Sterownik Podświetlania Sufitu


9.33333
Ocena: None Średnia: 9.3 (9 głosujących)

Sterownik podświetlania sufitu to kolejny projekt, który może zostać wykorzystany jako element architektury światła w domu. Ponieważ w obecnych czasach bardzo ważny jest aspekt oszczędzania energii całość docelowo ma zostać oparta o diody LED pod różnymi postaciami. Mowa tutaj o "żarówkach" LED w obudowach do typowych sufitowych oprawek halogenowych (zasilanych 230V), taśmach z diodami LED SMD oraz klasycznych diodach w obudowach do montażu przewlekanego. Opisywany układ został podzielony na 3 moduły: dwa układy wykonawcze i sterownik oparty o mikrokontroler ATMega162. Sterownik pozwala na sekwencyjne zapalanie do 12 lamp halogenowych 230V (za pomocą układu wykonawczego z triakami), reguluje jasność taśmy LED 12V i symuluje niebo z gwiazdami w postaci 40 niebieskich diod LED pracujących w 8 niezależnych kanałach. Gwieździste niebo może pracować w różnych trybach animacji, a pokaźne zasoby pamięci programu mikrokontrolera (16kB) pozwalają wprowadzić niemal dowolne przejścia świetlne. Program w wersji podstawowej nie zajmuje nawet połowy dostępnego miejsca, zatem możliwa jest jego dowolna rozbudowa. Obsługa sterownika jest możliwa za pomocą pilota RC5 lub czterech klasycznych przełączników podtynkowych. Układ zapewnia automatyczne wyłączenie lamp po zaniku i powrocie napięcia zasilania.

Działanie:


Schemat blokowy projektu przedstawiony został na rysunku poniżej:

Najważniejszą a zarazem najtrudniejszą do wykonania częścią układu jest "wyświetlacz", jeśli oczywiście można tak nazwać podwieszany sufit naszpikowany diodami LED i lampami halogenowymi. W projekcie modelowym zastosowano 10 lamp halogenowych, 40 niebieskich (gwiazdy) i 6 białych (umieszczonych w jednej linii nad miejscem gdzie będzie stało łóżko) diod w obudowach przewlekanych oraz 10 metrów listwy z diodami SMD w kolorze białym. Taśmy LED sterowane są za pomocą układu wykonawczego wbudowanego w sterownik, podobnie sprawa wygląda z 6 białymi diodami LED. Lampy halogenowe sterowane są za pomocą układu wykonawczego z 12 triakami (można rozbudować układ o dwie dodatkowe lampy). Do sterowania diodami niebieskimi (gwiazdami) wykorzystuje się dwa moduły wykonawcze podłączone równolegle do sterownika. Każdy z nich może sterować do 32 diod, jednak w projekcie modelowym jeden moduł steruje 24 a drugi 16 diod ze względu na rozmiary sufitu. Wyłączniki podtynkowe podłączone są bezpośrednio do sterownika, zwierając odpowiednie jego wejścia do masy. Zasilanie podłączone jest do układu na stałe poprzez zasilacz 12V/60W (przetwornica), sterownik pracuje cały czas, dlatego w dowolnym momencie można włączyć lampy za pomocą pilota.

Na rysunku poniżej przedstawiony został schemat ideowy sterownika:

Sercem układu jest mikrokontroler U1 (ATMEGA162) wraz z rezonatorem kwarcowym X1 (16MHz) i kondensatorami C1-C2 (22pF). Kondensator C7 (100nF), umieszczony blisko mikrokontrolera filtruje jego zasilanie. Rezystor R1 (10k) podciąga nóżkę RESET mikrokontrolera do +5V, a przycisk R (uSwitch) umożliwia jego reset. Zasilanie U1 realizowane jest dzięki stabilizatorowi U2 (7805) i kondensatorom C3 (220uF), C4 (100nF), C5 (47uF) i C6 (100nF), które są konieczne do poprawnej pracy stabilizatora. Dioda D1 sygnalizuje naciśnięcie klawisza na pilocie (odbiór transmisji RC5), jej prąd ograniczany jest przez rezystor R3 (470R). Układ U3 (TSOP1736) to scalony odbiornik podczerwieni pracujący z częstotliwością sygnału 36KHz. Napięcie jego zasilania filtrowane jest przez elementy R2 (220R) i C8 (100uF). Złącze FD1 (FD16) umożliwia podłączenie dwóch modułów wykonawczych (równolegle na jednej taśmie) do sterowania diodami pełniącymi rolę gwiazd. Do złącza śrubowego P (ARK) podłączony jest przewód sterujący od wyłączników ściennych oraz do diody LED montowanej w wyłączniku. W projekcie modelowym do sterowania wykorzystano dwa podwójne wyłączniki podtynkowe w których wmontowane zostały LED'y. Diody te informują o wyłączeniu wszystkich źródeł światła i pozwalają zlokalizować wyłącznik w ciemności.

Tranzystor T1 (IRF1405) jest elementem wykonawczym do zrealizowanego programowo PWM dla taśm LED 12V (światła obrysu wokół sufitu). Tranzystor ten nie będzie się nagrzewał bez radiatora nawet przy prądach rzędu kilku A ze względu na znikomą rezystancję w stanie otwarcia. Rezystor R8 (10k) stanowi zabezpieczenie przed przypadkowym zwarciem bramki tranzystora do +12V lub masy, które może się zdarzyć podczas uruchomienia układu. Rezystor ten można zastąpić zworą w finalnym układzie. Do gniazd GP1-GP4 (GW-02) należy podłączyć fragmenty taśm diodowych. W projekcie modelowym do każdego ze złącz dołączone zostały około 2-3 metry taśmy LED (w sumie 10m).

Tranzystor T2 (BC547B) wraz z rezystorami R6 (2,2k), R4 (1k) i złączem GP9 (GW-02) stanowi układ wyjściowy do zasilania diod LED w obudowach do montażu przewlekanego (do FD1 podłączone jest jeszcze 8 takich układów). Do złącza GP9 można dołączyć 1-3 diody w szeregu. Prąd diod ograniczony jest przez rezystor R4, a dzięki takiej konfiguracji (zdegenerowany emiter) niezależnie od ilości diod i wahań zasilania prąd diod będzie zawsze stały. W tym przypadku wartość tego prądu jest ustalona na około 4,3mA (4,3V na emiterze i wartość rezystora 1k). Rezystor R6 ogranicza prąd bazy tranzystora T2. Elementy T3 (BC547B), R7 (2,2k), R5 (1k) i złącze GP10 (GW-02) stanowią drugi identyczny, równolegle pracujący kanał sterowania. Pozwala on podłączyć kolejne 1-3 diod.

