Mini Lampka RGB 2


10
Ocena: None Średnia: 10 (13 głosujących)

Urządzenie jest ulepszoną i rozbudowaną wersją układu Mini Lampki RGB. Ma za zadanie podświetlać na różne kolory kryształ lub inny przedmiot dobrze rozpraszający światło. Zastosowanie mikrokontrolera z rodziny AVR powoduje większą szybkość działania i eliminacje niewielkiego migotania powstającego przy małej jasności kolorów w stosunku do poprzedniej wersji urządzenia. Lamka posiada 3 tryby pracy z czego najbardziej efektowną stanowi generowanie płynnych losowych przejść kolorów. W roli obudowy zastosowano imitację skały wykonaną z pasty modelarskiej, co znakomicie ułatwia zastosowanie kryształu o nietypowych i nieregularnych kształtach.

Działanie:


Schemat ideowy lampki przedstawia poniższy rysunek:

Sercem układu jest mikrokontroler U1 (ATTINY2313) wraz z rezonatorem kwarcowym X1 (16MHz) i kondensatorami C1 (22pF) i C2 (22pF). Stabilizator U2 (7805) wraz z kondensatorami C3 (470uF) i C4 (100uF) stanowi prosty zasilacz stabilizowany. Rezystory R2 (180R), R3 (100R) i R4 (180R) oraz R5 (180R), R6 (100R) i R7 (180R) ograniczają prąd diod D2 (Led RGB) i D3 (Led RGB). Dioda D1 (Led) wraz z rezystorem ograniczającym prąd R1 (330R) stanowi kontrolkę szybkości animacji.

Budowa:


Lampkę można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Montaż układu nie jest skomplikowany lecz należy zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów. Lutowanie rozpoczynamy od rezystorów, następnie montujemy kondensatory ceramiczne C1 i C2 na leżąco i nad nimi rezonator kwarcowy również leżąco (możemy także zastosować kwarc o mniejszych gabarytach). Stabilizator wraz z współpracującymi kondensatorami montujemy tak jak na zdjęciu u dołu strony. Przyciski klawiatury jak również diody D1 - D3 lutujemy od strony druku. Pod diody RGB można zastosować kawałki podstawki precyzyjnej co umożliwi ich ewentualną wymianę. Mikrokontroler należy obowiązkowy wyposażyć w podstawkę ze wzgledu na brak złącza programującego na płytce. Pomocą w montażu będą zdjęcia modelu a także dostępny tutaj schemat montażowy. Układ można zamknąć w małej obudowie i połączyć np. z krzyształem górskim za pomocą utwardzanej na powietrzu pasty modelarskiej jak to zrobiłem w tym projekcie. Utwardzoną pastę modelarską można pomalować dowolną farbą, najlepiej akrylową (do kupienia w sklepie dla plastyków). Gdy mamy diody RGB ze wspólną katodą należy dołączyć ich wspólne wyprowadzenia (katody) do masy i zaprogramować mikrokontroler wersją programu dla diody ze wspólną katodą.

Druga wersja płytki wraz z odpowiednim schematem montażowym jest dostępna w załącznikach. Wersja ta nie zawiera stabilizatora i jest przystosowana do rozcięcia na dwa fragmenty (klawiaturę i moduł sterujący). Ponadto część płytki z mikrokontrolerem została znacznie zmniejszona i upakowana.

Gdy chcemy podłączyć do układu więcej diod to możemy zastosować tranzystory NPN lub MOSFET N (dla diod ze wspólną anodą) według jednego ze schematów poniżej:

Dla diod ze wspólną katodą należy zastosować tranzystory PNP lub MOSFET P (schemat jest analogiczny tylko wszystko się odwraca). Ze względu na fakt iż tranzystory działają jak inwentery do mikrokontrolera należy wgrać program dla diod o przciwnej polaryzacji niż zastosowane w projekcie. Ilość dołączanych diod jest ograniczona tylko maksymalnym prądem jaki jest dopuszczalny dla zastosowanych tranzystorów.

