Termometr Uniwersalny


9.28571
Ocena: None Średnia: 9.3 (14 głosujących)

Termometr ten pracuje w zakresie temperatur od -50.0 do +99.9 stopni lub w drugiej wersji oprogramowania aż do +125 stopni. Układ został zaprojektowany do mierzenia temperatury w akwarium ale z powodzeniem można dla niego znaleźć wiele innych zastosowań. Na płytce znajduje się miejsce na dwa przyciski oraz dodatkowe złącze ogólnego przeznaczenia. Po zmianie oprogramowania urządzenie może pełnić funkcję prostego termostatu, lub bardziej złożonego regulatora temperatury. Układ został zbudowany w oparciu o popularny, często stosowany czujnik DS18B20 i mikrokontroler AT89C2051 co znacznie uprościło jego konstrukcję i zmniejszyło wymiary. W układzie można też bez większego trudu zastosować mikrokontroler ATTiny2313, wymaga to tylko wprowadzenia kilku prostych modyfikacji.

Działanie:


Schemat termometru przedstawia poniższy rysunek:

Sercem urządzenia jest mikrokontroler U2 (AT89C2051) wraz z rezonatorem kwarcowym X1 (12MHz) i dwoma kondensatorami C4 (33pF) i C5 (33pF). Kondensator C3 (1uF) resetuje procesor po włączeniu napięcia zasilającego, a C1 (220uF) filtruje to napięcie. Do złącza zas podłączamy napięcie zasilające o wartości 5V. Rezystory R9 - R16 (330R) ograniczają prąd wyświetlaczy. Tranzystory T1 - T3 (BC557B) wraz z rezystorami R1 - R6 (3,3k) sterują anodami wyświetlaczy.

Budowa:


Termometr można zbudować z wykorzystaniem dostępnej tutaj płytki drukowanej. Wersja płytki w odbiciu lustrzanym dostępna jest tutaj. Montaż elementów można dokonać w dowolnej kolejności, najlepiej od najmniejszych do największych. Pod wyświetlacz dobrze jest wlutować kawałek podstawki DIP40, natomiast pod mikrokontroler podsatwka jest bezwzględnie konieczna. Od strony druku należy wlutować rezystor 4,7k podciągający magistralę 1-Wire (nóźka 9 układu U2) do plusa zasilania. Złącze GP1 w wersji podstawowej służy do podłączenia diody sygnalizującej ujemną temperaturę (katodą do portu procesora, anodą do VCC) gdyby miało być wykorzystywane w inny sposób należy usunąć z kodu programu linijkę: P3.7 = Not Minus. Przód obudowy można z powodzeniem wykonać z kawałka laminatu. Płytkę termometru mocujemy do panelu przedniego za pomocą dwóch przylutowanych do niego śrub. Pomocą przy konstrukcji może okazać się schemat montażowy dostępny tutaj.

Jeżeli w układzie będzie zastosowany mikrokontroler ATTiny2313 zamiast AT89C2051, nie należy montować kondensatora C3, a kondensatory C4 i C5 powinny mieć wartość 22pF.

Wykaz Elementów:

8x 330R
6x 3,3k

2x 33pF
1x 1uF
1x 220uF

1x Rezonator Kwarcowy 12MHz
1x AT89C2051 (lub ATTiny2313)
3x BC557B
1x DS18B20
1x AT5636BG-B Pb-free (TOT-5362BG-B) Wyświetlacz potrójny

Programowanie:


Oprogramowanie do termometru zostało napisane w wersji demo programu BASCOM 8051 firmy MCS Electronics (http://www.mcselec.com/). Program w całości przedstawiony jest poniżej:

'****************************
      'Konfiguracja
'****************************
$crystal = 12000000                      '12MHz
$regfile = "89C2051.DAT"
 
Config 1wire = P3.5
 
Config Timer0 = Timer , Gate = Internal , Mode = 2
On Timer0 Przerwanie0
Load Timer0 , 250
Enable Timer0
Start Timer0
 
Enable Interrupts
'****************************
   'Zmienne
'****************************
Dim Lsb As Byte
Dim Msb As Byte
Dim Co4ms As Byte , Co100ms As Byte , Co1s As Byte
Dim Wysw As Word , Wysw1 As Byte , Wysw10 As Byte , Wysw100 As Byte
Dim Tempa As Word
Dim Mux As Byte
 
