Wirtualny Port RS-232


7.5
Ocena: None Średnia: 7.5 (4 głosujących)

Układ ten jest w istocie konwerterem USB<->RS-232 zbudowanym w oparciu o mikrokontroler AVR (ATTiny2313 lub ATTiny45). Projekt powstał na podstawie opracowania ze strony http://www.recursion.jp/avrcdc/, skąd pochodzą oprogramowanie dla mikrokontrolera i sterowniki portu wirtualnego dla systemu Windows. Układ został wykonany w trzech wersjach, z których pierwsza posiada układ MAX232 i klasyczne złącze DB9M (Umożliwia to pracę jak zwykły port RS-232). Dwie pozostałe płytki, wykonane częściowo w technologii SMD, znakomicie nadają się do współpracy bezpośrednio z mikrokontrolerami, dając możliwość komunikacji za pośrednictwem wirtualnego portu szeregowego. RS-232, ze względu na prostotę oprogramowania, bywa często wykorzystywany w urządzeniach mikroprocesorowych. Stanowi to jednak pewien problem, ponieważ obecnie coraz trudniej spotkać ten port na płycie głównej. Ta prosta przejściówka wprowadzi możliwość komunikacji za pomocą portu USB, jednocześnie od strony systemu mikroprocesorowego będzie widziana dalej jako RS-232. Konwerter z powodzeniem pracuje w systemie Windows XP 32-bit.

Działanie:

Schemat ideowy pierwszej wersji konwertera znajduje się na rysunku poniżej:

Sercem układu jest mikrokontroler U1 (ATTiny2313) wraz z rezonatorem kwarcowym X1 (12MHz) i kondensatorami C1(22pF) i C2(22pF). Rezystory R3(68R) i R4(68R) ustalają wartość prądu płynącego po liniach danych D+ i D-, tak aby był on zgodny ze specyfikacją USB. Diody Zenera D1(3,6V) i D2(3,6V) ograniczają wartości napięcia na liniach sygnałowych do wartości akceptowanej przez komputer. Rezystor R2(2,2k), podłączony do linii danych D-, umożliwia identyfikację urządzenia jako pracujące w standardzie Low-Speed. Kondensatory C5(4,7uF) i C6(100nF) filtrują napięcie zasilające cały układ. Dioda D3 wraz z rezystorem R5, ograniczającym jej prąd, pracuje jako kontrolka zasilania.

Za konwersję napięć za standardu TTL do poziomów zgodnych ze standardem RS-232 odpowiada układ U2(MAX232). Do jego poprawnej pracy wymagane są kondensatory C1 - C4(1uF). Złącze COM(DB9M) jest standardowym złączem portu szeregowego, ulepszonym o możliwość wyprowadzenia zasilania na linii 4 (DTR). Zasilanie to można podpiąć poprzez zworkę Rs_5V(Goldpin). Złącze Z1(USB B) służy do podłączenia konwertera do komputera za pomocą typowego kabla USB A <-> USB B (takiego jak od drukarki).

Na rysunku poniżej przedstawiony jest schemat ideowy Mini wersji konwertera:

Sercem układu jest mikrokontroler U1 (ATTiny2313) wraz z rezonatorem kwarcowym X1 (12MHz) i kondensatorami C7(22pF) i C8(22pF). Rezystory R3(68R) i R4(68R) ustalają wartość prądu płynącego po liniach danych D+ i D-, tak aby był on zgodny ze specyfikacją USB. Diody Zenera D1(3,6V) i D2(3,6V) ograniczają wartości napięcia na liniach sygnałowych do wartości akceptowanej przez komputer. Rezystor R2(2,2k), podłączony do linii danych D-, umożliwia identyfikację urządzenia jako pracujące w standardzie Low-Speed. Kondensatory C5(4,7uF) i C6(100nF) filtrują napięcie zasilające cały układ. Dioda D3 wraz z rezystorem R5, ograniczającym jej prąd, pracuje jako kontrolka zasilania.

Ponieważ mikrokontroler U1, jak i większość elementów na płytce posiada obudowy SMD, konieczne jest wyprowadzenie złącza programującego. Stanowi je złącze Prog (Goldpin) oraz pin R, który jest wyprowadzeniem resetu mikrokontrolera. Złącze RS/GND(Goldpin) pracuje jako port komunikacyjny (Wyjście RS-232), w którym dodatkowo wyprowadzono zasilanie z portu USB. Złącze Z1(USB B-MINI) służy do podłączenia konwertera do komputera za pomocą typowego kabla USB A <-> USB B-MINI.

