Mirlight (Domowy Ambilight)


9.6
Ocena: None Średnia: 9.6 (5 głosujących)

Układ ten, a w zasadzie dość duże urządzenie, jak sama nazwa wskazuje jest domowej konstrukcji Ambilight'em. Całość oparta jest o mikrokontroler jednoukładowy ATMEGA16 i zestaw trójkolorowych diod LED. Urządzenie składa się ze sterownika i połączonych z nim modułów diodowych, po trzy diody połączone równolegle. Mirlight posiada 8 niezależnych kanałów generujących barwy w zależności od średniego koloru na brzegach ekranu. Łączność z komputerem zapewnia interfejs RS-232, ale można zastosować dowolny konwerter USB<->RS-232. Oprogramowanie sterujące zostało napisane w języku Python i działa z powodzeniem pod systemem Windows i Linux (Testowane było pod Archlinux i PLD Titanium, w wersjach 64-bitowych). Program sterujący umożliwia zdefiniowanie obszarów uśredniania koloru dla każdego z kanałów, oraz konfigurację szybkości przejść kolorów, potrzebną, gdy obraz na ekranie zmienia się bardzo szybko. Dodatkowo urządzenie ma mozliwość odbioru transmisji RC5 i sterowanie odtwarzaczem filmów, a później także (jeśli zajdzie taka potrzeba) innymi programami.

Ten układ dostępny jest w nowszej wersji, odwiedź: Mirlight 2

Działanie:


Schemat ideowy sterownika znajduje się na rysunku poniżej:

Sercem układu jest mikrokontroler U1 (ATMEGA16) wraz z rezonatorem kwarcowym X1 (16MHz) i kondensatorami C1 (22pF) i C2 (22pF). Układ w zasadzie składa się z 24 takich samych bloków sterujących pojedyńczymi segmentami LED. W roli elementów sterujących pracują tranzystory T1 - T24 (BC516), a rezystory odpowiednio R1 - R24 (3,3k) ograniczają prąd bazy tych tranzystorów. Elementy sterujące zostały podzielone na 3 grupy po 8, a każda z grup podłączona jest do osobnego portu mikrokontrolera U1. Wyjściami sterownika są złącza RKolor (goldpin), GKolor (goldpin) i BKolor (goldpin), podające odpowiednio napięcie na czerwone, zielone i niebieskie struktury LED w każdym z kanałów. Do zaprogramowania mikrokontrolera służy złącze Prog, a do złącza RS/USB należy podłączyć konwerter USB<->RS-232. Do tego złącza mozliwe jest też podłączenie klasycznego portu RS-232, wymagane jest tylko zastosowanie układu dopasowującego poziomy logiczne (MAX232) do standardów zgodnych z interfejsem RS-232.

Ponieważ urządzenie w wersji podstawowej wykorzystuje tylko jednokierunkową transmisję danych, na schemacie znalazł się układ U2 (TSOP1736), wraz z elementami R25 (220R) i C7 (100uF). Dzięki temu możliwy jest odbiór transmisji RC5 z pilota i wysyłanie odpowiednich poleceń do komputera.

Złącze Z1 (ARK) to punkt podłączenia zasilania dla całego układu. Masa układu została dodatkowo wyprowadzona na złączu Z2 (ARK) aby ułatwić podłączenie masy od wszystkich bloków LED. Kondensatory C3 (100uF), C4 (100uF), C5 (100nF) i C6 (100nF) stanowią filtr zasilania dla sterownika i bloków LED.

Schemat ideowy jednego z bloków LED znajduje się na rysunku poniżej:

Każdy z kanałów składa się z trzech trójkolorowych struktur LED (Diody D1 - D3) podłączonych równolegle. Ich prąd ograniczany jest za pomocą rezystorów R1 - R9 (330R lub 180R). Czerwone struktury LED mają mniejszą rezystancję szeregową (180R) w celu dopasowania (na oko) jasności wszystkich kolorów. Złącze RGB (goldpin) zapewnia kontakt diod LED ze sterownikiem.

Budowa:


Układ sterownika z powodzeniem można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Montaż sterownika jest klasyczny, a kolejność elementów może być dowolna. Na początku dobrze jest zacząć od montażu wszystkich tranzystorów, a następnie odpowiadające im rezystory. Pod mikrokontroler dobrze jest zastosować podstawkę. W dalszej kolejności należy wlutować wszystkie pozostałe kondensatory i rezystory, a na samym końcu złącza ARK i goldpin. Pomocą w konstrukcji może okazać się schemat montażowy dostępny tutaj.

