Mirlight 2 (Domowy Ambilight)


10
Ocena: None Średnia: 10 (9 głosujących)

Przedstawiony układ jak sama nazwa wskazuje jest domowej konstrukcji Ambilight'em. Jest to druga wersja opisywanej w ubiegłym roku Mirlight'a wyposażona w kilka modyfikacji. Całość oparta jest o mikrokontroler jednoukładowy ATMEGA16 i zestaw trójkolorowych diod LED. Urządzenie składa się ze sterownika i połączonych z nim modułów diodowych, po trzy diody połączone równolegle. Mirlight 2 posiada 8 niezależnych kanałów generujących barwy w zależności od średniego koloru na brzegach ekranu. Posiada również dodatkowe wyjście dla ostatniego kanału, przez co można podłączyć dwa moduły u dołu ekranu. Łączność z komputerem zapewnia interfejs USB przez wbudowany konwerter USB<->RS-232 firmy FTDI. Oprogramowanie sterujące zostało napisane w języku Python i działa z powodzeniem pod systemem Windows i Linux (Testowane było pod Archlinux i PLD Titanium, w wersjach 64-bitowych). Program sterujący umożliwia zdefiniowanie obszarów uśredniania koloru dla każdego z kanałów, oraz konfigurację szybkości przejść kolorów, potrzebną, gdy obraz na ekranie zmienia się bardzo szybko. Dodatkowo urządzenie ma możliwość odbioru transmisji RC5 i sterowanie odtwarzaczem filmów. Działanie zarówno części sprzętowej, jak i programu uległo znacznej poprawie. Odświeżanie kolorów jest teraz zdecydowanie szybsze, przy jednoczesnym wyeliminowaniu błędów w transmisji.

Działanie:


Schemat ideowy sterownika znajduje się na rysunku poniżej:

Sercem układu sterownika jest mikrokontroler U1 (ATMega16) wraz z rezonatorem kwarcowym X1 (16MHz) i kondensatorami C1 (22pF) i C2 (22pF). Złącze Prog umożliwia zaprogramowanie mikrokontrolera bez wyjmowanie procesora z podstawki. Układ U3 (FT232RL)jest konwerterem USB-RS232. Zapewnia on bezproblemową pracę pod wszystkimi systemami operacyjnymi i jednocześnie sam dba o poprawność transmisji po USB. Zarówno po stronie programowej jak i sprzętowej jego obsługa jest identyczna jak portu szeregowego. Złącze USB1 jest klasycznym gniazdem USB B, stosowanym w większości sprzętu komputerowego. Kondensatory C9 (10nF), C10 (100nF) i C11 (4,7uF) filtrują napięcie zasilania dla układu U3. Rezystory R4 i R5 są pomocne przy badaniu podłączenia kabla do portu USB, gdyż cały układ zasilany jest z zewnętrznego zasilacza 5V. R4 podciąga stan portu mikrokontrolera do potencjału masy jak wtyczka jest odpięta, a R5 uniemożliwia zasilanie procesora poprzez wyprowadzenie portu w przypadku gdy zewnętrzny zasilacz jest odłączony. Rezystory R2 (4,7k) oraz R3 (10k) odpowiedzialne są za dopasowanie poziomów logicznych miedzy standardami 5V i 3.3V (zwykły dzielnik rezystancyjny) oraz sterowanie wejściem reset układu U3. Dzięki temu niezależnie czy najpierw zostanie włączony kabel USB a potem włączone będzie zasilanie, czy odwrotnie, komputer poprawnie wykryje urządzenie w systemie. Złącze Z1 jest miejscem podłączenia zasilania 5V, przeważnie bezpośrednio z zasilacza w komputerze, gdyż taka ilość diod może w skrajnym przypadku pobierać prąd większy niż 1,6A. Kondensatory C5-C6(100nF) oraz C3-C4(100uF) filtrują napięcie zasilania. W drugiej wersji Mirlight'a zmienione zostały moduły diodowe na takie ze wspólną anodą. Uprościło to konstrukcję buforów wyjściowych poprzez zastosowanie układów U4-U6 (ULN2803). Kanały podłączone są do sterownika za pomocą tasiemek 10 żyłowych za pośrednictwem popularnych złącz FD10 i wtyczek FC10 (FC1- FC8, FC8B). Tak duże złącze zostało wybrane ze względu na łatwość montażu takich tasiemek i brak konieczności lutowania przewodów. W przypadku przeróbki czy wymiany kanału, wystarczy wyciągnąć wtyczkę. Rezystor R1 (220R) oraz kondensator C7 (100uF) stanowią obwody zasilania dla odbiornika podczerwieni U2 (TSOP1736).

