Uniwersalny Wyłącznik Czasowy


7.4
Ocena: None Średnia: 7.4 (5 głosujących)

Urządzenie jest sterownikiem (programatorem czasowym) pozwalającym na sterowanie niezależnie pracą dwóch urządzeń, przez włączanie ich o określonej godzinie i/lub na odpowiedni ustawiony wcześniej czas. Posiada wiele trybów pracy do których należą między innymi: cykliczne włączanie z określonymi czasami działania i przerwy oraz praca w konkretnych godzinach w jednym lub dwóch przedziałach czasu . Ten wyłącznik przyda się do sterownia pracą fontanny, światełek ozdabiających dom podczas świąt gdy nie chcemy zostawiać ich włączonych na całą noc, a nawet jako symulator obecności domowników poprzez zapalanie lamp w domu.

Działanie:


Schemat ideowy wyłącznika przedstawia rysunek poniżej:

Sercem układu jest mikrokontroler U1 (ATMega8) wraz z rezonatorem kwarcowym X1 (8MHz) i kondenstorami C1 (22pF), C2 (5,6pF) oraz trymerem C3 (10-20pF) za pomocą którego możemy ustawić częstotliwość zegara procesora aby wynosiła dokładnie 8MHz. Złącze Prog służy do programowania mikrokontrolera a rezystory R21 - R24 (330R) zabezpieczają port drukarkowy komputera przed uszkodzeniem. Na czas programowania należy pozostawić rozłączoną zworkę JP. Przyciski S1 - S4 stanowią klawiaturę umożliwiającą ustawianie parametrów pracy urządzenia.

Złacze Zas służy do podłączenia napięcia zasilającego o wartości ok. 7-12V. Kondensator C4 (220uF) filtruje to napięcie. Stabilizator U2 (7805) wraz z diodą D1 (1N4007) oraz kondensatorem C5 (47uF) dostarcza napięcia ok 5,6V, które po przejściu przez diodę D2 (1N4007) stanowi zasilanie procesora (ok. 5V). Diody D3 - D5 (1N4007) mają za zadanie obniżyć napięcie zastosowanej baterii które powinno być mniejsze niż napięcie pochodzące z zasilacza sieciowego. Napięcie zasilacza wyższe niż baterii (na nóżce 7 mikrokontrolera) powoduje spolaryzowanie diod D3 - D5 w kierunku zaporowym i tym samym odłączenie baterii od mikrokontrolera. Podczas zaniku napięcia zasilania dioda D2 zostanie spolaryzowana w kierunku zaporowym, diody D3 - D5 w kierunku przewodzenia a procesor będzie zasilany z baterii. Tranzystor T5 (BC548) wraz z rezystorem R25 (15k), R26 (3,3k) oraz R27 (15k) stanowi obwód wykrywania zaniku napięcia zasilającego.

Triaki Tr1 (BT138) oraz Tr2 (BT138) wraz z optotriakami OPT1 (MOC3042) i OPT2 (MOC3042) stanowią obwody wykonawcze uruchamiające sterowane urządzenia. Diody D6 (LED) i D7 (LED) włączone szeregowo z diodami optotriaków sygnalizują stan pracy triaków. Rezystory R19 (180R/100R) oraz R20 (180R/100R) ograniczają prąd diod D6 i D7.

Tranzystory T1 - T4 (BC557) wraz z rezystorami R1 - R8 (3,3k) są odpowiedzialne za sterowanie anodami wyswietlaczy podczas jego multipleksowania. Rezystory R9 - R16 (470R) ograniczają prąd segmentów wyświetlacza.

Budowa:


Urządzenie można zbudować w oparciu o płytkę dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Montaż rozpoczynamy od wlutowania 3 zworek. Pod mikrokontroler stosujemy podstawkę DIP28 a pod wyświetlacz przeciętą na pół podstawkę DIP14. Może się okazać że wyświetlacz wymaga zastosowania dwóch podstawek włożonych jedna w drugą aby podnieść go podad stojący stabilizator i triaki, a tym samym ułatwić montaż płytki w obudowie. Diody D3 - D5 na schemacie zostały przewidziane ze względu na różnorodność doboru baterii i nie wszystkie muszą być montowane. Baterię oraz ilość diod należy dobrać tak aby na wyprowadzeniu 7 procesora napięcie pochodzące od zasilacza sieciowego było większe od napięcia w tym samym punkcie pochodzącego z baterii, jednocześnie pamiętając że mikrokontroler należy zasilać napięciem z przedziału 4,5 - 5,5 V. Kolejność pozostałych elementów jest dowolna. Pomocą przy budowie może okazać się dostępny tutaj schemat montażowy.

Wykaz Elementów:


4x Złącze śrubowe
1x Listwa Goldpin 1x2
1x Złącze szufladkowe na Goldpiny 1x8
4x uSwitch 12x12mm

2x 180R lub 100R
2x 220R
4x 330R
8x 470R
9x 3,3k
2x 15k

1x 5,6pF
1x 22pF
1x 10-20pF Trymer
1x 47uF Elektrolit
1x 220uF Elektrolit

1x Rezonator Kwarcowy 8MHz
1x 7805
1x ATMEGA8 + Podstawka
1x BC548
4x BC557
2x BT138
2x MOC3042
5x 1N4007
2x Dioda LED
1x Wyświetlacz poczwórny 7 segmentowy (TOF-5462Dx)

Programowanie:


Mikrokontroler do sterownika został zaprogramowany w wersji demo programu BASCOM AVR firmy MCS Electronics (http://www.mcselec.com/). Program przedstawiony jest poniżej:

'************* Konfiguracja uC *****************
'***********************************************
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
 
Config Portb = &B00000000 : Portb = &B11111111
Config Portc = &B11111111 : Portc = &B11111111
Config Portd = &B11111111 : Portd = &B11111111
 
Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
Enable Timer0 : On Timer0 Prztimer0
 
Enable Interrupts
'********** Konfiguracja uC Koniec ************
 
'****************** Zmienne *******************
'***********************************************
Dim N As Byte
 
