Prosty Sterownik C.O.


9
Ocena: None Średnia: 9 (13 głosujących)

Urządzenie to jak sama nazwa wskazuje jest sterownikiem do instalacji centralnego ogrzewania. Układ sprawdza się w bardzo prostych instalacjach posiadających jedną wspólną pompkę do grzejników i do wymiennika C.W.U. W wersji podstawowej nie jest oprogramowany wentylator nadmuchowy, gdyż nie było go w instalacji w której opisywany sterownik miał działać. Dodatkowe wyjście z triakiem pozwoli łatwo zmodyfikować program i dodać obsługę wentylatora. Sterownik posiada dwa tryby pracy, letni w którym głównie nastawia się na grzanie wody i pompa pracuje gdy temperatura na piecu jest większa niż w wymienniku, oraz tryb zimowy gdzie pompa pracuje zawsze gdy temperatura na piecu jest większa od minimalnej. Dodatkową funkcją sterownika jest pomiar temperatury na piecu, w bojlerze, w domu i na zbiorniku wyrównawczym. Konfiguracja w menu pozwala ustawić temperaturę minimalną i alarmową oraz zmieniać tryb pracy.

Działanie:

Schemat ideowy układu znajduje się na rysunku poniżej:

Sercem układu jest mikrokontroler U1 (ATMega8) wraz z rezonatorem kwarcowym X1(16MHz) i kondensatorami C1 (22pF) i C2 (22pF). Kondensatory C3 (220uF) i C4 (100nF) filtrują napięcie zasilania, które powinno zostać podane na złącze Zas (ARK2) z drugiej płytki sterownika. Potencjometr P1 (10k) umożliwia regulację kontrastu wyświetlacza W1 (LCD 2x16). Za pomocą tranzystora T1 (BC556) i rezystora R2 (3,3k) możliwe jest włączenie podświetlania wyświetlacza w sposób programowy. Rezystor R1 (47R) ogranicza prąd struktur LED podświetlających wyświetlacz. Buzzer z generatorem BUZ1 (5V) pełni funkcję sygnalizatora alarmu. Alarm uruchamiany jest za pośrednictwem tranzystora T2 (BC556) oraz rezystorów R3 (3,3k) i R4 (3,3k) gdy temperatura przekroczy ustawiony próg. Złącze 1W_TR (ARK3) służy do podłączenia magistrali 1-Wire z czujnikami DS18B20 (4 sztuki) oraz zapewnia połączenie sterownika z płytka wykonawczą. Układ U2 jest w praktyce podstawką pod czujnik DS18B20, która przydaje się w momencie rejestracji czujników. Zworka 1W_ENA (goldpin) umożliwia odłączenie całej magistrali od płytki na czas rejestracji czujników. Rezystor R8 (4,7k) jest konieczny do poprawnej pracy układów DS18B20. Zworki DSR1...DSR3 (goldpin) poprzez różne kombinacje pozwalają na wybranie który czujnik ma być w danej chwili zarejestrowany. Przyciski S1..S3 (uSwitch) stanowią klawiaturę urządzenia, natomiast diody D1..D3 (LED) wraz z rezystorami ograniczającymi prąd R5...R7 (470R) stanowią kontrolki pracy pompy, wentylatora oraz alarmu. Złącze Prog (goldpin) służy do zaprogramowania procesora, podobnie jak pin Res, który dodatkowo umożliwia reset procesora podczas rejestracji czujników.

Schemat ideowy układu wykonawczego znajduje się na rysunku poniżej:

W skład modułu wykonawczego wchodzi stabilizator napięcia U1 (7805) wraz z kondensatorami C1 (220uF) i C2 (47uF). Do złącza Zas (ARK) należy podłączyc napięcie o wartości w granicach 7-15V, w pierwowzorze miała to być ładowarka od telefonu. Złącze VCC (ARK) umożliwia zasilanie sterownika. W roli elementów wykonawczych pracują triaki TR1 (BT138-600E) oraz TR2 (BT138-600E), rezystory R2 (180R), R3 (180R), R5 (180R) i R6 (180R) ograniczają prąd bramek triaków. W rolli zabezpieczenia przeciwprzepięciowego zastosowano warystory WR1 (JVR-7N431) i WR2 (JVR-7N431), chociaż nie są one wymagane. Przed zwarciem zabezpiecza bezpiecznik F1 (2A). Złącze 230V umożliwia podłączenie zasilania sieciowego do płytki. Wyjściami napięciowymi dla pompy i wentylatora są złącza TRO1 (ARK) i TRO2 (ARK). Oddzielenie wysokonapięciowych obwodów sieciowych od niskonapięciowego sterownika zapewniają optotriaki OPT1 (MOC3041) i OPT2 (MOC3041). Prąd ich struktur LED ograniczają rezystory R1 (330R) i R2 (330R), a szeregowo włączone diody LED sygnalizują stan triaków. Do złącza TRI (ARK) podłączamy wyjścia sterownika.

Budowa:

Układ z powodzeniem można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Pomocą w konstrukcji może okazać się schemat montażowy dostępny tutaj.

Układ wykonawczy można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj
Pomocą w konstrukcji może okazać się schemat montażowy dostępny tutaj.

Wykaz Elementów:

Sterownik:

1x Złącze śrubowe ARK2(podwójne)
1x Złącze śrubowe ARK3(potrójne)
4x Listwa Goldpin 1x2 (1W_ENA)
1x Listwa Goldpin 1x3 (DS18B20)
1x Listwa Goldpin 1x4 (Prog)
3x uSwitch

3x 3,3k
1x 47R
3x 470R
1x 4,7k
1x Potencjometr Montażowy 10k

2x 22pF
1x 100nF
1x 220uF Elektrolit

1x Rezonator Kwarcowy 16MHz
3x Dioda LED
2x BC556
1x Mikrokontroler ATMEGA8 + Podstawka
1x Buzzer z Generatorem 5V
1x 16x2

Układ Wykonawczy:

1x Bezpiecznik 2A
6x Złącze śrubowe ARK2(podwójne)

4x 180R
2x 330R
2x Warystor JVR-7N431

1x 47uF Elektrolit
1x 220uF Elektrolit

2x Dioda LED
1x Stabilizator 7805
2x BT138-600E
2x MOC3041

Programowanie:

Kod Źródłowy do sterownika został napisany w BASCOM AVR firmy MCS Electronics (http://www.mcselec.com/). Program przedstawiony jest poniżej:

'************* Konfiguracja uC *****************
'***********************************************
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 16000000
 
'Config Porta = &B00111111 : Porta = &B11111111
Config Portb = &B11111000 : Portb = &B11111111
Config Portc = &B11111111 : Portc = &B11111111
Config Portd = &B00011111 : Portd = &B11111111
 
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5    'mirley UPT M16
Config Lcd = 16 * 2
Cls
Cursor Off Noblink
 
Config 1wire = Pind.2
 
 
Sw_port Alias Pinb                     'nazwa portu
Pompa Alias Portd.3
Went Alias Portd.4
Buzz Alias Portd.1
Light Alias Portd.0
 
Ds1r Alias Pind.7
Ds2r Alias Pind.6
Ds3r Alias Pind.5
 
Led_a Alias Portb.5
Led_p Alias Portb.3
Led_w Alias Portb.4
 
 
Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
Enable Timer0 : On Timer0 Prztimer0
 
 
Enable Interrupts
'********** Konfiguracja uC Koniec ************
 
'****************** Zmienne *******************
'***********************************************
Dim Stan_sw As Byte , Sw As Byte , Licznik_sw As Byte    'sw
Dim Wyswietlanie As Byte , Poz_wysw As Byte , Wyswietlono As Bit    'Lcd
Dim Mig As Bit , Poz_ust As Byte
Dim Autosave As Byte , Autopowrot As Byte , Autolight As Byte
 
 
Dim Ds1(8) As Byte , Ds2(8) As Byte , Ds3(8) As Byte , Ds4(8) As Byte , Ds(8) As Byte , Ds_adr As Byte , Ds_ok As Bit    'DS18B20
Dim Ktory_ds As Byte , Lsb As Byte , Msb As Byte , Minusy As Byte
Dim T(4) As Word
 
Dim T_min As Word , T_alarm As Word
 
Dim Dzielnik(2) As Byte                   'dzielniki timera
Dim Flaga_4ms As Bit , Flaga_500ms As Bit , Flaga_1s As Bit 'flagi przerwa?
Dim Hbyte(2) As Byte , Hword(3) As Word , N As Byte , Hbit As Bit , M As Byte
 
Dim Buzz_en As Bit
Dim Tryb_letni As Bit                    '0- tryb zimowy, 1- tryb letni
 
'************* Zmienne Koniec ****************
 
'************ Warunki Poczatkowe ***************
'***********************************************
Light = 0
 
Lcd " Sterownik C.O."
Lowerline
Lcd " Wersja 0.96"
 
Wait 1
 
If Ds1r = 1 And Ds2r = 0 And Ds3r = 0 Then
 Ds_adr = 30
 Gosub Ds_reg
 Cls
 Lcd "Ds Piec"
End If
If Ds1r = 0 And Ds2r = 1 And Ds3r = 0 Then
 Ds_adr = 40
 Gosub Ds_reg
 Cls
 Lcd "Ds Bojler"
End If
If Ds1r = 1 And Ds2r = 1 And Ds3r = 0 Then
 Ds_adr = 50
 Gosub Ds_reg
 Cls
 Lcd "Ds Zbiornik"
End If
If Ds1r = 0 And Ds2r = 0 And Ds3r = 1 Then
 Ds_adr = 60
 Gosub Ds_reg
 Cls
 Lcd "Ds Kuchnia"
End If
 
 
For N = 1 To 8
 Hbyte(1) = 30 + N
 Readeeprom Ds1(n) , Hbyte(1)
 Hbyte(1) = 40 + N
 Readeeprom Ds2(n) , Hbyte(1)
 Hbyte(1) = 50 + N
 Readeeprom Ds3(n) , Hbyte(1)
 Hbyte(1) = 60 + N
 Readeeprom Ds4(n) , Hbyte(1)
Next N
 
Readeeprom T_min , 2
Readeeprom T_alarm , 4
Readeeprom Hbyte(1) , 6
 
Tryb_letni = Hbyte(1).0
If T_min < 100 Or T_min > 950 Then T_min = 400
If T_alarm < 100 Or T_alarm > 950 Then T_alarm = 850
 
 
Wait 1
Wyswietlono = 1
Wyswietlanie = 1
Autosave = 5
Autolight = 0
 
'******* Warunki Poczatkowe Koniec ***********
 
'************** Petla glowna ******************
'***********************************************
Do
 '***********************************************  co 4ms
 If Flaga_4ms = 1 Then
  Flaga_4ms = 0
 
  Gosub Przyciski
  If Wyswietlono = 1 Then Gosub Wysw_lcd
 
 End If
 '***********************************************
 
 '***********************************************  co 500ms
 If Flaga_500ms = 1 Then
  Flaga_500ms = 0
 
  Mig = Not Mig
 
  'Portd.6 = Buzz_en
 
  If Pompa = 0 Then Led_p = Mig Else Led_p = 1
  If Went = 0 Then Led_w = Mig Else Led_w = 1
  Led_a = Buzz
 
  Wyswietlanie = Poz_wysw
 
 End If
 '***********************************************
 
 '***********************************************  co 1s
 If Flaga_1s = 1 Then
  Flaga_1s = 0
 
  If Light = 0 Then
   Incr Autolight
   If Autolight >= 20 Then Light = 1
  Else
   Autolight = 0
  End If
 
  If Poz_wysw <> 1 Then
   Incr Autopowrot
   If Autopowrot = 6 Then
    'Poz_wysw = 1
    Wyswietlanie = 1
    Poz_ust = 0
   End If
  Else
   Autopowrot = 0
  End If
 
 
  If Autosave < 5 Then
   Incr Autosave
   If Autosave = 5 Then
    'tu zapis do eeprom
    Writeeeprom T_min , 2
    Writeeeprom T_alarm , 4
    Hbyte(1) = 0
    Hbyte(1).0 = Tryb_letni
    Writeeeprom Hbyte(1) , 6
    Poz_ust = 0
   End If
  End If
 