Złącze FD2 (FD16) umożliwia podłączenie modułu wykonawczego z 12 triakami, które z kolei zapewnią poprawne włączanie żarówek halogenowych. Gniazdo RS232 (GD-03) stanowiące wyprowadzenie UART'a procesora umożliwia skorzystanie z portu szeregowego, gdyby zaszła taka potrzeba. Projekt modelowy nie wykorzystuje tej opcji. Złącze Prog (goldpin) umożliwia zaprogramowanie procesora.

Schemat modułu wykonawczego dla "gwiazd" LED przedstawiony został poniżej:

Układ w istocie składa się z 8 źródeł prądowych zbudowanych w oparciu o tranzystory T1-T8 (BC547) i rezystory R1-R8 (1k). Rezystory R9-R16 (2,2k) ograniczają prąd baz tranzystorów. Połączenie z mikrokontrolerem w sterowniku odbywa się dzięki złączu FD1 (FD16). Działanie układów z tranzystorami T1-T8 jest bardzo proste: Stan wysoki na bazie tranzystora T1 (5V gdyż takim napięciem zasilany jest mikrokontroler) powoduje przepływ prądu w złączu baza emiter tranzystora. Na rezystorze R1 pojawi się napięcie w granicach 4,3V (spadek napięcia na złączu baza emiter wynosi około 0,7V), a więc prąd płynący przez rezystor będzie wynosił około 4,3mA. Taki sam prąd popłynie przez szeregowo połączone diody LED. Diody (max 4 w szeregu) zostaną dołączone do gniazd FD2-FD5 (FD16), jednak nie wszystkie gniazda muszą być wykorzystane. Jeśli w każdym z kanałów będzie pracowała mniejsza liczba diod to w pozostałych złączach należy zewrzeć parami piny 1 z 2, 3 z 4 itd., aby uzyskać obwód zamknięty dla płynącego prądu. Zastosowanie układu z tranzystorami T1-T8 pozwoliło na ominięcie problemu wahań napięcia zasilania. Prąd, a co za tym idzie jasność świecenia zależy tylko od rezystorów R1-R8. Należy jednak pamiętać, że napięcie zasilania modułu (VCC) musi być odpowiednio wysokie, przynajmniej o 5-6V większe niż suma napięć przewodzenia diod. Jeśli ten warunek nie będzie spełniony, obwód z tranzystorami T1-T8 nie będzie działał w pełni poprawnie, a prąd diod będzie mniejszy niż wynika z zastosowanego rezystora emiterowego. Dla zasilania 12-12,3V jak w projekcie modelowym można zastosować 2, maksymalnie 3 niebieskie diody LED, przy czym dla 3 diod niebieskich i zasilania 12V układ pracuje na granicy i prąd jest nieco mniejszy niż być powinien. Dla diod czerwonych i zielonych sprawa wygląda nieco lepiej ze względu na niższe napięcie przewodzenia. W efekcie w niektórych przypadkach będzie konieczne zasilanie diod wyższym napięciem, a co za tym idzie nie mogą one zostać dołączone do punktu VCC, który w typowych warunkach będzie na potencjale 12V względem masy. Fakt ten związany jest z taśmą LED zasilaną 12V, która wykorzystywana jest w projekcie. Determinuje ona wysokość zasilania innych fragmentów układu. Kondensatory C1-C2 (100uF) filtrują napięcie zasilania.

Układ wykonawczy z triakami został opisany tutaj jako osobny miniprojekt. Gdy nie wykorzystujemy możliwości sterowania lamp halogenowych, lub lamp LED na 230V, budowa tego modułu nie jest konieczna.

Budowa:

Sterownik z powodzeniem można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. W projekcie zastosowane zostały elementy w obudowach do montażu przewlekanego, przez co niestety płytka jest duża ale za to montaż nie będzie sprawiał wiele problemów, nawet początkującym elektronikom. Montaż sterownika należy rozpocząć od wlutowania dwóch zworek. Pomocą w konstrukcji będzie rysunek montażowy dostępny tutaj. W dalszej kolejności dobrze jest wlutować elementy najmniejsze: rezystory, kwarc i jego kondensatory. W drugiej kolejności powinna zostać zamontowana podstawka pod mikrokontroler. Kolejność pozostałych elementów jest mało istotna, jednak złącza dobrze jest zostawić na sam koniec. Elementom D1 i U3 dobrze jest dostawić długie nóżki, gdyż mogą dzięki temu zostać łatwo zamocowane w obudowie. Stabilizator U2 powinien zostać wyposażony w niewielki radiator. Co prawda testy wykazały, że układ ten nie nagrzewa się w sposób grożący jego spaleniem, jednak pamiętając że całość będzie zamknięta w obudowie nad sufitem podwieszanym warto zadbać o chłodzenie stabilizatora.

Moduł wykonawczy dla gwiazd jest także prosty w montażu, na płytce nie ma ani jednej zworki a lutowanie należy rozpocząć od rezystorów. Pomocą w konstrukcji będzie rysunek montażowy dostępny tutaj W drugiej kolejności należy zająć się tranzystorami i kondensatorami filtrującymi. Na samym końcu natomiast należy zamontować złącza IDC. Nie trzeba montować wszystkich, zależy to od ilości diod. Nieużywane gniazda trzeba zastąpić zworkami (pin 1 z 2, 3 z 4 itd.), gdyż diody są podłączone w szeregach. Brak jednej uniemożliwi działanie całego szeregu. Warto tutaj wspomnieć o montażu samych diod, gdyż muszą one zostać odpowiednio podłączone. Złącze w module wykonawczym umożliwia podłączenie tasiemki 16 żyłowej, która powinna zostać podzielona na 8 części po dwa przewody. Piny 1-2 mają zostać podłączone do pierwszej diody, 3-4 do drugiej itd. Nieparzyste piny stanowią anody diod, a parzyste katody.

Taśmy między sterownikiem i modułami wykonawczymi muszą być zaciśnięte 1:1 co oznacza że piny 1,2,3... powinny trafić na piny o tych samych numerach w drugim złączu.

Układ modelowy zasilany jest z zasilacza impulsowego 12V 60W. Przeznaczonego do współpracy z diodami LED. Nie jest to jednak wymóg i można skorzystać z klasycznego zasilacza z transformatorem. Należy przy tym pamiętać o odpowiedniej wydajności prądowej, która przy długiej listwie LED będzie musiała być rzędu kilku A.