Dim Czasakt_g As Byte , Czasakt_m As Byte , Czasakt_s As Byte
Dim Dwukropek As Bit
Dim Czasust_g(8) As Byte , Czasust_m(8) As Byte
Dim Tryb_pracy(2) As Byte
Dim Triak1 As Bit , Triak2 As Bit , Triak As Bit
Dim Praca_reczna_triak1 As Bit , Praca_reczna_triak2 As Bit
Dim Czasakt_w_minutach As Word
Dim Czasust_w_minutach(8) As Word
Dim Licznik_minut As Word
Dim Licznik_pomoc As Word
Dim Dzielnik_60 As Byte
Dim Zasilanie As Bit
 
Dim Poz_menu As Byte
Dim Licznik_podpowiedzi As Word
Dim Podpowiedz As Bit
Dim Autopowrot_menu As Word
 
Dim Flaga_4ms As Bit , Flaga_1s As Bit
Dim Timer_dziel250 As Byte , Timer_dziel2 As Bit
 
Dim W(4) As Byte
Dim Wartosc(2) As Byte
Dim Ktory_w As Byte
 
Dim Sw_port As Byte , Stan_portu As Byte
Dim Licznik_sw As Byte
'************* Zmienne Koniec ****************
'************ Warunki Poczatkowe ***************
'***********************************************
Poz_menu = 0
Praca_reczna_triak1 = 1
Praca_reczna_triak2 = 1
'******* Warunki Poczatkowe Koniec ***********
'************** Petla glowna ******************
'***********************************************
Do
 
If Pinb.5 = 1 Then
 Zasilanie = 0
 Portc = 255
 Portd = 255
 Idle
Else
 Zasilanie = 1
End If
 
If Flaga_4ms = 1 And Zasilanie = 1 Then
 Flaga_4ms = 0
 Gosub Wyswietlanie
 Gosub Przyciski
End If
 
If Flaga_1s = 1 And Zasilanie = 1 Then
 Flaga_1s = 0
 Gosub Sterowanie
End If
 
Loop
End
'************ Petla glowna Koniec **************
'************ Przerwanie timer 0 ***************
'***********************************************
Prztimer0:                         'co 2ms
Timer0 = 6
Timer_dziel2 = Not Timer_dziel2
If Timer_dziel2 = 1 Then                  'co 4ms
 Set Flaga_4ms
 Incr Timer_dziel250
 If Timer_dziel250 = 250 Then
  Timer_dziel250 = 0
  Dwukropek = Not Dwukropek
  Set Flaga_1s
  Incr Czasakt_s
  If Czasakt_s = 60 Then
   Czasakt_s = 0
   Incr Czasakt_m
   If Czasakt_m = 60 Then
    Czasakt_m = 0
    Incr Czasakt_g
    If Czasakt_g = 24 Then Czasakt_g = 0
   End If
  End If
 End If
End If
 
Return
'******** Przerwanie timer 0 Koniec ************
 
'************   Inne     ***************
'***********************************************
Wyswietlanie:
Incr Ktory_w
If Ktory_w = 4 Then Ktory_w = 0
 
If Podpowiedz = 0 Then
 Incr Licznik_podpowiedzi
 If Licznik_podpowiedzi = 500 Then
  Licznik_podpowiedzi = 0
  Podpowiedz = 1
 End If
End If
 
If Poz_menu <> 0 Then
 Incr Autopowrot_menu
 If Autopowrot_menu = 2500 Then
  Autopowrot_menu = 0
  Poz_menu = 0
 End If
Else
 Autopowrot_menu = 0
End If
 
Select Case Poz_menu
 Case 0:                          'czas
  Wartosc(1) = Czasakt_g
  Wartosc(2) = Czasakt_m
  Gosub Przelicz
 Case 1:                          'ustawianie czasu
  If Podpowiedz = 0 Then
   Wartosc(1) = Czasakt_g
   Wartosc(2) = Czasakt_m
   Gosub Przelicz
   Dwukropek = 0
  Else
   W(1) = 10 : W(2) = 11 : W(3) = 11 : W(4) = 10
   Dwukropek = 1
  End If
 Case 2 To 9:
  If Podpowiedz = 0 Then
   Wartosc(1) = Czasust_g(poz_menu - 1)
   Wartosc(2) = Czasust_m(poz_menu - 1)
   Gosub Przelicz
   Dwukropek = 0
  Else
   W(1) = 10 : W(2) = 11 : W(3) = Poz_menu - 1 : W(4) = 10
   Dwukropek = 1
  End If
 Case 100:
  W(1) = 12 : W(2) = 1 : W(3) = 10 : W(4) = Tryb_pracy(1)
  Dwukropek = 1
 Case 101:
  W(1) = 12 : W(2) = 2 : W(3) = 10 : W(4) = Tryb_pracy(2)
  Dwukropek = 1
End Select
 
Gosub Przedstaw_jako_znak
 
Select Case Ktory_w
 Case 0:
  Set Portc.2
  Portd = W(4)
  Reset Portc.5
 Case 1:
  Set Portc.5
  Portd = W(3)
  Reset Portc.4
 Case 2:
  Set Portc.4
  Portd = W(2)
  Reset Portc.3
 Case 3:
  Set Portc.3
  Portd = W(1)
  Reset Portc.2
End Select
 
Return
'******************************************************
Przedstaw_jako_znak:                    'przeksztalca liczby na znaki wyswietlacza
 For N = 1 To 4
  W(n) = Lookup(w(n) , Tabela)
  W(n).7 = Dwukropek
 Next N
Return
'******************************************************
Przelicz:                          'przelicza 2 liczby dwucyfrowe na 4 znaki
 W(1) = Wartosc(1) / 10
 W(2) = Wartosc(1) Mod 10
 W(3) = Wartosc(2) / 10
 W(4) = Wartosc(2) Mod 10
 If W(1) = 0 Then W(1) = 10
Return
'******************************************************
Przyciski:
Sw_port = Pinb And &B00001111
 