Schemat ideowy jednego z paneli diodowych znajduje się na rysunku poniżej:

Diody D1-D3 wykonane w technologii SMD stanowią podstawę dobrego działania układu. Rozpraszanie barw w takich diodach jest znacznie lepsze niż w odpowiednikach do montażu przewlekanego. Rezystory R1-R9 ograniczają prąd poszczególnych struktur LED. R1, R4 i R7 (180R) mają mniejszą wartość aby zapewnić jednakową moc świecenia wszystkich barw (widzianą przez oko). Pozostałe rezystory mają wartość 330R. Wartości tych elementów mogą być zmieniane, w zależności od zastosowanych diod, tak aby zapewnić odpowiedni prąd na każdą ze struktur LED.

Budowa:


Układ sterownika z powodzeniem można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Montaż sterownika nie jest trywialny ze względu na obecność układu w bardzo małej obudowie SSOP28. Trzeba tutaj bardzo uważać przy wykonywaniu samej płytki, jak potem przy lutowaniu układu, zwracając uwagę na to aby zamontować go poprawnie (można skorzystać z rysunku montażowego w odbiciu lustrzanym bo układ jest od spodu). W drugiej kolejności należy wlutować wszystkie zworki (6 sztuk) oraz rezystory. Pod układ U1 dobrze jest dać podstawkę, podobnie jak pod bufory U4-U6. Kolejność pozostałych elementów jest dowolna, z tym że złącza FD10 dobrze jest zamontować na samym końcu. Pomocą w konstrukcji może okazać się schemat montażowy dostępny tutaj. Dla montażu SMD pomocny będzie także rysunek montażowy w odbiciu lustrzanym, dostępny tutaj

Panele diodowe z powodzeniem można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Wykonanie płytek z diodami wymaga zastosowania cienkiego laminatu, np 0.8mm, gdyż wtedy będzie można lekko wygiąć dany kanał i dopasować do krzywizny monitora. Montaż paneli diodowych (9 sztuk) nie jest trudny ale pracochłonny, gdyż wymaga przylutowania wielu elementów. W tym wypadku jest wiele możliwości montażu. Można wlutować rezystory klasycznie od strony elementów, a diody od strony ścieżek, lub wszystkie elementy umieścić po stronie ścieżek, jak pokazują fotografie. Złącze na taśmę (kątowe) musi być przylutowane od strony druku, i wymaga to niewielkiej wprawy i cienkiego grota lutownicy. Poza tym montaż płytek z diodami nie sprawi żadnego problemu. Pomocą w konstrukcji może okazać się schemat montażowy dostępny tutaj. Dla montażu SMD pomocny będzie także rysunek montażowy w odbiciu lustrzanym, dostępny tutaj

Jak już wcześniej wspomniano, układ zasilany jest napięciem 5V bezpośrednio z zasilacza komputerowego. Konstrukcja Mirlight'a 2 umożliwia jego zamontowanie z tyłu monitora bez żadnych dodatkowych elementów. Nie trzeba też żadnego materiału rozpraszającego światło. Przed przystąpieniem do połączenia całości, warto sprawdzić działanie każdego z modułów diodowych, czy wszystkie kolory we wszystkich diodach na pewno świecą i czy natężenie jest jednakowe. Przy zastosowaniu innych diod niż "LED RGB SMD PLCC 5060 3x Chip" trzeba dokładnie sprawdzić zgodność wyprowadzeń. Tasiemki należy tak zacisnąć aby przewodziły 1 do 1 (tak aby pierwszy pin jednej wtyczki był połączony z pierwszym pinem drugiej), zgodnie z rysunkiem poniżej:

Pierwsze piny w złączach FD10 (w sterowniku) mają być podłączone do koloru niebieskiego, piąte do czerwonego, a dziewiąte do zielonego. Złącze FD10 w panelach są na płytce narysowane w odbiciu lustrzanym gdyż ich montaż będzie przebiegał od strony druku. Oznaką dobrego działania urządzenia jest krótki błysk wszystkich diod na kolor biały w momencie włączenia zasilania. Układ prototypowy w stanie spoczynku, kiedy nie wyświetla żadnego koloru, wynosi około 30mA, a po zaświeceniu koloru białego 700mA. Zależy to tylko od użytych diod i prądu na jakim pracują. Rozmieszczenie kanałów przedstawione jest na rysunku poniżej:

Wykaz Elementów:

Sterownik:

1x Złącze Śrubowe ARK2(podwójne)
1x Listwa Goldpin 1x5 (Prog)
9x Złącze FD10
1x Złącze USB B (do druku)
1x 4,7k
3x 10k
1x 220R
1x 10nF
2x 22pF
4x 100nF
1x 4,7uF Elektrolit
3x 100uF Elektrolit
1x Rezonator Kwarcowy 16MHz
1x Odbiornik Podczerwieni TSOP1736
1x Mikrokontroler ATMEGA16 + Podstawka
3x Bufor Inverter ULN2803
1x FT232RL USB-RS232 konwerter

