Mirlight (Domowy Ambilight)


9.6
Ocena: None Średnia: 9.6 (5 głosujących)

Układ ten, a w zasadzie dość duże urządzenie, jak sama nazwa wskazuje jest domowej konstrukcji Ambilight'em. Całość oparta jest o mikrokontroler jednoukładowy ATMEGA16 i zestaw trójkolorowych diod LED. Urządzenie składa się ze sterownika i połączonych z nim modułów diodowych, po trzy diody połączone równolegle. Mirlight posiada 8 niezależnych kanałów generujących barwy w zależności od średniego koloru na brzegach ekranu. Łączność z komputerem zapewnia interfejs RS-232, ale można zastosować dowolny konwerter USB<->RS-232. Oprogramowanie sterujące zostało napisane w języku Python i działa z powodzeniem pod systemem Windows i Linux (Testowane było pod Archlinux i PLD Titanium, w wersjach 64-bitowych). Program sterujący umożliwia zdefiniowanie obszarów uśredniania koloru dla każdego z kanałów, oraz konfigurację szybkości przejść kolorów, potrzebną, gdy obraz na ekranie zmienia się bardzo szybko. Dodatkowo urządzenie ma mozliwość odbioru transmisji RC5 i sterowanie odtwarzaczem filmów, a później także (jeśli zajdzie taka potrzeba) innymi programami.

Ten układ dostępny jest w nowszej wersji, odwiedź: Mirlight 2

Działanie:


Schemat ideowy sterownika znajduje się na rysunku poniżej:

Sercem układu jest mikrokontroler U1 (ATMEGA16) wraz z rezonatorem kwarcowym X1 (16MHz) i kondensatorami C1 (22pF) i C2 (22pF). Układ w zasadzie składa się z 24 takich samych bloków sterujących pojedyńczymi segmentami LED. W roli elementów sterujących pracują tranzystory T1 - T24 (BC516), a rezystory odpowiednio R1 - R24 (3,3k) ograniczają prąd bazy tych tranzystorów. Elementy sterujące zostały podzielone na 3 grupy po 8, a każda z grup podłączona jest do osobnego portu mikrokontrolera U1. Wyjściami sterownika są złącza RKolor (goldpin), GKolor (goldpin) i BKolor (goldpin), podające odpowiednio napięcie na czerwone, zielone i niebieskie struktury LED w każdym z kanałów. Do zaprogramowania mikrokontrolera służy złącze Prog, a do złącza RS/USB należy podłączyć konwerter USB<->RS-232. Do tego złącza mozliwe jest też podłączenie klasycznego portu RS-232, wymagane jest tylko zastosowanie układu dopasowującego poziomy logiczne (MAX232) do standardów zgodnych z interfejsem RS-232.

Ponieważ urządzenie w wersji podstawowej wykorzystuje tylko jednokierunkową transmisję danych, na schemacie znalazł się układ U2 (TSOP1736), wraz z elementami R25 (220R) i C7 (100uF). Dzięki temu możliwy jest odbiór transmisji RC5 z pilota i wysyłanie odpowiednich poleceń do komputera.

Złącze Z1 (ARK) to punkt podłączenia zasilania dla całego układu. Masa układu została dodatkowo wyprowadzona na złączu Z2 (ARK) aby ułatwić podłączenie masy od wszystkich bloków LED. Kondensatory C3 (100uF), C4 (100uF), C5 (100nF) i C6 (100nF) stanowią filtr zasilania dla sterownika i bloków LED.

Schemat ideowy jednego z bloków LED znajduje się na rysunku poniżej:

Każdy z kanałów składa się z trzech trójkolorowych struktur LED (Diody D1 - D3) podłączonych równolegle. Ich prąd ograniczany jest za pomocą rezystorów R1 - R9 (330R lub 180R). Czerwone struktury LED mają mniejszą rezystancję szeregową (180R) w celu dopasowania (na oko) jasności wszystkich kolorów. Złącze RGB (goldpin) zapewnia kontakt diod LED ze sterownikiem.

Budowa:


Układ sterownika z powodzeniem można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Montaż sterownika jest klasyczny, a kolejność elementów może być dowolna. Na początku dobrze jest zacząć od montażu wszystkich tranzystorów, a następnie odpowiadające im rezystory. Pod mikrokontroler dobrze jest zastosować podstawkę. W dalszej kolejności należy wlutować wszystkie pozostałe kondensatory i rezystory, a na samym końcu złącza ARK i goldpin. Pomocą w konstrukcji może okazać się schemat montażowy dostępny tutaj.