If Sw_port <> 15 And Stan_portu = Sw_port Then
  Incr Licznik_sw
  If Licznik_sw = 120 Then
   Licznik_sw = 0
   Select Case Stan_portu
    Case 14:                      '+g
     Select Case Poz_menu
      Case 0:
       If Tryb_pracy(1) = 0 Then Praca_reczna_triak1 = 0
      Case 1:
       Incr Czasakt_g
       If Czasakt_g = 24 Then Czasakt_g = 0
      Case 2 To 9:
       Incr Czasust_g(poz_menu - 1)
       If Czasust_g(poz_menu - 1) = 24 Then Czasust_g(poz_menu - 1) = 0
      Case 100:
       If Tryb_pracy(1) < 4 Then Incr Tryb_pracy(1)
     End Select
    Case 13:                      '+m
     Select Case Poz_menu
      Case 0:
       If Tryb_pracy(2) = 0 Then Praca_reczna_triak2 = 0
      Case 1:
       Incr Czasakt_m
       If Czasakt_m = 60 Then Czasakt_m = 0
       Czasakt_s = 0
      Case 2 To 9:
       Incr Czasust_m(poz_menu - 1)
       If Czasust_m(poz_menu - 1) = 60 Then Czasust_m(poz_menu - 1) = 0
      Case 101:
       If Tryb_pracy(2) < 4 Then Incr Tryb_pracy(2)
     End Select
    Case 7:                       '-g
     Select Case Poz_menu
      Case 0:
       If Tryb_pracy(1) = 0 Then Praca_reczna_triak1 = 1
      Case 1:
       Decr Czasakt_g
       If Czasakt_g = 255 Then Czasakt_g = 23
      Case 2 To 9:
       Decr Czasust_g(poz_menu - 1)
       If Czasust_g(poz_menu - 1) = 255 Then Czasust_g(poz_menu - 1) = 23
      Case 100:
       If Tryb_pracy(1) > 0 Then Decr Tryb_pracy(1)
     End Select
    Case 11:                      '-m
     Select Case Poz_menu
      Case 0:
       If Tryb_pracy(2) = 0 Then Praca_reczna_triak2 = 1
      Case 1:
       Decr Czasakt_m
       If Czasakt_m = 255 Then Czasakt_m = 59
       Czasakt_s = 0
      Case 2 To 9:
       Decr Czasust_m(poz_menu - 1)
       If Czasust_m(poz_menu - 1) = 255 Then Czasust_m(poz_menu - 1) = 59
      Case 101:
       If Tryb_pracy(2) > 0 Then Decr Tryb_pracy(2)
     End Select
    Case 3:                       'poz_menu (-g and -m)
     If Poz_menu < 10 Then
      Incr Poz_menu
      If Poz_menu = 10 Then Poz_menu = 0
      Dzielnik_60 = 0
      Licznik_minut = 0
     End If
    Case 6 :                      '+g -g
     If Poz_menu = 0 Then Poz_menu = 100 Else If Poz_menu = 100 Then Poz_menu = 0
     Dzielnik_60 = 0
     Licznik_minut = 0
    Case 9 :                      '+m -m
     If Poz_menu = 0 Then Poz_menu = 101 Else If Poz_menu = 101 Then Poz_menu = 0
     Dzielnik_60 = 0
     Licznik_minut = 0
   End Select
 
   Autopowrot_menu = 0
   Licznik_podpowiedzi = 0
   Podpowiedz = 0
 
  End If
 Else
  Stan_portu = Sw_port
  Licznik_sw = 70
 End If
Return
'******************************************************
Sterowanie:
Czasakt_w_minutach = Czasakt_g * 60
Czasakt_w_minutach = Czasakt_w_minutach + Czasakt_m
For N = 1 To 8
 Czasust_w_minutach(n) = Czasust_g(n) * 60
 Czasust_w_minutach(n) = Czasust_w_minutach(n) + Czasust_m(n)
Next N
 
Triak = 1
Select Case Tryb_pracy(1)
 Case 0:
  Triak = Praca_reczna_triak1
 Case 1:      'dziala od t1 do t2
  N = 1
  Gosub Porownaj_czas
 Case 2:      'dziala od t1 do t2 i od t3 do t4
  N = 1
  Gosub Porownaj_czas
  N = 3
  Gosub Porownaj_czas
 Case 3:      'dziala na t1 z przerwa t2
  N = 1
  Gosub Porownaj_czas2
 Case 4:      'dziala na t1 z przerwa t2 w czasie od t3 do t4
  N = 3
  Gosub Porownaj_czas
  If Triak = 0 Then
   Triak = 1
   N = 1
   Gosub Porownaj_czas2
  End If
End Select
Triak1 = Triak
 
Triak = 1
Select Case Tryb_pracy(2)
 Case 0:
  Triak = Praca_reczna_triak2
 Case 1:     'dziala od t5 do t6
  N = 5
  Gosub Porownaj_czas
 Case 2:     'dziala od t5 do t6 i od t7 do t8
  N = 5
  Gosub Porownaj_czas
  N = 7
  Gosub Porownaj_czas
 Case 3:     'dziala na t5 z przerwa t6
  N = 5
  Gosub Porownaj_czas2
 Case 4:     'dziala na t5 z przerwa t6 w czasie od t7 do t8
  N = 7
  Gosub Porownaj_czas
  If Triak = 0 Then
   Triak = 1
   N = 5
   Gosub Porownaj_czas2
  End If
End Select
Triak2 = Triak
 
If Portc.1 <> Triak1 Then Portc.1 = Triak1
If Portc.0 <> Triak2 Then Portc.0 = Triak2
Return
 
'******************************************************
 
Porownaj_czas:
  If Czasust_w_minutach(n) <= Czasust_w_minutach(n + 1) Then
   If Czasakt_w_minutach >= Czasust_w_minutach(n) Then
    If Czasakt_w_minutach < Czasust_w_minutach(n + 1) Then Triak = 0
   End If
  Else
   If Czasakt_w_minutach >= Czasust_w_minutach(n) Then Triak = 0
   If Czasakt_w_minutach < Czasust_w_minutach(n + 1) Then Triak = 0
  End If
Return
 
Porownaj_czas2:
 Incr Dzielnik_60
  If Dzielnik_60 = 60 Then                 'co minute
   Dzielnik_60 = 0
   Incr Licznik_minut
  End If
  Licznik_pomoc = Czasust_w_minutach(n) + Czasust_w_minutach(n + 1)
  If Licznik_minut >= Licznik_pomoc Then Licznik_minut = 0
  If Licznik_minut < Czasust_w_minutach(n) Then Triak = 0
Return
 