Bloki LED można z powodzeniem zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Montaż płytek z diodami nie jest skomplikowany, należy go rozpocząć od wlutowania rezystorów. Przy diodach RGB należy zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość (katoda to najdłuższa z 4 nóżek). Po zmontowaniu całego bloku należy go sprawdzić za pomocą zasilacza 5V, gdyż zarzyło się że jedna z diod nie była do końca sprawna (jeden kolor uszkodzony). Tak samo postępujemy z montażem pozostałych bloków (razem 8 sztuk). Pomocą w konstrukcji może okazać się schemat montażowy dostępny tutaj.

Sterownik można umieścić w dowolnej obudowie z tworzywa. Jako obudowę diod LED wygodnie jest zastosować ramkę z rurki hydraulicznej, gdyż łatwo można ją połączyć w całość za pomocą kolanek. W rurce wycięte są duże otwory, tak aby zmieściły się całe płytki (3 kanały od góry, 2 na bokach i jeden od spodu), a wycięte fragmenty zastąpione są kalką techniczną, rozpraszającą światło z diod RGB. Do zasilania całości nie wystarczy port USB (w przypadku zastosowania przejściówki USB<->RS-232), należy wykonać dodatkowy zewnętrzny zasilacz 5V, lub podłączyć układ do zasilacza w komputerze. Połączenia bloków LED do płytki sterownika można wykonać za pomocą przewodu taśmowego, poza masą którą lepiej zrobić grubszym przewodem (lub kilkoma w taśmowymi)

Wielkości płytek z diodami LED są wyliczone dla 24 calowego monitora, można jednak skrócić trochę płytki, stosując dwie diody na kanał. Będzie można wtedy zamontować taki układ na dowolnym monitorze. Drugim rozwiązaniem jest przyklejenie płytek z diodami bezpośrednio do monitora, kanały wtedy mogą trochę na siebie zachodzić (nie sprawdzałem jaki jest efekt w takim przypadku).

Wykaz Elementów:


Sterownik:


2x Złącze śrubowe ARK2(podwójne)
1x Listwa Goldpin 1x3
1x Listwa Goldpin 1x4
1x Listwa Goldpin 1x5
3x Listwa Goldpin 1x8
24x 3,3k
1x 220R
2x 22pF
2x 100nF
3x 100uF Elektrolit
1x Rezonator Kwarcowy 16MHz
1x Odbiornik Podczerwieni TSOP1736
24x BC516
1x Mikrokontroler ATMEGA16 + Podstawka

Bloki LED:


24x 180R
48x 330R
24x Dioda LED RGB (wspólna katoda)

Programowanie:


Kod Źródłowy do sterownika został napisany w BASCOM AVR firmy MCS Electronics (http://www.mcselec.com/). Program przedstawiony jest poniżej:

'************* Konfiguracja uC *****************
'***********************************************
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 16000000
 
$baud = 9600
 
Config Porta = &B11111111 : Porta = &B11111111
Config Portb = &B11111111 : Portb = &B11111111
Config Portc = &B11111111 : Portc = &B11111111
Config Portd = &B00000010 : Portd = &B11111111
 
Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
Enable Timer1 : On Timer1 Prztimer1
 
On Int0 Przzew0 Nosave
Config Int0 = Low Level
Enable Int0
 
Config Rc5 = Pind.2
 
Enable Interrupts
'********** Konfiguracja uC Koniec ************
 
'****************** Nazwy *******************
'***********************************************
Rd Alias Porta
Gd Alias Portb
Bd Alias Portc
'************* Nazwy Koniec ****************
 
'****************** Zmienne *******************
'***********************************************
Dim Licznik As Byte
Dim Rled(8) As Byte , Bled(8) As Byte , Gled(8) As Byte
Dim Flaga_przejscia As Bit
Dim Dzielnik As Byte
Dim Licz_err As Byte
 
Dim Bled_rs(8) As Byte
Dim Gled_rs(8) As Byte
Dim Rled_rs(8) As Byte
Dim Kanal As Byte
Dim W(2) As Byte
Dim D As Byte , N As Byte
Dim I As Byte , K As Byte , J As Byte
 
