Prosty Sterownik Domowy


9.2
Ocena: None Średnia: 9.2 (20 głosujących)

Opisywane urządzenie jest prostym sterownikiem domowym, urządzeniem pełniącym wiele pożytecznych funkcji, do których między innymi należą: dwupunktowy pomiar temperatury (w domu i na dworze) i zegar pracujący w trybie 24-godzinnym, wzbogacony o dwukanałowy sterownik czasowy. Dodatkowo w programie zaimplementowano prosty termostat z histerezą oraz prosty system alarmowy z dwoma obwodami ochronnymi. Funkcja cichego alarmu umożliwia podgląd o której godzinie obwód ochronny został naruszony, bez włączania syreny. Układ sterownika został zbudowany na mikrokontrolerze ATMEGA16 a wszystkie ustawienia dokunuje się poprzez bardzo prosty interfejs z wyświetlaczem LCD i 6-przyciskową klawiaturą. Do odmierzania czasu wykorzystano układ RTC przez co sterownik może długo chodzić podtrzymując czas na zasilaniu bateryjnym. Wyjścia układu zbudowane na triakach posiadają optoizolację od napięcia sieciowego.Działanie:

Schemat ideowy układu znajduje się na rysunku poniżej:

Sercem układu jest mikrokontroler U1 (ATMega16) wraz z rezonatorem kwarcowym X1 (16MHz) i kondensatorami C1 (22pF) i C2 (22pF). Do odmierzania czasu wykorzystywany jest układ RTC U2 (PCF8583). Do jego poprawnej pracy wymagany jest rezonator kwarcowy (tak zwany zegarkowy) X2 (32,768kHz) oraz kondensator C5 (33pF). Kondensatory C6 (100nF) i C7 (47uF) filtrują napięcie zasilania samego układu RTC, które podawane jest poprzez prosty układ bezprzerwowego zasilania z diodami D1 (1N4148), D2 (1N4148) i baterią BAT1 (3V). Rezystory R15 (3,3k) i R16 (3,3k) podciągają linie magistrali I2C do plusa zasilania, umożliwiając jej poprawną pracę.

Obwody zasilania całej płytki zbudowane są na stabilizatorze U5 (7805) i kondensatorach filtrujących C3 (220uF), C4 (47uF) i C8 (100nF). Potencjometr P1 (10k) umożliwia regulację kontrastu wyświetlacza W1 (LCD 16x2). Podświetlanie wyświetlacza uruchamiane jest z poziomu programu sterownika za pomocą tranzystora T1 (BC556) i rezystora R2 (3,3k). Prąd podświetlania wyświetlacza ograniczany jest przez rezystor R1 (47R). W roli sygnalizacji alarmu pracuje buzzer z generatorem BUZ1 (5V), włączany poprzez tranzystor T2 (BC556) i rezystory R3 (3,3k) i R4 (3,3k).

Złącze Prog (goldpin) umożliwia programowanie mikrokontrolera U1 w układzie, do tego został tez wyprowadzony pin resetu Res. Złącze RS (goldpin) umożliwia podpięcie komunikacji Rs232 a właściwie odpowiedniego konwertera, w przypadku klasycznego Rs232 będzie to MAX232 a przypadku konwertera USB-RS232, odpowiednia przejściówka. Klawiaturę urządzenia stanowią przyciski S1-S6 (uSwitch). Złącze ALARM (ARK) stanowi wejścia czujników alarmowych, jedno wejście jest typu N.O. a drugie typu N.C. Rezystor R14 (4,7k) umożliwia poprawną pracę magistrali 1-Wire z czujnikami U3-U5 (DS18B20).

Budowa:

Układ z powodzeniem można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Montaż płytki nie jest skomplikowany i wykonujemy go w sposób klasyczny. Rozpoczynamy od wlutowania dwóch zworek pod wyświetlaczem W1, następne w kolejności powinny być rezystory a potem kondensatory. Kolejność pozostałych elementów nie jest krytyczna. Pod mikrokontroler U1 i układ RTC U2 dobrze jest zastosować podstawki. Złacza na czujniki U3 i U4 są w takiej odległości że można wlutować w ich miejsce podstawkę DIL6, tak jak można to zobaczyć na zdjęciach. Złącza te przydadzą się w momencie rejestracji czujników DS18B20 i podczas testów całego systemu. Potem można wykorzystać złącze U5 do podłączenia wszystkich czujników temperatury równolegle. Zamiast BUZ1 można podłączyć układ sterujący większą syreną alarmową. Do zasilania całego układu najwygodniej jest użyć ładowarki od komórki (np. NOKIA 6610) gdyż daje ona przy takiej pracy napięcie ponad 5V. Szczególną ostrożność należy zachować przy podłączaniu odbiorników 230V gdyż triaki znajdują się na tej samej płytce co sterownik i istnieje ryzyko porażenia. Układ został zbudowany głównie do celów pokazowych (stąd układy wykonawcze na tej samej płytce) ale jest w pełni funkcjonalnym urządzeniem. Pomocą w konstrukcji może okazać się schemat montażowy dostępny tutaj.

Podłączenie sterownika przedstawione jest na rysunku poniżej:

Wykaz Elementów:

5x Złącze Śrubowe ARK2(podwójne)
1x Złącze Śrubowe ARK3(potrójne)
1x Złącze Śrubowe ARK3(potrójne)
1x Listwa Goldpin 1x3 (RS)
2x Listwa Goldpin 1x3 (DS18B20)
1x Listwa Goldpin 1x4 (Prog)
1x Bateria 3V(CR2032) + Podstawka
6x uSwitch
1x 2A Bezpiecznik

5x 3,3k
1x 4,7k
1x 47R
6x 180R
3x 330R
3x Warystor JVR-7N431
1x Potencjometr Montażowy 10k

2x 22pF
1x 33pF
2x 100nF
2x 47uF Elektrolit
1x 220uF Elektrolit

1x Rezonator Kwarcowy 16MHz
1x Rezonator Kwarcowy 32768Hz
2x 1N4148
3x Dioda LED
2x BC556
1x Stabilizator 7805
1x Mikrokontroler ATMEGA16 + Podstawka
1x Układ RTC PCF8583
3x BT138-600E
3x MOC3041
1x Buzzer z Generatorem 5V
1x LCD 16x2

Programowanie:

Kod Źródłowy do sterownika został napisany w BASCOM AVR firmy MCS Electronics (http://www.mcselec.com/). Program przedstawiony jest poniżej:

'************* Konfiguracja uC *****************
'***********************************************
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 16000000
 
Config Porta = &B11110011 : Porta = &B11111111
Config Portb = &B11111111 : Portb = &B11111111
Config Portc = &B11111111 : Portc = &B11111111
Config Portd = &B00000011 : Portd = &B11111111
 
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Porta.1 , Rs = Porta.0
Config Lcd = 16 * 2
Cls
Cursor Off Noblink
 