Kanały:

9x Złącze FD10, kątowe
27x 180R
54x 330R
27x Dioda LED RGB SMD PLCC 5060 3x Chip

Inne:

18x Złącze FC10 na taśmę
Przewód taśmowy wielożyłowy(szary)

Programowanie:


Kod Źródłowy do sterownika został napisany w BASCOM AVR firmy MCS Electronics (http://www.mcselec.com/). Program przedstawiony jest poniżej:

'************* Konfiguracja uC *****************
'***********************************************
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 16000000
 
'$hwstack = 100
'$swstack = 100
 
$baud = 38400
Config Serialin = Buffered , Size = 26
 
Config Porta = &B11111111 : Porta = &B11111111
Config Portb = &B11111111 : Portb = &B11111111
Config Portc = &B11111111 : Portc = &B11111111
Config Portd = &B11011010 : Portd = &B10011111
 
Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
Enable Timer1 : On Timer1 Prztimer1
 
On Int0 Przzew0 Nosave
Config Int0 = Low Level
Enable Int0
 
Config Rc5 = Pind.2
 
Enable Interrupts
'********** Konfiguracja uC Koniec ************
 
'****************** Nazwy *******************
'***********************************************
 
'Rd Alias Porta
'Gd Alias Portb
'Bd Alias Portc
 
'************* Nazwy Koniec ****************
 
'****************** Zmienne *******************
'***********************************************
Dim Licznik As Byte
 
Dim I As Byte
Dim Temp As Byte
Dim Tab_temp(25) As Byte
Dim Color(24) As Byte
Dim Tab_sum As Byte
Dim Conf_temp As Byte , Conf As Byte
Dim Send As Bit
 
Dim K As Byte , J As Byte
Dim Komenda As Byte , Adres As Byte
 
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Dim D7 As Bit
 
'************* Zmienne Koniec ****************
 
'************ Warunki Poczatkowe ***************
'***********************************************
'******* Warunki Poczatkowe Koniec ***********
 Wait 1
'************** Petla glowna ******************
'***********************************************
Do
 
 Portd.6 = Pind.5                      'daje 1 na reset Ft232 jesli jest wtyczka do usb wpięta i procesor jest zasilany
 
 If Ischarwaiting() = 1 Then
  Temp = Inkey()
  If Temp > 127 Then
   I = 0
   'Incr Z
   Tab_sum = Temp
   If Temp <> 128 Then Conf_temp = Temp And &B01111111 Else Conf_temp = 0
  Else
   Incr I
   Tab_temp(i) = Temp
   Tab_sum = Tab_sum + Temp
   If I = 25 Then
    Tab_sum = Tab_sum - Tab_temp(25)
    Tab_sum = Tab_sum / 2
    If Tab_sum = Tab_temp(25) Then
     'Incr D
     Stop Timer1
     For I = 1 To 24
      Color(i) = Tab_temp(i)
     Next I
     Start Timer1
     If Conf_temp <> 0 Then
      Conf = Conf_temp
      Conf_temp = 130
      If Conf = 2 Then Printbin Conf_temp
     End If
    End If
 
   End If
  End If
 End If
 
 If Send = 1 Then
  Send = 0
  If Adres = 0 Then Printbin Komenda
  'Portd.3 = Not Portd.3
  Enable Int0
 End If
 
Loop
End
'************ Petla glowna Koniec **************
 
'************ Przerwanie timer 0 ***************
'***********************************************
Prztimer1:
 Timer1 = 65286
 
 Incr Licznik
 If Licznik = 100 Then Licznik = 0
 
 If Licznik < Color(1) Then Set B.1 Else Reset B.1
 If Licznik < Color(2) Then Set B.2 Else Reset B.2
 If Licznik < Color(3) Then Set B.0 Else Reset B.0
 
 If Licznik < Color(4) Then Set B.4 Else Reset B.4
 If Licznik < Color(5) Then Set B.5 Else Reset B.5
 If Licznik < Color(6) Then Set B.3 Else Reset B.3
 
 If Licznik < Color(7) Then Set A.0 Else Reset A.0
 If Licznik < Color(8) Then Set A.1 Else Reset A.1
 If Licznik < Color(9) Then Set B.6 Else Reset B.6
 
 If Licznik < Color(10) Then Set A.3 Else Reset A.3
 If Licznik < Color(11) Then Set A.4 Else Reset A.4
 If Licznik < Color(12) Then Set A.2 Else Reset A.2
 
 If Licznik < Color(13) Then Set A.6 Else Reset A.6
 If Licznik < Color(14) Then Set A.7 Else Reset A.7
 If Licznik < Color(15) Then Set A.5 Else Reset A.5
 
 If Licznik < Color(16) Then Set C.6 Else Reset C.6
 If Licznik < Color(17) Then Set C.5 Else Reset C.5
 If Licznik < Color(18) Then Set C.7 Else Reset C.7
 
