Mirlight 2 (Domowy Ambilight)


10
Ocena: None Średnia: 10 (9 głosujących)

Przedstawiony układ jak sama nazwa wskazuje jest domowej konstrukcji Ambilight'em. Jest to druga wersja opisywanej w ubiegłym roku Mirlight'a wyposażona w kilka modyfikacji. Całość oparta jest o mikrokontroler jednoukładowy ATMEGA16 i zestaw trójkolorowych diod LED. Urządzenie składa się ze sterownika i połączonych z nim modułów diodowych, po trzy diody połączone równolegle. Mirlight 2 posiada 8 niezależnych kanałów generujących barwy w zależności od średniego koloru na brzegach ekranu. Posiada również dodatkowe wyjście dla ostatniego kanału, przez co można podłączyć dwa moduły u dołu ekranu. Łączność z komputerem zapewnia interfejs USB przez wbudowany konwerter USB<->RS-232 firmy FTDI. Oprogramowanie sterujące zostało napisane w języku Python i działa z powodzeniem pod systemem Windows i Linux (Testowane było pod Archlinux i PLD Titanium, w wersjach 64-bitowych). Program sterujący umożliwia zdefiniowanie obszarów uśredniania koloru dla każdego z kanałów, oraz konfigurację szybkości przejść kolorów, potrzebną, gdy obraz na ekranie zmienia się bardzo szybko. Dodatkowo urządzenie ma możliwość odbioru transmisji RC5 i sterowanie odtwarzaczem filmów. Działanie zarówno części sprzętowej, jak i programu uległo znacznej poprawie. Odświeżanie kolorów jest teraz zdecydowanie szybsze, przy jednoczesnym wyeliminowaniu błędów w transmisji.

Działanie:


Schemat ideowy sterownika znajduje się na rysunku poniżej:

Sercem układu sterownika jest mikrokontroler U1 (ATMega16) wraz z rezonatorem kwarcowym X1 (16MHz) i kondensatorami C1 (22pF) i C2 (22pF). Złącze Prog umożliwia zaprogramowanie mikrokontrolera bez wyjmowanie procesora z podstawki. Układ U3 (FT232RL)jest konwerterem USB-RS232. Zapewnia on bezproblemową pracę pod wszystkimi systemami operacyjnymi i jednocześnie sam dba o poprawność transmisji po USB. Zarówno po stronie programowej jak i sprzętowej jego obsługa jest identyczna jak portu szeregowego. Złącze USB1 jest klasycznym gniazdem USB B, stosowanym w większości sprzętu komputerowego. Kondensatory C9 (10nF), C10 (100nF) i C11 (4,7uF) filtrują napięcie zasilania dla układu U3. Rezystory R4 i R5 są pomocne przy badaniu podłączenia kabla do portu USB, gdyż cały układ zasilany jest z zewnętrznego zasilacza 5V. R4 podciąga stan portu mikrokontrolera do potencjału masy jak wtyczka jest odpięta, a R5 uniemożliwia zasilanie procesora poprzez wyprowadzenie portu w przypadku gdy zewnętrzny zasilacz jest odłączony. Rezystory R2 (4,7k) oraz R3 (10k) odpowiedzialne są za dopasowanie poziomów logicznych miedzy standardami 5V i 3.3V (zwykły dzielnik rezystancyjny) oraz sterowanie wejściem reset układu U3. Dzięki temu niezależnie czy najpierw zostanie włączony kabel USB a potem włączone będzie zasilanie, czy odwrotnie, komputer poprawnie wykryje urządzenie w systemie. Złącze Z1 jest miejscem podłączenia zasilania 5V, przeważnie bezpośrednio z zasilacza w komputerze, gdyż taka ilość diod może w skrajnym przypadku pobierać prąd większy niż 1,6A. Kondensatory C5-C6(100nF) oraz C3-C4(100uF) filtrują napięcie zasilania. W drugiej wersji Mirlight'a zmienione zostały moduły diodowe na takie ze wspólną anodą. Uprościło to konstrukcję buforów wyjściowych poprzez zastosowanie układów U4-U6 (ULN2803). Kanały podłączone są do sterownika za pomocą tasiemek 10 żyłowych za pośrednictwem popularnych złącz FD10 i wtyczek FC10 (FC1- FC8, FC8B). Tak duże złącze zostało wybrane ze względu na łatwość montażu takich tasiemek i brak konieczności lutowania przewodów. W przypadku przeróbki czy wymiany kanału, wystarczy wyciągnąć wtyczkę. Rezystor R1 (220R) oraz kondensator C7 (100uF) stanowią obwody zasilania dla odbiornika podczerwieni U2 (TSOP1736).

Schemat ideowy jednego z paneli diodowych znajduje się na rysunku poniżej:

Diody D1-D3 wykonane w technologii SMD stanowią podstawę dobrego działania układu. Rozpraszanie barw w takich diodach jest znacznie lepsze niż w odpowiednikach do montażu przewlekanego. Rezystory R1-R9 ograniczają prąd poszczególnych struktur LED. R1, R4 i R7 (180R) mają mniejszą wartość aby zapewnić jednakową moc świecenia wszystkich barw (widzianą przez oko). Pozostałe rezystory mają wartość 330R. Wartości tych elementów mogą być zmieniane, w zależności od zastosowanych diod, tak aby zapewnić odpowiedni prąd na każdą ze struktur LED.