Config 1wire = Pinc.7
 
Config Scl = Portb.0
Config Sda = Portb.1
I2cinit
 
Lcd_light Alias Portc.6
Sw_port Alias Pind                     'nazwa portu
Tr1 Alias Portc.2
Tr2 Alias Portc.1
Tr_term Alias Portc.0
Buzz Alias Portc.5
Linia_no Alias Pina.2
Linia_nc Alias Pina.3
 
Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
Enable Timer0 : On Timer0 Prztimer0
 
 
Enable Interrupts
'********** Konfiguracja uC Koniec ************
 
'****************** Zmienne *******************
'***********************************************
Dim Stan_sw As Byte , Sw As Byte , Licznik_sw As Byte    'sw
Dim Wyswietlanie As Byte , Poz_wysw As Byte , Wyswietlono As Bit    'Lcd
Dim Mig As Bit , Poz_ust As Byte
Dim Autosave As Byte , Autolight As Byte
 
 
Dim Ds1(8) As Byte , Ds2(8) As Byte , Ds3(8) As Byte , Ds(8) As Byte , Ds_adr As Byte , Ds_ok As Bit    'DS18B20
Dim Ktory_ds As Byte , Lsb As Byte , Msb As Byte , Minusy As Byte
Dim T(3) As Word
Dim T_ust As Word , T_his As Byte , Term_ena As Bit     'termostat
 
 
Dim Dzielnik(2) As Byte                   'dzielniki timera
Dim Flaga_4ms As Bit , Flaga_500ms As Bit , Flaga_1s As Bit 'flagi przerwa?
Dim Hbyte(2) As Byte , Hword(3) As Word , N As Byte , Hbit As Bit
 
Dim Godziny As Byte , Minuty As Byte , Sekundy As Byte
Dim Godziny_bcd As Byte , Minuty_bcd As Byte , Sekundy_bcd As Byte
Dim Zapisz_czas As Bit
 
 
Dim G(4) As Byte , M(4) As Byte , Ar_tr1 As Bit , Ar_tr2 As Bit    'programtot czas
 
Dim Alarm As Byte , Salarm As Byte , A_g As Byte , A_m As Byte    'alarmy 0-wyl, 1-czuwa, 2-czas wtargniecia
Dim Alarm_licz As Byte
 
'************* Zmienne Koniec ****************
 
'************ Warunki Poczatkowe ***************
'***********************************************
Lcd_light = 0
Autolight = 20
 
Lcd "Sterownik Domowy"
Lowerline
Lcd " Wersja 1.05"
 
Wait 1
 
If Sw_port = &B01001111 Then
 Ds_adr = 30
 Gosub Ds_reg
 Cls
 Lcd "Ds1"
End If
If Sw_port = &B01010111 Then
 Ds_adr = 40
 Gosub Ds_reg
 Cls
 Lcd "Ds2"
End If
If Sw_port = &B01011011 Then
 Ds_adr = 50
 Gosub Ds_reg
 Cls
 Lcd "Ds term"
End If
 
 
For N = 1 To 8
 Hbyte(1) = 30 + N
 Readeeprom Ds1(n) , Hbyte(1)
 Hbyte(1) = 40 + N
 Readeeprom Ds2(n) , Hbyte(1)
 Hbyte(1) = 50 + N
 Readeeprom Ds3(n) , Hbyte(1)
Next N
 
 
For N = 10 To 13
 Readeeprom G(n -9) , N
 If G(n -9) > 23 Then G(n -9) = 0
Next N
For N = 14 To 17
 Readeeprom M(n -13) , N
 If M(n -13) > 59 Then M(n -13) = 0
Next N
Readeeprom Hbyte(1) , 18
Ar_tr1 = Hbyte(1).0
Ar_tr2 = Hbyte(1).1
Term_ena = Hbyte(1).2
 
Readeeprom T_ust , 19
Readeeprom T_his , 21
 
If T_ust > 1000 Or T_ust < 100 Then T_ust = 450
If T_his > 100 Or T_his < 5 Then T_his = 20
 
Readeeprom Alarm , 22
Readeeprom Salarm , 23
Readeeprom A_g , 24
Readeeprom A_m , 25
 
If Alarm > 2 Then Alarm = 0
If Salarm > 2 Then Salarm = 0
If A_g > 23 Then A_g = 0
If A_m > 59 Then A_m = 0
 
 
Wait 1
Wyswietlono = 1
Wyswietlanie = 1
Autosave = 5
 
'******* Warunki Poczatkowe Koniec ***********
 
'************** Petla glowna ******************
'***********************************************
Do
 '***********************************************  co 4ms
 If Flaga_4ms = 1 Then
  Flaga_4ms = 0
 
  If Alarm = 1 Then
   If Linia_no = 0 Or Linia_nc = 1 Then
    Alarm = 2
    A_g = Godziny
    A_m = Minuty
   End If
  Else
   If Alarm = 2 Then
    Buzz = Mig
   Else
    Buzz = 1
   End If
  End If
 
  If Salarm = 1 Then
   If Linia_no = 0 Or Linia_nc = 1 Then
    Salarm = 2
    A_g = Godziny
    A_m = Minuty
   End If
  End If
 
  Gosub Przyciski
  If Wyswietlono = 1 Then Gosub Wysw_lcd
 
 End If
 '***********************************************
 
 '***********************************************  co 500ms
 If Flaga_500ms = 1 Then
  Flaga_500ms = 0
 
  If Autolight > 0 Then
   Decr Autolight
   Lcd_light = 0
  Else
   Lcd_light = 1
  End If
 
  Mig = Not Mig
 
  If Poz_wysw <> 1 Or Poz_ust = 0 Then
   If Zapisz_czas = 1 Then
    Gosub Zapis_rtc                   'jednorazowo zapisuje po wyj?ciu z ustawie?
    Zapisz_czas = 0
   Else
    Gosub Odczyt_rtc                  'odczytuje czas
   End If
  Else
   Zapisz_czas = 1
  End If
 
  If Poz_wysw = 1 Then Wyswietlanie = 1          'uaktualniaj czas je?li jest pokazywany na LCD
  If Poz_wysw = 2 Then Wyswietlanie = 2
  If Poz_wysw = 4 Then Wyswietlanie = 4          'je?li wyswietlony termostat to uaktualnij.
  If Poz_wysw = 5 Then Wyswietlanie = 5
 
 End If
 '***********************************************
 
 '***********************************************  co 1s
 If Flaga_1s = 1 Then
  Flaga_1s = 0
 
  If Autosave < 5 Then
   Incr Autosave
   If Autosave = 5 Then
    For N = 10 To 13
     Writeeeprom G(n -9) , N
    Next N
    For N = 14 To 17
     Writeeeprom M(n -13) , N
    Next N
    Hbyte(1) = 0
    Hbyte(1).0 = Ar_tr1
    Hbyte(1).1 = Ar_tr2
    Hbyte(1).2 = Term_ena
    Writeeeprom Hbyte(1) , 18
 
