Mini Lampka RGB 2


10
Ocena: None Średnia: 10 (13 głosujących)

Urządzenie jest ulepszoną i rozbudowaną wersją układu Mini Lampki RGB. Ma za zadanie podświetlać na różne kolory kryształ lub inny przedmiot dobrze rozpraszający światło. Zastosowanie mikrokontrolera z rodziny AVR powoduje większą szybkość działania i eliminacje niewielkiego migotania powstającego przy małej jasności kolorów w stosunku do poprzedniej wersji urządzenia. Lamka posiada 3 tryby pracy z czego najbardziej efektowną stanowi generowanie płynnych losowych przejść kolorów. W roli obudowy zastosowano imitację skały wykonaną z pasty modelarskiej, co znakomicie ułatwia zastosowanie kryształu o nietypowych i nieregularnych kształtach.

Działanie:


Schemat ideowy lampki przedstawia poniższy rysunek:

Sercem układu jest mikrokontroler U1 (ATTINY2313) wraz z rezonatorem kwarcowym X1 (16MHz) i kondensatorami C1 (22pF) i C2 (22pF). Stabilizator U2 (7805) wraz z kondensatorami C3 (470uF) i C4 (100uF) stanowi prosty zasilacz stabilizowany. Rezystory R2 (180R), R3 (100R) i R4 (180R) oraz R5 (180R), R6 (100R) i R7 (180R) ograniczają prąd diod D2 (Led RGB) i D3 (Led RGB). Dioda D1 (Led) wraz z rezystorem ograniczającym prąd R1 (330R) stanowi kontrolkę szybkości animacji.

Budowa:


Lampkę można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Montaż układu nie jest skomplikowany lecz należy zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów. Lutowanie rozpoczynamy od rezystorów, następnie montujemy kondensatory ceramiczne C1 i C2 na leżąco i nad nimi rezonator kwarcowy również leżąco (możemy także zastosować kwarc o mniejszych gabarytach). Stabilizator wraz z współpracującymi kondensatorami montujemy tak jak na zdjęciu u dołu strony. Przyciski klawiatury jak również diody D1 - D3 lutujemy od strony druku. Pod diody RGB można zastosować kawałki podstawki precyzyjnej co umożliwi ich ewentualną wymianę. Mikrokontroler należy obowiązkowy wyposażyć w podstawkę ze wzgledu na brak złącza programującego na płytce. Pomocą w montażu będą zdjęcia modelu a także dostępny tutaj schemat montażowy. Układ można zamknąć w małej obudowie i połączyć np. z krzyształem górskim za pomocą utwardzanej na powietrzu pasty modelarskiej jak to zrobiłem w tym projekcie. Utwardzoną pastę modelarską można pomalować dowolną farbą, najlepiej akrylową (do kupienia w sklepie dla plastyków). Gdy mamy diody RGB ze wspólną katodą należy dołączyć ich wspólne wyprowadzenia (katody) do masy i zaprogramować mikrokontroler wersją programu dla diody ze wspólną katodą.

Druga wersja płytki wraz z odpowiednim schematem montażowym jest dostępna w załącznikach. Wersja ta nie zawiera stabilizatora i jest przystosowana do rozcięcia na dwa fragmenty (klawiaturę i moduł sterujący). Ponadto część płytki z mikrokontrolerem została znacznie zmniejszona i upakowana.

Gdy chcemy podłączyć do układu więcej diod to możemy zastosować tranzystory NPN lub MOSFET N (dla diod ze wspólną anodą) według jednego ze schematów poniżej:

Dla diod ze wspólną katodą należy zastosować tranzystory PNP lub MOSFET P (schemat jest analogiczny tylko wszystko się odwraca). Ze względu na fakt iż tranzystory działają jak inwentery do mikrokontrolera należy wgrać program dla diod o przciwnej polaryzacji niż zastosowane w projekcie. Ilość dołączanych diod jest ograniczona tylko maksymalnym prądem jaki jest dopuszczalny dla zastosowanych tranzystorów.

Wykaz Elementów:


5x uSwitch

2x 100R
4x 180R
1x 330R

2x 22pF
1x 100uF Elektrolit
1x 470uF Elektrolit

1x Rezonator Kwarcowy 16MHz (przy 10MHz może migać)
1x Dioda LED
2x Dioda LED RGB (4 wyprowadzenia, wsp. anoda)
1x 7805
1x ATTINY2313 + Podstawka

Programowanie:


Mikrokontroler do lampki został zaprogramowany w wersji demo programu BASCOM AVR firmy MCS Electronics (http://www.mcselec.com/). Program przedstawiony jest poniżej:

'************* Konfiguracja uC *****************
'***********************************************
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 16000000
 
Config Portb = &B11111111 : Portb = &B11111111
Config Portd = &B00000000 : Portd = &B11111111
 
Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
Enable Timer0 : On Timer0 Prztimer0
 
Enable Interrupts
'********** Konfiguracja uC Koniec ************
 
'****************** Nazwy *******************
'***********************************************
Rd Alias Portb.0
Gd Alias Portb.1
Bd Alias Portb.2
 
Rd2 Alias Portb.3
Gd2 Alias Portb.4
Bd2 Alias Portb.5
 
Syg_led Alias Portb.7
Sw_port Alias Pind
 
'************* Nazwy Koniec ****************
 
'****************** Zmienne *******************
'***********************************************
Dim Licznik As Byte
Dim Rled As Byte , Bled As Byte , Gled As Byte
Dim Rand_r As Byte , Rand_g As Byte , Rand_b As Byte
Dim Pomoc As Byte
Dim Flaga As Bit
Dim Dzielnik As Word
Dim Dzielnik2 As Byte
Dim Dzielnik3 As Byte
Dim Szybkosc As Byte
Dim Licznik_sw As Byte
Dim Stan_portu As Byte
 
Dim Arg As Word
Dim Wartosc As Word
Dim Pozycja As Word
 
Dim Stopbit As Bit
 
Dim Animacja As Byte
 
'************* Zmienne Koniec ****************
 
'************ Warunki Poczatkowe ***************
'***********************************************
Pozycja = 0
Dzielnik2 = 0
Szybkosc = 10
Stopbit = 1
Animacja = 0
'******* Warunki Poczatkowe Koniec ***********
 
'************** Petla glowna ******************
'***********************************************
Do
 
 If Flaga = 1 Then                     'co 32ms
  Flaga = 0
 
  Gosub Przyciski
 
  Incr Dzielnik2
  If Dzielnik2 >= Szybkosc And Stopbit = 1 Then
   Dzielnik2 = 0
 
   Syg_led = Not Syg_led
 
   'pierwszy tryb - przejscia plynne ustalone
   If Animacja = 0 Then
    Incr Pozycja
    If Pozycja = 900 Then Pozycja = 0
    Gosub Pozycja_do_rgb
   End If
 
   'drugi tryb - losowe przejscia
   If Animacja = 1 Then
    Incr Pozycja
    If Pozycja >= 50 Then
     Pozycja = 0
     Rand_r = Rnd(3)
     Rand_g = Rnd(3)
     Rand_b = Rnd(3)
    End If
 
    If Rand_r = 1 Then If Rled < 100 Then Incr Rled
    If Rand_r = 2 Then If Rled > 0 Then Decr Rled
 
    If Rand_g = 1 Then If Gled < 100 Then Incr Gled
    If Rand_g = 2 Then If Gled > 0 Then Decr Gled
 
    If Rand_b = 1 Then If Bled < 100 Then Incr Bled
    If Rand_b = 2 Then If Bled > 0 Then Decr Bled
   End If
 
   'trzeci tryb - losowy kolor
   If Animacja = 2 Then
    Pozycja = Rnd(900)
    Gosub Pozycja_do_rgb
   End If
 
  End If
 End If
 
Loop
End
'************ Petla glowna Koniec **************
 
'************ Przerwanie timer 0 ***************
'***********************************************
Prztimer0:
 
 Incr Licznik
 If Licznik = 100 Then Licznik = 0
 
 If Licznik < Rled Then
 Reset Rd
 Reset Rd2
 Else
 Set Rd
 Set Rd2
 End If
 
 If Licznik < Gled Then
 Reset Gd
 Reset Gd2
 Else
 Set Gd
 Set Gd2
 End If
 
 If Licznik < Bled Then
 Reset Bd
 Reset Bd2
 Else
 Set Bd
 Set Bd2
 End If
 
 Incr Dzielnik
 If Dzielnik = 250 Then
  Dzielnik = 0
  Set Flaga
 End If
 
Return
'******** Przerwanie timer 0 Koniec ************
 
'************  Inne Etykiety  ***************
'***********************************************
Przelicz:                          'funkcja \_ _ _ _/^^^
 If Arg > 899 Then Arg = Arg - 900
 
 If Arg > 100 And Arg < 500 Then Wartosc = 0
 If Arg <= 100 Then Wartosc = 100 - Arg
 If Arg >= 500 And Arg <= 600 Then Wartosc = Arg - 500
 If Arg > 600 Then Wartosc = 100
Return
 
Pozycja_do_rgb:
 Arg = Pozycja
 Gosub Przelicz
 Rled = Wartosc
 Arg = Pozycja + 300
 Gosub Przelicz
 Gled = Wartosc
 Arg = Pozycja + 600
 Gosub Przelicz
 Bled = Wartosc
Return
 