Bloki LED można z powodzeniem zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Montaż płytek z diodami nie jest skomplikowany, należy go rozpocząć od wlutowania rezystorów. Przy diodach RGB należy zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość (katoda to najdłuższa z 4 nóżek). Po zmontowaniu całego bloku należy go sprawdzić za pomocą zasilacza 5V, gdyż zarzyło się że jedna z diod nie była do końca sprawna (jeden kolor uszkodzony). Tak samo postępujemy z montażem pozostałych bloków (razem 8 sztuk). Pomocą w konstrukcji może okazać się schemat montażowy dostępny tutaj.

Sterownik można umieścić w dowolnej obudowie z tworzywa. Jako obudowę diod LED wygodnie jest zastosować ramkę z rurki hydraulicznej, gdyż łatwo można ją połączyć w całość za pomocą kolanek. W rurce wycięte są duże otwory, tak aby zmieściły się całe płytki (3 kanały od góry, 2 na bokach i jeden od spodu), a wycięte fragmenty zastąpione są kalką techniczną, rozpraszającą światło z diod RGB. Do zasilania całości nie wystarczy port USB (w przypadku zastosowania przejściówki USB<->RS-232), należy wykonać dodatkowy zewnętrzny zasilacz 5V, lub podłączyć układ do zasilacza w komputerze. Połączenia bloków LED do płytki sterownika można wykonać za pomocą przewodu taśmowego, poza masą którą lepiej zrobić grubszym przewodem (lub kilkoma w taśmowymi)

Wielkości płytek z diodami LED są wyliczone dla 24 calowego monitora, można jednak skrócić trochę płytki, stosując dwie diody na kanał. Będzie można wtedy zamontować taki układ na dowolnym monitorze. Drugim rozwiązaniem jest przyklejenie płytek z diodami bezpośrednio do monitora, kanały wtedy mogą trochę na siebie zachodzić (nie sprawdzałem jaki jest efekt w takim przypadku).

Wykaz Elementów:


Sterownik:


2x Złącze śrubowe ARK2(podwójne)
1x Listwa Goldpin 1x3
1x Listwa Goldpin 1x4
1x Listwa Goldpin 1x5
3x Listwa Goldpin 1x8
24x 3,3k
1x 220R
2x 22pF
2x 100nF
3x 100uF Elektrolit
1x Rezonator Kwarcowy 16MHz
1x Odbiornik Podczerwieni TSOP1736
24x BC516
1x Mikrokontroler ATMEGA16 + Podstawka

Bloki LED:


24x 180R
48x 330R
24x Dioda LED RGB (wspólna katoda)

Programowanie:


Kod Źródłowy do sterownika został napisany w BASCOM AVR firmy MCS Electronics (http://www.mcselec.com/). Program przedstawiony jest poniżej:

'************* Konfiguracja uC *****************
'***********************************************
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 16000000
 
$baud = 9600
 
Config Porta = &B11111111 : Porta = &B11111111
Config Portb = &B11111111 : Portb = &B11111111
Config Portc = &B11111111 : Portc = &B11111111
Config Portd = &B00000010 : Portd = &B11111111
 
Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
Enable Timer1 : On Timer1 Prztimer1
 
On Int0 Przzew0 Nosave
Config Int0 = Low Level
Enable Int0
 
Config Rc5 = Pind.2
 
Enable Interrupts
'********** Konfiguracja uC Koniec ************
 
'****************** Nazwy *******************
'***********************************************
Rd Alias Porta
Gd Alias Portb
Bd Alias Portc
'************* Nazwy Koniec ****************
 
'****************** Zmienne *******************
'***********************************************
Dim Licznik As Byte
Dim Rled(8) As Byte , Bled(8) As Byte , Gled(8) As Byte
Dim Flaga_przejscia As Bit
Dim Dzielnik As Byte
Dim Licz_err As Byte
 
Dim Bled_rs(8) As Byte
Dim Gled_rs(8) As Byte
Dim Rled_rs(8) As Byte
Dim Kanal As Byte
Dim W(2) As Byte
Dim D As Byte , N As Byte
Dim I As Byte , K As Byte , J As Byte
 
Dim Komenda As Byte , Adres As Byte
Dim Odebrano As Bit
 
Dim Kolor_r As Byte
Dim Kolor_g As Byte
Dim Kolor_b As Byte
 
Dim Dziel_przejscia As Byte                 'ustawiany dzielnik
 
'************* Zmienne Koniec ****************
 
'************ Warunki Poczatkowe ***************
'***********************************************
Dziel_przejscia = 100
N = 1
'******* Warunki Poczatkowe Koniec ***********
 
'************** Petla glowna ******************
'***********************************************
Do
 
 D = Inkey()
 If D > 0 Then
  W(n) = D
  Incr N
  If N = 3 Then
   N = 1
   '********************   dwa dajty: [kanal,red][green,blue] po 4 bity
   Kanal = W(1)
   Shift Kanal , Right , 4
   If Kanal < 9 Then
    Rled_rs(kanal) = W(1) And &B00001111
    Gled_rs(kanal) = W(2)
    Shift Gled_rs(kanal) , Right , 4
    Bled_rs(kanal) = W(2) And &B00001111
 
