Sterowniki

Analogowy regulator obrotów wentylatora

10
Ocena: None Średnia: 10 (1 głosujący)

W obecnie budowanych układach elektronicznych często wykorzystuje się systemy aktywnego chłodzenia z wentylatorami. W dobie techniki mikroprocesorowej wentylatory sterowane są przeważnie z mikrokontrolera lub innego specjalizowanego układu, a prędkość obrotowa regulowana jest poprzez PWM. Takie rozwiązanie charakteryzuje się niezbyt dobrą kulturą pracy, może powodować niestabilną pracę wentylatorów, a ponadto generuje bardzo dużo zakłóceń. Aby sprostać wymaganiom, szczególnie w audiofilskiej dziedzinie audio zaprojektowano analogowy regulator obrotów wentylatora. Układ przydaje się przy budowie wzmacniaczy audio z aktywnym systemem chłodzenia i pozwala na płynną regulację obrotów wentylatorów w zależności od temperatury. Wydajność prądowa układu zależy w zasadzie tylko od tranzystora wyjściowego, jednak testy przeprowadzano z prądami wyjściowymi do 1.5A, co pozwala w praktyce podłączyć nawet kilka dużych wentylatorów 12V.


Prosty Sterownik Centralnego Ogrzewania 2

10
Ocena: None Średnia: 10 (1 głosujący)

Prezentowany układ jest prostym sterownikiem centralnego ogrzewania, większość opcji została na stałe zaszyta w programie aby maksymalnie ułatwić obsługę nawet przez osoby starsze lub oporne na nowoczesne rozwiązania. Układ jest odpowiedzią na wielokrotne pytania odnośnie ulepszenia bądź modyfikacji starego sterownika. Do prezentacji wskazań został wykorzystany trój-cyfrowy wyświetlacz LED, a dwie główne nastawy (temperatura na piecu i moc wentylatora/dmuchawy) zrealizowane są za pomocą zwykłych potencjometrów obrotowych. Sterownik pracuje w dwóch trybach (letnim i zimowym) pozwalając nastawić się albo na optymalizację pracy pompy tylko pod grzanie wody, albo na wykorzystanie w pełni ciepła zgromadzonego w piecu i bojlerze do ogrzewania domu zimą. Taki sposób sterowania sprawia że układ z powodzeniem pracuje w bardzo prostych instalacjach centralnego ogrzewania, gdzie mamy do czynienia z jedną pompką i brakiem jakichkolwiek zaworów trój-drogowych.


Ulepszony Sterownik Trawiarki

10
Ocena: None Średnia: 10 (1 głosujący)

Trawiarka do płytek drukowanych jest najpotrzebniejszym narzędziem w warsztacie każdego elektronika. Poprzednia wersja układu cechuję się daleko idącą prostotą jednak posiada kilka wad. W celu bardziej precyzyjnego kontrolowania procesu trawienia płytki, a w szczególności temperatury roztworu trawiącego, koniecznym stało się wykonanie bardziej zaawansowanego sterownika. Opisywany układ jest właśnie takim sterownikiem temperatury, który tym razem działa na podstawie algorytmu PID. Sterownik działa w oparciu o mikrokontroler ATmega8 i jest wyposażony w wyświetlacz LCD 2x16 znaków, czujnik temperatury DS18B20 i kilka wyjść do sterowania m.in. grzałką i napowietrzaniem. Sterowanie grzałki odbywa się, podobnie jak w poprzednim projekcie, poprzez cykliczne włączanie i wyłączanie grzałki z małą częstotliwością. Stosunek czasu działania do przerwy przekłada się w sposób bezpośredni na moc grzania, a duża bezwładność obiektu, jakim jest pojemnik z roztworem sprawia że nie ma skoków temperatury.


