sterowanie rc5


witam czy ktoś pomorze chodzi o zmianę programu nie jest to program napisany prze zemnie jest to projekt z edw chodzi o to czy da się go zmienić skrócić do sterowania dwóch silniczków krokowych ale na pilota rc5 oczywiście na attiny 2313

$crystal = 4000000
Config Portb = Output
Config Portd = &B0000011
Portd = &B1111100
'Reset Portd.0
'Reset Portd.1
'Portb = 0
Dim C As Byte
Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
Enable Timer0
Enable Interrupts
On Timer0 Kroki
Start Timer0
Dim Czas As Word
Dim D As Word
Dim B As Byte
Dim A As Byte
Dim Pozwolenie1 As Byte
'Pozwolenie1 = 1
Dim Pozwolenie2 As Byte
Dim Polkroki1 As Bit
Dim Polkroki2 As Bit
Dim Strona1 As Byte
Dim Strona2 As Byte
Dim D2 As Word
Dim B2 As Byte
Dim Czas2 As Word
Dim C2 As Byte
 
 
 
'Czas = 15
'A = Pind
Do
 
Gosub Czasy
 
'nop
If Pinb.2 = 0 Or Pinb.3 = 0 Then Gosub Klawiatura
Loop
 
Klawiatura:
Waitms 10
A = Pind
Shift A , Right , 2
 
If A < 31 Then
  If A = 29 Then
   Pozwolenie1 = 0
   B = 0
  Else
   If A > 16 Then
     Pozwolenie1 = 1
   Else
     If A = 13 Then
      Pozwolenie2 = 0
      B2 = 0
     Else
      Pozwolenie2 = 1
     End If
 
   End If
 
  End If
 
 
 
  If A = 30 Then
   B = B + 1
 
  End If
 
  If A = 14 Then
   Incr B2
  End If
 
  If A = 26 Then
   Decr B
  End If
 
  If A = 10 Then
   Decr B2
  End If
 
 
  If A = 25 Then
   B = B + 10
  End If
 
   If B > 52 Then B = 0
 
  If A = 9 Then
   B2 = B2 + 10
  End If
  If B2 > 52 Then B2 = 0
 
 
  If A = 21 Then
   If B > 9 Then B = B - 10
  End If
 
  If A = 5 Then
   If B2 > 9 Then B2 = B2 - 10
  End If
 
 
  If A = 22 Then
   Toggle Polkroki1
  End If
 
  If A = 6 Then
   Toggle Polkroki2
  End If
 
 
 
  If A = 18 Then Strona1 = 1
  If A = 17 Then Strona1 = 0
 
  If A = 2 Then Strona2 = 1
  If A = 1 Then Strona2 = 0
 
 
 
 
  'Czas = Lookup(b , Prosta)
 'Czas = Lookup(b , Prosta)
A1:
Gosub Czasy
 'Czas = Lookup(b , Prosta)
 ' If Polkroki1 = 1 Then Czas = Czas / 2
'
'  Czas2 = Lookup(b2 , Prosta)
' If Polkroki2 = 1 Then Czas2 = Czas2 / 2
 
   If Pind.2 = 0 Then
     Goto A1
 
   End If
 
   If Pind.3 = 0 Then
   Goto A1
   End If
 
   Waitms 70
End If
Return
 
Czasy:
Czas = Lookup(b , Prosta)
If Polkroki1 = 1 Then Czas = Czas / 2
 
Czas2 = Lookup(b2 , Prosta)
If Polkroki2 = 1 Then Czas2 = Czas2 / 2
 
Return
 
Kroki:
Timer0 = 213
If Pozwolenie1 = 1 Then
  Incr D
  If D = Czas Or D > Czas Then
   D = 0
   Incr C
   If Polkroki1 = 0 Then Incr C
 
   If C > 7 Then C = 0
 
   Select Case C
 
   Case 0:
     If Strona1 = 0 Then
      Reset Portb.3
      Set Portb.0
     Else
      Reset Portb.2
      Set Portb.0
     End If
 
 
   Case 1:
     If Strona1 = 0 Then
      Set Portb.2
     Else
      Set Portb.3
     End If
 
   Case 2:
     If Strona1 = 0 Then
      Reset Portb.0
      Set Portb.2
     Else
      Reset Portb.0
      Set Portb.3
     End If
 
 
   Case 3:
     Set Portb.1
 
   Case 4:
     If Strona1 = 0 Then
      Reset Portb.2
      Set Portb.1
     Else
      Reset Portb.3
      Set Portb.1
     End If
 
   Case 5
     If Strona1 = 0 Then
      Set Portb.3
     Else
      Set Portb.2
     End If
 
   Case 6:
     If Strona1 = 0 Then
      Reset Portb.1
      Set Portb.3
     Else
      Reset Portb.1
      Set Portb.2
     End If
 
   Case 7
     Set Portb.0
 
   End Select
 
  End If
Else
Portb.0 = 0
Portb.1 = 0
Portb.2 = 0
Portb.3 = 0
End If
 
If Pozwolenie2 = 1 Then
  Incr D2
  If D2 = Czas2 Or D2 > Czas2 Then
   D2 = 0
   Incr C2
   If Polkroki2 = 0 Then Incr C2
 
   If C2 > 7 Then C2 = 0
 
   Select Case C2
 
   Case 0:
     If Strona2 = 0 Then
      Reset Portb.7
      Set Portb.4
     Else
      Reset Portb.6
      Set Portb.4
     End If
 
 
   Case 1:
     If Strona2 = 0 Then
      Set Portb.6
     Else
      Set Portb.7
     End If
 
   Case 2:
     If Strona2 = 0 Then
      Reset Portb.4
      Set Portb.6
     Else
      Reset Portb.4
      Set Portb.7
     End If
 
 
   Case 3:
     Set Portb.5
 
   Case 4:
     If Strona2 = 0 Then
      Reset Portb.6
      Set Portb.5
     Else
      Reset Portb.7
      Set Portb.5
     End If
 
   Case 5
     If Strona2 = 0 Then
      Set Portb.7
     Else
      Set Portb.6
     End If
 
   Case 6:
     If Strona2 = 0 Then
      Reset Portb.5
      Set Portb.7
     Else
      Reset Portb.5
      Set Portb.6
     End If
 
   Case 7
     Set Portb.4
 
   End Select
 
  End If
Else
Portb.4 = 0
Portb.5 = 0
Portb.6 = 0
Portb.7 = 0
End If
 
 
'Loop
'End If
Return
 
Prosta:
Data 6000% , 3000% , 1500% , 1000% , 750% , 600% , 500% , 428% , 375% , 333% , 300%
Data 272% , 250% , 230% , 214% , 200% , 187% , 166% , 150% , 136% , 125% , 115% , 107% , 100%
Data 91% , 83% , 77% , 71% , 65% , 60% , 55% , 50% , 46% , 43% , 39% , 35% , 33% , 30% , 27% , 25%
Data 23% , 21% , 19% , 17% , 15% , 14% , 12% , 11% , 10% , 9% , 8% , 7% , 6%
Portret użytkownika mirley

Re: Rc5

napisz lepiej co chcesz uzyskać i jak to ma działać zamiast wklejać kod, który nie ma nić wspólnego z rc5. jakie te silniki masz i jak szybko mają się kręcić? do czego to m służyć?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.