 If Licznik < Color(19) Then Set C.3 Else Reset C.3
 If Licznik < Color(20) Then Set C.2 Else Reset C.2
 If Licznik < Color(21) Then Set C.4 Else Reset C.4
 
 If Licznik < Color(22) Then Set C.0 Else Reset C.0
 If Licznik < Color(23) Then Set D7 Else Reset D7
 If Licznik < Color(24) Then Set C.1 Else Reset C.1
 
 Porta = A
 Portb = B
 Portc = C
 Portd.7 = D7
 
Return
'******** Przerwanie timer 0 Koniec ************
 
'************  Inne Etykiety  ***************
'***********************************************
 
Przzew0:
 Disable Int0
 Enable Interrupts
 Getrc5(adres , Komenda)
 Komenda = Komenda And &B01111111
 Send = 1
Return

Ustawienia fusebitów dla mikrokontrolera ATMega16 przedstawione są poniżej:

Jak już wcześniej wspominano, sam układ sprzętowy jest w istocie wyświetlaczem, sterowanym poprzez USB. Po odebraniu paczki danych mikrokontroler sprawdza jej sumę kontrolna i jeśli jest OK to wpisuje do tablicy wartości kolorów, aktualną barwę, wyświetlaną na ekranie. Do osiągnięcia pełni działania, układu wymagany jest program komputerowy, analizujący kolory z ekranu i wysyłający je do części sprzętowej.

Część Mechaniczna:

Konstrukcja mechaniczna układu nie sprawia tyle problemów jak miało to miejsce dla wcześniejszej wersji projektu. Mirlight 2 nie wymaga żadnej obudowy, a same płytki mogą być przymocowane do monitora za pomocą taśmy do luster (super mocna taśma dwustronna o strukturze piankowej). Z tego też powodu płytki paneli diodowych lepiej jeśli nie mają żadnych rezystorów po stronie elementów. Umożliwi to łatwe przyklejenie ich do monitora. Dodatkowo cienki laminat z którego zostały wykonane panele diodowe, umożliwi dopasowanie kształtu płytki do krzywizny z tyłu monitora.

Prowadzenie przewodów taśmowych należy dokładnie przemyśleć, żeby jak najmniej zakłócały one normalne użytkowanie monitora (np ni zasłaniały otworów wentylacyjnych itp). Aby uniknąć zbędnej plątaniny kabli sterownik powinien znaleźć się możliwie w środkowej pozycji za monitorem. Zdjęcia projektu przedstawiają propozycję montażu.

Obsługa:

Po wykonaniu układu sprzętowego należy ściągnąć oprogramowanie: http://github.com/grizz-pl/mirlight Dostępne są tam wersje źródłowe, a także plik wykonywalny (*.exe) na system Windows. Więcej na http://grizz.pl/mirlight

Testowanie:


Może się zdarzyć że układ mimo usilnych prób uruchomienia dalej nie chce działać. Można wtedy wykonać kilka testów:
 • Przy wyjętym z podstawki procesorze można podłączyć (za pomocą kawałka przewodu) +5V po kolei do wszystkich pinów stanowiących wyjścia kanałów (wejście ULN2803)
 • Sprawdzić podłączenia miedzy FT232 a mikrokontrolerem.
 • Sprawdzić komunikację z układem sprzętowym za pomocą programu Rs232 Tester. Prędkość transmisji powinna być 38400 ,a port taki jak w menadżerze urządzeń przypisany jest do mirlighta. W okno "wysyłanie N" wkleić należy zestaw danych:
  128
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  56

  potem kliknąć "Wyślij N". Kolory powinny zapalić się z mocą 10%

  Druga metodą jest skrypt w pythonie robiący to samo:

  #!/usr/bin/env python
  # -*- coding: utf-8 -*-
  #mirlight.test by grizz - Witek Firlej <a href="http://grizz.pl">http://grizz.pl</a>
  #ver. 0.1 2010.01.26
   
  import serial
  #conf:
  port = "/dev/ttyUSB01"
  data = [128, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 56]
   
  ser = serial.Serial(port, 38400, timeout=0)
   
  print data
  kod = ""
  for x in data:
      kod += chr(x)
  ser.write(kod)

  skrypt jest dodany do repozytorium mirlighta: https://github.com/grizz-pl/mirlight/blob/test/src/mirlight_test.py

