Wzmacniacz Stereo z Subwooferem


9.8
Ocena: None Średnia: 9.8 (5 głosujących)

Prezentowany tutaj wzmacniacz pracuje w standardzie 2+1 (stereo + subwoofer). Oparty jest o popularne układy scalone z serii TDA20X0. W projekcie modelowym pracuje TDA2050 co daje moc wyjściową około 30W na kanał przy impedancji obciążenia równej 4R i zasilaniu +/-22V. Układ nadaje się do współpracy z dowolnym źródłem sygnału, takim jak odtwarzacz mp3 bądź komputer, gdyż został wyposażony w stereofoniczny przedwzmacniacz z regulacją barwy dźwięku. Sygnał trafiający na subwoofer jest dodatkowo kształtowany za pomocą dolnoprzepustowego filtru aktywnego drugiego rzędu. Składowe sygnału powyżej 200Hz są obcinane po czym sygnał trafia na wzmacniacz mocy. Układ może być zasilany napięciem symetrycznym nie większym niż +/-25V (górna granica zasilania zależy od tego czy jako wzmacniacz mocy będzie pracował TDA2030, TDA2040 czy TDA2050).

Projekt został opublikowany w Elektronice dla Wszystkich 12/2011 i jest dostępny w postaci kitu AVT2995

Działanie:


Schemat ideowy układu znajduje się na rysunku poniżej:

Sygnał wejściowy podawany jest na złącze InP (kanał prawy, w kanale lewym jest to złącze InL) trafia prosto na filtr górnoprzepustowy CR złożony z C1 (1uF) oraz R1 (100k). Wartości tych elementów zapewniają częstotliwość graniczną tego filtru na poziomie rzędu 1,5Hz co skutecznie wycina składową stałą i najniższe częstotliwości. Dalej sygnał trafia na wzmacniacz nieodwracający U3A (NE5532) a elementy R6 (10k) i R11 (4,7k) zapewniają wzmocnienie sygnału na poziomie rzędu 1,5 (1+4,7k/10k). Kondensator C6 zapobiega wzbudzeniom, natomiast C2 (1uF) separuje wstępny wzmacniacz U3A od układu regulacji tonów zbudowanego na wzmacniaczu U4A (NE5532). Regulacja tonów zbudowana jest w sposób klasyczny, elementy modyfikujące charakterystykę znajdują się w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego wzmacniacza U4A. Gdy suwaki obu potencjometrów znajdują się w położeniu centralnym to impedancja X1 między wejściem sygnału a wejściem odwracającym wzmacniacza U4A jest równa impedancji X2 między wyjściem wzmacniacza U4A a jego wejściem odwracającym. W efekcie wzmocnienie A wyrażone:

$$\large A = - \frac{X2}{X1}$$

jest równe -1 dla całego zakresu częstotliwości pracy układu. Posiada on zatem płaską charakterystykę przenoszenia (nie powoduje osłabienia ani wzmocnienia żadnej częstotliwości sygnału). Na impedancję X1 składają się kondensatory C17 (4,7nF), C20 (33nF) oraz rezystor R7 (10k), "połowa" potencjometrów P1A (100k), P2A (100k) i elementów R8 (10k) i R13 (3,3k). Impedancję X2 stanowią kondensatory C18 (4,7nF), C21 (33nF), rezystor R9 (10k), "połowa" potencjometrów P1A, P2A i elementów R8 i R13. Pomocą w zrozumieniu może okazać się rysunek poniżej:Gdy którykolwiek z suwaków potencjometrów P1A lub P2A zostanie przestawiony ze swojego położenia środkowego spowoduje to zmianę wartości X1 oraz X2, a tym samym wartość wzmocnienia A staje się różna od -1 i zaczyna zależeć od częstotliwości. Należy zwrócić w tym miejscu uwagę, iż wartości X1 oraz X2 zawsze zależą od częstotliwości, więc wzmocnienie A jest stałe tylko w przypadku X1=X2 o którym była mowa wcześniej.

Potencjometr P1A odpowiedzialny jest za regulację tonów niskich. Dla dużych częstotliwości sygnału kondensatory C20 i C21 stanowią zwarcie (3 końcówki potencjometru zwierane są do siebie przez zależną od częstotliwości impedancję), więc regulacja potencjometrem nie daje żadnego efektu dla tych częstotliwości. Potencjometr P2A pozwala na regulację wysokich tonów, a dzięki kondensatorom C17 i C18 nie ma on wpływu na regulację basu. Dla niskich częstotliwości kondensatory C17 i C18 stanowią rozwarcie przez co potencjometr zostaje odłączony od układu i jego wpływ na regulację staje się nieistotny.