    Rled_rs(kanal) = Rled_rs(kanal) - 1
    Rled_rs(kanal) = Rled_rs(kanal) * Rled_rs(kanal)
    Gled_rs(kanal) = Gled_rs(kanal) - 1
    Gled_rs(kanal) = Gled_rs(kanal) * Gled_rs(kanal)
    Bled_rs(kanal) = Bled_rs(kanal) - 1
    Bled_rs(kanal) = Bled_rs(kanal) * Bled_rs(kanal)
   Else
    'ustawienia
    If Kanal = 9 Then Dziel_przejscia = W(2)
 
   End If
   '********************
  End If
 End If
 
 If Flaga_przejscia = 1 Then                'robi przej?cia p?ynne kolorow
  Flaga_przejscia = 0
 
  For I = 1 To 8
   If Bled(i) > Bled_rs(i) Then Decr Bled(i)
   If Bled(i) < Bled_rs(i) Then Incr Bled(i)
 
   If Rled(i) > Rled_rs(i) Then Decr Rled(i)
   If Rled(i) < Rled_rs(i) Then Incr Rled(i)
 
   If Gled(i) > Gled_rs(i) Then Decr Gled(i)
   If Gled(i) < Gled_rs(i) Then Incr Gled(i)
  Next N
 
 
  If N = 2 Then                      'error odczytu, jak nie odebra? parzystej liczby bajtow
   Incr Licz_err
   If Licz_err >= 5 Then
    Licz_err = 0
    D = Inkey()
    D = Inkey()
    D = Inkey()
    D = 0
    N = 1
   End If
  End If
 
 End If
 
 
 If Odebrano = 1 Then
  If Adres = 0 Then                    'pilot o adresie 0
   Bled(1) = 100 : Bled(2) = 100 : Bled(3) = 100 : Bled(4) = 100 : Bled(5) = 100 : Bled(6) = 100 : Bled(7) = 100 : Bled(8) = 100
   Rled(1) = 100 : Rled(2) = 100 : Rled(3) = 100 : Rled(4) = 100 : Rled(5) = 100 : Rled(6) = 100 : Rled(7) = 100 : Rled(8) = 100
   Gled(1) = 100 : Gled(2) = 100 : Gled(3) = 100 : Gled(4) = 100 : Gled(5) = 100 : Gled(6) = 100 : Gled(7) = 100 : Gled(8) = 100
   Printbin Komenda
  End If
  Odebrano = 0
  Enable Int0
 End If
 
 
Loop
End
'************ Petla glowna Koniec **************
 
'************ Przerwanie timer 0 ***************
'***********************************************
Prztimer1:
 Timer1 = 65286
 
 Incr Licznik
 If Licznik = 100 Then Licznik = 0
 
 For K = 1 To 8
  J = K - 1
  If Licznik < Rled(k) Then Set Kolor_r.j Else Reset Kolor_r.j
  If Licznik < Gled(k) Then Set Kolor_g.j Else Reset Kolor_g.j
  If Licznik < Bled(k) Then Set Kolor_b.j Else Reset Kolor_b.j
 Next K
 
 Incr Dzielnik
 If Dzielnik = Dziel_przejscia Then
  Dzielnik = 0
  Set Flaga_przejscia
 End If
 
 Rd = Not Kolor_r
 Gd = Not Kolor_g
 Bd = Not Kolor_b
 
Return
'******** Przerwanie timer 0 Koniec ************
 
'************  Inne Etykiety  ***************
'***********************************************
 
Przzew0:
 Disable Int0
 Enable Interrupts
 Getrc5(adres , Komenda)
 Komenda = Komenda And &B01111111
 Odebrano = 1
Return

Ustawienia fusebitów mikrokontrolera ATMEGA16 przedstawione są poniżej: (zrzut z programu Burn-O-Mat)

Obsługa:

Obsługa i instalacja programu współpracującego z Mirlight, znajduje się na stronie autora: http://grizz.pl/mirlight. Tam też należy kierować pytania odnośnie działania programu.

