 Then Wartosc = Arg - 500
 If Arg > 600 Then Wartosc = 100
Return
 
Pozycja_do_rgb:
 Arg = Pozycja
 Gosub Przelicz
 Rled = Wartosc
 Arg = Pozycja + 300
 Gosub Przelicz
 Gled = Wartosc
 Arg = Pozycja + 600
 Gosub Przelicz
 Bled = Wartosc
Return
 
Przyciski:
If Sw_port <> 255 And Stan_portu = Sw_port Then
 Incr Licznik_sw
 If Licznik_sw = 10 Then
  Select Case Stan_portu
   Case 126:                       'plus
    Licznik_sw = 5
    If Szybkosc > 1 Then Decr Szybkosc
   Case 125:                       'minus
    Licznik_sw = 5
    If Szybkosc < 40 Then Incr Szybkosc
   Case 124:                       'plus i minus
    Stopbit = Not Stopbit
    Syg_led = 1
   Case 111:                       ' R
    Pozycja = 700
    Gosub Pozycja_do_rgb
   Case 119:                       ' G
    Pozycja = 400
    Gosub Pozycja_do_rgb
   Case 123:                       ' B
    Pozycja = 100
    Gosub Pozycja_do_rgb
   Case 110:                       'plus R
    Licznik_sw = 8
    If Rled < 100 Then Incr Rled
   Case 109:                       'minus R
    Licznik_sw = 8
    If Rled > 0 Then Decr Rled
   Case 118:                       'plus G
    Licznik_sw = 8
    If Gled < 100 Then Incr Gled
   Case 117:                       'minus G
    Licznik_sw = 8
    If Gled > 0 Then Decr Gled
   Case 122:                       'plus B
    Licznik_sw = 8
    If Bled < 100 Then Incr Bled
   Case 121:                       'minus B
    Licznik_sw = 8
    If Bled > 0 Then Decr Bled
   Case 103:                       ' R G
    Rled = 100
    Gled = 100
    Bled = 0
   Case 115:                       ' G B
    Rled = 0
    Gled = 100
    Bled = 100
   Case 107:                       ' R B
    Rled = 100
    Gled = 0
    Bled = 100
   Case 99:                       ' R G B
    Rled = 100
    Gled = 100
    Bled = 100
   Case 108:                       ' plus minus R
    Animacja = 0
   Case 116:                       ' plus minus G
    Animacja = 1
   Case 120:                       ' plis minus B
    Animacja = 2
 
  End Select
 
 End If
Else
 Stan_portu = Sw_port
 Licznik_sw = 4
End If
 
Return
'********  Inne Etykiety Koniec ************

Na rysunku poniżej przedstawiona jest konfiguracja Fuse bitów mikrokontrolera (screen shot z programu BASCOM AVR Demo). Zanaczone na czerwono opcje należy koniecznie ustawić:

Na rysunku poniżej przedstawiono konfigurację Fuse bitów mikrokontrolera na podstawie programu Burn-O-Mat:

Obsługa:


W standardowej wersji oprogramowania układ może pracować w trzech trybach działania:
1. Przejścia Ustalone - kolory zmieniają się w sposób płynny według ustalonej zależności B->G->R->B (900 kolorów)
2. Przejścia Losowe - losowany jest sposób płynnej zmiany natężenia dla każdej barwy niezależnie (1000000 kolorów)
3. Przejścia Skokowe - losowany jest jeden ocień co określony czas, zmiana następuje skokowo (900 kolorów)

W poniższej tabeli zawarta jest instrukcja obsługi lampki:

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Schemat44.78 KB
Płytka10.3 KB
Płytka (odbicie lustrzane)10.27 KB
Płytka (3 na stronie)25.92 KB
Montowanie14.72 KB
Opis6.91 KB
Opis (odbicie lustrzane)6.95 KB
Kod Źródłowy6.62 KB
Program po kompilacji (BIN)1.94 KB
Program po kompilacji (HEX)5.48 KB
Kod Źródłowy (Dioda ze wsp. Katodą)6.62 KB
Program po kompilacji (BIN) (Dioda ze wsp. Katodą)1.94 KB
Program po kompilacji (HEX) (Dioda ze wsp. Katodą)5.48 KB
Płytka (Wersja 2)11.1 KB
Płytka (odbicie lustrzane) (Wersja 2)11.14 KB
Płytka (6 na stronie) (Wersja 2)54.54 KB
Montowanie (Wersja 2)15.05 KBPortret użytkownika mirley