Dim Komenda As Byte , Adres As Byte
Dim Odebrano As Bit
 
Dim Kolor_r As Byte
Dim Kolor_g As Byte
Dim Kolor_b As Byte
 
Dim Dziel_przejscia As Byte                 'ustawiany dzielnik
 
'************* Zmienne Koniec ****************
 
'************ Warunki Poczatkowe ***************
'***********************************************
Dziel_przejscia = 100
N = 1
'******* Warunki Poczatkowe Koniec ***********
 
'************** Petla glowna ******************
'***********************************************
Do
 
 D = Inkey()
 If D > 0 Then
  W(n) = D
  Incr N
  If N = 3 Then
   N = 1
   '********************   dwa dajty: [kanal,red][green,blue] po 4 bity
   Kanal = W(1)
   Shift Kanal , Right , 4
   If Kanal < 9 Then
    Rled_rs(kanal) = W(1) And &B00001111
    Gled_rs(kanal) = W(2)
    Shift Gled_rs(kanal) , Right , 4
    Bled_rs(kanal) = W(2) And &B00001111
 
    Rled_rs(kanal) = Rled_rs(kanal) - 1
    Rled_rs(kanal) = Rled_rs(kanal) * Rled_rs(kanal)
    Gled_rs(kanal) = Gled_rs(kanal) - 1
    Gled_rs(kanal) = Gled_rs(kanal) * Gled_rs(kanal)
    Bled_rs(kanal) = Bled_rs(kanal) - 1
    Bled_rs(kanal) = Bled_rs(kanal) * Bled_rs(kanal)
   Else
    'ustawienia
    If Kanal = 9 Then Dziel_przejscia = W(2)
 
   End If
   '********************
  End If
 End If
 
 If Flaga_przejscia = 1 Then                'robi przej?cia p?ynne kolorow
  Flaga_przejscia = 0
 
  For I = 1 To 8
   If Bled(i) > Bled_rs(i) Then Decr Bled(i)
   If Bled(i) < Bled_rs(i) Then Incr Bled(i)
 
   If Rled(i) > Rled_rs(i) Then Decr Rled(i)
   If Rled(i) < Rled_rs(i) Then Incr Rled(i)
 
   If Gled(i) > Gled_rs(i) Then Decr Gled(i)
   If Gled(i) < Gled_rs(i) Then Incr Gled(i)
  Next N
 
 
  If N = 2 Then                      'error odczytu, jak nie odebra? parzystej liczby bajtow
   Incr Licz_err
   If Licz_err >= 5 Then
    Licz_err = 0
    D = Inkey()
    D = Inkey()
    D = Inkey()
    D = 0
    N = 1
   End If
  End If
 
 End If
 
 
 If Odebrano = 1 Then
  If Adres = 0 Then                    'pilot o adresie 0
   Bled(1) = 100 : Bled(2) = 100 : Bled(3) = 100 : Bled(4) = 100 : Bled(5) = 100 : Bled(6) = 100 : Bled(7) = 100 : Bled(8) = 100
   Rled(1) = 100 : Rled(2) = 100 : Rled(3) = 100 : Rled(4) = 100 : Rled(5) = 100 : Rled(6) = 100 : Rled(7) = 100 : Rled(8) = 100
   Gled(1) = 100 : Gled(2) = 100 : Gled(3) = 100 : Gled(4) = 100 : Gled(5) = 100 : Gled(6) = 100 : Gled(7) = 100 : Gled(8) = 100
   Printbin Komenda
  End If
  Odebrano = 0
  Enable Int0
 End If
 
 
Loop
End
'************ Petla glowna Koniec **************
 
'************ Przerwanie timer 0 ***************
'***********************************************
Prztimer1:
 Timer1 = 65286
 
 Incr Licznik
 If Licznik = 100 Then Licznik = 0
 
 For K = 1 To 8
  J = K - 1
  If Licznik < Rled(k) Then Set Kolor_r.j Else Reset Kolor_r.j
  If Licznik < Gled(k) Then Set Kolor_g.j Else Reset Kolor_g.j
  If Licznik < Bled(k) Then Set Kolor_b.j Else Reset Kolor_b.j
 Next K
 
 Incr Dzielnik
 If Dzielnik = Dziel_przejscia Then
  Dzielnik = 0
  Set Flaga_przejscia
 End If
 
 Rd = Not Kolor_r
 Gd = Not Kolor_g
 Bd = Not Kolor_b
 
Return
'******** Przerwanie timer 0 Koniec ************
 
'************  Inne Etykiety  ***************
'***********************************************
 
Przzew0:
 Disable Int0
 Enable Interrupts
 Getrc5(adres , Komenda)
 Komenda = Komenda And &B01111111
 Odebrano = 1
Return

Ustawienia fusebitów mikrokontrolera ATMEGA16 przedstawione są poniżej: (zrzut z programu Burn-O-Mat)

Obsługa:

Obsługa i instalacja programu współpracującego z Mirlight, znajduje się na stronie autora: http://grizz.pl/mirlight. Tam też należy kierować pytania odnośnie działania programu.