    Writeeeprom T_ust , 19
    Writeeeprom T_his , 21
 
    Writeeeprom Alarm , 22
    Writeeeprom Salarm , 23
    Writeeeprom A_g , 24
    Writeeeprom A_m , 25
 
    Poz_ust = 0
   End If
  End If
 
  Gosub Temperatura
  If Poz_wysw = 3 Then Wyswietlanie = 3          'jesli wysw temperatura to uaktualnij
 
  Gosub Sterowanie
 
 End If
 '***********************************************
 
Loop
End
'************ Petla glowna Koniec **************
 
'************ Przerwanie timer 0 ***************
'***********************************************
Prztimer0:
 Timer0 = 5
 Set Flaga_4ms
 Incr Dzielnik(1)
 If Dzielnik(1) = 125 Then
  Dzielnik(1) = 0
  Set Flaga_500ms
  Incr Dzielnik(2)
  If Dzielnik(2) = 2 Then
   Dzielnik(2) = 0
   Set Flaga_1s
  End If
 End If
Return
'******** Przerwanie timer 0 Koniec ************
 
'***********************************************
'***************** Przyciski   **************
Przyciski:
Sw = Sw_port And &B11111100                 'And &B00001111                 'maska na piny nieu?ywane jako sw
If Sw <> &B11111100 And Stan_sw = Sw Then
  Incr Licznik_sw
  If Licznik_sw = 68 Then
   Licznik_sw = 0
   Autolight = 20
 
   Select Case Stan_sw
    Case &B11101100:                  'incr
    '***********************************************************
     Select Case Poz_wysw
      Case 1:
       Select Case Poz_ust
        Case 0:
         'podczas wyswietania czasu
         If Alarm = 2 Then Alarm = 0
         'If Salarm = 2 Then Salarm = 0
        Case 1:
         Incr Godziny
         If Godziny = 24 Then Godziny = 0
        Case 2:
         Incr Minuty
         If Minuty = 60 Then Minuty = 0
        Case 3:
         Incr Sekundy
         If Sekundy = 60 Then Sekundy = 0
       End Select
 
      Case 2:
       Select Case Poz_ust
        Case 0:
         Ar_tr1 = Not Ar_tr1
        Case 1:
         Incr G(1)
         If G(1) = 24 Then G(1) = 0
        Case 2:
         Incr M(1)
         If M(1) = 60 Then M(1) = 0
        Case 3:
         Incr G(2)
         If G(2) = 24 Then G(2) = 0
        Case 4:
         Incr M(2)
         If M(2) = 60 Then M(2) = 0
        Case 5:
         Incr G(3)
         If G(3) = 24 Then G(3) = 0
        Case 6:
         Incr M(3)
         If M(3) = 60 Then M(3) = 0
        Case 7:
         Incr G(4)
         If G(4) = 24 Then G(4) = 0
        Case 8:
         Incr M(4)
         If M(4) = 60 Then M(4) = 0
       End Select
       Autosave = 0
 
      Case 4:
       Select Case Poz_ust
        Case 0:
          Term_ena = Not Term_ena
          If Term_ena = 0 Then Tr_term = 1
        Case 1:
         If T_ust < 1000 Then T_ust = T_ust + 10
        Case 2:
         If T_his < 100 Then Incr T_his
       End Select
       Autosave = 0
      Case 5:
       Select Case Poz_ust
        Case 0:
         ' podczas wysw alarmow
        Case 1:
         If Alarm <> 0 Then Alarm = 0 Else Alarm = 1
         Buzz = 1
        Case 2:
         If Salarm <> 0 Then Salarm = 0 Else Salarm = 1
       End Select
       Autosave = 0
     End Select
 
    Case &B11111000:                  'ustaw next
    '***********************************************************
     Select Case Poz_wysw
      Case 1:
       Incr Poz_ust
       If Poz_ust = 4 Then Poz_ust = 0
 
      Case 2:
       Incr Poz_ust
       If Poz_ust = 9 Then Poz_ust = 0
 
      Case 4:
       Incr Poz_ust
       If Poz_ust = 3 Then Poz_ust = 0
 
      Case 5:
       Incr Poz_ust
       If Poz_ust = 3 Then Poz_ust = 0
     End Select
 
    Case &B11110100:                  'decr
    '***********************************************************
     Select Case Poz_wysw
      Case 1:
       Select Case Poz_ust
        Case 0:
         'podczas wyswietania czasu
         If Alarm = 2 Then Alarm = 0
        Case 1:
         Decr Godziny
         If Godziny = 255 Then Godziny = 23
        Case 2:
         Decr Minuty
         If Minuty = 255 Then Minuty = 59
        Case 3:
         Decr Sekundy
         If Sekundy = 255 Then Sekundy = 59
       End Select
 
      Case 2:
       Select Case Poz_ust
        Case 0:
         Ar_tr2 = Not Ar_tr2
        Case 1:
         Decr G(1)
         If G(1) = 255 Then G(1) = 23
        Case 2:
         Decr M(1)
         If M(1) = 255 Then M(1) = 59
        Case 3:
         Decr G(2)
         If G(2) = 255 Then G(2) = 23
        Case 4:
         Decr M(2)
         If M(2) = 255 Then M(2) = 59
        Case 5:
         Decr G(3)
         If G(3) = 255 Then G(3) = 23
        Case 6:
         Decr M(3)
         If M(3) = 255 Then M(3) = 59
        Case 7:
         Decr G(4)
         If G(4) = 255 Then G(4) = 23
        Case 8:
         Decr M(4)
         If M(4) = 255 Then M(4) = 59
       End Select
       Autosave = 0
 
      Case 4:
       Select Case Poz_ust
        Case 0:
         Term_ena = Not Term_ena
         If Term_ena = 0 Then Tr_term = 1
        Case 1:
         If T_ust > 100 Then T_ust = T_ust - 10
        Case 2:
         If T_his > 5 Then Decr T_his
       End Select
       Autosave = 0
 
      Case 5:
       Select Case Poz_ust
        Case 0:
         ' podczas wysw alarmow
        Case 1:
         If Alarm <> 0 Then Alarm = 0 Else Alarm = 1
         Buzz = 1
        Case 2:
         If Salarm <> 0 Then Salarm = 0 Else Salarm = 1
       End Select
       Autosave = 0
     End Select
 
    Case &B11011100:                  'next menu
    '***********************************************************
    Poz_ust = 0
    Wyswietlanie = Poz_wysw + 1
    If Wyswietlanie = 6 Then Wyswietlanie = 1
 
     Case &B10111100:                  'triak 1
    '***********************************************************
     Select Case Poz_wysw
      Case 2:
       Ar_tr1 = 0
       Tr1 = Not Tr1
      Case 4:
       Term_ena = 0
       Tr_term = Not Tr_term
      Case 5:
       If Alarm = 2 Then Alarm = 0
       'If Salarm = 2 Then Salarm = 0
     End Select
 