Re: Lampka - Stabilizator

Z tego to pamiętam to chyba ok 2V spadku napięcia jest potrzebne dla prawidłowej pracy ale nie dam sobie głowy za to uciąć :)

Napisałem że producent zaleca takie napięcia bo czasami nie wiadomo co jest źle a tu się okazuje że zasilanie :) Zawsze tez polecam zmierzyć napięcie w podstawce przed wlożeniem mikrokontrolera bo czasami mozna trafić na wadliwy stabilizator i potem też dużo nerwów mozna stracić

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

kolor diody

Cy po włączeniu układu powinny świecić się wszystkie sekcje diody (czerwony, niebieski,zielony)

Portret użytkownika mirley

Re: Kolory

Ma się świecić kolor różowy (dwie diody czerwony + niebieski). A zaprogramowałeś w ogóle procesor?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Zaprogramowałem zgodnie z

Zaprogramowałem zgodnie z instrukcją po po zaprogramowaniu biorę verify i pisze , że jest OK

Portret użytkownika Bartek

+sterowanie silnikiem

Witaj!

Byłbym wielce wdzięczny jakbyś dopisał do tego kodu kod na sterowanie silniczkiem krokowym 6 przewodowym (zamierzam go wykorzystać do sterowania strony w jaką świecą diody). Oczywiście jeśliby to miało kosztować 2 przyciski więcej i inny mikroprocek - trudno się mówi bo układzik tak czy siak jest godny uwagi i zrobić go trzeba :)

Pozdrawiam!

Portret użytkownika mirley

Re: silnik

Sterowanie silnikiem to dobry pomysł ale to nie do tego projektu już. Myślałem że mogła by powstać Mini Lampka RGB 3 posiadająca kilka niezależnych kanałow RGB obracanych względem siebie właśnie na silniczku. Nie mogę jednak nic z tym zrobić aż do końca sesji egzaminacyjnej. Jak znajdę jakieś procedury do sterowania silnikiem, bo kiedyś takie pisałem, to zamieszcze coś w kodach źrodłowych aby każdy mogł sobie dopisac do tego projektu jak chce obracanie silnikiem.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Czy ja dobrze to zrozumialem??

Jeżeli mam diody ze wspólną anodą połączone przez tranzystory NPN to muszę wgrać program dla diod ze wspólną katoda??

Portret użytkownika Bartłomiej Kobiałka

RE:

Quote:
Ze względu na fakt iż tranzystory działają jak inwentery do mikrokontrolera należy wgrać program dla diod o przciwnej polaryzacji niż zastosowane w projekcie.

Dokładnie tak. A co Ci z resztą szkodzi... Wrzuć jeden program, jak nie będzie działać to wrzuć ten drugi. Nic Ci się spalić nie może a jedynie diody będą świecić "na odwrót" :)

Pozdrawiam!

Portret użytkownika gosc

No tak

tylko problem w tym, że wgrałem najpierw jeden program i nie chodziło, potem wrzuciłem następny i także nie chodzi ;/
możliwe że tranzystory są odwrotnie podłączone??

Portret użytkownika Bartłomiej Kobiałka

RE: No tak

Witam!
Przyglądając się projektowi sprawa jest dość dziwna... Czy autorowi czasem coś się nie pomyliło z tymi tranzystorami?
Skoro masz LEDy ze wspólną anodą to pewnie dałeś tranzystory PNP Czyli prawidłowo pracowałyby tylko w stanie przebicia(?)
Właduj NPN ale tak dla próby tylko na jeden kanał (np.RED) i daj znać co się dzieje. Jak będzie działać jak trzeba to wymień i resztę na NPN.
Jak wykorzystujesz tranzystory unipolarne to jest ta sama sytuacja z tym że teraz pewnie masz P-MOSFET a sprubuj kanał na N-MOSFET.

