Wzmacniacz Multimedialny 3x30W


8
Ocena: None Średnia: 8 (2 głosujących)

Urządzenie jest zbudowane w oparciu o moduły na kostkach TDA7294. Moc wyjściowa wzmacniacza wynosi ok 3x30W ze względu na zastosowany transformator zasilający o mocy 150W. W skład urządzenia wchodzą 3 końcówki mocy na wspomnianym wcześniej układach, dwie płytki Przedwzmacniacza z Regulacją Tonów, Filtr do Subwoofera, dwie płytki Monofonicznego Wskaźnika Wysterowania i układ sterowania chłodzeniem. Całość pracuje jako wzmacniacz multimedialny do komputera.

Działanie:


Na rysunku poniżej przedstawiony jest schemat ideowy układu sterowania chłodzeniem:

Sercem układu jest mikrokontroler U1 (AT89C2051) wraz z elementami X1 (12MHz), C4 (33pF) i C5 (33pF). Kondensator C3 (1uF) pracuje w obwodzie resetu procesora i umożliwia jego pewny start po włączeniu zasilania. Kondensator C2 (47uF) ma za zadanie filtrować napięcie zasilające dostarczane do złącza zas. Rezystory R9 - R16 (330R lub 820R) ograniczają prąd wyświetlacza LED. Tranzystory T1 - T4 (BC557) wraz z rezystorami R1 - R8 (3,3k) sterują anodami wyświetlaczy LED i umożliwiają jego poprawne multipleksowanie. Czujnik temperatury podłączony jest do gniazda ds (GOLDPIN).

Odnośniki do schematów i opisów działania pozostałych modułów wchodzących w skład wzmacniacza znajdują się poniżej:

Przedwzmacniacz z Regulacją Tonów
Monofoniczny Wskaźnik Wysterowania
Wzmacniacz 100W TDA7294
Filtr do Subwoofera

Budowa:


Do budowy wzmacniacza użyłem końcówek mocy będących zestawami do samodzielnego montażu ponieważ takie już posiadałem wcześniej. Bez przeszkód można w ich miejsce zastosować dwie płytki Mini Wzmacniacza 2x100W, montując na drugiej tylko jedą kostkę TDA7294. Układ sterowania chłodzeniem można zbudować w oparciu o płytkę dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym można pobrać tutaj. Montaż należy rozpocząć od wlutowania trzech zworek. Następnie należy zamontować pozostałe elementy w kolejności od najmniejszych do największych zwracając uwagę na rezystor R7 leżący pod mikrokontrolerem. Pod procesor należy koniecznie zastosować podstawkę. Wyświetlacz LED dobrze jest wyposarzyć w kawałek podstawki DIP40. Pomocą w budowie może okazać się schemat montażowy dostępny tutaj.

Na rysunku poniżej przedstawiony jest schemat blokowy połączeń między płytkami:

Energii dla końcówek mocy i Filtru dostarcza prosty zasilacz zbudowany z mostka prostowniczego i dwóch kondensatorów filtrujących. Pozostałe elementy zasilane są ze stabilizatorów 78xx.

Wykaz Elementów:


Sterowanie Chłodzeniem


2x Listwa Gold Pin 1x3

8x 820R (lepiej 330R)
9x 3,3k

2x 33pF
1x 1uF Elektrolit
1x 47uF Elektrolit

1x Rezonator Kwarcowy 12MHz
1x AT89C2051 + Podstawka
4x BC557B
1x Wyświetlacz Poczwórny 7 Segmentowy

Programowanie:


Mikrokontroler do sterownika chłodzenia został zaprogramowany w wersji demo programu BASCOM 8051 firmy MCS Electronics (http://www.mcselec.com/). Program przedstawiony jest poniżej:

'****************************
      'Konfiguracja
'****************************
'$large
$crystal = 12000000                      '12MHz
$regfile = "89C2051.DAT"
 
'Config Lcdpin = Pin , Db4 = P1.1 , Db5 = P1.2 , Db6 = P1.3 , Db7 = P1.4 , E = P1.5 , Rs = P1.6
'Config Lcd = 16 * 2
'Cls
 
'Config Scl = P3.5
'Config Sda = P3.6
 
Config 1wire = P3.5
 
Config Timer0 = Timer , Gate = Internal , Mode = 2
On Timer0 Przerwanie0
Load Timer0 , 250
Enable Timer0
Start Timer0
 
Enable Interrupts
'****************************
P1 = 255
P3 = 255
 
Reset P3.7
'*******************************************************************************
                 'Zmienne
'*******************************************************************************
Dim Lsb As Byte
Dim Msb As Byte
Dim Co4ms As Byte , Co100ms As Byte , Co1s As Byte
Dim Wysw As Byte , Wysw1 As Byte , Wysw10 As Byte , Wysw100 As Byte , Wysw0 As Byte
Dim Tempa As Byte
Dim Mux As Byte
 
Dim Zezw_wysw As Bit
Dim Zezw_went As Bit
Dim Pomiar_odczyt As Bit
Dim Mig As Bit
Dim Wyswstart As Bit
 
Dim Went As Byte
Dim Wenttemp As Byte
 
'*******************************************************************************
                 'wartosci
'*******************************************************************************
Reset Pomiar_odczyt
Set Wyswstart
'*******************************************************************************
                 'Petla glowna
'*******************************************************************************
Do
 
If Zezw_wysw = 1 Then                     'wyswietlanie
 Reset Zezw_wysw
 '*****************************************   'co 4ms
 