Wykaz Elementów:


5x uSwitch

2x 100R
4x 180R
1x 330R

2x 22pF
1x 100uF Elektrolit
1x 470uF Elektrolit

1x Rezonator Kwarcowy 16MHz (przy 10MHz może migać)
1x Dioda LED
2x Dioda LED RGB (4 wyprowadzenia, wsp. anoda)
1x 7805
1x ATTINY2313 + Podstawka

Programowanie:


Mikrokontroler do lampki został zaprogramowany w wersji demo programu BASCOM AVR firmy MCS Electronics (http://www.mcselec.com/). Program przedstawiony jest poniżej:

'************* Konfiguracja uC *****************
'***********************************************
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 16000000
 
Config Portb = &B11111111 : Portb = &B11111111
Config Portd = &B00000000 : Portd = &B11111111
 
Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
Enable Timer0 : On Timer0 Prztimer0
 
Enable Interrupts
'********** Konfiguracja uC Koniec ************
 
'****************** Nazwy *******************
'***********************************************
Rd Alias Portb.0
Gd Alias Portb.1
Bd Alias Portb.2
 
Rd2 Alias Portb.3
Gd2 Alias Portb.4
Bd2 Alias Portb.5
 
Syg_led Alias Portb.7
Sw_port Alias Pind
 
'************* Nazwy Koniec ****************
 
'****************** Zmienne *******************
'***********************************************
Dim Licznik As Byte
Dim Rled As Byte , Bled As Byte , Gled As Byte
Dim Rand_r As Byte , Rand_g As Byte , Rand_b As Byte
Dim Pomoc As Byte
Dim Flaga As Bit
Dim Dzielnik As Word
Dim Dzielnik2 As Byte
Dim Dzielnik3 As Byte
Dim Szybkosc As Byte
Dim Licznik_sw As Byte
Dim Stan_portu As Byte
 
Dim Arg As Word
Dim Wartosc As Word
Dim Pozycja As Word
 
Dim Stopbit As Bit
 
Dim Animacja As Byte
 
'************* Zmienne Koniec ****************
 
'************ Warunki Poczatkowe ***************
'***********************************************
Pozycja = 0
Dzielnik2 = 0
Szybkosc = 10
Stopbit = 1
Animacja = 0
'******* Warunki Poczatkowe Koniec ***********
 
'************** Petla glowna ******************
'***********************************************
Do
 
 If Flaga = 1 Then                     'co 32ms
  Flaga = 0
 
  Gosub Przyciski
 
  Incr Dzielnik2
  If Dzielnik2 >= Szybkosc And Stopbit = 1 Then
   Dzielnik2 = 0
 
   Syg_led = Not Syg_led
 
   'pierwszy tryb - przejscia plynne ustalone
   If Animacja = 0 Then
    Incr Pozycja
    If Pozycja = 900 Then Pozycja = 0
    Gosub Pozycja_do_rgb
   End If
 
   'drugi tryb - losowe przejscia
   If Animacja = 1 Then
    Incr Pozycja
    If Pozycja >= 50 Then
     Pozycja = 0
     Rand_r = Rnd(3)
     Rand_g = Rnd(3)
     Rand_b = Rnd(3)
    End If
 
    If Rand_r = 1 Then If Rled < 100 Then Incr Rled
    If Rand_r = 2 Then If Rled > 0 Then Decr Rled
 
    If Rand_g = 1 Then If Gled < 100 Then Incr Gled
    If Rand_g = 2 Then If Gled > 0 Then Decr Gled
 
    If Rand_b = 1 Then If Bled < 100 Then Incr Bled
    If Rand_b = 2 Then If Bled > 0 Then Decr Bled
   End If
 
   'trzeci tryb - losowy kolor
   If Animacja = 2 Then
    Pozycja = Rnd(900)
    Gosub Pozycja_do_rgb
   End If
 
  End If
 End If
 
Loop
End
'************ Petla glowna Koniec **************
 
'************ Przerwanie timer 0 ***************
'***********************************************
Prztimer0:
 
 Incr Licznik
 If Licznik = 100 Then Licznik = 0
 
 If Licznik < Rled Then
 Reset Rd
 Reset Rd2
 Else
 Set Rd
 Set Rd2
 End If
 
 If Licznik < Gled Then
 Reset Gd
 Reset Gd2
 Else
 Set Gd
 Set Gd2
 End If
 
 If Licznik < Bled Then
 Reset Bd
 Reset Bd2
 Else
 Set Bd
 Set Bd2
 End If
 
 Incr Dzielnik
 If Dzielnik = 250 Then
  Dzielnik = 0
  Set Flaga
 End If
 
Return
'******** Przerwanie timer 0 Koniec ************
 
'************  Inne Etykiety  ***************
'***********************************************
Przelicz:                          'funkcja \_ _ _ _/^^^
 If Arg > 899 Then Arg = Arg - 900
 