Analogowy Regulator Obrotów Wentylatora

9.5
Ocena: None Średnia: 9.5 (2 głosujących)

W obecnie budowanych układach elektronicznych często zamiast dużych i ciężkich radiatorów wykorzystuje się systemy aktywnego chłodzenia z wentylatorami. W dobie techniki mikroprocesorowej wentylatory sterowane są przeważnie z mikrokontrolera lub innego specjalizowanego układu, a prędkość obrotowa regulowana jest poprzez PWM (ang. Pulse-Width Modulation) czyli regulację szerokości impulsu podawanego na wentylator. W niektórych przypadkach nie chcemy sterować wentylatorów impulsowo ze względu na zwiększone ryzyko zakłóceń jakie mogą powstać w innych częściach danego układu. Naprzeciw oczekiwaniom wychodzi wtedy analogowy sterownik obrotów. Układ ten został zaprojektowany do aktywnego chłodzenia wzmacniacza dużej mocy i pozwala na regulację obrotów 4 wentylatorów w zależności od temperatury. Czujnikiem temperatury jest tutaj popularny tranzystor BD139, gdyż dokładność nie jest ważna a zastosowanie tranzystora tego typu pozwala obniżyć koszty całego układu. Ponadto obudowa tego tranzystora może być łatwo przykręcona do radiatora zapewniając dobry kontakt termiczny. Regulacja obrotów polega na płynnej zmianie napięcia wyjściowego, więc nie generuje żadnych dodatkowych zakłóceń, przez co znakomicie nadaje się chociażby do wzmacniaczy mocy. Przy cichym słuchaniu gdzie moc strat jest mała, a radiator zimny - wentylatorów nie słychać.


Trawiarka do Płytek

8.77778
Ocena: None Średnia: 8.8 (18 głosujących)

Trawiarka do płytek drukowanych jest najpotrzebniejszym narzędziem w warsztacie każdego elektronika. W większości przypadków do wykonania całkiem dobrych płytek drukowanych wystarczy wytrawiacz w słoiku, jednak w pewnym momencie podczas wykonywania upragnionego hobby przychodzi czas na zrobienie czegoś więcej. Jeśli zechcemy kontrolować bardziej dokładnie proces trawienia płytki, a w szczególności temperaturę roztworu trawiącego, koniecznym stanie się wykonanie jakiegoś prostego sterownika. Opisywany układ jest właśnie takim prostym sterownikiem temperatury z możliwością ustawienia temperatury zadanej. Sama płytka sterownika powstała kilka lat temu i była projektowana jeszcze pod mikrokontroler AT89C4051. W obecnych czasach lepiej było zastąpić wspomniany mikrokontroler czymś bardziej wygodnym. Wybór padł na ATtiny2313 ze względu na brak konieczności przerabiania istniejącej już płytki. Tak powstał sterownik trawiarki z wyświetlaczem LCD 2x8 znaków i z czujnikiem temperatury DS18B20. Elementem wykonawczym jest tutaj triak, a samo sterowanie grzałki odbywa się w sposób proporcjonalny poprzez cykliczne włączanie i wyłączanie grzałki z małą częstotliwością. Stosunek czasu działania do przerwy zależy od różnicy między temperaturą ustawioną a tą jaka panuje w pojemniku. Ze względu na brak miejsca w mikrokontrolerze nie ma zapisu ustawień do pamięci EEPROM. Jak się okazało nie jest żadną wadą gdyż praca w 99% przypadków i tak jest z typowym ustawieniem 40 stopni.


Prosty Sterownik Domowy

9.2
Ocena: None Średnia: 9.2 (20 głosujących)

Opisywane urządzenie jest prostym sterownikiem domowym, urządzeniem pełniącym wiele pożytecznych funkcji, do których między innymi należą: dwupunktowy pomiar temperatury (w domu i na dworze) i zegar pracujący w trybie 24-godzinnym, wzbogacony o dwukanałowy sterownik czasowy. Dodatkowo w programie zaimplementowano prosty termostat z histerezą oraz prosty system alarmowy z dwoma obwodami ochronnymi. Funkcja cichego alarmu umożliwia podgląd o której godzinie obwód ochronny został naruszony, bez włączania syreny. Układ sterownika został zbudowany na mikrokontrolerze ATMEGA16 a wszystkie ustawienia dokunuje się poprzez bardzo prosty interfejs z wyświetlaczem LCD i 6-przyciskową klawiaturą. Do odmierzania czasu wykorzystano układ RTC przez co sterownik może długo chodzić podtrzymując czas na zasilaniu bateryjnym. Wyjścia układu zbudowane na triakach posiadają optoizolację od napięcia sieciowego.