Przyciski:
If Sw_port <> 255 And Stan_portu = Sw_port Then
 Incr Licznik_sw
 If Licznik_sw = 10 Then
  Select Case Stan_portu
   Case 126:                       'plus
    Licznik_sw = 5
    If Szybkosc > 1 Then Decr Szybkosc
   Case 125:                       'minus
    Licznik_sw = 5
    If Szybkosc < 40 Then Incr Szybkosc
   Case 124:                       'plus i minus
    Stopbit = Not Stopbit
    Syg_led = 1
   Case 111:                       ' R
    Pozycja = 700
    Gosub Pozycja_do_rgb
   Case 119:                       ' G
    Pozycja = 400
    Gosub Pozycja_do_rgb
   Case 123:                       ' B
    Pozycja = 100
    Gosub Pozycja_do_rgb
   Case 110:                       'plus R
    Licznik_sw = 8
    If Rled < 100 Then Incr Rled
   Case 109:                       'minus R
    Licznik_sw = 8
    If Rled > 0 Then Decr Rled
   Case 118:                       'plus G
    Licznik_sw = 8
    If Gled < 100 Then Incr Gled
   Case 117:                       'minus G
    Licznik_sw = 8
    If Gled > 0 Then Decr Gled
   Case 122:                       'plus B
    Licznik_sw = 8
    If Bled < 100 Then Incr Bled
   Case 121:                       'minus B
    Licznik_sw = 8
    If Bled > 0 Then Decr Bled
   Case 103:                       ' R G
    Rled = 100
    Gled = 100
    Bled = 0
   Case 115:                       ' G B
    Rled = 0
    Gled = 100
    Bled = 100
   Case 107:                       ' R B
    Rled = 100
    Gled = 0
    Bled = 100
   Case 99:                       ' R G B
    Rled = 100
    Gled = 100
    Bled = 100
   Case 108:                       ' plus minus R
    Animacja = 0
   Case 116:                       ' plus minus G
    Animacja = 1
   Case 120:                       ' plis minus B
    Animacja = 2
 
  End Select
 
 End If
Else
 Stan_portu = Sw_port
 Licznik_sw = 4
End If
 
Return
'********  Inne Etykiety Koniec ************

Na rysunku poniżej przedstawiona jest konfiguracja Fuse bitów mikrokontrolera (screen shot z programu BASCOM AVR Demo). Zanaczone na czerwono opcje należy koniecznie ustawić:

Na rysunku poniżej przedstawiono konfigurację Fuse bitów mikrokontrolera na podstawie programu Burn-O-Mat:

Obsługa:


W standardowej wersji oprogramowania układ może pracować w trzech trybach działania:
1. Przejścia Ustalone - kolory zmieniają się w sposób płynny według ustalonej zależności B->G->R->B (900 kolorów)
2. Przejścia Losowe - losowany jest sposób płynnej zmiany natężenia dla każdej barwy niezależnie (1000000 kolorów)
3. Przejścia Skokowe - losowany jest jeden ocień co określony czas, zmiana następuje skokowo (900 kolorów)

W poniższej tabeli zawarta jest instrukcja obsługi lampki:

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Schemat44.78 KB
Płytka10.3 KB
Płytka (odbicie lustrzane)10.27 KB
Płytka (3 na stronie)25.92 KB
Montowanie14.72 KB
Opis6.91 KB
Opis (odbicie lustrzane)6.95 KB
Kod Źródłowy6.62 KB
Program po kompilacji (BIN)1.94 KB
Program po kompilacji (HEX)5.48 KB
Kod Źródłowy (Dioda ze wsp. Katodą)6.62 KB
Program po kompilacji (BIN) (Dioda ze wsp. Katodą)1.94 KB
Program po kompilacji (HEX) (Dioda ze wsp. Katodą)5.48 KB
Płytka (Wersja 2)11.1 KB
Płytka (odbicie lustrzane) (Wersja 2)11.14 KB
Płytka (6 na stronie) (Wersja 2)54.54 KB
Montowanie (Wersja 2)15.05 KBPortret użytkownika Krzysztof

Ufff.

Ah tak to jest jak się za coś pierwszy raz zabiera. Niepotrzebnie wyprowadziłem jeszcze jeden dodatkowy kabel z programatora jako GND pomimo, że miałem jeden i włączałem go pod ATX. Dobrze, że tylko kondensator poszedł bo mogło być gorzej. W końcu wydaje mi się, że zadziała.