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Sterownik Schemat67.6 KB
Sterownik Płytka23.36 KB
Sterownik Płytka (odbicie lustrzane)23.36 KB
Sterownik Płytka (3 na stronie)64.86 KB
Sterownik Montowanie32.26 KB
Blok LED Schemat17.66 KB
Blok LED Płytka6.79 KB
Blok LED Płytka (odbicie lustrzane)6.84 KB
Blok LED Płytka (8 na stronie)34.48 KB
Blok LED montowanie8.39 KB
Kod Źródłowy4.86 KB
Program po Kompilacji (BIN)2.34 KB
Program po Kompilacji (HEX)6.6 KB
Kod źródłowy (Wersja 2009.11.15) Działa z nowym programem4.36 KB
Kod źródłowy (Wersja 2009.11.21) Działa z nowym programem, pilot działa4.41 KB
Kod źródłowy (Wersja 2010.03.20) Działa z nowym programem, pilot działa +autowykrywanie portu4.51 KB



Portret użytkownika mirley

Re: MEGA

Czy napewno masz mikrokontroler ATMEGA 16-16PU a nie 16L.... wersje z L nie działają przy 16MHz tylko max przy 8MHz.. ustawiłeś dokładnie według wzoru? CKOPT jest zaznaczony? Kondensatory mają przy kwarcu napewno 22pF? Nic innego nie może się dziać... nie ma powodu żeby procesor nie chodził na 16Mhz, zawsze działam z taką częstotliwością

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika grizz

Nowa wersja programu...

Nowa wersja programu... http://grizz.pl/mirlight_ver05

 • ustawianie obszarów
 • lepszy algorytm wyświetlania kolorów
 • wersja .exe na Windows (Testowane na xp i w7 64bit)

Mile widziane testowanie i zgłaszanie uwag w komentarzach na stronie http://grizz.pl/mirlight_ver05

Portret użytkownika miszcz

Witam, Mam problem z

Witam,
Mam problem z najnowszą wersją Mirlighta, tzn. cały czas wywala "Unable to open port". Wersja wcześniejsza (0.25) działa bez żadnego zarzutu. Mirlight podłączam przez konwerter zrobiony wg schematu z tej strony. Dokładnie robiłem tak z nową wersją:
1. Odpaliłem *.bas (nieważne czy 20091121 czy 20091115) w bascomie i skompilowałem go (nacisnąłem F7)
2. Programowanie avrdudem (usbasp) *.hex lub *.bin], fusebitów nie zmieniałem w stosunku do wcześniejszej wersji (0.25)
I w efekcie brak połączenia i żadnej reakcji, po wrzuceniu poprzedniej wersji Mirlight ożywa.
Co mogę robić nie tak?

Portret użytkownika grizz

a port dobry podajesz w

a port dobry podajesz w ustawieniach?

Odpal w trybie gadatliwym - przełącznik -vv. Albo odpowiedni plik.bat jak używasz wersji źródłowej.

Przelej początkowa konfigurację, tzn. coś takiego:

./mirlight -v
 
	mirlight 
	version d.2010.03.05.1 
	by Witold Firlej (<a href="http://grizz.pl">http://grizz.pl</a>)
 
--
Loading default fields' preset
--
Autoarrange is off
--
Selected port: /dev/ttyS1
--
Scan Interval: 10

Ew. porównaj ustawienia w pliku mirlight.conf z wersji, która Ci działa i najnowszej... a dokładniej pozycje:

[Port]
number = 1

Portret użytkownika miszcz

Tak, port jest dobry (COM3) -

Tak, port jest dobry (COM3) - gdy dla próby wgrałem wcześniejszą wersję to ruszyło.

Portret użytkownika grizz

Zrób, to co podałem wyżej.

Zrób, to co podałem wyżej. Wcześniejszą wersje wgryuwasz bez zmiany pliku mirlight.conf?