 If Arg > 100 And Arg < 500 Then Wartosc = 0
 If Arg <= 100 Then Wartosc = 100 - Arg
 If Arg >= 500 And Arg <= 600 Then Wartosc = Arg - 500
 If Arg > 600 Then Wartosc = 100
Return
 
Pozycja_do_rgb:
 Arg = Pozycja
 Gosub Przelicz
 Rled = Wartosc
 Arg = Pozycja + 300
 Gosub Przelicz
 Gled = Wartosc
 Arg = Pozycja + 600
 Gosub Przelicz
 Bled = Wartosc
Return
 
Przyciski:
If Sw_port <> 255 And Stan_portu = Sw_port Then
 Incr Licznik_sw
 If Licznik_sw = 10 Then
  Select Case Stan_portu
   Case 126:                       'plus
    Licznik_sw = 5
    If Szybkosc > 1 Then Decr Szybkosc
   Case 125:                       'minus
    Licznik_sw = 5
    If Szybkosc < 40 Then Incr Szybkosc
   Case 124:                       'plus i minus
    Stopbit = Not Stopbit
    Syg_led = 1
   Case 111:                       ' R
    Pozycja = 700
    Gosub Pozycja_do_rgb
   Case 119:                       ' G
    Pozycja = 400
    Gosub Pozycja_do_rgb
   Case 123:                       ' B
    Pozycja = 100
    Gosub Pozycja_do_rgb
   Case 110:                       'plus R
    Licznik_sw = 8
    If Rled < 100 Then Incr Rled
   Case 109:                       'minus R
    Licznik_sw = 8
    If Rled > 0 Then Decr Rled
   Case 118:                       'plus G
    Licznik_sw = 8
    If Gled < 100 Then Incr Gled
   Case 117:                       'minus G
    Licznik_sw = 8
    If Gled > 0 Then Decr Gled
   Case 122:                       'plus B
    Licznik_sw = 8
    If Bled < 100 Then Incr Bled
   Case 121:                       'minus B
    Licznik_sw = 8
    If Bled > 0 Then Decr Bled
   Case 103:                       ' R G
    Rled = 100
    Gled = 100
    Bled = 0
   Case 115:                       ' G B
    Rled = 0
    Gled = 100
    Bled = 100
   Case 107:                       ' R B
    Rled = 100
    Gled = 0
    Bled = 100
   Case 99:                       ' R G B
    Rled = 100
    Gled = 100
    Bled = 100
   Case 108:                       ' plus minus R
    Animacja = 0
   Case 116:                       ' plus minus G
    Animacja = 1
   Case 120:                       ' plis minus B
    Animacja = 2
 
  End Select
 
 End If
Else
 Stan_portu = Sw_port
 Licznik_sw = 4
End If
 
Return
'********  Inne Etykiety Koniec ************

Na rysunku poniżej przedstawiona jest konfiguracja Fuse bitów mikrokontrolera (screen shot z programu BASCOM AVR Demo). Zanaczone na czerwono opcje należy koniecznie ustawić:

Na rysunku poniżej przedstawiono konfigurację Fuse bitów mikrokontrolera na podstawie programu Burn-O-Mat:

Obsługa:


W standardowej wersji oprogramowania układ może pracować w trzech trybach działania:
1. Przejścia Ustalone - kolory zmieniają się w sposób płynny według ustalonej zależności B->G->R->B (900 kolorów)
2. Przejścia Losowe - losowany jest sposób płynnej zmiany natężenia dla każdej barwy niezależnie (1000000 kolorów)
3. Przejścia Skokowe - losowany jest jeden ocień co określony czas, zmiana następuje skokowo (900 kolorów)

W poniższej tabeli zawarta jest instrukcja obsługi lampki:

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Schemat44.78 KB
Płytka10.3 KB
Płytka (odbicie lustrzane)10.27 KB
Płytka (3 na stronie)25.92 KB
Montowanie14.72 KB
Opis6.91 KB
Opis (odbicie lustrzane)6.95 KB
Kod Źródłowy6.62 KB
Program po kompilacji (BIN)1.94 KB
Program po kompilacji (HEX)5.48 KB
Kod Źródłowy (Dioda ze wsp. Katodą)6.62 KB
Program po kompilacji (BIN) (Dioda ze wsp. Katodą)1.94 KB
Program po kompilacji (HEX) (Dioda ze wsp. Katodą)5.48 KB
Płytka (Wersja 2)11.1 KB
Płytka (odbicie lustrzane) (Wersja 2)11.14 KB
Płytka (6 na stronie) (Wersja 2)54.54 KB
Montowanie (Wersja 2)15.05 KBPortret użytkownika Bartłomiej Kobiałka

Synchronizacja

Witam!
Z portu procka wyprowadziłeś 6 pinów... na 2 diody osobno, ale rozumiem że obie diody świecą tą samą barwą w danej chwili czyli że jk na jednaj jest czerwony to na drugiej też i jak na jednej się zmienia na zielony to druga idzie analogicznie? :)

Pozdrawiam!

Portret użytkownika Krzysztof

Płytka na stronie :P

Zdjęcia płytki dotyczą której wersji ? Jednak zrobię pierwszą tylko nie wiem czy dobrze myślę ? Na zdjęciach jest płytka wersji pierwszej będąca odbiciem lustrzanym ? I rzeczywiste wymairy to 5x8 ? Oczywiście według twojego opisy będe robił płytkę :)
Pozdrawiam

Portret użytkownika Krzysztof

Aha i zapomniałem. Gdzie

Aha i zapomniałem. Gdzie dostałeśtakie przyciski ? Moje są niestety sa małe.

Portret użytkownika Krzysztof

To znowu ja :)

Mirleyu znalazłem przyciski :) Wszystko pasuje do schemtau płytki. Laminat także mam. Zaraz idę wydrukować do punktu ksero płytkę. Niestety kalafonia i B327 poniedzili dostane :( Dziękuje za pomoc wcześniejszą i w razie problemów będe pytał.
Pozdrawiam

Portret użytkownika Krzysztof

Problem z płytką.

Witam. Udałem się do punktu ksero z pendrivem. Zaweirał on plik w wordzie z 3 obrazami ścieżek. A zrobiłem je otwierając PDF, skopiowałem obraz i wkleiłem do worda. Niestety... wydruk wyszedł o jakieś 1-2 cm za duży :/ Korzystałem z tego http://mirley.firlej.org/files/MLRGB2_Plytka_l.pdf . Niestety nie było wersji z kilkoma obrazami a wole mieć kilka kopi jeśli coś poszło by nie tak. Po 2 jakiego papieru używać ? Kredowego cienkiego czy grubego? Bo bardzo miły Pan pytał się ale sam nie wiedziałem :( Tak przy okazji koszta u mnie takiego wydruku to zaledwie 20 gr na laserówce oczywiście. Pozdrawiam i przepraszam że może zadaję takie banalne pytań i jest to już 4 komentarz :-)

Portret użytkownika grizz

W opisie robienia płytek masz

W opisie robienia płytek masz wyraźnie napisane, żeby:
a. drukować z pdf'a
b. Nie używać skalowania...

Portret użytkownika Krzysztof

No to co mam zrobić jeśli

No to co mam zrobić jeśli chce aby na jednej kartce było kilka kopi jeśli w źródle jest 1 ?

Portret użytkownika grizz

1. przenieść do innego

1. przenieść do innego dokumentu umiejętnie
bądź:
2. wydrukować z pdfa, na zwykłej kartce - iśc do ksera, powiedzieć, żeby skopiowali kilka razy na papierze kredowym.

Portret użytkownika mirley

Re: Wydruki

Jeśli drukujesz na papierze kredowym to musisz użyć tego pliku bez odbicia lustrzanego. Specjalnie jest tam zrobiony plik z większą ilością płytek na stronie. Plik w którym jest płytka w odbiciu lustrzanym jest przeznaczony do rysowania mazakiem po laminacie a nie do prasowania.