Jutro kupię kondensator i sprawdzę cały układ. Mam jeszcze pytanie, które kryształy będą się nadawać również do lampki oprócz tego twojego. I w miarę tnaie, narazie znalazłem kwarc różowy, spektrolit a także kwarc berłowy. Czy któryś z nich się nadaje ?
Będę wdzięczny za pomoc :)

----
To jeszcze raz ja. Zapomniałem zapytać: tak orientacyjnie jak wysoka jest twoja lampka ? Aha i nie wiem co z tymi diodami moimi. Kupiłem je dawno i nie pamiętam czy są ze wspólną katodą czy anodą. W takim razie kupie przy okazji jak będe w sklepie po kondensator 2 diody tylko z czym lepiej ? I jak wtedy mam podłączyć te diody jak mam wyprowadzenia podłączyć ? Ale to jak kupię jeszcze wtedy napisze :) I czy coś się stanie jeśli zamiast od spodu płytki do podstawki przylutować kabelki programatora przylutowałem bezpośrednio do uC ? Dziękuje i przepraszam, że tak męcze :(

Dobrze, nie widziałem wcześniej możliwośći edytowania :)

-

Nowicjusz :)

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB

Najlepiej kup kryształ solny koloru białego matowego, dostaniesz taką lampę solną z żarówką w środku (popatrz na targu lub w sklepie elektrycznym), wtedy tylko żarówka do kosza a do środka diody :) Ogólnie dobry jest w miare przezroczysty kryształ koloru białego lub szarego (nazw nie znam a szukać nie będę bo mi trochę czasu szkoda). kup diody 5mm ze wspólną anodą wtedy na płytce nic nie będziesz musiał zmieniać (najdłuższa nóżka to anoda). Lutowanie kabli bezpośrednio do uC nie jest eleganckim rozwiązaniem ale nic się nie powinno stać :)

Ps. Staraj się edytować post a nie pisać jednego pod drugim. powinno być tak jak poprawiłem wyżej

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika lucastg

przycisk " pauza "

Witam mam pytanie czy jest mozliwośc dorobienia przycisku pauzy kombinowałemnad tym agy na pin nr 1 podawac przez opornik około 1 K - 10 K + zasilania ale niezdało egzaminu bo czesto tak robiłem z innymi procesorkami ze na pin strobe dawałem + z zasilania i było sterowanie krokowe programu , masz moze jakis pomysł jak by to inaczej rozwiazać zeby mozna było przyciskiem zatrzymać dany kolor na dłuzej ??

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB

Z jakimi procesorami tak robiłeś? na Atmelach?. Na akurat jeśli dało by się tak zrobić to i tak nic ci to nie da bo wtedy wszystkie diody zgasną albo oświecą się na maxa, program wykorzystuje programowe PWM'y. Ponadto nierozumiem po co kombinowałeś, przecież przycisk pauza jest już zaprogramowany, naciskasz poprostu + i - razem. jest wszystko napisane w tabeli w opisie

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Krzysztof

Witam. Mam kilka pytań.

Witam. Mam kilka pytań. Ostatnio strzelił mi kondensator. Teraz nie wiem jak go odpowiednio podłączyćgdzie + a gdzie - ? Dodatkowo mam zasilacz 7V i dwa kable jden czarny drugi czarny z białym paskiem i tutaj również nie wiem gdzie jest + i - i jak mam to podłączyć na płytce do stablizatora ? Chyba tyle. A czy mogę zaprrogramować płytkę a nastęnie na oslep dopasowywać diody aż zaświeci czy coś się stanie ? Z góry dzięki za odp. Na zdjęciu zaznaczyłem o co mi chodzi. Jeśli można to będzie mi łatwiej np. 4 do 6 etc.

-

Nowicjusz :)

Portret użytkownika Kubx

Jeżeli chodzi o diody to ja

Jeżeli chodzi o diody to ja sam tak robiłem i wszystkie są sprawne ;) (jak włożysz odwrotnie to będą w kierunku zaporowym i po prostu nie będą świecić). Ale oczywiście nie polecam takiej praktyki.

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB

Jeśli chodzi o kondensatory elektrolityczne to na obudowie jest zaznaczony "-" (na twoim zdjęciu po prawej, widać go nawet na miniaturce :), taki pasek nadrukowany z kreskami lub kreską pionową). Poza tym żeby nie było wątpliwości dłuższa nóżka to "+".

Z zasilaczem jest trudniej bo widziałem już wersje gdzie na kresce był "+" a innym razem masa więc trzeba to sprawdzić zanim podłączysz. Jeśli masz miernik to poprostu podepnij i zmierz napięcie stałe na wyjściu zasilacza. Jeśli wyświetlacz nie pokazuje "-" przy napięciu to na czarnej sondzie miernika (COM) jest masa a na czerwonej "+".

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Krzysztof

Kondensator C3.

Mam jeszcze pytanie. Otóż na schemacie montowanie tam gdzie kondensator C3 jest + i -. I Tak samo mają iść kable od zasilacza ? + do + a - do - ?

-

Nowicjusz :)

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB

To chyba oczywiste.. - kondensatora ma iść do masy (GND), czyli do minusa zasilania, to jest ten pin co trafia na środkową nóżkę stabilizatora. + zasilania do + kondensatora i pierwszej nóżki stabilizatora. na kondensatorze jest podpisany - jak już wcześniej mówiłem wielokrotnie

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Krzysztof

Attiny2313.