Pozdrawiam!

Portret użytkownika gosc

Re:Re: No tak

ja mam podłączone tranzystory NPN BC338, diody RGB ze wspólną anodą, zaprogramowałem procka, wszystko dobrze podłączone. Gdy włączam nie widać żeby coś się działo (żaden tryb nie chodzi), a gdy nacisnę jakiś przełącznik to zapala się jakiś przypadkowy kolor ;/ (naciskam G zapala sie czerwony, nacisne drugi raz G zmieni sie na biały, tak samo z innymi przyciskami tylko ze inne kolory sie generuja, nieraz nawet cos zacznie migać)
nie wiem w czym problem ;/

Portret użytkownika mirley

Re: Problemy z tranzystorami

Po pierwsze autor twierdzi że nic sie mu nie pomyliło :). Dla diod ze wspólną anodą należy zastosować tranzystory npn w podłączeniu tak jak pokazuje schemat w opisie. Program musi być wtedy wgrany dla diody ze wspólną katodą.

Jeżeli diody nie świecą to należy w pierwszej fazie podłączyć do mikrokontrolera same diody tak jak pokazuje schemat ideowy i zaprogramować mikrokontroler programem dla odpowiedniej diody. Jeżeli kolory się poprawnie animują to dopiero należy podłączyć tranzystory i zastosować się do uwag powyżej.

Dodatkowym problemem mogą być inne wyprowadzenia diody, więc należy najpierw je zidentyfikować za pomocą rezystora i jakiegoś źródła zasilania.

Pisałem już wiele razy o problemach z tym układem, proszę przeczytać wcześniejsze wpisy od początku

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Bartłomiej Kobiałka

Re: Problemy z tranzystorami

Tak więc dlaczego Autor tak utrudnił sprawę zamiast napisać że ten program do anody i nazwać go że do anody a tamten do katody? :)

Portret użytkownika gosc

problem z tranzystorami

wszystko posprawdzalem - wyprowadzenia diody, tranzystory itp, nie ma zadnego zwarcia, program wgrałem odpowiedni i cos dalej nie pyka ;/
czytalem wszytkie watki i stosowalem sie do wczesniejszych uwag. sprawdze jeszcze czy dziala z sama dioda bez tranzystorow i wgram program dla wsp. anody. zobaczymy czy zadziala :)

Portret użytkownika mirley

Re: Tranzystory

Do BK:
Programy są dobrze nazwane i nie ma z nimi zadnego problemu. Pierwotny układ nie posiada tranzystorow a diody są podłączone bezpośrednio do procesora (nazewnictwo jest poprawne). Jeśli ktoś chce stosować dodatkowe tranzystory to sam sobie sprawie utrudnia i komplikuje. Gdybys przeczytał wszystkie odpowiedzi pod artykułem to wiedziałbyś jak sprawa się rozwijała w czasie. Schematy z tranzystorami powstały duzo poźniej niz reszta projektu. Nie rozumiem czy to tak trudno zrozumieć że dodatkowy tranzystor "odwraca" stan logiczny?

Odnośnie problemow z uruchomieniem to proszę najpierw sprawdzić czy idzie bez tranzystorow

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

moj problem wyglada tak

http://pl.youtube.com/watch?v=dkLhh910Q_Q&fmt=22
nagralem zachowanie diody. Jak widac po wlaczeniu nic sie nie swieci, klikam + i - w celu zatrzymania animacji to zapala sie na jasny czerwony kolor i miga, dalej przyciskam B pare razy i zmienia sie kolor na jakis przypadkowy (zielony, bialy, zielony itp), pozniej probuje uruchomic jakis tryb i dalej nic sie nie dzieje poza tym ze zapalaja sie jakies kolory i ewentualnie miga.
Dioda ze WA podlaczona bez tranzystorow, program wgrany dla WA tak jak w opisie. Nie mam pojecia dlaczego to nie chodzi ;/

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka

Układ działa conajmniej dziwnie albo raczej niedziała. Za pomocą czego zaprogramowałeś mikrokontroler? Jak ustawione są fusebity? Czy rezonator kwarcowy jest 16MHz?