     Autosave = 0
 
     Case &B01111100:                  'triak 2
    '***********************************************************
     Select Case Poz_wysw
      Case 2:
       Ar_tr2 = 0
       Tr2 = Not Tr2
       Autosave = 0
      Case 4:
       Term_ena = 0
       Tr_term = Not Tr_term
      Case 5:
       If Alarm = 2 Then Alarm = 0
       If Salarm = 2 Then Salarm = 0
     End Select
 
     Autosave = 0
 
 
   End Select
  End If
 Else
  Stan_sw = Sw
  Licznik_sw = 60
 End If
 
Return
'***********************************************
 
'***********************************************
'**************  LCD   ***********
Wysw_lcd:
 If Wyswietlanie <> 0 Then
  Wyswietlono = 0
  Select Case Wyswietlanie
   Case 1:                        'aktualny czas
   '**************************************************************
    If Poz_wysw <> 1 Then
     Cls
     Lcd " Aktualny Czas "
    End If
    Locate 2 , 5
    If Poz_ust = 1 And Mig = 1 Then
     Lcd " "
    Else
     If Godziny < 10 Then Lcd "0"
     Lcd Godziny
    End If
 
    If Poz_ust = 0 And Mig = 1 Then Lcd " " Else Lcd ":"
    If Poz_ust = 2 And Mig = 1 Then
     Lcd " "
    Else
     If Minuty < 10 Then Lcd "0"
     Lcd Minuty
    End If
    If Poz_ust = 0 And Mig = 1 Then Lcd " " Else Lcd ":"
 
    If Poz_ust = 3 And Mig = 1 Then
     Lcd " "
    Else
     If Sekundy < 10 Then Lcd "0"
     Lcd Sekundy
    End If
 
   Case 2:                        'programator czasowy
   '**************************************************************
    If Poz_wysw <> 2 Then
     Cls
    End If
 
    Locate 1 , 1
    If Poz_ust = 1 And Mig = 1 Then
     Lcd " "
    Else
     If G(1) < 10 Then Lcd "0"
     Lcd G(1)
    End If
 
    Lcd ":"
 
    If Poz_ust = 2 And Mig = 1 Then
     Lcd " "
    Else
     If M(1) < 10 Then Lcd "0"
     Lcd M(1)
    End If
 
    Lcd " - "
 
    If Poz_ust = 3 And Mig = 1 Then
     Lcd " "
    Else
     If G(2) < 10 Then Lcd "0"
     Lcd G(2)
    End If
 
    Lcd ":"
 
    If Poz_ust = 4 And Mig = 1 Then
     Lcd " "
    Else
     If M(2) < 10 Then Lcd "0"
     Lcd M(2)
    End If
 
    Lcd " "
 
    If Ar_tr1 = 1 Then Lcd "A" Else Lcd "R"
 
    Locate 2 , 1
 
    If Poz_ust = 5 And Mig = 1 Then
     Lcd " "
    Else
     If G(3) < 10 Then Lcd "0"
     Lcd G(3)
    End If
 
    Lcd ":"
 
    If Poz_ust = 6 And Mig = 1 Then
     Lcd " "
    Else
     If M(3) < 10 Then Lcd "0"
     Lcd M(3)
    End If
 
    Lcd " - "
 
    If Poz_ust = 7 And Mig = 1 Then
     Lcd " "
    Else
     If G(4) < 10 Then Lcd "0"
     Lcd G(4)
    End If
 
    Lcd ":"
 
    If Poz_ust = 8 And Mig = 1 Then
     Lcd " "
    Else
     If M(4) < 10 Then Lcd "0"
     Lcd M(4)
    End If
 
    Lcd " "
 
    If Ar_tr2 = 1 Then Lcd "A" Else Lcd "R"
 
 
   Case 3:
   '**************************************************************
    If Poz_wysw <> 3 Then
     Deflcdchar 0 , 7 , 5 , 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 'stopien
     Deflcdchar 1 , 4 , 32 , 14 , 17 , 17 , 17 , 14 , 32    ' o kreskowane
 
     Cls
     Lcd "Dw" ; Chr(1) ; "r:"
     Lowerline
     Lcd "Dom:"
    End If
 
    For N = 1 To 2
     Hword(1) = T(n) / 10
     Hword(2) = 11
     If Hword(1) >= 10 Then Decr Hword(2)
     If Hword(1) >= 100 Then Decr Hword(2)
     If Minusy.n = 1 Then Decr Hword(2)
     Locate N , Hword(2)
     Hword(2) = T(n) Mod 10
     Lcd " "
     If Minusy.n = 1 Then Lcd "-"
     Lcd Hword(1) ; "." ; Hword(2) ; Chr(0) ; "C"
    Next N
 
   Case 4:
   '**************************************************************
    If Poz_wysw <> 4 Then
     Deflcdchar 2 , 4 , 4 , 31 , 4 , 4 , 32 , 31 , 32  '+-
     Cls
     Lcd "Term:"
    End If
 
    Hword(1) = T(3) / 10
    Hword(2) = 8
    If Hword(1) >= 10 Then Decr Hword(2)
    If Hword(1) >= 100 Then Decr Hword(2)
    If Minusy.3 = 1 Then Decr Hword(2)
    Locate 1 , Hword(2)
    Hword(2) = T(3) Mod 10
    Lcd " "
    If Minusy.3 = 1 Then Lcd "-"
    Lcd Hword(1) ; "." ; Hword(2) ; Chr(0) ; "C "
 
    If Term_ena = 1 Then Lcd "A" Else Lcd "R"
 
    If Poz_ust = 1 And Mig = 1 Then
     Locate 2 , 1
     Lcd "    "
    Else
    'tust
     Hword(1) = T_ust / 10
     Hword(2) = 3
     If Hword(1) >= 10 Then Decr Hword(2)
     If Hword(1) >= 100 Then Decr Hword(2)
     Locate 2 , Hword(2)
     Hword(2) = T_ust Mod 10
     Lcd Hword(1) ; "." ; Hword(2) ; Chr(0) ; "C " ; Chr(2)
    End If
 
    If Poz_ust = 2 And Mig = 1 Then
     Locate 2 , 11
     Lcd "   "
    Else
    'thist
     Hbyte(1) = T_his / 10
     Hbyte(2) = 12
     If Hbyte(1) >= 10 Then Decr Hbyte(2)
     If Hbyte(1) >= 100 Then Decr Hbyte(2)
     Locate 2 , Hbyte(2)
     Hbyte(2) = T_his Mod 10
     Lcd Hbyte(1) ; "." ; Hbyte(2) ; Chr(0) ; "C"
    End If
 
   Case 5:
   '**************************************************************
    If Poz_wysw <> 5 Then
     Cls
     Lcd "Alarm: "
     Lowerline
     Lcd "C. Alarm: "
    End If
 