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Sterownik Schemat67.6 KB
Sterownik Płytka23.36 KB
Sterownik Płytka (odbicie lustrzane)23.36 KB
Sterownik Płytka (3 na stronie)64.86 KB
Sterownik Montowanie32.26 KB
Blok LED Schemat17.66 KB
Blok LED Płytka6.79 KB
Blok LED Płytka (odbicie lustrzane)6.84 KB
Blok LED Płytka (8 na stronie)34.48 KB
Blok LED montowanie8.39 KB
Kod Źródłowy4.86 KB
Program po Kompilacji (BIN)2.34 KB
Program po Kompilacji (HEX)6.6 KB
Kod źródłowy (Wersja 2009.11.15) Działa z nowym programem4.36 KB
Kod źródłowy (Wersja 2009.11.21) Działa z nowym programem, pilot działa4.41 KB
Kod źródłowy (Wersja 2010.03.20) Działa z nowym programem, pilot działa +autowykrywanie portu4.51 KBPortret użytkownika kubus1203

Mirlight NARESZCIE!!!

Nareszcie się doczekałem!! :)
Jak tylko skończą mi się matury to zacznę organizować wszystko co potrzebne :)

Dobra robota!!

-

Jeśli szukałeś i nie znalazłeś to znaczy ze kłamiesz!

Portret użytkownika White

Gratulacje.

Pełen szacuneczek, to jest naprawdę projekcik niczego sobie.Efekt bardzo fajniuśny.Z chęcią bym sobie go zrobił już ale niestety budżet dostał po głowie wiec trzeba czekać.Chwilowo nie nasuwaja się zadne pytania i przemyślenia ale w razie czego będziem pytać.
Pzdr i gratulacje dobrego projektu.

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight

Narazie jeszcze dalej się to testuje :) Oprogramowanie jszcze jest w wersji roboczej :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika grizz

Jeszcze link do programu

Jeszcze link do programu umieść.

http://github.com/grizz-pl/mirlight

Portret użytkownika gosc

Super

Super projekt. Jestem pelen podziwu, coraz to ambitniejsze projekty. Zastanawialem się czy takie diody nie byly by lepsze http://allegro.pl/item630801110_100x_rgb_led_super_flux_fi_5mm_wsp_anoda_katoda.html ?
Może w wolnej chwili powstała by płytka pod takie diody ?! :)

Pozdrawiam i życze dalszych sukcesów

Portret użytkownika grizz

Byłyby... to jest wersja

Byłyby... to jest wersja testowa... przy jej budowie i użytkowaniu wyszła masa niuansów. Poczytaj jeszcze odpowiedzi pod wpisem na blogu dt. tego projektu. http://mirley.firlej.org/blog_mirlight

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight

Nie testowałem takich diod jeszcze poniważ zamówiłem najtańsze na sam początek :). Jak wiadomo diody RGB mają w sobie 3 struktury świecące obok siebie. Daje to o sobie znać i bez dobrego rozpraszania widać poszczególne kolory, zamiast np. Białego. Kalka techniczna znacząco poprawiła sprawę ale jednak nie jest to i tak dokładnie biały kolor. Nawet samo ułożenie diody (obrócenie wokół osi) daje inny odcień koloru. Myślę że taka dioda z soczewką powinna jeszcze poprawić sytuacje :)

Ps. pomysle nad płytką ale narazie nie wiem kiedy :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Michał

Taśma teflonowa

Hey!
Na początku gratuluję ;-)
A co do rozpraszani światła, to w hydraulicznym chyba znajdziesz taśmę teflonową koloru białego. Owiń nią diody. Nieźle miesza barwy ;-)
Pozdrawiam!
Michał

Portret użytkownika Michał

Kurde, zróbcie coś żebym nie

Kurde, zróbcie coś żebym nie miał tej głupiej miny przy komentarzu ;]

Portret użytkownika alex

pieknie się prezentuje, małe

pieknie się prezentuje, małe pytanko jak zrozumiałem to kolorki same się zmieniają a jeśli tak to czy można to podłączyć do telewizora?

Portret użytkownika White

Re:mirlight

Niestety do telewizora nie da rady.Prezentowany układ nadaje się do komputera z komunikacją poprzez RS-232 lub konwenter USB-Rs232.

!!!!!
Jeżeli chodzi o avatar bo tak się nazywa twoja mina to polecam się zarejestrować i wybrać sobie dowolne zdjęcie jakie ci pasuje w opcji wybór avataru.
pzdr.

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika serv_

RGB/YPrPb

Witaj!
Cóż... Wreszcie skończone, ale nadchodzę z odrobiną krytyki, która mam nadzieję że się przyda.
Nad konstrukcją mechaniczną się nie postarałeś... mogło to być mniejsze, Ale to jest pikuś ;)

Głównie troszkę się zmartwiłem że nie pomyślałeś o komunikacji poprzez RGB (w starych telewizorach) lub YPbPr (w nowych)... A mogło być tak pięknie... ;)
Zawsze to jakby ktoś chciał się podpiąć do kompa, są przejściówki D-SUB->RGB, są DVI->YPbPr, są SVideo->RGB... A więc uniwersalnie a za razem bardziej praktycznie :)

Poważną rzeczą która wg mnie jest zbędna jest program... No bo po co zaśmiecać sobie dysk jakimiś zbędnymi aplikacjami, skoro projekt można rozwiązać inaczej, lepiej.