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Sterownik Schemat55.02 KB
Sterownik Płytka27.13 KB
Sterownik Płytka (odbicie lustrzane)27.23 KB
Sterownik Płytka (4 na stronie)100.32 KB
Sterownik Montowanie33.89 KB
Sterownik Montowanie (odbicie lustrzane)33.98 KB
Panel diodowy Schemat18.19 KB
Panel diodowy Płytka5.84 KB
Panel diodowy Płytka (odbicie lustrzane)5.88 KB
Panel diodowy Płytka (8 na stronie)26.83 KB
Panel diodowy Montowanie7.29 KB
Panel diodowy Montowanie (odbicie lustrzane)7.33 KB
Kod źródłowy4.38 KB
Program po kompilacji (BIN)2.33 KB
Program po kompilacji (HEX)6.56 KB
Sterownik Punkty lutownicze14.52 KB
Sterownik Punkty lutownicze (odbicie lustrzane)14.64 KB
Panel diodowy Punkty lutownicze13.66 KB
Panel diodowy Punkty lutownicze (odbicie lustrzane)13.71 KBPortret użytkownika lekto

Załączniki mają inne nazwy

Załączniki mają inne nazwy niż co co zawierają.

Portret użytkownika mirley

Re: mirlight

Już poprawiłem

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika tom

A jak to cudo wyszło cenowo?

A jak to cudo wyszło cenowo?

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight

Sprawa nie jest tania bo same diody wyniosły mnie około 80zł, pozostałe części to ATMEga16 i elementy dyskretne i mnóstwo złącz. razem myślę że w 200zł się zamknie za same części.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Chester

Projekt

Witam!

Gratuluje kolejnego udanego projektu!
Jeżeli będzie możliwość to chciałbym zobaczyć film ukazujący efekt końcowy.

Pozdrawiam!

Portret użytkownika lekto

Mam tylko 3 pytania: 1. Czy

Mam tylko 3 pytania:
1. Czy mogę złożyć sterownik i 1 moduł i z czasem dorabiać następne?
2. Czy wejdzie to na monitor o wymiarach 51.5cm x 32cm?
3. Czy jeśli w komputerze mam port rs232 to mogę z niego skorzystać?

Portret użytkownika Gonza

Mirlight 2

Myślę, że zamawiając części na allegro, spokojnie zejdziemy poniżej 150 zł.

Już kiedyś interesowałem się pierwszą wersją Mirlighta, ale porzuciłem ten pomysł gdyż miałem jeszcze stary monitor crt. 2 miesiące temu zagościła u mnie panorama lcd 22 cale, więc trzeba się będzie zastanowić ponownie, tym razem już nad Mirlightem 2 :).

BTW. Rysunek z numeracją płytek z ledami zawiera dwie 8.

Portret użytkownika grizz

Quote:Mam tylko 3 pytania: 1.

Quote:
Mam tylko 3 pytania:
1. Czy mogę złożyć sterownik i 1 moduł i z czasem dorabiać następne?
2. Czy wejdzie to na monitor o wymiarach 51.5cm x 32cm?
3. Czy jeśli w komputerze mam port rs232 to mogę z niego skorzystać?

1. możesz
2. Popatrz sobie na wymiary modułu i zobacz w jakim ułożeniu Ci się to pomieści.
3. :D Widzisz Mirek jak się męczyłeś, zęby było łatwo i przyjemnie, a tu chcą na rs232 podłączać :D

Quote:
TW. Rysunek z numeracją płytek z ledami zawiera dwie 8.

I tak ma być. Z dołu jest jeden kanał - zdublowany na dwa moduły.

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight 2

Można to od biedy podłączyć na rs232, wtedy unikniesz lutowania układu U3, ale będziesz musiał dorobić konwerter na max232 i podłączyć wszystko do wyprowadzeń tx i rx procesora.

Co do filmików to myślę że w niedługim czasie postaram się coś zamieścić.

moduły powinny się zmieścić na monitorze 22 cale, bo mam je rozstawione na monitorze 24 cale

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika matrix

Re: Mirlight 2

a ja mam małą prośbę do Mirka. możesz zapodać jakiś filmik? chciałbym to obejrzeć w działaniu.

Portret użytkownika grizz

Wczoraj zostało urządzonko

Wczoraj zostało urządzonko przetestowane w warunkach bojowych :D Jest ładnie! Zdecydowanie lepszy rozkład poświaty (rozproszenie) niż w poprzedniej wersji.

Portret użytkownika marcinek__85

A co z zastosowaniem tego

Portret użytkownika RYSIEK182

WITAM, NIE WNIKAŁEMW

WITAM, NIE WNIKAŁEMW SZCZEGÓŁY DZIAŁANIA TEGO EFEKTU, NATOMIAST DOMYŚLAM SIĘ, ŻE KOMPUTER ZAPODAJE KOLORY JAKIE OBECNIE WYŚWIETLANE SĄ NA BRZEGACH EKRANU, I TO DALEJ ZOSTAJE ODPOWIEDNIO OBROBIONE I ZAPALONE ZOSTAJĄ ODPOWIEDNIE KOLORY,MAM NATOMIAST PYTANIE, CZY MOZNA BY JAKOŚ URZADZENIE PRZEROBIĆ (DODAĆ JAKIEŚ DETEKTORY KOLOORU NA BRZEGU TELEWIZORA?)