     Locate 1 , 8
     If Poz_ust = 1 And Mig = 1 Then
      Lcd "    "
     Else
      If Alarm = 0 Then Lcd "Wyl. "
      If Alarm = 1 Then Lcd "Czuwa"
      If Alarm = 2 Then
       If A_g < 10 Then Lcd "0"
       Lcd A_g ; ":"
       If A_m < 10 Then Lcd "0"
       Lcd A_m
      End If
     End If
 
     Locate 2 , 11
     If Poz_ust = 2 And Mig = 1 Then
      Lcd "    "
     Else
      If Salarm = 0 Then Lcd "Wyl. "
      If Salarm = 1 Then Lcd "Czuwa"
      If Salarm = 2 Then
       If A_g < 10 Then Lcd "0"
       Lcd A_g ; ":"
       If A_m < 10 Then Lcd "0"
       Lcd A_m
      End If
     End If
 
  End Select
  Poz_wysw = Wyswietlanie
  Wyswietlanie = 0
  Wyswietlono = 1
 End If
Return
'************** LCD Koniec ***********
 
'********** rejestracja DS *********
Ds_reg:
 Disable Interrupts
 1wreset
 1wwrite &H33
 Ds(1) = 1wread(8):
 Enable Interrupts
 If Ds(1) <> 255 Or Ds(2) <> 255 Or Ds(3) <> 255 Or Ds(4) <> 255 Or Ds(5) <> 255 Or Ds(6) <> 255 Or Ds(7) <> 255 Or Ds(8) <> 255 Then
  Ds_ok = 1
  For N = 1 To 8
   Hbyte(1) = Ds_adr + N
   Writeeeprom Ds(n) , Hbyte(1)
  Next N
 Else
  Ds_ok = 0
 End If
Return
'****** rejestracja DS Koniec ******
 
'************* Temperatura  ***********
Temperatura:
 Disable Interrupts
 1wreset
 Select Case Ktory_ds
  Case 0:
   1wwrite &HCC
   1wwrite &H44
  Case 1:
   1wwrite &H55
   1wwrite Ds1(1) , 8
   1wwrite &HBE
   Lsb = 1wread():
   Msb = 1wread():
  Case 2:
   1wwrite &H55
   1wwrite Ds2(1) , 8
   1wwrite &HBE
   Lsb = 1wread():
   Msb = 1wread():
  Case 3:
   1wwrite &H55
   1wwrite Ds3(1) , 8
   1wwrite &HBE
   Lsb = 1wread():
   Msb = 1wread():
 End Select
 
 Enable Interrupts
 
 If Ktory_ds > 0 Then
  T(ktory_ds) = Msb * 256
  T(ktory_ds) = T(ktory_ds) + Lsb
  Minusy.ktory_ds = Msb.7
 
  If Minusy.ktory_ds = 1 Then
   T(ktory_ds) = Not T(ktory_ds)
   T(ktory_ds) = T(ktory_ds) + 1
  End If
 
  T(ktory_ds) = T(ktory_ds) * 10
  T(ktory_ds) = T(ktory_ds) / 16
  Else
  If Poz_wysw = 1 And Wyswietlono = 1 Then Wyswietlanie = 1
 End If
 
 Incr Ktory_ds
 If Ktory_ds = 4 Then Ktory_ds = 0
 
Return
'********** Temperatura Koniec *********
 
 
'****************** Zapis RTC ********************
Zapis_rtc:                         'zapisuje czas g,m i s do uk?adu RTC
 Godziny_bcd = Makebcd(godziny)
 Minuty_bcd = Makebcd(minuty)
 Sekundy_bcd = Makebcd(sekundy)
 
 I2cstart
 I2cwbyte 162
 I2cwbyte 0                        'rejestr kontrolny
 I2cwbyte 8                        'ustawienie rejestru zapisu daty
 
 I2cstop
 I2cstart
 I2cwbyte 162
 I2cwbyte 2
 
 I2cwbyte Sekundy_bcd
 I2cwbyte Minuty_bcd
 I2cwbyte Godziny_bcd
 I2cstop
Return
'************* Zapis RTC Koniec *****************
 
'****************** Odczyt RTC ********************
Odczyt_rtc:                         'odczytuje czas z RTC do zmiennych
 I2cstart
 I2cwbyte 162                       'adres zapisu
 I2cwbyte 2                        'rejestr sekund
 I2cstart
 I2cwbyte 163                       'adres odczytu
 I2crbyte Sekundy_bcd , Ack
 I2crbyte Minuty_bcd , Ack
 I2crbyte Godziny_bcd , Nack
 I2cstop
 Sekundy = Makedec(sekundy_bcd)
 Minuty = Makedec(minuty_bcd)
 Godziny = Makedec(godziny_bcd)
Return
'************** Odczyt RTC Koniec *****************
 
'************  Sterowanie    ***************
'***********************************************
Sterowanie:
 Hword(1) = Godziny * 60
 Hword(1) = Hword(1) + Minuty               'czas w minutach
 
 'prog czasowy
 For N = 1 To 3 Step 2
  Hword(2) = G(n) * 60
  Hword(2) = Hword(2) + M(n)               'czas w minutach
  Hword(3) = G(1 + N) * 60
  Hword(3) = Hword(3) + M(1 + N)             'czas w minutach
  Hbit = 1
  If Hword(3) >= Hword(2) Then
   If Hword(1) >= Hword(2) Then If Hword(1) < Hword(3) Then Hbit = 0
  Else
   If Hword(1) >= Hword(2) Then Hbit = 0
   If Hword(1) < Hword(3) Then Hbit = 0
  End If
  If N = 1 Then
   If Ar_tr1 = 1 Then Tr1 = Hbit
  Else
   If Ar_tr2 = 1 Then Tr2 = Hbit
  End If
 Next N
 
 'termostat
 
 If Term_ena = 1 Then
   Hword(1) = T_ust + T_his
   Hword(2) = T_ust - T_his
   If T(3) >= Hword(1) Then Tr_term = 1
   If T(3) <= Hword(2) Then Tr_term = 0
 End If
 
 
Return
'********  Sterowanie   Koniec ************

Ustawienia fusebitów przedstawione są na rysunku poniżej:

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Schemat64.7 KB
Płytka26.28 KB
Płytka (odbicie lustrzane)26.24 KB
Płytka (2 na stronie)49.87 KB
Montowanie38.47 KB
Opis14.54 KB
Opis (odbicie lustrzane)14.57 KB
Kod Źródłowy23.71 KB
Program po kompilacji (bin)10.85 KB
Program po kompilacji (hex)30.54 KB
Kod Źródłowy (2 termostaty)26.73 KB
Program po kompilacji (bin, 2 termostaty)12.4 KB
Program po kompilacji (hex, 2 termostaty)34.9 KBPortret użytkownika Yozue