  Gosub Temperatura
  Gosub Sterowanie
 
 End If
 '***********************************************
 
Loop
End
'************ Petla glowna Koniec **************
 
'************ Przerwanie timer 0 ***************
'***********************************************
Prztimer0:
 Timer0 = 5
 Set Flaga_4ms
 Incr Dzielnik(1)
 If Dzielnik(1) = 125 Then
  Dzielnik(1) = 0
  Set Flaga_500ms
  Incr Dzielnik(2)
  If Dzielnik(2) = 2 Then
   Dzielnik(2) = 0
   Set Flaga_1s
  End If
 End If
Return
'******** Przerwanie timer 0 Koniec ************
 
'***********************************************
'***************** Przyciski   **************
Przyciski:
Sw = Sw_port And &B00000111                 'maska na piny nieu?ywane jako sw
If Sw <> &B00000111 And Stan_sw = Sw Then
  Incr Licznik_sw
  If Licznik_sw = 68 Then
   Licznik_sw = 0
   Select Case Stan_sw
    Case &B00000011:                  'incr
    '***********************************************************
     Select Case Poz_wysw
      Case 3:
       Select Case Poz_ust
        Case 0:
          Poz_ust = 1
        Case 1:
          If T_min < 950 Then T_min = T_min + 10
        Case 2:
          If T_alarm < 950 Then T_alarm = T_alarm + 10
       End Select
       Autosave = 0
      Case 4:
       If Poz_ust = 0 Then Poz_ust = 1 Else Tryb_letni = Not Tryb_letni
       Autosave = 0
      'Case 5:
 
     End Select
     If Buzz = 0 Then Buzz_en = 0
     Autopowrot = 0
     Light = 0
     Autolight = 0
 
    Case &B00000101:                  'ustaw next
    '***********************************************************
     If Poz_ust = 0 Then
      Wyswietlanie = Poz_wysw + 1
      If Wyswietlanie = 5 Then Wyswietlanie = 1
     Else
      Select Case Poz_wysw
       Case 3:
        Incr Poz_ust
        If Poz_ust = 3 Then Poz_ust = 0
       Case 4:
        Incr Poz_ust
        If Poz_ust = 2 Then Poz_ust = 0
 
      End Select
     End If
     If Buzz = 0 Then Buzz_en = 0
     Autopowrot = 0
     Light = 0
     Autolight = 0
 
    Case &B00000110:                  'decr
    '***********************************************************
     Select Case Poz_wysw
      Case 3:
       Select Case Poz_ust
        Case 0:
         Poz_ust = 1
        Case 1:
         If T_min > 100 Then T_min = T_min - 10
        Case 2:
         If T_alarm > 100 Then T_alarm = T_alarm - 10
       End Select
       Autosave = 0
      Case 4:
       If Poz_ust = 0 Then Poz_ust = 1 Else Tryb_letni = Not Tryb_letni
        Autosave = 0
 
      'Case 5:
 
     End Select
     If Buzz = 0 Then Buzz_en = 0
     Autopowrot = 0
     Light = 0
     Autolight = 0
 
   End Select
  End If
 Else
  Stan_sw = Sw
  Licznik_sw = 60
 End If
 
Return
'***********************************************
 
'***********************************************
'**************  LCD   ***********
Wysw_lcd:
 If Wyswietlanie <> 0 Then
  Wyswietlono = 0
  Select Case Wyswietlanie
   Case 1:                        'temp piec bojler
   '**************************************************************
    If Poz_wysw <> 1 Then
     Deflcdchar 0 , 7 , 5 , 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 'stopien
     'Deflcdchar 1 , 4 , 32 , 14 , 17 , 17 , 17 , 14 , 32    ' o kreskowane
 
     Cls
     Lcd "Piec:"
     Lowerline
     Lcd "Bojler:"
    End If
 
    For N = 1 To 2
     Hword(1) = T(n) / 10
     Hword(2) = 12
     If Hword(1) >= 10 Then Decr Hword(2)
     If Hword(1) >= 100 Then Decr Hword(2)
     If Minusy.n = 1 Then Decr Hword(2)
     Locate N , Hword(2)
     Hword(2) = T(n) Mod 10
     If Minusy.n = 1 Then Lcd "-"
     Lcd Hword(1) ; "." ; Hword(2) ; Chr(0) ; "C"
    Next N
 
   Case 2:                        'temb banka,dom
   '**************************************************************
    If Poz_wysw <> 2 Then
     Deflcdchar 0 , 7 , 5 , 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 'stopien
 
     Cls
     Lcd "Zbiornik:"
     Lowerline
     Lcd "Kuchnia:"
    End If
 
    For N = 3 To 4
     Hword(1) = T(n) / 10
     Hword(2) = 12
     If Hword(1) >= 10 Then Decr Hword(2)
     If Hword(1) >= 100 Then Decr Hword(2)
     If Minusy.n = 1 Then Decr Hword(2)
     M = N - 2
     Locate M , Hword(2)
     Hword(2) = T(n) Mod 10
     If Minusy.n = 1 Then Lcd "-"
     Lcd Hword(1) ; "." ; Hword(2) ; Chr(0) ; "C"
    Next N
 
   Case 3:
   '**************************************************************
    If Poz_wysw <> 3 Then
     Deflcdchar 0 , 7 , 5 , 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 'stopien
     'Deflcdchar 1 , 4 , 32 , 14 , 17 , 17 , 17 , 14 , 32    ' o kreskowane
 
     Cls
     Lcd "T.Min:"
     Lowerline
     Lcd "T.Alarm"
    End If
 
    If Poz_ust = 1 And Mig = 1 Then
     Locate 1 , 10
     Lcd "    "
    Else
    't minimalna
     Hword(1) = T_min / 10
     Hword(2) = 12
     If Hword(1) >= 10 Then Decr Hword(2)
     If Hword(1) >= 100 Then Decr Hword(2)
     Locate 1 , Hword(2)
     Hword(2) = T_min Mod 10
     Lcd Hword(1) ; "." ; Hword(2) ; Chr(0) ; "C "
    End If
 
    If Poz_ust = 2 And Mig = 1 Then
     Locate 2 , 10
     Lcd "    "
    Else
    't alarmowa
     Hword(1) = T_alarm / 10
     Hword(2) = 12
     If Hword(1) >= 10 Then Decr Hword(2)
     If Hword(1) >= 100 Then Decr Hword(2)
     Locate 2 , Hword(2)
     Hword(2) = T_alarm Mod 10
     Lcd Hword(1) ; "." ; Hword(2) ; Chr(0) ; "C"
    End If
 