Popatrz czy ktoryś z przyciskow nie ma zwarcia do masy. Na starcie gdy wszytsko jest ok musi palić się kolor fioletowy a dioda sygnalizacyjna (ta dodatkowa) migać ok 1 raz na sekundę. Jeśli tak się nie dzieje to układ ma napewno błąd lub zwarcie. niestety nie mam innego pomysłu

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

re:lampka

programator STK200/300, programowany w BASCOMIE podanym w opisie, fusebity ustawione jak w opisie, rezonator 16MHz.
skonczyl mi sie laminat i czekam az mi przysla, potem zrobie nowa plytke i od nowa to sprobuje odpalic, do tego czasu dam sobie spokoj.
moze pozniej problem sam sie rozwiaze albo bedzie to taka oczywista sprawa ze bede sie smial :) juz po prostu mam pełna głowe i moge nie widziec czegos oczywistego :) dziekuje za odpowiedzi, odezwe sie niedlugo :)

Portret użytkownika gosc

uSwitch

Ja mam pytanie z trochę innej beczki. Mam parę przycisków do lampki i mam problem z zamontowaniem ich. W porównaniu do zdjęcia z tej strony to moje przyciski wydają się mniejsze. Czy podstawy przycisków uSwitch mają różne wymiary?

Portret użytkownika mirley

Re: Switch

Standardowe uSwitche do montażu przewlekanego są produkowane w wielkości 3,5x6mm, 5x5mm lub 12x12mm dodatkowo są jeszcze różne wysokości. Ja u siebie zastosowałem ten największy typ podstawy 12x12mm. Najczęściej spotykane mikroprzełączniki to 5x5mm i pewnie takie masz

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika cucumber

nie jest spełnione, jeżeli

nie jest spełnione, jeżeli po "=" jest coś równe zero ;)

Portret użytkownika mirley

Re: ????

Przepraszam bardzo ale czego dotyczy ten komentarz? :))

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika kamil22011

Płytka bez przycisków

Witam,

Pytanie raczej skierowane do autora projektu. Mam zamiar zrobić taki układzik i chciałbym żeby po włączeniu zasilania zawsze działała losowa kombinacja świateł w tabeli opisane jest to "Tryb przejść płynnych losowych (10000000 kolorów)". Interesuje mnie czy jest możliwość zmiany softu żeby tak to działało. Chcę płytkę zrobić bez przycisków. Bez diody pokazującej prędkość. Po prostu wtyczka do gniazdka i śmiga 10000000 kolorów. Jedynie interesuje mnie możliwość zmiany prędkości przenikania kolorów w sposób programowy żebym podczas testów ustawił szybkość według mnie odpowiednią. Czy autor projektu mógłby w ten sposób zmienić kod programu? Bardzo bym prosił o kontakt.

Portret użytkownika mirley

Re: Zmiana softu lampki

Oczywiście że istnieje możliwość aby lampka startowała w innym trybie pracy. Tak samo możesz ustawić początkową szybkość animacji na taką jaka ci odpowiada. Proszę przeczytać wcześniejsze odpowiedzi a tam już wszystko jest napisane.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika kamil22011

Dzięki wielkie

Dzięki wielkie za odpowiedź w razie niejasności piszę. Zaraz zabieram się do lektury.

Portret użytkownika Bartłomiej Kobiałka

RGB

Witam!
Czy natężenie świecenia jest tu regulowane poprzez długość kiedy jedynka logiczna jest włączona na porcie mikroklocka?
No i jeszcze z tymi tranzystorami... Czy zmiana tranzystorów na PNP i odpalanie ich za pomocą stanu niskiego nie odciążyłoby czasem mikrokontrolera?