Pomocy

Witam
Długo szukałem aż wpadłem na ten projekt, właściwie ma on wszystko czego potrzebuję do swojego sterownika, bo myślę, że na linii 1-wire nie będzie problemu podpiąć czujnika wilgotności oraz kostki DS wej/wyj.
Jednak mój problem polega na tym, że nie mam możliwości zrobienia sobie płytki.
I tu moja prośba czy ktoś mógłby mi w tym pomóc ???
Czy można ją gdzieś kupić czy może mi ją ktoś wykonać ??
z góry dziękuję

Portret użytkownika IMEX2

Yozue - PCB

Napisz do mnie - mam wolna PCB wersje na 5 triaków -

-

Grzesiek - miasto Ostróda

GG 12372371 dom
tel 502812675 SMS

Portret użytkownika Pit

Pytanie

Hej, z góry chciałem powiedzieć, że strona i projekty zamieszczane na niej są świetne. W szczególności ten projekt przypadł mi do gustu i planuje sobie go wykonać. Mam jedno pytanie tylko odnośnie podłączania urządzeń do sterownika czasowego. Mam np lampki na choinkę, podłączam je do ARK TR01, a zasilanie sieciowe kablem do ARK 230V?

Portret użytkownika xtreme69

Re: Pytanie

Podłączasz dokładnie tak jak piszesz.

Portret użytkownika Pit

Hej, wiecie może czemu mi

Hej,
wiecie może czemu mi triaki dzialaja w dziwny sposób. Jeżeli ustawie na jakimś prace np od 1:30 do 1:40, a kolejny bedzie wylaczony to i tak ten jeden nie działa mi. Musze ustawić na obydwu przedziały czasowe np na 1 od 12:15 do 12:30, a na 2 od 12:20 do 12:30 to triaki będą obydwa działy od 12:20 do 12:30. Nie jest to chyba wina, że używam BT138-600 zamiast BT138-600E

Portret użytkownika Pit

Przepraszam za post pod

Przepraszam za post pod postem, komentarze mi sie nie odświeżały. Projekt juz działa, miałem bardzo małe zwarcie, którego nie zauważyłem. Wszystko działa.

Portret użytkownika andrzej34

termostat do - 30 st.

Witam, mam wykonany i ładnie pracujące urządzenie jeszcze wersja z jednym termostatem. Obecnie pilnie potrzebuję monitorować stan zamrażarki, sam sobie z zmianami kodu jeszcze poradzę :(
Pozdrawiam.

Portret użytkownika obelix94

komunikacja ds18

ktoś może mi wytłumaczyć w jaki sposób działają termometry? chodzi mi o ich połączenie

-

Zapraszam na gl-art.pl

Portret użytkownika IMEX2

obelix

poczytaj zanim zadasz takie pytanie

-

Grzesiek - miasto Ostróda

GG 12372371 dom
tel 502812675 SMS

Portret użytkownika matiss98

Witam mam takie małe

Witam

mam takie małe pytanie czy mogę uruchomić sterownik bez układu pcf 8583 ??

Portret użytkownika matrix

Re: małe pytanie

matiss98 wrote:
mam takie małe pytanie czy mogę uruchomić sterownik bez układu pcf 8583 ??

Uruchomić możesz tylko najpewniej procesor przy pierwszej próbie komunikacji z pcf'em wywali krzaki na lcd i program się rozłoży.

Portret użytkownika matiss98

no wiec uruchomiłem i cały

no wiec uruchomiłem i cały czasz wyświetla się początkowy napis "sterownik domowy wersja 1.05" i dalej nic nie reaguje i nic się nie wyświetla

Portret użytkownika matrix

Re: małe pytanie

matiss98 wrote:
no wiec uruchomiłem i cały czasz wyświetla się początkowy napis "sterownik domowy wersja 1.05" i dalej nic nie reaguje i nic się nie wyświetla

Wcześniej nie chciało mi się zaglądać do kodu. Ale zdaje się że po wyświetlaniu napisu powitalnego jest za niedługo komunikacja z pcf'em.

Bdajże tu jest pierwsza rozmowa:

For N = 10 To 13
 Readeeprom G(n -9) , N
 If G(n -9) > 23 Then G(n -9) = 0
Next N
For N = 14 To 17
 Readeeprom M(n -13) , N
 If M(n -13) > 59 Then M(n -13) = 0
Next N
Readeeprom Hbyte(1) , 18
Ar_tr1 = Hbyte(1).0
Ar_tr2 = Hbyte(1).1
Term_ena = Hbyte(1).2
 
Readeeprom T_ust , 19
Readeeprom T_his , 21
 
If T_ust > 1000 Or T_ust < 100 Then T_ust = 450
If T_his > 100 Or T_his < 5 Then T_his = 20
 
Readeeprom Alarm , 22
Readeeprom Salarm , 23
Readeeprom A_g , 24
Readeeprom A_m , 25
 
If Alarm > 2 Then Alarm = 0
If Salarm > 2 Then Salarm = 0
If A_g > 23 Then A_g = 0
If A_m > 59 Then A_m = 0

Portret użytkownika matiss98

Dzieki za odpowiedz

Dzieki za odpowiedz

Portret użytkownika chicken2

Witam, czy muszą być 3

Witam, czy muszą być 3 czujniki podłączone aby pokazywało temp? Zarejestrowałem na kazdym wejsciu DS`a lecz dalej na wyświetlaczu mam -0.00

Portret użytkownika andrzej19903

Witam, złożyłem sobie ten

Witam, złożyłem sobie ten sterownik i mam problem. Chce zarejestrować czujniki temp. wciskam odpowiednią kombinacje przycisków pojawia się napis dla danego czujnika ale nie wyświetla się temperatura. Co może być przyczyną że tak się dzieje?? Dodam że czujniki temp są sprawne bo sprawdziłem je w innym układzie.

Portret użytkownika chicken2

Zarejestrowałeś je

Zarejestrowałeś je pojedynczo? Przy rejestracji moze być tylko 1 czujnik wsadzony. I sprawdz jeszcze czy nie pomyliłeś rezystorów R1 z R14 lub czy R14 dałeś dobrą wartość. Ja niestety miałem taka pomyłke i mialem ten sam problem bo z opisu montowania elementów można sobie pomylić te rezystory.

Portret użytkownika KrzysiekG10

Jasność LCD

Czy istniej możliwość sterowania wyświetlaczem tak aby w stanie "uśpienia" też był podświetlony na 20-30% mocy?

-

Krzysiek

Portret użytkownika gosc - andrzej

ja podświetliłem swój LCD

ja podświetliłem swój LCD przez osobny rezystor, podłączyłem rezystor nastawny i nim zasiliłem podświetlenie w stanie uśpienia, przy zadowalającym poziomie podświetlenia zmierzyłem jego oporność i od strony druku podłączyłem malutki rezystorek i jest ok.ze dwa lata :)
Pozdrawiam.