Stosując przetwornicę w roli zasilacza należy obowiązkowo pamiętać o podłączeniu jej uziemienia. Niedopełnienie tego obowiązku sprawi na na wyjściu przetwornicy pojawi się składowa przemienna o wartości rzędu 110-120V, co w skrajnych przypadka może być niebezpieczne. Składowa przemienna na wyjściu niskonapięciowym powoduje także inny pasożytniczy efekt. Gdy diody są wyłączone (sterownik odcina wszystkie tranzystory sterujące) i są podłączone tylko od strony 12V, składowa przemienna jest prostowana na diodach LED, powoduje przepływ niewielkiego prądu, a co za tym idzie sprawia, że wszystkie diody świecą (bardzo słabo, efekt widoczny jest w całkowitej ciemności). Jeśli podłączenie uziemienia nie wyeliminuje tego efektu, należy zmierzyć napięcie przemienne na masie zasilania niskonapięciowego względem zera w sieci energetycznej. Może się okazać że mimo wszystko wynosi ono kilkadziesiąt woltów. Wystarczy wtedy zewrzeć masę układu do zera w sieci (lub lepiej uziemienia, jeśli jest dostępne) za pomocą rezystora rzędu 47-100k. W moim przypadku załatwiło to sprawę.

Rysunek poniżej będzie pomocny przy montażu całości:

Wykaz Elementów:

Sterownik:


2x FD16
6x GW-02 Złącze goldpin z prowadzeniem
1x GW-03 Złącze goldpin z prowadzeniem
4x Złącze Śrubowe ARK2(podwójne)
1x Złącze Szufladkowe 1x8
1x uSwitch
2x 1k
2x 2,2k
2x 10k
1x 220R
1x 470R
2x 22pF
3x 100nF
1x 47uF Elektrolit
1x 100uF Elektrolit
1x 220uF Elektrolit
1x Rezonator Kwarcowy 16MHz
1x Dioda LED
1x Odbiornik Podczerwieni TSOP1736
2x BC547B
1x IRF1405
1x Stabilizator 7805
1x Mikrokontroler ATMEGA162 + Podstawka

Układ wykonawczy dla diod LED:


5x FD16
8x 1k
8x 2,2k
2x 100uF Elektrolit
8x BC547B

Inne:


40x Dioda LED (niebieska do oprawek)
6x Dioda LED (biała do oprawek)
1x Listwa LED

Programowanie:


Program do sterownika został napisany w programie BASCOM-AVR, poniżej przedstawione są kluczowe fragmenty programu wraz z opisem:

Prztimer1:
 Timer1 = 65286
 
 Incr Licznik
 If Licznik = 100 Then Licznik = 0
 
 If Licznik < Stars(1) Then Set Stars_p.0 Else Reset Stars_p.0
 If Licznik < Stars(2) Then Set Stars_p.1 Else Reset Stars_p.1
 If Licznik < Stars(3) Then Set Stars_p.2 Else Reset Stars_p.2
 If Licznik < Stars(4) Then Set Stars_p.3 Else Reset Stars_p.3
 If Licznik < Stars(5) Then Set Stars_p.4 Else Reset Stars_p.4
 If Licznik < Stars(6) Then Set Stars_p.5 Else Reset Stars_p.5
 If Licznik < Stars(7) Then Set Stars_p.6 Else Reset Stars_p.6
 If Licznik < Stars(8) Then Set Stars_p.7 Else Reset Stars_p.7
 If Licznik < Aura Then Set Aura_port Else Reset Aura_port
 If Licznik < Special Then Set Spec_port Else Reset Spec_port
 
 S_port = Stars_p
 
 Incr Dziel
 If Dziel = 400 Then
  Dziel = 0
  Set Flag
  Incr Dziel2
  If Dziel2 = 2 Then
   Dziel2 = 0
   Set Flag2
   Incr Dziel3
   If Dziel3 = 5 Then
    Dziel3 = 0
    Set Flag3
   End If
  End If
 End If
 
Return

Listing powyżej przedstawia obsługę przerwania Timera1. Został on skonfigurowany do pracy z sprzętowym podzielnikiem przez 8. Ponieważ na początku obsługi przerwania do rejestru timera ładowana jest wartość 65286, przerwanie wykonywane jest z częstotliwością 8KHz. Z tą tez częstotliwością zwiększana jest wartość zmiennej Licznik, cyklicznie od 0 do 99. Dalej wartość licznika porównywana jest na bieżąco z wartością zmiennych określających wypełnienie przebiegu na wyjściach. Jeśli dla przykładu zmienna Stars(1) będzie miała wartość 50 to dla wartości licznika 0-49 odpowiadający jej (zmiennej Stars(1)) port będzie w stanie wysokim, a w pozostałych przypadkach w stanie niskim. Zatem wypełnienie przebiegu na tym porcie osiągnie wartość 50%. Podobnie w kolejnych liniach zrealizowana jest modulacja szerokości impulsu dla wszystkich kanałów (8 kanałów dla gwiazd (5x8 niebieskich LED), jeden dla taśm LED i jeden dla specjalnego kanału z 6 białymi diodami LED). W dalszej kolejności częstotliwość występowania przerwania jest dzielona przez 400 a potem jeszcze przez 2 i 5 oraz ustawiane są odpowiednie zmienne flagi, taktujące pracę programu w pętli głównej.

Przzew0:
 Disable Int0
 Enable Interrupts
 Getrc5(adres , Komenda)
 Komenda = Komenda And &B01111111
 Odebrano = 1
Return

Na listingu powyżej przedstawiono obsługę przerwania zewnętrznego jakie jest wywoływane stanem niskim na wyjściu odbiornika podczerwieni. Procedura ta zajmuje się jedynie odbieraniem transmisji Rc5, zerowaniem najstarszego bitu komendy i ustawianiem flagi Odebrano. W pętli głównej po zarejestrowaniu kliknięcia klawisza na pilocie zostaną wykonane odpowiednie akcje.