Pozdrawiam!

Portret użytkownika gośc :)

Wielkość lampki i przycisków

Witam. Bardzo spodobała mi się ta lampka.Mam już wszystkie cześći ale mam kilka pytań.
1.Jakie są wymiary tej lampki ?
2.Moje przyciski są malutkie :( Takie jak do zegarka. Czy są dobre czy złe ?
3.Jak wykonałeś ten kryształ ? Jeślibym kupił pastę i zrobił z niej taki kryształ będzie on dobry ? Czy potrzebna jest jakaś specjalna pasta ?

Z góry dziękuje za odp.
Pozdrawiam

Portret użytkownika mirley

Re: RGB

Dokładnie tak jak mowisz, tylko że stanem aktywnym może być jedynka lub zero, zależnie od dalszego układu (tranzystorow, diod itp, ich sposobu podłączenia)

A dlaczego odpalanie tranzystorow PNP za pomocą stanu niskiego miało by obciążyć procesor? Wysoki i niski stan logiczny w mikrokontrolerach AVR jest "rownoprawny" (jeden tranzystor wewnętrzny zwiera do +vcc a drugi do GND)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika mirley

Re: Pytania o Lampkę

1. Trudno powiedzieć jakie są wymiary, dokładnie takie jakie zamierzasz sobie zrobić :) Nigdzie nie jest powiedziane jaka ma być obudowa lampki, jest tylko propozycja wyglądu

2. Przyciski mogą być dowolne, byle by były typu: normalnie rozwarte (NO), zwierne po kliknięciu

3. Kryształu nie wykonałem i napewno nie wykonam nigdy :) Pocztaj trochę w internecie o procesach krystalizacji, pooglądaj rysunki sieci krystalicznych itp. Tworzenie kryształu naturalnego to bardzo długotrwały proces a sztuczny (solny) jest trudny do wykonania w warunkach domowych, tak aby dawał zadowalające rezultaty. Ja wspomniany kryształ kupiłem na allegro (brazylijski kryształ gorski). Z pasty modelarskiej wykonana jest tylko podstawa (to białe coś na zdjęciu)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika kamil22011

Tryb przejść płynnych losowych (10000000 kombinacji)

Po przeczytaniu postów pod tematem muszę jeszcze zweryfikować tą daną. Zmienna "Animacja" przyjmuje wartości jeden lub zero. Dla logicznej jedynki włączony jest tryb pracy losowej ale płynnej czy skokowej. Ja chciałbym płynnej losowej. Jak to uzyskać programowo bez przycisków. Wszędzie widziałem jedynie opisy do płynnej ustalonej (900 kolorów) a nie do płynnej losowej.

Portret użytkownika Bartłomiej Kobiałka

RE: RGB

Witam!
No tak... Ale jakby czytać notę aplikacyjną... Czy też książkę o AVRach jedynka wysteruje bez problemu prąd 4mA a zero potrafi wysterować 20mA :)

Pozdrawiam!

Portret użytkownika mirley

R: 1000000000 kolorow

Zmienna animacja przyjmuje 3 wartości:
0 - 900 kolorow
1 - 1000000000 kolorow
2 - 900 kolorow skokowo
Szybkosc ustala się za pomocą zmiennej "Szybkosc" w granicach 1-40 (czym mniejsza wartość tym szybciej)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika mirley

Re: Re: RGB

Na stronie 196 i 197 karty katalogowej ATTiny2313 przedstawione są charakterystyki prądowe pinow i są jak najbardziej (prawie) symetryczne. A poza tym gdy sterujesz tranzystorem to zwykle i tak dajesz rezystor ograniczający prąd. Dla rezystora 3,3k prąd spadnie poniżej 1,5mA więc nie ma się o co martwić

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika kubus1203

Po krótkiej przerwie ;]

Witam!
Zrobiłem płytkę od nowa, polutowałem, zaprogramowałem i układzik chodzi, ale i tak jeszcze nie tak jak powinien. Po włączeniu zapala się różowy i przechodzi w miarę płynnie poprzez niebieski - biały - zielony - żółty - pomarańczowy - czerwony - i wraca do różowego i powtarza się to w kółko. Problem w tym, że nie działa dioda kontrolna, w ogóle się nie świeci a wiem, że powinna sygnalizować zmianę kolorów i nie działają switche. Wszystko możliwe już sprawdziłem (ścieżki, kulki cyny, zwarcia na switchach itp.) moim zdaniem jest wszystko tak jak być powinno. Jakieś pomysły dlaczego tak się dzieje??