Portret użytkownika gosc - andrzej

ja podświetliłem swój LCD

ja podświetliłem swój LCD przez osobny rezystor, podłączyłem rezystor nastawny i nim zasiliłem podświetlenie w stanie uśpienia, przy zadowalającym poziomie podświetlenia zmierzyłem jego oporność i od strony druku podłączyłem malutki rezystorek i jest ok.ze dwa lata :)
Pozdrawiam

Portret użytkownika KrzysiekG10

Re: LCD

Dziękuję Ci bardzo. Działa!

-

Krzysiek

Portret użytkownika IMEX2

Podświetlanie LCD

Panowie trzeba zaprzęgnąć PWM-a do podświetlania i zmienic w kodzie zamiast 0 i 1 wstawić odpowiedni parametr dla PWM-a a dla zaawansowanych i wielkość podswietlania w menu

-

Grzesiek - miasto Ostróda

GG 12372371 dom
tel 502812675 SMS

Portret użytkownika kamil18202

Czy mógłby Pan udostępnić

Czy mógłby Pan udostępnić schemat ale w pliku brd ??

Portret użytkownika Lima

Imex2 jak byś mógł to wrzuć

Imex2 jak byś mógł to wrzuć swój schemat w pliku brd i sch poniewarz potrzebuje obsługi szamba i chciałbym się zawzorowac troszkę :)

Portret użytkownika Lima

Udostępni pan ten plik brd i

Udostępni pan ten plik brd i sch???

Portret użytkownika masterczo

Witam. Czy ma znaczenie gdzie

Witam. Czy ma znaczenie gdzie podepnę fazę a gdzie masę przy wejściu zasilania 230V ?

Portret użytkownika mirley

Re: Sterownik

Nie ma znaczenia z punktu widzenia działania ale zawsze podpina się tak żeby zero było na stałe podpięte do odbiornika a faza była podłączona do triaków

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika piotrek-zki

przerobka na mega8

Witam!
Mam pytanko bo chcialbym zrobić ten sterownik ale na atmege8, wiem, że w tej formie sie nie zmieści ale gdyby zostawic tylko 1 Ds-a i wywalic alarmy to pewnie by sie udalo.
Próbowałem sił w tym temacie ale bascom ciągle mi wywala błedy jak pousuwam kawalki kodu odpowiedzialne za dsy i alarmy.domyślam się, że tez trzeba by zmienić częśc odpowiedzialną za odczyt zapis czujnikow.Niestety nadal raczkuje bo czasu mało na naukę.

p.s.
Mirku podpowiesz jak bezboleśnie odchudzić kod :)

pozdrowienia dla Wszystkich użytkowników
Tu można się wiecej dowiedzieć niż na elektrodzie

Piotrek

Portret użytkownika mirley

Re: Sterownik

Próbowałem usunąć cześć kodu ale nie jest to takie proste, szczególnie po takim okresie czasu od jego napisania.... po wywaleniu alarmów i tak się to nie zmieści w M8... brakuje jeszcze 0.5kB..... Polecam zastosowac M16, chyba że są jakieś inne przesłanki za M8 poza kosztem procesora

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika piotrek-zki

Dzieki Mirley za odzew

Dzieki Mirley za odzew :)
Musze to koniecznie upchnąc na m8, myślałem aby usunąc Buzz Linia_no,Linia_nc oraz pozostawić tylko 1-ego DS-a to powinno wystaczyc aby upchnać na mniejszego procka.
Jak narazie ciagle sie ucze i jak widze jeszcze daleka droga do pisania dobrych programów jak ten.

Pozdrawiam
Piotrek

p.s.
jesli bedziesz miał chwilke to prosze pomóż

Portret użytkownika IMEX2

zmiana - dodanie flagi

Cześć

Jak pozmieniać żeby flaga była 1ms

pomijam ze potrzebne zmienne początkowe

$crystal = 16000000
Prescale = 256

Prztimer0:
 Timer0 = 5
 Set Flaga_4ms
 Incr Dzielnik(1)
 If Dzielnik(1) = 125 Then
  Dzielnik(1) = 0
  Set Flaga_500ms
  Incr Dzielnik(2)
  If Dzielnik(2) = 2 Then
   Dzielnik(2) = 0
   Set Flaga_1s
  End If
 End If
Return

dziękuję

Jeśli nie będzie problemu to może info jak uzyskać drobniej - mikrosekundy - np 100 (10 lub 1 ) us
wiem ze wtedy dla kwarcu 16MHz będzie inny preskaler

-

Grzesiek - miasto Ostróda

GG 12372371 dom
tel 502812675 SMS

Portret użytkownika mirley

Timer

Wykonanie dzielnika tak aby timer miał przerwanie co 1ms jest niemożliwe przy podzielniku 256 i kwarcu 16MHz. Przerwanie musiało by dzielić co 62,5 co jest niemożliwe. Można natomiast zrobić 400us wstawiając Timer0=231.

Ogólnie wzór jest prosty: Częstotliwość przerwania = Kwarc/preskaler/(256-X), gdzie X to wartość ładowana do timera (Timer0=X)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika IMEX2

Cześć MIrek

Zgodnie ze wzorem dlaczego wstawiasz 5 a nie 6 dla Timer0 ?? (4ms)

-

Grzesiek - miasto Ostróda

GG 12372371 dom
tel 502812675 SMS

Portret użytkownika mirley

Re: Timer

To jest błąd, powinno być 6... w wiekszoći przypadków nie ma to znaczenia ale jak zalezy nam na liczeniu dokładnym czasu to trzeba o to dbać

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika KrzysiekG10

Kalendarz

Sterownik zbudowany na podstawie tego opisu działa poprawnie już od ponad roku.
Ostatnio postanowiłem go rozszerzyć o kalendarz. Zgodnie z Twoim opisem PCF-a dorobiłem brakujące zmienne, ale niestety to nie działa.
Zapisywane poprawnie są dzień i miesiąc na swoich miejscach w "Dzien" i "Miesiac" ale rok i dzień tygodnia mają zawsze wartość "0".
Nawet próba zapisu na sztywno 31 grudnia 1 cz(3)
Dzien = &B01110001
Miesiac = &B01110010
prawidłowo ustawia 31 grudnia ale pozostałe rok i dzień tygodnia mają po zapisie wartość 0.
Czy jakaś inna część programu powinna jeszcze być zmodyfikowana? A może ktoś dorobił sobie taki działający kalendarz?

-

Krzysiek

Portret użytkownika KrzysiekG10

Kalendarz

Ta..ak. Doczytałem w nocie katalogowej - należało wyłączyć maskowanie roku i dnia.

-

Krzysiek

Portret użytkownika przemcio

centralka alarmowa

Witam, przepraszam ze tutaj, ale nie wiem gdzie skierować swoją proźbę.