Portret użytkownika miszcz

Początek mam identyczny,

Początek mam identyczny, oprócz informacji o porcie (dodam, że na wcześniejszej wersji wsadu i programu 0.25 też pokazywało się "Unable to open port" ale wszystko działało). Na nowej wersji wsadu i programu po naciśnięciu przycisku start nic się nie dzieje, żadnych więcej komunikatów.
Porty się zgadzają.

Portret użytkownika grizz

Uzywasz wersji

Uzywasz wersji źródłowej?

Otwórz src/mirlight_gui.py

I zamień całość:

		try:
			global ser 									##XXX uhh a nasty code...
			port = config.get('Port', 'number')
			if port.isdigit():
				port = int(port)
			ser = serial.Serial(port, 38400, timeout=0)
			verbose("--\nSelected port: %s" % ser.portstr, 1)    # check which port was really used ##XXX debug purposes
		except:
			verbose("--\nError:\tUnable to open port\nCheck your port (com (ttyS)) configuration!", 1)

na

		ser = serial.Serial("COM3", 38400, timeout=0)

program odpalaj za pomocą" mirlight_verbose.bat albo w konsoli wpisując mirlight -vvv

Portret użytkownika miszcz

Teraz wywala: Quote:Traceback

Teraz wywala:

Quote:
Traceback (most recent call last):
File: "src/mirlight_gui.py", line 100, in timer
self.sendColors(colors)
File: "src/mirlight_gui.py", line 132, in sendColors
ser.write(kod)
AttributeError: 'str' object has no attribute 'write'

Portret użytkownika grizz

hmmm jest jeszcze jedna

hmmm jest jeszcze jedna zmiana... bitrate

0,25 ser = serial.Serial(config.getint('Port', 'number'), 9600, timeout=0)

0,5beta2 ser = serial.Serial(port, 38400, timeout=0)

Zmień w nowej wersji na 9600... Tylko nie pamiętam dlaczego ta zmiana nastąpiła, to już trzeba na Mirka poczekać.

Portret użytkownika miszcz

Niestety, już wcześniej

Niestety, już wcześniej próbowałem zmienić, próbowałem: w programie, w wsadzie i w konwerterze zmieniać ale bez zmian.
Raczej bym obstawiał przy wsadzie, dlatego że na starym działa dobrze ze starym programem, a gdy z ciekawości odpaliłem nowy program (na starej wersji wsadu) to zaczął mrugać.
Na nowym już i stary i nowy program nie dają żadnych oznak życia.

Portret użytkownika grizz

W gałęzi test pojawiła się

W gałęzi test pojawiła się wersja zawierająca opcję zapisywania/wczytywania własnego ułożenia pól.
Zapewne w tym tygodniu trafi ona do gałęzi master jako wersja 0.8 wraz z binarką na Windowsa. Jednak juz teraz zapraszam do sprawdzania czy wszystko działa poprawnie.

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight

TO normalne że nowa wersja nie działa bo konwerter USB/RS232 z mojej strony działający na Tiny2313 nie wyciągnie takiej prędkości transmisji jak ma/ bedzie miał mirlight 2. Jak masz stara wersję softu do procesora to miga sobie cos tam bo nie było tam sprawdzania poprawności tego co przychodzi. Nowy program dla procesora, tak samo jak i nowy na kompa komunikuja sie poprzez wysyłanie pakietu danych wraz z sumą kontrolną, jesli suma się nie zgadza to sprzęt nie reaguje.

Są wyjścia:
1. używać starej wersji
2. używać nowej wersji ale na normalnym COM, bez konwertera
3. Zrobić konwerter na FT232RL
4. poczekać na płytkę Mirlight 2 która ma taki konwerter

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

thanks

thanks

Portret użytkownika miszcz

Dzięki za rozjaśnienie

Dzięki za rozjaśnienie problemu.
Czekam z niecierpliwością na drugą wersję Mirlighta :)

Portret użytkownika gosc

i didnt think you would have

i didnt think you would have appreciated it in English was trying to be considerate any way i will try my long post again
i want to say good work i really like what you are doing and good to see that you are still with the project
i have the thing built and programmed this is my 1st avr project so i think the thing is programmed right

the problem i am having is i dont know what pins on the rs232 plug need to go to the 3 pins on the mirlight board
if i put TXD to RXD and RXD to TXD i get light flashing randomly not working right at all
i am using windows 7 and some one said theres a problem with it is that still true if so is there a fix yet

also just out of curiosity what are the rest of the pins next to the rs232/usb pins

thanks again and sorry to wast time on simple questions

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight

You must use level converter to connect rs232 to the mirlight board. For example MAX232