 If Odebrano = 1 Then
  If Adres = 0 Then
   'halogeny
   If Komenda = 16 Then Toggle H_on.0
   If Komenda = 17 Then Toggle H_on.1
   'specjalny kanał
   If Komenda = 6 Then Special_set = 0
   If Komenda = 3 Then Special_set = 50
   'aura
   If Komenda = 4 Then If Aura_set > 5 Then Decr Aura_set
   If Komenda = 1 Then
    If Aura_set < 50 Then Incr Aura_set
    If Aura_set < 5 Then Aura_set = 5
   End If
   If Komenda = 7 Then Aura_set = 0
   If Komenda = 13 Then Aura_set = 50
   'gwiazdy
   If Komenda = 2 Then Star_state = 1
   If Komenda = 5 Then Star_state = 2
   If Komenda = 8 Then Star_state = 3
   If Komenda = 0 Then Star_state = 4
   If Komenda = 15 Then Star_state = 0
   'inne
   If Komenda = 12 Then
    Aura_set = 0
    Special_set = 0
    Star_state = 0
    H_on = 0
   End If
 
   Set Ir_led
   Waitms 20
   Reset Ir_led
  End If
  Odebrano = 0
  Enable Int0
 End If

Fragment programu na powyższym listingu jest fragmentem pętli głównej, a jego zadaniem jest dbanie o poprawną interpretację komend odbieranych z pilota. W projekcie modelowym komendy 16 i 17 włączają lampy halogenowe, które podzielone są na dwa kanały po 5-6 żarówek. Zmienne H_on.0 i H_on.1 odpowiadają za rozpoczęcie sekwencji gaszenia lub zapalania żarówek. Jeśli chodzi o kanał specjalny z 6 diodami LED to komendy 3 i 6 umożliwiają odpowiednio jego włączenie bądź wyłączenie. Sterowanie taśmą LED odbywa się za pomocą komend 1 i 4 (zwiększanie i zmniejszanie jasności) oraz 7 i 13 (włączanie i wyłączanie). Komendy 2, 5, 8, 0 i 15 powodują przejście do odpowiedniego trybu pracy "gwiazd" LED. Po otrzymaniu komendy 12 wszystko zostaje wyłączone.

 If Flag = 1 Then
  Flag = 0
 
  Reset Watchdog
 
  'fade all diodes
  For I = 1 To 8
   If Stars_i(i) > Stars_set(i) Then Decr Stars_i(i)
   If Stars_i(i) < Stars_set(i) Then Incr Stars_i(i)
   X = Stars_i(i) * Stars_i(i)
   X = X / 25
   Stars(i) = X
  Next I
  .....
 
  'switches
  Sw = Sw_port And &B00011110
  Shift Sw , Right , 1
  If Sw <> Stan_sw And Last_sw = Sw Then
   Incr Licznik_sw
   If Licznik_sw = 4 Then
    If Sw.0 <> Stan_sw.0 Then              'SW4
     If Star_state = 0 Then Star_state = 1 Else Star_state = 0
    End If
    If Sw.1 <> Stan_sw.1 Then              'SW3
     If Aura_set = 0 Then Aura_set = 50 Else Aura_set = 0
    End If
    If Sw.2 <> Stan_sw.2 Then              'SW2
     Toggle H_on.0
    End If
    If Sw.3 <> Stan_sw.3 Then              'SW1
     Toggle H_on.1
    End If
    Stan_sw = Sw
    Set Ir_led
    Waitms 20
    Reset Ir_led
   End If
  Else
   Last_sw = Sw
   Licznik_sw = 0
  End If
 End If

Na listingu powyżej zaprezentowana została uproszczona obsługa zmiennej Flag. Procedura ta wykonywana jest z częstotliwością 20Hz. Pierwszym poleceniem jest reset Watchdoga, który został uprzednio skonfigurowany na 2 sekundy. Kolejnym zadaniem jest płynna zmiana jasności wszystkich diod. Występują tutaj 3 zmienne związane z jasnością danej diody. Stars_set(i) to tablica przechowująca żądaną wartość jasności 0-50 co 2% w skali liniowej. Stars_i(i) to aktualna jasność także w skali liniowej, natomiast Stars(i) to tablica przechowująca jasność ale podniesioną do kwadratu, która wprost odpowiada wypełnieniu PWM jakie trzeba podawać na diodę. Jeśli wartość żądana jest inna od aktualnej następuje podążanie wartości aktualnej za żądaną aż do ich zrównania. Następnie aktualna wartość jasności jest podnoszona do kwadratu i wpisywana do zmiennej określającej wypełnienie przebiegu trafiającego na diody. Podobny algorytm zmiany jasności dotyczy też sterowania taśmą LED i kanału specjalnego z 6 diodami LED. Został pominięty na tym listingu.

Dalsza część zadań jakie zostały przewidziane dla fragmentu programu z listingu powyżej to obsługa wyłączników podtynkowych. Ponieważ zwykłe wyłączniki podtynkowe są bistabilne, procedura musi wyglądać trochę inaczej niż dla klasycznego mikrostyku. Na samym początku odczytywany jest stan portu a odpowiednie operacje bitowe sprawiają, że stany przycisków znajdują się w czterech najmłodszych bitach zmiennej Sw. Następnie obecny stan przełączników porównywany jest z poprzednim stanem i akcja podejmowana jest tylko wtedy gdy stan któregokolwiek bitu uległ zmianie. Aby uniezależnić się od drgań styków nowy stan musi się utrzymywać przez kilka kolejnych wywołań procedury. Dopiero gdy wszystkie te warunki zostaną spełnione program sprawdza które bity się zmieniły i wykonuje jedną z akcji: włączenie lamp halogenowych (kanał 1 lub 2), włączenie taśmy LED lub włączenie "gwiazd" LED. Po wykonaniu akcji jako nowy stan spoczynkowy przełączników przypisywany jest aktualny ich stan.

 If Flag2 = 1 Then
  Flag2 = 0
 
  'halogeny
  If H_on.0 = 1 Then
   If H1_licz < 6 Then Incr H1_licz
  Else
   If H1_licz > 0 Then Decr H1_licz
  End If
 
  If H_on.1 = 1 Then
   If H2_licz < 6 Then Incr H2_licz
  Else
   If H2_licz > 0 Then Decr H2_licz
  End If
 
  Hb = Lookup(h1_licz , H1_data)
  Hb2 = H1_port And &B00001111
  H1_port = Hb Or Hb2
 
  Hb = Lookup(h1_licz , H1_datab)
  Hb2 = Lookup(h2_licz , H2_data)
  H2_port = Hb Or Hb2
 End If

Listing powyżej odpowiada za sterowanie sekwencyjnym włączaniem i wyłączaniem lamp halogenowych. Procedura ta wykonywana jest z częstotliwością 10Hz, dzięki zmiennej flagowej Flag2. W dwóch najmłodszych bitach zmiennej H_on przechowywane są stany dwóch kanałów po 5-6 lamp. Za sekwencyjne zaświecanie lamp w dwóch kanałach odpowiadają zmienne licznikowe H1_licz i H2_licz, przyjmujące wartości 0-6, przy czym wartość 0 odpowiada wszystkim zgaszonym lampom w danym kanale, 1 to jedna oświecona lampa i tak dalej aż do wartości 6 gdzie wszystkie lampy świecą. Jeśli dla przykładu H_on.0 jest w stanie wysokim, a zmienna licznikowa H1_licz jest mniejsza od 6, to jest ona zwiększana po każdym ustawieniu flagi Flag2. Jeśli natomiast H_on.0 jest w stanie niskim to zmienna licznikowa jest zmniejszana aż osiągnie 0. Taka sama sytuacja występuje w drugim kanale, działa on identycznie. Na samym końcu procedury zostają ustawione odpowiednie stany na portach mikrokontrolera za pomocą polecenia lookup i tablic wartości, które znajdują się na końcu programu.