Na rysunku poniżej przedstawiony jest schemat ideowy Mikro wersji konwertera:

Sercem układu jest mikrokontroler U1 (ATTiny45) wraz z rezonatorem kwarcowym X1 (12MHz)i kondensatorami C1(22pF) i C2(22pF). Rezystory R2(68R) i R3(68R) ustalają wartość prądu płynącego po liniach danych D+ i D-, tak aby był on zgodny ze specyfikacją USB. Diody Zenera D1(3,6V) i D2(3,6V) ograniczają wartości napięcia na liniach sygnałowych do wartości akceptowanej przez komputer. Rezystor R1(2,2k), podłączony do linii danych D-, umożliwia identyfikację urządzenia jako pracujące w standardzie Low-Speed. Kondensator C3(100nF) filtrują napięcie zasilające cały układ. Dioda D3 (1N4148) obniża zasilanie mikrokontrolera do ok 4,4V, nie jest konieczna w układzie i może być zastąpiona zworą. Została zastosowana w celu łatwiejszego prowadzenia ścieżek na płytce.

Złącza RS/Prog/GND (Goldpin) oraz VCC (Goldpin) stanowią odpowiednio wyjście układu konwertera (Wyjście RS-232) oraz szynę do zasilania układu zewnętrznego, z którym opisywany konwerter będzie pracował. Taki sposób konstrukcji został użyty, aby jednocześnie za pomocą tych samych złącz, zamontować płytkę konwertera bezpośrednio w układzie docelowym. Złącze Z1(USB B-MINI) służy do podłączenia konwertera do komputera za pomocą typowego kabla USB A <-> USB B-MINI.

Budowa:

Pierwszą wersję (normalną) można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym znajduje się tutaj. Montaż należy rozpocząć od wlutowania dwóch zworek, a przynajmniej tej znajdującej się pod procesorem U1. Kolejność lutowania pozostałych elementów jest dowolna i nie powinna sprawić trudności. Pod układy U1 i U2 należy zastosować podstawki, szczególnie pod mikrokontroler, gdyż układ nie posiada złącza programującego. Układ zasilany jest w całości z portu USB. Pomocą w konstrukcji może okazać się schemat montażowy dostepny tutaj.

Wersję Mini tego konwertera można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym znajduje się tutaj. Kolejnośc montażu układu w wersji Mini jest dość ściśle ustalona, gdyż małe elementy umieszczone blisko siebie w złej kolejności mogą uniemożliwić wlutowanie pozostałych. Wygodnie jest używać spoiwa lutowniczego o małym przekroju (ok. 0,5mm). Koniecznie trzeba uważać na biegunowość i kierunek montażu diod i procesora. Montaż należy rozpocząć od rezystrów R2 - R5, lutując je w kolejności rosnącej numeracji. Następny jest mikrokontroler U1, przy którym szczególnie należy uważać, aby zbytnio nie nagrzać jego struktury (można lutować po jednej nóżce, raz z jednej, a raz z drugiej strony). Następne w kolejności są: kondensator C6, rezonator kwarcowy X1 oraz kondensatory C7 i C8. W dalszej kolejności montujemy złącze Z1, a kolejnośc pozostałych elementów jest już dowolna. Pomocą w konstrukcji może okazać się schemat montażowy dostepny tutaj. Ponieważ przedstawiony jest on od strony elementów, podczas lutowania elemntów SMD pomocny może się okazać schemat montażowy w odbiciu lustrzanym, dostępny tutaj

Wersję Mikro można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym znajduje się tutaj. Kolejnośc montażu układu w tej wersji jest także ściśle określona z tych samych powodów co w wersji Mini. Montaż należy rozpocząć od rezystrów R1 i R2, po których należy wlutować kondensator C3 i diody D1, D2. Następny jest mikrokontroler U1, przy którym szczególnie należy uważać, aby zbytnio nie nagrzać jego struktury. Następne w kolejności są: kondensatory C1 i C2 oraz rezonator kwarcowy X1. Później montujemy złącze Z1 i rezystor R3. Diodę D3 można z powodzeniem zastąpić zworą. Na samym końcu lutujemy złącza goldpin RS/Prog/GND i VCC. Pomocą w konstrukcji może okazać się schemat montażowy dostepny tutaj. Ponieważ przedstawiony jest on od strony elementów, podczas lutowania elemntów SMD pomocny może się okazać, dostępny tutaj, schemat montażowy w odbiciu lustrzanym.