Sygnał z wyjścia regulatora tonów trafia za pomocą R12 (4,7k) na potencjometr do regulacji głośności P3A (100k) i dalej na kolejny stopień wzmacniający na układzie U5A (NE5532). Elementy R14 (15k) i R15 (33k) konfigurują U5A do pracy w roli wzmacniacza odwracającego o wzmocnieniu około -2 (-33k/15k). Z wyjścia U5A sygnał poprzez filtr R17 (100R), C3 (1uF) i R4 (100k) trafia na wejście wzmacniacza mocy.

Drugi kanał przedwzmacniacza stereofonicznego (lewy) działa analogicznie, elementy bierne w nim występujące oznaczone zostały dodatkowo literą "a", a potencjometry i wzmacniacze operacyjne posiadają oznaczenie "B".

Dodatkowym podukładem w przedwzmacniaczu jest sumator i aktywny filtr dolnoprzepustowy zbudowany przy pomocy wzmacniacza operacyjnego U6 (NE5532). Wykształtowany w tej części obwodu sygnał wykorzystywany jest po odpowiednim wzmocnieniu do napędzania subwoofera. Sygnał z obu wyjść przedwzmacniacza trafia za pośrednictwem C22-C23 (220nF) i R2-R3 (100k) na wejście odwracające U6A. Potencjometr P4 (220k) umożliwia regulację wzmocnienia w odniesieniu do głównego poziomu głośności sterowanej za pomocą P3. P4, R2 i R3 wraz z układem U6A tworzą razem wzmacniacz sumujący o wzmocnieniu regulowanym w zakresie 0-2,2. Drugi wzmacniacz operacyjny (U6B) umożliwił zbudowanie filtru aktywnego dolnoprzepustowego w konfiguracji Sallen-Key'a. Wartości elementów są tak dobrane, że układ pracuje jako filtr Butterworth'a drugiego rzędu o częstotliwości granicznej w okolicach 200Hz. Sygnał z wyjścia filtru poprzez obwód C24 (220nF), R5 (100k) trafia na wejście wzmacniacza mocy.

Cały wzmacniacz zasilany jest napięciem symetrycznym o wartości w granicach 17-25V. Napięcie zasilania dla wzmacniaczy operacyjnych uzyskiwane jest za pomocą stabilizatorów U1 (78L15/L12) i U2 (79L15/L12) i filtrowane za pomocą pojemności C4-C5 (100uF) i C7-C8 (47uF). Dodatkowo zasilanie każdego z czterech wzmacniaczy operacyjnych wygładzane jest za pomocą kondensatorów C9-C16 (100nF). Po dwa kondensatory leżące blisko każdego ze wzmacniaczy.

Wzmacniacz mocy zbudowany jest w oparciu o układ U7 (TDA2050). Jest to bardzo popularny monolityczny wzmacniacz audio pracujący w klasie AB. Przy całkowitych zniekształceniach harmonicznych na poziomie 0,5% pozwala on osiągnąć moc rzędu 30W na obciążeniu 4R. Kondensator C8 (1uF) odcina składową stałą sygnału i jednocześnie stanowi filtr górnoprzepustowy na wejściu. R20 (22k) ustala rezystancję wejściową wzmacniacza mocy. W sprzężeniu zwrotnym pracują rezystory R21 (680R) i R22 (22k) zmiana ich stosunku powoduje zmianę wzmocnienia, przy czym zmniejszenie R22 lub zwiększenie R21 powoduje redukcję wzmocnienia. W karcie katalogowej układu TDA2050 producent zastrzega iż wzmocnienie powinno być zawsze większe niż 24dB. Kondensator C29 (22uF) odcina składową stałą na wejściu odwracającym wzmacniacza. Rezystor R19 (2,2R) oraz kondensator C32 (470nF) zapobiega wzbudzaniu się wzmacniacza. Zasilanie końcówki mocy filtrują kondensatory C26-C27 (2200uF) i C30-C31 (100nF). Pozostałe dwa kanały działają analogicznie a elementy w nich użyte zostały oznaczone dodatkowo literą "b" oraz "c".