 Wysw = Tempa
 Wenttemp = Tempa - 10
 Gosub Przelicz
 Gosub Wyswietl
 
 '*****************************************
End If
 
If Zezw_went = 1 Then                     'wentylator
 Reset Zezw_went
 '*****************************************   'co 250us
 
 Incr Went
 If Went > 100 Then Went = 0
 
 If Went < Wenttemp Then Set P3.7 Else Reset P3.7
 
 '*****************************************
End If
 
Loop
End
'*******************************************************************************
                 'Przerwanie Timera
'*******************************************************************************
Przerwanie0:
 Set Zezw_went                        'co 250us
 Incr Co4ms
 If Co4ms = 16 Then
  Co4ms = 0
  '*************************************** co 4ms
  Set Zezw_wysw
  Incr Co100ms
  If Co100ms = 25 Then
   Co100ms = 0
   '*************************************** co 100 ms
   Mig = Not Mig
   Incr Co1s
   If Co1s = 10 Then
    Co1s = 0
    '*************************************** co 1s
    Pomiar_odczyt = Not Pomiar_odczyt
 
    Disable Interrupts
    1wreset
 
    If Pomiar_odczyt = 1 Then
    1wwrite &HCC
    1wwrite &H44
    Else
    If Err = 0 Then
 
     1wwrite &HCC
     1wwrite &HBE
     Lsb = 1wread():
     Msb = 1wread():
                       'dokladnosc 1 stopien
     If Msb = 0 Then Tempa = Lsb / 2
 
     Reset Wyswstart
 
    Else
     Tempa = 255                     'Er wyswietli wyswietlacz potem
    End If
    End If
 
    Enable Interrupts
    '***************************************
   End If
   '***************************************
  End If
  '***************************************
 End If
Return
 
'*******************************************************************************
'*******************************************************************************
Przelicz:
 If Wysw < 121 Then
  Wysw1 = Wysw Mod 10
  Wysw10 = Wysw / 10
  Wysw10 = Wysw10 Mod 10
  Wysw100 = Wysw / 100
 
  Wysw1 = Lookup(wysw1 , Tabela)
 
  If Wysw > 9 Then
   Wysw10 = Lookup(wysw10 , Tabela)
  Else
   Wysw10 = 255                       ' znika 0 na pierwszym miejscu
  End If
 
  If Wysw > 99 Then
   Wysw100 = Lookup(wysw100 , Tabela)
  Else
   Wysw100 = 255                      ' znika 0 na pierwszym miejscu
  End If
 Else
  Wysw1 = 175                        'r
  Wysw10 = 134
  Wysw100 = 255                       'E
 
 End If
 
 If Wyswstart = 1 Then
  Wysw1 = 148
  Wysw10 = 148
  Wysw100 = 231
  Wysw0 = 243
 Else
  Wysw0 = 70                         'znak stopnia c
 End If
 
Return
 
'*******************************************************************************
                  'funkcja wyswietlajaca
'*******************************************************************************
Wyswietl:
 
 Incr Mux
 If Mux = 4 Then Mux = 0
 
 Select Case Mux
  Case 0:
   Set P3.0
   If Tempa < 100 Then P1 = Wysw100 Else If Mig = 1 Then P1 = Wysw100 Else P1 = 255
   Reset P3.3
 
  Case 1:
   Set P3.3
   If Tempa < 100 Then P1 = Wysw10 Else If Mig = 1 Then P1 = Wysw10 Else P1 = 255
   Reset P3.2
 
  Case 2:
   Set P3.2
   If Tempa < 100 Then P1 = Wysw1 Else If Mig = 1 Then P1 = Wysw1 Else P1 = 255
   Reset P3.1
 
  Case 3:
   Set P3.1
   If Tempa < 100 Then P1 = Wysw0 Else If Mig = 1 Then P1 = Wysw0 Else P1 = 255
   Reset P3.0
 End Select
 
Return
'*******************************************************************************
'*******************************************************************************
              'Tabela do wyswietlania na wyswietlaczu
'*******************************************************************************
Tabela:
  Data 192 , 249 , 164 , 176 , 153 , 146 , 130 , 248 , 128 , 144
'znak:  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9
'*******************************************************************************
'*******************************************************************************

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Schemat Blokowy50.15 KB
Chłodzenie Schemat63.32 KB
Chłodzenie Płytka13.35 KB
Chłodzenie Płytka (odbicie lustrzane)13.42 KB
Chłodzenie Płytka (6 na stronie)68.07 KB
Chłodzenie Montowanie17.44 KB
Chłodzenie Opis Płytki6.43 KB
Chłodzenie Opis Płytki (odbicie lustrzane)6.51 KB
Nadruk na Obudowę27.91 KB
Nadruk na Obudowę (dzielony)41.9 KB
Kod Źródłowy6.12 KB
Program po Kompilacji (BIN)957 bajtów
Program po Kompilacji (HEX)2.65 KBPortret użytkownika kubus1203

Ciekawy projekt

Tak sobie myślę czy dałoby się rozbudować to urządzenie tak żeby był to wzmacniacz 5 kanałowy i zastosować końcówki 100W (5x100W). Projekt ciekawy (z resztą jak wszystkie inne) tylko mało czasu żeby to wszystko zrobić. :)

Portret użytkownika Bartłomiej Kobiałka

RE: Końcówki mocy

Witam!
W miejsce bloku końcówki mocy równie dobrze możesz wstawić np. TDA 7294 - przyznam że niezła końcóweczka i ekonomiczna ze względu na koszty budowy. A powera daje około 100W :)