 If Flag3 = 1 Then
  Flag3 = 0
 
  If Aura_set = 0 And Special_set = 0 And Star_state = 0 And H_on = 0 Then Stb_led = 1 Else Stb_led = 0
 
  If Star_state = 0 Then
   Incr Star_licz
   If Star_licz = 9 Then Star_licz = 1
   Stars_set(star_licz) = 0
  End If
 
  If Star_state = 1 Then
   Incr Star_licz
   If Star_licz = 9 Then Star_licz = 1
   If Stars_set(star_licz) <> Mx Then Stars_set(star_licz) = Mx Else Stars_set(star_licz) = Mn
  End If
 
  If Star_state = 2 Then
   Incr Star_licz
   If Star_licz = 9 Then Star_licz = 1
   Hb = Mx - Mn
   Hb = Rnd(hb)
   Hb = Hb + Mn
   Stars_set(star_licz) = Hb
  End If
 
  If Star_state = 3 Then
   Hb = Rnd(250)
   Star_licz = Hb Mod 8
   Hb = Hb / 8
   Hb = Hb Mod 3
   If Hb = 0 Then Stars_set(star_licz + 1) = 0
   If Hb = 1 Then Stars_set(star_licz + 1) = 25
   If Hb = 2 Then Stars_set(star_licz + 1) = 50
  End If
 
  If Star_state = 4 Then
   Incr Star_licz
   If Star_licz = 9 Then Star_licz = 1
   Stars_set(star_licz) = 50
  End If
 End If

Na listingu powyżej przedstawiona została obsługa flagi Flag3. Wykonywana jest ona z częstotliwością 2Hz i zajmuje się modyfikacją jasności wszystkich diod LED (animacjami). Na samym początku ustawiany jest stan na diodzie w wyłączniku sygnalizującej brak włączenia jakiegokolwiek światła. Dzięki temu łatwiej jest zlokalizować wyłącznik w całkowitej ciemności. Dalsza część procedury zajmuje się sterowaniem "gwiazd" LED w zależności od zmiennej Star_state, która określa tryb ich pracy. Tryb 0 powoduje sekwencyjne wygaszenie wszystkich diod, do tablicy Stars_set(n) przypisywane są sekwencyjnie same 0. Tryb 4 jest podobny z tym że wszystkie diody są zapalane. W pozostałych trybach pracy generowane są proste animacje zmiany jasności diod, we wszystkich 8 kanałach. Dla stars_state = 1 wszystkie kanały po kolei zmieniają jasność z wartości min na max i odwrotnie. Wartości minimalnej i maksymalnej jasności zapisane są w zmiennych Mn i Mx na początku programu. W trybie dla stars_state = 2 dla każdego kanału po kolei losowana jest wartość jasności z przedziału od Mn do Mx, natomiast w trybie 3 losowana jest dioda i czy jej jasność ma być ustawiona na 0 , 50% czy 100%. Ten fragment programu stoi otworem, można tutaj wymyślić całkiem skomplikowane przejścia jasności a nawet po zastosowaniu różnobarwnych diod, można wprowadzić barwne animacje.

Ustawienia fusebitów mikrokontrolera:

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Schemat Sterownika120.18 KB
Schemat Modułu LED34.96 KB
Płytka Sterownika32.18 KB
Płytka Modułu LED16.47 KB
Płytka Sterownika (odbicie lustrzane)32.19 KB
Płytka Modułu LED (odbicie lustrzane)16.63 KB
Płytka Sterownika (wiele na stronie)124.2 KB
Płytka Modułu LED (wiele na stronie)142.14 KB
Montowanie Sterownika24.13 KB
Montowanie Modułu LED19.46 KB
Warstwa Opisu Sterownika32.67 KB
Warstwa Opisu Modułu LED50.83 KB
Soldermaska Sterownika34.26 KB
Soldermaska Modułu LED73.46 KB
Kod Źródłowy8.8 KB
Program po kompilacji (bin)3.87 KB
Program po kompilacji (hex)10.9 KBPortret użytkownika Chałek

Można prosić jakiś film

Można prosić jakiś film poglądowy?

Portret użytkownika bw1334

Jaką metodą wykonywałeś

Jaką metodą wykonywałeś płytki? Był to sposób, który sam opisywałeś na stronie? Cz może trochę go zmieniłeś? Pytam bo ścieżki są fajnie równe i całkiem inaczej wyglądają niż na innych projektach ;) A poza tym to gratulacje ;) Jesteś mistrzem w tym co robisz :)

Portret użytkownika KrzysiekG10

Sufit

Niesamowite wyczucie czasu. Nowy projekt a właśnie zamierzam przebudować sufit. Układ sterownika już działa(no może jeszcze nie do końca - czekam na odpowiedź) a ten będzie drugi do realizacji. Dopiero na niego "wpadłem" i jeszcze nie przeczytałem wszystkiego. Teraz wiem do czego był ten układ wykonawczy na 12 triaków. Prowadzisz doskonałą stronę!!!

-

Krzysiek

Portret użytkownika sowa

SUFIT

NIESAMOWITE PO PROSTU SZACUNEK WIELKI DLA MIRKA TE PROJEKTY TO WYKONANIE TA POMYSŁOWOŚĆ NA PEWNO WYKORZYSTAM TO JAK BĘDĘ ROBIŁ REMONT ALE TAK MI SIĘ TO PODOBA ZE NIEDŁUGO TO WYKONAM TAK JAK INNE PROJEKTY JAK STEROWNIK DOMOWY LAMPKA RGB TIMEREM KUCHENNY I STEROWNIK TAŚMY RGB NA PRAWDĘ SUPER

-

sowa

Portret użytkownika mirley

Re: Sufit

Z filmikiem jest pewien problem, spróbuje wykorzystać statyw do aparatu i nakręcić filmik, obecny filmik jest bardzo kiepski i nie nadaje się na pokaz. Żeby wykonać taki sufit trzeba się nieźle namęczyć, szczególnie z instalacją, jeśli ktoś będzie chciał wykonać coś podobnego to niech pisze w sprawie podłączenia drutów bo moim sposobem jest to ciężkie do wykonania, mam inny sposób, wymyśliłem jak skończyłem całość.