Wydaje mi się, że z płytką już wszytsko ok. Myślę, że winny może być procek, który może został usmażony przez nieudane wcześniej próby. Jak podłączyłem cały układ mrugnęło lekko ta czerwona diodka LED. Jutro wymienię uC a wyjścia programatora przylutuję od spodu płytki, umieszczę uC i zobaczę, może go wykryje :(

@edycja

Napięcie jest 5V na tych pinach :)

-

Nowicjusz :)

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB

Przed włożeniem nowego procka podłącz do zasilania płytkę i zmierz napięcie między nóżkami 10 a 20, powinno być 5V

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Krzysztof

Duży problem.

Witam. Zrobiłem kabelek programujący z Twojej strony, sprawdzałem kilka razy czy wszystkie wyjścia są ok, czy 5V na pinach 10 a 20 jest? - jest, czy podłączone jest napięcie, czy nie ma zaplątanych kuleczek cyny i nic. Bascom nie wykrywa Attiny2313, a kupiłem nowy 10PU więc jakieś uszkodzenie nie powinno wchodzić w grę. Proszę pomóżcie kiedyś zrobiłem STK200 i on także nie dział, już sam nie wiem gdzie może być problem... czy to niesprawny port LPT ? Jak to sprawdzić ? Proszę o pomoc.

Mirley: Pytanie o port LPT przeniesione na forum

-

Nowicjusz :)

Portret użytkownika emailos

Jaki zasilacz na 12 diód

Jeżeli podłanczam 12 diod led rgb, to jaki powinien być zasilacz do tego ukladu? Stosuje pierwszą wersje plytki z prostownikiem i 2 kondensatorami elektr.

Czekam na szybka odpowiedz, jestem poczatkujacy i sam nie wiem :<

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB

Co to znaczy że stosujesz pierwszą wersje płytki? Wiesz że bezpośrednio do procesora możesz podłączyć tylko dwie diody, zgodnie ze schematem, dla większej ilości wymagane są tranzystory. Zasilacz o napięciu 9V i prądzie ok 1A podłacz do stabilizatora, będzie sie on prawdopodobnie nagrzewał i to mocno więc wymagany jest radiator. Na płytce należy pocynować ścieżki prowadzące do stabilizatora aby zwiększyć ich przekrój

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika emailos

Zasilanie

Czy moge zasilac uklad zasilaczem 15V - 1A? bo akurat taki mam.

Przepraszam ale jestem w tym zielony ;/

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB

Możesz tak zrobic ale pamiętaj że większość energii pójdzie na ciepło w stabilizatorze, możesz dodać w szeregu drugi stabilizator 7809 i obniżyć troszkę napięcie, wtedy wydzielanie ciepła rozłoży się na dwa układy. Najpierw jednak podłącz i zobacz jaki prąd płynie faktycznie bo będzie on na pewno dużo mniejszy od maksymalnego który zaproponowałem.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika froll

moze to byc prad przemienny?

moze to byc prad przemienny? czy koniecznie musi buc staly?

Portret użytkownika mirley

Re: Zasilanie

Jasne że musi być prąd stały, nie może być prosto z transformatora. jeśli masz transformator to zastosuj mostek prostowniczy i wiekszy kondensator filtrujący. Poszukaj w internecie informacji o zasilaczach i mostku prostowniczym jeśli masz z tym trudności.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

efekt palącej się świecy

Witam mam nietypowe pytanie czy dało by się zrobić efekt palącego się płomienia, jedną lampkę już zrobiłem chodzi świetnie a teraz chciał bym ten układ zaadaptować do starodawnej lampki naftowej. Diodę rgb obsmarowałem klejem termicznym ukształtowałem na płomień i jest super tylko brakuje jeszcze właśnie takiego efektu żeby wyglądało że to płonie a nie zmienia kolory?

Portret użytkownika mirley

Re: Swieca

Zabardzo nie wiem jak by to zrealizować, jak zrealizować animację aby wyglądała jak płomień. Miało by to być jednokolorowe czy dodatkowo zmieniać kolory?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Świeca

mogło by być jedno kolorowe, jak by się dało zmieniać jeszcze kolory ty by było super.
Coś na wzór tego efektu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1348155
http://www.youtube.com/watch?v=b0wxvMZ51fA

Portret użytkownika mirley

Re: Swieca

W sumie to fajny efekt ale to bedzie inny całkowicie program bez tych trybów co teraz są. Jak znajdę czas to na to popatrzę

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Świeca

Z góry dziękuje.