Pozdrawiam

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz 5x100W

Już nawet powstały pierwsze plany takiego wzmacniacza z 5 kanałami, narazie na planach się skończyło. Trochę to wszystko okazuje się kosztowne niestety a priorytety raczej nie idą w stronę wzmacniacza narazie:)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Czupryna

Wzmacniacz 3*30W

Wzmacniacze w wykonaniu z reguły nie są tanie chyba ze robimy coś na TDA 20XX wtedy to groszowe sprawy natomiast już cena takiego TDA 7294 wynosi już w przybliżeniu 25 zł , bynajmniej u mnie w elektrycznym. Układ jest o tyle dobry że nie wymaga dużej ilości elementów ma także zabezpieczenie termiczne wbudowane w swojej wewnętrznej strukturze. Jeśli chodzi o parametry odsłuchowe gra ona dobrze no ale szału nie ma. Co do tego aby zrobić 5 takich końcówek po 100W można ,ale po co w domu nie wykorzystać ich pełnej mocy. Z resztą sam transformator musiałby mieć 750VA. 50% zapasu zawsze musi być , dalej co z samym filtrem a raczej filtrami średnia pojemność to 20000mikro na gałąź zasilania więc według mnie nie ma sensu budować czegoś czego i tak nie wykorzystamy w 100% . Lepiej zrobić coś co ma 50W w Sinusie Co do samego wzmacniacza przedstawionego powyżej nie mam zastrzeżeń ładnie wykonany przedni panel, mógłbyś pokazać środek xD a i jeszcze jedno zastanawia mnie skąd mialeś takie pokrętła na potencjometry.

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz 3x30W

Akurat seria układów TDA jest bardzo dobra do zastosowań domowych. Nie wiem czemu takie drogie są u ciebie układy 7294 ale ja zawsze kupuje na allego a tam to kwestia kilku złotych. Zgadzam sie że do domu to TDA2030 w zupełności wystarcza a jeśli bedzie 5x to już napewno będzie dość :)

Stosuje często TDA7294 bo ma naprawdę dobre parametry, nie musi grać na pełnej mocy. Ma za to tak jak pisałeś trochę więcej funkcji które się przydają :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Czupryna

Wzmacniacz 3*30W

Ja określę to tak dla mnie wzmacniacze oparte o tranzystory końcowe i scalaki nie graja zbyt dobrze, przez jakiś czas uznawałem ich wyższość ale gdy wykonałem pierwszego lampowca zmieniłem zdanie wzmacniacze tranzystorowe nie mają szans z lampami. Wykonałem sobie końcówkę na lampach EL 84 ma ona 2*15W a gra głośniej niż mój były TDA 7294 który jest już bardzo wyżyłowany . Podaje schemat i link dla kogoś kto chciałby wykonać sobie wzmacniacz lampowy http://www.audioton.republika.pl/wzmEL84.html .

Portret użytkownika suchypl

Wzmacniacz 3*30W

tylko trzeba liczyć się z tym, że nie każdy jest tak wysoko zaawansowany w budowaniu wzmacniaczy. Jednak do wykonania takigo wzmacniacza potrzeba troszeczke praktyki i oczywiści wiedzy.Mnie osobiście przerażają napięcia jakie występują w takim wzmacniaczu, nie chodzi oczywiście o mnie ale o młodszych domowników... POZDRAWIAM

PS. Fajna i przydatna stronka. Sporo projektów wykonałem według opisów autora stony.

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz 3x30W

Zgadzam się że wzmacniacz lampowy jest lepszy ale koszt jego elementów i trudność wykonania daje o sobie znać na każdym kroku. Poza tym to nie miejsce aby wypowiadać się na temat wzmacniacza lampowego. Pytania i uwagi nie związane z projektem proszę pisać na forum, tutaj tylko konkrety odnośnie wzmacniacza na TDA7294 ....

Ps. Nie macie jeszcze kont na stronie.... Można je załozyć na stronie głównej

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Czupryna

Wzmacniacz 3*30W

Mam takie pytanie czy filtr do suba kupiłeś czy zrobiłeś sam ??

Portret użytkownika kubus1203

Re: Wzmacniacz 3*30W

a czytałeś chociaż opis tego projektu? LUDZIE CZYTAJCIE DOKŁADNIE A PÓŹNIEJ ZADAWAJCIE PYTANIA!!!
na początku artykułu masz link do filtru do suba, który przekierowuje na stronę sklepu, więc zapewne kupił i poskładał, a nie sam zaprojektował...

Mirley robi fajne i ciekawe projekty, a wszyscy zajmują mu czas głupimi pytaniami zamiast przeczytać dokładnie wszystko co jest na ten temat napisane...

-

Jeśli szukałeś i nie znalazłeś to znaczy ze kłamiesz!

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz

Akurat do tego wzmacniacza zastosowałem filtr aktywny (kit AVT). Poprostu juz go miałem wcześniej długie lata :) Dokumentacja tego projektu jest kiepska bo powstał wcześniej niz strona internetowa :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika drowning_man

pytanie

Zastanawia mnie jedna rzecz, dlaczego sygnał na filtr jest podawany z przedwzmacniacza (czy tez wysokopoziomowy z końcówek mocy)? Ja bym sygnał rozdzielił na samym początku i podał go osobno na filtr dolnoprzepustowy i osobno na przedwzmacniacza...dlaczego tak bym zrobił? Taki przykład: załóżmy, ze mam dwie kolumny i subwoofer, jako, że kolumny nie dają sobie rady z niskimi częstotliwościami zmniejszam 'basy' na przedwzmacniaczu, wg Twojego projektu ten sygnał (ze zmniejszonymi 'basami') idzie na filtr i dopiero na suba, co wg mnie jest trochę nie logiczne, bo obcinając 'dół' przedwzmacniaczem, zeby kolumny 'dały radę' automatycznie obcinam 'dół' subwoofwerowi co nie jest raczej porządane...
No chyba, ze kolumny bardzo dobrze przenoszą niskie częstotliwości, ale w takim razie subwoofer nie byłby potrzebny:-).