Dim Zezw_wysw As Bit
Dim Pomiar_odczyt As Bit
Dim Minus As Bit
Dim Ur As Bit
'****************************
   'Wartosci Poczatkowe
'****************************
Reset Pomiar_odczyt
Reset Ur
Wysw1 = 191
Wysw10 = 191
Wysw100 = 191
'****************************
   'Petla glowna
'****************************
Do
 
If Zezw_wysw = 1 Then
 Reset Zezw_wysw                       'co 4ms
 Wysw = Tempa
 
 If Ur = 1 Then Gosub Przelicz
 Gosub Wyswietl
End If
 
Loop
End
'****************************
   'Przerwanie timer0
'****************************
Przerwanie0:
Incr Co4ms
 If Co4ms = 16 Then
  Co4ms = 0
  '*************************************** co 4ms
  Set Zezw_wysw
  Incr Co100ms
  If Co100ms = 25 Then
   Co100ms = 0
   '*************************************** co 100 ms
   'ew flaga obslugi przyciskow
   Incr Co1s
   If Co1s = 7 Then
    Co1s = 0
    '*************************************** co 1s
    Pomiar_odczyt = Not Pomiar_odczyt
 
    Disable Interrupts
    1wreset
 
    If Pomiar_odczyt = 1 Then
    1wwrite &HCC
    1wwrite &H44
    Else
    If Err = 0 Then
 
     1wwrite &HCC
     1wwrite &HBE
     Lsb = 1wread():
     Msb = 1wread():
 
     Minus = Msb.7
 
     Tempa = Msb * 256
     Tempa = Tempa + Lsb
 
 
     If Minus = 1 Then
      Tempa = Not Tempa
      Tempa = Tempa + 1
     End If
 
     Tempa = Tempa * 10                 'temperatura *10
     Tempa = Tempa / 16
 
     If Ur = 0 Then Ur = 1
 
    Else
     Tempa = 10000                    'Er wyswietli wyswietlacz potem
    End If
    End If
 
    Enable Interrupts
    '***************************************
   End If
   '***************************************
  End If
  '***************************************
 End If
 
Return
'****************************
   'Inne Etykiety
'****************************
Przelicz:
 If Wysw < 1000 Then
  Wysw1 = Wysw Mod 10
  Wysw = Wysw / 10
  Wysw10 = Wysw Mod 10
  Wysw = Wysw / 10
  Wysw100 = Wysw Mod 10
 
  If Wysw100 = 0 Then Wysw100 = 10              'wygaszenie zera wiodcego
 
  Wysw1 = Lookup(wysw1 , Tabela)
  Wysw10 = Lookup(wysw10 , Tabela2)
  Wysw100 = Lookup(wysw100 , Tabela)
 
 Else
  Wysw1 = 175                        'r
  Wysw10 = 175                        'r
  Wysw100 = 134                       'E
 End If
 
Return
 
Wyswietl:
 Incr Mux
 If Mux = 3 Then Mux = 0
 P3.7 = Not Minus
 
 Select Case Mux
  Case 0:
   Set P3.0
   P1 = Wysw100
   Reset P3.2
 
  Case 1:
   Set P3.2
   P1 = Wysw10
   Reset P3.1
 
  Case 2:
   Set P3.1
   P1 = Wysw1
   Reset P3.0
 End Select
Return
 
             'Tabele do wyswietlania na wyswietlaczu
Tabela:
  Data 192 , 249 , 164 , 176 , 153 , 146 , 130 , 248 , 128 , 144 , 255
'znak:  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   pusty
 
Tabela2:
  Data 64 , 121 , 36 , 48 , 25 , 18 , 2 , 120 , 0 , 16 , 255
'znak:  0.  1. 2.  3.  4.  5. 6.  7.  8. 9.  pusty

Ustawienia Fusebitów dla mikrokontrolera ATTiny2313:

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Schemat87.5 KB
Płytka11.03 KB
Płytka (odbicie lustrzane)11.01 KB
Płytka (6 na stronie)61.72 KB
Montowanie15.44 KB
Kod źródłowy (wersja podstawowa)4.46 KB
Program po kompilacji (BIN) (wersja podstawowa)1.03 KB
Program po kompilacji (HEX) (wersja podstawowa)2.96 KB
Kod źródłowy (obsługuje temperatury powyżej 100 stopni)4.91 KB
Kod Źrodłowy (wersja z termostatem) (jeszcze nie testowana)7.57 KB
Program po kompilacji (wersja z termostatem) (BIN)1.72 KB
Program po kompilacji (wersja z termostatem) (HEX)4.85 KB
Kod Źródłowy (dla ATTiny2313, Bascom AVR)4.43 KB
Kod Źrodłowy (wersja z termostatem, dla ATTiny2313, Bascom AVR) (jeszcze nie testowana)7.28 KB
Program po kompilacji (BIN) (dla ATTiny2313, Bascom AVR)1.59 KB
Program po kompilacji (HEX) (dla ATTiny2313, Bascom AVR)4.49 KB
Kod źródłowy (dla ATMega8, Bascom AVR)4.6 KB
Nadruk na obudowę64.22 KBPortret użytkownika gosc 95

i pewnie taki program będzie

i pewnie taki program będzie wiele więcej "ważył " ( zajmował FLASH'a ) . A ja mam pewne pytanko do autora co do katalogów schematów ... Zna pan moze jakieś właśnie katalogi schematów elektronicznych ?

Portret użytkownika mirley

Re: Termometr

A co rozumiesz przez katalogi schematów elektronicznych... nie spotkałem się z takim sformułowaniem?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika tomak

mam pytanko jaką diodę należy

mam pytanko jaką diodę należy podłączyć do wujćia gp1? pozdro;)

Portret użytkownika marc210ster

BASCOM

Witam
Jak wyglądałoby ustawienie Fusebitów w Bascomie ? Sam nie potrafię tego rozkminić.

Portret użytkownika demsy1

3 wyświetlacze 7-segmentowe

Witam serdecznie
Chciałbym się dowiedzieć jak trzeba zmienić program żeby zamiast wyświetlacza potrójnego wstawić 3szt. 7- segmentowe?

Portret użytkownika mirley

Re: termometr

Należy zastosować dowolną diodę LED z szeregowym rezystorem 330R-510R... katoda idzie do złącza GP1(ten pin co trafia do procka) a anoda idzie do +5V

-----------

fusebity są tutaj, ze starego bascoma ale ustawienia są podobne.... nowy może mieć oddzielone linijki CKSEL i SUT ale wartości maja być takie jak na zrzucie

--------

Nic nie trzeba robić, normalnie 3 wyświetlacze zamiast mojego jednego będą działać identycznie. Ten potrójny wyświetlacz jest właśnie tak zbudowany

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc 95

Witam ! A czy ten schemat

Witam !
A czy ten schemat co kolega podał na górze jest poprawny ?

Portret użytkownika mirley

Re: Termometr

Ten główny z opisu czy ten 2 posty wyżej?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika demsy1

Jeśli chodzi o mój schemat to

Jeśli chodzi o mój schemat to jest on przede wszystkim niedokończony

Portret użytkownika marc210ster

RST

Dzięki za pomoc Mirley. Attiny już zaprogramowane. Mam jednak jeszcze jedno pytanie. Wytrawiłem już PCB. Zapomniałem elektrolita 1uF masą do resetu ( reset nie jest połączony ). Może to wpłynąć na działanie układu ?

Portret użytkownika gosc 95

Według mnie tak , i to

Według mnie tak , i to znacznie .... Ale wysłuchaj autora , zobaczymy co powie

Portret użytkownika mirley

Re: Attiny

Jeśli masz attiny2313 to nie powinieneś montować kondensatora do resetu (wyżej to napisałem).... jest on potrzebny dla 2051 i to jeszcze dla starszych wersji tego procka....

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika marc210ster

Kondensatory przy rezonatorze

Mam jeszcze jedno pytanie. W nocie katalogowej Attiny jest napisane,że zalecana pojemność to wartość od 12-22 pF przy rezonatorze. Wiec dlaczego tu mamy 33pF ? Czy można zamiast tych co na schemacie dać 22p lub 27 pF ?

Portret użytkownika demsy1

Kondensatory przy rezonatorze

możesz 22p lub 33p

Portret użytkownika mirley

Re: tiny2313

Jak bys przeczytał opis wyżej to byś wiedział że po zmianie procka na tiny2313 nie nalezy montować C3 a kondensatory przy kwarcu powinny mieć po 22pF. Tak czy inaczej jak zostawisz 33pF to i tak będzie wszystko działać

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gufim

Malutki termostat

Fajny projekt na bazie tego projektu zbudowalem termostat do zalaczania wentylatora w sterowniku do maszyny CNC calaosc zmiescila sie razem z wyswietlaczem na plytce o wymiarach 25 mm na 28 mm .