You need to connect 3 wires from PC to MAX232 and 3 wires from max232 to mirlight board (rx, tx, GND). I use data transmission without flow control, so i need only 3 wires to do this

Ps. Sorry for my badly english

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

your english is fine better

your english is fine better then my polish
first thanks for the reply i tried making my self a ttl converter but it didnt seem to work so i bought one but it is not working to
if i run the program it will find the com port if i click save or cancel then it will say

Quote:
Error: Unable to open port
Check your port (com (ttyS)) configuration!

i dont know what is wrong

Portret użytkownika grizz

Which mirlight version do you

Which mirlight version do you use? Windows or Linux?
You have to set appropriate port in settings tab. Which one is appropriate you can find in device manager(on Windows). On Linux it will be in all probability /dev/ttyUSB0

Portret użytkownika niai

windows used all versions

windows used all versions including the new exe version i have my com port set to com2 and in mirlight i have it set to number 1(as its seems to be based on linux that starts at 0) if i then save and close when rerun it in the console it says

Quote:
mirlight
version 0.5beta2
by Witold Firlej (http://grizz.pl)

--
Auto arranging...
Size factor: 5
vertical width: 65
vertical height: 384
horizontal width: 455
horizontal height: 35
--
Selected port: COM2
--
Scan Interval: 500

then if i use save again i get the error i said in the last post i have tried on my laptop with a usb com port adapter and on my pc with built in com port
i am the same guy i just created an account

Portret użytkownika grizz

Quote:then if i use save

Quote:
then if i use save again i get the error i said in the last post i have tried on my laptop with a usb com port adapter and on my pc with built in com port

Forget about message. I guess, I've made some mistake in a code. (There is few people testing this project. :( )

Just press start. It should work.

Portret użytkownika niai

i have pressed start and

i have pressed start and nothing happens

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight

You should check program(software)in uC and fusebits configuration http://mirley.firlej.org/files/MAMB_fuse.gif I uploaded last version of uC software few minutes ago. Try to use them in your Mirlight. "Port test" in PC software works only with this uC software.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika niai

ok sorry for no reply been

ok sorry for no reply been sick i have the new software programmed to the uC and its working

only i have some flickering for some colours and the left side is changing to blue at random like what was happing to that other guy that was on windows 7
is there a fix for this yet?
have you added the remote control support yet?

and thanks for all the help its very appreciated

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight

Sorry but right now I don't have possibility to test Mirlight on windows 7. The second version of Mirlight (under construction) will be tested.

Program in uC support the remote control and send to PC comands from it (Rc5 Command). The software on PC don't support the remote control becouse We have problem with control programs on windows (on Linux problem is lesser)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika grizz

Quote:have you added the

Quote:
have you added the remote control support yet?

Basic remote control has been presented for a long time, but there is no GUI for it.

http://github.com/grizz-pl/mirlight/blob/test/src/mirlight_gui.py

You can modify line 167 and following ones (def watch(self) function ) to control your apps.

Pattern is quite easy,

if x == CODE_FROM_REMOTE_CONTROL: command='COMMAND_TO_EXECUTE'

for example

if x == 59: command='smplayer -send-action pause'

Portret użytkownika niai

thanks again been doing some

thanks again been doing some research for the remote control

but i am just getting confused
how do i get the code that my remote control is transmitting, all i have got from searching the net is that you may be using lirc but i dont know and if you are i dont know how to get the code

also what would be the best way to get control of all media players on my pc with one set of buttons? i looked in to command-line commands but i couldn't find any that worked
i am most likely going to end up writing a bit of code as i want to use the remote to control other things so i dont mind if this is the only way
can i add more to the list of commands mirlight can receive so i could use up to 30 or more buttons?

thanks
edit
sorry if i am annoying you but what do you call the codes that you are using for the "CODE_FROM_REMOTE_CONTROL"

Portret użytkownika grizz

Just press a button on remote

Just press a button on remote control. Code will be shown on console window (when running with -v / -vv option)

I have got no idea how to resolve problem with more then one media player. I did it in that way: http://github.com/grizz-pl/pylot/blob/master/pylot_remote.py some time ago. It worked, but I know there is'a problem with some apps which don't have special options in command line. Lucky me I don't use them ;)

Probably, in the end, remote control will be bow out to lirc or something similar. There is no use, to write it from scratch.