Z takim właśnie podłączeniem spotkałem się już w wielu przypadkach, nie tylko u Ciebie:-).

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz

Może masz rację ale zależy to od uznania twórcy wzmacniacza..... ja tam wolę potencjometrem w przedwzmacniaczu obniżać cały bas jeśli jest on za duży, a nie tylko do głośników bocznych. Za to podłączenie filtru na wyjściu wzmacniacza mocy daje mi regulację głośności subwoofera zależną od głośników

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika drowning_man

odp

Regulację głośności rozwiązałbym inaczej, na samym początku dął 'główny' potencjometr głośności i od niego rozdzielił sygnał na dwa, ddo przedwzmacniacza i do filtra dolnoprzepustowego:-). A potencjometr głośności w przedwzmacniaczu bym zlikwidował:-). Mam zamiar tak zrobić w swoim wzmacniaczy 3xLM3886TF, są w nim Twoje przedwzmacniacze i chce z nich usunac potencjometry głośności i dać jeden główny zaraz na wejściu całego wzmacniacza:-). Ale faktycznie wszystko zależy od konstruktora, do 'normalnego' słuchania Twoja koncepcja wystarczy, do głośniejszego jeśli boczne głośniki nie wytrzymują to polecam moje rozwiązanie:-).

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz

Potencjometr do głosu nie powinien być na samym wejściu, a przynajmniej nie wydaje mi się to logiczne z punktu widzenia poziomu sygnału. Ograniczasz sygnał przedwzmacniaczowi który i tak pracuje na niskich sygnałach. Dodatkowo szumy z potencjometru są wzmacniane przez przedwzmacniacz itp. Prawdopodobnie efekt nie będzie znaczący ale ja tak nigdy nie zrobię w swojej konstrukcji

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika sentriozan

na jakie zasilanie działa ten

na jakie zasilanie działa ten sterownik ?? i co mam podłączyć do GP i ds ?? i układ ten można zastosować do czegokolwiek żeby pokazywało temperaturę radiatora ?? (blisko kości TDA)

Portret użytkownika mirley

Re; Sterownik

Zasilanie 5V..... czujnik ds18S20 do złącza Ds.... brakuje tam jeszcze rezystora 4.7k od nóżki sygnałowej czujnika do zasilania. Do złacza GP podłącza się wentylator... dokładnie do pinu P3.7. Ja bym osobiście zrobił układ analogowy do regulacji obrotów....

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika bigt

do takiej mocy i 3 kanałów

do takiej mocy i 3 kanałów lepszy byłby LM4781.
Mogę Ci podesłać sztukę jak chcesz.

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz

Projekt zrobiłem jakieś 4 lata temu, od tej pory gra dobrze i nic mu nie potrzeba... dzieki jednak za propozycję faktycznie całkiem fajny ten układ

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika bigt

da się spokojnie zrobić

da się spokojnie zrobić płytke 1 stronną z zaledwie dwiema zworami :)
Do tego możliwość łączenia równoległego - mniam :)
Z 2 ukladów mamy spokojnie 200w przy 4R.

Portret użytkownika leba8

witam, mógłbym się dowiedzieć

witam, mógłbym się dowiedzieć jaki wyszedł koszt za ten wzmacniacz chodzi mi o środek bez obudowy itp. pozdrawiam

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz

Gdzieś około 200-250zł

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc;]

Bezsensownie drogo... No

Bezsensownie drogo...
No chyba żeby robic sztuke dla sztuki,
jak do tego dodac koszty obudowy to za taką cene dostaniemy duuuuuzo
lepszy wzmacniacz stereo, albo nawet jakieś dosc jeszcze swieze,
ale uzywane ampli...

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz

..to kup sobie i po sprawie...

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Phredka

Pomysł fajny i niema tu

Pomysł fajny i niema tu miejsca dla krytyki oczywiscie mozna powiedziec ze za te pieniądze kupie sobie coś lepszego pod warunkiem ze przesiada sie z mini głośniczków komputerowych i niema zadnych wymagan , mozna sie bawic w crossover-y filtry subsoniczne kontrole fazy i inne bajery wsymie w 10zł można się zmieścić + potki ( stronka west host sie kłania ) , preamp tutaj jest spokes do kompa koncówka 3x30W to juz bardzo duzo mozna sie pobawić w dwa lm1786 fajne kostki po 3 zł wystarczy poszukać za promocjami , tutaj jedynie brakuje auto włącznika w chwili podania sygnału i limitera tak to jest super i działa fajnie

Portret użytkownika bigt

Mowa chyba o lm1876,a te ceny

Mowa chyba o lm1876,a te ceny to nie promocje, tylko sprzedawanie sampli, które oczywiście powinno się potępiać.
Dla mnie przede wszystkim liczy się obiektywizm, nie można go pomijać , bo to on jest motorem rozwoju,
dlatego jestem przeciwny zdaniu "tu nie ma miejsca dla krytyki", bo gdyby nikt inny Mirleya nie skrytykował, albo On sam nie podchodziłby krytycznie do swoich projektów to pewnie siedziałby i grał w heroesa 3...
Do wszelkiego procesu twórczego i jego wyniku trzeba podchodzić konstruktywnie.
Oczywiście nie mówię że nie opłacało MU się tego robić, bo się opłacało, choćby dla doświadczenia, ale imho teraz powinien pójśc krok dalej,
a jeśli nie On, to osoby pragnące iść Jego śladem.