Budowa:


Układ z powodzeniem można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Pomocą w konstrukcji wzmacniacza będzie rysunek montażowy dostępny tutaj. W pierwszej kolejności dobrze jest wlutować wszystkie zworki. Zwracając uwagę na fakt iż zworki zasilania końcówek mocy powinny być wykonane grubszym drutem. W dalszej kolejności można przystąpić do lutowania rezystorów. Wszystkie są typowe o mocy 0.25W i montowane w pozycji leżącej. Dalej mocujemy na płytce podstawki pod wzmacniacze operacyjne i lutujemy kondensatory stałe. Na samym końcu umieszczamy na płytce stabilizatory napięcia, kondensatory elektrolityczne i potencjometry. Przy zakupie potencjometrów należy zwrócić uwagę na długość ich ośki, gdyż wlutowane w płytkę muszą wystawać poza nią na długość umożliwiającą poprawne zamontowanie w obudowie. Przy montażu potencjometrów należy zwrócić uwagę aby były one w jednej linii ze względów estetycznych. Metalowe obudowy potencjometrów należy podłączyć do masy za pomocą odcinków przewodów. Powoduje to ekranowanie potencjometrów a tym samym zmniejszy zakłócenia i przydźwięk sieciowy przy dotykaniu pokrętła potencjometru.

Co do końcówek mocy montaż należy rozpocząć od elementów najmniejszych, rezystorów i kondensatorów stałych. Na samym końcu trzeba wlutować układy scalone U7 i kondensatory elektrolityczne filtrujące zasilanie. Wszystkie TDA250 mogą być przykręcone do wspólnego radiatora, jednak będzie na nim potencjał ujemnej szyny zasilania. Aby tego uniknąć koniecznym będzie zastosowanie podkładek izolacyjnych. W przeciwnym wypadku należy uważać aby nie zewrzeć radiatora do ewentualnej metalowej obudowy wzmacniacza. W miejsce złącz głośnikowych należy wlutować przewody bezpośrednio w płytkę. Można to zrobić od strony druku lub elementów w zależności od tego gdzie będą leżeć złącza głośnikowe i jak będzie łatwiej ominąć przewodami radiator. W roli złącza zasilającego także najlepiej sprawdzą się przewody wlutowane w płytkę.

Układ wzmacniacza najlepiej zasilać z zasilacza symetrycznego niestabilizowanego złożonego z transformatora o mocy około 120W i napięciu 2x16V, mostka prostowniczego i dwóch kondensatorów filtrujących, zgodnie z rysunkiem poniżej:

W pierwszej fazie uruchomienia dobrze jest nie wkładać w podstawki wzmacniaczy operacyjnych i po włączeniu zasilania sprawdzić czy na każdej z podstawek występują poprawne napięcia zasilania. Potem przystępujemy do uruchomienia całości. Potencjometr głośności powinien być skręcony na minimum (maksymalnie w lewo) a na wejście należy podać sygnał z odtwarzacza mp3, radia, komputera itp. Wzmacniacz dobrze pracuje zarówno z głośnikami (kolumnami głośnikowymi) o impedancji 4R jak i 8R.

W roli końcówek mocy w projekcie modelowym pracują układy TDA2050. Porównując jednak karty katalogowe układów TDA2030, TDA2040 i TDA2050 można dostrzec, iż schematy aplikacyjne wszystkich tych kostek są prawie takie same. W projekcie można więc użyć dowolnego z tych układów w zależności od potrzeb, zapewniając sobie moc wyjściową odpowiednio 14W, 20W lub 30W na kanał. W przypadku zamiany na TDA2030 (14W) należy wlutować R19a o wartości 1R i kondensator C32a o pojemności 220nF, pozostałe elementy bez zmian. Gdy chcemy zastosować TDA2040 (20W) to R19a powinien mieć wartość 4.7R, a kondensator C32a pojemność równą 100nF. W pozostałych dwóch kanałach należy dokonać takiej samej zmiany elementów. Nie zawsze wszystkie końcówki mocy muszą być jednakowe. Można zamontować słabsze układy w roli wzmacniacza stereo, a silniejszy wzmacniacz do subwoofera. Pozwoli to podbić jeszcze bardziej najniższe częstotliwości. Należy jeszcze zwrócić uwagę na istotny fakt odnośnie zasilania końcówek mocy. Wymiana układu TDA na inny pociąga za sobą ograniczenie w wysokości napięcia zasilania. Dla TDA2030 maksymalne napięcie pracy to +/-18V a dla TDA2040 będzie to +/-20V.