Budowa:


Układ sterownika z powodzeniem można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Montaż sterownika nie jest trywialny ze względu na obecność układu w bardzo małej obudowie SSOP28. Trzeba tutaj bardzo uważać przy wykonywaniu samej płytki, jak potem przy lutowaniu układu, zwracając uwagę na to aby zamontować go poprawnie (można skorzystać z rysunku montażowego w odbiciu lustrzanym bo układ jest od spodu). W drugiej kolejności należy wlutować wszystkie zworki (6 sztuk) oraz rezystory. Pod układ U1 dobrze jest dać podstawkę, podobnie jak pod bufory U4-U6. Kolejność pozostałych elementów jest dowolna, z tym że złącza FD10 dobrze jest zamontować na samym końcu. Pomocą w konstrukcji może okazać się schemat montażowy dostępny tutaj. Dla montażu SMD pomocny będzie także rysunek montażowy w odbiciu lustrzanym, dostępny tutaj

Panele diodowe z powodzeniem można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Wykonanie płytek z diodami wymaga zastosowania cienkiego laminatu, np 0.8mm, gdyż wtedy będzie można lekko wygiąć dany kanał i dopasować do krzywizny monitora. Montaż paneli diodowych (9 sztuk) nie jest trudny ale pracochłonny, gdyż wymaga przylutowania wielu elementów. W tym wypadku jest wiele możliwości montażu. Można wlutować rezystory klasycznie od strony elementów, a diody od strony ścieżek, lub wszystkie elementy umieścić po stronie ścieżek, jak pokazują fotografie. Złącze na taśmę (kątowe) musi być przylutowane od strony druku, i wymaga to niewielkiej wprawy i cienkiego grota lutownicy. Poza tym montaż płytek z diodami nie sprawi żadnego problemu. Pomocą w konstrukcji może okazać się schemat montażowy dostępny tutaj. Dla montażu SMD pomocny będzie także rysunek montażowy w odbiciu lustrzanym, dostępny tutaj

Jak już wcześniej wspomniano, układ zasilany jest napięciem 5V bezpośrednio z zasilacza komputerowego. Konstrukcja Mirlight'a 2 umożliwia jego zamontowanie z tyłu monitora bez żadnych dodatkowych elementów. Nie trzeba też żadnego materiału rozpraszającego światło. Przed przystąpieniem do połączenia całości, warto sprawdzić działanie każdego z modułów diodowych, czy wszystkie kolory we wszystkich diodach na pewno świecą i czy natężenie jest jednakowe. Przy zastosowaniu innych diod niż "LED RGB SMD PLCC 5060 3x Chip" trzeba dokładnie sprawdzić zgodność wyprowadzeń. Tasiemki należy tak zacisnąć aby przewodziły 1 do 1 (tak aby pierwszy pin jednej wtyczki był połączony z pierwszym pinem drugiej), zgodnie z rysunkiem poniżej:

Pierwsze piny w złączach FD10 (w sterowniku) mają być podłączone do koloru niebieskiego, piąte do czerwonego, a dziewiąte do zielonego. Złącze FD10 w panelach są na płytce narysowane w odbiciu lustrzanym gdyż ich montaż będzie przebiegał od strony druku. Oznaką dobrego działania urządzenia jest krótki błysk wszystkich diod na kolor biały w momencie włączenia zasilania. Układ prototypowy w stanie spoczynku, kiedy nie wyświetla żadnego koloru, wynosi około 30mA, a po zaświeceniu koloru białego 700mA. Zależy to tylko od użytych diod i prądu na jakim pracują. Rozmieszczenie kanałów przedstawione jest na rysunku poniżej:

Wykaz Elementów:

Sterownik:

1x Złącze Śrubowe ARK2(podwójne)
1x Listwa Goldpin 1x5 (Prog)
9x Złącze FD10
1x Złącze USB B (do druku)
1x 4,7k
3x 10k
1x 220R
1x 10nF
2x 22pF
4x 100nF
1x 4,7uF Elektrolit
3x 100uF Elektrolit
1x Rezonator Kwarcowy 16MHz
1x Odbiornik Podczerwieni TSOP1736
1x Mikrokontroler ATMEGA16 + Podstawka
3x Bufor Inverter ULN2803
1x FT232RL USB-RS232 konwerter

Kanały:

9x Złącze FD10, kątowe
27x 180R
54x 330R
27x Dioda LED RGB SMD PLCC 5060 3x Chip

Inne:

18x Złącze FC10 na taśmę
Przewód taśmowy wielożyłowy(szary)

Programowanie:


Kod Źródłowy do sterownika został napisany w BASCOM AVR firmy MCS Electronics (http://www.mcselec.com/). Program przedstawiony jest poniżej:

'************* Konfiguracja uC *****************
'***********************************************
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 16000000
 
