Mini Lampka RGB 2


10
Ocena: None Średnia: 10 (13 głosujących)

Urządzenie jest ulepszoną i rozbudowaną wersją układu Mini Lampki RGB. Ma za zadanie podświetlać na różne kolory kryształ lub inny przedmiot dobrze rozpraszający światło. Zastosowanie mikrokontrolera z rodziny AVR powoduje większą szybkość działania i eliminacje niewielkiego migotania powstającego przy małej jasności kolorów w stosunku do poprzedniej wersji urządzenia. Lamka posiada 3 tryby pracy z czego najbardziej efektowną stanowi generowanie płynnych losowych przejść kolorów. W roli obudowy zastosowano imitację skały wykonaną z pasty modelarskiej, co znakomicie ułatwia zastosowanie kryształu o nietypowych i nieregularnych kształtach.

Działanie:


Schemat ideowy lampki przedstawia poniższy rysunek:

Sercem układu jest mikrokontroler U1 (ATTINY2313) wraz z rezonatorem kwarcowym X1 (16MHz) i kondensatorami C1 (22pF) i C2 (22pF). Stabilizator U2 (7805) wraz z kondensatorami C3 (470uF) i C4 (100uF) stanowi prosty zasilacz stabilizowany. Rezystory R2 (180R), R3 (100R) i R4 (180R) oraz R5 (180R), R6 (100R) i R7 (180R) ograniczają prąd diod D2 (Led RGB) i D3 (Led RGB). Dioda D1 (Led) wraz z rezystorem ograniczającym prąd R1 (330R) stanowi kontrolkę szybkości animacji.

Budowa:


Lampkę można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Montaż układu nie jest skomplikowany lecz należy zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów. Lutowanie rozpoczynamy od rezystorów, następnie montujemy kondensatory ceramiczne C1 i C2 na leżąco i nad nimi rezonator kwarcowy również leżąco (możemy także zastosować kwarc o mniejszych gabarytach). Stabilizator wraz z współpracującymi kondensatorami montujemy tak jak na zdjęciu u dołu strony. Przyciski klawiatury jak również diody D1 - D3 lutujemy od strony druku. Pod diody RGB można zastosować kawałki podstawki precyzyjnej co umożliwi ich ewentualną wymianę. Mikrokontroler należy obowiązkowy wyposażyć w podstawkę ze wzgledu na brak złącza programującego na płytce. Pomocą w montażu będą zdjęcia modelu a także dostępny tutaj schemat montażowy. Układ można zamknąć w małej obudowie i połączyć np. z krzyształem górskim za pomocą utwardzanej na powietrzu pasty modelarskiej jak to zrobiłem w tym projekcie. Utwardzoną pastę modelarską można pomalować dowolną farbą, najlepiej akrylową (do kupienia w sklepie dla plastyków). Gdy mamy diody RGB ze wspólną katodą należy dołączyć ich wspólne wyprowadzenia (katody) do masy i zaprogramować mikrokontroler wersją programu dla diody ze wspólną katodą.

Druga wersja płytki wraz z odpowiednim schematem montażowym jest dostępna w załącznikach. Wersja ta nie zawiera stabilizatora i jest przystosowana do rozcięcia na dwa fragmenty (klawiaturę i moduł sterujący). Ponadto część płytki z mikrokontrolerem została znacznie zmniejszona i upakowana.

Gdy chcemy podłączyć do układu więcej diod to możemy zastosować tranzystory NPN lub MOSFET N (dla diod ze wspólną anodą) według jednego ze schematów poniżej:

Dla diod ze wspólną katodą należy zastosować tranzystory PNP lub MOSFET P (schemat jest analogiczny tylko wszystko się odwraca). Ze względu na fakt iż tranzystory działają jak inwentery do mikrokontrolera należy wgrać program dla diod o przciwnej polaryzacji niż zastosowane w projekcie. Ilość dołączanych diod jest ograniczona tylko maksymalnym prądem jaki jest dopuszczalny dla zastosowanych tranzystorów.