P.S. można się jakoś zarejestrować na tą stronę? Bo widzę zakładkę logowania, ale nigdzie nie ma rejestracji :)

Portret użytkownika kubus1203

c.d

pokombinowałem i już zmienia elegancko kolorki, ale nadal nie wiem dlaczego nie działają switche i dioda kontrolna ;/
jakieś pomysły?

Portret użytkownika mirley

Re: Switche

Naprawde niewiem co jest nie tak, może nieużywane piny portu D masz zwarte do masy? To napewno uniemożliwi działanie układu, bo petla obsługi przyciskow się nie wykona.

Dlaczego dioda nie działa to nie mam pomysłu, może jest uszkodzona lub zamontowana na odwrot. Wyjmij procesor z podstawki z zewrzyj jej wyprowadzenie "w podstawce" do masy. Powinna się zaświecić.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika kubus1203

moj blad

Idzie coraz lepiej. Znalazłem jednak zwarcie na switchach i zrobiłem coś nieywbaczalnego - zamiast 330 Ohm wstawiłem 330 MOhm rezystor. Zmieniłem na mniejszy, dioda kontrolna miga, ale bardzo słabo (trzeba się patrzeć na wprost żeby zobaczyć), zwarć nie ma już żadnych jednak switche dalej nie działają. Tak jakby procek nie odbierał w ogóle sygnału z PinówD. Nie wiem już co możę być źle. ;/

Portret użytkownika Bartłomiej Kobiałka

Re: Switche

Zapewne masz 4 pinowe switche... Przeważnie dzieli się je na 2 pary z czego 2 piny z każdej pary są ze sobą zwarte. Sprawdź czy czasem switch nie jest "kopnięty" o 90* - wtedy procesor będzie to wykrywał jakby był cały czas wciśnięty.
Sprawdź też czy masz dobrze doprowadzoną masę do switchy, mierniczkiem chwyć tą masę i 3 nóżkę układu 7805 - powinno wskazać coś w granicach 5V, jeśli nie wskaże a układ sam w sobie działa to nie masz masy na switchach ;)
Z resztą masę switche dzielą z LEDem. A Led może mieć swoje odpały i świecić sobie może ale jak opisałeś, słabiutko.

Pozdrawiam!

Portret użytkownika mirley

Re: Przyciski

Kolega ma rację odnośnie tych przyciskow, ale nie sprawdzałem jaka jest reakcja układu gdyby wszystkie były zwarte tym sposobem, więc może się wszystko dziać :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika kubus1203

switche

switche nie sa zwarte, sprawdzilem miernikiem wszystko jest wporzadku z nimi. na 2,3,6,7 i 8 nozce ukladu jest napiecie ok. 1,2V gdy nacisne switcha to jest 0, to znaczy ze jest tak jak powinno byc. Mysle ze wina lezyy w programie lub w uProcku...

Portret użytkownika kubus1203

switche

a miedzy 3 nozka 7805 a masa jest 5V. dioda kontrolna miga cały czas

Portret użytkownika Bartłomiej Kobiałka

RE: switche

Witam!
No to kolego masz jednak coś z prockiem... Bo na nóżkach 2,3,6,7,8 i 19 Powinno być napięcie zasilania procka czyli ok. 5V.
Sprawdź napięcie zasilania mikroprocka (nóżka 20 i 10), jeśli jest 5V to spróbuj ponownie w niego wrzucić program, jeżeli update nie da efektów, spróbuj z innym prockiem. Ewentualnie możesz sprawdzić czy nie ma nieplanowanych "przebić" z linii Vcc na linię GND.