Nawiasem mówiąc 30w dla suba to raczej malutko i nie można napędzić tym skutecznie raczej niczego większego niż 6,5 cala i tyle - tu właśnie nie ma miejsca na dyskusje.

A tytułem końca - "za te pieniądze kupie sobie coś lepszego pod warunkiem ze przesiada sie z mini głośniczków komputerowych i niema zadnych wymagan , " tu oczywiście jesteś w błędzie, bo tadek nie jest wybitnie brzmiącą kostką i większość wzmacniaczy na tranach go raczej zabija, a tak się składa że za podobne, a nawet mniejsze pieniądze można kupić sporo lepiej grającego sprzętu.
Choć tak jak mówiłem wcześniej - wg mnie to było tu celem.

Generalnie szacunek dla ludzi którzy COŚ robią , szczególnie jeśli bywa to przydatne :)
Pozdrawiam Wszystkich, a szczególnie Mirleya

Portret użytkownika Phredka

jesli ktos zrobił cos dla

jesli ktos zrobił cos dla siebie nie możesz go krytykować ze nie chciał więcej i to co zrobił mu wystarczy ,

możesz pokazać więcej rozbudować projekt i umieścić fajniejsza wersje dużo osób się ucieszy ;] i pokarzesz twoje konstruktywne podejście ;]

co do kostek po 3 zł to nie sample nie polecę ci Google za to polecę naukę angielskiego na pewno pomoże w wyszukiwaniu !! ps kostki lm3875 3886 po 5 zł dwa miechy temu kupowałem

30W dla sobą to mało mhy siedząc w pokoju 4m x 3m odkręcając gałkę na 5/10 przy wzmaku wystarczy bo dalej jest juz mała dyskoteka a co mama na to ?? wiesz w ogóle ile to 30W w pokoju ??

Dużo świetnych konstrukcji jest na tranzystorach i tadka bija na łep na szyje ale w tej konstrukcji jest tda bo ktos go chciał i go wsadził popatrz co napisałem na początku , i do kabelków sie przyczep

nie chodzi tu o pierdo lamento tylko o ten projekt i uważam ze jest fajny , a jakość fakt tda to po prostu scalak ale nikt go nie odkręca na maxa co najwyżej 7/10 wiec odsyłam do noty katalogowej ile przy 20 W wynoszą zniekształcenia [ okazuje sie ze małe ] a łatwość Budowy !!! w porównaniu do tranzystora jest tu dużym plusem ogólnie konstrukcja jest dużym ale rozsądnym kompromisem jedynie 30 W na satelitki to dużo za dużo jak na sprzęt do pokoju zwłaszcza jak zaopatrzymy sie w dobre głosniki tu lm1876 pasował by swienie i zostało by wiecej mocy dla suba

lub robisz mocniejsza końcówkę proste i używasz raz na jakiś czas i nie w pokoju bo słuchanie przykładowo wzmaka 100W na 15% mocy ;p ocen sam

Portret użytkownika bigt

Co do scalaków po

Co do scalaków po 5zł:
http://www.national.com/mpf/LM/LM3886.html#Order
Więc widzisz ile kosztuje LM3886 u producenta:
"$3.43 each at 1K+ pcs"
Jeśli nie rozumiesz to użyj google translator.
Sprawdź sobie w googlach ile stoi dolar.

Zdajesz sobie sprawę że gałka od volume to nie wskaźnik mocy ?
Jak dam odpowiednio wysoki sygnał na wejście dowolnego wzmacniacza to przesteruje go już przy 1/10 obrotu gałki ;]
Lepiej zdaj sobie z tego sprawę nim będzie za późno.

Jeśli nie miałeś do czynienia z czymś takim jak - kontrolowanie głośnika przez wzmacniacz to jak wyżej - zdaję sobie z tego sprawę nim...
I nie chodzi tu nawet o dumping factory i inne takie.

Na przykładzie konkretnych głośników, nie wiem czy miałeś z nimi do czynienia, opiszę Ci przydatność wzmacniaczy.
Do ARN116 (liczba oznacza średnicę w mm) takie 30w z takda byłoby nawet ok, w sam raz, szczególnie że xdam głośnika nie przeraża - ot po prostu 4 cale, prawie średniak, a jednak jakiś tam dół ma. Na tyle wystarczający że od bidy można słuchać jakoś tam bez wspomagania.

ARN130/ARN150 - to +- ten sam głośnik w innym koszu - jeśli chcesz dobrze kontrolować dół, żeby nie mulił i nie dudnił to niestety pewnym rozsądnym rozwiązaniem jest właśnie tda7294 czy tam ew lm3886 tyle że zasilany z trafa 2x24vac, wg mnie optymalnego - przy wyższym napięciu daje nieco więcej mocy, dużo bardzo się grzejąc, a mniejsze trafo jest ekonomicznie nieuzasadnione. Masz przy tym jakieś 60w przy 4R.

Do jakiegoś 18 cm, przykładowego AKX-a z oferty STXa taki wzmacniacz to już praktycznie absolutnie najniższa granica sensowności, a optymalny jest UNIAMP ze swoją około setką watów.

Oczywiście nie można zapomnieć tu o lampach, jednak do tych produkowane są specjalne kolumny na specjalnych głośnikach. Bardzo wysokosprawnych, w dodatku w obudowach tubowych - tu masz przykład z fostexami - http://sarris.info/main/files/images/horn-speakers-1.JPG
a do tego o równym przebiegu impedancji, ale to taka dygresja.