 
   Case 4:
   '**************************************************************
    If Poz_wysw <> 4 Then
     Cls
     Lcd "Tryb: "
    End If
 
    Locate 1 , 7
    If Poz_ust = 1 And Mig = 1 Then
     Lcd "    "
    Else
     If Tryb_letni = 1 Then Lcd "Letni" Else Lcd "Zimowy"
    End If
 
 
   Case 5:
   '**************************************************************
    If Poz_wysw <> 5 Then
     Cls
     Lcd "Przedmuch:"
     Lowerline
     Lcd "Przerwa:"
    End If
 
 
  End Select
  Poz_wysw = Wyswietlanie
  Wyswietlanie = 0
  Wyswietlono = 1
 End If
Return
'************** LCD Koniec ***********
 
'********** rejestracja DS *********
Ds_reg:
 Disable Interrupts
 1wreset
 1wwrite &H33
 Ds(1) = 1wread(8):
 Enable Interrupts
 If Ds(1) <> 255 Or Ds(2) <> 255 Or Ds(3) <> 255 Or Ds(4) <> 255 Or Ds(5) <> 255 Or Ds(6) <> 255 Or Ds(7) <> 255 Or Ds(8) <> 255 Then
  Ds_ok = 1
  For N = 1 To 8
   Hbyte(1) = Ds_adr + N
   Writeeeprom Ds(n) , Hbyte(1)
  Next N
 Else
  Ds_ok = 0
 End If
Return
'****** rejestracja DS Koniec ******
 
'************* Temperatura  ***********
Temperatura:
 Disable Interrupts
 1wreset
 Select Case Ktory_ds
  Case 0:
   1wwrite &HCC
   1wwrite &H44
  Case 1:
   1wwrite &H55
   1wwrite Ds1(1) , 8
   1wwrite &HBE
   Lsb = 1wread():
   Msb = 1wread():
  Case 2:
   1wwrite &H55
   1wwrite Ds2(1) , 8
   1wwrite &HBE
   Lsb = 1wread():
   Msb = 1wread():
  Case 3:
   1wwrite &H55
   1wwrite Ds3(1) , 8
   1wwrite &HBE
   Lsb = 1wread():
   Msb = 1wread():
  Case 4:
   1wwrite &H55
   1wwrite Ds4(1) , 8
   1wwrite &HBE
   Lsb = 1wread():
   Msb = 1wread():
 End Select
 
 Enable Interrupts
 
 If Ktory_ds > 0 Then
  T(ktory_ds) = Msb * 256
  T(ktory_ds) = T(ktory_ds) + Lsb
  Minusy.ktory_ds = Msb.7
 
  If Minusy.ktory_ds = 1 Then
   T(ktory_ds) = Not T(ktory_ds)
   T(ktory_ds) = T(ktory_ds) + 1
  End If
 
  T(ktory_ds) = T(ktory_ds) * 10
  T(ktory_ds) = T(ktory_ds) / 16
  Else
  If Poz_wysw = 1 And Wyswietlono = 1 Then Wyswietlanie = 1
 End If
 
 Incr Ktory_ds
 If Ktory_ds = 5 Then Ktory_ds = 0
 
Return
'********** Temperatura Koniec *********
 
 
'************  Sterowanie    ***************
'***********************************************
Sterowanie:
 
 
 If Tryb_letni = 1 Then
  If T(1) >= T_min Then
   Hword(1) = T(2) + 70
   Hword(2) = T(2) + 30
   If T(1) >= Hword(1) Then Pompa = 0
   If T(1) <= Hword(2) Then Pompa = 1
  Else
   Pompa = 1
  End If
 Else
  If T(1) >= T_min Then
   Pompa = 0
  Else
   Pompa = 1
  End If
 End If
 
 
 If T(1) >= T_alarm Or T(2) >= T_alarm Then
  If Buzz_en = 1 Then Buzz = Not Buzz Else Buzz = 1
 Else
  Buzz = 1
  Hword(1) = T_alarm - 50
  If T(1) <= Hword(1) And T(2) <= Hword(1) Then Buzz_en = 1
 End If
 'tutaj sterowanie wentylatorem
 
Return
'********  Sterowanie   Koniec ************

Ustawienia fusebitów dla mikrokontrolera ATMEGA8 przedstawione są poniżej:

Obsługa:

Wstępne uruchomienie sterownika sprowadza się do zaprogramowania czujników z którymi będzie współpracował. Przy wyłączonym zasilaniu rozwieramy zworkę 1W_ENA wkładamy pierwszy czujnik (od pieca) do złącza na płytce (układ U2), rozwieramy zworkę DSR1 i zwieramy DSR2 i DSR3. Włączamy zasilanie a na wyświetlaczu pojawia się napis "Ds Piec" co świadczy o poprawnym odczycie czujnika. W tej chwili temperatura powinna być już odczytywana. Wyłączamy ponownie zasilanie i kontynuujemy rejestrację pozostałych czujników w taki sam sposób, z tym że ustawienia zworek DSR1...DSR3 są inne. Podczas rejestracji do układu może być jednorazowo podłączony tylko jeden czujnik.

Ustawienia zworek:
Piec: DSR1 = 1, DSR2 = 0, DSR3 = 0
Bojler: DSR1 = 0, DSR2 = 1, DSR3 = 0
Zbiornik wyrównawczy: DSR1 = 1, DSR2 = 1, DSR3 = 0
Dom: DSR1 = 0, DSR2 = 0, DSR3 = 1
*"0" oznacza zworkę zwartą, a "1" rozwartą

Po zakończeniu procedury rejestracyjnej czujników podłączamy je wszystkie naraz do układu i umieszczamy w przeznaczonych miejscach. W przypadku zmiany jednego z czujników trzeba go zarejestrować w taki sam sposób pamiętając że wszystkie pozostałe muszą być odłączone (Zworka 1W_ENA).

