Uniwersalny uczący się odbiornik IR


Przedstawiony układ jest rozwinięciem i przeróbką układu Marcina Połomskiego. Działa z prawie każdym pilotem podczerwieni. Testowałem na dostępnych u mnie dziewięciu pilotach. Ze wszystkimi działał bezbłędnie.
Jest to minimum kodu potrzebne do działania. Oczywiście można go rozbudować o elementy wykonawcze i peryferia.
Urządzenie zapamiętuje (uczy się) czterech dowolnych kodów pilota IR. Ograniczeniem jest pojemność pamięci EEPROM Atmega8. Ze względu na zmienny sygnał toggle protokołów RC5 i RC6, każdy kod zapisywany jest dwukrotnie. O ile ktoś jest pewny, ze pilot użyty do programowania, nie jest w standardzie RC5 albo RC6 może przerobić w prosty sposób kod i w ten sposób zyska kolejne cztery kody do zapamiętania.

Programowanie przebiega w prosty sposób. Po chwilowym wciśnięciu przycisku S1 zapala się dioda D1. Teraz pilot kierujemy w kierunku odbiornika IR i przyciskamy 1 przycisk, który ma być zapamiętany. Dioda D1 gaśnie.
Wciskamy ponownie przycisk 1 na pilocie. Dioda D1 gaśnie i zapala się dioda D2. Wciskamy przycisk 2 na pilocie. Dioda D2 gaśnie. Ponownie wciskamy przycisk 2 na pilocie. Zapala się dioda D3. Dalej postępujemy analogicznie, aż zaprogramujemy wszystkie cztery przyciski pilota. Oczywiście sposób programowania jest tylko przykładowy. Można go w dowolny sposób zmienić w kodzie programu. Po zapamiętaniu kodów pilota można nim włączać i wyłączać 4 diody LED.

$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
 
'Odbiornik IR----------------------------------------------------------------------------
Dim Licznik0 As Byte , Licznik1 As Byte , Tab(70) As Byte
Dim X As Byte , Flaga As Byte, Zapis As Byte
Dim Kod As Byte , Porownanie As Byte
Dim Pr As byte , P2 As Word , Adres As word , A as Byte
 
'Inne------------------------------------------------------------------------------------
Dim I As Byte
'----------------------------------------------------------------------------------------
Config portd = &B01111011 : portd = &B11111111
Config Portb = &B11111111 : Portb = &B11111111
Config Portc = &B11111111 : Portc = &B11111111
 
Czujnik_IR Alias Pind.7    'odbiornik IR
Programowanie1 Alias Pind.2  'przycisk programowania
 
'Odbiornik IR---------------------------------------------------------------------------
Config Timer0 = Timer , Prescale = 64 : On Timer0 Co32us
Disable Timer0
Enable Interrupts
Licznik0 = 0 : Licznik1 = 0
Flaga = 1 : X = 0
 
'=================PETLA=GLÓWNA============================================
Do
  If Czujnik_IR = 0 Then
   If Zapis = 0 then
     Adres = 0
   End if
   Enable Timer0
   Waitms 200
  End if
  Debounce Programowanie1 , 0, Programowanie , Sub  'Przycisk programowania
 
Loop
End
'===========================================================================
 
Co32us:
 
  Timer0 = 252   '32us
 
'czytanie-pilota-zera------------------------
 
  If Czujnik_IR = 0 Then
   If Flaga = 1 Then
     Licznik0 = 0
     If Licznik1 <> 0 Then
      Tab(X) = Licznik1
      Incr X
     End If
   End If
   Incr Licznik0
   Flaga = 0
  End If
 
'czytanie-pilota-jedynki---------------------
 
  If Czujnik_IR = 1 Then
   If Flaga = 0 Then
     Licznik1 = 0
     If Licznik0 <> 0 Then
      Tab(X) = Licznik0
      Incr X
     End If
   End If
   Incr Licznik1
   Flaga = 1
  End If
 
 
 
  If Licznik1 = 250 Then
   Porownanie = 0
 
'koniec czytania pilota-------------------
 
'Zapisywanie jeśli tryb = 1 (zapis)---------
 
   If Zapis = 1 Then
 
     For X = 0 to 63
      P2 = X + Adres
      Writeeeprom Tab(X) , P2
     Next X
 
     Adres = Adres + 64
     If Adres >448 then
      Adres = 0
      Zapis = 0
      PR = 0
 
     End If
 
'sygnalizacja LED w czasie programowania
 
     If Adres = 64 Then
      Portc.2 = 1
     End if
 
     If Adres = 128 Then
      Portc.3 = 0
     End if
 
     If Adres = 192 Then
      Portc.3 = 1
     End if
 
     If Adres = 256 Then
      Portc.4 = 0
     End if
 
     If Adres = 320 Then
      Portc.4 = 1
     End if
 
     If Adres = 384 Then
      Portc.5 = 0
     End if
 
     If Adres = 448 Then
      Portc.5 = 1
     End If
   End If
 
 
'odczyt-i-sprawdzanie poprawności jeśli tryb = 0 (odczyt)-
 
   If Zapis = 0 Then
     For Adres = 0 to 448 step 64  ' zakres obszaru pamieci eeprom adres co 64 (128 = 2 rozkazy)
      Porownanie = 0
      For X = 0 to 63
        P2 = X + Adres
        Readeeprom Kod , P2      'odczytywanie z pamięci EEPROM
        Kod = Kod - 3         'tolerancja 120us (trzy przerwania od timera0)
        If Kod <> Tab(X) Then
         Incr Kod
         If Kod <> Tab(X) Then
           Incr Kod
           If Kod <> Tab(X) Then
            Incr Kod
            If Kod <> Tab(X) Then
              Incr Kod
              If Kod <> Tab(X) Then
               Incr Kod
               If Kod <> Tab(X) Then
                 Incr Kod
                 If Kod <> Tab(X) Then
                  Porownanie = 1
                 End If
               End If
              End If
            End If
           End If
         End If
        End If
      Next X
 
      If Porownanie = 0 then
        Exit for
      End If
     Next Adres
   End If
'-----------------------odczyt z odbiornika IR----------------------------------------------
 
   If Porownanie = 0 Then          'jezeli czasy sie zgadzaja
     If zapis = 0 then
 
      If Adres = 0 or Adres = 64 then    ' odczyt komenda 1
        Toggle portc.2
      End If
 
      If Adres = 128 or Adres = 192 Then     ' odczyt komenda 2
        Toggle portc.3
      End If
 
      If Adres = 256 or Adres = 320 Then    ' odczyt komenda 3
        Toggle portc.4
      End If
 
      If Adres = 384 or Adres = 448 Then     ' odczyt komenda 4
        Toggle portc.5
      End If
 
     End If
   End If
 
   Licznik1 = 0
   Disable Timer0       'wyłaczenie timera0
   X = 0
  End If
  P2 = 0
 
Return
 
'wlaczenie programowania odbiornika IR--z-przycisku-programowanie1------------------------------
Programowanie:
 
  Portc.2 = 0
  Portc.3 = 1
  Portc.4 = 1
  Portc.5 = 1  ' sygnalizacja zapisu pierwszego
 
  Incr PR
  If PR = 1 then      'programowanie adresu 0
   Adres = 0
   Zapis = 1
 
  End If
 
Return