'$hwstack = 100
'$swstack = 100
 
$baud = 38400
Config Serialin = Buffered , Size = 26
 
Config Porta = &B11111111 : Porta = &B11111111
Config Portb = &B11111111 : Portb = &B11111111
Config Portc = &B11111111 : Portc = &B11111111
Config Portd = &B11011010 : Portd = &B10011111
 
Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
Enable Timer1 : On Timer1 Prztimer1
 
On Int0 Przzew0 Nosave
Config Int0 = Low Level
Enable Int0
 
Config Rc5 = Pind.2
 
Enable Interrupts
'********** Konfiguracja uC Koniec ************
 
'****************** Nazwy *******************
'***********************************************
 
'Rd Alias Porta
'Gd Alias Portb
'Bd Alias Portc
 
'************* Nazwy Koniec ****************
 
'****************** Zmienne *******************
'***********************************************
Dim Licznik As Byte
 
Dim I As Byte
Dim Temp As Byte
Dim Tab_temp(25) As Byte
Dim Color(24) As Byte
Dim Tab_sum As Byte
Dim Conf_temp As Byte , Conf As Byte
Dim Send As Bit
 
Dim K As Byte , J As Byte
Dim Komenda As Byte , Adres As Byte
 
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Dim D7 As Bit
 
'************* Zmienne Koniec ****************
 
'************ Warunki Poczatkowe ***************
'***********************************************
'******* Warunki Poczatkowe Koniec ***********
 Wait 1
'************** Petla glowna ******************
'***********************************************
Do
 
 Portd.6 = Pind.5                      'daje 1 na reset Ft232 jesli jest wtyczka do usb wpięta i procesor jest zasilany
 
 If Ischarwaiting() = 1 Then
  Temp = Inkey()
  If Temp > 127 Then
   I = 0
   'Incr Z
   Tab_sum = Temp
   If Temp <> 128 Then Conf_temp = Temp And &B01111111 Else Conf_temp = 0
  Else
   Incr I
   Tab_temp(i) = Temp
   Tab_sum = Tab_sum + Temp
   If I = 25 Then
    Tab_sum = Tab_sum - Tab_temp(25)
    Tab_sum = Tab_sum / 2
    If Tab_sum = Tab_temp(25) Then
     'Incr D
     Stop Timer1
     For I = 1 To 24
      Color(i) = Tab_temp(i)
     Next I
     Start Timer1
     If Conf_temp <> 0 Then
      Conf = Conf_temp
      Conf_temp = 130
      If Conf = 2 Then Printbin Conf_temp
     End If
    End If
 
   End If
  End If
 End If
 
 If Send = 1 Then
  Send = 0
  If Adres = 0 Then Printbin Komenda
  'Portd.3 = Not Portd.3
  Enable Int0
 End If
 
Loop
End
'************ Petla glowna Koniec **************
 
'************ Przerwanie timer 0 ***************
'***********************************************
Prztimer1:
 Timer1 = 65286
 
 Incr Licznik
 If Licznik = 100 Then Licznik = 0
 
 If Licznik < Color(1) Then Set B.1 Else Reset B.1
 If Licznik < Color(2) Then Set B.2 Else Reset B.2
 If Licznik < Color(3) Then Set B.0 Else Reset B.0
 
 If Licznik < Color(4) Then Set B.4 Else Reset B.4
 If Licznik < Color(5) Then Set B.5 Else Reset B.5
 If Licznik < Color(6) Then Set B.3 Else Reset B.3
 
 If Licznik < Color(7) Then Set A.0 Else Reset A.0
 If Licznik < Color(8) Then Set A.1 Else Reset A.1
 If Licznik < Color(9) Then Set B.6 Else Reset B.6
 
 If Licznik < Color(10) Then Set A.3 Else Reset A.3
 If Licznik < Color(11) Then Set A.4 Else Reset A.4
 If Licznik < Color(12) Then Set A.2 Else Reset A.2
 
 If Licznik < Color(13) Then Set A.6 Else Reset A.6
 If Licznik < Color(14) Then Set A.7 Else Reset A.7
 If Licznik < Color(15) Then Set A.5 Else Reset A.5
 
 If Licznik < Color(16) Then Set C.6 Else Reset C.6
 If Licznik < Color(17) Then Set C.5 Else Reset C.5
 If Licznik < Color(18) Then Set C.7 Else Reset C.7
 
 If Licznik < Color(19) Then Set C.3 Else Reset C.3
 If Licznik < Color(20) Then Set C.2 Else Reset C.2
 If Licznik < Color(21) Then Set C.4 Else Reset C.4
 
 If Licznik < Color(22) Then Set C.0 Else Reset C.0
 If Licznik < Color(23) Then Set D7 Else Reset D7
 If Licznik < Color(24) Then Set C.1 Else Reset C.1
 
 Porta = A
 Portb = B
 Portc = C
 Portd.7 = D7
 
Return
'******** Przerwanie timer 0 Koniec ************
 
'************  Inne Etykiety  ***************
'***********************************************
 
Przzew0:
 Disable Int0
 Enable Interrupts
 Getrc5(adres , Komenda)
 Komenda = Komenda And &B01111111
 Send = 1
Return

Ustawienia fusebitów dla mikrokontrolera ATMega16 przedstawione są poniżej:

Jak już wcześniej wspominano, sam układ sprzętowy jest w istocie wyświetlaczem, sterowanym poprzez USB. Po odebraniu paczki danych mikrokontroler sprawdza jej sumę kontrolna i jeśli jest OK to wpisuje do tablicy wartości kolorów, aktualną barwę, wyświetlaną na ekranie. Do osiągnięcia pełni działania, układu wymagany jest program komputerowy, analizujący kolory z ekranu i wysyłający je do części sprzętowej.