'********  Inne  Koniec  *******************
Tabela:
  Data 192 , 249 , 164 , 176 , 153 , 146 , 130 , 248 , 128 , 144 , 255 , 7 , 136
'znak:  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  pusty t  A

Na rysunku poniżej przedstawiona jest konfiguracja Fuse bitów mikrokontrolera (screen shot z programu BASCOM AVR Demo):

Obsługa:


Wyłącznik Czasowy zaprogramowany programem przedstawionym powyżej może pracować (dwa kanały niezależnie) w następujących trybach:

Tryb 0 - Praca ręczna. Praca nie zależy od ustawionych czasów. Przyciskami +G i +M uruchamiamy urządzenie odpowiednio w kanale 1 i 2, natomiast przyciskami -G i -M wyłączamy.
Tryb 1 - Przedział czasu. Urządzenie włączane jest na czas od godziny t1 do godziny t2. Dla drugiego kanału jest to odpowiednio t5 i t6. Pozostałe czasy są nieistotne w tym trybie pracy.
Tryb 2 - Dwa przedziały czasu. Urządzenie włączane jest na czas od godziny t1 do godziny t2 oraz od godziny t3 do godziny t4. Dla drugiego kanału jest to odpowiednio t5 i t6 oraz t7 i t8.
Tryb 3 - Cykliczne włączanie. Urządzenie włączane jest na czas t1 i wyłączane na czas t2. Dla drugiego kanału jest to odpowiednio czas t5 i przerwa t6. Pozostałe czasy są nieistotne w tym trybie pracy.
Tryb 4 - Cykliczne włączanie w przedziale czasu. Urządzenie włączane jest na czas t1 i wyłączane na czas t2, od godziny t3 do godziny t4. Dla drugiego kanału jest to odpowiednio czas t5 i przerwa t6 od godziny t7 do godziny t8.

Do menu wyboru trybów pracy wchodzimy i wychodzimy wciskając jednocześnie +G i -G podczas wyświetlania czasu (dla kanału 2 wciskamy jednocześnie +M i -M). Zmianę trybów dokonujemy przyciskami +G i -G dla kanału 1 oraz przyciskami +M i -M dla kanału 2.

Ustawienia czasu aktualnego oraz wszyskich 8 wspomnianych wcześniej czasów dokonujemy przez jednoczesne wciśnięcie klawiszy -G oraz -M. Kolejnym wciśnięciem -G i -M przechodzimy do ustawień następnego czasu. Za pomocą przycisków +G i -G ustawiamy godziny, a dzięki +M i -M minuty. Gdy nie naciskamy zadnego przycisku przez ok. 1s, zobaczymy podpowiedź jaki czas aktualnie jest ustawiany ("tt"- aktualny czas, "t1" - czas t1, itd.).

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Schemat83.62 KB
Płytka21.78 KB
Płytka (odbicie lustrzane)21.84 KB
Płytka (2 na stronie)40.92 KB
Montowanie31.16 KB
Opis11.45 KB
Opis (odbicie lustrzane)11.41 KB
Punkty lutownicze10.74 KB
Punkty lutownicze (odbicie lustrzane)10.79 KB
Kod Źródłowy11.16 KB
Program po kompilacji (BIN)3.81 KB
Program po kompilacji (HEX)10.73 KB
Kod Źródłowy (2009.07.05) (Poprawka w trybie 3)11.16 KB
Kod Źródłowy (2015.10.11) (poprawione tryby 3 i 4)11.58 KBPortret użytkownika Robert Bar

Witam Mam dziwny problem z

Witam
Mam dziwny problem z tym układzikiem.
Wyświetlacz pokazuje cyferki liczy czas lecz cały czas regularnie z kropkami migają środkowe kreski wszystkich segmentów .
Dodam iż pominąłem montaż trymera ,a wstawiłem obydwa kondensatory 22p - czy to może być przyczyną?
Proszę o pomoc
Pozdrawiam

Portret użytkownika mirley

Re: Wyłącznik Czasowy

Kondensatory 22pF mogą być, ten trymer to jest tak dodatkowo w ramach dostrojenia częstotliwości. Sprawdź czy nie ma zwarcia na płytce i czy wyświetlacz ma poprawne wyprowadzenia zgodne z tymi na płytce. Możesz wyjąć procesor z podstawki i zwierać odpowiednie piny do masy tak aby zaświecić pokolei wszystkie segmenty wyświetlacza (patrz schemat)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Robert Bar

Witam Miałeś racje

Witam
Miałeś racje ,powodem było zwarcie na płytce pomiędzy 12 i 13 nogą procka.
Teraz wszystko gra.
Pozdrawiam i dziękuje

Portret użytkownika gosc

sterowanie urządzeń 220 V

Moja znajomość elektrotechniki jest marną, stąd moje zasadnicze pytanie, czy tym uniwersalnym wyłącznikiem można sterować urządzenia 220 V ?
Jeśli tak, to gdzie podłączamy urządzenia na 220 V.
Dziękuje za udzielenie odpowiedzi.

Portret użytkownika White88

Re

Urządzenia(bo można dwa) podłączamy do wyjść o1 oraz o2.Są tam umieszczone moduły wykonawcze takie same jak mirley umieścił w mini projektach tylko ze na osobnych płytkach.Wyjścia są zwierane jako włączniki poprzez triaki.

Portret użytkownika mirley

Re: Wyłącznik 230V

Tak jak zostało napisane wcześniej, potraktuj złącza o1 i o2 jako zwykłe wyłączniki i nie martw się niczym. Jeśli twój odbiornik ma moc większą niż powiedzmy 300-500W to po dłuższej chwili pracy (zwierania) triaków wyłącz wszystko z prądu i dotknij triaków czy nie są gorące. W razie konieczności można dodać małe radiatory, pamiętając że triaki nie powinny się ze sobą stykać jeśli nie są izolowane od sieci.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika tom

Witam a czy za pomocą tego

Witam a czy za pomocą tego sterownika mogę sterować boilerem, czy zamiast triaków dać przekaźnik czy jednak triaki o większej obciążalności?