Portret użytkownika gosc

witam serdecznie juz od 2 dni

witam serdecznie juz od 2 dni prubuje zaprogramowac ten attiny2313 ale za cholere nie moge w bascomie jak zaznacze moj progamator czyli stk 500 extended i sciezka do stk500 wszystko jest super jest komunikacja z programatorem wykrywa attiny 2313 ale nie moge wyczajic gdzie sie ustawia te fusy wyskakuje mi okno stk 500 options a nie wyskakuje mi taka tabelka jak na screenie z 1 strony prubowalem juz w pony progu tez nie da rady zablokowalem juz 3 attiny :/:/ bardzo prosze o pomoc moje gg 1225509 za to swietnie komunikuje sie w avr studio4 ale tam nie wiem jak poustawiac fusy serdecznie pozdrawiam i czekam na odp

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka

Taka ramka jaka pojawia się w Bascomie to działa tylko dla STK200/300 i zwykłego kabla programującego. Stk500 ma inne okienko programowania i fusebity ustawia się po prawej za pomocą wartości szesnastkowych, więc wpisanie tam głupot blokuje procesor. Zainstaluj sobie Burn-O-Mat (nakładka na AVRDUDE) i skorzystaj z okienka z fusebitami dostępnego na stronie Lampki RGB. Poczytaj [url=http://mirley.firlej.org/programowanie_mikrokontrolerow_avrdude ]tutaj[/url] tylko dokładnie, rozdział 1 i 2 a znajdziesz odpowiedzi na wszystko

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

jest mały problem w dosie

jest mały problem w dosie wszystko ok stk500v2 ale w nakładce w setting nie ma mojego programatora w zasadzie to nic nie moge wybrac co jest nie tak??
a masz moze ustawienia dla avr studio4?? z gory dzieki za tak szybka odp pozdrowienia:):)

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka

Nie możesz wybrać programatora bo nie przeczytałeś instrukcji dokładnie tylko co drugie zdanie, ustawiłeś poprawnie wszystko w oknie settings?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

wszystko gra swietnie super

wszystko gra swietnie super dzieki wielkie teraz mam problem bo zrobilem jakies zwarcie i swieci kazdy kolor jak sprawdzam ale tylko zazy delikatnie wymienilem diody kondensatory i stabilizator dalej to samo:/:/

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB 2

W jaki sposób sprawdzałeś? Same diody bez procesora? Czy rezystory masz o takiej samej wartości jak ja?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

tak bez procka takie same jak

tak bez procka takie same jak ty
gdy probowalem wsadzic wszystko do lampki na gotowca to płytka ktora lyla obok z zasilaczem 6v chyba sie dotkla z płytka lampki i wtedy było jakies zwarcie bo zasilacz szlak trafil a sprawdzalem procka dziala fusy ok i program tez nie mam pojecia co jest nie tak

--------

chyba zrobie nowa plytke i nowe elementy bo juz nie mam sily a te kondensatorki 100 i 470uF moga byc na 16v aa i jakim napieciem najlepiej zasilic układ bo zostal mi tylko zasilacz 5v 1A ale jak go wczesniej podlanczalem to wydawalo mi sie ze diody slabiej swieca??

Mirley: Zaloguj się i nie pisz swoich postów jeden pod drugim, już o tym pisałem

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB 2

Jeśli procesor da się programować to dobrze, diody raczej się nie spaliły, Jeśli masz zasilacz 5V to nie ma problemu (tylko zmierz czy na pewno ma 5V a nie np 7V mimo napisu na obudowie) po prostu nie montuj stabilizatora i kondensatora C3, a 5V z zasilacza podaj bezpośrednio na procesor między punkty VCC(+) i masę (GND(-)). Pamiętaj że musi to być 5V +/-10% bo procesor inaczej nie lubi :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

witam cie serdecznie zrobilem

witam cie serdecznie zrobilem tak jak mowisz ale juz na nowej płytce wszystko jest ok jak sprawdzam bez procka pokolei kolory diody swieca pokolei najpierw jedna r g b potem druga red green blue ale jak wsadze procka to naciskam pierwszy przycisk powinny sie zapalic na czerwono obie a swieca na lekki niebieski na 2 swieca na niebieski z czerwonym a na trzecim zielono pomaranczowy nie wiem co jest grane przeciez bez procka jest ok??

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka

Naciśnij najpierw "stop"(+ i - razem) i dopiero potem klikaj przyciski od kolorów. Podczas animacji, kiedy dioda pomocnicza miga, przyciski nie ustawiają kolorówna stałe, bo robi to program animacji. Kolory zostaną zaraz zmienione na inne.