Niepotrzebną pierdołą wydają mi się te niezależne bloki funkcjonalne... Nie lepiej żeby te kolory się zmieszały i wyszło coś pośredniego? Bo z tego co widzę to niezła kaszana z tego wychodzi :(

Projekt naprawdę fajny... Ale wg mnie nie wart budowy i wymagający gruntownej przeróbki.
Pozdrawiam!

-

-Mamo, zrób mi kanapkę.
-Sam sobie zrób.
-SUDO Mamo, zrób mi kanapkę.
-OK.

Portret użytkownika grizz

1. Czytałeś opis? To wersja

1. Czytałeś opis? To wersja testowa, jak powstawała wychodziły dopiero rożne problemy i pomysły.

2. Projekt nie miał być pod telewizor, i rozwiązanie proponowane przez Ciebie wcale nie było by bardziej praktyczne.

3. Jasne, ze można, ale program daje większa elastyczność i wygodę. Zwłaszcza, że i tak potrzebna jest obsługa pilota do sterowania odtwarzaczem w komputerze.

4. ? Chcesz robić jeden kolor? Te bloki działają świetnie (pomijając kwestie odpowiedniego obrócenia diód i ułożenia ich - była mowa o tym w opisie), nie widać tego na zdjęciach, ani filmie niestety.

5. Przerób pochwal się.

6. Masz zgode na sygnaturę z linkiem?

Portret użytkownika kubus1203

Re: Mirlight

serv_ przeczytaj uważnie opis i dopiero zacznij pisać. Założeniem projektu było zrobienie Domowego Ambilighta pod komputer.
"Nie lepiej żeby te kolory się zmieszały i wyszło coś pośredniego? Bo z tego co widzę to niezła kaszana z tego wychodzi :(" Nie wiem czy w ogóle wiesz jak działa prawdziwy Ambilight, a nazywasz to kaszanką. Ten projekt działa jeszcze lepiej od prawdziwego, ponieważ ma aż osiem kanałów. Gdyby autor chciał zbudować Ambilight pod TV to zapewne by go zbudował. Powinieneś krytykować wykonanie wg pomysły autora, a ty krytykujesz wykonanie niezgodne z twoimi pomysłami.

-

Jeśli szukałeś i nie znalazłeś to znaczy ze kłamiesz!

Portret użytkownika serv_

RE:

A czy ja się tu wykłócam? Ja tylko sugeruję co można przerobić żeby to było w miare fajne... Mogę się też mylić - po to są tez inni żeby poprawiać, a Wy od razu na mnie skaczecie ;p

Panowie! Krytyka może być pomysłem a pomysł krytyką - i tu się koło zamyka.

A ta kaszana... To w sumie może wychodzić też przez diody o małym kącie świecenia... Jakby one delikatnie choć przez siebie przenikały... No mogłoby to wyglądać innacej... Ale piszę mogłoby bo sam nie wiem ;)

-

-Mamo, zrób mi kanapkę.
-Sam sobie zrób.
-SUDO Mamo, zrób mi kanapkę.
-OK.

Portret użytkownika mirley

Re: Mirligth

To tak... Po pierwsze tak jak napisał grizz projekt nie miał być pod telewizor, bo po pierwsze wogóle go nie oglądam, a po drugie nie chcę budować nic co zajmie mi złącze DVI lub DSUB, chociaż po chwili namysłu pomysł wcale nie jest taki zły. Wymaga poprostu znacznie dużo pracy i testów... najlepiej było by wykorzystać S-Video

Odnośnie obudowy to musiałem jakoś zawiesić te diody na monitorze aby zobaczyć jaki to efekt daje i naprawdę jest super... Zwykły Ambilight ma jeden kolor a mi to nie odpowiada. Zrobiłem coś na wzór Philips Aurea Poza lepszą obudową to wiele się to nie różni :) Dodatkowo zdjęcie strasznie pogarsza efekt całości. Kolory na łączeniach kanałów znakomicie się mieszają tworząc kolory pośrednie. Na rogach ekranu tylko drobne niedoróbka.... są ciemniejsze obszary.

jeśli chodzi o zaśmiecanie komputera programami to myślę że ten prosty skrypt niejest problemem. Pod linuxem śmiga i nie ma problemu :) a o to mi chodziło, pod windowsem przy okazji też właśnie dzięki temu że to python :)

Jeszcze co do konstrukcji mechanicznej to mam jeszcze pomysł umieszczenia tego na jednaj płytce razem z diodami RGB, ale to późniejsza kwestia... może w wakacje

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika serv_

RE:

Wiesz... Tak myślałem czy nie przysiąść nad przeróbką tego projektu i zrobić go na YPbPr... Jest to często wykorzystywane w LCD i plazmach "telewizyjnych" a więc myślę że by zaciekawiło niejednego telemaniaka elektro-konstruktora. Chociaż SVideo też nie jest głupim rozwiązaniem, bo bez problemu można by było go podłączyć przez przejściówkę np. przez SCART :)
Choć w SVideo jest tylko wysyłany sygnał luminancji i chrominancji... czyli 4 piny łącznie z masą... Nie wiem czy byłoby to takie proste ;)
Pozostaje też kwestia odczytania tego sygnału... Podejrzewam że coś na zasadzie matrycowej.