BO GENERALNIE AMBILIGHT FAJNIE DZIALA PRZY OGLADANIU FILMÓW, A TE Z KOLEI NAJLEPIEJ OGLADA SIĘ NA TELEWIZORZE. DOMYSLAM SIE RÓWNIEŻ, ŻE PUSZCZANIE FILMÓW Z KOMPUTERA I WRZUCANIE GO NA TELEWIZOR I ZAMONTOWANIE TAKIEGO AMBILIGHTU NA TELEWIZORZE MIALOBY SENS, ALE JEDNAK AUTONOMICZNA PRACA NA TELEWIZORZE BYŁABY SUPER.

POZDRAWIAM.

Portret użytkownika grizz

Może by była, ale to byłoby

Może by była, ale to byłoby już zupełnie inne urządzenie.
To tak jakbyś mówił: fajny motor, ładnie jeździ, ale w sumie wygodniej jest samochodem, czy można ten motor przerobić na pickupa?

Portret użytkownika matrix

Re: Mirlight 2

ponawiam prośbę. możecie zapodać jakiś filmik? chciałbym to obejrzeć w działaniu.

Portret użytkownika sz

analogia samochód-motocykl jest dobra, ale inna

twórca przedstawił nam motocykl, który może jeździć tylko połączony z samochodem, a rysiek pyta czy jednak nie dałoby rady zrobić motocykla działającego nawet gdy ktoś nie ma samochodu :-)

Portret użytkownika miszcz

Dać by się na pewno dało, ale

Dać by się na pewno dało, ale to musiałoby być zupełnie nowe urządzenie, przerobić się w łatwy sposób nie da. Z resztą kto ogląda telewizję? :)
PS już zrobiłem płytki

Portret użytkownika mirley

Re; mirlight 2

Róbcie płytki bo trzeba jak największej ilości testerów :). Samo napisanie programiku nie jest proste a jeszcze wszystkiego nie sprawdziliśmy... może się komus cos nasunie jak zrobi swoją wersję.

Filmiki będą... dajcie tylko trochę czasu :) lepsze zdjęcia też będą.

Co do pracy z TV to jak już wspomniano to całkowicie inne urządzenie... na dzień dzisiejszy nie wiem jak takie cos zrobić. Poz tym ciekawe za pomocą czego się zrobi uśrednianie kolorów, jak pierwsza wersja programu jeszcze w C++ zajmowała 100% procka.

Co do tego tekstu z motorem i samochodem to tak: nikt nie mówił że to ma działać z TV, nigdy nie miało tak działać bo nawet teraz TV nie mam a nie mówiąc o jego oglądaniu kiedykolwiek. Poza tym reklamy mnie dobijają i oglądanie tego co akurat "leci". Na kompie za to "leci" to co aktualnie chcę. Można ewentualnie kompa podłączyć do TV ale osobiście wolę monitor

Z tymi taśmami LED to narazie nie wiem. Należało by się temu przyjrzeć. Nie wiem jak to jest montowane na tej taśmie i czy można w to bez problemu ingerować

Ps. proszę nie pisać DRUKOWANYMI

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Artur Rodak

Świetny projekt

Niesamowity projekt akurat miałem ochotę coś takiego zrobić do mojego HTPCta :)
Gratulację świetnej roboty i genialnego pomysłu.

Portret użytkownika rysiek

Rozumiem, że reklamy mogą

Rozumiem, że reklamy mogą irytować, ale chodziło mi o to, że dzisiaj telewizor 42 cale lub większy to nie żadna wyimaginowana rzeczywistość, a monitor o takiej przekatnej... Dlatego ja wolę filmy ogladać na TV, nie widzę potrzeby załączania takiego efektu podczas oglądania "M jak masak.." lub innych kasowych seriali, ale ja mam tak, że w sobotnie wieczory lubię posiedzieć przy telewizorze właśnie i obejrzeć jakies dobre filmy z VOD n-ki.

Dlatego sądzę, że stworzenie takiego urządzeenia pod telewizor właśnie nie jest pozbawione sensu, zresztą Philips jako pierwszy chyba zaczął to sprzedawać z .... (podpowiem: z telewizorami).

Nie wiem, jak rozwiązał to Philips, ale może mój tok rozumowania natchnie kogoś do stworzenia takiego oświetlenia do TV, a więc w koło ekranu umieszczona byłaby ramka w któej znajdowałyby się detektory oświetlenia, które potrafiłyby rozróżnić kolor, informacja z takiej ramki a wiec z wielu punktów wokół ekranu zapodawana byłby do sterownika, który z kolei zapalałby odpowiedni kolor w odpowiednim segmencie. Problem tkwi w tym detektorze, sam fotorezystor dawałby nam informacje i jasnoścji a nie o barwie, więc problem pozostaje problemem, może jakieś pomysły??