Nie martw się - kiedyś nadejdą czasy gdy buczenie przestanie Cię rajcować, a zechcesz słuchać naprawdę kontrolowanego dołu. Ta chwila może nastać dowolnie szybko - wybierz się do dowolnego salonu z home audio w swoim mieście i posłuchaj jakiegoś dobre zestawu 3 drożnego , solidnie napędzonego.
Ta chwila będzie znaczyć więcej niż 1000 słów.
Po prostu.

Nie martw się - każdy jakoś zaczynał.

Portret użytkownika Phredka

wie pan co kombinować możesz

wie pan co kombinować możesz ile chcesz widać jesteś mądrzejszy wiesz więcej i wiesz jaki mam poziom vol-a w preampie ;] jutro podłącze sobie do we kabel sieciowy moze otrzymam 1000W umca umca ;] bo po co komu olej w głowie - kombinować mozna .

fajnie ze tak poważnie podchodzisz do rozmowy tylko jak to się ma do rozmawiamy o prostym wzmaku

co do scalaków za piątala to popatrz dobrze u producenta sprzedaje je za 1,35$ minus ze maja krótsze nóżki ale tu juz trzeba znać język , inaczej nie pisał byś o samplach

lampy ;] kolega się rozpędził trochę umiaru bo skończymy na dyskusji o wpływie teorii względności na jakość przenoszonego sygnały w miedzianych ścieżkach na pcb a kablu głośnikowym

wszyscy wiedza ze są lepsze konstrukcje od tej ale oceniamy tą a nie smerfy z kosmosu których tu nie ma a usilnie ich szukasz i wciskasz mi te nie potrzebne informacje

Przepraszam ze szydziłem z Pana już nie mam siły dalej

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz

Nie ma tu miejsca na tego typu dyskusje.... forum i strona nie powstały po to aby "rozmawiac" ze sobą w taki sposób.... Dużo siły przykładam do tego aby próbować utrzymać tu jakiś poziom więc uszanujcie to.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika adam1ec

podmiana na mikrokontroler attiny2313

Na wstępie- jestem pełen uznania dla Pana;) Kawał fantastycznej roboty wykonanej, na pewno nie ograniczę się tylko do słów, ale coś na przysłowiowe piwko poleci;)

Zacząłem hobbystycznie wykonywać Pana projekty, no i niestety napotkałem na problem..
Przerabiając program pod attiny2313 zatrzymałem się na tym, że wyświetlacz nie chce nic wskazać i podejrzewam, że jest to problem błędnie przerobionego kodu w bascomie..

'****************************
      'Konfiguracja
'****************************
'$large
$crystal = 12000000                     '12MHz
$regfile = "attiny2313.DAT"
 
'Config Lcdpin = Pin , Db4 = PORTB.1 , Db5 = PORTB.2 , Db6 = PORTB.3 , Db7 = PORTB.4 , E = PORTB.5 , Rs = PORTB.6
'Config Lcd = 16 * 2
'Cls
 
'Config Scl = PORTD.4
'Config Sda = PORTD.5
 
Config 1wire = PortD.4
 
Config Timer0 = Timer , Gate = Internal , Mode = 2
On Timer0 Przerwanie0
Load Timer0 , 250
Enable Timer0
Start Timer0
 
Enable Interrupts
'****************************
Portb = 255
Portd = 255
 
Reset Portd.6
'*******************************************************************************
                 'Zmienne
'*******************************************************************************
Dim Lsb As Byte
Dim Msb As Byte
Dim Co4ms As Byte , Co100ms As Byte , Co1s As Byte
Dim Wysw As Byte , Wysw1 As Byte , Wysw10 As Byte , Wysw100 As Byte , Wysw0 As Byte
Dim Tempa As Byte
Dim Mux As Byte
 
Dim Zezw_wysw As Bit
Dim Zezw_went As Bit
Dim Pomiar_odczyt As Bit
Dim Mig As Bit
Dim Wyswstart As Bit
 
Dim Went As Byte
Dim Wenttemp As Byte
 
'*******************************************************************************
                 'wartosci
'*******************************************************************************
Reset Pomiar_odczyt
Set Wyswstart
'*******************************************************************************
                 'Petla glowna
'*******************************************************************************
Do
 
If Zezw_wysw = 1 Then                    'wyswietlanie
 Reset Zezw_wysw
 '*****************************************   'co 4ms
 
 Wysw = Tempa
 Wenttemp = Tempa - 10
 Gosub Przelicz
 Gosub Wyswietl
 
 '*****************************************
End If
 
If Zezw_went = 1 Then                    'wentylator
 Reset Zezw_went
 '*****************************************   'co 250us
 
 Incr Went
 If Went > 100 Then Went = 0
 
 If Went < Wenttemp Then Set Portd.6 Else Reset Portd.6
 
 '*****************************************
End If
 
Loop
End
'*******************************************************************************
                 'Przerwanie Timera
'*******************************************************************************
Przerwanie0:
 Set Zezw_went                       'co 250us
 Incr Co4ms
 If Co4ms = 16 Then
  Co4ms = 0
  '*************************************** co 4ms
  Set Zezw_wysw
  Incr Co100ms
  If Co100ms = 25 Then
   Co100ms = 0
   '*************************************** co 100 ms
   Mig = Not Mig
   Incr Co1s
   If Co1s = 10 Then
    Co1s = 0
    '*************************************** co 1s
    Pomiar_odczyt = Not Pomiar_odczyt
 
    Disable Interrupts
    1wreset
 
    If Pomiar_odczyt = 1 Then
    1wwrite &HCC
    1wwrite &H44
    Else
    If Err = 0 Then
 