Co do płytek drukowanych to zmniejszyłem siłę nacisku na płytkę, żelazko tylko rozgrzewa płytkę a papier dociskam wałkiem gumowym do tapet. Trochę nie jest on odporny na duże temperatury ale jeszcze się nie pali na żelazku :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika KrzysiekG10

Żelazko

Podzielę się moim dwumiesięcznym doświadczeniem(może nie do końca w tym miejscu?). Wypróbowałem metodę którą przedstawił na tej stronie jeden z użytkowników a poparta została przez Mirka.
1. Przykręcam żelazko "do góry nogami" w imadle.
2. Ustawiam temperaturę dwóch kropek i "ciut".
3. Kładę kartkę na żelazku i lekko przytrzymuję bo "jeździ"(elektrostatyka).
4. Wałkiem wykonanym z kawałka drutu i rolki od podajnika papieru z drukarki laserowej wałkuję we wszystkich kierunkach przez 1-1,5 minuty(w zależności od wielkości płytki).
5. Wrzucam do wody z płynem i odrobiną octu. Koniec.
Płytki wychodzą idealnie

-

Krzysiek

Portret użytkownika ciekawski

koszt

jaki jest koszt wykonania takiego cacka;) sama elektronika;) wielki szacun

Portret użytkownika IMEX2

Kwestia procesora

Jaki był powód jeśli taki jest że zastosowałeś Atmegę 162 - pozostawiłeś Piny E0-2
Podobna pinologia jest w Atmedze 16 i 32

pozdrawiam

-

Grzesiek - miasto Ostróda

GG 12372371 dom
tel 502812675 SMS

Portret użytkownika mirley

Re: M162

Odnośnie M162 odpowiem nieprofesjonalnie ale prawdziwie: Miałem jeszcze 2 takie procki w szufladzie. Co do wolnych pinów na porcie E to specjalnie są wolne żeby program można było bez kłopotu skompilować na M16 i M32. Może jak kiedyś zostanie mi trochę czasu to powstanie płytka sterownika z M16

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika matekogon

bascom

Hejka Mirley mam do ciebie pytanko może nie związane z projektem ale z programem nawet z wszystkimi programami jakie tu masz umieszczone. Co program wykonuje w miejscu które niżej zaznaczę. W wielu twoich programach jest tak pisane i nie mogę tego zrozumieć o co biega.

If Licznik < Stars(1) Then Set Stars_p.0 Else Reset Stars_p.0

dokładnie chodzi mi o ten nawias z 1

Portret użytkownika mirley

Re: Bascom

Nawias okrągły w bascomie oznacza tablicę.... w tym wypadku jest zadeklarowane na początku:

Dim Stars(8) as byte

co oznacza deklarację w istocie tablicy 8 zmiennych z numerkami od 1 do 8. Można dzięki temu łatwo wpisywać wartości w pętli np:

for i=1 to 8
 stars(i) = x
next i

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika maestro6

RGB

Projekt rewelacyjny !!! Tak mi się spodobał, że aż muszą sobie coś takiego sprawić :D, ale za nim przystąpię do prac mam pytanie, czy da redę podłączyć pod ten układ sterowanie taśmami RGB?

Portret użytkownika mirley

RGB

Da się tak zrobić trzeba sobie tylko napisać to w programie, pozostałe dwa wyjścia można zrobić np na porcie E.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika maestro6

RGB

:/ modyfikacja programów niestety jest poza moimi umiejętnościami.

Portret użytkownika mirley

Re: Sterownik sufitu

W tym przypadku nie powinno być trudne dodać naowe wyjście. Przynajmniej jeśli chciałbyś tylko proste sterowanie kolorami w stylu 6 przycisków na pilocie robiących + i - do poszczególnych kolorów.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika maestro6

RGB

W sumie mam już inną koncepcje. Projekt wspaniały, zainspirował mnie, więc wykonam na pewno tylko mam jeszcze jedno pytanie - z czego wykonałeś sufit? To jest płyta kartonowo-gipsowa?

Portret użytkownika mirley

RE: Płyty

Klasyczny karton-gips na zdjęciach widać i specjalne stelaże do robienia podwieszanych sufitów. Przykręciłem to chyba na 50 kołkach do sufitu, mimo że z doświadczenia wiem że 20 tez by wystarczyło.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika goscMaras

Kompilacja na Atmege32

Witam, może szanowni użytkownicy skompilują program na Atmegę32 (akurat ja mam w szufladzie)..płytka pozostaje bez zmian rozumiem :)

z góry dzięki Marek

Portret użytkownika mirley

Re: m32

Atmega 32 ma całkiem inne wyprowadzenia

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika cacperro

LED Gwiazdki

Spotkałem się z podobnym rozwiązaniem gwiazdek (LED) przy czym nieco inaczej to wyglądało od strony technicznej.
Otóż najpewniej diod samych w sobie było nieniewiele, natomiast światło rozprzestrzenione było za pomocą światłowodów. Tak, wiem że łatwo się mówi a trudniej robi ale tak jakoś pomyślałem że dopowiem coś co komuś myśl nasunie.
Pozdrawiam

Portret użytkownika mirley

Re: Światłowody

Znam to rozwiązanie, niestety poznałem go dopiero po wykonaniu całości swojego projektu.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc123

Ogólnie pomysł ciekawy...

...ale jak dla mnie nieco zbyt pretensjonalny jeśli o estetykę chodzi, ale nie tylko.
Po 1 - te niebieskie diody... jakoś mam awersję do tego koloru, kojarzącego się z tanim tuningiem, tym bardziej w takiej konwencji.
Po 2 - całość jest ciut przerysowana, za dużo tego i zbyt wymyślne kształty, szczególnie połączenie tego podwieszanego sufitu , tak kanciastego, ze scianami pomalowanymi niczym w dziecinnym pokoju :)
Po 3 - gzymsy... to wszystko naprawde do siebie nie pasuje...