Portret użytkownika mirley

Re: Sterowanie Bojlerem

Jaki masz ten Bojler? A raczej jakiej mocy grzałkę chcesz włączać? To jest kluczowy problem i od tego wszystko zależy. Bojlery i grzałki są różne :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika tom

Jest to zwykły boiler z

Jest to zwykły boiler z grzałką 1,7 kW

Portret użytkownika mirley

Re: Bojler

Zastosuj triaka BT139/600 (16A 600V) podłącz i oceń czy się nagrzewa. Napewno będzie wymagany radiator więc sam musisz się zastanowić czy np. nie przykręcić triaka do większego radiatora a z płytką połączyć tylko gramkę i jedną z Anod

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika tom

Ok czyli tego triaka mogę

Ok czyli tego triaka mogę zastosować, a teraz trochę inne pytanie za pomocą tego sterownika chciałbym sterować boilerem ale za pomocą termostatu, i tu mam pytanie czy do tego triaka mogę podłączyć termostat aby pracował jako włącznik bo żeby był zasilany z tego miejsca to chyba będzie za słaby. I wtedy po załączeniu przez sterownik termostatu owy termostat wtedy decydował by o czy włączyć boiler czy nie. Czy ten steronik pracuje w trybie 24 godzinnym

Portret użytkownika mirley

Re: Wyłącznik urządzeń

Wyłącznik pracuje w cyklu 24 godzinnym jeśli masz na mysli to że następnego dnia znowu się bojler włączy :). Odnosnie drugiego pytania to myslę że bez kłopotu triak powinien uciągnąć ten termostat. Potraktuj triaka jak zwykły wyłącznik i po problemie. Aha pamiętaj aby dać triak na radiatorze i zaizolować wszystko bardzo dobrze. Przewody od triaka powinny być grube i jeśli zostawisz go na płytce to ścieżki należy pogrubić kawałkiem drutu.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika tom

OK dzięki za odpowiedź. czyli

OK dzięki za odpowiedź.
czyli mogę triaka potraktować jak włącznik tego termostatu jest to termostat z zestawu avt2420 i jest on zasilany 12 woltami i ma wyjscie na przekaźnik sterujący urządzeniem do 10A, czy mogę do tego przekaźnika podłączyć moduł wykonawczy z Twojej strony? Chodzi mi o to aby sterować tym boilerem z piętra domu i na piętrze było by to wszystko umieszczone( sterownik+termostat) a kablem np. skrętką poprowadzone sygnały sterujące i sygnały do termostatu i w kotłowni byłby właśnie owy moduł wykonawczy który sterował by boilerem z tym że miałby zamieniony triak na ten o którym pisałeś wcześniej.

Portret użytkownika mirley

Re: Bojler

Nie montuj wtedy triaka ani optotriaka na płytce. Zastosuj płytkę do triaka z Miniprojektów u mnie na stronie. Podobnie powinieneś podłączyć przekaźnik i umieścić je z triakiem zaraz koło bojlera, a sygnały sterujące tylko posłać skrętką.

Zakładam że wcześniej miałeś ten termostat podłączony więc poprostu przerwij obwód na jednaym z przewodów i szeregowo z przekażnikiem włącz triaka. Możesz też zamiast przekaźnika dać drugi triak z optotriakiem ale jak uważasz. Poprostu podłączcałość a zobaczysz czy się włącza.

Ps. Uważaj na 230V

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Kamil

Zamiast trymera 10-20pF może

Zamiast trymera 10-20pF może być np. 3-18pF??

-

Są ludzie i parapety, ale żeby klamką się urodzić to jest sztuka.

Portret użytkownika mirley

Re: Trymer

Może taki być a w podstawowej wersji nawet nie trzeba go montować, a zamiast C2 dać też 22pF .dokładność jest i tak dobra w większości zastosowań (zależy do czego ci to potrzebne) i jak widać na zdjęciu w moim układzie trymera nie ma. Do sterowania czasowego lampek świątecznych wokół domu jest jak znalazł.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Kamil

Jeżeli dobrze rozumuję... To

Jeżeli dobrze rozumuję... To do złącza O1 lub O2 podłączamy jeden z dwóch kabli zasilania. Czyli np. rozrywamy kabelek zasilania "+" i podłączamy do np. O1 a minus zostaje nietknięty. Tylko w tym przypadku zamiast kabelka "+" mamy kabelek prądu przemiennego 220V. Tak??

-

Są ludzie i parapety, ale żeby klamką się urodzić to jest sztuka.

Portret użytkownika mirley

Re: Sterownik czasowy

Dokładnie tak. Złącze O1 podobnie jak O2 działają jak zwykłe wyłączniki prądu przemiennego. Poprostu potraktuj te złącza jak byś miał dwa niezależne wyłączniki. Jeden z przewodów sieciowych dołącz do jedego ze styków złącza a jeden kabel odbiornika do drugiego styko tego samego złącza. Drugi kabel sieci ma być nietknięty i iść prosto do odbiornika

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika White

Sterownik czasowy.

Siemka, tak przy okazji powiedz Mirley jak wygląda z niezawodnością tego urządzonka?o co mi chodzi czy odliczanie czasu w jakiś sposób się "rozjeżdża" czy powiedzmy mieści się w granicy 1s.I czy układ jest 100% stabilny.Oczywiście nie wątpię tutaj w niezawodność twoich konstrukcji i takie tam ale spytać można, a zabieram się za to już za kilka tygodni i potrzebuje wiedzieć czy można na tym polegać w 1000%.
Pozdrawiam.