Portret użytkownika kosh

3 wyświetlacze jednocyfrowe

A czy jest możliwość podłączenia 3 wyświetlaczy jednocyfrowych zamiast jednego dużego?

Portret użytkownika Poszu

re: 3 wyświetlacze jednocyfrowe

Tak bezproblemu mozesz uzyc 3 wyswietlaczy jednocyfrowych tylko ze podczas łączenia musisz zajrzec do katalogu po kolejność wyprowadzeń dla tych wyswietlaczy

Portret użytkownika kosh

a gdzie ten katalog znajde?

a gdzie ten katalog znajde?

Portret użytkownika drowning_man

odp

Wpisz w googlach oznaczenia ze swoich wyświetlaczy - na pewno coś Ci wyszuka:-).

Dało by radę podłączyć do tego wyświetlacze ze wspólną katodą? Chodzi mi o ewentualną zmianę programu, bo można jeszcze się pobawić z tranzystorami...

Portret użytkownika mirley

Re: Termometr

Co do wyświetlaczy to musisz sobie połączyć je w taką samą konfigurację jak ten duży 3-cyfrowy

-----

Można zastosować wyświetlacze ze wspólną katodą, ale tylko na tiny2313, 2051 nie da rady. Dodatkowo należy zamienić tranzystory na npn i podłączyć je od strony masy, a w programie zanegować wartości w tabelach przeliczeniowych i zanegować stan podawany na tranzystory

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika kosh

równolegle na kabelkach z

równolegle na kabelkach z otworów?

Portret użytkownika drowning_man

odp

Każdy wyświetlacz ma wspólną końcówkę (anodę lub katodę) i wyprowadzenia segmentów a,b,c,d,e,f,g,dp. Wyprowadzenia segmentów każdego wyświetlacza musisz podłączyć równolegle z wyprowadzeniami odpowiednich segmentów na płytce. A wspólne wyprowadzenia pod wyjścia (kolektory) z tranzystorów T1 T2 T3.

Portret użytkownika kosh

dobra to ja naliczyłem u

dobra to ja naliczyłem u Ciebie 9 wyprowadzeń a ja w każdym wyśietlaczu mam po 10. 5 u góry, 5 na dole. które nóżki są od poszczególnych segmentów?

Portret użytkownika gosc 95

Wiesz co to takiego nota

Wiesz co to takiego nota katalogowa ?? Wpisz w google wyświetlacz np. pojedynczy. Wchodzisz w plik pdf i tam masz wszystko rozrysowane . Jak i gdzie są poszczególne schematy. Masz nawet kilka rysunków pod różnym kątem , więc się nie pomylisz.

Portret użytkownika kosh

ta wiem. ale

ta wiem.

ale poza:
D1-056AGN
53751 p

nic nie jest napisane a w googlach tez nic nie moge znaleźć więć nie są takie niezawodne

Portret użytkownika mirley

Re: Wyswietlacze

Jak nie ma opisu wyświetlacza to bierzesz zasilacz 5V, rezystor 680R i sprawdzasz gdzie i co świeci.... to najprostsza metoda. Jak znajdziesz wyprowadzenie wspólne to juz będzie z górki. Wszystko masz podłączyc żeby było tak jak potrójny wyświetlacz czyli:

http://sklep.avt.pl/p/pl/481658/wyswietlacz+zielony+3+cyfry+14-2mm+wa.html

Zobacz czy twój pojedynczy nie ma czasem typowych wyprowadzeń:

http://sklep.avt.pl/photo/product_big/9/4/3/1_9435a73ac3c7.jpg

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika kosh

ma typowe ;)

ma typowe ;)

czy oba wyprowadzenia (3,8) muszą być podłączone?

Portret użytkownika drowning_man

odp

Wystarczy jedno z nich.

Portret użytkownika Chester

kalibracja

Witam!
Czy po zmontowaniu układu należy w jakiś sposób skalibrować czujnik?? Czy wystarczy złożyć i już jest wszystko jak nalezy??

Z góry dziękuję za odpowiedź!
Pozdrawiam!

Portret użytkownika rafliczek22

Złożyć i działa

Złożyć i działa

Portret użytkownika Chester

długość przewodu

Jakim najdłuższym przewodem mogę połączyć czujnik DS z płytką?? Czy t bez znaczenia?? przykładowo 2 metry może być??