Stabilizatory napięcia U1 i U2 dostarczają symetrycznego napięcia zasilania na poziomie +/-15V. Można z powodzeniem zastosować tutaj stabilizatory na napięcie 12V lub nawet 9V. Nie spowoduje to zmian w działaniu przedwzmacniacza. Taki zabieg będzie konieczny w przypadku gdy chcemy zasilać wzmacniacz niższym napięciem niż około +/-18V. Stabilizatory 7815 i 7915 mogą nie chcieć pracować dobrze z małym spadkiem napięcia.

Częstotliwość graniczną filtru do subwoofera można dostosować do swoich potrzeb korzystając z dostępnego w sieci oprogramowania i zmieniając wartości elementów w odpowiedni sposób. Można też wykorzystać ogólnie znane wzory na wartości rezystancji przy założonych wartościach pojemności dla filtru o charakterystyce Butterworth'a i konfiguracji Sallen-Key'a.

Wykaz Elementów:

2x Listwa Goldpin 1x2 (InL)
2x 1k
3x 2,2R
2x 3,3k
4x 4,7k
8x 10k
2x 15k
6x 22k
2x 33k
1x 68k
2x 100R
7x 100k
1x 150k
3x 680R
3x Potencjometr Obrotowy 100k
1x Potencjometr Obrotowy 220k
6x 1uF MKT
5x 4,7nF MKT
2x 10pF
1x 22nF MKT
4x 33nF MKT
14x 100nF
3x 220nF MKT
3x 470nF MKT
3x 1uF Elektrolit
3x 22uF Elektrolit
2x 47uF Elektrolit
2x 100uF Elektrolit
6x 2200uF Elektrolit
1x Stabilizator 78L15
1x Stabilizator 79L15
3x Wzmacniacz TDA2050
4x Wzmacniacz Operacyjny NE5532

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Schemat35.61 KB
Płytka46.3 KB
Płytka (odbicie lustrzane)46.45 KB
Płytka (2 na stronie)89.63 KB
Montowanie (strona elementów)52.84 KB
Opis (strona elementów)46.9 KB
Soldermaska33.29 KBPortret użytkownika Kerm

Spuer

Super projekt ja będę miał więcej kasy to go wykonam. Gratuluje publikacji :)

Portret użytkownika rafall11

Fajny układ, idealny do

Fajny układ, idealny do komputera. Według mnie najlepiej z serii TDA20X0 sprawuje się układ TDA2030 jednak ma on niewielką moc. W roli końcówki mocy dałbym TDA2052 wraz z opcją MUTE/ST-BY. Ale tak też jest dobrze. Gratuluję udanej konstrukcji oraz publikacji.

Portret użytkownika tomi

gość

proszę.udostempnić.albo.zaprojektować.wz.ul1481.w.wersi.stero

Portret użytkownika dawca

złożyłem wzmacniacz gra

złożyłem wzmacniacz gra dobrze pod kompem i telefonem ale jak podłącze pod telewizor to buczy trochę jak jest cicho. Co mam zrobić by to buczenie znikło ??

Portret użytkownika Paweł

Buczenie.

Też się dołączam do pytania mam akurat inny wzmak ale też buczy jak jest cicho.

Portret użytkownika Paweł

Buczenie

Dołączam się do prośby.

Portret użytkownika matrix

Re: Buczenie

Panowie, powodów może być wiele. Od zbyt słabej filtracji zasilania aż po niewłaściwe umiejscowienie elementów w obudowie (trafo, płytka, przewody). Brak ekranowania które się dawniej stosowało. To jest analogówka a tu wszystko jest możliwe.

Portret użytkownika dawca

tylko ze mi buczy tylko jak

tylko ze mi buczy tylko jak mam pod telewizorem podłączone pod komputer i jest ok do zasilania używam trafa z wzmacniacz 2x17V jest on cały ekranowany i jeszcze w obudowie go oddzieliłem od płytki blaszką miedzianą do filtrowania mam 4 kontestatory 4700uF

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz

A kabel wejściowy? uzywasz zawsze tego samego? może jest kiepskiej jakości

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika dawca

tego samego próbowałem już na

tego samego próbowałem już na innym patrzyłem wszystko łączy i wg a nadal buczy

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz

Używasz wyjścia słuchawkowego w telewizorze? Jaki jest poziom sygnału wejściowego?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika dawca

tak wyjścia słuchawkowego.

tak wyjścia słuchawkowego. jak to sprawdzić, zmierzyć ??