Portret użytkownika mirley

Re: Sterownik

1. Diody można dać takie jakie się chce nie muszą być niebieskie
2. Kwestia gustu - nie dyskutuje się na ten temat
3. Podobnie jak 2

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika jankus

moje niebo :)

Zrobiłem podwieszaną lampę 2x2m wygiętą w jakby falę poziomą.
Zamontowane są w niej 8 "halogenow" LED; 6 na 230V i 2 na 12V.
Te dwie na 12V pełnią rownolegle oprócz świecenia funkcję oświetlenia awaryjnego (akumulator, ładowanie itp.)
Wszystkie są załączane podtynkowymi łącznikami.
Do tego w sufit święcą 6x18W świetlówki na elektronicznych statecznikach w dwóch segmentach, załączane pilotem radiowym.
Dla bajeru zamontowałem w tym suficie tzw. "gwieździste niebo" na światłowodach o dwóch różnych przekrojach tj. 0,5mm2 i 1mm2. Wierceń (punktów świetlnych) jest ok. 600. Zrobiłem z tego pseudo drogę mleczną, zwykłe gwiazdy, oraz znaki zodiaku domowników (takie gazetowe symbole). Droga mleczna i gwiazdy są sterowane sterownikiem RGB (pilot IR) a znaki zodiaku świecą na stałe białym zimnym.
Roboty z tymi światłowodami była masa - jak w przędzalni :)
Ale jak w nocy zgaszę wszystkie światła i tylko światłowody się święcą to normalnie jak na biwaku poza miastem :)
Cała konstrukcja jest drewniana a sama tafla z płyty pilśniowej wyszpachlowanej i przemalowanej. Pilśnia dlatego, że chciałem zrobić falę a z niej to najprościej było.
Problem gabarytowy mnie dotknął podczas wymyślania tego czegoś. Otóż 2x2m to spore jest i nie miałem gdzie takiej powierzchni w jednym kawałku zbudować więc są to dwa kawałki 2x1m na gotowo połączone dopiero w salonie. W związku z tym miałem sporo więcej pracy (podział światlowodów na grupy, dodatkowe łącza pomiędzy częściami, nie wspomne o konstrukcyjnych (stolarskich) problemach.
Przez ten podział na dwie części niestety nie udało się zamaskować idealnie połączenia pomimo szpachli itp.
Ale z całości jestem zadowolony :)

Portret użytkownika suchyjr

Proponuję podlinkować fotki

Proponuję podlinkować fotki :)

Portret użytkownika grizz

Zdecydowanie, podziel się

Zdecydowanie, podziel się zdjęciami.

Portret użytkownika jankus

moje niebo :)

Wszelkie fotki z etapu "produkcji" wcięło wraz z awarią karty w telefonie.
Spróbuję zrobić te z efektu końcowego.
Chociaż szczerze to trudno będzie klimat uchwycić :(

Portret użytkownika Krzychu

Jakie zastosowałeś diody??

Jakie zastosowałeś diody?? jakiego rozmiaru i kontu świecenia?? Montowałeś je w oprawkach?? Jeśli tak to w jakich??

Portret użytkownika mirley

Re: Sufit

Diody od gwieździstego nieba to niebieskie diody 5mm, montowałem je w oprawkach plastikowych wkładanych do kawałka rurki aluminiowej przyklejonej do płyty karton-gips przed szpachlowaniem.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika krzychu

Proszę powiedz te wyjścia

Proszę powiedz te wyjścia które wychodzą na diody z modułu gwiazd są bezpośrednio do nich połączone czy są one podłączone poprzez rezystory?? Bo u mnie na tych wyjściach jest 12v a podczas animacji od 4 do 12v.

Portret użytkownika krzychu

już sobie poradziłem wszystko

już sobie poradziłem wszystko fajnie świeci :)

Portret użytkownika mirley

Re: Diody w modle gwiazd

Diody nie mają już rezystorów bo prąd ustalany jest przez źródła prądowe zbudowane z tranzystorów

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika krzychu

Quote:Jeśli podłączenie

Quote:
Jeśli podłączenie uziemienia nie wyeliminuje tego efektu, należy zmierzyć napięcie przemienne na masie zasilania niskonapięciowego względem zera w sieci energetycznej. Może się okazać że mimo wszystko wynosi ono kilkadziesiąt woltów. Wystarczy wtedy zewrzeć masę układu do zera w sieci (lub lepiej uziemienia, jeśli jest dostępne) za pomocą rezystora rzędu 47-100k. W moim przypadku załatwiło to sprawę.

proszę o podpowiedź jak mam wykryć mam zero w sieci??
masę układu to chodzić o masę od razu za zasilaczem 12v??

Portret użytkownika mirley

Re: Zero

Zero masz tam gdzie próbówka nie świeci, a uziemienie na bolcu w gniazdku, jeśli masz instalacje, która ma przewód ochronny.

Nie musisz podłączać tego w taki sposób. Zadbaj tylko aby zasilacz impulsowy, jeśli takiego używasz był podłączony do uziemienia. Kabel zasilający na pewno ma 3 przewody. Jesli nie masz uziemienia to przewód ochronny zasilacza podłącz do zera w sieci.

Masę najlepiej zewrzeć tuż przy zasilaczu jeśli już zajdzie taka konieczność.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Marcin15

Gratuluje

Witam,
Widziałem teraz ten projekt w "elektronika praktyczna" .Zrobiłem ten projekt ale przez nie uwage spaliłem dwa triaki ,ale tak to jest ok!:)

Portret użytkownika mirley

Re: Sufit

Dzięki

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika user

Gdzie znalazłeś białe oprawki

Gdzie znalazłeś białe oprawki do diód?
Gdzie bym nie szukał to są tylko czarne :/

Przy okazji pytanie, jak jasno świeci dioda RGB która ma 80mcd, do czego to można porównać?
Chcę zrobić zegarek z 60 diód rgb na suficie o średnicy około 50cm (diody oddalone będą od siebie o jakieś 3cm) i zastanawiam się czy 80mcd mi wystarczy.

Portret użytkownika mirley

Re: Sufit

Białe oprawki powstaja w moim wykonaniu poprzez wymalowanie je białym sprayem :) Kilka warstw wystarczy i pokrywa bez kłopotu. Co do jasności diod to nie wiem do czego można by porównac ale typowe rgb świecą strasznie mocno i będziesz musiał ograniczać ich prąd do kilku mA żeby dało się na to patrzeć.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika user

To mam jeszcze jedno pytanie

To mam jeszcze jedno pytanie ale od początku.