Pozdrawiam

Portret użytkownika grizz

Ja myślę, że Mirek z chęcią

Ja myślę, że Mirek z chęcią zacznie rozklimiać problem mirlighta na TV. Wystarczy,że tylko ktoś zasponsoruje TV do mieszkania (choćby 42" wystarczy).

Do tego czasu, bardzo proszę nie biadolić o tym co nie ma, a biadolić o tym co jest - tzn. testować i podsuwać pomysły, i zgłaszać błędy.

Portret użytkownika deespe

Oczko

witajcie. Napiszcie proszę po co tam w układzie jest oczko IRdA bo nie mogę doczytać.

Portret użytkownika grizz

DO pilota zdalnego

DO pilota zdalnego sterowania, czy to odtwarzaczem (obsługa napisana, ale brak do niej GUI - trzeba sobie w kodzie ustawić), czy bezpośrednio samym urządzeniem (na przyszłość, bo obecnie nie ma obsługi zrealizowanej)

Portret użytkownika matrix

Re: mirlight 2

ja mam kolejne pytanko, czemu płytka główna na zdjęciu jest kanapką?

wnioskuję, że dolna mocowana jest do tylnej ścianki monitora, natomiast do niej płytka główna?

Portret użytkownika mirley

Re: "Kanapka"

Druga płytka jest montażowa bo nie da się przykleić bezpośrednio ze względu na układ SMD od spodu

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika deespe

potrzeba

kolego mirley, byłbyś w stanie mi odsprzedać już zaprogramowany chip?? ostatnio moruję sie ze zwyczajnym pic'iem i mam chyba za nowy sprzęt. Pokryję wszelkie koszty kupna oraz transportu.

dziękuję za wyrozumiałość dla początkującego :)

Portret użytkownika mirley

Re:

napisz w tej sprawie na maila , a następnym razem przeczytaj regulamin

Ps. Dodałem zdjęcie pokazujące odzwierciedlenie kolorów przez mirlight, niestety nie da się zrobić tak zdjęcia żeby oddało efekt w rzeczywistości, na zrobionym krótkim filmiku ledwo co widać kolory więc zamieszczenie go mija się z celem. Na razie nie mam sprzętu do nakręcenia filmiku

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika matrix

Re: Mirlight 2

mirley wrote:
Dodałem zdjęcie pokazujące odzwierciedlenie kolorów przez mirlight,

już mi się podoba Mireczku. chyba sobie coś takiego machnę. przy graniu w gry powinien być zajefajny efekt, co? ile ten monitorek ma cali?

Portret użytkownika grizz

24" Przy graniu, to się

24"

Przy graniu, to się efekt w dużej mierze zagubi z racji tego, że raczej siedzisz bliżej niż przy filmie i jesteś zdecydowanie mocniej skupiony na monitorze, Pozostanie funkcjonowanie jako lampka podświetlająca pokój niż, efekt.

Portret użytkownika deespe

Mirley, jak bym przysiadł sam

Mirley, jak bym przysiadł sam do zaprogramowania uC to tym spokojnie sobie poradzę?
http://mirley.firlej.org/podstawka_programujaca
czy raczej zbudować coś innego?

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight2

Wystarczy ta podstawka a nawet tylko kabelki od płytki mirlighta do LPT poprzez rezystory

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika deespe

Tak widzę, tam na goldpiny.

Tak widzę, tam na goldpiny. :)

Jeszcze jedna prośba. Wrzuć proszę na stronkę pdf'y z punktami lutowniczymi zarówno sterownika jaki i listew rgb oraz jak byś mógł to także rozmieszczenie elementów ale bez ścieżek.

P.S. Oczywiście wszystko w odbiciu lustrzanym ;)

Dziękuję

Portret użytkownika Robotniczek

Co do pracy bezpośrednio z TV

Co do pracy bezpośrednio z TV - może warto zapoznać się z poniższym projektem - http://www.circuitcellar.com/archives/viewable/Aparicio203/index.html
Jest to detektor ruchu oparty ATmega88 detektor ruchu analizujący analogowy sygnał video. Myślę że można wykorzystać fragmenty tego projektu.