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz

Ustaw jakiś poziom głośności na wzmacniaczu i podłącz raz do komputera a raz do telewizora. Jak w przy telewizorze będzie grało ciszej to znaczy że ma niższy poziom głosu. Spróbuj dać większy poziom głosu na telewizorze a na wzmacniaczu zmniejsz

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika brombal

dawca co oznacza

dawca co oznacza

Quote:
wzmacniacz gra zaje* pod kompem i telefonem
?
Czy naprawdę w języku polskim brak jest słów określających twoje zadowolenie z dźwięków jakie wydobywają się z tego wzmacniacza.
Mirek filtruj takie wypowiedzi bo strona ma dobry poziom .

Portret użytkownika kisiell

Układ bardzo fajny, tylko z

Układ bardzo fajny, tylko z tego co mi się wydaje nie opisałeś R16, R18 i R10.

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz

R16 i R18 nie ma co opisywać bo wchodzą one w skład aktywnego filtru dolnoprzepustowego. To typowy schemat w konfiguracji Sallen-Key'a a wartości elementów można policzyć z dość skomplikowanych wzorów lub jakimś programem do filtrów, np Filterlab itp.

R10 to rezystor szeregowy, można by go potraktować jako element obwodu RC, który tworzy razem z antywzbudzeniowym C6, nie pełni on jednak żadnej ambitnej funkcji

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika mariusz

pytanko

Można zastosować 2x tda2030 dla satelit i 2050 dla suba?

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz

Można tylko pamiętaj że TDA2030 ma niższe zasilanie i nie możesz go przekroczyć

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Mati

C6

Witam mam pytanie dotyczące kondensatora C6.Jakie będą skutki gdy zamiast 10pF zamontuje 22pF?
Jeśli nie moge go zamontowac to czy istnieje możliwość połączenia dwóch 22pF szeregowo?Pozdrawiam

Portret użytkownika mirley

Re: C6

Pewnie nic się za bardzo nie zmieni ale daj szeregowo po dwa kondensatory 22pF żeby nie było problemów

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Mati

ojoj

po zmontowaniu wzmacniacza kanal s dziala lecz gdy montowałem kanał prawy rezystor r19 po podłączeniu zasilania palil sie w sub i na kanalach dalem 1,5R.Czy ta koncowka mocy jest juz do wymiany? Co sie moglo stac wymienilem juz go 2 raz i ciagle sie pali.Ps Moge zastąpić rezystory R2 i R3 rezystorami np 80k poniewaz chcialbym aby sub był troszke glosiej ustawiony

Portret użytkownika andrzej

jest przydźwięk

Zmontowałem układzik, gra dobrze, ale jest bardzo mocny przydźwięk sieciowy. Sprawdziłem stabilizatory i napięcia mam prawidłowe. Przydźwięk jest nawet bez przyłaczęnia jakiegokolwiek urządzenia. Kable zasilające powinny być ekranowane? Może mam zbyt krótkie? A może buczy dlatego, ze nie jest jeszcze w obudowie?
Proszę o pomoc.

Portret użytkownika mirley

Re: SUB

Jakie masz końcówki mocy a jakie zasilanie. Może jest za wysokie do tych końcówek? Możesz zmniejszyć wartość tych rezystorół ele lepszym rozwiązaniem będzie chyba wymiana potencjometru 220k na większy np 500k.

-----

Kable zasilania nie muszą być ekranowane, za to muszą być grube a zasilanie musi być stabilne. Przydźwięk jest szczególnie wtedy gdy nie ma nic podłączone. Podłącz sygnał wejściowy do obu kanałów.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Mati

ojoj

Maz koncowki mocy TDA2050 zasilam z trafa 2x14v 140W czyli po wyprostowaniu ok 2x20v.z rezystorem w subwooferze nic sie nie dzieje tylko z jednym z kanałow chyba P bo L nie zamontowalem.czy koncowk mocy jest do wymiany?