Portret użytkownika mirley

Re: DS

2m może być 20m też nie powinno przeszkadzać

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Chester

wyświetlacz

Super :) to ostatnie pytanie czy taki wyświetlacz pasuję?? http://www.tvsat.com.pl/pdf/L/ltc5648wc.pdf
czy będę musiał pozmieniać piny aby pasował??
Pozdrawiam!

Portret użytkownika mirley

Re: Wyświetlacz

Mam za ciebie sprawdzać czy piny pasują? przecież w pdfie który podałeś są wyprowadzenia a na schemacie są napisane wyprowadzenia mojego wyświetlacza. Nie widzę problemu abyś to sprawdził

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika drowning_man

odp

Mirley jeśli miałbyś chwilę to mógłbyś jednak przerobić kod na wyświetlacze ze swpólną katodą (ten na attiny2313 oczywiście)? Bo mam z tym problemy.

Portret użytkownika mirley

Re: Termometr

Na początku powinno być:

Config Portb = &B11111111 : Portb = &B00000000
Config Portd = &B11111111 : Portd = &B11111000

Trzeba zmienić wyświetlanie na ten kod:

Wyswietl:
 
 Incr Mux
 If Mux = 3 Then Mux = 0
 
 Portd.6 = Not Minus
 
 Select Case Mux
  Case 0:
   Reset Portd.0
   Portb = Wysw100
   Set Portd.2
 
  Case 1:
   Reset Portd.2
   Portb = Wysw10
   Set Portd.1
 
  Case 2:
   Reset Portd.1
   Portb = Wysw1
   Set Portd.0
 End Select
 
Return

W tabelach trzeba zanegować wszystkie wartości, tak jak niżej:

Tabela:
  Data 63, 6, 91, 79, 102, 109, 125, 7, 127, 111,0
  'Data 192 , 249 , 164 , 176 , 153 , 146 , 130 , 248 , 128 , 144 , 255
'znak:  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   pusty
 
Tabela2:
  Data 191, 134, 219, 207, 230, 237, 253, 135, 255, 239, 0
  'Data 64 , 121 , 36 , 48 , 25 , 18 , 2 , 120 , 0 , 16 , 255
'znak:  0.  1. 2.  3.  4.  5. 6.  7.  8. 9.  pusty

Jak złożysz cały działający kod to podeślij plik bas na mojego maila, umieszczę w załącznikach. Pamiętaj że tranzystory sterujące muszą byc teraz npn (BC547) od strony masy, na bazie szeregowy rezystor 3,3k

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Profesorek-

Witam, na wstępie gratuluję

Witam,
na wstępie gratuluję cierpliwości do pytających.
Moja przygoda z elektroniką zaczęła się w latach 80-tych, gdzie obwody robiło się zupełnie innymi metodami :)
Po blisko 30 latach zapragnąłem odświeżyć hobby.
No i pytanie.
Zbudowałem ten obwód (metodą pisaka i wytrawienia w B327).
Płytkę zaprojektowałem w ExpressPCB, ponieważ musiałem to zmieścić w istniejącej obudowie.
Dołożyłem czwartą cyfrę i podłączyłem wg wskazówek.

Podmieniłem wskazany fragment kodu do obsługi czwartej cyfry.

Układ ruszył po dwukrotnym wrzuceniu tego samego programu do Attiny2313. Nie mam pojęcia dlaczego.

Układ powinien wygaszać zero nieznaczące... a u mnie tego nie robi. mamy np. 07.1
Wyższe temperatury wskazuje jak trzeba..
Ujemne wskazuje np tak -08.1

Na dzień dobry pokazuje 4 minusy i po chwili działa jak trzeba. Jeśli odłączę w trakcie pracy czujnik pokazuje mi Err, jeśli podłączę z powrotem przez chwilkę 85.0 czyli wszystko gra.

Przyznam że to nieznaczące zero mnie irytuje :)
Co pominąłem ?

pozdrawiam
Paweł

----------

Już znalazłem odpowiedź...

0 zamiast 192.

Ale programator został w pracy... jutro sprawdzę :)
pozdrawiam
Paweł

P.S. Szkoda, że nie ma edycji własnego posta. Muszę spamować :) Proszę o wybaczenie.