Apropo kostrukcji mechanicznej to w sumie tak zażartowałem bo rozumiem że chodziło o zaprezentowanie efektu i jest to do dopracowania... Z resztą każdy może ją zrobić na swój sposób ;)
Podejrzewam, że zastosowanie diod 100* albo 120* dałoby super efekt.

Jeszcze taka prośba: Dałbyś radę sfilmować efekty w jakiejś godziwej jakości ukazującej pełne efekty? Np. przy włączonym jakimś kolorowym filmie czy animacji.

Pozdrawiam!

-

-Mamo, zrób mi kanapkę.
-Sam sobie zrób.
-SUDO Mamo, zrób mi kanapkę.
-OK.

Portret użytkownika grizz

Na blogu (

Na blogu ( http://mirley.firlej.org/blog_mirlight ) masz film... ale niestety jakość spowodowana kiepskim sprzętem sprawia, że wyglada to fatalnie.

W rzeczywistości nie ma, ani krzty migania.

Portret użytkownika serv_

RE: Ambilight

Kurcze tak mnie widzę tu przekonujecie że chyba zrobię sobie tą zabaweczkę...
I będę ją próbował przerobić :)

Mirek w razie czego służysz pomocą przy Bascomie w razie konkretnej koncepcji? ;)

-

-Mamo, zrób mi kanapkę.
-Sam sobie zrób.
-SUDO Mamo, zrób mi kanapkę.
-OK.

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight

Zawsze służę pomocą ale teraz nie zabieram się już za nic nowego, Tylko to co rozpocząłem :) Może w wakacje zrobię lepszy filmik z działania urządzenia, teraz nie mam na czym tego zrobić. Odnośnie tego SVideo to tylko taki strzał bo sam dokładnie nie wiem jak działa... narazie nie jest to istotne.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika grizz

BTW S-video jest już passe...

BTW S-video jest już passe... Trzeba by hdmi rozpracować :D

Portret użytkownika serv_

RE:HdMI

HDMI Panie Grizz to technologia przejściowa której może i lepiej nie ruszać bo zaraz będzie coś nowego... A sposób na SVideo albo YPbPr zawsze się znajdzie :)

-

-Mamo, zrób mi kanapkę.
-Sam sobie zrób.
-SUDO Mamo, zrób mi kanapkę.
-OK.

Portret użytkownika MULTI

NIC DODAC NIC UJAC TYLKO

NIC DODAC NIC UJAC TYLKO GRATULACJE SUPER CI TO WYSZLO MIREK:) HEH MOZE KIEDYS TO WYPROBUJE. POZDRO.

Portret użytkownika Dymbol1992(elektroda.pl)

Propozycja co do lampy

A ja do kolegi mam taka propozycje ze tak to nazwe. Jak by użyć odpowiednich fotorezystorów i dyskretnie je gdzieś zamątowac przed ekranem żeby odbierały barwy kolorów i w taki sposób można by to zrobić do telewizora

Portret użytkownika serv_

RE: Fotorezystory

Witaj!

Niestety... W sumie na fotorezystorach można byłoby to zrobić ale to przerost formy nad treścią a już o tych "dyskretnych miejscach" nie wspominając...

Pozdrawiam!

-

-Mamo, zrób mi kanapkę.
-Sam sobie zrób.
-SUDO Mamo, zrób mi kanapkę.
-OK.

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight

Jakoś sobie nie wyobrażam gdzie miały by być te fotorezystory... chyba w ramie telewizora :) Poza tym to tak sie fajnie mówi ale cała masa problemów by z tym była. Wogóle to już prędzej fototranzystory, ale znowy one mają maksymalną czułość w podczerwieni.... i tak źle i tak niedobrze.

Jak już miałbym robić coś takiego do telewizora (a pewnie nie zrobię) to wykorzystał bym napewno sygnały wideo z eurozłącza itp.