Prosty Sterownik C.O.

9
Ocena: None Średnia: 9 (13 głosujących)

Urządzenie to jak sama nazwa wskazuje jest sterownikiem do instalacji centralnego ogrzewania. Układ sprawdza się w bardzo prostych instalacjach posiadających jedną wspólną pompkę do grzejników i do wymiennika C.W.U. W wersji podstawowej nie jest oprogramowany wentylator nadmuchowy, gdyż nie było go w instalacji w której opisywany sterownik miał działać. Dodatkowe wyjście z triakiem pozwoli łatwo zmodyfikować program i dodać obsługę wentylatora. Sterownik posiada dwa tryby pracy, letni w którym głównie nastawia się na grzanie wody i pompa pracuje gdy temperatura na piecu jest większa niż w wymienniku, oraz tryb zimowy gdzie pompa pracuje zawsze gdy temperatura na piecu jest większa od minimalnej. Dodatkową funkcją sterownika jest pomiar temperatury na piecu, w bojlerze, w domu i na zbiorniku wyrównawczym. Konfiguracja w menu pozwala ustawić temperaturę minimalną i alarmową oraz zmieniać tryb pracy.


Obrotnica Kolektora Słonecznego

7.66667
Ocena: None Średnia: 7.7 (3 głosujących)

Układ ten stanowi system pozycjonowania kolektora słonecznego w jednej osi (obrót). Sterowanie takie dzięki ustawieniu kolektora prostopadle do promieni słonecznych zapewnia wzrost energii dostarczanej do zbiornika ciepłej wody użytkowej. Urządzenie zostało zamontowane obok fabrycznego sterownika pompy obiegowej i poprawia jego funkcjonalność między innymi przez dokładniejszy pomiar temperatury i zapewniając obrót kolektorów do cienia gdy maksymalna temperatura zbiornika zostania przekroczona a wyłączona pompa obiegowa uniemożliwia odbiór ciepła. Obrót w czasie dnia realizowany jest w bardzo prosty sposób przez ustawienia czasu działania silnika i czasu oczekiwania na obrót a zamontowane na solarze czujniki zmierzchowe w postaci fotorezystorów umożliwiają automatyczne ustawienie kolektora w pozycji wschodniej gdy słońce już zajdzie.


Sterownik Domowy

8.33333
Ocena: None Średnia: 8.3 (3 głosujących)

Urządzenie to pierwotnie miało włączać żarówki w 6 pomieszczeniach. Obecnie sterownik zapewnia dodatkowo pomiar temperatury w każdym z pomieszczeń i wyświetlanie informacji na wyświetlaczu LCD. Układ działa w oparciu o mikrokontroler ATMEGA162 a w roli czujników temperatury pracują DS18B20. Urządzenie współpracuje z sześcioma Układami Wykonawczymi znajdującymi się w puszkach podtynkowych wyłączników sieciowych. Na płytce znajduje się miejsce na drugi mikrokontroler na którym można wykonać ściemniacz żarówek jednak ta wersja nie jest aktualnie oprogramowana.


Szyfrowy Sterownik 4 Urządzeniami

6.5
Ocena: None Średnia: 6.5 (2 głosujących)

Sterownik ten został zaprojektowany aby współpracować z 4 urządzeniami. Działa on z automatem otwierającym bramę, sterownikami otwierania dwóch drzwi garażowych, oraz z Czasowym Sterownikiem Pompy przełączając jego tryby pracy. Każde z urządzeń sterowanych aktywowane jest za pomocą innego kodu. W wersji podstawowej są to 4 cyfry na jeden kod, jednak bez żadnego problemu po niewielkiej modyfikacji programu można wprowadzić nawet 25. Całość zbudowana jest w oparciu o mikrokontroler AT90S2313 (ATTINY2313). W roli elementów wykonawczych pracują przekaźniki. Kody zapisane są w nieulotnej pamięci EEPROM przez co łatwo mogą zostać zmienione.


Subskrybuje zawartość