Wykaz Elementów:

Pierwsza wersja(duża):

1x Listwa Goldpin 1x2
1x Złącze USB B (do druku)
1x Złącze DB9M (do druku)

1x 2,2k
2x 68R
1x 470R
2x 22pF

1x 100nF
4x 1uF Elektrolit
1x 4,7uF Elektrolit

1x Rezonator Kwarcowy 12MHz
2x Dioda Zenera 3V6
1x Dioda LED
1x Mikrokontroler ATTINY2313 + Podstawka
1x Układ Scalony MAX232

Wersja Mini:

1x Listwa Goldpin 1x4 (mogą być kątowe)
1x Listwa Goldpin 1x7 (mogą być kątowe)
1x Złącze USB B MINI (do druku) (SMD)

1x 2,2k (SMD)
2x 68R (SMD)
1x 470R (SMD)

2x 22pF (SMD)
1x 100nF (SMD)
1x 4,7uF Elektrolit (SMD)

1x Rezonator Kwarcowy 12MHz (SMD)
2x Dioda Zenera 3V6
1x Dioda LED
1x Mikrokontroler ATTINY2313 (SMD)

Wersja Mikro:

2x Listwa Goldpin 1x6
1x Złącze USB B MINI (do druku) (SMD)

1x 2,2k (SMD)
2x 68R (SMD)

2x 22pF (SMD)
1x 100nF (SMD)

1x Rezonator Kwarcowy 12MHz (SMD)
1x Dioda 1N4148
2x Dioda Zenera 3V6
1x Mikrokontroler ATTINY45 (SMD)

Programowanie:

Programy do mikrokontrolerów pochodzą ze strony http://www.recursion.jp/avrcdc/. W projekcie została użyta wersja CDC-2313.2009-01-26, plik *.hex dostępny jest w załącznikach.

Rysunek poniżej zawiera ustawienia Fusebitów dla mikrokontrolera ATTiny2313:

Ustawienia Fusebitów w mikrokontrolerze ATTiny45 są analogiczne, z tym że po zakończeniu procedury programowania należy wyłączyć w Fusebitach końcówkę resetu mikrokontrolera (linia resetu potrzebna jest jako port danych RxD). Należy to zrobić na samym końcu po prawidłowym zaprogramowaniu i wytestowaniu działania układu w kierunku "z komputera", gdyż po wyłączeniu końcówki reset utracimy możliwość programowania za pomocą programatora szeregowego ISP.

Obsługa:

Uwagi Ogólne


Pierwsza (duża) wersja konwertera nadaje się jako standardowy port RS-232 (tylko linie danych Tx i Rx). Nie należy korzystać ze zworki podającej 5V na port(Rs_5V), gdy współpracuje on z fabrycznym urządzeniem na RS-232. Zworka ta jest przydatna gdy konwerter współpracuje z urządzeniem na mikrokontrolerze. Nie trzeba wtedy prowadzić dodatkowego kabla zasilającego. Port do współpracy z pierwszą wersją układu powinien działać na prędkości 9600.

Obydwie małe wersje układu (Mini i Mikro) zostały zaprojektowane aby umożliwić bezpośrednią komunikację USB mikrokontrolera w możliwie najprostszy sposób (mniejsze wersje nie posiadają układu dopasowywania poziomów logicznych gdyż są podłączane bezpośrednio do drugiego mikrokontrolera). Przeważnie w prostych układach na mikrokontrolerze takie rozwiązanie wystarcza, gdyż nie jest wymagana szybka transmisja a jedynie przesłanie kilku/kilkunastu bajtów z konfiguracją, lub odczytanie podstawowych parametrów z procesora. Port do współpracy z wersją Mini powinien pracować na prędkości 9600, a z wersją Mikro na prędkości 4800.

