Karty Katalogowe

Strona zawiera karty katalogowe najpopularniejszych elementów (głównie układów scalonych), których używam lub używałem w swoich projektach

Mikrokontrolery:

ATTiny 138-bitowy mikrokontroler AVR, 1kB pamięci flash, 6 uniwersalnych wyprowadzeń
ATTiny2313 8-bitowy mikrokontroler AVR, 2kB pamięci flash, 15 uniwersalnych wyprowadzeń
ATMega 8 8-bitowy mikrokontroler AVR, 8kB pamięci flash, 23 uniwersalne wyprowadzenia, ADC
ATMega 16 8-bitowy mikrokontroler AVR, 16kB pamięci flash, 32 uniwersalne wyprowadzenia, ADC
ATMega 162 8-bitowy mikrokontroler AVR, 16kB pamięci flash, 35 uniwersalnych wyprowadzeń
ATMega 32 8-bitowy mikrokontroler AVR, 32kB pamięci flash, 32 uniwersalne wyprowadzenia, ADC

Układy I2C, 1-Wire, 3-Wire:

DS18B20 Termometr cyfrowy z magistralą 1-Wire i programowaną rozdzielczością
DS18S20 Termometr cyfrowy z magistralą 1-Wire
DS1267 Podwójny potencjometr cyfrowy, 256 pozycji, wersje 10k, 50k i 100k, interfejs 3-Wire

Wzmacniacze Audio:

TDA2030 Wzmacniacz audio 14W, VCC=36V(2x18V), IOUT=3.5A
TDA2030A Wzmacniacz audio 18W, VCC=44V(2x22V), IOUT=3.5A
TDA2040 Wzmacniacz audio 20W, VCC=40V(2x20V), IOUT=4A
TDA2050 Wzmacniacz audio 32W, VCC=50V(2x25V), IOUT=5A
TDA7294 Wzmacniacz audio 100W, VCC=80V(2x40V), IOUT=10A

Układy Cyfrowe:

4543B Dekoder 7-segmentowy, VCC=3V...15V

Elementy Dyskretne:

BC547B Tranzystor NPN małej mocy, IC=100mA, VCE=65V, VBE=6V, HFE=200...450
BC557B Tranzystor PNP małej mocy, IC=100mA, VCE=45V, VBE=5V, HFE=200...450