sterowanie silnika krokowego


Witam!!
poszukuję schematu i programu do sterowania silnikami krokowymi.
znalazłem program który chciałbym wykorzystać ale gdzieś chyba jest błąd.
Ja mam swoje lata i usiłuje nauczyć się baskoma ale mam problemy.

$regfile = "M8def.dat"
$crystal = 4000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.1 , Rs = Portb.3

Config Portc.0 = Output
Config Portc.1 = Output
Config Portc.2 = Output
Config Portc.3 = Output
'Config Portb.2 = Output
'Config Portb.0 = Output
'config portd.0=RXD
'config portd.1=TXD
Config Portd.2 = Input 'przycisk OK
Config Portd.3 = Input 'przycisk PRAWO
Config Portd.4 = Input 'przycisk GORA
'Config Portd.5 = Input 'wejscie wolne
'Config Portd.6 = Input 'przycisk DOL
'Config Portd.7 = Input 'przycisk LEWO
'Config Portc.4 = Input 'wejscie SDA onewire
'Config Portc.5 = Input 'wejscie SCL
'Config 1wire = Portc.5
'Portd.2 = 1
'Portd.3 = 1
'Portd.4 = 1
'Portd.6 = 1
'Portd.7 = 1
'Portb.0 = 1
'Dim X As Bit

'$sim
'Config Lcd = 16 * 1a
'Cursor Off
Declare Sub Mainprogram
Declare Sub Foursteps
Declare Sub Ddelay
Dim R As Word
Dim 4steps As Byte
Dim Rotations As Word
Dim X As Byte
S1 Alias Portd.2
S2 Alias Portd.3
S3 Alias Portd.4
Rotations = 100
4steps = 25
Reset Portc.0 : Reset Portc.1 : Reset Portc.2 : Reset Portc.3
Sub Mainprogram
Cls
Lcd "Turns: " ; Rotations
Do
Debounce S1 , 0 , Decrturns , Sub
Debounce S2 , 0 , Incrturns , Sub
Debounce S3 , 0 , Go_on Sub
Loop
End Sub
Decrturns:
Decr Rotations
If Rotations = 0 Then
Rotations = 1
End If
Locate 1 , 8
Lcd " "
Locate 1 , 8
Lcd Rotations
Waitms 50
Return
Incrturns:
Incr Rotations
If Rotations = 65536 Then
Rotations = 65535
End If
Locate 1 , 8
Lcd " "
Locate 1 , 8
Lcd Rotations
Waitms 50
Return
'Go_on:
'Cls
'Lcd "Waiting..."
'Wait 3
'Cls
'Lcd "Working..."
'For R = 1 To Rotations
'For X = 1 To 4steps
'Call Foursteps
'Next X
'Locate 2 , 4
'Lcd R
'Next R
'Reset Portc.0 : Reset Portc.1 : Reset Portc.2 : Reset Portc.3
'Cls
'Call Mainprogram
'Return

Sub Ddelay
Waitms 10
End Sub

Sub Foursteps
Set Portc.0 : Reset Portc.1 : Reset Portc.2 : Reset Portc.3
Call Ddelay
Reset Portc.0 : Set Portc.1 : Reset Portc.2 : Reset Portc.3
Call Ddelay
Reset Portc.0 : Reset Portc.1 : Set Portc.2 : Reset Portc.3
Call Ddelay
Reset Portc.0 : Reset Portc.1 : Reset Portc.2 : Set Portc.3
Call Ddelay
End Sub
Portret użytkownika Grzeniu 73

To jest kod do sterowania

To jest kod do sterowania silnikiem unipolarnym.To program tylko testowy i nie pamiętam ,czy czegoś na koniec nie pozmieniałem.Chyba jest ok Podłączałem przez układ ul2003.

$regfile = "m644pdef.dat"
$crystal = 16000000
 
'$baud = 9600
 Config Porta = &B00000000                 'cały port a jako wejścia
 Porta = &B11111111
Config Portc = Output
 
Portc = 0
  Config Portb = Output
  Portd = 1
 Config Portd = Output
 Portd = 1
 
 Dim Obroty As Word
 Obroty = 1
 Dim Steps As Word
 
 Dim R As Word
 Dim X As Byte
  Dim Czas As Word
  Czas = 5
 Config Graphlcd = 240 * 128 , Dataport = Portb , Controlport = Portd , Ce = 4 , Cd = 5 , Wr = 2 , Rd = 3 , Reset = 6 , Fs = 7 , Mode = 6
     Cls
 Cursor Off
 
  Locate 1 , 1
  Lcd "silnik krokowy"
 
 
   Do
 
Debounce Pina.0 , 1 , Praca , Sub
Debounce Pina.1 , 1 , Zwieksz_czas , Sub
Debounce Pina.2 , 1 , Zmniejsz_czas , Sub
Debounce Pina.3 , 1 , Zwieksz_obroty , Sub
Debounce Pina.4 , 1 , Zmniejsz_obroty , Sub
Locate 1 , 20
 
Lcd "obroty - " ; Obroty ; " "
Locate 2 , 20
Lcd "czas - " ; Czas ; " "
Waitms 20
   Loop
   End
 
   Foursteps:
 
 Portc = &B10000000
  Gosub Kroki
  Waitms Czas
 
 Portc = &B01000000
   Gosub Kroki
  Waitms Czas
 
  Portc = &B00100000
   Gosub Kroki
  Waitms Czas
 
  Portc = &B00010000
   Gosub Kroki
  Waitms Czas
   Return
   Fourstepstyl:
 
 
 Portc = &B00010010
  Waitms Czas
 
  Portc = &B00100000
  Waitms Czas
 
  Portc = &B01000000
  Waitms Czas
 
  Portc = &B10000000
  Waitms Czas
  Return
  Kroki:
  Incr Steps
  If Steps = 25 Then Steps = 0
  Locate 5 , 1
  Lcd "Kroki -" ; Steps ; " "
  Return
 
 
  Praca:
 
   For R = 1 To Obroty
   For X = 1 To 6
 
   Gosub Foursteps
   Next X
  Locate 3 , 1
  Lcd "obroty - " ; R ; " prawo "
 
  Next R
 Portc = &B00000000
    Wait 1
 
   For R = Obroty To 1 Step -1
   For X = 1 To 6
   Gosub Fourstepstyl
   Next X
  Locate 3 , 1
  Lcd "obroty - " ; R ; " lewo "
 
  Next R
 
 Portc = &B00000000
 Return
 Zwieksz_czas:
 
 Incr Czas
 
 Return
 
 Zmniejsz_czas:
 
 Decr Czas
 
 Return
 
 Zwieksz_obroty:
 
 Incr Obroty
 
 Return
 
 Zmniejsz_obroty:
 
 Decr Obroty
 Return