Portret użytkownika mirley

Re: mirlight2

Dodałem pdf'y z punktami lutowniczymi

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika deespe

Dzięki Mireczku za pdf'y,

Dzięki Mireczku za pdf'y, niestety mam problem bo drukarka nie drukuje mi w skali 1:1 i mi otwory nie grają. dobrze że zorientowałem sie przed wytrawieniem :P płytki panela już gotowe wieczorem się pochwalę :)

Portret użytkownika matrix

Re: drukarka nie drukuje mi w skali 1:1

deespe wrote:
niestety mam problem bo drukarka nie drukuje mi w skali 1:1

jak nie drukuje w skali 1:1? dajesz bez dopasowania lub też DPI i musi drukować w skali 1:1

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight2

Zamieszczam filmik:

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika deespe

soko spoko już sobie

soko spoko już sobie poradziłem :) miałem zaznaczone marginesy :)

Portret użytkownika matrix

Re: Mirlight2

wygląda dość ciekawie, ale z tego co zauważyłem to najbardziej widoczną barwą jest niebieska. reszta trochę mniej. byc może wina leży po stronie zbyt dużej odległości tła od źródła światła?

myślę że się skuszę na coś takiego jak tylko znajdę trochę wolnych funduszy.

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight 2

Problem leży po stronie złego aparatu do robienia filmiku.... być może najlepiej reaguje na niebieski kolor

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Kamil

Witam Miałbym taką małą

Witam

Miałbym taką małą sugestię. Można by było wykorzystać konwerter FTDI i USB i zrobić z tego bootloader.
Nie to, że zwykłe złącze do programowania jest złe, jednak bootloader przydałby się do unowocześnienia konstrukcji.

-

Są ludzie i parapety, ale żeby klamką się urodzić to jest sztuka.

Portret użytkownika miszcz

Wczoraj skończyłem budowę :)

Wczoraj skończyłem budowę :) i muszę powiedzieć, że działa bez porównania lepiej od pierwszej wersji (używałem wersji 0.25).
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz tzn. jest chyba trochę za dużo czerwonej barwy. Przy ciemniejszych kolorach nie jest to widoczne, ale już np. żółty ma lekkie zabarwienie pomarańczowe, a biały jest różowy.
Pewnie to przez to, że moje diody mają mocniejszą diodę czerwoną. Tak więc w wersji 0.9 miło by było zobaczyć prostą "kalibrację barw".

Link do zdjęcia: http://img534.imageshack.us/f/photo8dn.jpg/ - kanały ustawione na środku (100% biały kolor)
Link do noty diod:http://download.maritex.com.pl/pdfs/op/IWS-506-RGB.pdf

Portret użytkownika grizz

Uch... kiepskie diody masz

Uch... kiepskie diody masz O_O

Kalibracja, może będzie. Może, bo:
1/ u nas działa
2/ nie mamy od was informacji zwrotnej na temat działania standardowych funkcji, wiec wszytko wychodzi nam dopiero w praniu... a że ostatnimi miesiącami mało co oglądamy, to trudno wprowadzać cokolwiek nowego. Osobiście ustawiłem obszary pól na automacie ze współczynnikiem, chyba 7. I wszytko mi smiga od ponad pół roku... Właczam program klikam start i tyle - to nie sprzyja testowaniu ;)

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight

W jaki sposób ustawiłeś pola do odczytu tego białego koloru? U mnie biały jest "prawie" biały a nie różowy, więc może poprostu pola łapią jakąś średnią barwę a nie kolor biały......

Co do kalibracji barw to sam jestem za, szczególnie że wystarczy dać 3 suwaki i pomnożyć kolor przez trzy zmienne o zakresie 0-1, co da procentową modyfikację barw..... Zobaczymy jak będzie z czasem

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika miszcz

Pola ustawiłem na środku (w

Pola ustawiłem na środku (w granicy pola był tylko kolor biały).
Dla tych diod wystarczyło w funkcji sendColors zmienić wartość czerwoną z 100 na 60 i niebieską na 40, zieloną zostawiłem bez zmian i odwzorowanie barw teraz jest idealne (na ile może być :)
Grizz, czemu uważasz, że te diody są słabe?

Portret użytkownika Luzak

mam pytanie , jak są

mam pytanie , jak są wysterowane diody ?? Ile można osiągnąć kolorów przez podłączenie w ten sposób ??

Portret użytkownika grizz

Diody, o ile kojarzę działają

Diody, o ile kojarzę działają w oparciuo Rgb - czyli masz 255*255*255 kolorów.

W programie zostało to przycięte do 100*100*100.

Portret użytkownika deespe

fusebits

Koledzy pomóżcie, jak mam tu ustawić fusebity?? burn o mat mi nie chodzi na lpt :/ trzeba pomysleć nad usbasp

Portret użytkownika Luzak

wysterowanie diod

no tak , ale żeby wysterować diody 100*100*100 kolorów to musisz podłaczyć 3 nóżki diody do pwm atmegi. A w waszym projekcie jak mi się wydaje korzystać ze zwykłych wyjść atmegi , czyli albo 1 lub 0 na wyjściu , czy się mylę ??

Portret użytkownika miszcz

Ale przecież każda nóżka

Ale przecież każda nóżka diody (kolor) jest podpięta do osobnego wyjścia atmegi (co zresztą widać na schemacie:)