----------

A sam nieraz mówię.. czytaj ze zrozumieniem.. jeśli czegoś nie rozumiesz.. przeczytaj jeszcze raz.

Przegapiłem ten fragment zmiany 0 na 192 :)

Ale programator został w pracy...sprawdzę jutro.

P.S. Przydałaby się możliwość edycji własnego posta.
Proszę o wybaczenie spamu i scalenie moich postów.
P.

Portret użytkownika mirley

Re: Termometr

Edycja jest możliwa dla zalogowanych użytkowników. Jak napiszesz posta jako niezalogowany to nie można edytować

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika matek

Co oznacza Minus = Msb.7 ???

Witam.
O co chodzi w poniższej linijce ???

Minus = Msb.7

Msb to zmienna ale co oznacza ta kropka z tą siódemką na końcu ???

Pozdrawiam matek

Portret użytkownika mirley

Re: Minus

Do zmiennej minus (typu bit) przypisywany jest 7 bit ze zmiennej Msb (typu byte). Działa to tak samo jak np portd.7 lub pind.7 itp

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika matek

Dzięki. Znowu się

Dzięki. Znowu się dowiedziałem jak jeszcze mało wiem...

Pozdrawiam

Portret użytkownika xojciectadeuszx

Temperatura 0.0

Nie moge spać:)

-

Sebastian

Portret użytkownika Profesorek

Pominąłem rezystory..

..włączone między bazą i emiterem tranzystorów.

Po prostu przy projektowaniu płytki o nich zapomniałem :)

Zauważyłem to dopiero wczoraj przy ponownym pakowaniu Tiny'ego w podstawkę :)

Układ mimo to działa normalnie. Pytanie, czy może tak działać na dłuższą metę ?
Testowo zostawiłem go na 48h w malutkiej obudowie bez żadnych otworów, nic się nie grzeje, ale czy po miesiącu się nie sfajczy ?

Bo jedyne co zauważyłem to ciut jaśniejsze świecenie tej cyfry gdzie jest wyświetlany minus lub jedynka.
Tak sobie myślę, że być może tranzystor nie jest wysterowany jak należy jeśli mu brakuje tych rezystorów ?

Tak jeszcze odnośnie mojego poprzedniego posta, to wszystko gra :) Dzięki !

Portret użytkownika xojciectadeuszx

Sterowanie KATODĄ

aby sterować katodami wyświetlacza musze zastosować tranzystory PNP. a kod ulegnie zmianie?

-

Sebastian

Portret użytkownika darson

Jeśli się nie ma potrójnego

Jeśli się nie ma potrójnego wyświetlacza tylko trzy pojedyncze czy da się to połączyć?? i jak ?? pozdrowienia.

Portret użytkownika xojciectadeuszx

Jeśli się nie ma potrójnego

Da siękolego podłączyć. Kłania się pierwsza zasada mulitpleksowania.

Czyli spinasz piny odpowiadające segmentom do kupy a do a b do b itd itd i z kazdego wyświetlacza oznaxczasz sobie sygnał sterujący tzw + ( Anoda )
Wg schematu to te piny odpowiadające za załączenie wyświetlacza przez tranzystor.
Jesli jesteś kumaty poradzisz sobie jeśli nie poszukaj o mulitpleksowaniu wyświetlaczy led. Zrozumiesz napewno :)

-

Sebastian

Portret użytkownika Profesorek

Odnośnie sterowania katodami.

2xTAK, a konkrety już w tym wątku są podane.
P.

Portret użytkownika mirley

Re: Termometr

Rezystory między emiterami a bazami tranzystorów nie są potrzebne gdy używasz tiny2313 i tranzystory są na tym samym zasilaniu co procek.

Jak wyświetlacz jest z anodą wspólną to tranzystory pnp tak jak na schemacie. Jak jest ze wspólną katodą to npn od strony masy. Co trzeba zmienić w programie napisałem już wyżej

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika xojciectadeuszx

Napięcie zasilania wyświetlaczy.

wszystko jest ok :) rezystory wywalone Bc547 wstawione od strony masy.

Ale jest problem. Dopiero po podłączeniu wszystkiego do kupy skojarzyłem fakt że mam wyswietlacze na napięcie większe niż 5v.
I tu są schody bo nie bardzo mam pomysł jak zasilić wyświetlacz.

Bo sposób dwóch stabilizatorów 7805 na attiny i 7909 na wyświetlacze chyba nie zda egzaminu.....

-

Sebastian