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Sterownik Schemat58.95 KB
Sterownik Płytka16.38 KB
Sterownik Płytka (odbicie lustrzane)16.51 KB
Sterownik Płytka (4 na stronie)57.41 KB
Sterownik Montowanie22.69 KB
Układ wykonawczy Schemat8.64 KB
Układ wykonawczy Płytka8.14 KB
Układ wykonawczy Płytka (odbicie lustrzane)8.2 KB
Układ wykonawczy Płytka (6 na stronie)36.54 KB
Układ wykonawczy Montowanie12.05 KB
Sterownik + Układ Wykonawczy Płytka47.56 KB
Kod Źródłowy13.82 KB
Panel przedni (SVG)9.6 KB
Panel przedni (SVG) (4 na stronie)30.71 KB
Panel przedni (PDF) (4 na stronie)158.99 KB
Kod Źródłowy (wersja z wentylatorem 2009.11.20) (nie testowana w praktyce)17.49 KB
Program po kompilacji (BIN)7.52 KB
Program po kompilacji (HEX)21.15 KB
Kod Źródłowy (wersja z wentylatorem 2016.01.30) (poprawione temperatury <10)17.57 KB
Program po kompilacji (BIN)7.55 KB
Program po kompilacji (HEX)21.25 KBPortret użytkownika White

Sterownik C.O

Fajnie że uporałeś się z czasem i dodałeś projekt.Całkiem sympatyczny jak wszystkie zresztą.:)
Przyda się kiedyś napewno.Czy wyświetlanie temp jest automatyczne czy żeby przejść między aktualną temp na różnych DS. trzeba wcisnąć +/-

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika mirley

Re: sterownik CO

Cały czas wyświetlane jest wskazanie jakie widzisz na zdjęciu, przyciskiem "Menu" zmieniasz na wyświetlanie temperatury w domu i w zbiorniku wyrównawczym, a kolejne kliknięcie przechodzi do podglądu ustawień. Gdy nic nie jest klikane automatycznie wraca do wyświetlania temperatury na piecu i w bojlerze. Pozostałe temperatury są mniej ważne

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Badowsky

To czego szukałem...

Właśnie szukałem takiego sterownika i z myślą żeby napisać gdzieś czy nie myślałeś aby taki wykonać (bo widziałem tu wiele praktycznych urządzeń tego typu) wszedłem i widzę: Prosty sterownik C.O. ;] Idealnie tylko szukam wraz z obsługą pompy. Czy będziesz pisał dodatkowy kod do obsługi pompy?

-

mBadowsky

Portret użytkownika mirley

Re: Sterownik C.O

Jakiej pompy? przecież obsługa pompy to głównie to co ten sterownik robi. Chodzi o drugą pompkę?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Badowsky

Nie nie... chodziło mi o

Nie nie... chodziło mi o dmuchawę.

-

mBadowsky

Portret użytkownika mirley

Re: Wentylator

Narazie nie planuje dodawać wentylatora, ale przewidziałem taka opcję i jest dodatkowy triak i dioda na panelu w obudowie. W jaki sposób miało by byc to sterowanie zrealizowane? W zależności od temperatury, czy na czas?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Badowsky

W zależności od temperatury.

W zależności od temperatury.

-

mBadowsky

Portret użytkownika gosc

Wyświetlacz LED

Czy można by ten sterownik przerobić żeby wyświetlacz był na poczwórnym LED ? Jeśli tak to prosze.

Portret użytkownika gosc

Witam, właśnie też myślę, że

Witam,
właśnie też myślę, że przydałaby się obsługa wentylatora w zależności od temperatury, tzn. załączanie wentylatora kiedy temp na piecu spada poniżej ustalonej + oczywiście kilka stopni histerezy i wyłączenie wentylatora. Dodatkowo co 10 min włączenie wentylatora na 10 sek w celu wydmuchnięcia spalin z pieca. W fabrycznych sterownikach jest jeszcze kilka stopni prędkości obrotów wentylatora, jak temp mocno spadnie to wentylator wchodzi na maksymalne obroty, gdy temp na piecu zbliża się do temp ustalonej + histereza to wentylator odpowiednio zwalnia aż do zatrzymania. Ale to już nie byłoby takie konieczne.

pozdrawiam

Portret użytkownika ellwod

sterownik co

Witam
Co do sterownika to myśle że bez obsługi wentylatora jest raczej mało przydatny ,a dopisanie dalszej części programu jest dla twórcy projektu nie jest większym problemem . Chyba że chodzi projektantowi o zablokowanie projektu przed wykorzystaniem przez innych w celach komercyjnych co można zrozumieć , Bo ma prawa autorskie. Serdecznie pozdrawiam i przyłączam się do prośby innych o dopisanie reszty programu .
Ps. fajna strona

Portret użytkownika grizz

@ellwod Naprawdę warto

@ellwod
Naprawdę warto przeczytać opis zanim zacznie się snuć teorie spiskowe...

Quote:
W wersji podstawowej nie jest oprogramowany wentylator nadmuchowy, gdyż nie było go w instalacji w której opisywany sterownik miał działać.

Portret użytkownika mirley

Re: Wentylator

Dopisanie wentylatora nie jest problemem.... tylko kiedy na to czas znaleźć. Zobaczę co da się zrobić.

Ps. Wszystko co jest na mojej stronie jest darmowe i można korzystać do woli :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Badowsky

Ok

W takim razie czekam cierpliwie na kod.

-

mBadowsky

Portret użytkownika robert48

oprogramowanie wentylatora

Witam
Testując mój sterownik do "pieca co" mogę podzielić się pewnymi spostrzeżeniami.
Mam oprogramowany wentylator i już wyciągnełem pewne wnioski , mianowicie praca wentylatora musi opierać się na pomiarze temperatury w domu( ale trzeba spełnić dwa warunki o których później),a nie pieca ,pozwala to utrzymać stałą temperaturęw pomieszczeniach mieszkalnych.
Po drugie wentylator nie może pracować do momentu zadanej temperatury w pokoju ,ponieważ temperatura pieca rośnie dużo szybciej niż temperatura w domu , jeżeli na dodatek w domu będzie otwarte okno to niestety rozgrzejemy piec ,spalimy węgiel a w domu dalej zimno.
Wentylator musi mieć regulowane obroty to po pierwsze - co pozwala dużo wolniej nagrzewać piec
po drugie wentylator dążąc do podgrzania pieca na zadaną temperature pokoju musi włanczać się na określony czas np: 5 min praca, 10 min przerwa nie wyłanczając cyklicznego wentylowania pieca.Taka praca zapobiegnie przegrzaniu pieca a czujnikowi da czas na przesłanie nowej wartości temperatury z pokoju ,ponieważ nagrzana woda z pieca musi przepłynąc przez obieg i oddać ciepło co skolei przełoży się na temperature.
Po trzecie zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury pieca i odcięcie nawiewu a zostaje tylko przedmuch .jeżeli temperatura bezpieczna dla danego pieca to 85 stopni to temperatura na piecu musi być ustawiona conajmniej 5 stopni niżej, ponieważ rozbiegany piec dalej grzeje.

