Mini Lampka RGB 2 na Attiny24


Witam
Chciałem zrobić ta lampkę ale na Attiny24. W związku, iż posiada on mniej wyprowadzeń użyłem tylko 1 diody RGB. Poustawiałem już odpowiednio wszystkie porty, pozostał mi tylko 1 problem. Jako iż dioda RGB i klawiatura są na tym samym porcie nie wiem jak przerobić ta linijkę w Bascomie:

Sw_port Alias Pind

W moim przypadku dioda RGB podpięta jest pod port A. 0.1.2, natomiast klawiatura pod port A. 3.4.5.6.7. W oryginalnym projekcie pod potrtD podpięta jest tylko klawiatura.

Dzieki za ewentualne sugestie.
Portret użytkownika mirley

Re: Lampka

po pierwsze musisz dać na pin a:

Sw_port Alias Pind

potem zrobić w programie dodatkową zmienna byte, np "sw"

potem napisać na początku procedury obsługi przyciskow:

sw = sw_port ' odczytasz tutaj klawiaturę i diody na trzech najmłodszych pinach, więc
sw =sw/8   

potem wszędzie tam gdzie jest w procedurze przycisków sw_port dasz sw

sprawdź czy tak zadziała

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika mkcoval

Lampka

Witam
Cos mój USBASP nie chciał dzisiaj zadziałać, wiec podłączyłem ISP Programmer autorstwa Dybkowskiego. Ladnie zaprogramował Attiny24, ale trochę miałem problemów z fusami bo sa inaczej opisane, ustawiłem je tak:

Wkleję może cały program, bo po uruchomieniu pali się tylko zielona dioda sygnalizacyjna zaś RGB nawet nie mrugnie. Moja konfiguracja to:
PortA.0 - R
PortA.1 - B
PortA.2 - G
PortA.3 - klaw.
PortA.4 - klaw.
PortA.5 - klaw.
PortA.6 - klaw.
PortA.7 - klaw.

PortB.0,1 - Xtal (20MHz)
PortB.2 - led sygn.
Dioda ze wspólną anodą.

Program:

    '************* Konfiguracja uC *****************
'***********************************************
$regfile = "attiny24.dat"
$crystal = 20000000
 
Config Porta = &B00000111 : Porta = &B11111111
 
Config Pinb.2 = Output : Portb.2 = 1            'dioda info'
Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
Enable Timer0 : On Timer0 Prztimer0
 
Enable Interrupts
'********** Konfiguracja uC Koniec ************
 
'****************** Nazwy *******************
'***********************************************
Rd Alias Porta.0
Gd Alias Porta.2
Bd Alias Porta.1
Syg_led Alias Portb.2
Sw_port Alias Pina
 
'************* Nazwy Koniec ****************
'****************** Zmienne *******************
'***********************************************
Dim Licznik As Byte
Dim Sw As Byte
Dim Rled As Byte , Bled As Byte , Gled As Byte
Dim Rand_r As Byte , Rand_g As Byte , Rand_b As Byte
Dim Pomoc As Byte
Dim Flaga As Bit
Dim Dzielnik As Word
Dim Dzielnik2 As Byte
Dim Dzielnik3 As Byte
Dim Szybkosc As Byte
Dim Licznik_sw As Byte
Dim Stan_portu As Byte
 
Dim Arg As Word
Dim Wartosc As Word
Dim Pozycja As Word
 
Dim Stopbit As Bit
 
Dim Animacja As Byte
 
'************* Zmienne Koniec ****************
 
'************ Warunki Poczatkowe ***************
'***********************************************
Pozycja = 0
Dzielnik2 = 0
Szybkosc = 10
Stopbit = 1
Animacja = 0
'******* Warunki Poczatkowe Koniec ***********
 
'************** Petla glowna ******************
'***********************************************
Do
 
 If Flaga = 1 Then                     'co 32ms
  Flaga = 0
 
  Gosub Przyciski
 
  Incr Dzielnik2
  If Dzielnik2 >= Szybkosc And Stopbit = 1 Then
   Dzielnik2 = 0
 
   Syg_led = Not Syg_led
 
   'pierwszy tryb - przejscia plynne ustalone
   If Animacja = 0 Then
    Incr Pozycja
    If Pozycja = 900 Then Pozycja = 0
    Gosub Pozycja_do_rgb
   End If
 
   'drugi tryb - losowe przejscia
   If Animacja = 1 Then
    Incr Pozycja
    If Pozycja >= 50 Then
     Pozycja = 0
     Rand_r = Rnd(3)
     Rand_g = Rnd(3)
     Rand_b = Rnd(3)
    End If
 
    If Rand_r = 1 Then If Rled < 100 Then Incr Rled
    If Rand_r = 2 Then If Rled > 0 Then Decr Rled
 