Ps. Czytać regulamin :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Daro

Połączenia

Witam, zacznę od tego ze pomysł godny pochawały. Moim zdaniem podświetlenie jest takie jakie byc powinno, mi też nie podoba się podświetlenie z wykorzystaniem katod. Mam pytanie czy połączenia pomiędzy poszczególnymi blokami są dowolne, tzn. blok 1 z dowolnymi sygnałami RGB płytki sterownika, w jakiej kolejności powinno się łaczyć bloki z płytką sterownika? pozdrawiam.

Jescze mam pytanie odnośnie programowania tej atmegi, jakie fusebity zaznaczyc? Bo nie wydaje mi się by nie trzeba było.

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight

Słuszne pytanie zapomniałem tego dopisać. Kanały numerowane są zgodnie z ruchem wskazówek zegara począwszy od lewego dolnego rogu ekranu. Z lewej są kanały 1 i 2 , z góry 3,4 i 5, z prawej 6 i 7, a u dołu jest kanał 8. Podłączenie do płytki sterownika jest zgodnie z numeracją portów mikrokontrolera. Wykorzystane są całe porty a zatem:

Kanał 1: (G=Portb.0, B=Portc.0, R=Porta.0)
Kanał 2: (G=Portb.1, B=Portc.1, R=Porta.1)
....
Kanał 8: (G=Portb.7, B=Portc.7, R=Porta.7)

O fusebitach też niestety zapomniałem, umieszczę odpowiedni zrzut jak znajdę trochę czasu.

Ps. Zaloguj się i edytuj post, pisanie jedego pod drugim jest niedozwolone

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Daro

Program

Witam, mam pytanko jaki program użyłeś do obsługi tego mirlight'a ?
Pozdrawiam.

Portret użytkownika grizz

Re: Program

Portret użytkownika mirley

Re: Fusebity Mirlight

Dodałem zrzut z fusebitami z programu Burn-O-Mat, powinno wystarczyć :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika grizz

Wstępny opis programu:

Wstępny opis programu: http://grizz.pl/mirlight

Portret użytkownika gosc

Oporniki

Mirley, na 9 zdjęciu widzę koło gniazda jakieś oporniki przy przewodach. Możesz napisać po co one są, bo nigdzie nie mogę się doszukać.
-----
Witam, mam pewną propozycję dotyczącą programu. Jako, że niektórzy używają mniejszych monitorów, to 3 moduły na górze monitora nie zmieszczą się, więc można zrobić z każdej strony po 2, a w programie dorobić opcje dla takiego układu diod. Co o tym myślisz?

[Edytowałem, Regulamin punkt 3.8f]

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight

Te oporniki to nic innego jak fragment konwertera poziomów (dwutranzystorowego) potrzebnego do pracy z Rs232. Miał tam byc konwerter USB-Rs232 ale nie chciał działać na 64 bitowym Arch'u. Do złącza RS/USB na schemacie należy dołączyć jakiś konwerter poziomów, może być taki z układem max232.

Jeśli chodzi o opcję w programie to już istnieje taka możliwość, wystarczy odpowiednio ustawić pola w pliku tekstowym, ale o tym można zapytać też tutaj

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Re: Mirlight

Czy używając Windowsa, wystarczy do gniazda podpiąć konwerter rs232-usb i nie trzeba dołączać żadnego konwertera poziomów z max 232?

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight

Jeśli masz na myśli windows XP i konwerter USB_Rs232 z mojej strony to tak. Wystarczy go odpowiednio podłączyć do złącza w mirlight'cie i będzie ok. Co do innych konwerterów to nie jestem pewien.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Badowsky

Tranzystory

A czy te tranzystory można zastąpić BC557 lub BC327?

-

mBadowsky

Portret użytkownika mirley

Re: Tranzystory

Możesz dać dowolne tranzystory PNP ale pamiętaj aby ich wytrzymałość prądowa było odpowiednia. Każdy tranzystor zasila 3 diody więc jak zabardzo prąd zwiększysz to zwykły BC557 może nie starczyć. W najprostszym przypadku gdy prąd na diodę nie przekroczy 20mA to wystarczy popularny BC557 lub 556

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Badowsky

Tranzystory

No tak właśnie widziałem ze ten BC557 ma 100mA ale w takim razie może Bc327 który ma 500mA. Pytam o nie bo koleś na allegro ma je razem z diodami rgb i to dość tanio - 1.30zl. A dość ciężko z tego co patrzyłem znaleźć ze wspólną katodą.

-

mBadowsky

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight

Jak już napisałem może być dowolny tranzystor PNP. Diody ze wspólną anodą też dało by się podłączyć i w kolejnej wersji urządzenia napewno je wykorzystam.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Badowsky

Co będzie nowego w nowszej

Co będzie nowego w nowszej wersji mirlight'a?