Wykaz Elementów:


5x uSwitch

2x 100R
4x 180R
1x 330R

2x 22pF
1x 100uF Elektrolit
1x 470uF Elektrolit

1x Rezonator Kwarcowy 16MHz (przy 10MHz może migać)
1x Dioda LED
2x Dioda LED RGB (4 wyprowadzenia, wsp. anoda)
1x 7805
1x ATTINY2313 + Podstawka

Programowanie:


Mikrokontroler do lampki został zaprogramowany w wersji demo programu BASCOM AVR firmy MCS Electronics (http://www.mcselec.com/). Program przedstawiony jest poniżej:

'************* Konfiguracja uC *****************
'***********************************************
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 16000000
 
Config Portb = &B11111111 : Portb = &B11111111
Config Portd = &B00000000 : Portd = &B11111111
 
Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
Enable Timer0 : On Timer0 Prztimer0
 
Enable Interrupts
'********** Konfiguracja uC Koniec ************
 
'****************** Nazwy *******************
'***********************************************
Rd Alias Portb.0
Gd Alias Portb.1
Bd Alias Portb.2
 
Rd2 Alias Portb.3
Gd2 Alias Portb.4
Bd2 Alias Portb.5
 
Syg_led Alias Portb.7
Sw_port Alias Pind
 
'************* Nazwy Koniec ****************
 
'****************** Zmienne *******************
'***********************************************
Dim Licznik As Byte
Dim Rled As Byte , Bled As Byte , Gled As Byte
Dim Rand_r As Byte , Rand_g As Byte , Rand_b As Byte
Dim Pomoc As Byte
Dim Flaga As Bit
Dim Dzielnik As Word
Dim Dzielnik2 As Byte
Dim Dzielnik3 As Byte
Dim Szybkosc As Byte
Dim Licznik_sw As Byte
Dim Stan_portu As Byte
 
Dim Arg As Word
Dim Wartosc As Word
Dim Pozycja As Word
 
Dim Stopbit As Bit
 
Dim Animacja As Byte
 
'************* Zmienne Koniec ****************
 
'************ Warunki Poczatkowe ***************
'***********************************************
Pozycja = 0
Dzielnik2 = 0
Szybkosc = 10
Stopbit = 1
Animacja = 0
'******* Warunki Poczatkowe Koniec ***********
 
'************** Petla glowna ******************
'***********************************************
Do
 
 If Flaga = 1 Then                     'co 32ms
  Flaga = 0
 
  Gosub Przyciski
 
  Incr Dzielnik2
  If Dzielnik2 >= Szybkosc And Stopbit = 1 Then
   Dzielnik2 = 0
 
   Syg_led = Not Syg_led
 
   'pierwszy tryb - przejscia plynne ustalone
   If Animacja = 0 Then
    Incr Pozycja
    If Pozycja = 900 Then Pozycja = 0
    Gosub Pozycja_do_rgb
   End If
 
   'drugi tryb - losowe przejscia
   If Animacja = 1 Then
    Incr Pozycja
    If Pozycja >= 50 Then
     Pozycja = 0
     Rand_r = Rnd(3)
     Rand_g = Rnd(3)
     Rand_b = Rnd(3)
    End If
 
    If Rand_r = 1 Then If Rled < 100 Then Incr Rled
    If Rand_r = 2 Then If Rled > 0 Then Decr Rled
 
    If Rand_g = 1 Then If Gled < 100 Then Incr Gled
    If Rand_g = 2 Then If Gled > 0 Then Decr Gled
 
    If Rand_b = 1 Then If Bled < 100 Then Incr Bled
    If Rand_b = 2 Then If Bled > 0 Then Decr Bled
   End If
 
   'trzeci tryb - losowy kolor
   If Animacja = 2 Then
    Pozycja = Rnd(900)
    Gosub Pozycja_do_rgb
   End If
 
  End If
 End If
 
Loop
End
'************ Petla glowna Koniec **************
 
'************ Przerwanie timer 0 ***************
'***********************************************
Prztimer0:
 
 Incr Licznik
 If Licznik = 100 Then Licznik = 0
 
 If Licznik < Rled Then
 Reset Rd
 Reset Rd2
 Else
 Set Rd
 Set Rd2
 End If
 
 If Licznik < Gled Then
 Reset Gd
 Reset Gd2
 Else
 Set Gd
 Set Gd2
 End If
 
 If Licznik < Bled Then
 Reset Bd
 Reset Bd2
 Else
 Set Bd
 Set Bd2
 End If
 
 Incr Dzielnik
 If Dzielnik = 250 Then
  Dzielnik = 0
  Set Flaga
 End If
 
Return
'******** Przerwanie timer 0 Koniec ************
 
'************  Inne Etykiety  ***************
'***********************************************
Przelicz:                          'funkcja \_ _ _ _/^^^
 If Arg > 899 Then Arg = Arg - 900
 