Część Mechaniczna:

Konstrukcja mechaniczna układu nie sprawia tyle problemów jak miało to miejsce dla wcześniejszej wersji projektu. Mirlight 2 nie wymaga żadnej obudowy, a same płytki mogą być przymocowane do monitora za pomocą taśmy do luster (super mocna taśma dwustronna o strukturze piankowej). Z tego też powodu płytki paneli diodowych lepiej jeśli nie mają żadnych rezystorów po stronie elementów. Umożliwi to łatwe przyklejenie ich do monitora. Dodatkowo cienki laminat z którego zostały wykonane panele diodowe, umożliwi dopasowanie kształtu płytki do krzywizny z tyłu monitora.

Prowadzenie przewodów taśmowych należy dokładnie przemyśleć, żeby jak najmniej zakłócały one normalne użytkowanie monitora (np ni zasłaniały otworów wentylacyjnych itp). Aby uniknąć zbędnej plątaniny kabli sterownik powinien znaleźć się możliwie w środkowej pozycji za monitorem. Zdjęcia projektu przedstawiają propozycję montażu.

Obsługa:

Po wykonaniu układu sprzętowego należy ściągnąć oprogramowanie: http://github.com/grizz-pl/mirlight Dostępne są tam wersje źródłowe, a także plik wykonywalny (*.exe) na system Windows. Więcej na http://grizz.pl/mirlight

Testowanie:


Może się zdarzyć że układ mimo usilnych prób uruchomienia dalej nie chce działać. Można wtedy wykonać kilka testów:
 • Przy wyjętym z podstawki procesorze można podłączyć (za pomocą kawałka przewodu) +5V po kolei do wszystkich pinów stanowiących wyjścia kanałów (wejście ULN2803)
 • Sprawdzić podłączenia miedzy FT232 a mikrokontrolerem.
 • Sprawdzić komunikację z układem sprzętowym za pomocą programu Rs232 Tester. Prędkość transmisji powinna być 38400 ,a port taki jak w menadżerze urządzeń przypisany jest do mirlighta. W okno "wysyłanie N" wkleić należy zestaw danych:
  128
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  56

  potem kliknąć "Wyślij N". Kolory powinny zapalić się z mocą 10%

  Druga metodą jest skrypt w pythonie robiący to samo:

  #!/usr/bin/env python
  # -*- coding: utf-8 -*-
  #mirlight.test by grizz - Witek Firlej <a href="http://grizz.pl">http://grizz.pl</a>
  #ver. 0.1 2010.01.26
   
  import serial
  #conf:
  port = "/dev/ttyUSB01"
  data = [128, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 56]
   
  ser = serial.Serial(port, 38400, timeout=0)
   
  print data
  kod = ""
  for x in data:
      kod += chr(x)
  ser.write(kod)

  skrypt jest dodany do repozytorium mirlighta: https://github.com/grizz-pl/mirlight/blob/test/src/mirlight_test.py

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Sterownik Schemat55.02 KB
Sterownik Płytka27.13 KB
Sterownik Płytka (odbicie lustrzane)27.23 KB
Sterownik Płytka (4 na stronie)100.32 KB
Sterownik Montowanie33.89 KB
Sterownik Montowanie (odbicie lustrzane)33.98 KB
Panel diodowy Schemat18.19 KB
Panel diodowy Płytka5.84 KB
Panel diodowy Płytka (odbicie lustrzane)5.88 KB
Panel diodowy Płytka (8 na stronie)26.83 KB
Panel diodowy Montowanie7.29 KB
Panel diodowy Montowanie (odbicie lustrzane)7.33 KB
Kod źródłowy4.38 KB
Program po kompilacji (BIN)2.33 KB
Program po kompilacji (HEX)6.56 KB
Sterownik Punkty lutownicze14.52 KB
Sterownik Punkty lutownicze (odbicie lustrzane)14.64 KB
Panel diodowy Punkty lutownicze13.66 KB
Panel diodowy Punkty lutownicze (odbicie lustrzane)13.71 KBPortret użytkownika miszcz

Ale przecież każda nóżka

Ale przecież każda nóżka diody (kolor) jest podpięta do osobnego wyjścia atmegi (co zresztą widać na schemacie:)

Portret użytkownika Luzak

no to każda nóżka posiada dwa

no to każda nóżka posiada dwa stany 1 i 0. Czyli ilość kolor jakie można uzyskać to 7 . Czy się mylę ??

