Sprawozdania z Techniki Jądrowej

Uwagi do Sprawozdań

10
Ocena: None Średnia: 10 (3 głosujących)

UWAGA!! Przeczytaj czemu nie ma sprawozdań


25: Pomiar Wilgotności Metodą Neutronową

0
Ocena: None


20: Stosunek Przekrojów Czynnych na Aktywację

0
Ocena: None


15: Efekt Matrycy w Analizie Fluorescencyjnej

0
Ocena: None


11: Pomiar Aktywności Metodą Koincydencji

0
Ocena: None


16: Selektywna Metoda Gamma-Gamma

0
Ocena: None


17: Oznaczanie Żelaza w Piaskach Żelazistych

0
Ocena: None


14: Rentgenowska Analiza Fluorescencyjna

0
Ocena: None


13: Rozpraszanie Cząstek Beta

0
Ocena: None


Subskrybuje zawartość