Uruchomienie pod systemem Windows:


  • Zaprogramowany układ podłączamy do portu USB za pomocą typowego kabla.
  • Pojawi się okno instalacji sterownika. Wskazujemy na plik *.inf dostępny tutaj.
  • Po zainstalowaniu w systemie powinien pojawić się kolejny port COM (numer można zobaczyć w Menadżerze urządzeń).
  • Dalej postępujemy jak ze zwykłym portem szeregowym

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Schemat49.7 KB
Płytka11.85 KB
Płytka (odbicie lustrzane)11.88 KB
Płytka (8 na stronie)75.23 KB
Montowanie16.08 KB
Schemat (Mini)42.93 KB
Płytka (Mini)5.14 KB
Płytka (Mini) (odbicie lustrzane)5.19 KB
Płytka (Mini) (8 na stronie)21.45 KB
Montowanie (Mini)7.49 KB
Montowanie (Mini) (odbicie lustrzane)7.51 KB
Schemat (Mikro)34.54 KB
Płytka (Mikro)4.99 KB
Płytka (Mikro) (odbicie lustrzane)4.98 KB
Płytka (Mikro) (24 na stronie)55.51 KB
Montowanie (Mikro)6.96 KB
Montowanie (Mikro) (odbicie lustrzane)6.94 KB
Program po kompilacji (HEX) (ATTiny2313)5.64 KB
Program po kompilacji (HEX) (ATTiny45)8.08 KB
Sterowniki (Windows)4.81 KB



Portret użytkownika Maly

Witam, chciałbym sobie zrobić

Witam,
chciałbym sobie zrobić coś takiego (pisałem też na elektrodzie pytanko co do wersji mini i zwykłej, ale już chyba zrozumiałem :)), aby móc połączyć się z kitem NE041 - sterownik serwomechanizmów, który wykorzystuje port RS232, zapewne musiałbym zrobić to w wersji dużej zawierającej konwerter napięć, ale pytanko - czy zamiast AtTiny2313 mogę użyć AtMega8? i z jakiej wersji oprogramowania skorzystać?
Z góry dziękuję za pomoc.

P.S. Super stronka i świetne projekty! Gratuluję :)

Portret użytkownika mirley

Re: RS232-USB

Musisz zrobić tą wersję z układem MAX232, bo w urządzeniu które podałeś jest juz konwerter napięć. Program pod ATMEGA8 znajdziesz pod tym linkiem:

http://www.recursion.jp/avrcdc/AVR-CDC.2008-08-25.tgz

Nie testowałem tego więc nie powiem czy działa na MEGA8, ale zawsze warto spróbować. Schemat dla mega48/8/88 jest w tym pliku z pod linka.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Maly

No chętnie spróbuję, ale to

No chętnie spróbuję, ale to tak za jakiś czas, wtedy napiszę jak się sprawuje całość :)
A co do tego układu to: dziś odwiedziłem sklep elektroniczny, no i po wyjściu stwierdziłem rzecz okrutną - zapomniałem kupić MAX'a, ale pod wpływem tego wzbudziła się we mnie myśl - przecież ten układ (NE041) ma już w sobie MAX'a, więc jaki jest sens konwertowania napięcia z TTL na +/-12V i spowrotem? Zdecydowanie wygodniej będzie wyciągnąć tego MAX'a i wpiąć się (np. używając goldpinów, żeby nie lutować i nie niszczyć układu niepotrzebnie) do linii Tx i Rx do tego jeszcze masę i możemy korzystać z najprostszej wersji tej przejściówki :) Ja osobiście myślę o dodaniu jej tam na stałe, i tu kolejne pytanie: Czy jeżeli zostawię MAX'a w układzie tylko się wepnę w linie danych dodatkowo i podłącze tam tą przejściówkę to będzie całość chodziła? w sensie że jeżeli podłącze COM to będę programował przez MAX'a wbudowanego a jeżeli USB to bezpośrednio? Sam sądzę że tak, ale nie jestem pewien co do tego. W sumie jeżeli takie coś ma prawo działać to w bardzo prosty sposób możemy stworzyć przejściówkę nieco bardziej uniwersalną czyli - jeżeli chcemy połączyć się z układami wykorzystującymi TTL to łączymy z np. gniazdem bezpośrednim, a jeżeli z układami wykorzystującymi +/-12V to łączymy się z gniazdem wyprowadzonym przez MAX'a :)
Dzięki za pomoc :)

Portret użytkownika mirley

Re: USB<->RS

Oczywiście możesz ominąć max232 ale nie sprawdzałem jak wygląda bezpośrednie połączenie obwodów wyjściowych mikrokontrolera AVR i MCS51. Myślę że pójdzie ale testowałem tylko bezposrednie połączenie a drugim AVR'em.