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika mirley

Re: Sterownik

Odmierzanie czasu będzie dokładne o ile kwarc będzie dobry i pojemności obok niego równe (po to zostawiłem miejsce na trymer aby sobie dostroić). CO do stabilności to trudno mi się wypowiadać bo sam używałem tego układu tylko podczas świąt do włączania lampek na balkonie, wtedy układ chodził bez obudowy na dworze(pod balkonem oczywiście a nie w śniegu) i lampki działały. Nie sprawdzałem wtedy jego dokładności i żadnych testów nie robiłem. Wymyślne tryby pracy powstały bo chciałem sprawdzić czy dam rady tak oprogramować :)

Nie ma żadnej gwarancji że urządzenie nic nie spali lub np nie zewrze triaka na stałe bo procek się zwiesi lub coś podobnego innego. Poprostu to jest urządzenie i może się zdarzyć wszystko :) Jeśli układ nie będzie w pobliżu dużych pól magnetycznych i zasilacz będzie dobrze stabilizowany to nic się nie powinno stać.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika White

Wyświetlacz 7-seg wyłącznik

Mam takie pytanie, bo kupiłem wyświetlacz i zapomnialem że ty użyłeś wyś.z dwukropkiem.Ja mam bez dwukropka i mam 12 nóżek więc dwie brakują.Czy układ będzie działał poprawnie bez tego?I czy powiedzmy ma to jakieś znaczenie co do konkretnego modelu wyświetlacza czy każdy powinien pasować co do wyjść?
Ja mam LFD056BSR-10
Pozdrawiam.

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika mirley

Re; Wyswietlacz

Tutaj masz opis twojego wyświetlacza i jego wyprowadzenia. Ma inne wyprowadzenia niż mój więc musisz sobie specjalnie podłączyć na przewodach. Bezpośrednio włożony do podstawki nie będzie działał.

Ps. po wpisaniu na google "LFD056BSR-10" wszystko się znajduje

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika White

wyświetlacz

Ok. no tyle to bym się domyślił więc spokojnie czyli rozumiem że jeżeli nie posiadam dwukropka to nie ma to większego wpływu na działanie układu.Po prostu godzina będzie wyświetlana troszkę inaczej.

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika mirley

Re: Dwukropek

Bez dwukropka też pójdzie. Możesz dodać diodę led zamiast dwukropka do pinu Pd7 poprzez rezystor, będziesz wtedy widział czy jesteś w menu ustawień czy w odliczaniu czasu i będzie migać podczas odliczenia czasu

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika White

dwukropek

Tak nawiasem mówiąc to czytam, szukam, i nadal nie widzę jak są oznaczone
przyciski od S1-S4 który to M a który G?
Możesz objaśnić bo w programie też jakoś ciężko mi to odnaleźć.No chyba że naprawdę jestem ślepy.Wszystko już mam może w weekend się coś stworzy.

:-]

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika mirley

Przyciski możesz

Przyciski możesz zidentyfikować na podstawie programu, a dokładnie na podstawie procedury odczytu klawiatury(jej fragment znajduje się poniżej)

Przyciski:
Sw_port = Pinb And &B00001111
 
If Sw_port <> 15 And Stan_portu = Sw_port Then
  Incr Licznik_sw
  If Licznik_sw = 120 Then
   Licznik_sw = 0
   Select Case Stan_portu
    Case 14:                      '+g

W pierwszej linijce do zmiennej Sw_Port przypisywany jest stan całego portu B na którym jest klawiatura. Za pomocą operacji And &B00001111 kasowane są do zera pozostałe piny portu na których nie ma przycisków a pierwsze 4 piny zostaja takie jak stan klawiatury. A zatem gdy nic nie jest przycisnięte stan zmiennej jest równy 15, po kliknięciu przycisku na pinie pb.0 stan zmiennej będzie równy 14 a po kliknięciu przycisku na pinie pb.1 stan ten będzie równy 13, kolejny przycisk wygeneruje stan 11 a ostatni 7. Pozostałe wartości powstaną z kombinacji binarnej klikania klawiszy, wszystkie przyciski naraz wciśnięte dadzą stan 0 (bo zwierają piny do masy).

Potem w procedurze znajdują się liczniki opóźnień które teraz nie są ważne aż w końcu jest polecenie case 14: (klawisz +godziny) oznacza to że wykonuje się to gdy stan na klawiaturze jest 14 czyli wciśnięty przycisk pb.0 (zwarty do masy)(binarnie 00001110). dla przykładu tam gdzie masz:

 Case 3:                       'poz_menu (-g and -m)
   If Poz_menu < 10 Then

oznacza to że stan jest 3 czyli binarnie 00000011, starsze 4 bity są zawsze zerami (komenda z and na początku), bity pb.0 i pb.1 są 1 czyli przycisk nie wcisnięty a bity pb.2 i pb.3 są 0 czyli wciśnięte. W efekcie case 3 reaguje na jednoczesne wcisnięcie (-g oraz -m). przy każdym Case'ie w procedurze Przyciski masz komentarz mówiący o tym który to przycisk i co robi.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika White

Uniwersalny wyłącznik.

Ok, dzięki wielkie za wytłumaczenie.
S1=+G
S2=+M
S3=-M
S4=-G

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika White

Uniwersalny wyłącznik

Chyba zauważyłem że tutaj jest jakiś błąd wyskakuje max 24min dla trybu 3.
Po prawej stronie wyświetlacza są sekundy a po lewej minuty i jest tylko 24.?Możesz mi wytłumaczyć to?
Powiedz jeszcze dlaczego jak podłączam żarówkę 40W wszystko działa ok , a jak podłączyłem pompę jakieś 250-300W to przy każdym z trybów po wyłączeniu urządzenia dioda gaśnie a pompa dalej chodzi?Przy wszystkich trybach oprócz 0.Już nie wiem w czym problem.

EDIT:
Teraz jestem już pewny czy mógł byś Mirek zerknąć na ten 3 tryb bo tam zamiast 24h są 24min do wykorzystania.jakiś błąd musiał się wkraść.I pytanie odnośnie wyłączania przy pompie aktualne.
Zastosowałem triaki BT137 ale chyba sie nie dajaą chociaż nie wiem dlaczego ponieważ na każdym kanale pompa nie dostawała max mocy tzn nie szła pełną parą i dodatkowo triak się nie wyłączał.Możesz coś poradzić?
Czekam z niecierpliwością.

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika mirley

Re: Tryb 3 do Wyłącznika Czasowego

Poprawiłem problem z 3 trybem, chyba go zbyt późno pisałem i nie sprawdziłem dokładnie. Problem leżał w jednym if'ie:

Porownaj_czas2:
 Incr Dzielnik_60
  If Dzielnik_60 = 60 Then                 'co minute
   Dzielnik_60 = 0
   Incr Licznik_minut
  End If
......