Wszystko co opisałem opieram na obserwacjach praktycznych i eksperymentach wykonanych u siebie

chyba nic nie namieszałem
pozdrawiam

-

Pozdrawiam
Robert48

Portret użytkownika imex

Cześć Jeśli chodzi o

Cześć

Jeśli chodzi o sterownik a raczej jego funkcjonowanie mam kominek z płaszczem wodnym firmy Makroterm

Przedstawię sprawę jeśli chodzi o nawiew powietrza do paleniska.

Podstawa to w moim przypadku a raczej we wszystkich to wilgotność drzewa - skraplanie powietrza w palenisku i rdzewienie pieca - min temperatura przy wilgotności 20% - temperatura min to 48oC.

Ustawiane jest nastepujęco.

Rozpalanie - Dlaczego
Gdy rozpalasz piec i chcesz żeby szybko załapał to ustawiasz w menu odpowiedni nawiew powietrza - max obroty to powiecmy 40% - i czas rozpalania to 1 minuta - w tym czasie wiatrak zaczyna swoją pracę od 1% aż do 40% swojej mocy - Jesli rozpaliliśmy to wciskamy (jesli przed czasem 1 min, ustawiane) jeszcze raz start i kominek przechodzi w stan Pracy - czyli grzania

Grzanie
podobna historia - ustawiamy obroty w % max np 30% i temperaturę na jaka ma grzać grzejniki wymiennik podłogę - np 55-60oC - i teraz kominek jest zaopatrywany w powietrze i rozpala do 55oC - ale
Ustawiamy sobie histerezę - zakres w moim sterowniku to max 10oC - ale liczone od 50oC - Czyli jeśli na piecu ustawiliśmy 55oC to mamy do dyspozycji tylko 5oC histerezy i te 5oC jest potrzebne do zmniejszania prędkości wiatraka - prostoliniowo aż do wyłączenia - jak przekroczy ustalona temperaturę ( 55oC)

Sterownik ma bardzo wiele ustawień - jedna wada a raczej jej brak to sterowanie pompą od cyrkulacji :-(
Ale poradziłem sobie sterownikiem Auraton 1111 - jest pobierana róznica temperatur międzi temp w zasobniku (bojlerze) a najdalszym doprowadzeniem ciepłej wody do kranu - histereza ustawiana w pełnym zakresie - dodatkowo zastosowałem zależności na przekaźnikach - czy warto uruchamiac cyrkulacje jesli temperatura spadnie poniżej XX i czy jest grzany piec a jeśli nie to czy ma automatycznie podgrzewać bojler grzałką 2000W - a takie tam sterowanie.

Jesli ktoś zechce to pomoge - wytłumaczę co i jak po kolei ma sie wł. wiatrak dla nadmuchu.

Ten sterownik co ja mam jest Rewelacyjny - jestem kumaty i pisali program ludzie a zbierali doświadczenie na pewno bardzo dużo czasu. Rozpalam - Wkłądam 4 drewka (szczapy dębowe) i cieplutko po godzince - i goraca woda w kranie

Portret użytkownika ellwod

sterownik co

Witam
mirley Bardzo przepraszam, że mój post wygląda jak teoria spiskowa,naprawdę przeczytałem opis sterownika dokładnie i właśnie to z tego powodu mój post bo jeżeli napracowałeś się nad projektem i na schemacie jest dodatkowe wyjście do wentylatora stąd to nieporozumienie --moja wina. Jeszcze raz przepraszam.

Portret użytkownika beleco

DS + zegar

Witam
Posiadam piec olejowy, a ze względu, że dosyć drogo mnie to wychodzi potrzebowałbym funkcje 2 programów (program dzień / noc-obniżona temp w pokoju). Sądzę że konieczne byłby jakieś sterowanie czasowe - zegar.
Moje pytanie dotyczy sprawy połączenia Ds'a z zegarem, może ktoś już robił takie próby i mógłby mi udostępnić przykłady w bascomie.

-

Max

Portret użytkownika mirley

Re: Sterownik C.O

Aby połączyć DS z zegarem będzie trzeba użyć jednego z układów RTC, ale nie wiem co to ma wspólnego z moim sterownikiem do pica węglowego

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika limak

dodatkowe sterowanie zaworem bojlera

Mozna by do aktualnego programu dopisac temperaturowe sterowanie zaworem bojlera ? Bardzo by mi sie to przydalo ze wzgledu, ze czesto zapominam zamknac zawor wieczorem i rano juz jest woda strasznie wygrzana niestety.

Portret użytkownika mirley

Re: Zawór

Chodzi Ci o taką sytuację że po wygaszeniu w piecu bojler grawitacyjnie oddaje ciepło nagrzewając wnetrze domu? Wystarczyło by dać jedną instrukcję warunkową w programie ale muszę zadumać się nad wyjściami bo atmega8 ma ich trochę mało a jak widzę układ się rozbudowuje :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika limak

dokładnie o to co napisałeś

dokładnie o to co napisałeś ;] Czy nie dalo by rady poprostu przerobic sterowania wentylatorem na sterowanie zaworem ? ponieważ mój piec i tak nie posiada wentylatora.

Portret użytkownika IMEX2

zawór odcinajacy bojler

mirley Moja propozycja jest następujaca jesli chodzi o odcinanie zaworu - mam osobiście zastosowane 2 takie zawory elektryczne 3D

Temperatura jest pobierana na powrocie wody z zasobnika (instalacja CO) dlaczego - jeżeli woda CW nagrzeje się do odpowiedniej temperatury to na powrocie będzie odpowiednia temperatura (bojler juz nie zabiera temperatury) i wchodzi ciepła i wychodzi ciepła - i tu instalacja czujnika (mam bojler z płaszczem wodnym) a załącznie zaworu jest na zasadzie oczywiście osobnej lini - opisze to

Zastosowany jest przekaźnik - linia steruje PK. teraz Zasilanie do sterowania zaworu jest pobierane od zasilania pompy CO - dlaczego - żeby gdy przestanie być sterowana pompa to odetnie zasobnik od instalacji grzejników (podłogi) i zatrzyma swoją temperaturę.