Jeśli natomiast chodzi o połączenie przejściówki i wyjścia max232 naraz to mam pewne wątpliwości. Poprostu nie powinno się łączyć dwóch wyjść ustawiających sany logiczne, bezposrednio do siebie. Do tego trzeba jeszcze dobrze przeczytać kartę katalogową maxa

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika michal

Jeżeli mam pod RSa

Jeżeli mam pod RSa programator do pamięci 24Cxxx, który działa na 5 żyłach, to mogę go podpiąć do tego konwertera z dobrym skutkiem?

Portret użytkownika mirley

Re: Konwerter

Niestety ten konwerter nie sprawdzi się w tej sytuacji. Umożliwia ona tylko przesyłanie danych po liniach TxD i RxD a twój programatorek wykorzystuje linie sterujące RS232, których opisywany układ nie obsługuje.

Proponuje popatrzeć na układ FT232 lub podobny, są to fabryczne konwertery RS232 na USB, posiadające wszystkie linie sterujące

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Cubaza

konwerter

Witam.
Mam jedno pytanie odnośnie tego konwertera. Chciałem zbudować programator JTAG ze strony:
http://liku.sdfpau.org/artykuly.php?a=avrjtag
Jednak jest tam na COM a ja w laptopie go nie posiadam. Czy ta przejściówka wystarczy do obsłużenia tego programatora? Według schematu na tej stronie bo portu RS232 dochodzą dwie linie. Czyli wydaje mi się, że ta przejściówka powinna przejść bez problemu. Dzięki z góry za odpowiedź
Pozdrawiam :)

Portret użytkownika mirley

Re: Konwerter

Wygląda na to że powinno smigać :) Ale ostateczny werdykt postawisz jak to wytestujesz i sprawdzisz. Nie stosuj max232 w programatorze i wykonaj wersję mini tej przejściówki. Na mikrokontrolerze ATtiny2313 i także bez max232.

Zanim podejmiesz prace to sprawdź na jakiej prędkości transmisji działa ten programator JTAG (znaczy się ten drugi mikrokontroler w programatorze). Ta przejściówka przystosowana jest do transmisji 9600.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Cubaza

Witam ponownie :) Czy mógłbym

Witam ponownie :) Czy mógłbym skorzystać z Twojego schematu do wersji mini i przerobić płytkę? Jest to spowodowane tym, że niestety ale nie lutowałem nigdy w technologii SMD i nie chcę po prostu zrypać sobie płytki i elementów ;)

Oraz mam jeszcze jedno pytanie. W wersji mini nie ma układu MAX232. Czy w związku z tym obsługa USB jest wykonana w układzie attiny ? I czy tak jak piszesz usunę z JTAGA max232 to nie będzie problemu z obsługą USB?
Po testach opowiem jak działa. Na pewno się tym podzielę :)

Portret użytkownika mirley

Re: USB/RS

Oczywiście płytki i schematy możesz sobie przerabiać do woli. Moje płytki to tylko propozycje i nie raz okazuje się że można je zaprojektować lepiej :)

W tego typu przejściówkach obsługa USB zawsze jest zrobiona na "gołym" mikroprocesorze, układ MAX232 nie ma tu nic do rzeczy. W pierwszej wersji jest układ MAX ale tylko temu aby na wyjściu uzyskać standard napięć RS232. Może się to przydać jeśli chcesz podłączyć się do klasycznego portu RS232 w innym komputerze albo do urządzenia z portem RS232 (bez linii sterujących).