Portret użytkownika mirley

Re: Kolory

Mylisz się co do kolorów.. popatrz na program. Każda nóżka ma stany 0 i 1, ta na której jest sprzętowy PWM niczym się nie różni od pozostałych pod tym względem. Przeczytaj sobie o modulacji szerokością impulsu http://pl.wikipedia.org/wiki/Modulacja_szeroko%C5%9Bci_impuls%C3%B3w

W układzie pracują 24 generatory PWM realizowane programowo, których wypełnienie ustalone jest w 100 krokach dla każdej z diod. Z tym że w celu linearyzacji charakterystyki natężenia światła w zależności od wypełnienia ilość odcieni na diodę został ograniczony do 10. Daje to 1000 kolorów w każdym kanale, co jest wartością wystarczającą w zupełności

Co do fusebitów:

 • W linijce KLA987 ma byc wartość: 111111: coś tam z rezonatorem zewnętrznym
 • JTAG ma byc wyłączony (Disable), wartość 1
 • CKOPT ma byc na 0

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika deespe

re

dzięki Mirley
powinno gadać.. jutro zrobię wsad a zobaczymy jak ledy przyjdą

Portret użytkownika miszcz

Napisy w SMPlayerze

Z tego co pamiętam, to też używacie SMPlayera, więc jaki wybraliście renderer, żeby nie brał napisów przy uśrednianiu kolorów? Męczy mnie to strasznie przy ciemnych scenach.

Portret użytkownika grizz

xv I napisy na SAS/ASA czy

xv
I napisy na SAS/ASA czy jak mu tam.

Czasami mu się zdarza zahaczyć, ale nie jest to denerwujące. Może za sprawą dosyć wąskich pól jakie mam ustawione.

Portret użytkownika deespe

Po podłączeniu napięcia kanał

Po podłączeniu napięcia kanał 6 i 7 delikatnie świeci na zielono?? co może być tego przyczyną? błąd przy programowaniu czy błąd w ścieżkach?? Mirley help

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight

Sprawdź fusebity, czy wyłaczyłeś JTAG? trzeba zmienic tryb na zaawansowane w burn-o-mat aby móc to przestawić. Porównaj odczytane z twojego procka fusebity, z tymi co są na stronie. Czy inne kanały działają?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika deespe

najświeższe nowiny. kanał 6 i

najświeższe nowiny. kanał 6 i 7 świeci na zielono, gdy odpalam start 6 pracuje normalnie z pozostałymi kanałami i reaguje na kolor a kanał 7 w ogóle nie działa tylko świeci na zielono napięciem ok. 1v

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight

Co to znaczy według ciebie że kanał świeci na zielono napięciem 1V bo jest to co najmniej śmieszne stwierdzenie..... Nie mierz napięcia na diodzie miernikiem uniwersalnym bo za wiele sie z tego nie dowiesz, na diodę podawany jest przebieg o amplitudzie 5V i określonym wypełnieniu, więc miernik uniwersalny nic nie pokaże godnego uwagi., potrzebny jest oscyloskop

Odepnij płytki kanałów i podłącz jedną diodę (przez rezystory) na kabelkach bezpośrednio do złącza w sterowniku. Sprawdź tak wszystkie kanały bo może jest błąd na płytce kanału

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika deespe

sprawdzałem już wcześniej i

sprawdzałem już wcześniej i błąd wynika z kanału a nie z płytki.

Portret użytkownika mirley

RE; Mirlight

No to co za problem sprawdzić płytkę kanału... przecież tam są tylko 3 diody i rezystory. Możesz zamienić kanały miejscami aby zobaczyć czy inne zadziałają w gniazdku 6

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika deespe

Mirley. źle mnie

Mirley. źle mnie zrozumiałeś... płytki przepinałem zaraz po wykryciu usterki... którą bym nie podpiął to świeci na zielono :/

Portret użytkownika rafcio363

Dobrze że dałeś kod w

Dobrze że dałeś kod w bascomie, spróbuje coś dodać od siebie i zobaczymy jak to wyjdzie :)
Narazie zabieram się za trawienie płytki.Wrzuce foty z efektu za jakiś czas.
Pozdr.

--------

Proszę jeszcze o podpowiedź,diody mam na 12V na taśmie rgb z allegro, rozumiem że jedyne wyjście to zmienić rezystory dobrane z 12V na 5V które są na taśmie?

Portret użytkownika mirley

Re: Diody

Możesz zamienić zasilanie układu ULN i modułów diodowych na 12V, procesor musi zostać na 5V. Lub przelutować rezystory na taśmach, co może być trudniejszym zadaniem i zależy to od podłączenia diod na taśmie

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika andrzej_b2

witam.Zrobiłem sobie to

witam.Zrobiłem sobie to urządzonko i mam pytanie w związku z działaniem.Mianowicie jeśli włączy się obraz statyczny np tapete,zdjęcie itp.wszystko jest OK,na grach OK,natomiast na filmach nie działa.Działa jedynie z filmami w formacie wmv,flv.Popularne divixy nie idą,próbowałem na różnych odtwarzaczach,system operacyjny xp.Co może być nie tak,wydaje mi się że jest to problem softwaerowy.Po zainstalowaniu programu sterującego brakowało jakiejś biblioteki *.dll (taki wyskakiwał komunikat i program się nie uruchamiał)ale ją sciągnąłem z neta i program ruszył lecz może jeszcze coś mu brakuje? Na innym kompie z systemem win2000 też to samo.