Bardzo fajny i rozbudowany sterownik domu :).

poszukuję sterownika do czujnika ruchu cyfrowego NC i syreny arkustyczniej (zewnętrznej ).
I moja prośba do autora tego projektu kierowana czy znalazł by Pan troszkę czasu by zaprojektować lub nawet tylko napisać program do atmegi8 by działała jako centralka alarmowa program skromny by obsłużył czujnik ruchu NC po wykryciu ruchu uruchomił syrenę np. na 15min do tego dwa przyciski jeden do wyłączenia/ włączenia centralki a drugi do wcześniejszego wyłączenia alarmu przed upływem 15 min. ja próbowałem coś w tym kierunku pisać ale nic z tego nie wyszło :( a niechciał bym poprostu obciążać kogoś z tłumaczeniem co jest dobrze a co zle ze nie działa dlatego wolę poprosić o napisanie programu w ramach rozrywki do wieczornego piwka :) bardzo był bym wdzięczny . próbowałem coś wyciągnąc z tego listingu polecenia sterowania syreną i portem NC ale program za bogaty i sie gubię :) a praca mi nie pozwala na studiowanie książki bascom od podstaw . a podejrzewam ze taki program to Pan pisze z głowy jak listy miłosne :). Bardzo proszę.

przemcio18-19@o2.pl
gg 9800166

Portret użytkownika kimi9

termostat

Mam zrobiony termostat, który po osiągnięciu pewnej temperatury wyłącza wentylatory. Musiałbym do tego dodać osobny tryb - praca czasowa. Wł wentylatorów na np 3min i później przez godzine przerwa i tak w kółko. Oczywiście czas ten musi być do zmiany. Dużo jest pracy aby do mojego kodu dodać to? I tak naprawdę od czego mam zacząć. Z góry dziękuję za pomoc ;)

Portret użytkownika jatoc

czujniki temperatury + dlugi przewod

Witaj. Mam problem odnosnie czujnikow temperatury, na dlugosci kabla okolo 25m uklad nie wykrywa czujnikow, przewod jaki zastosowalem to skretka nie ekranowana, na mniejszych odleglosciach wszystko dziala dobrze.
Co zrobic by dzialalo na takiej odleglosci?
Z gory dziekuje za pomoc.

Portret użytkownika EDC

Odp. czujniki temperatury + długi przewód

Spróbuj dołożyć kondensator elektrolityczny przy czujniku. Ja telefonicznym kablem czterożyłowym to robiłem i wolnym przewodem steruje jeszcze jednym silnikiem na 12V (a masa wspólna z czujnikami). W momencie włączania silnika zrywało odczyty temperatury. Po wstawieniu kondensatora przy czujniku ustąpiło. To jak z tymi 100nF przy zasilaniu procesora i reszty...są tam nie bez powodu.
Miłego dnia :D

-

BARTek
Moja strona

Portret użytkownika jatoc

Sprobuje... a co zmniejszenie

Sprobuje... a co zmniejszenie r14 pomoglo by cos?

Portret użytkownika jatoc

A zmniejszenie R14 pomoglo by

A zmniejszenie R14 pomoglo by cos?

Portret użytkownika jatoc

czujniki temperatury + dlugi przewod

A co dalo by zmniejszenie R14?

Portret użytkownika EDC

1WIRE - czujnik

Z ciekawości poczytałem. Dallas pisze że najmniejszy może być 1,5kOhm Szyna robi się przez to bardziej prądożerna ale odporniejsza na zakłócenia ale... Bezproblemowo powinna działać na jakimkolwiek kablu do 30metrów, dopiero powyżej rekomenduja użyć skrętki. Smigają dallasy nawet na 100 metrowych.
Druga rzecz która rzuciła się w oczy to konfiguracja 1WIRE w programie. We wszystkich przykładach jest "Config 1Wire = PORTD.7" a nie "PIND.7" (numer nieważny, chodzi o różnice PORT-PIN) Może kompilator to sobie przetwarza i działaja obydwie formy, niemniej w Helpie Bascoma jest PORT.

[edit]

Zapytałem u źródła i obydwie formy konfiguracji sa poprawne. Config PORT jest wersją oficjalną.

-

BARTek
Moja strona

Portret użytkownika gosciu

zmiany w Alarmach

Witam !!
Panie Mirku miałbym taką prośbę proszę mnie oświecić co zmienić w Pana programie aby uzyskać w menu alarmów dodatkową opcję "uzbrajam alarm" i dopiero po określonym czasie alarm został uzbrojony na czuwanie.
Mam nadzieję że opisałem to zrozumiale.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.

Portret użytkownika EDC

Odp. zmiany w Alarmach

Proszę kolego. Pod tym linkiem jest zmodyfikowany program. W programie była niewykorzystana do niczego zmienna Alarm_licz. W Bascom można po skompilowaniu programu nacisnąć taką ikonkę "kalkulatora" i to wyświetla takie podsumowanie. Na jego samym dole wyświetają się zadeklarowane, a nieużywane zmienne. Przydatne gdy szukamy oszczędności ;)
Wykorzystałem więc tą zmienną (która pewnie miała służyć za licznik alarmów) do odmierzania czasu do uzbrojenia.
Do testów czas został ustalony na 10 sekund. Żeby go zmienić znajdź na początku listingu zapis:

Const Czas_odliczania = 10
i wpisz sobie wartość w sekundach (max 255). Porównaj sobie obydwa kody. Jakby coś było niejasne to mogę coś podpowiedzieć :D

Nie masz tam czasu na wyłączenie alarmu...ale może dasz rade jak porównasz kody :D

Miłego dnia.

-

BARTek
Moja strona

Portret użytkownika gosciu

Odp. zmiany w Alarmach

Witam !!
Do kolegi "EDC" Bartek
Wielkie dzięki Kolego , nawet nie wiesz jak mi pomogłeś !!
resztę programu miałem napisaną wraz z czesem na wejście (czas na wyłączenie Alarmu) i rozgraniczeniem lini opóźnionej i natychmiastowej, brakowało mi tylko "uzbrajania Alarmu."
Jestem Ci bardzo wdzięczny , wreszcie mogę ten projekt zamknąć.
Mam dług wdzieczności.
Pozdrawiam serdecznie , Miłego dnia.

Marek

Portret użytkownika radom20

Brak reakcji

Witam.
Na moim sterowniku po podłączeniu wyświetla tylko "Sterownik Domowy Wersja 1.05" i jest brak jakiejkolwiek reakcji na przyciski.
Czujniki temp można poprawnie zalogować i nic więcej.
Zwarcia i połączenia sprawdzałem.

Problem rozwiązałem wgrywając program z jednym termostatem.

Portret użytkownika Pinky

Wykonanie płytki

Witam
Czy mógłby ktoś odpłatnie wykonać taką płytkę?

Pozdrawiam wszystkich

Portret użytkownika asimo

Mirku ... czy masz czas i

Mirku ... czy masz czas i jesteś w stanie powiedzieć co w jakich sekcjach trzeba zmienić/dodać by "dobudować" do sterownika dodatkowe sterowanie triaków Tr4 i Tr5 na takiej samej zasadzie jak Tr2 i Tr3??
Pozdrawiam
Robert