Proponowałem abys usunął z programatora MAX 232 bo jest on nie potrzebny jeśli sygnał z jednego procesora podajesz bezpośrednio na drugi. Po co konwertować standard 0-5V na +/-8, przesłać go na odcinek 2cm do drugiego max, który zrobi z powrotem standard 0-5V i drugi uC to odbierze :)

Aha... nie musisz przerabiać wersji mini. Poprostu użyj dużej wersji i nie montuj na niej maxa ani złącza DB9. Pamiętaj jeszcze aby sprawdzić szybkość transmisji jaką potrzebuje ten programator

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Cubaza

JTAG

Witam ponownie.
Wyczytałem, że programator JTAG przystosowany jest do transmisji 19800 przynajmniej tak jest tam napisane. Mam pytanie w związku z tym co by trzeba było zmienić w Twoim układzie żeby tą transmisję osiągnąć. Jeśli oczywiście się da:)
Pozdrawiam :)

Portret użytkownika mirley

Re: Prędkość RS

W tej wersji co ja wykonałem prędkość musi być 9600 lub 4800 dla tej najmniejszej wersji. Dokładnych informacji poszukaj jeszcze na http://www.recursion.jp/avrcdc/ , bo stamtąd pochodzi oprogramowanie do mikrokontrolerów. Wydaje mi się jednak że będzie konieczna ta wersja z ATmega8 której narazie nie robiłem.

Chyba że da się tego JTAG łatwiej przestawić na wolniejszą prędkość, to będzie ok

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

W podstawce w wersji dużej

W podstawce w wersji dużej trzeba odciąć drugi pin?

Portret użytkownika mirley

Re; Podstawka

Tak należy odciąć w podstawce tylko że pin 9 (a nie 2)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Paszo

C

Wracając do połączenia tych układów przejściówka i pilot (poruszałem temat przy pilocie) potrzebował bym kod w C a tu jest ytlko wersja hex dysponujesz czymś takim ??

Portret użytkownika mirley

Re: Kod źródłowy

Wszystko z czego korzystałem to strona http://www.recursion.jp/avrcdc/

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Paszo

Mini wersja

Tą część prog. można bez problemu wywalić prawda?

Portret użytkownika mirley

Re: Złącze Prog

Prog to złącze programujące, w przypadku procesora w obudowie DIL20 to zawsze mozna go sobie z podstawki wyciągnąć i zaprogramować, natomiast w przypadku układu SMD już tak prosto nie jest i złącze jest wymagane, albo potem będzie trzeba lutować kable do procesora

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Paszo

Vista

jakimacie doświadczenie zodłączaniem tego układu pod Windows vista ??

Portret użytkownika mirley

Re: Vista

Popatrz na stronę źródłową projektu, autor podaje że działa to pod VIsta 32-bit. Sam tego nie sprawdzałem, mogę tylko odesłać na http://www.recursion.jp/avrcdc/

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika MasterMatan

Linux

Witam, są sterowniki do Win, a co z Linuxem? Działa dobrze z Ubuntu/Debian?
Z chęcią bym zrobił jeżeli współpracuje z Debianem/Ubuntu.
Pozdrawiam :D

Portret użytkownika grizz

Nie działa na systemach

Nie działa na systemach 64bitowych :(

na 32 bitowych działa (podobno)

Portret użytkownika MasterMatan

Linux

grizz, czy mógłbyś sprawdzić czy na twoim ubuntu działa, o to samo proszę autora. (jeżeli masz egzemplarz konwertera)

Portret użytkownika grizz

Fuj, fuj, ubuntu...

Fuj, fuj, ubuntu... fuj...

;)

(na 64bitowym Linuksie nie działa... innego teraz nie mam ;))

Mirek tez nie ma ;) Męcz go, zeby sprawdził na jakimś livecd.

Portret użytkownika mirley

Re: USB/RS Linux

Nie mam kiedy sprawdzić tego na ubuntu ani niczym innym 32 bitowym... już dawno miałem to zrobić jak opisałem ten projekt. Do tego czasu zawsze mam jednak ważniejsze rzeczy na głowie. Zapisze sobie w TO DO :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Chciałem pobawić się

Chciałem pobawić się transmisją danych między portem szeregowym a mikrokontrolerami AVR. Słyszałem różne historie o popsuciu się portu lub nawet płyty głównej z powodu jakiegoś błędu połączenia z portem com. I mam pytanie czy bezpieczniej jest korzystać z tej przejściówki czy wbudowanego portu w komputerze?

Portret użytkownika mirley

Re: Port COM

Nie słyszałem aby ktoś uszkodził port COM bo przeważnie jest on dobrze zabezpieczony... sam właczam na "żywca" różne rzeczy do COma i nigdy się mu nic nie stało. Musił bys się bardzo postarać. Uszkodzenia dotycza portu LPT który jest o wiele delikatniejszy od COMA. Możesz sobie zrobic przejściówkę, USB się wyłącza nawet po zrobieniu zwarcia więc raczej nic nie powinieneś uszkodzić.