     1wwrite &HCC
     1wwrite &HBE
     Lsb = 1wread():
     Msb = 1wread():
                       'dokladnosc 1 stopien
     If Msb = 0 Then Tempa = Lsb / 2
 
     Reset Wyswstart
 
    Else
     Tempa = 255                    'Er wyswietli wyswietlacz potem
    End If
    End If
 
    Enable Interrupts
    '***************************************
   End If
   '***************************************
  End If
  '***************************************
 End If
Return
 
'*******************************************************************************
'*******************************************************************************
Przelicz:
 If Wysw < 121 Then
  Wysw1 = Wysw Mod 10
  Wysw10 = Wysw / 10
  Wysw10 = Wysw10 Mod 10
  Wysw100 = Wysw / 100
 
  Wysw1 = Lookup(wysw1 , Tabela)
 
  If Wysw > 9 Then
   Wysw10 = Lookup(wysw10 , Tabela)
  Else
   Wysw10 = 255                      ' znika 0 na pierwszym miejscu
  End If
 
  If Wysw > 99 Then
   Wysw100 = Lookup(wysw100 , Tabela)
  Else
   Wysw100 = 255                     ' znika 0 na pierwszym miejscu
  End If
 Else
  Wysw1 = 175                       'r
  Wysw10 = 134
  Wysw100 = 255                      'E
 
 End If
 
 If Wyswstart = 1 Then
  Wysw1 = 148
  Wysw10 = 148
  Wysw100 = 231
  Wysw0 = 243
 Else
  Wysw0 = 70                        'znak stopnia c
 End If
 
Return
 
'*******************************************************************************
                  'funkcja wyswietlajaca
'*******************************************************************************
Wyswietl:
 
 Incr Mux
 If Mux = 4 Then Mux = 0
 
 Select Case Mux
  Case 0:
   Set Portd.0
   If Tempa < 100 Then Portb = Wysw100 Else If Mig = 1 Then Portb = Wysw100 Else Portb = 255
   Reset Portd.3
 
  Case 1:
   Set Portd.3
   If Tempa < 100 Then Portb = Wysw10 Else If Mig = 1 Then Portb = Wysw10 Else Portb = 255
   Reset Portd.2
 
  Case 2:
   Set Portd.2
   If Tempa < 100 Then Portb = Wysw1 Else If Mig = 1 Then Portb = Wysw1 Else Portb = 255
   Reset Portd.1
 
  Case 3:
   Set Portd.1
   If Tempa < 100 Then Portb = Wysw0 Else If Mig = 1 Then Portb = Wysw0 Else Portb = 255
   Reset Portd.0
 End Select
 
Return
'*******************************************************************************
'*******************************************************************************
              'Tabela do wyswietlania na wyswietlaczu
'*******************************************************************************
Tabela:
  Data 192 , 249 , 164 , 176 , 153 , 146 , 130 , 248 , 128 , 144
'znak:  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9
'*******************************************************************************
'*******************************************************************************

W ustawieniach w zakładce "chip" jest wybrany attiny2313, dalej w "output" wybrałem dodatkowo optimize code, następnie w "communication" dla Baudrate jest 115200, Frequency wpisane 12000000, kolejna zakładka "I2C, SPI, 1WIRE" w SCL jest PORTA.0, SDA jest PORTA.1, 1Wire jest PORTA.2, CLOCK jest PORTB.7, MOSI jest PORTB.5, MISO jest PORTB.6, SS jest PORTB.5. W zakładce "LCD" dla LCD type wybrałem 16*2, dalej 4bit, pin, dla Enable wybrałem PORTB.5, RD jest PORTB.6, DB7 jest PORTB.4, DB6 jest PORTB.3, DB5 jest PORTB.2, DB4 jest PORTB.1 .

Czyli wszystko jest wybrane tak jak teoretycznie powinno być wybrane, a dalej wyświetlacz nic nie wskazuje, a nawet przy nagrzaniu wentylator nie kręci..
Także cały czas mi się wydaje, że to wina jednak programowania mikroprocesora.
Porty po podmieniałem na podstawie datasheet'ów na zasadzie "nazwa za nazwę".

Pozdrawiam i przepraszam za problem.

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz sterownik

Po pierwsze to w konfiguracji bascoma nic się nie ustawia bo to by był horror za każdym razem to przestawiać. Wszystko ma być w kodzie wpisane. Zobacz teraz:

'****************************
      'Konfiguracja
'****************************
$crystal = 12000000                     '12MHz
$regfile = "attiny2313.DAT"
 
Config Portb = &B11111111 : Portb = &B11111111
Config Portd = &B11111111 : Portd = &B11111111
 
Config 1wire = Pind.5
 
Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
Enable Timer0 : On Timer0 Przerwanie0
'****************************
 
'*******************************************************************************
                 'Zmienne
'*******************************************************************************
Dim Lsb As Byte
Dim Msb As Byte
Dim Co4ms As Byte , Co100ms As Byte , Co1s As Byte
Dim Wysw As Byte , Wysw1 As Byte , Wysw10 As Byte , Wysw100 As Byte , Wysw0 As Byte
Dim Tempa As Byte
Dim Mux As Byte
 
Dim Zezw_wysw As Bit
Dim Zezw_went As Bit
Dim Pomiar_odczyt As Bit
Dim Mig As Bit
Dim Wyswstart As Bit
 
Dim Went As Byte
Dim Wenttemp As Byte
 
'*******************************************************************************
                 'wartosci
'*******************************************************************************
Reset Pomiar_odczyt
Set Wyswstart
'*******************************************************************************
                 'Petla glowna
'*******************************************************************************
Do
 