 If Arg > 100 And Arg < 500 Then Wartosc = 0
 If Arg <= 100 Then Wartosc = 100 - Arg
 If Arg >= 500 And Arg <= 600 Then Wartosc = Arg - 500
 If Arg > 600 Then Wartosc = 100
Return
 
Pozycja_do_rgb:
 Arg = Pozycja
 Gosub Przelicz
 Rled = Wartosc
 Arg = Pozycja + 300
 Gosub Przelicz
 Gled = Wartosc
 Arg = Pozycja + 600
 Gosub Przelicz
 Bled = Wartosc
Return
 
Przyciski:
If Sw_port <> 255 And Stan_portu = Sw_port Then
 Incr Licznik_sw
 If Licznik_sw = 10 Then
  Select Case Stan_portu
   Case 126:                       'plus
    Licznik_sw = 5
    If Szybkosc > 1 Then Decr Szybkosc
   Case 125:                       'minus
    Licznik_sw = 5
    If Szybkosc < 40 Then Incr Szybkosc
   Case 124:                       'plus i minus
    Stopbit = Not Stopbit
    Syg_led = 1
   Case 111:                       ' R
    Pozycja = 700
    Gosub Pozycja_do_rgb
   Case 119:                       ' G
    Pozycja = 400
    Gosub Pozycja_do_rgb
   Case 123:                       ' B
    Pozycja = 100
    Gosub Pozycja_do_rgb
   Case 110:                       'plus R
    Licznik_sw = 8
    If Rled < 100 Then Incr Rled
   Case 109:                       'minus R
    Licznik_sw = 8
    If Rled > 0 Then Decr Rled
   Case 118:                       'plus G
    Licznik_sw = 8
    If Gled < 100 Then Incr Gled
   Case 117:                       'minus G
    Licznik_sw = 8
    If Gled > 0 Then Decr Gled
   Case 122:                       'plus B
    Licznik_sw = 8
    If Bled < 100 Then Incr Bled
   Case 121:                       'minus B
    Licznik_sw = 8
    If Bled > 0 Then Decr Bled
   Case 103:                       ' R G
    Rled = 100
    Gled = 100
    Bled = 0
   Case 115:                       ' G B
    Rled = 0
    Gled = 100
    Bled = 100
   Case 107:                       ' R B
    Rled = 100
    Gled = 0
    Bled = 100
   Case 99:                       ' R G B
    Rled = 100
    Gled = 100
    Bled = 100
   Case 108:                       ' plus minus R
    Animacja = 0
   Case 116:                       ' plus minus G
    Animacja = 1
   Case 120:                       ' plis minus B
    Animacja = 2
 
  End Select
 
 End If
Else
 Stan_portu = Sw_port
 Licznik_sw = 4
End If
 
Return
'********  Inne Etykiety Koniec ************

Na rysunku poniżej przedstawiona jest konfiguracja Fuse bitów mikrokontrolera (screen shot z programu BASCOM AVR Demo). Zanaczone na czerwono opcje należy koniecznie ustawić:

Na rysunku poniżej przedstawiono konfigurację Fuse bitów mikrokontrolera na podstawie programu Burn-O-Mat:

Obsługa:


W standardowej wersji oprogramowania układ może pracować w trzech trybach działania:
1. Przejścia Ustalone - kolory zmieniają się w sposób płynny według ustalonej zależności B->G->R->B (900 kolorów)
2. Przejścia Losowe - losowany jest sposób płynnej zmiany natężenia dla każdej barwy niezależnie (1000000 kolorów)
3. Przejścia Skokowe - losowany jest jeden ocień co określony czas, zmiana następuje skokowo (900 kolorów)

W poniższej tabeli zawarta jest instrukcja obsługi lampki:

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Schemat44.78 KB
Płytka10.3 KB
Płytka (odbicie lustrzane)10.27 KB
Płytka (3 na stronie)25.92 KB
Montowanie14.72 KB
Opis6.91 KB
Opis (odbicie lustrzane)6.95 KB
Kod Źródłowy6.62 KB
Program po kompilacji (BIN)1.94 KB
Program po kompilacji (HEX)5.48 KB
Kod Źródłowy (Dioda ze wsp. Katodą)6.62 KB
Program po kompilacji (BIN) (Dioda ze wsp. Katodą)1.94 KB
Program po kompilacji (HEX) (Dioda ze wsp. Katodą)5.48 KB
Płytka (Wersja 2)11.1 KB
Płytka (odbicie lustrzane) (Wersja 2)11.14 KB
Płytka (6 na stronie) (Wersja 2)54.54 KB
Montowanie (Wersja 2)15.05 KBPortret użytkownika Piotr59mb

Ok, dałem ten kwarc 13MHz,

Ok, dałem ten kwarc 13MHz, dorobiłem mu nogi :] Tylko mam pytanie. Kwarc ma 4 styki.
4..3
1..2

to tj. schemat kwarcu (kropki to styki). Wyczytałem, że na krzyż się łączy. Tzn. 1 i 3 albo 2 i 4. przylutowałem te przy których miernik nie piszczał. Dobrze przytlutowałem?

(btw. ten schemat z lustrzanym odbiciem... nie jest lustrzanym odbiciem ;) Przez to musiałem przylutować podstawke od strony druku )

Portret użytkownika mirley

Re: Kwarc

Nie potrafię CI powiedzieć odnośie wyprowadzeń...nie mam w głowie wszystkich wyprowadzeń a oznaczenia nie podałś. Ja zawsze sobie numer seryjny sprawdzam i pdf'a ściągam z opisem wyprowadzeń. Wydaje mi się dziwne że kwarc jest na 1-3. wydaje mi się że będą to krótsze pady ale to sobie musisz sprawdzić...

Ps. Płytka z mojej strony jest dostępna w odbiciu lustrzanym i bez niego... nic nie trzeba od spodu lutować jak się dobry plik wydrukuje

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Piotr59mb

Niestety myli się Pan ;)

Niestety myli się Pan ;) Pobierałem ten plik i nie był lustrzanym odbiciem :) Sprawdziłem jeszcze raz dla pewności. Tylko napisy "3cm" są lustrzanym odbiciem

Portret użytkownika mirley

Re: Płytki lampka

Po pierwsze to nie rozumiemy się....

Płytki projektuje się rysując ścieżki od strony elementów. Wygląd ścieżek tak jakbyś patrzył na nie przez laminat od góry to jest widok bez odbicia lustrzanego (popatrz sobie na laminat pod światło to zobaczysz widok bez "lustra"). Bez dbicia to jest ten plik co jest zgodny ze schematem montażowym. Plik ten służy do wykonania płytki za pomocą prasowania. Drugi plik, jest lustrem pierwszego i pokazuje wygląd ściezek miedzią do góry (od spodu). Za pomocą tego rysunku możesz sobie narysować mazakiem płytkę. Taka są tutaj zasady i jakoś nikomu to wcześniej nie przeszkadzało

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Piotr59mb

Ok, nieważne. Zawsze projekty

Ok, nieważne.
Zawsze projekty PCB wykonane do termotransferu były nazywane odbiciem lustrzanym.
Nie chcę się kłócić. Po prostu pobrałem plik "(...) lustrzane odbicie", a po wytrawieniu płytki zdziwiłem się, dlaczego wyprowadzenia nie pasują do układu ścieżek.

Portret użytkownika Piotr59mb

Witam. Mam pewien

Witam.
Mam pewien problem.
Wsadziłem po 2 diody (2 z lewej, 2 z prawej), przez układ scalony ULN2003 (7x darlington). Na płytce zamiast rezystorów, dałem zworki. Jakie rezystory powiniennem wstawić za ULN'em? Jak to obliczyć?

Portret użytkownika mirley

Re: Diody

Poprostu trzeba dobrać rezystory, pamietając o tym że czerwony kolor potrzebuje więcej prądu aby widzialna jasność była taka sama dla wszystkich. W opisie masz wytyczne co do podłączenia większej ilości diod. Układ ULN to poprostu tranzystory więc będzie dokładnie tak samo. Nie zmieniaj wartości rezystorów, zostaw takie jak na schemacie. każda dioda powinna mieć swoje rezystory. Wejścia ULN podłacz przez rezystor np 1k lu cos podobnego. To jest cyfrówka, nie trzeba tu aż tak bardzo kombinowac z wartościami elementów.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gres

diody

Witam

Mam pytanko tj:
Czy można zamiast 2 diod RGD podłączyć 4 jeśli tak to w jaki sposób?