    If Rand_g = 1 Then If Gled < 100 Then Incr Gled
    If Rand_g = 2 Then If Gled > 0 Then Decr Gled
 
    If Rand_b = 1 Then If Bled < 100 Then Incr Bled
    If Rand_b = 2 Then If Bled > 0 Then Decr Bled
   End If
 
   'trzeci tryb - losowy kolor
   If Animacja = 2 Then
    Pozycja = Rnd(900)
    Gosub Pozycja_do_rgb
   End If
 
  End If
 End If
 
Loop
End
'************ Petla glowna Koniec **************
 
'************ Przerwanie timer 0 ***************
'***********************************************
Prztimer0:
 
 Incr Licznik
 If Licznik = 100 Then Licznik = 0
 
 If Licznik < Rled Then
 Reset Rd
 Else
 Set Rd
 End If
 
 If Licznik < Gled Then
 Reset Gd
 Else
 Set Gd
  End If
 
 If Licznik < Bled Then
 Reset Bd
 Else
 Set Bd
 End If
 
 Incr Dzielnik
 If Dzielnik = 250 Then
  Dzielnik = 0
  Set Flaga
 End If
 
Return
'******** Przerwanie timer 0 Koniec ************
 
'************  Inne Etykiety  ***************
'***********************************************
Przelicz:                          'funkcja \_ _ _ _/^^^
 If Arg > 899 Then Arg = Arg - 900
 
 If Arg > 100 And Arg < 500 Then Wartosc = 0
 If Arg <= 100 Then Wartosc = 100 - Arg
 If Arg >= 500 And Arg <= 600 Then Wartosc = Arg - 500
 If Arg > 600 Then Wartosc = 100
Return
 
Pozycja_do_rgb:
 Arg = Pozycja
 Gosub Przelicz
 Rled = Wartosc
 Arg = Pozycja + 300
 Gosub Przelicz
 Gled = Wartosc
 Arg = Pozycja + 600
 Gosub Przelicz
 Bled = Wartosc
Return
Przyciski:
 
Sw = Sw_port
Sw = Sw / 8
If Sw <> 255 And Stan_portu = Sw Then
 Incr Licznik_sw
 If Licznik_sw = 10 Then
  Select Case Stan_portu
   Case 126:                       'plus
    Licznik_sw = 5
    If Szybkosc > 1 Then Decr Szybkosc
   Case 125:                       'minus
    Licznik_sw = 5
    If Szybkosc < 40 Then Incr Szybkosc
   Case 124:                       'plus i minus
    Stopbit = Not Stopbit
    Syg_led = 1
   Case 111:                       ' R
    Pozycja = 700
    Gosub Pozycja_do_rgb
   Case 119:                       ' G
    Pozycja = 400
    Gosub Pozycja_do_rgb
   Case 123:                       ' B
    Pozycja = 100
    Gosub Pozycja_do_rgb
   Case 110:                       'plus R
    Licznik_sw = 8
    If Rled < 100 Then Incr Rled
   Case 109:                       'minus R
    Licznik_sw = 8
    If Rled > 0 Then Decr Rled
   Case 118:                       'plus G
    Licznik_sw = 8
    If Gled < 100 Then Incr Gled
   Case 117:                       'minus G
    Licznik_sw = 8
    If Gled > 0 Then Decr Gled
   Case 122:                       'plus B
    Licznik_sw = 8
    If Bled < 100 Then Incr Bled
   Case 121:                       'minus B
    Licznik_sw = 8
    If Bled > 0 Then Decr Bled
   Case 103:                       ' R G
    Rled = 100
    Gled = 100
    Bled = 0
   Case 115:                       ' G B
    Rled = 0
    Gled = 100
    Bled = 100
   Case 107:                       ' R B
    Rled = 100
    Gled = 0
    Bled = 100
   Case 99:                       ' R G B
    Rled = 100
    Gled = 100
    Bled = 100
   Case 108:                       ' plus minus R
    Animacja = 0
   Case 116:                       ' plus minus G
    Animacja = 1
   Case 120:                       ' plis minus B
    Animacja = 2
 
  End Select
 
 End If
Else
 Stan_portu = Sw
 Licznik_sw = 4
End If
 
Return

EDIT:

Dobra, odpaliłem USBasp, sprawdziłem poprawność fuse bitów, były OK.
Wyciąłem z programu obsługę klawiatury i lampka na Attiny24 pięknie ruszyła, diodka kontrolna sobie mruga, a RGB ładnie zmienia kolory. Będę dalej próbował rożnych kombinacji aby uruchomić jeszcze klawiaturę.

pozdrawiam

Portret użytkownika mirley

Re: Klawiatura lampki

Sprawdź jaki stan jest czytany na porcie w momencie naciskania, podając go np na te diody w momencie przycisnęcia. Czy ustawiłeś piny klawiatury jako wejścia?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.