Ps. jeśli zakładasz że zrobisz błą podłaczając druty do COMA to co dopiero będzie jak całą płytkę zlutujesz, zaprogramujesz po LPT (podłaczając druty) i dopiero właczysz do USB

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Mam pytanie odnoście wersji

Mam pytanie odnoście wersji zwykłej do czego służą te gold piny RS_5v?

Portret użytkownika mirley

Re: Rs232

Te goldpiny to zworka podajaca napięcie na jeden z pinów wtyczki db9. Przydaje się jeśli podłączasz jakieś swoje urządzenie bo wtedy tam masz zasilanie wyprowadzone

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Witam Jak mam sprawdzić ilu

Witam
Jak mam sprawdzić ilu bitowy mam system (windows XP)?

Portret użytkownika AdMiNeK

Jeżeli masz po polsku to na

Jeżeli masz po polsku to na pewno 32bit :)

Poza tym 64bitowych systemów zazwyczaj nie instalują w standardzie/serwisach, więc jeżeli sam go nie zainstalowałeś to masz 32bity. Ale sprawdź jeszcze we właściwościach Mojego Komputera.

-

Pozdrawiam,
Michał

Portret użytkownika gosc

Powiedz dokładnie gdzie to

Powiedz dokładnie gdzie to sprawdzić. Win mam angielskiego.

Portret użytkownika AdMiNeK

PPM na ikonce "My Computer"

PPM na ikonce "My Computer" -> "Properties" i powinno pisać.

-

Pozdrawiam,
Michał

Portret użytkownika gosc

Tam wchodziłem ale jest

Tam wchodziłem ale jest napisane tylko:

"
System:
Microsoft Windows XP
Professional
version 2002
Service Pack 2

Registered to:
XXX
Dom
xxxxx-xxx-xxxxxxx-xxxxx

Computer:
Intel(R)
Pntium(R)4cpu 2,80Ghz
2,81Ghz, 1,00GB or RAM
"

W żadnej zakładce też nic nie znalazłem

Portret użytkownika AdMiNeK

Jak nic nie pisze to znaczy

Jak nic nie pisze to znaczy że 32bity.

-

Pozdrawiam,
Michał

Portret użytkownika gosc

Dzięki wielkie.

Dzięki wielkie.

Portret użytkownika zincum

Linux

Czy ktoś już sprawdził czy wirtualny port na ATTINY2313 działa na Linuksach 32bit? Chodzi mi również jak u MasterMatan o Debiana i Ubuntu ale i też Xubuntu

Portret użytkownika grizz

Quote:Chodzi mi również jak u

Quote:
Chodzi mi również jak u MasterMatan o Debiana i Ubuntu ale i też Xubuntu

Jak działa na jednym 32bit to i na innych będzie.

Portret użytkownika gosc

mi to urządzonko nie działa...

Jak w temacie, system go wykrywa i bez problemu instaluje sterowniki ale niestety kiedy chcę przesłać jakiś znak terminalem, to terminal się wiesza albo wywala jakiś błąd win32... Używałem kilku terminali i na żadnym nie działa...

Portret użytkownika mirley

Re: Konwerter

Sprawdzałem układ na zwykłym hyper terminalu z windowsa. Czy w menadżerze urządzeń masz dodatkowy port com? powinieneś ustawić terminal na ten port com a parametry transmisji na te podane w opisie (9600, bez kontroli parzystości, 1 bit stopu, kontrola przepływem=brak). Drugi terminal trzeba ustawic na takie same parametry z tym że inny port com (np com1 standardowo na płycie głównej)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Konwerter

Wszystko miałem ustawione tak jak napisałeś, urządzenie jest wykrywane w systemie, linie Tx oraz Rx w Attiny2313 ustawiają się w stan wysoki, czyli tak jak powinno być (max'a nie mam wlutowanego), po wysłaniu znaku na jakimkolwiek terminalu komputer się wiesza, a na lini Tx mikrokontrolera nic się nie dzieje, czyli nadal stan wysoki (sprawdzam oscyloskopem)... W drugą stronę transmisja również nie działa, czyli śląc znak z innego procka nie odbieram nic na terminalu... Testowałem już na dwóch kompach i rezultat ten sam...
Szukałem błędów na płytce ale wszystko jest ok, mogę podesłać projekt płytki i zdjęcia jeśli miałbyś chwilę rzucić okiem...