Portret użytkownika grizz

ech... Jakiego dlla? Jaki

ech... Jakiego dlla? Jaki program uruchamiałeś (wersja! format)?

Zresztą opisywany problem, to problem softwarowy - odtwarzacza, nie mirlighta.
-> Smplayer i ew. zmień wtyczkę wyjścia video.

Portret użytkownika rafcio

Witam. Udało mi się uruchomić

Witam.
Udało mi się uruchomić twój projekt , na razie tylko z 1 panelem diodowym na próbę czy działa, jedyne spotrzeżenie to to że program zżera prawie cały procesor i przez co filmy mi tnie :( (Athlon 1,5Ghz), 1gb ramu.

Portret użytkownika grizz

Zmniejsz częstotliwość w

Zmniejsz częstotliwość w opcjach. (tzn. przesuń suwak w prawo)

Portret użytkownika andrzej_b2

Brakująca biblioteka to

Brakująca biblioteka to msvcr90.dll.Wcale nie pisałem że jest to wina mirlighta jak to sugeruje grizz.Przeciwnie pod względem hardwarowym urządzenie działa poprawnie od razu po zmontowaniu i podpięciu do komputera.Program jaki uruchamiałem to mirlight_gui.exe ver.08 beta,potem normalnie wybór portu com,start i wszystko chodzi.Niestety po odpaleniu filmu w jakimkolwiek odtwarzaczu (plik divix)ambilight nie działa.Stąd moje pytanie o to czy jest potrzebny jakiś specjalny odtwarzacz oraz jakie formaty odtwarzanych plików bo właśnie z myślą o oglądaniu filmów zrobiłem sobie ten układzik a tak to na razie leży sobie w szufladzie.

Portret użytkownika grizz

To jest kwestia odtwarzacza

To jest kwestia odtwarzacza (a raczej stosowanych przez niego kodeków) i tego jak on wyświetla obraz.
Z smplayerem i jego wew. kodekami śmiga - niezależnie od systemu. Zrobiłeś, to co opisywałem wyżej?

Portret użytkownika miszcz

Ściągnij SMPlayera i jako

Ściągnij SMPlayera i jako wyjście wideo wybierz "gl (szybko)" - z tego co testowałem daje najlepszą jakość obrazu i oczywiście Mirlight działa.
PS oczywiście dla Windowsa (karta nVidia).

Portret użytkownika mlassota

Rezystory przy diodach

Witam i gratuluje konstrukcji
Jako, że jestem w trakcjie "powielania" konstrucji mam pytanko dotyczące diod
Czy nie są zamienione rezystory przy diodach? Z tego co pamiętam kolor czerwony działa na niższe napięcie niż niebieski i zielony więc powinien mieć największy rezystor a tym czasem ma najmniejszy... czy to błąd czy tak musi być a w moim rozumowaniu jest błąd
Będe wdzięcznu za odpowiedz
Pozdrawiam
Maciek

Portret użytkownika mirley

Re: Diody

Dioda czerwona ma najmniejszy rezystor bo potrzebuje więcej prądu a ponadto dla oka potrzeba jaśniejszego czerwonego niż zielonego aby wrażenie było dobre. Elementy dobierane sa doświadczalnie. Napięcie przewodzenia złącza ma tu małe znaczenie, gdybyś chciał ustawić jednakowy prąd przez każdą diodę to miało by znaczenie

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika andrzej_b2

Problem z mirlight_gui.exe

Witam ponownie.Ściągnąłem sobie SMPlayera i próbowałem uruchomić mirlighta z tym właśnie odtwarzaczem.
Niestety coś mi się teraz porobiło z aplikacją mirlight_gui.exe.Program uruchamiam z katalogu grizz-pl-mirlight-ver.08.beta-0-g5605567 notabene ściągniętego ze strony mirlighta i po rozpakowaniu w tym katalogu mam aplikację mirlight_gui.exe gdy próbuję odpalić wyświetla mi komunikat ,,nie można uruchomić aplikacji,ponieważ jej konfiguracja jest niewłaściwa.Problem może rozwiązać ponowne zainstalowanie aplikacji". Co tu instalować? Przecież tu się nic nie instaluje tylko odpala tego exe-ka.Wcześniej jak już pisałem w poprzednim poście burzyło się o bibliotekę msvcr.dll ale jak ją ściągnąłem i wrzuciłem do katalogu z programem to się wszystko odpalało i mirlight działał.Teraz próbowałem odpalać z tą biblioteką i bez niej (usuwałem ją na chwilę) i nic, ciągle ten sam komunikat.Chciałem sprawdzić właśnie z tym SMPlayerem jak to działa ale nic z tego bo na razie nie uruchamia mi się aplikacja.Już mi ręce opadają,chyba sobie dam z tym raz na zawsze spokój.