W linijce If Dzielnik_60 = 60 Then miałem napisane If Dzielnik_60 = 1 Then co zaowocowało zwiększaniem się zmiennej Licznik_minut co 1s zamiast co 60s

Co do triaka to dalej nie mam pojęcia ale jak na coś wpadnę to dam znać. Może coś ze sposobem sterowania jego bramki, może zwieranie bramki do drugiej anody (za pomocą optotriaka) da lepszy efekt, miałem ostatnio trochę inny problem, triak nie chciał sie włączyć :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika White

Wyłącznik czasowy.

Dziękuje bardzo że zerknąłeś na to teraz będzie w porząsiu.
Odnośnie triaka to jutro będę w sklepie elektronicznym kupie i zastosuje te co ty masz tj. Bt138 bo ten mój nie wiem dlaczego ale strasznie się grzeje przy tych 300W a na płytce nie za bardzo jest miejsce na radiator więc troszkę kisza.Wymienię może będzie lepiej a co jeszcze to poczytałem trochę na www i znalazłem przypadki że triak się nie wyłączał dlatego że za dużo się od niego wymagało lub był mocno przegrzany.Jedno się zgadza bo jest przegrzany ale rozmyślam nad tym czy 300W dla BT137 to za duże wymagania?No chyba że naprawdę wymagają solidnego chłodzenia nawet przy nie za dużym obciążeniu.
Tak czy inaczej pozdrawiam i odpiszę czy problem zniknął.

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika mirley

Re: Wyłącznik

300W to naprawdę nie jest dużo jak na taki triak powinien on wytrzymywać 8A, a BT138 ma 12A max, jednak będą one wymagać wtedy dobrego chłodzenia. Zastanawiałem się co by się mogło dziać że triak sie nie wyłącza, sprobuj podłączyc pompkę od strony tej anody triaka która nie jest podłączona przez rezystor do optotriaka. Dodatkowo zmierz spadek napięcia na rezystorach przy triakach aby dowiedzieć się czy w chwili gdy triak powinien być wyłączony płynie prąd przez bramkę triaka.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika White

Wyłącznik czasowy.

Sprawdzę jutro, ale dlaczego ten triak robi się bardzo gorący nie da rady dotknąć gołym palcem.Pisałeś gdzieś w komentarzach że triaki można przykręcić do wspólnego radiatora tylko gdy są izolowane od sieci.Mógł byś mi to rozjaśnić, w tym przypadku rozumiem że nie mogą być wspólnie na jednym?
Resztę sprawdzę i przeanalizuję jutro.
Tym czasem pzdr.

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika mirley

Re; Triaki

To zależy od triaków. Większość ma podłączoną anodę A2 (środkowy pin) do blachy przykręcanej do radiatora. Niektóre jednak, mają wersję w którym blacha z dziurą na śrubę nie jest do niczego podłączona więc można zewrzeć takie dwa triaki na jednym radiatorze. Izolowaną obudowę ma np BTA16-600B a już BTB16 nie ma izolacji. Z tego co pamiętam triaki BT138 i BT137 nie mają izolacji ale możesz się łatwo o tym przekonać patrząc do karty katalogowej

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika White

Wyłącznik czasowy-triaki

Aha rozumiem myślałem że gdzieś głębiej siedzi problem z tą izolacją sieciową.Sprawdzę sobie,chociaż w najgorszym wypadku jak się okaże że nic nie pomaga to spróbuję tego jednego triaka podłączyć pod radiator poza obudową i sprawdzę wynik.Ale to gdy zawiodą wcześniejsze plany.

Tak zgadza się BT137-138 nie mają izolacji sprawdzilem.

---

Nie wiem czy dobrze podłączyłem ale jak zrobiłem od strony anody która nie jest od strony rezystora to triak ciągle działał.Ale sadzę że coś skopałem.

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika mirley

Re: Pompa

Poprostu podłącz pompę w szereg z triakiem, raz od strony zera a raz od strony fazy i zobacz czy jest jakaś różnica. Szczerze mówiąc nie podłączałem silnika pod triak (za wyjątkiem wiertarki) ale znalazłem jeszcze taki wpis

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika White

Wyłącznik-triak

A więc tak sprawa nabrała takich efektów:
Jako że dzisiaj nie mogłem jechać do sklepu podłączyłem triak na przewodzie pod średni radiator mam na myśli 5X15cm i efekt był taki że pompa pracowała bez zarzutów.Radiator razem z triakiem zrobił się letni po jakiś 10 min pracy.Na dłuższą mete (jakies 15-30min) nie testowałem ale powinno być ok.
Wniosek moim zdaniem jest taki że te dwa triaki co mam muszą być z jakieś powiedzmy hm... mało wytrzymałej serii lub w jakimś sensie wadliwe bo innego wytłumaczenia nie widzę.Będę jeszcze testował na dłuższy okres czasu, po czym w reszcie gdy kupię BT138 mam nadzieje że sprawa wróci do normy i triaki będą działały bez radiatora w obudowie.W przeciwnym wypadku no nic będę musiał przynajmniej ten do pompy zostawić na radiatorze.
Co do samej pompy jak wspomniałem jest to pompa membranowa ma swoją indukcyjność to na pewno ale z silnikiem to pewnie mało ma wspólnego.Chociaż ...różni się praktycznie tym że nie ma wirujących części a jedynie na zasadzie elektromagnesu opada i podnosi się tzw. membrana.
Chwilowo nie mam więcej pytań i sprawa jest mniej więcej rozwiązana dzięki za wszelkie zainteresowanie napisze jedynie potem czy pomogła wymiana.