Mam żyrandol, który składa się z 8 halogenów 20W/12V. Wychodzą z niego dwa kable, jeden przyczepiony do obudowy, która jest metalowa a drugi rozgałęzia się na 8 przewodów i dochodzi do każdej żarówki oddzielnie. Do tego chcę dokupić 4 oczka z halogenami. Całość ma obsłużyć transformator toroidalny 300W. Do tego wszystkiego chcę dorzucić atmegę 162, która między innymi będzie sterowała wcześniej wspomnianym zegarkiem oraz tymi halogenami za pomocą pilota i tu mam problem, bo nie wiem w jaki sposób włączać/wyłączać halogeny. Z tego co czytałem, to prąd z tego transformatora można puszczać bezpośrednio (bez prostownika) do halogenów ale jak to przepuścić przez atmegę? myślałem o triakach ale one wszystkie są na 230V i nie wiem czy będą nadawały się do 12V, poza tym w żyrandolu nie jestem w stanie rozdzielić 8 żarówek (bo jeden kabel jest wspólny) co w sumie na wejściu/wyjściu daje coś ok 14A, czyli całkiem sporo :/
Masz może jakiś pomysł jak to sensownie połączyć a przy okazji nie zrobić piecyka (bo te 14A pewnie mocno grzałoby triaka) przy suficie?

Portret użytkownika mirley

Re: Lampa

A chcesz włączać całą tą lampę na raz czy każdy halogen ma zaświecać się niezależnie? Jeśli razem to dał bym triaka na 230V przed transformatorem. po co 300W trafo ma działąć cały czas na biegu jałowym jak lampy będą od niego odłączone?

Ogólnie z trafem 300W jest problem bo przy włączeniu będzie dawało niezły impuls prądowy.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika user

Przed trafo i tak będzie

Przed trafo i tak będzie główny standardowy wyłącznik. Ogólnie to po włączeniu głównego włącznika chciałbym aby z automatu zapalił się żyrandol i 4 dodatkowe halogeny. Następnie chce mieć możliwość sterowania każdym halogenem oddzielnie (w przypadku żyrandola pewnie się nie da, bo ma jeden wspólny kabel dla wszystkich żarówek) więc wystarczy jak będę mógł go włączyć/wyłączyć całego, oczywiście włączanie/wyłączanie już za pomocą pilota.

Portret użytkownika mirley

Re: Lampy

Trzeb rozkręcić ten żyrandol i zobaczyć jak są lampi podłączone. Napewno da się włączyć każdą z osobna trzeba będzie tylko triaki wmontować w żyrandol i podłączyć do niego zasilanie + kabel sterujący do triaków. Triaki mogą działać na 12V na napięciu przemiennym.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika user

Żyrandol wygląda tak

Żyrandol wygląda tak http://img37.imageshack.us/img37/245/img4338ef.jpg kable podłączone są w ten http://img819.imageshack.us/img819/7378/img4336j.jpg sposób. Na czerwono zaznaczyłem wspólny kabel. Czy mimo, że on jest wspólny można do niego podłączyć przy prądzie przemiennym po jednej nóżce każdego z 8 triaków? Jeśli nie, to będę próbował wyciągnąć kable, które siedzą w rurkach i wsadzić tam jakieś przewody z dwoma żyłami.

Wracając do transformatora, co można zrobić aby nie było dużego impulsu prądowego? Chciałem jakiś układ z miękkim startem ale koleś powiedział, że do takiego trafo nie potrzeba, czy taki układ by w czymś pomógł?

Jeszcze pytanie odnośnie triaków, do tych 12V mogą być takie same jak do 230V, tylko z odpowiednią ilością A?

Portret użytkownika mirley

Re: Sufit

Lampa jest ok... nie rozumiem tylko po co chcesz odcinać tek kable i wyciągac je z rurek. Jeden przewód podłączony jest przez obudowę i ten wspólny kabel łączysz bezpośrednio do trafa. Drugi przewód każdej z żarówek jest przecież wyprowadzony. Wystarczy je rozdzielić i dać po triaku na każdą żarówkę. Będzie można włączać sobie niezaleznie żarówki. Triak jest jak wyłącznik. Daj takiego o prądzie dużo większym niż potrzeba. Z tego co patrzę wszystkie te triaki i optotriaki zmieszczą się w obudowie lampy, tylko trzeba jakąś wspólną okrągła płytkę zaprojektować. Trafo jak będzie włączane bezpośrednio wyłącznikiem na ścianie to nie potrzeba mu żadnego soft startu. Problem mógłby być jak byś chciał triakiem to włączać

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika user

Faktycznie, sam nie wiem po

Faktycznie, sam nie wiem po co chciałem je odcinać.
Powiedz mi jeszcze, skąd wziąłeś taką fajną skrzynkę, z od razu powierconymi otworami na kable?

Portret użytkownika mirley

Re: Skrzynka

Jeśli chodzi o tą skrzynkę drewnianą to wykonałem ją sam ze sklejki 4mm. Potrzebny jest klej do drewna, ścisk stolarski i wyrzynarka.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika mariusz145

zmienianie się

witam mam pytanie jak napisać program tak aby działało to że mam 1 microswitch i powiecmy 6 diod led takie same kolory i gdy nacisne 1 to świeci sie 1 gdy nacisne drugi raz to 1 gaśnie świeci 2 i tak dalej aż do 6 wiem tyle że coś chodzi o formułe not test=0

do
test = Not test

If test = 0 Then
świeci 1
end if

If test = 1 Then
świeci 2
end if
wait 1
loop
podłączane to bedzie pod atmege 8 jak coś. dziękuje

Portret użytkownika mirley

Re: Diody

Trzeba zrobić obsługę przycisku, można prosto na Waitach:

Do
waitms 10
 
If pinx.y = 0 then  'w tej linijce trzeba zamienić pinx.y na konkretny pin
 incr licz_sw
 if licz_sw = 100 then
  licz_sw = 0
  incr mux 
  if mux = 6 then mux = 0
 end if
else
 licz_sw = 96
end if
 
if mux = 0 then reset portx.y else set portx.y
if mux = 1 then reset portx.y else set portx.y
if mux = 2 then reset portx.y else set portx.y
if mux = 3 then reset portx.y else set portx.y
if mux = 4 then reset portx.y else set portx.y
if mux = 5 then reset portx.y else set portx.y
 
loop

trzeba zadeklarować zmienne mux i licz_sw jako byte, ustawić pin gdzie jest uSw jako wejście. To samo z portx.y trzeba ustawić na wyjście

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika BADYL

Fuse bite

Mam pytanie czy mógłby ktoś mi napisać jak mają być ustawione fuse bity w bascomie z góry dziękuje :)

Portret użytkownika mirley

Re: Sufit

Niestety zrzutu nie zamieszczę bo mój programator nie wyświetla okienka z fusebitami i programuje to zawsze przez avrdude. Sprawa jednak jest prosta, musisz:

1. Ustawić bit JTAGEN na 1 i to samo z CKDIV8
2. SUT ma być w takiej opcji gdzie wartość w nawiasie pokazuje SUT=11
3. CKSEL podobnie ma być tak żeby w nawiasie było CKSEL=1111

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.