Kody Źródłowe

Komunikacja z Potencjometrem Cyfrowym DS1267

10
Ocena: None Średnia: 10 (1 głosujący)

Opis ten przybliży zasadę komunikacji z układami posiadającymi szeregowy interfejs w postaci rejestru przesuwnego. Opis zostanie przedstawiony na podstawie układu potencjometru cyfrowego DS1267 jednak nie jest to jedyny układ sterowany tym sposobem. Ten sposób przesyłania danych do układów pomocniczych nosi nazwę 3-Wire (RST,CLK i DQ).


Obsługa Klawiatury Wieloprzyciskowej

10
Ocena: None Średnia: 10 (2 głosujących)

W układach mikroprocesorowych bardzo często w roli interfejsu między urządzeniem a jego użytkownikiem wykorzystujemy klawiaturę złożoną z przycisków uSwitch. Gdy jest kilka przycisków to wystarczy proste podłączenie między portem mikrokontrolera a masą, dla większej liczby klawiszy wygodnie będzie zrobić klawiaturę matrycową, bo uzyskamy wtedy większą liczbę klawiszy a wykorzystamy mniej pinów procesora. Przedstawione tutaj procedury dotyczą obsługi tych dwóch typów klawiatury.


Programowy PWM

10
Ocena: None Średnia: 10 (2 głosujących)

PWM (Pulse - Width Modulation) modulacja szerokości impulsu jest powszechnie stosowana do regulacji mocy odbiorników prądu stałego (i nie tylko). Polega ona na sterowaniu wypełnieniem przebiegu prostokątnego o stałej amplitudzie. Mimo że większość mikrokontrolerów posiada własne, przeważnie wielokanałowe, układy PWM, czasem zachodzi potrzeba wekonania czegoś podobnego programowo. W przedstawionym dalej przykładzie pokazana jest zasada sterowania diodami trójkolorowymi (RGB), poprzez zmianę wypełnienia przebiegu prostokątnego sterującego każdy z kolorów.


Multipleksowanie Wyświetlacza LED

10
Ocena: None Średnia: 10 (1 głosujący)

Wyświetlacz siedmiosegmentowy LED jest często stosowany w układach mikroprocesorowych jednak ze względu na znaczną ilość sygnałów sterujących już przy dwóch wyświetlaczach problemem staje się brak wyprowadzeń procesora. Zawarte tutaj procedury dotyczą multipleksowania wyświetlaczy LED (w jednej chwili zaświecany jest tylko jeden na czas rzędu 4ms) dzięki której do pracy n wyświetlaczy potrzeba tylko 7 + n wyprowadzeń mikrokontrolera (8 + n gdy używamy kropki)


Komunikacja z TDA8425

0
Ocena: None

Układ TDA8425 jest scalonym monolitycznym procesorem dźwięku sterowanym za pomocą magistrali I2C. Z pomocą kilku elementów zewnętrznych staje się on bardzo dobrym przedwzmacniaczem cyfrowym sterowanym z mikrokontrolera. Procedury przedstawione poniżej służą do wysyłania danych do układu TDA8425.


Odbieranie Transmisji Rc5

0
Ocena: None

Zawarte tutaj procedury dotyczą obsługi odbiornika podczerwieni pracującego na częstotliwości 36KHz (np. układ TSOP1736) a konkretnie odbioru transmisji Rc5 nadawanej z pilota uniwersalnego lub dowolnego innego pracującego w omawianym standardzie.


Obsługa Impulsatora

0
Ocena: None

Impulsator (Enkoder obrotowy) jest elementem przeważnie stosowanym w układach mikroprocesorowych. Pełni podobną funkcję jak potencjometr w układach analogowych. Zazwyczaj impulsator posiada 3 wyprowadzenia (dwa wyjścia i wyprowadzenie wspólne). Po podłączeniu napięcia zasilania do wyprowadzenia wspólnego podczas kręcenia enkoderem na dwóch jego wyjściach otrzymujemy przebiegi prostokątne przesunięte w fazie o pół okresu.


Zapis i Odczyt Pamięci AT24Cxx

10
Ocena: None Średnia: 10 (2 głosujących)

Poniżej przedstawione są dwie grupy procedur obsługi pamięci. Dla kostek od AT24C02 do AT24C16 pierwsza grupa (pamięć podzielona na bloki, adres w bloku 8-bitowy) oraz grupa druga od AT24C32 do AT24C512 (pamięć w jednym bloku, adres 16-bitowy)


Obsługa DS18x20

10
Ocena: None Średnia: 10 (1 głosujący)

Zawarte fragmenty programów dotyczą czujników DS18S20 i DS18B20. Procedury obsługi tych układów nie różnia się od siebie w prostych zastosowaniach, poza sposobem obliczania temperatury na podstawie odczytanych wartości z rejestrów czujników.


Subskrybuje zawartość