Powiedz, jakim programem wgrywałeś wsad? Ja robiłem to za pomocą codevision...

Portret użytkownika mirley

Re: Konwerter

program wgrywałem w avrdude.. ale to nie ma znaczenia. jeśli system wykrywa twoje urządzenie to nie wiem co jest nie tak. Poza tym terminal nie powinien się wieszać nawet jak do portu nie masz nic podłaczone. Przyślij tą płytkę i zdjęcia na maila.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Konwerter

Wieczorem przyślę Ci maila...

Też myślę że terminal nie powinien się wieszać, no i gdy jest połączony ze zwykłym rzeczywistym comem to nic się złego nie dzieje, dopiero kiedy go połączę z wirtualnym, zaczynają się problemy. Spróbuję jeszcze uruchomić układ pod windows 98, może to jest wina sterowników.

Dziękuję z góry za pomoc:)

Portret użytkownika mirley

Re: Konwerter

Pod XP smiga napewno. A ustawiłeś w procesorze fusebity? może to że sterowniki się zainstalowały to kwestia przypadku a problemy sa po stronie układu

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Fusebity ustawione na

Fusebity ustawione na zewnętrzny kwarc, nie mogłem ustawić fusebitu SPIEN bo go nie było na liście w codevision ale on tylko odpowiada za programowanie procka po SPI i jest fabrycznie załączony... Układ działa tylko na kwarcu 12Mhz, na innych nie więc zakładam że wszystko jest z fusami ok...

Sprawdzę jeszcze w wolnej chwili czy na atmedze 8 czy będzie działać...

Portret użytkownika mirley

Re: USB-RS232

Nie wiem czemu uparłeś się na realizację na układach SMD. Przecież płytka którą zrobiłeś, nie dość że jest dwustronna to do tego nie jest nic większa od tej mojej jednostronnej. Wykonaj układ na mojej płytce bo mam go sprawdzonego i działa napewno.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Poprostu takie elementy

Poprostu takie elementy miałem bo często lutuję w smd... spróbuję jeszcze Twoją wersję zrobić w przyszłym tygodniu, mam nadzieję że ruszy... dzięki za pomoc

Portret użytkownika gosc

Konwerter

Układ ruszył... Procek okazał się wadliwy... Płytki nie zmieniałem. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc:)

Portret użytkownika Piotr

Witaj MIRLEY !!! Z tego co

Witaj MIRLEY !!!

Z tego co ja czytam a Ty piszesz to widzę, że u mnie totalnie w sprawach przesyłu danych zalatuje zieleniną.
Dlatego mam pytanie do Ciebie :

Zrobiłem konwerter 232 - 485 ze strony
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic409726.html
działa super pod warunkiem posiadania portu 232.
Mam pytanie, czy mój konwerter zadziała bezpośrednio z tą przejściówką [ tak jak na schemacie ] czy muszę dołożyć jeszcze jednego MAX232 na wyjściu.
Może jest możliwość innego podłączenie tych układów, wiadomo chodzi o jak najmniejsze urządzenie [ nie mam możliwości zrobienia z SMD ]. A może da się zrezygnować z obydwu MAX-ów bo nie ma konieczności ich dublowanie. Chociaż pisałeś chyba o tym z MALYM wyżej w #3 i #4.
Ja muszę wykonać układ na ATMEGA8 ze względu na to, że potrzebuję transmisji z prędkością 19200. Z tego co wyczytałem ATTINY obsługuje tylko do 9600 ?!?. Na elektrodzie przeprowadzali testy i tak to jakoś jest.
Tutaj o tym piszą : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic827115-0.html

Z góry dzięki za pomoc !!!.

Portret użytkownika mirley

Re: Konwerter

Podłącz w pierwszej wersji bez układów max, poprostu z wyjścia procesora do punktów w których MAX232 ma wejścia/wyjścia TTL, te przy rezystorach R7, R8. Przedtem jednak uruchom samą przejściówkę i podłącz do zwykłego rs232 za pomocą dolutowanego gdzieś na boku max232 żeby zobaczyć czy działa.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.