Portret użytkownika grizz

W/w komunikat nie pochodzi z

W/w komunikat nie pochodzi z mirlighta... Masz coś namieszane w systemie...

Weź jeszcze spróbuj wrzucić tego exeka do nowego katalogu i tam odpal.

Portret użytkownika mlassota

Pytanie o odbiornik podczerwieni

Witam
Mam jeszce pytanie jaką rolę w dziłąniu programu spełnia odbiór RC5
Widzę, że wykorzystywanyjest adres pilota od TV ale nie wiem "rozumie" przez swoją kiepską znajomość programowania jaka rolę pełni odebrana wartość komendy (widziłem instrukcje Prnitbin Komenda czyli wysłąnie przez UART zmiennej Komenda)
Czy program odczytuje wartości wysyłane przez Układ?
Pozrawiam

Portret użytkownika grizz

Obecnie nie spełnia żadnej

Obecnie nie spełnia żadnej poza jej odczytywaniem. Chyba, ze dopiszesz sobie w programie, że coś ma z nią robić np. pauza, play...

Portret użytkownika grizz

Wypuściłem nową wersje

Wypuściłem nową wersje oprogramowania:

 • Wszystkomająca binarka na Windowsa
 • Polska wersja językowa
 • Zapisywanie/Ładowanie schematów ułożenia pól
 • Ikonka
 • Lepszy podgląd ułożenia pól - można nim operować nawet na włączonym filmie
 • Automatyczne odnajdywanie portu, do którego podłączone jest urządzenie
 • Kosmetyczne zmiany wyglądu
 • Kilka mniejszych zmian pod maską

Więcej: http://grizz.pl/mirlight_ver08

Portret użytkownika Walus

Witam, właśnie jestem w

Witam, właśnie jestem w trakcie tworzenia płytek pcb do tego projektu. Mam pytanie, jak mam wgrać te pliki na te procesorki w tych układach ? Jestem zielony w tym temacie... Znacie jakąś dobrą stronkę gdzie zamówie wszystkie potrzebne układy w jednej paczce ? Na allegro nie ma sprzedawcy, który miałby to wszystko :(

Portret użytkownika grizz

Zerknij na poradniki:

Zerknij na poradniki: http://mirley.firlej.org/artykuly

Portret użytkownika Walus

Niestety nawet nie mam lpt,

Niestety nawet nie mam lpt, więc troche lipa. Czy ktoś by mógł mi to zrobić za jakąś opłatę ? Tak żebym sobie to spokojnie wlutował i działało odrazu ?

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight

No to wykorzystaj komputer u znajomego... nie możliwe że nie znajdziesz żadnego takiego kompa. W razie konieczności pisz na maila: http://mirley.firlej.org/contact

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika deespe

done

Po wielu trudach udało mi się rozwiązać problem 6 i 7 kanału. Przeprogramowałem proc i działa. Można powiedzieć że projekt ukończony w pełnym sukcesie:


Portret użytkownika progidek

Done v2

Ja także ukończyłem projekt i również miałem problem z 6 i 7 kanałem. Świeciły cały czas na zielono. Rozwiązałem problem zmieniając "mode" w Burn-o-macie z normal na expert w okienku do konfiguracji fusebitów i wyłączając JTAG.

Gratuluję opracowania i doprowadzenia do, mam nadzieję, nie ostatniej wersji Mirlighta :). Warto go ulepszyć. Od strony sprzętowej nie mam się do czego przyczepić, natomiast strona programowa, tzn. Mirlight GUI posiada jeszcze trochę błędów. Najbardziej przeszkadza mi to, że muszę 2x kliknąć przycisk "Start" (włącz, wyłącz, włącz), aby urządzenie zaczęło pracować. Kolejną rzeczą, która mnie drażni to mało intuicyjne ustawianie obszarów uśredniania kolorów.

Portret użytkownika grizz

2x start to jakiś windowsowy

2x start to jakiś windowsowy problem :/ Nie wiem czy wynika ze sterownika, czy z tego jak windows porty przydziela.

Quote:
mało intuicyjne ustawianie obszarów

Co nie tak?

Portret użytkownika progidek

Wg mnie dziwnie się obsługuje

Wg mnie dziwnie się obsługuje obszary uśredniania. Zmyliło mnie to, że po ustawieniu obszarów i kliknięciu na przycisk "Ukryj wygląd pól" pojawia się opcja zapisu. Długo jej szukałem, aby to zapisać. Dopiero przypadkiem na to wpadłem. W "normalnych" programach opcja ta jest pod przyciskiem w oknie ekranu, czyli w przeniesieniu na Mirlight GUI - klikam na przycisk "Pokaż i ustaw pola", ustawiam je i klikam przycisk "Zapisz", który powinien tam być. Wtedy dopiero może pojawić się menu z polem do wpisania nazwy ustawienia. Powinna też być opcja "edytuj" i "usuń".