-

mBadowsky

Portret użytkownika mirley

Re: Mirllight

Narazie planowałem zastosować diody ze wspólną anodą, aby móc użyć ULN zamiast tranzystorów. Poza tym wszystko chciałem dać na jednaj dużej płytce (A4), będącej jednocześnie konstrukcją mechaniczną. Ewentualnie moduły muszą się łączyć za pomocą jakiegoś szybkiego złącza, bo lutowanie przewodów może doprowadzić do nerwicy konstruktora

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika grizz

zestaw zadań, ulepszeń

http://github.com/grizz-pl/mirlight/issues

Pod powyższym linkiem znajduje się zestaw zadań, ulepszeń, które pojawią się jeszcze w programie.

Można dodawać nowe ;) (może być po polsku)

Portret użytkownika gadula

Nowa wersja..

Na wstępie napiszę tylko, że podziwiam ten projekt, tak jak i inne Twojego autorstwa :)
Ale do sedna, czy w nowej wersji będą jeszcze jakieś elektryczne zmiany oprócz wymiany tranzystorów na ULN, a co za tym idzie nowe funkcje? Bo zaprojektowałem sobie na szybko płytkę pod elementy SMD, i teraz zastanawiam się, czy robić na tranzystorach, czy jednak opłaca się czekać na nową wersję :)
Co do ulepszeń, to napiszę już tutaj od razu.
- Miłą opcją by była lampka nocna. Jak już zostanie dodana obsługa traya, to można by było tam wybrać opcję świecenia ciągłego i kolor na który będą świecić diody, najlepiej zmieniany płynnie. No i na deser jeszcze regulowana jasność :) Taki przydatny bajer gdy siedzimy przed kompem po ciemku.
- Implementacja DBUS, i wykorzystywanie Mirlighta do świetlnego powiadamiania np o nowych wiadomościach w komunikatorze, nowej poczcie, itp

Portret użytkownika grizz

Quote:- Miłą opcją by była

Quote:
- Miłą opcją by była lampka nocna. Jak już zostanie dodana obsługa traya, to można by było tam wybrać opcję świecenia ciągłego i kolor na który będą świecić diody, najlepiej zmieniany płynnie. No i na deser jeszcze regulowana jasność :) Taki przydatny bajer gdy siedzimy przed kompem po ciemku.
- Implementacja DBUS, i wykorzystywanie Mirlighta do świetlnego powiadamiania np o nowych wiadomościach w komunikatorze, nowej poczcie, itp

Niop ładnie...

funkcja lampki będzie, (patrz link z poprzedniego posta) ale raczej nie do siedzenia przy kompie, bo do tego jest normalny tryb, choć w sumie proste wybieranie kolorów raczej tez będzie :) ale to w wersji 1.0 raczej

dbus w sumie... można by go rozpracować w końcu :D ale to juz w wersji >1.0

Jak masz jeszcze jakieś pomysły to wpisuj je bezpośrednio na githuba. (Dwa powyższe zaraz dopisze.)

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight

Widzę że kolega ma dobre pomysły odnośnie zwiększenia funkcjonalności urządzenia.... Odnośnie części sprzętowej to wymiana tranzystorów na ULN ułatwia montaż całości, dodatkowo muszę pomysleć nad ulepszeniem oprogramowania części sprzętowej a przedewszystkim zamontowanie mostka USB-RS232 od razu na płytce(powinno wyeliminować to czasami pojawiające się błędy transmisji), tak aby podłączenie było tylko poprzez USB + oczywiście zasilacz zewnętrzny. Poza tym narazie więcej nic nie wymyśliłem.... Na drugą wersje trzeba będzie poczekać ale oprogramowanie będzie kompatybilne z wersją wcześniejszą albo będzie to do wyboru w opcjach

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Badowsky

Nowe pomysły...

Wydaje mi się, że dużo można takich nowych pomysłów zasugerować..
Ciekawy efekt byłby gdyby urządzenie to mogło pełnić role wizualizacji podczas odtwarzania muzyki
(fajnie np. by wyglądały boczne panele na których światło "wznosiłoby" się i "opadało" w rytm muzyki).

-

mBadowsky

Portret użytkownika grizz

hmm to akurat mnie nie rusza

hmm to akurat mnie nie rusza i jeżeli miałoby się pojawić to dopiero w dalekiej przyszłości.

Portret użytkownika gosc

Witam, po pierwsze gratuluje

Witam, po pierwsze gratuluje projektu!
I mam takie małe pytanie, czy ma ktoś z Was (Mirley lub ktoś kto już to zbudował) możliwość zaprezentowania jak działa to w grach? Wszystko jedno jaka byle zaprezentować działanie.
Z góry dzięki i życzę powodzenia w dalszych projektach.

Portret użytkownika grizz

Działa tak jak z filmami :D

Działa tak jak z filmami :D tzn fajnie :) Przy czym było testowane na opengl i directX w trybie windowed.