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika mirley

Re: Pompa

....wiem co to pompa membranowa... sorki za zamieszanie z tym silnikiem po prostu mam za dużo różnych pomysłów w głowie i czasem nie wiem kto co chciał :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika White

wyłącznik -triak

A wiec tak jeżeli chodzi o tą sprawę to jestem niestety trochę niepocieszony bo:
triaki kupiłem ale efekt niestety taki sam triak mocno gorący podczas pracy w obudowie i pompa się nie wyłącza.Nie wiem nie potrafię sobie tego wytłumaczyć lub moja wiedza jest za mała.
Jeżeli chodzi o triaka na radiatorze to po 30 min pracy triak był powiedzmy lekko letni, wszystko działało ok.
Naprawdę Mirek nie mam pojęcia o co tu chodzi.No nie wiem czy temat nie schodzi troszkę z wyłącznika ale no wątpię żebym coś więcej wymyślił więc sam już nie wiem co zrobię.
pozdrawiam.

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika mirley

Re: Wyłącznik

Zastosuj przekaźnik do tej pompki. Sam nie wiem czemu taki efekt jest ale widać że triak nie lubi tej pompki. Zdarzało mi się że triak nie chciał się włączyć ale po zmianie miejscami anod wszystko ruszyło normalnie. Zamiast triaka zastosuj tranzystor i przekaźnik wraz z diodą zabezpieczającą, skoro nie ma innego wyjścia.... Spróbuj jeszcze na czymś co bierze podobny lub większy prąd, np wiertarka, ewentualnie czajnik elektryczny, ale tu to napewno przyda się radiator na triaku. Jeśli nie będzie tak ciepły jak przy tej pompce to znaczy że jej specyficzne działanie nie pozwala na sterowanie triakiem.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika White

wyłącznik pyt.

W tym projekcie też sterujesz stanami niskimi na wyjściu?Bo zrobiłem przekaźnik na tranzystorze z dioda zabezpieczającą i przekaźnik po włączeniu się załącza odrazu.Jak podłączyć ten cały klucz w miejsce optotriaka może i banalne pytanie ale jak podłączam to albo odrazu się włącza albo pstryka w rytm sekundnika heh.

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika mirley

Re: Przekaźnik

Sterowanie jest od strony masy... najlepiej jeśli chcesz dać przekaźnik to zastosować taki sam obwód jak do sterowania wyświetlaczem (T1 R1 R2) i tranzystor sterować bezposrednio z portu Pc0 lub Pc1. Przekaźnik będzie włączony między masę a kolektor tranzystora, do niego równolegle dioda zabezpieczająca katodą do kolektora a anodą do masy. Możesz jeszcze równolegle do przekaźnika dać diodę led z rezystorem jako kontrolkę włączenia. Optotriak i triak nie będą wtedy potrzebne, tak samo jak dioda led i rezystor podłączone do optotriaka

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika White

Wyłącznik-pyt.

To ja już nie rozumiem.Zrobiłem już wczoraj tak jak mówiłem właśnie takie sterowanie jak napisałeś no i efekt jest taki że dioda sygnalizująca świeci odrazu po włączeniu.Podłączyłem bezpośrednio do portu uP.
Podłączenie wygląda tak jak sterowanie które używasz wszędzie przy wyświetlaczach lub tak samo jak tu.
Użyłem jedynie BC557A czyba że to ma jakieś większe znaczenie?

EDIT:
Sorki za zamieszanie już wszystko jest ok.Pomyliłem jeden kabelek nie był podłączony do masy.

EDIT 2:
Pompa podłączona pod przekaźnik 5A/250VAC wszystko śmiga bardzo dobrze.Wybacz Mirek za zamieszanie ale już jest wszystko 100% sprawne zostawiłem jedno wyjście przekaźnikowe i drugie mam zapasowe na triaku.
Wniosek jest taki że te triaki naprawdę nie lubiły tej pompy no ale cóż.
Dzięki za wszelką pomoc.
Pozdrawiam Marcin.

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika mirley

Re: Przekaźnik

Tam gdzie masz Port to mam nadzieje że dałeś szeregowy rezystor 3,3k

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika White

Tak oczywiście

Tak oczywiście jest.Zapomniałem go dodać do schematu :)

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika gosc

Raster

Wydrukowałem płytke i nie zgadza sie roztaw nóżek wszystkich elementów konkretnie scalaków. Myślę że skala wszystkich płytek nie jest 1:1 (pdf). Mówią wprost scalaki nie pasują do płytek.

Portret użytkownika White

Drukowanie

Są wszystkie na 100% dobrze dopasowane w skali 1:1 Najważniejsze co to musisz wyłączyć auto dopasowanie skalowanie lub wszelkiego rodzaju funkcje dopasowywania.
Drukujesz scale 100% autoresize none.

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika mirley

Re: Wydruki

Wszystkie pdf'y są dobre, płytki tu prezentowne wykonywane są w oparciu o te same pliki co tu zamieszczone. Zapoznaj się z artykułem tutaj a szczególnie z rozdziałem 1 odnośnie wydruków.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

wydruki i modyfikacje

Ustawiłem skalowanie strony na : (brak) i jest wydruk ok 1:1.
1.Czy mogę zmieniać i jak w pdf-ie(np: pod typ przekaznika)żeby poprowadzić ścieżki wg własnych potrzeb ?.
2.Jak ustawić na max czerni w drukarce LaserJet4000 ?(wyłaczyłem tryb ekonomiczny)i nie widać różnicy w zaczernieniu.

Portret użytkownika mirley

Re: Wydruki

1. Edycja pdf będzie raczej kłopotliwa, możesz spróbować w foxit reader.
2. Poczytaj instrukcje od drukarki, sprawdź czy toner Ci się nie kończy.

Ps. Twoje pytania są nie na temat, nie wolno tu pytać o byle co a tylko o układ wyłacznika czasowego. Od dodatkowych pytań jest forum

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika White

wydruki

To jeszcze tylko dożuce dwa zdania.

Quote:
Edycja pdf będzie raczej kłopotliwa, możesz spróbować w foxit reader.

Nie polecam.
Edytory pdf pogarszają później jakość schematu i ścieżki wychodzą dziwne, pole lutownicze grube-przynajmniej tak miałem po jednej edycji płytki.

Quote:
2.Jak ustawić na max czerni w drukarce LaserJet4000 ?(wyłaczyłem tryb ekonomiczny)i nie widać różnicy w zaczernieniu.

A jak wygląda wydruk nie jest czarny?heh nie musi być wersja max czarny na ekonomicznej też daje rade bo sprawdzałem.

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)