Portret użytkownika mirley

Re: Diody

Jasne że można podłączyć 4 diody. Przecież dioda RGB to połączenie 3 diod wewnątrz jednej obudowy. Zwierasz anody(plusy) wszystkich trzech diod i masz wspólną anodę a pozostałe 3 końcówki to wyprowadzenia kolorów. Schemat jest taki jak symbol diody RGB widoczny na rysunkach wyżej

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika mario

Witam. Czy dałoby w miarę

Witam.
Czy dałoby w miarę prosty sposób dorobić do układu sterowanie dźwiękiem np. przez wbudowany mikrofon?

Portret użytkownika gosc

Witam

Mam pytanie, uważam że 2 projekt z doczepianym panelem jest bardziej praktyczny niż pierwszy jednak czy mógłby Pan do tego projektu opracować jeszcze dołączany panel z większą ilością diod RGB np 5 -6 ?

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB 2

Sterowanie dźwiekiem nie jest proste do zrobienia na ATTINY2313. Może gdyby był mikrokontroler z przetwornikiem ADC to wtedy warto spróbować.
.....

Co oznacza dołaczany panel z wiekszą ilością diod? na płytce maa byc więcej diod, czy może zrobić płytkę z tranzystorami i 5 diodami?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Re: Lampka RGB 2

Tak czy zrobi Pan taką płytkę z tranzystorami i 5 diodami ?, super było by gdyby była doczepiana jak ten panel w wersji 2

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB 2

Taką płytkę z 5 diodami postaram się zrobić ale będzie to trochę trwało. Dopisuję na listę TO DO :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Piotr59mb

Stabilizator

Witam ponownie.
Układ działa bez zarzutu... No prawie bez.
Strasznie grzeje mi się stabilizator (L7805) a pobór prądu nie przekracza 90mA.
Co może być przyczyną grzania się stabilizatora?

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB 2

Może masz za duże napięcie na wejściu stabilizatora. Cała nadwyżka napięcia musi sie wytracić w stabilizatorze więc jak mu dasz 9V to będzie ok ale jak dasz 20V to się będzie mocno grzał

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Piotr59mb

No tak, wkońcu to już będzie

No tak, wkońcu to już będzie prawie 2W, które trzeba odprowadzić jako ciepło.
Układ naprawdę ładnie działa ;)

Portret użytkownika ice6cube

przez tryb zatrzymanej

przez tryb zatrzymanej animacji mozna rozumiec ze swieci jeden kolor?

Portret użytkownika Piotr59mb

Nie. Można "łączyć" kolory

Nie. Można "łączyć" kolory przytrzymując np. zielony i niebieski

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB 2

Tak... Świeci ten kolor który był w momencie kliknięcia "STOP"... .oczywiście można sobie sterować potem kolorem za pomocą przycisków

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika ice6cube

i jeszcze jedno te attiny to

i jeszcze jedno te attiny to jest te? link i czy mozna je zaprogramowac po kablu przez lpt przez rezystorki tak jak gdzies widzialem na Twojej stronie

----

mam 18 lat i skleroze ;P a masz moze wersje plytki z tranzystorami?

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB 2

Tak to jest ten procesor z końcówką 20PU....... Można zaprogramować przez LPT, pisałem o tym już wiele razy. Wersję płytki z tranzystorami dopiero będę robij jak będę miał trochę czasu... juz byłem o to proszony.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika ice6cube

sorry za marudzenie i dzieki

sorry za marudzenie i dzieki za pomoc heh dla mnie jestes mistrzem Yoda co do elektroniki ;p

Portret użytkownika ice6cube

przypatrzylem sie i tak

przypatrzylem sie i tak wlasciwie po co robic nowa plytke z tranzystorami wystarczy w miejsce np. R2 R3 R4 dac te rezystory 10k a z miejsca w ktorym powinna byc dioda pociagnac kabelki do tranzystorow z rezystorami no i diodami :)

Portret użytkownika chesster

Wspólna katoda/anoda

Nie potrafili mi w sklepie powiedzieć, czy dioda jest ze wspólną katodą czy anodą. dostałem odpowiedź "chyba z katodą" ;] Moje pytanie brzmi: jak to rozpoznać? Jeśli jest to dioda ze wspólną katodą, schemat płytki zamieszczony w załącznikach tego projektu ulega zmianom?

