Teoria z Elektroniki

Stany Nieustalone

10
Ocena: None Średnia: 10 (1 głosujący)

Metody zawarte tutaj są pomocne przy rozważaniu i analizie obwodów liniowych w których występują stany nieustalone, czyli stany przejściowe spowodowane obecnością w układzie elementów gromadzących energię (cewka, kondensator).


Charakterystyki Częstotliwościowe

0
Ocena: None

Charakterystyki częstotliwościowe dzielimy na amplitudowe i fazowe. Określają one jak zmienia się amplituda i faza sygnału po przejściu przez obwód (np. filtr).


Elementy Prądu Zmiennego

0
Ocena: None

Zawarte tutaj wyprowadzenia i zależności dotyczą analizy obwodów prądu przemiennego w stanie ustalonym. Wszystkie sygnały są przebiegami sinusoidalnymi.


Metody Obliczania Obwodów Liniowych

0
Ocena: None

Metody obliczania zawarte tutaj mogą być stosowane do obwodów prądu stałego a także po zastosowaniu notacji zespolonej w obwodach prądu przemiennego (wymuszenia sinusoidalne). Dla obwodów prądu przemiennego wszystkie rezystancje zastępujemy impedancjami.


Podstawowe Twierdzenia

0
Ocena: None

Twierdzenia zawarte tutaj są konieczne podczas analizy obwodów liniowych, czyli takich które mogą być opisane równaniami liniowymi (algebraicznymi lub różniczkowymi).


Subskrybuje zawartość