Masz diody ze wspólną anodą?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

wszystko jest ok jakis błąd

wszystko jest ok jakis błąd podczas programowania wyczysciłem procka zaladowalem od nowa i smiga juz zlozone i podarowane tesciowej:):) dzieki za wszystkie odp pozdrawiam

Portret użytkownika Krzysztof

W końcu :)

Witaj Mirley. Nie wiem czy możesz mi pomóc ale ja nie wiem jak to zrobić. Kupiłem programator na allegro dualAVR. Niestety nie wiem jak w Bascomie nim się programuje, tzn. gdzie ustawić Fusebity, jak wrzucić hex itp. Niestety zdjęcia, które wstawiłeś dotyczą innego programatora. Co mam w tej sytuacji zrobić ? Jak programuję się Attiny2313 przez ten programtor gdzie ustawić fisebity i jak załadować plik na uc ?

Pozdrawiam

@edycja

Jest ! W końcu mi się udało :) Sam do tego doszedłem, do zaprogramowania.
Chciałem Ci podziękować za wcześniejsze rady i pomoc przy rozwiązywaniu problemów. Także za cały ten projekt. Myślę, że nie jest to pierwszy ani ostatni, który wykonam z twojej strony. Bardzo spodobała mi się elektronika. DZiękuje za pomoc i życzę sukcesów w wykonywaniu dalszych projektów. Dziś wyjeżdżam ale jak wróce postaram Ci się jakoś odwdzięczyć :)

@edycja2

Wszystko pięknie, ładnie tylko dlaczego moje diody mrugają ? :(

-

Nowicjusz :)

Portret użytkownika mirley

Re: Diody mrugają?

Fusebity ustawiłeś? Rezonator kwarcowy jest 16MHz?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Krzysztof

Mrugające diody.

Rezonator jest. Nie wiem jak ustawić te fusebity- daję SS

-

Nowicjusz :)

Portret użytkownika mirley

Re: Fusebity

To co używasz do programowania to okno z programatora STK500, nie jest to dobry sposób na fusebity ponieważ trzeba je ustawiać szesnastkowo w polach podpisanych jako "Fuse Bytes". Teraz masz tam ustawione 64 i DF, co odpowiada za wewnetrzny oscylator 1MHz, przełącz się na kwarc dając w pierwszym okienku zamiast 64 wartość EF. Potem kliknij write po prawej przy tych polach, od tej pory procesor pójdzie 16x szybciej bo na kwarcu 16MHz :)

Na przyszłość zapoznaj się z opisem tutaj i zainstaluj Burn-O-Mat. Pozwoli Ci to korzystać z tych samych narządzi co ja, gotowy zrzut ustawień jest na stronie właśnie z tego programu

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Krzysztof

Fusebity

Zrobiłem tak jak mówisz. Teraz jedna dioda świeci na czerwono i nie mruga, a druga na niebiesko i mruga. Dodaktowo coś nie wszystkie przyciski działają- właśnie do tej drugiej diody :/ Wiesz może co jest nie tak ?

Edycja

Jako, że mam jeszcze trochę czasu spróbuję zrobić to z avrdude i barn-o-matem. Dam znać jaki będzie wynik. Jeśli się nie uda to będe próbował dopiero za miesiąc bo wtedy wracam z wakacji :)

Pozdrawiam

-

Nowicjusz :)

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB 2

A sprawdziłeś dobrze płytkę, czy nie masz zwarć? Zaprogramuj ponownie procesor i odczytaj z niego fusebity przyciskiem "read" aby zobaczyć czy są poprawne. Czy diody są napewno ze wspólną anodą a jak nie to czy zastosowałeś drugą wersję programu i zmienileś podłączenie wspólnej katody diod (z +5V na GND) ?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika serv_

Zero reakcji

Witam!
Niestety, po szybkim montażu "na pająka" okazało się, że dioda ani raczy zaświecić.
Dioda ma wspólną anodę i jak rozumiem, odpalamy ją stanem niskim z procka.
Na procesorze tam gdzie piny z diodami pozostają stany wysokie, dopiero wymuszenie stanu niskiego po którymś razie daje jakieś rezultaty, które i tak generują jakieś śmieci, albo po prostu nic nie generują.
Zwarć nie ma, wszystko jest podłączone, plik który sprawdzałem to HEX do anody, próbowałem na 2 procesorach.
Proszę o pomoc.

Tak nawiasem, to chciałbym przykrócić program o zbędne dla mnie funkcje - chcę zostawić TYLKO tryb płynnego przejścia kolorów - które linijki mają mnie interesować?

Pozdrawiam!

-

-Mamo, zrób mi kanapkę.
-Sam sobie zrób.
-SUDO Mamo, zrób mi kanapkę.
-OK.