Serdecznie pozdrawiam,
chesster

Portret użytkownika mirley

Re: Diody

Da się to łątwo rozpoznać.... katoda to - a anoda + więc jak podłączysz diodę przez rezystor do zasilacza (plusem do końcówki wspólnej) a jednym z pozostałych wyprowadzeń przez rezystor do masy to gdy dida zaświeci to znaczy że jest ze wspólną anodą bo podłaczyłeś plus do końcówki wspólnej a dioda będzie świeciła tylko jak dasz + na anodę.

Jesli masz diody ze wspólną katodą to zamiast podłączać ich wspólne nóżki do VCC (tak jak jest to na schemacie) podłączysz wspólne katody do masy. Pozostałe wyprowadzenia mają być tam gdzie są. Program masz wgrać dla wspólnej katody i po problemie.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika ice6cube

BD135

a bd135 sie nada? bo cienko z kaska a takie mam uciagna one 10 diod?

Portret użytkownika mirley

Re: Tranzystory

BD135 może być. jego prąd max to 1,5A ale prawdopodobnie będziesz musiał przykręcić tranzystory na radiatorze. Na diodę nie dawaj większego pradu niż 10mA to dla 10 diod będzie 1A. Jesli masz 6 tranzystorów to możesz dać dwie grupy po 5 diod i podłaczyć je zamiast tych dwóch diod na płytce, zmniejszy to nagrzewanie się tranzystorów

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika ice6cube

zaprogramowalem attiny

zaprogramowalem attiny wsadzilem do podstawki odpalilem i swieci praktycznie sam czerwony kolor niebieski i zielony ledwo zauwazalne co jest nie tak?

Portret użytkownika gosc

zasilacz atx

czy nie lepiej zamiast bawić się w zasilacze zwykle małe, zamiast nich kupić na allegro za 20 zl zasilacz komputerowy atx który na 5+V na 20 A ? , wtedy wtedy można dużo diod podłączyć, patrząc tylko na ilość natężenia jaką są w stanie pomieścić tranzystory czy tak było by lepiej ?

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB 2

ice6cube:
Mogą być złe wartości rezystorów lub zamiast 3 dałes jeden rezystor, innaczej jest to niemożliwe. Podłacz same diody z rezystorami i zamiast sterowania z procesora (wyjmij z podstawki) poprostu zwieraj do masy kolejne piny na których są diody.

gosc:
Zasilacz ATX jest dobry jak budujesz duże urządzenie, które pobiera znaczny prąd i wtedy zasilacz ATX jest najtańszym rozwiązaniem. Dla układów które pobierają do 500mA prądu ładowarka z komórki jest dobrym zasilaczem. Wyobraź sobie jakbym miał dać taką lampkę rgb dziewczynie razem z zasilaczem z kompa który waży 2kg i ma kabel zasilający na którym podłącze czajnik elektryczny

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Czy może być zastosowany kwarc 16,80MHz

Czy może być zastosowany kwarc 16,80MHz.Czy bedą jakieś zmiany w działaniu układu??Pozdrawiam

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB 2

Jeśli chodzi o program to po prostu będzie się szybciej wykonywał bo nie ma w nim żadnych krytycznych fragmentów.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Problem z szybkością

Witam.Układ podłączony i ustawiony na maksymalna szybkość-dioda zielona bardzo szybko mruga natomiast dioda RGB zmienia kolory ale również z widocznym mruganiem.Fuse bity ustawione w Burn O Macie tak jak przedstawił autor na obrazku.jaka może być przyczyna.Dodam ze przyciski są pozamieniane (2 pin na mikrokontrolerze odpowiada za szybkość a nie 8)Może pojawił się wcześniej ten problem na forum ale wybaczcie nie mam czasu przeczytać wszystkich postów.Pozdrawiam

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB 2

A jaki masz rezonator kwarcowy? Spróbuj zaprogramować procesor jeszcze raz

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Problem z szybkością

Rezonator 16MHz.A zeby zaprogramować jeszcze raz muszę zbudować generatorek?Kiedyś robiłem tak z Atmega8 bo w fusebitow ma ustawiony teraz zewnetrzny(uzywam programatora USBasp)Czy jest jakaś szansa by z tym kwarcem zaprogramować?