W mojej instalacji mam kominek 18KW - ale zasobnik zainstalowałem od wielkiego pieca 38KW - wlaczego, żeby nie marnować temperatury na zbedne krążenie ciepłej wody - jak szybko nagrzeje to ma ta temperature szybko oddać w maksymalny sposób do grzejników i ty dlatego takiej mocy wymiennik - do czego dążę

Ustawienie temperatury na sterownaie zaworu - histeresa - Ustawiona temperatura bojlera - temperatura pieca minus około 4-5 stopni - zależy kto ma jaka instalację (grubość rur) i na jakiej prędkości pracują pompy

Zawory maja wyłączniki krańcowe wiec zasilanie jednej z końcówek może być bez problemu.

-

Grzesiek - miasto Ostróda

GG 12372371 dom
tel 502812675 SMS

Portret użytkownika limak

nie wiem czy jest sens az tak

nie wiem czy jest sens az tak bardzo kombinowac mi w sumie wystarczylo by proste temperaturowe sterowanie czyli ds przy bojlerze i przy okresolnych temp zamykanie/otwieranie zaworu ;]

Portret użytkownika IMEX2

do Limak

limak jeśli nie chcesz kombinować kup AURATON 1111 - 120 zł i tam masz wszystko - ja to mam i jest super - steruje wentylatorami i cyrkulacja - nadaje sie rownież do zaworu

-------------

Czy podłacze do niego 4 x 16 bez zmiany sporej ilości danych w kodzie - chodzi o wyświetlanie wszystkich temper.

-

Grzesiek - miasto Ostróda

GG 12372371 dom
tel 502812675 SMS

Portret użytkownika mirley

Re: Wentylator i zawór

Da się to wszystko zrealizować w tym sterowniku ale wymaga dużo pracy... zobaczymy jak będę stał z czasem. CO do wyswietlacza to może być dowolny, jeśli podłaczysz ten co masz 4x16 znaków to aktualnie będzie wyświetlana połowa znaków. W programie trzeba scalić wyświetlanie kolejnych dwóch ekranów w jeden ale to też muszę trochę pokombinować.

Odnośnie zaworu to da się podłączyć go w miejsce wentylatora i tak napisać program aby sterownik zamykał elektrozawór, nie wiem tylko czym taki zawór jest sterowany(jakie napięcie i prąd, czy może innaczej)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika limak

elektrozawor

no w sumie to ja nie mam elektrozaworu tylko normalny kulowy i planuje cos zaadaptować aby mozna bylo nim sterowac elektrycznie mam juz silownik od opuszczania rolet przeciw pozarowyc,h tylko pozostalo polaczyc to wszystko w kupe. Silownik jest na 230v wiec jakby atmega mogla sterowac jakims przekaznikiem bylbym ucieszony

Portret użytkownika IMEX2

elektro zawór

sterowanie 230V - 3 przewody

1 przewód wspólny - 2 pozostałe to zmiana pozycji Prawo/Lewo

zasilanie może dochodzić cały czas na którykolwiek przewód bo są przełączniki krańcowe odcinajace zasilanie jak dojdzie do końca zamknięcia - to na tyle

-

Grzesiek - miasto Ostróda

GG 12372371 dom
tel 502812675 SMS

Portret użytkownika IMEX2

połączenie - wykonawcza i sterownik

Cytuje Do złącza TRI (ARK) podłączamy wyjścia sterownika.

Patrze na schemat sterownika i szukam złącza i nie widzę - Pin 5 i 6 to wiem ale w tekście jest zwodniczy tekst - może tylko tak to ja rozumiem cytuję Złącze 1W_TR (ARK3) służy do podłączenia magistrali 1-Wire z czujnikami DS18B20 (4 sztuki). - brakuje dodatkowego opisu że i to złącze jest do płytki wykonawczej

Wszystkie twoje art. są czytelne i jasno dla laika opisane - dziś odpalę myślę jak znajdę w nocy troszeczkę czasu.

-

Grzesiek - miasto Ostróda

GG 12372371 dom
tel 502812675 SMS

Portret użytkownika mirley

Re: Sterownik CO

Dziekuje za zwrócenie uwagi... dopisałem do opisu dalszą część zdania. To tak jest jak się sterownik opisuje 2 miesiące po tym ja sie go zrobiło :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika esc

wentylator

Jak zwykle super, tylko popieram przedmówców dotyczących oprogramowania wentylatora.
Pozdrawiam.

Portret użytkownika gosc

wentylator

Również popieram prośbę o "doprogramowanie" wentylatora.
Świetny projekt tylko ten wentylator.
Pozdrawiam

Portret użytkownika esc

esc

Właśnie odpaliłem projekt na płytce testowej wszystko działa, teraz pozostaje mi tylko cierpliwie czekać na obiecany wentylator .
Chodzi troszkę wolno, ale to pewnie dlatego, że na płytce testowej mam kwarc 8 Mhz a nie 16:)

Portret użytkownika mirley

Re: Sterownik C.O

Wentylator zrobię jak czas pozwoli, narazie zająłem sie trochę innymi rzeczami.... Zrobie prosta implementację z ustawianiem temperatury minimalnej poniżej której wentylator cały czas chodzi (nie wiem jeszcze co ma się robić jak w piecu się wypali), powyżej t min włącza się cyklicznie co ustawiony czas na kilka, kilkanaście sekund.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika robert48

Włączanie się wentylatora

Włączanie się wentylatora powinno być ustalane wielkością temperatury zadanej poniżej ,której wentylator powinien się włączyć .Natomiast czas wyłączenia całkowitego to minimalna temperatura pieca 35 stopni "piec wygasa ,pompa OFF",ale myślę ze wentylator również wtedy powinien być w gotowości i przy wzroście tej granicy powinien się ponownie załączyć Jest tutaj jedna pułapka ,a mianowicie rozpalanie w piecu . Jeżeli wentylator przy rozpalaniu się nie włączy to ten proces musimy nadzorować sami a przecież po to stosujemy sterownik aby ograniczyć siedzenie w kotłowni do minimum.Mówiąc o temperaturze zadanej miałem na myśli temperaturę "dom" a to dlatego iż ciepło ma być w domu a nie w kotłowni.Pisałem o tym już wcześniej Są to moje spostrzeżenia .