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz

Sprawdź czy nie masz zwarcia na kondensatorze C32, bo z rezystorami i rezystor r19 powinien mieć wartość 2,2R. Jak dwa kanały będą działać to subwoofer będzie działał głośniej bo będzie suma sygnałów z dwóch kanałów

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika DamianM.

trafo

?Czy ten wzmacniacz można zasilić z tafo: INDEL TST150/006 - Transformator: toroidalny; 150VA; 230V AC; 17V; 17V; 4,41A; 4,41A ?
LINK

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz

Możesz dać 2x17V ale możesz zastosować tylko TDA2050, napięcie będzie za wysokie do innych kostek. Napięcie po wyprostowaniu i filtrowaniu nie ma prawa przekroczyć +/-25V względem masy

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Xseries

Odcięcie

Wartości których elementów trzeba zmienić, aby wyregulować odcięcie sygnału?

-

Xseries!!!

Portret użytkownika Xseries

Kondensatory

Jest jakaś różnica w zastosowaniu konkretnego materiału dialektyka w kondensatorze, czy nie ma wpływu czy zastosuję MKT czy ceramiczny?

-

Xseries!!!

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz

Trzeba zmodyfikować filtr R16, R18, C25,C19 i przeliczyć nowe wartości z wzorów dla filtru o charakterystyce Butterworth'a i konfiguracji Sallen-Key'a. Co do kondensatorów to różnią się maksymalną częstotliwością pracy, upływem, pasożytniczą rezystancją szeregową itp. Przy stabilizatorach zwykło się dawać ceramiczne a np przy audio daje się MKT bo mają stabilniejsze parametry. Jeśli założysz ceramiczne zamiast MKT to pewnie na pierwszy rzut nie odczujesz różnicy

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Grzeju

Akumulator

Witam. czy dany wzmacniacz mogę zasilić z napięcia w samochodzie na końcówkach TDA2050 z wykorzystaniem stabilizatora 7812??

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz

Nie da się podłączyć... musisz mieć zasilanie symetryczne dla tego wzmacniacza, trzeba by budować jakąś przetwornicę co nie jest prostym zadaniem.

DO samochodu trzeba zastosować wzmacniacz na jednej z dedykowanych kostek "samochodowych" np TDA1554Q

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika seba

Witam ile minimum wat musi

Witam ile minimum wat musi mieć trafo?

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz

Przy założeniu że chcesz zasilać 3 końcówki TDA2050 to przydało by się ponad 100-120W

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika kolos

Witam, jeżeli użyłem trafo

Witam, jeżeli użyłem trafo 2x12/100 i po kondensatorach mam napięcie 37v, to czy nie uszkodze układu?

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz

Względem jakiego punktu to mierzysz? Pomiary wykonuje się względem GND. Zasilanie jest symetryczne czyli zasilacz ma 3 końcówki +,- i GND. Względem GND mierzysz i powinno być +18.5 i -18.5 na drugim biegunie. Jeśli tak jest to jest ok. Nie zapomnij podłączyć masy zasilacza do wzmacniacza

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Andre

Wersja z TDA 2030

Witam.

Coś mi przyszło do głowy, patrząc na schemat i możliwość podmiany TDA2050 na TDA2030. Czy aby TDA2030 nie potrzebuje zabezpieczenia diodowego? Można je pominąć?

-

Andre

Portret użytkownika gosc z problemem

Rezystor

Mam problem rezystor R19 na jednym kanale po podłączeniu zasilania sie pali.Kondensator c32 nie ma zwarcia .Nie mam pojecia co sie dzieje juz 3 raz wymieniam rezystor i dałem nawet nowa końcówkę mocy.Z góry dziękuje :) 3xTDA2050 zas:2x20V P=120W

Portret użytkownika mirley

RE: wzmacniacz

Diody nie są konieczne przy zasilaniu symetrycznym.... popatrz na schemat do karty katalogowej.

------------

Co do tego rezystora to ciekawy problem... na pewno ma on dobrą wartość? A kondensator sprawdzałeś miernikiem czy ma zwarcie? spróbuj go wymienić na nowy jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika jajak1234

Czy można użyc tego


Czy można użyc tego przedwzmacniacza tylko używając zielonej obwódki??? Czy wymagana jest zielona i niebieska lub czerwona i zielona??? Czy może wszystki są potrzebe.