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB 2

A po co generatorek?.... jak masz kwarc na płytce lampki. Podłacz USBASP'a do płytki z lampką rgb i zaprogramuj. Skoro zmieniłeś fusebity na kwarc to powinieneś mieć podłączony kwarc z kondensatorami a nie jakiś generatorek.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Problem z szybkością

Ok faktycznie po co generatorek:)) Zaprogramowałem jeszcze raz niestety nic nie pomogło.Nie wiem czy to ma znaczenie bo korzystam z jednej diody mocy (wspulna anoda) wersja z tranzystorami BD135 i podpinam pod piny 15 16 17.Podpinajac zwykła diode RGB efekt jest taki sam.w czym może tkwić problem?

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB 2

A jakie masz kondensatory przy kwarcu? Nic innego nie przychodzi mi do głowy. Pamiętaj że dla diody ze wspólną anodą jest inny program niż dla wspólnej katody (patrz opis, tranzystory odwracają fazę)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Problem z szybkością

Wyczytałem w którymś poście,że jak łącze ze wspólną anoda po przez tranzystory NPN to musze wgrać program dla wspólnej katody czy tak?może tu jest błąd??Kondensatory 22pF

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB 2

Jeśli masz tranzystor to ma być program dla wspólnej katody przy diodach ze wspólną anodą. Jeśli kondensatory są poprawne i kwarc też a fusebity ustawiłeś to nie mam pojęcia co jest nie tak

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Problem z szybkością

Wgrałem wersje ze wspólną katodą i troche jak by było lepiej.Jeżeli jest dioda zielona wpieta to kolory sie zmieniaja ale mrugaja zgodnie z nią,jezeli ą wyjme to zmieniają się płynnie lecz żółty i zielony bardzo szybko a czerwony jest bardzo długo.A takie pytanie co się robi w momencie jak jest u mnie jedna dioda wtedy wykorzystuje jedna trójkę wyjsc z procka a ta druga zostaje nie podpięta??

Portret użytkownika mirley

Re: Diody

A może zasilacz ma za małą wydajność prądową i dołaczenie dodatkowej diody za bardzo go obciąża. Zasilacz powinien mieć z 400mA aby nie było problemu. Nie używane wyjścia mogą wisieć w powietrzu bez podłączenia, byle by sie do niczego nie zwarły. Jakie masz rezystory ograniczające prąd? może twoja dioda lepiej działa przy innych wartościach tych rezystorów. Czy kolor czerwony podłączony jest przez najmniejszy z oporników?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Problem z szybkością

Zasilacz jest labolatoryny 3A z regulacja wiec wydajność prądowa odpada i rezystorów nie stosuje tylko reguluje, ale nawet po zastosowaniu ich i stabilizatora jest dalej to samo.

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB 2

Dioda musi byc podłaczone poprzez rezystory ze stabilizatora 5V, tak jak na schemacie. W innych przypadkach nie wiem co się będzie działo.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika wilus14

program do mini lampki

jak będzie wyglądał ten sam program, ale do atmeg8?? co trzeba zmienić w programie proszę o pomoc

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB 2

Nazwę procesora oraz konfiguracje wyprowadzeń na początku programu. Reszta powinna działać.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika JarekK

zamiana sekwencji świecenia

Witam. Zbudowałem lampkę na bazie Twojego projektu dodając 3 tranzystory bd139 które zasilają led rgb 3W, wszystko dział jak należy, tylko mam pytanie czy jest możliwość ustawienia jako programu startowego tego z przechodzeniem płynnym losowym (1000000 kolorów) tak aby lampka po włączeniu zasilania startowała z tego programu??

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB 2

Zmień linijkę: "Animacja = 0" na "Animacja = 1" na początku programu. Pisałem już o tym kilka razy i dodatkowo znajdziesz to w poprzednich odpowiedziach.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika JarekK

Podziekował

Dziękuję za podpowiedź. Ślepa kura ze mnie, rzeczywiście było.