Wydruk ma być zrobiony bezpośrednio z pdf' a tak jak napisał grizz, należy odznaczyć opcję "dopasuj do strony" aby wyszło w skali 1:1 a dodatkowo po wydruku skorzystać z docinka 3cm wydrukowanego obok płytki i sprawdzić czy ma on faktycznie 3cm

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika mirley

Re: 2 diody->6pinow

Dwie diody świecą oczywiście tak samo. Zrobiłem tak dlatego aby uniknąć tranzystorów i większej płytki. Piny zostały wolne więc czemu by tak nie zrobić :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Krzysztof

Już rozumiem.

Ok. Tylko powiedzcie mi jeszcze jakiej gramatury jest papier lepszy ? Cienki kredowy czy grubszy ? Czy ma to jakieś znaczenie ?

Portret użytkownika mirley

Re: Papier Kredowy

Daj grubszy papier ale nie wiem czy ma to znaczenia, nigdy na to nie zwracam uwagi. Kupuję poprostu jakiś papier kredowy w sklepie papierniczym i tyle :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Krzysztof

Heh ok. Poprostu sam nie

Heh ok. Poprostu sam nie wiem. Pan z punktu ksero zaproponował mi że mają grubsze kartki ;). Dlatego wolałem zapytać. W sumie laminatu mam na 2 płytki więc wezmę dwie kopie- 1 na grubym 2- na miękkim.

Pozdrawiam

Portret użytkownika gosc

Mirely mam pytanie i prożbe

Mirely mam pytanie i prożbe jak zrobić zeby lampką sterwać przez pilot rgb zamist tych przycisków????????????

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB na pilot

Nie sprawdzałem jeszcze czy da się to prosto zrobić. Napewno nie pojdzie w taki banalny sposob jak w Odbiorniku RC5, trzeba wykorzystać przerwania zewnetrzne do tego celu. Pomyślę o tym ale dopiero po 17 lutum, razem z wieloma rzeczmi o ktore byłem proszony :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Cyka

lampka rgb na pilota

Witam
Ja zrobiłem tę lampkę na pilota. Wykorzystałem do tego odbiornik rc5 projektu Mirley'a. Jednak po podłączeniu wyprowadzeń odbiornika do wejść na switche coś było nie tak i nie działało to prawidłowo. Tak jakby robiło się jakieś zwarcie. Problem rozwiązałem podłączając pomiędzy lampką a odbiornikiem przekaźniki zwierne. Wszystko działa jak należy, jednak potrzeba na cały projekt troszkę większej obudowy :)
Niedługo postaram się skończyć przerabiać program pod atmegę8 tak żeby odbierał polecenia z przycisków i z pilota (tak żeby wszystko było podłączone pod jeden procesor).
Pozdrawiam

Portret użytkownika gosc

Proszę bardzo daj schemat i

Proszę bardzo daj schemat i wsad do atmeha8.PROSZE!!!!!!!

Portret użytkownika gosc

Proszę bardzo daj schemat i

Proszę bardzo daj schemat i wsad do atmeha8.PROSZE!!!!!!!

Portret użytkownika Cyka

Skończę go dopiero w przyszły

Skończę go dopiero w przyszły weekend bo teraz nie mam czasu.
Pozdrawiam

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka na pilot

Jeśli skończysz swoją lampkę bardzo chętnie zamieszczę twój opis w dziale Galerie Realizacji. Potrzebne są tylko zdjęcia i opis wygenerowany przez Ciebie

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Zbigniew

Miganie diod

Witam,
na wstępie: super projekt :) bazując na nim (między innymi) sam staram się wykonać coś podobnego, tylko diody poszczególnych kolorów chciałem połączyć szeregowo (na razie po 4 diody na kolor). Zamiast tranzystorów użyłem ULN2003, jednak czasem kolory "migają", szczególnie przy efekcie tęczy. Czy przy zastosowaniu tranzystorów (jakich?) jest możliwość naprawienia tego?
Pozdrawiam

Portret użytkownika mirley

Re: Mignie diod

Po pierwsze czy ustwiłeś fusebity w mikrokontrolerze? bo jeśli nie to bedzie migać napewno.