If Zezw_wysw = 1 Then                    'wyswietlanie
 Reset Zezw_wysw
 '*****************************************   'co 4ms
 
 Wysw = Tempa
 Wenttemp = Tempa - 10
 Gosub Przelicz
 Gosub Wyswietl
 
 '*****************************************
End If
 
If Zezw_went = 1 Then                    'wentylator
 Reset Zezw_went
 '*****************************************   'co 250us
 
 Incr Went
 If Went > 100 Then Went = 0
 
 If Went < Wenttemp Then Set Portd.6 Else Reset Portd.6
 
 '*****************************************
End If
 
Loop
End
'*******************************************************************************
                 'Przerwanie Timera
'*******************************************************************************
Przerwanie0:
 Timer0 = 6
 Set Zezw_went                       'co 250us
 Incr Co4ms
 If Co4ms = 3 Then
  Co4ms = 0
  '*************************************** co 4ms
  Set Zezw_wysw
  Incr Co100ms
  If Co100ms = 25 Then
   Co100ms = 0
   '*************************************** co 100 ms
   Mig = Not Mig
   Incr Co1s
   If Co1s = 10 Then
    Co1s = 0
    '*************************************** co 1s
    Pomiar_odczyt = Not Pomiar_odczyt
 
    Disable Interrupts
    1wreset
 
    If Pomiar_odczyt = 1 Then
    1wwrite &HCC
    1wwrite &H44
    Else
    If Err = 0 Then
 
     1wwrite &HCC
     1wwrite &HBE
     Lsb = 1wread():
     Msb = 1wread():
                       'dokladnosc 1 stopien
     If Msb = 0 Then Tempa = Lsb / 2
 
     Reset Wyswstart
 
    Else
     Tempa = 255                    'Er wyswietli wyswietlacz potem
    End If
    End If
 
    Enable Interrupts
    '***************************************
   End If
   '***************************************
  End If
  '***************************************
 End If
Return
 
'*******************************************************************************
'*******************************************************************************
Przelicz:
 If Wysw < 121 Then
  Wysw1 = Wysw Mod 10
  Wysw10 = Wysw / 10
  Wysw10 = Wysw10 Mod 10
  Wysw100 = Wysw / 100
 
  Wysw1 = Lookup(wysw1 , Tabela)
 
  If Wysw > 9 Then
   Wysw10 = Lookup(wysw10 , Tabela)
  Else
   Wysw10 = 255                      ' znika 0 na pierwszym miejscu
  End If
 
  If Wysw > 99 Then
   Wysw100 = Lookup(wysw100 , Tabela)
  Else
   Wysw100 = 255                     ' znika 0 na pierwszym miejscu
  End If
 Else
  Wysw1 = 175                       'r
  Wysw10 = 134
  Wysw100 = 255                      'E
 
 End If
 
 If Wyswstart = 1 Then
  Wysw1 = 148
  Wysw10 = 148
  Wysw100 = 231
  Wysw0 = 243
 Else
  Wysw0 = 70                        'znak stopnia c
 End If
 
Return
 
'*******************************************************************************
                  'funkcja wyswietlajaca
'*******************************************************************************
Wyswietl:
 
 Incr Mux
 If Mux = 4 Then Mux = 0
 
 Select Case Mux
  Case 0:
   Set Portd.0
   If Tempa < 100 Then Portb = Wysw100 Else If Mig = 1 Then Portb = Wysw100 Else Portb = 255
   Reset Portd.3
 
  Case 1:
   Set Portd.3
   If Tempa < 100 Then Portb = Wysw10 Else If Mig = 1 Then Portb = Wysw10 Else Portb = 255
   Reset Portd.2
 
  Case 2:
   Set Portd.2
   If Tempa < 100 Then Portb = Wysw1 Else If Mig = 1 Then Portb = Wysw1 Else Portb = 255
   Reset Portd.1
 
  Case 3:
   Set Portd.1
   If Tempa < 100 Then Portb = Wysw0 Else If Mig = 1 Then Portb = Wysw0 Else Portb = 255
   Reset Portd.0
 End Select
 
Return
'*******************************************************************************
'*******************************************************************************
              'Tabela do wyswietlania na wyswietlaczu
'*******************************************************************************
Tabela:
  Data 192 , 249 , 164 , 176 , 153 , 146 , 130 , 248 , 128 , 144
'znak:  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9
'*******************************************************************************
'*******************************************************************************

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika vir84

Pytanko

Czy można zastosować Attiny2313, tak jak w przypadku termometru uniwersalnego, jeśli tak to jakie są ustawienia Fuse??
Jaki jest model wyświetlacza zastosowanego tutaj??

Portret użytkownika mirley

Tiny

Niestety nie mam kodu dla tiny2313, wyświetlacz to http://www.artronic.com.pl/o_produkcie.php?id=654?

Polecam do chłodzenia zastosowac analogowy regulator obrotów - działa lepiej i do wzmacniaczy analogowych wydaje sie bardziej właściwy... jeśli potrzebny jest termometr to minitermometr uniwersalny będzie dobrym wyborem

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika vir84

nie chciałem go wykorzystywać

nie chciałem go wykorzystywać do wzmacniacza :) a do zasilacza warsztatowego żeby pokazywał tylko temperaturę ;), chyba mam taki wyświetlacz w "przydasiach" stąd moje pytanie o model :), ale jeśli nie ma kodu na Attiny to chyba zrobię termometr uniwersalny jeśli znajdę taki wyświetlacz :/