Portret użytkownika niai

i found a remote control that

i found a remote control that has a few buttons with the codes you have in mirlight_gui.py so i know the thing is working fine
but if i run with -v as i always do there is not code come up in the console even when i run an app with the remote it will not show any thing in the console
i do get 'not bind' for a few buttons but nothing for others

i am running 0.5bata2 with Kod źródłowy (Wersja 2010.03.20) on the uC

Portret użytkownika grizz

Ok. I'll try to rewrite this

Ok. I'll try to rewrite this part of code, but, probably this will be in the next week after Easter.

Portret użytkownika szpak1071990

Witam złożyłem cały układ

Witam złożyłem cały układ Mirlight a do tego konwerter usb/rs lecz nie mam pojęcia jak połączyć mirlight z usb/rs proszę pomoc lub schemat połączenia

Portret użytkownika szpak1071990

POMOCY !!!

Witam mam pytanie próbuje podłączyć maxa232 do atemegi z mirlighta i czy taki koncept był by dobry 11-TX i 12-RX pin Maxa do atmegi a 13 i 14 pin Maxa do portu rs oczywiście w maxie zastosuje kondensatory 1uf i resztę połączeń chodzi mi tylko o połączenia pc<>max<>atmega prosze o pomoc zwariować można z ta elektronika jestem uczniem zawodówki elektronicznej nie mieliśmy nigdy mikroprocesorów tylko analogowe układy wiec mało wiem na ten temat dziękuje z góry.PS wdzięczny będę za jakiś schemat połączeń

Portret użytkownika mirley

W takim razie popatrz na

W takim razie popatrz na schemat http://mirley.firlej.org/files/USBRS_N_Schemat.gif jest tam inny mikrokontroler ale to nie wiele zmienia. Max do portu (wtyczka DB9F) jest podłączony jak na schemacie, ważne są numery pinów i ma być podłączony pin 2, 3 i 5 we wtyczce reszta jest nieważna i ma być niepodłączona, tą zworkę ze schematu rs_5V pomiń.

Pin 11 maxa T1IN ma byc do TXD w procesorze, pin 15 Mega16
Pin 12 maxa R1OUT ma być do pinu RXD w procesorze, pin 14 Mega16

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika cactus

Moze chcielibyscie zakodowac

Moze chcielibyscie zakodowac to w czystym Qt4?
Chetnie pomoge wzamian za ... :) gotowe plytki bez elementow :)
Grizz daj znac do mnie na jid.

Pozdrawiam!

Portret użytkownika erni

witam mam problem z

witam mam problem z odpaleniem tego ambi wyskakuje mi komunikat zeby sprawdzic podlaczenie portu w programie kolory sie zmienieja w ambi nie bycha

Portret użytkownika grizz

A dobry port wpisałeś?

A dobry port wpisałeś?

Portret użytkownika erni

daje zeby sam wykryl i

daje zeby sam wykryl i wyskakuje unable to find port. check conection. wpisywalem rozne porty i nic. przy instalacji tego 2 programu trzeba użyć windows instaler jego trzeba sciagnac czy no jest. chyba ze w biosie sa wylaczone porty , ale nie bardzo sie orietuje

Portret użytkownika grizz

Nie mam pojęcia o co Ci

Nie mam pojęcia o co Ci chodzi w powyższym poście.

Portret użytkownika erni

W programie ster. w zakładce

W programie ster. w zakładce seting jest opcja auto find po jej naciśnięciu wyskakuje komunikat ten co napisałem wcześniej w poście

Portret użytkownika grizz

To ustaw port

To ustaw port ręcznie.
Kliknij przycisk zapisz po zmianie.

Dla pewności możesz - ustawić. Kliknąć zapisz. Zrestartować program.

Portret użytkownika grizz

Wypuściłem nową wersje

Wypuściłem nową wersje oprogramowania:

 • Wszystkomająca binarka na Windowsa
 • Polska wersja językowa
 • Zapisywanie/Ładowanie schematów ułożenia pól
 • Ikonka
 • Lepszy podgląd ułożenia pól - można nim operować nawet na włączonym filmie
 • Automatyczne odnajdywanie portu, do którego podłączone jest urządzenie
 • Kosmetyczne zmiany wyglądu
 • Kilka mniejszych zmian pod maską

Więcej: http://grizz.pl/mirlight_ver08

Portret użytkownika krlka

Pytanie o komunikację usb

Witam :) Mam taki problem

w projekcie mamy do komunikacji z komputerem wyjście na 3 piny, w tym jeden GND. I teraz mam przejściówkę RS232/USB i problem wygląda następująco, ze usb wpinam sobie do komputera, a RS232 ma 9 pinów, a ja mam raptem trzy ścieżki z układu ;/ Do których pinów ja mam to podłączyć?