Pozdrawiam!

Portret użytkownika kubus1203

Nareszcie działa!!!!! :)

To jednak cos z programem było, zaprogramowałem od nowa i śmiga pięknie po prostu!! Wszystko tak jak powinno być!!
To jest mój pierwszy projekt na uProcesorze i jestem z siebie dumny!!! To była bardzo długa droga do sukcesu. Dziękuję wszystkim za pomoc w rozwiązywaniu problemów, a w szczególnosci Tobie Mirley!!

Niedlugo spróbuje rozbudowac lampke o tranzystory i wiecej ledów. I biorę się za inne ciekawe projekty Mirleya ;]
Dziękuję i pozdrawiam!

Portret użytkownika mirley

Re: Gratulacje

Dobrze że wszystko poszło ok. Czasami jest ciężko znaleźć przyczynę kłopotow. Tym razem podziękowania należą się panu Bartkowi.

Ps. Mam nadzieję że już na 2 tyg powrocę to większej aktywności w budowie projektow. Mam kilka ciekawych rzeczy przygotowanych.

Pozdrawiam

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Bartłomiej Kobiałka

Napięcie na switchach

Witam ponownie!
Aj tam tyle co napisałem to i każdy by się domyślił ;)
A że tak z ciekawości spytam... Ile ostatecznie wynosi napięcie na pinach procka wychodzących do switchy i diody kontrolnej?

Pozdrawiam!

Portret użytkownika kubus1203

Re: Napięcie na switchach

Na switche wychodzi 5,05V, na diode (podczas gdy nie mruga) 4,07V :)

Portret użytkownika gosc

Prosze o przerobienie programu

Wiat,bardzo ciekawy projeskt 6/6.Czy autro tej strony mugłbym przerobić progarm na anode w RGB???????

Portret użytkownika Krzysztof

Początek budowy :]

Mam pytanie :) Skończyłem właśnie programator pod attiny2313 i nabyłem już trochę wiedzy :) Dokładniej robiłem to http://www.ajd.czest.pl/~pawel.borkowski/wyklady/avrisp/budo_pro.html . Mam zamiar zbudować lamkę RGB. Wydaje mi się że będzie teraz łatwiej, ponieważ nie trzeba łączyć ścieżek co było strasznie żmudnym zajęciem :P Tak więc Drogi Mirleju który schemat płytki jest dobry ? Nie mogę się połapać :( Jakieś lustrzane odbicia i widziałem że nanosiłeś także poprawki. Proszę o pomoc :) Ważne by zgadzało się tak jak na zdjęciu ponieważ jestem amatorem a zdjęcia bardzo dużo mi dają. Tak więc Który plik mam ściągnąć ? Diody mam ze wsp. K. lecz to chyba nic nie zmienia. Proszę jesli mógłbyś w skrócie opisać co po kolei. Narazie myślę że dopóki nie skończe z wytrawieniem płytki. Pozdrawiam i z góry dziękuje za fatygę i poświęcony czas.

Portret użytkownika mirley

Re: Przerobienie programu

Program dla diod ze wspolną anodą jest już zrobiony. To ten standardowy, ktory był napisany jako pierwszy (bez dopisku że jest dla katody)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika mirley

Re: Początek Budowy

Jeśli masz zamiar wykonywać płytkę drukowaną za pomocą prasowania, tak jak opisałem w dziale Artykuły Rożne -> Wykonywanie płytek, to musisz zrobić wydruk bez odbicia lustrzanego. Jeżeli będziesz rysował mazakiem to wygodniej będzie jeśli wydrukujesz sobie odbicie lustrzane i poprostu przerysujesz.

To samo dotyczy drugiej wersji płytki. Zawiera ona trochę inny układ elementow

Dla diod ze wspolna katodą należy ich wspolne wyprowadzenie dołączyć do masy (GND) a nie do +5V jak na schemacie ideowym. Należy też wgrać odpowiednią wersję programu.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.