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB 2

Diody odpalane są stanem niskim z procka. Nie wolno zwierać pinów porty B procesora do żadnego stanu logicznego bo pracują one jako wyjścia i zrobi sie zwykłe zwarcie mogące uszkodzić procesor. Sprawdź diody wyjmując procesor z podstawki i zwierając wszyskie piny w miejscu gdzie jest port b pokolei do masy. Ja to zadziała to dobrze skontroluj czy program się wgrał do procesora i czy weryfikacja przeszła pomyślnie. Czy ustawiłes fusebity?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika serv_

Problem z RGB2 CD

Bez procka sprawdzałem już z 3 razy i wszystko jest podpięte jak być powinno.
Program za każdym razem weryfikowałem i było ok.
Aktualnie podejrzewam uszkodzenie albo blokadę procków, ponieważ AVR Studio wywala mi problem z komunikacją...
Ale nawet jeśli, to dlaczego procek za pierwszym razem nie śmigał?

I jeszcze jedna sprawa dot. programowania.. Czy jeżeli w AVR Studio najpierw ustawię FB, a potem będe chciał programować, to procesor ma prawo mi się zablokować?

Pozdrawiam!

-

-Mamo, zrób mi kanapkę.
-Sam sobie zrób.
-SUDO Mamo, zrób mi kanapkę.
-OK.

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB 2

Naprawdę nie wiem czemu za pierwszym razem Ci nie działało....może jakiś prosty błąd? Poza tym nie pytaj mnie czy jak ustawisz FB to się coś popsuje bo nigdy fusebitów nie ustawiam szesnastkowo... poprostu to zwykłe utruniaie sobie zycia... uruchom burn-o-mata i ustaw to binarnie albo jak już bardzo nie chcesz to na stronie burn-o-mata jest przelicznik fusebitów z binarnego na szesnastkowy i odwrotnie, więc sprawdź sobie czy ustawiłeś to samo.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika serv_

FB

FB nie ustawiam szesnastkowo - mam zwykły graficzny interfejs w którym błędu na 100% nie popełniłem.

-

-Mamo, zrób mi kanapkę.
-Sam sobie zrób.
-SUDO Mamo, zrób mi kanapkę.
-OK.

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB 2

Zakładam że rezonator kwarcwy masz podpięty? i ma on dobrą wartość podobnie jak kondensatory obok niego? Zasilanie pewnie też sprawdzałeś ale skoro da się zaprogramować to musi byc poprawne.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika serv_

Re: Lampka RGB 2

Rezonator jest 16MHz z dokładnością 16000kHz.
Kondensatory obok 2x20pF, Za kondensatorami masa z programatora.
Wszystko podpięte ładnie i pięknie, lecz nie działa jak powinno :(
Jedyne, czego jeszcze spróbuję, to skoczę do sklepu po nowy procek.
Programy w plikach HEX na 100% są poprawne?
CKDIV8 na 100% ma być ODZNACZONY?

-

-Mamo, zrób mi kanapkę.
-Sam sobie zrób.
-SUDO Mamo, zrób mi kanapkę.
-OK.

Portret użytkownika Krzysztof

Problem z diodami.

Witam. Mieszkam w Częstochowie mam 4 sklep elektroniczne i tylko w jednym są diody. Niestety byłem zmuszony tam kupić, ponieważ cena 10 zł za przesłkę 2 diód ze sklepu internetoweo zagięła mnie luźno mówiąc. W tym wypadku udałem się do sklepu i ku mojemu zdziwieniu Pani pokazała mi kilka opakowań diod po 3,50 i oznajmiła,że nie wie które są +/-. Zdenerwowany wybrałem taki matowe, z 4 nóżkami. I mam dylemat, ponieważ mam w domu 4 diody- 2x przezroczyste i 2x matowe, z 4 nóżkami tylko nie wiem czy są z katodą czy anodą. Da się je jakoś rozróźnić ? I jak to ma się do płytki- lepiej z anodą czy z katodą ?

-

Nowicjusz :)

Portret użytkownika Piotr59mb

kwarc

Witam.
Czy mogę użyć kwarcu 13MHz w obudowie SMD?

Portret użytkownika mirley

Re: Pytania Lampka

1. CKDIV ma być odznaczony, znaczy się niezaprogramowany, wartość 1, bez dzielenia przez 8

2. Diody mają być ze wspólną anodą, widać to na schemacie i jest napisane w opisie. Wystarczy sobie poczytać. Diody zidentyfikujesz za pomocą baterii (lub zasilacza) np 5V i rezystora 330R. jeśli dioda świeci gdy wspólna końcówka jest na + to jest ze wsp. anodą a jeśli świeci ze wspólną końcówką na masie to wspólna katoda. poprostu trochę pokombinuj i zidentyfikuj wyprowadzenia i typ diody.

3. Kwarc 13MHz może być, nie ma znaczenia czy SMD czy nie.... program przekompiluj jeszcze raz (z kodu źródłowego *.bas) tylko zmień linijkę z crystal 16000000 na crystal 13000000. Trochę się też zmienią czasy w programie...

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.