PS bardzo podoba mi się ten projekt i chciałbym żeby mi też zadziałał :):)

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight

Po pierwsze lepiej by było jakbys zajął się drugą wersją tego układu... popatrz na mirlight 2..... on ma konwerter wbudowany

Co do rs232 to kluczowe są tylko 3 piny. Rx z Rs ma byc do Tx w procku, Tx z rs ma byc do Rx w procku, masa musi być podłączona między układami....

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika krlka

No już trudno :) kupiłem

No już trudno :) kupiłem części to robie projekt 1. To w takiem razie pytanie - czy można zastosować FT232RL w projekcie Mirlight 1? Widze że 14 i 15 nóżka AVRa bez zmian, natomiast w Mirlight 2 widze jeszcze różnice w wyprowadzeniu nóżek 19 i 31 gdyż one już idą do FT232RL.

Czy trzeba przerabiać kod na Atmege jeśli będe chciał podłączyć FT232RL do układu projektu nr1?

Pozdrawiam

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight

Można zastosować FT232. Wystarcz podłączyc mu RX i TX do megi oraz GND. Zasilanie do FTDi trzeba pobrać z USB i wtedy te cudowania z resetem powinny odpaść. Jak to podłączyc znajdziesz w karcie katalogowej FTDI.

Program skompiluj i wgraj najnowszy z zalączników a od razu będzie prawie to samo co mirlight 2

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika kam

Cześ, Złożyłem Mirlighta,

Cześ,

Złożyłem Mirlighta, niestety mam problem i to chyba poważniejszy. Urządzenie niby działa, diody świecą się, ale nie wszystkie, i nie w takich kolorach jak trzeba. Pola są inaczej ponumerowane.. coś jest po prostu pochrzanione.

Pytanie - jak wygląda postać sekwencji wysyłanej do atmegi, to wpisałbym sobie w Herculesie na sztywno i wysyłał żeby testować co jest nie tak... Masz może jakąś szerszą dokumentację techniczną oprogramowania?

Portret użytkownika mirley

Re: mirlight

Przede wszystkim problem może polegac na tym że próbowałeś odpalić na nowym programie, najnowsza wersja programu do obsługi mirlighta, działa z projektem mirlight 2, szkoda że wykonałeś starszą wersję.

Co do komunikacji to wysyłasz 2 bajty z czego pierwsze 4 bity to numer kanału 1-8, drugie cztery bity to czerwony kolor (1-11) co odpowiada 0-100% jasnoci co 10%. Kolejny bajt to tak samo po 4 bity zielony i niebieski w zakresie 1-11. 1-11 jest temu zamiast 0-10 żeby nie zdarzyło się nigdy 0 do wysłania.

Wysyłasz zatem dwa bajty potem chwilę przerwy, dwa bajty dla kanału 2 itd w pętli

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika kmix

Faktycznie próbowałem odpalić

Faktycznie próbowałem odpalić na v0.8, to którą wersje powinienem był pobrać? Która będzie kompatybilna z Mirlightem 1?

Portret użytkownika mirley

Re: mirlight

To pierwsza wersja jaka powstała. Bezsensu jest jej używać. W załącznikach jest nowszy soft do procka dla mirlighta 1, będzie działał z nowym programem

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika kmix

Teraz będzie pytanie konkret

Tak z ciekawości. Albo czegoś nie ogarniam albo nie wiem już o co chodzi, ale dlaczego przy modułach RGB są rezystory 330 ohm?

Rozumiem 150 ohm dla czerwonego, bo z karty widzę że czerwony ma Uc = 2V, Ic = 20mA, co jak byk wychodzi 150 ohm, i tu się zgadza,

Ale zielony Uz=2,5V, niebieski Un=3,5V... co daje odpowiednio rezystory 125 ohm oraz 75 ohm... już nie chodzi o to że różne, ale o to że te rezystory wychodzą mniejsze niż 150 ohm, a zastosowane w projekcie są 330 ohm. Dlaczego tak? Może to ja coś tu motam albo fundamentu nie obczajam, ale nie mogę dojść a nurtuje mnie to strasznie :)

Pozdrawiam