PS. Czy tak sie robi balans?
Tzn to jest 1 potencjometr podóójny.

Portret użytkownika mirley

Re: wzmacniacz

Nie rozumiem o co chodzi z tymi obwódkami ... co do balansu to zrealizowałem to tak jak widzisz. Potencjometr podwójny przy kreceniu powoduje ściszenie jednego kanału i pogłośnienie drugiego.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika jajak1234

Oooo... Obrazki nie

Oooo...
Obrazki nie załadowały się. Dam po prostu linki.

To jest to 1.
http://imageshack.us/photo/my-images/203/abcmvi.jpg/
To jest to 2.
http://imageshack.us/photo/my-images/849/zdjcie1038v.jpg/

Portret użytkownika jajak1234

Chodzi o to czy można pominąć

Chodzi o to czy można pominąć ten schemat z czerwonej ramki bo jak myślę to z niebieskiej i zielonej nie gdyż to są dwa wzmacniacze odwracające a więc w sumie - razy - jest plus. A ten obrazek drugi to balans. A i może jeszcze pan zrobi kiedyś Wzmacniacz z loudness (kontur) ale nie z potencjometrem z odczepem tylko jako osobny przełącznik (nie potencjometr bo było by ich za dużo).

Edit. Sorki że post po postem.

Edit. Edit. PS. A jak zrobić mute? Może Pan coś o tym wie?

Edit. Edit. Edit. A czy można w 1. filtrze (ten od razu na wejściu) zamienić kondensator na z 1uF 100nF. Teoretyczne wtedy filtr będzie na 15 Hz? I tak ludzkie ucho tego nie słyszy, po co psuć głośniki.

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz

Można w sumie pominąć pierwsze wzmocnienienie..... wolę jednak jak filtr (zielona ramka) jest odseparowany od wejścia i wyjścia jakimś stopniem wzmacniającym lub buforem.

Co do mute to spróbuj zewrzeć nóżkę 2 z 3 ostatniego wzmacniacza operacyjnego, na wyjściu powinna być wtedy masa. Nie testowałem w praktyce.

Filtr może mieć 100nF, dałem 1uF żeby nie obcinać pasma od dołu prawie w ogóle - tylko sprzężenie AC zrobić

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika jajak1234

W sumie to prawda. Lepiej

W sumie to prawda. Lepiej mieć jakiś bufor niż spalić sobie kartę muzyczną itp.

Co do filtra to teraz już rozumiem 100nF to trochę za nisko lepszy będzie jakiś 470nF < x < 1uF (zawsze można dobrać doświadczalnie).

Teraz przyszła mi myśl żeby dać przekaźniki i załączać je i rozłączać (Mute).

Portret użytkownika mirley

Re: Przekaźnik

napewno przekaźnikiem nie rozłączaj sygnału bo wtedy wejście wzmacniacza będzie niepodłączone i mogą się dziać dziwne rzeczy na wyjściu. Cyba żeby spróbować rozłączyć linię pomiędzy rezystorem szeregowym a potencjometrem od głośności, mam jednak podejrzenia że wygeneruje to stuki.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc12

Masa + obudowa

Witam, czy masa układu może być podłączona pod metalową obudowę? Z tego co zauważyłem zmiejsza to zakłucenia.

Portret użytkownika mirley

Re: Masa

Tak, nawet trzeba tak podłączyć. Jeśli radiator też jest elektrycznie podłączony z obudową to trzeba odizolować układy TDA za pomocą podkładek

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika BuBu

Burczy

Witam własnie zbudowałem owy wzmacniacz i mam problem poniewaz po złozeniu buczy. po wyciagnieci wzm. operayjnych tez buczy, wymieniałem transformator i zasilacz kodenstory tez i nic nie pomaga. Jak wzm operacyjne sa to buczy bardzo głosne buczenie i wzmacniacz nie reaguje na krecenie potencjometrami. Prosze o pomoc i wyasnienie ewentualnych przyczyn działam na tda 2030 i wymieniłem elementy pod te koncówke.

Portret użytkownika MateuszEle

wzbudza sie

Mam problem złożyłem wzmacniacz i wzbudza sie na przedwzmacniaczu na wszystkich kanałach ,nie pomyliłem pojemnosci elementów ,i wszstko jest starannie zrobione wzbudza sie bez podłaczania sygnału Prosze o pomoc