Pozdrawiam

-

Pozdrawiam
Robert48

Portret użytkownika IMEX2

Mirley

nie wiem jeszcze co ma się robić jak w piecu się wypali u mnie w sterowniku Makroterm rozwiązali to tak że ustawia się czas po którym sterownik przechodzi w stan STOP - tzn Ustawiona temperatura to np.: 55oC - ale przez np. 30 min piec nie nagrzewa do tej temperatury to wtedy piec wyłancza się - tzn Wygasło

-

Grzesiek - miasto Ostróda

GG 12372371 dom
tel 502812675 SMS

Portret użytkownika mirley

Re: Sterownik C.O

Postaram się zrobić to trochę mądrzej a mianowicie badając pochodną temperatury po czasie :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika esc

histereza

Mam jeszcze pytanko do histerezy, czy jest? i ewentualnie czy można dodać w meni ustawianie histerezy.
Myślę, ze może to być dość potrzebne ustawienie, no chyba ze się mylę.

Portret użytkownika IMEX2

ESC

Histereza to podstawa w sterowniku poza tym ze sterownik działa - bez histerezy sterowanie jest bezsensowne :)

-

Grzesiek - miasto Ostróda

GG 12372371 dom
tel 502812675 SMS

Portret użytkownika mirley

Re: Histereza

histereza jest ale nie ma potrzeby ją dokładnie w menu ustawiać, należy dobrać w programie do konkretnej instalacji. Poprostu to miał byc prosty sterownik i w procesorze jest trochę mało miejsca na te wszystkie bajery. Dodatkowe ustawienie zajmie resztę dostępnej pamięci a jeszcze się musi zmieścić ten nieszczęsny wentylator.

Ps. Problemy ze stroną narazie rozwiązane :)

---------------------

Dodałem kod źródłowy z obsługą wentylatora, testujcie w praktyce i piszcie jak działa :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika IMEX2

drukowanie PCB

czy masz jakiś sposób na wydrukowanie 2 lub wiecej plytek z twoich projektów - jak np ten - mówimy o PDF

oczywiście na jednej kartce A4

-

Grzesiek - miasto Ostróda

GG 12372371 dom
tel 502812675 SMS

Portret użytkownika mirley

Re: Sterownik CO

Specjalnie zamieszczam pliki z kilkoma płytkami obok siebie http://mirley.firlej.org/files/PSCO_Plytka4.pdf, no chyba że chodzi o coś innego

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika IMEX2

Układ wykonawczy Płytka +

Układ wykonawczy Płytka + Sterownik Płytka o taki mix mi chodzi

-

Grzesiek - miasto Ostróda

GG 12372371 dom
tel 502812675 SMS

Portret użytkownika KRZYCHOOOO

Fusebity pod Bascom?

Witam serdecznie gratulując doskonałego pomysłu podpartego perfekcyjnym opracowaniem, zmontowałem już wszystko ale wsad do procka wchodzi generując na końcu komunikat o błędzie 002 programuję pod Bascom AVR przez równoległy. Z ustawień fabrycznych procka zmieniłem tylko zegar na 16Mhz, bardzo chciałbym już przetestować nowy projekt i proszę o sugestię odnośnie fusebitów pod Bascom, zmontowałem programator pod usb ale próbuję go dopiero uruchomić, pozdrawiam życząc dalszych udanych projektów -Krzysztof

Portret użytkownika mirley

Re: Sterownik CO

Popatrz http://mirley.firlej.org/files/PSCO_PlytkaMix.pdf

Co do fusebitów to powinieneś ustawić na zewnętrzny kwarc tak jak dałeś a dodatkowo zaznacz bit CKOPT = 0, Co do programowania równoległego to nigdy w ten sposób AVR'ów nie programowałem

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Drukowanie PCB

Witam.Jeśli chodzi o składanie kilku rysunków w formacie PDF na jedną kartke do wydruku
ja używam programu CorelDRAW.Można do niego importowac pliki PDF a nastepnie je obrobic.
Można zmieniac wymiary, kopiowac itp.Program musi byc od wersji chyba 10.Może to komu pomoże.
Pozdrawiam

Portret użytkownika KRZYCHOOOO

Dziękuję! ? działa.

Pozdrawiam dziękując za pomoc ? Krzysztof.

Portret użytkownika esc

nowy kod

Dzięki za kod z wentylatorem. Ma może ktoś już zamontowany sterownik na piecu, jeżeli tak to niech napisze jak się sprawdza nowa wersja kodu.

Portret użytkownika rafliczek22

Widzę że temat juz zamkniety

Widzę że temat juz zamkniety ale mam pytanie czy kolega mirley mógłby przerobic program, chodzi o to aby kiedy temp. na piecu bedzie o np. 5 stopni mniejsza niz na bojlerze przez np. 1 minute był podany sygnał na triak poniewaz zrobilem sobie zawor z silnika krokowego ktory mial by zamykac bojler zeby nie oddawal ciepla do grzejnikow. Aha nie jest mi potrzebny wentylator wiec nie trzeba dodatkowych wyjsc z atmegi.
Temperatura zamkniecia moglaby byc nawet ustawiana przed kompilacja programu w kodzie ale lepiej by bylo gdyby z urzadzenia.

Portret użytkownika mirley

Re: Sterownik C.O

po pierwsze wypowiedzi pod projektami nigdy nie są zamknięte więc nie rozumiem skąd pomysł:

Quote:

Widzę że temat juz zamkniety ale...

Co do pomysłu z tym silnikiem krokowym to po pierwsze będzie problem z pamięcią programu bo wentylator się ledwo zmieścił, po usunięciu jego obsługi będzie miejsce na inne rzeczy. Ale i tak nie obejdzie się bez dodatkowego wyjścia do silnika bo musi być coś co poda impuls "zamknij" i "otwórz". Oczywiście do silnika krokowego będzie potrzebny osobny sterownik który zadba o to aby się odpowiednio obrócił. Można by to zrobić sterując jednym pinem którego stan 1 odpowiadało by np za otwarcie a 0 za zamknięcie zaworu ale to juz kwestia wyboru.

Co do dostępnego czasu to po prostu go nie mam aktualnie więc zapiszę sobie żeby popatrzeć na to w wolnej chwili..

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika rafliczek22

Dobra dzięki mirley

Dobra dzięki mirley