Czy używasz tranzystorów czy układu ULN2003 to nie powinno miec znaczenia żadnego. Piszesz że podłączasz w szeregu po 4 diody, może brakuje im napięcia :). Sprobój podłaczyć zasilanie samych diod do wyższego napiecia i zastosuj odpowiednie rezystory ograniczające prąd w każdym z szeregów po jednym. Zakładam że podłączasz pojenyńcze diody jak jedną ze wspólną anodą więc podłącz tam większe napięcie. Na procesorze ma być nadal 5V względem masy :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Przyciski

Czy te przyciski nadadzą się do lampki? http://www.tme.eu/przelacznik-tact-12x12mm-spst-no-wysokosc-43mm-16n/arts/pl/a25/tact-24n.html Jeśli nie to czy możesz mi wskazać inne z tego sklepu które by pasowały

Portret użytkownika mirley

Re: Przyciski

Przyciski wskazane powinny idealnie pasować do płytki.

Ps. Pytanie powinno raczej brzmieć Czy przyciski będą pasować do płytki? Bo każdy przycisk będzie dobry, który tylko zwiera obwód po naciśnięciu, nawet kawałek drutu :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Czekam na schemat lampki rgb

Czekam na schemat lampki rgb na pliocie RC5

Portret użytkownika gosc

Mirley czy da sie ta lampke

Mirley czy da sie ta lampke wykonąc bez kwarcu??????????????

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka bez Kwarcu

Nie sprawdzałem bez kwarcu i nie jestem pewien, ale postaram się sprawdzić na początku przyszłego tygodnia. Niestety mój cały "sprzęt badawczy" jest daleko ode mnie bo na ferie pojechałem :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Anrzej

Czy da sie dołożyć do tej lampki więcej diod? Prośba o schemat.

Witam!
Znalazłem w sieci tą stronkę http://limonit.abajt.pl/lampka.html. Mam pytanie czy da się do niej dołożyć więcej diod oraz czy można zmienić ten odbiornik podczerwieni na tsop1736. Proszę o schemat podłączenia więcej diod.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam.

Portret użytkownika mirley

Re: Inna lampka

Po pierwsze: To pytanie nie powinino znaleźć się w tym miejscu tylko na moim mailu.

Po drugie: Schemat jest już narysowany, przy opisie mojej lampki. Jednak po zastosowaniu tranzystorów stan diod zostanie zanegowany, więc autor musi przerobić kod tak aby wystawiał zanegowane stany logiczne na portach. Jeżeli autor nie zechce tego zrobić to mozna zastosować 3 tranzystory pnp i diody podłączyć od strony masy a nie +vcc (dioda ze wspólną katodą jeśli używasz diod RGB)

Po trzecie: TSOP1736 powien też działać, ewentualnie może tylko wymagać kilku dodatkowych elementów. Popatrz na schemat Odbiornika Rc5 u mnie na stronie aby zobaczyć jakie to elementy

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Mam sprawe do cibie

Mam sprawe do cibie Mirley.Otóz nie wyświetla mi sie niebiseki na RGB:( )NA JEDNE)
Wszystko dobrze zaprogramowąłem.

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB

Rozumiem że druga dioda świeci poprawnie we wszystkich kolorach, prawda? Jeśli tak to jedna dioda może być niesprawna. Sprawdź za pomocą baterii i rezystora czy wszystkie kolory świecą. Sprawdź połączenia na płytce, bo ścieżka mogła się przetrawić i nie łączy.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Sprawdzałem wcześniej świeci

Sprawdzałem wcześniej świeci RGB.W układzie przy zmianie koloru jak wchodzi niebieski to zgasa jedna RGB,wykonałem takie 2 układy i bład ten sam.

Portret użytkownika mirley

Re: RGB

Zaprogramuj ponownie mikrokontroler i potem sprawdź. Dla każdej diody masz 3 rezystory czy dałeś po jednym?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Zaprogramowałem 2 razy,RGB sa

Zaprogramowałem 2 razy,RGB sa podłączone przez oporniki,myśle ze to bład w kodzie?