Powinna też być dodatkowa zakładka z ustawieniami np. czułości układu, ponieważ zauważyłem, że panele zaświecają się po przekroczeniu pewnego progu jasności. Domyślam się, że to wymaga sporych zmian w układzie i wsadzie do ATMegi.

Póki co jestem bardzo zadowolony z układu, pełen "szacun" dla autora :).

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight2

Panele nie zaświecaja się po przekroczeniu progu jasności.... może się tak wydawać bo na kompie jest 256 odcieni dla każdej ze składowych koloru a mirlight ma 100 odcieni na każdy z kolorów. Kolor = 1 pojawi się jak na kompie będzie kolor = 3 itp.

Ustaw sobie pola w okienku painta do wyboru kolorów i zmieniaj położenie kursora koloru. W okienku będą pojawiać sie kolory a mirlight będzie te same kolory wyświetlał. Zobaczysz tym samym jak to działa w pełnym zakresie barw.

Ogólnie problem nie jest prosty.... program komputerowy przelicza kwadratowa krzywą zależnośc naświetlenia od wypełnienia )... nie uwzględnia jeszcze zdolności widzenia poszczególnych barw itp.... kwestia chwili czasu aby sie tym zająć

Na razie wydaje mi się że bardzo dobrze zachowują się nagłe zmiany kolorów, czego brakowało w pierwszej wersji

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika progidek

Oto filmik ukazujący pracę

Oto filmik ukazujący pracę mojego Mirlighta:

Portret użytkownika walonek

Znacie kogos kto robi płytki

Znacie kogos kto robi płytki na zamowienie ? Próbowałem robic sam jednak nie wychodzi mi do konca przeniesienie ukladu za pomoca papieru kredowego...

Portret użytkownika witoldo7

fdti

czy przed zaprogramowaniem atmegi, fdti bedzie widziane z poziomu usb ?

Portret użytkownika deespe

nie przejmuj się niczym, na

walonek nie przejmuj się niczym, na początku każdemu nie wychodzi. próbuj do skutku jeżeli chcesz pomocy pisz

Portret użytkownika mirley

Re: FTDI

Konwerter FTDI będzie widziany w komputerze niezależnie czy mega jest zaprogramowana czy nie. Układ FT232 jest oddzielnym urządzeniem i stanowi wirtualny port Rs232

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika witoldo7

witam dobrze przylutowalem

witam dobrze przylutowalem uklad fdti ? jest on transparentny dla usb http://img299.imageshack.us/f/27092010058q.jpg/

Portret użytkownika progidek

Jest dobrze przylutowany.

Jest dobrze przylutowany. Zainstalowałeś sterowniki? Można je znaleźć na stronie producenta układu.

Portret użytkownika witoldo7

w tym ze jest on

w tym ze jest on transparentny, urzywam linuxa i moduly mam wkompilowane w jajco, w konsoli po wywolaniu lsusb pustki, dmesg rowniez, tak jakbym nic nie podlaczyl, pod usb, polaryzacji napewno na zasilaniu nie pomylilem, byc moze trafilem na trefny uklad ft232rl, pozostaje mi chyba tylko zakupic nowego scalaka

Portret użytkownika mirley

Re; mirlight 2

A procesor do mirlighta jest zaprogramowany.... bo to on w chwili włączenia zasilania daje reset na ftdi. Bez tego raczej nie ruszy, nie powinno ruszyć bo tak to zrobiłem. Wtyczka do usb jest wpięta ale procesor od mirlighta nie jest zasilany to wszystko stoi. Włączasz zasilanie M16 i powinno wykryć port bo in reset ftdi zostanie dobrze wysterowany

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika witoldo7

odpiolem R3 i R2 , jak dobrze

odpiolem R3 i R2 , jak dobrze rozumie to wyzwalanie resetu odbywa sie w stanie niskim i otrzymalem takie cos po wywolaniu dmesg

[ 3584.170032] usb 5-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 33
[ 3584.300025] usb 5-2: device descriptor read/64, error -71
[ 3584.540053] usb 5-2: device descriptor read/64, error -71
[ 3584.770032] usb 5-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 34
[ 3584.900023] usb 5-2: device descriptor read/64, error -71
[ 3585.140034] usb 5-2: device descriptor read/64, error -71
[ 3585.370033] usb 5-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 35
[ 3585.790049] usb 5-2: device not accepting address 35, error -71
[ 3585.910035] usb 5-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 36
[ 3586.336699] usb 5-2: device not accepting address 36, error -71
[ 3586.336723] hub 5-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight

Jeśli nie masz zaprogramowanego M16 to zamiast wywalać rezystory podłącz +5V z wtyczki USB do 20 pinu (PD.6) w podstawce uC (procesor wyjmij)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika barteknowacki12345

Jak dla mnie

Bardzo dobry i ciekawy projekt, chętnie bym kupił sobie takie coś (bo niestety sam nie zrobie :P ) . Chciałbym się dowiedzieć czy byłaby możliwość wbudowania większej ilości kanałów. Bo 8 to tak nieco mało jak dla mnie, i czy pomysł ten byłby bardzo pracochłonny/trudny do wdrożenia :)