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka

To napewno nie jest błąd w kodzie. Popatrz na odpowiedzi innych użytkowników. Tą lampkę zrobiło już wiele osób więc kod jest dobry. Sprawdź połączenia na płytce. Wyjmij procesor z podstawki i zwieraj w niej odpowiednie piny od diod do masy. Jeśli zaświecą się wszystkie kolory w dwóch diodach to trzeba będzie się zastanowić nad nowym mikrokontrolerem

Przeprogramuj wielokrotnie i sprawdź poprawność zaprogramowania za pomocą "Verify"

Ps. Proszę nie dublikować wpisów

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika aleksandrooo

Problem z zasilaniem

zmontowałem cału układ wdług schematu ale napotkałem problem przy uruchomieniu gdzyż napięcie na diodach wynoci ok 8-9V a na uP jest ok czyli 5V i z tad moje pytanie co może być nie tak źle zaprogramowany układ czy źl dobrane rezystory a może użyć innego zasilania.

p.s użyłem zasilacza stabilizowanego 12V ale na wejściu układu jest oczywiście stabilizator na 5V. Prubowałem użyć potencjometru zamiast rezystora al i tak nic się nie zmieniało(możliwe że źle go wmontowałem bo było dosyć puźno)

Portret użytkownika mirley

Re: RGB

Jeśli napięcie na diodach jest większe niz 5V to albo stabilizator jest uszkodzony albo źle to zmontowałeś. Napięcie względem masy na procesorze i anodach diod ma być 5V.

Zasilacz stabilizowany 12V jest poprawny o ile trafia poprawnie na dobry stabilizator :)

Żadnych potencjometrów zamiast rezystorów. Wartości nie są potrzebne aż takie dokładne, więc jeśli nie masz takich jak na schemacie to połącz inne tak aby było coś w tych okolicach.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Krynin

Zasilanie

mam pytanie zamieżam jako zasilanie tego sterownika dac 4xbaterie paluszki(1.5V) czy to zasilanie będzie odpowiednie??
czy trzeba coś dołożyć??

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB

Jeśli zostawisz stabilizator w układzie to musisz zmierzyć jakie napięcie ma na wyjściu. 6V z baterii może być moło do jego poprawnej pracy. Możesz wogóle nie stosować stabilizatora, podłączyć te 4 baterie przez szeregową diodę prostowniczą (ew. dwie diody) i zmierzyć jakie jest napięcie. Na procesor powinieneś podać coś ok 4,5 - 5,5V

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Krynin

A czy ta Dioda prostownicza

A czy ta Dioda prostownicza może być??

Portret użytkownika mirley

Re: Dioda Prostownicza

Oczywiście że może być taka dioda. Każda będzie dobra, byle by prąd był odpowiedni. Zanim podłączysz te baterie do mikroprocesora sprawdź jakie jest napięcie za diodą. Powinno być z przedziału jaki napisałem wcześniej

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika aleksandrooo

lampka rgp i cisza

mam taki problem ze na aktodach diod RGB nie mam napięcia czyli jest zero logiczne i nie chce się przełączyć. napiecia na uP i anodach diod jest ok czyli ok5V. Dioda sygnalizacyjna swieci cały czasz tylko jak wcisne przyciski "+" i "-" to dioda przygasała(nie jetem pewienczy to były te przyciski) ale nadal na diodach cisza prosze o pomoc bo lampka ma iśc na rezent i do środy mausi być gotowa

Portret użytkownika gosc

Sprawdż miernikiem czy do

Sprawdż miernikiem czy do scalka dopływa napięcie.Diody sprawdż pod baterią.Co tu jeszcze??? Sprubuj zaprogramować jeszcze raz scalka.Sprawdz oporniki.

Portret użytkownika aleksandrooo

wszystko sprawdzałem poza

wszystko sprawdzałem poza diodami pod batrią ale to dlatego ze jeszcze nie miałem czasu ale na 99%ok ponieważ spróbowałem już na innych i też to samo czyli brak reakcji

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka

Sprawdź czy napewno nie podłączyłeś źle procesora. Czy napewno +5V masz na 20 pinie a GND na 10. Jeśli procesor się zaprogramował to nie ma prawa nic przygasać jak przyciski wciskasz, bo wszystkie piny klawiatury są wejściami. Efekt jaki opisujesz mógłby wystąpić jeśli pin klawiatury ustawiony by był na wyjście.

Czy korzystasz z płytki zaprojektowanej przeze mnie czy lutowałeś w pająku?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika aleksandrooo

korzystam z zaprojektwanej

korzystam z zaprojektwanej płytki ale jutro mam zamar spróbowac na płytce uniwersalnej wszystko na nowo zrobić

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB

Jeśli korzystałeś z mojej płytki to musi działać. Sprawdź czy nie masz zwarć, a szczególnie w okolicy rezonatora kwarcowego

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika kamil

listing prostego programu

Witam!
Chciałbym sie pobawić diodami RGB, jak nareazie ten programik jest dla mnie za ciężki żeby poeksperymentować. Czy kolega podżucił by prosty programik, pod swój schemacik góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam

Portret użytkownika mirley

Re: Program Testowy RGB

Wykasowałem z programu lampki RGB prawie wszystko, zostawiając tylko programowego PWM. Natęzenia poszczegolnych diod ustala się przez wartości 3 zmiennych na początku programu. Możesz zobaczyć przez to jak to wszystko działa, reszta programu to generacje sekwencji kolorów.

'************* Konfiguracja uC *****************
'***********************************************
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 16000000
 
Config Portb = &B11111111 : Portb = &B11111111
Config Portd = &B00000000 : Portd = &B11111111
 
Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
Enable Timer0 : On Timer0 Prztimer0
Enable Interrupts
'********** Konfiguracja uC Koniec ************
 
'****************** Nazwy *******************
'***********************************************
Rd Alias Portb.0
Gd Alias Portb.1
Bd Alias Portb.2
Rd2 Alias Portb.3
Gd2 Alias Portb.4
Bd2 Alias Portb.5
'************* Nazwy Koniec ****************
 
'****************** Zmienne *******************
'***********************************************
Dim Licznik As Byte
Dim Rled As Byte , Bled As Byte , Gled As Byte
'************* Zmienne Koniec ****************
 
'************ Warunki Poczatkowe ***************
'***********************************************
'ustala natęzenia barw od 0 do 100, 100-zgaszony, 0-max swieci
Rled = 50
Gled = 50
Bled = 50
'******* Warunki Poczatkowe Koniec ***********
 
'************** Petla glowna ******************
'***********************************************
Do
 
Loop
End
'************ Petla glowna Koniec **************
 
'************ Przerwanie timer 0 ***************
'***********************************************
Prztimer0:
 
 Incr Licznik
 If Licznik = 100 Then Licznik = 0
 
 If Licznik < Rled Then
 Set Rd
 Set Rd2
 Else
 Reset Rd
 Reset Rd2
 End If
 
 If Licznik < Gled Then
 Set Gd
 Set Gd2
 Else
 Reset Gd
 Reset Gd2
 End If
 
 If Licznik < Bled Then
 Set Bd
 Set Bd2
 Else
 Reset Bd
 Reset Bd2
 End If
 
Return
'******** Przerwanie timer 0 Koniec ************

Napiszę potem jeszcze jakiś uproszczony ogólny programik do PWM i umieszczę w Kodach Źródłowych

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Dlugie oczekiwanie reakcji

Mam taki problem, wydaje się że wszystko złożyłem jak należny ale o to co się dzieje po podłączeniu zasilania:
- zapala się dioda kontrolna zasilania (po czym powoli w odstępach kilkusekundowych mruga)
- po jakiś 5 sekundach od podłączenia zasilania zapalają się dwie diody trójkolorowe (Nie mogę tylko określić jakim kolorem ponieważ zamontowałem RGY zamiast RGB przez pomyłkę)
- i nic się nie dzieje przez kolejne 10-15 sekund po czym jest zauważalne ze zaczyna delikatnie i dość szybko mrugać stopniowo zwiększając widoczność tego efektu tak w przeciągu jakichś 1-2min
- kolejnym zdziwieniem było brak reakcji na przyciskach R i G a po wciśnięciu B(Y) załączał się kolor czerwony a
na plusie i minusie (za tę funkcje miały odpowiadać) zielony i żółty(niebieski)
- oprócz tego funkcje nie aktywują się po wciśnięciu przycisku na krótko tylko po wciśnięciu i przytrzymaniu ładnych kilka sekund.

Co mogłem popsuć? Zaznaczę że jestem początkujący i mam bardzo małe doświadczenie w tym temacie. Mój mikrokontroler to
Attiny2313 20SU

PS. Przy okazji zapytania miał bym prośbę o to czy ktoś powyższy kod BASCOM-a umiał by przełożyć na C++ tak by efekt końcowy był taki sam lub zbliżony. Pytam ponieważ na podstawie tego projektu chcę zrozumieć działanie i Bascoma i zaprogramowywanie w C++ co mi znacznie ułatwi życie na zajęciach. Za wszelką pomoc z góry dziękuję.