Prosty Sterownik C.O.


9
Ocena: None Średnia: 9 (13 głosujących)

Urządzenie to jak sama nazwa wskazuje jest sterownikiem do instalacji centralnego ogrzewania. Układ sprawdza się w bardzo prostych instalacjach posiadających jedną wspólną pompkę do grzejników i do wymiennika C.W.U. W wersji podstawowej nie jest oprogramowany wentylator nadmuchowy, gdyż nie było go w instalacji w której opisywany sterownik miał działać. Dodatkowe wyjście z triakiem pozwoli łatwo zmodyfikować program i dodać obsługę wentylatora. Sterownik posiada dwa tryby pracy, letni w którym głównie nastawia się na grzanie wody i pompa pracuje gdy temperatura na piecu jest większa niż w wymienniku, oraz tryb zimowy gdzie pompa pracuje zawsze gdy temperatura na piecu jest większa od minimalnej. Dodatkową funkcją sterownika jest pomiar temperatury na piecu, w bojlerze, w domu i na zbiorniku wyrównawczym. Konfiguracja w menu pozwala ustawić temperaturę minimalną i alarmową oraz zmieniać tryb pracy.

Działanie:

Schemat ideowy układu znajduje się na rysunku poniżej:

Sercem układu jest mikrokontroler U1 (ATMega8) wraz z rezonatorem kwarcowym X1(16MHz) i kondensatorami C1 (22pF) i C2 (22pF). Kondensatory C3 (220uF) i C4 (100nF) filtrują napięcie zasilania, które powinno zostać podane na złącze Zas (ARK2) z drugiej płytki sterownika. Potencjometr P1 (10k) umożliwia regulację kontrastu wyświetlacza W1 (LCD 2x16). Za pomocą tranzystora T1 (BC556) i rezystora R2 (3,3k) możliwe jest włączenie podświetlania wyświetlacza w sposób programowy. Rezystor R1 (47R) ogranicza prąd struktur LED podświetlających wyświetlacz. Buzzer z generatorem BUZ1 (5V) pełni funkcję sygnalizatora alarmu. Alarm uruchamiany jest za pośrednictwem tranzystora T2 (BC556) oraz rezystorów R3 (3,3k) i R4 (3,3k) gdy temperatura przekroczy ustawiony próg. Złącze 1W_TR (ARK3) służy do podłączenia magistrali 1-Wire z czujnikami DS18B20 (4 sztuki) oraz zapewnia połączenie sterownika z płytka wykonawczą. Układ U2 jest w praktyce podstawką pod czujnik DS18B20, która przydaje się w momencie rejestracji czujników. Zworka 1W_ENA (goldpin) umożliwia odłączenie całej magistrali od płytki na czas rejestracji czujników. Rezystor R8 (4,7k) jest konieczny do poprawnej pracy układów DS18B20. Zworki DSR1...DSR3 (goldpin) poprzez różne kombinacje pozwalają na wybranie który czujnik ma być w danej chwili zarejestrowany. Przyciski S1..S3 (uSwitch) stanowią klawiaturę urządzenia, natomiast diody D1..D3 (LED) wraz z rezystorami ograniczającymi prąd R5...R7 (470R) stanowią kontrolki pracy pompy, wentylatora oraz alarmu. Złącze Prog (goldpin) służy do zaprogramowania procesora, podobnie jak pin Res, który dodatkowo umożliwia reset procesora podczas rejestracji czujników.

Schemat ideowy układu wykonawczego znajduje się na rysunku poniżej:

W skład modułu wykonawczego wchodzi stabilizator napięcia U1 (7805) wraz z kondensatorami C1 (220uF) i C2 (47uF). Do złącza Zas (ARK) należy podłączyc napięcie o wartości w granicach 7-15V, w pierwowzorze miała to być ładowarka od telefonu. Złącze VCC (ARK) umożliwia zasilanie sterownika. W roli elementów wykonawczych pracują triaki TR1 (BT138-600E) oraz TR2 (BT138-600E), rezystory R2 (180R), R3 (180R), R5 (180R) i R6 (180R) ograniczają prąd bramek triaków. W rolli zabezpieczenia przeciwprzepięciowego zastosowano warystory WR1 (JVR-7N431) i WR2 (JVR-7N431), chociaż nie są one wymagane. Przed zwarciem zabezpiecza bezpiecznik F1 (2A). Złącze 230V umożliwia podłączenie zasilania sieciowego do płytki. Wyjściami napięciowymi dla pompy i wentylatora są złącza TRO1 (ARK) i TRO2 (ARK). Oddzielenie wysokonapięciowych obwodów sieciowych od niskonapięciowego sterownika zapewniają optotriaki OPT1 (MOC3041) i OPT2 (MOC3041). Prąd ich struktur LED ograniczają rezystory R1 (330R) i R2 (330R), a szeregowo włączone diody LED sygnalizują stan triaków. Do złącza TRI (ARK) podłączamy wyjścia sterownika.

Budowa:

Układ z powodzeniem można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Pomocą w konstrukcji może okazać się schemat montażowy dostępny tutaj.

Układ wykonawczy można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj
Pomocą w konstrukcji może okazać się schemat montażowy dostępny tutaj.

Wykaz Elementów:

Sterownik:

1x Złącze śrubowe ARK2(podwójne)
1x Złącze śrubowe ARK3(potrójne)
4x Listwa Goldpin 1x2 (1W_ENA)
1x Listwa Goldpin 1x3 (DS18B20)
1x Listwa Goldpin 1x4 (Prog)
3x uSwitch

3x 3,3k
1x 47R
3x 470R
1x 4,7k
1x Potencjometr Montażowy 10k

2x 22pF
1x 100nF
1x 220uF Elektrolit

1x Rezonator Kwarcowy 16MHz
3x Dioda LED
2x BC556
1x Mikrokontroler ATMEGA8 + Podstawka
1x Buzzer z Generatorem 5V
1x 16x2

Układ Wykonawczy:

1x Bezpiecznik 2A
6x Złącze śrubowe ARK2(podwójne)

4x 180R
2x 330R
2x Warystor JVR-7N431

1x 47uF Elektrolit
1x 220uF Elektrolit

2x Dioda LED
1x Stabilizator 7805
2x BT138-600E
2x MOC3041

Programowanie:

Kod Źródłowy do sterownika został napisany w BASCOM AVR firmy MCS Electronics (http://www.mcselec.com/). Program przedstawiony jest poniżej:

'************* Konfiguracja uC *****************
'***********************************************
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 16000000
 
'Config Porta = &B00111111 : Porta = &B11111111
Config Portb = &B11111000 : Portb = &B11111111
Config Portc = &B11111111 : Portc = &B11111111
Config Portd = &B00011111 : Portd = &B11111111
 
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5    'mirley UPT M16
Config Lcd = 16 * 2
Cls
Cursor Off Noblink
 
Config 1wire = Pind.2
 
 
Sw_port Alias Pinb                     'nazwa portu
Pompa Alias Portd.3
Went Alias Portd.4
Buzz Alias Portd.1
Light Alias Portd.0
 
Ds1r Alias Pind.7
Ds2r Alias Pind.6
Ds3r Alias Pind.5
 
Led_a Alias Portb.5
Led_p Alias Portb.3
Led_w Alias Portb.4
 
 
Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
Enable Timer0 : On Timer0 Prztimer0
 
 
Enable Interrupts
'********** Konfiguracja uC Koniec ************
 
'****************** Zmienne *******************
'***********************************************
Dim Stan_sw As Byte , Sw As Byte , Licznik_sw As Byte    'sw
Dim Wyswietlanie As Byte , Poz_wysw As Byte , Wyswietlono As Bit    'Lcd
Dim Mig As Bit , Poz_ust As Byte
Dim Autosave As Byte , Autopowrot As Byte , Autolight As Byte
 
 
Dim Ds1(8) As Byte , Ds2(8) As Byte , Ds3(8) As Byte , Ds4(8) As Byte , Ds(8) As Byte , Ds_adr As Byte , Ds_ok As Bit    'DS18B20
Dim Ktory_ds As Byte , Lsb As Byte , Msb As Byte , Minusy As Byte
Dim T(4) As Word
 
Dim T_min As Word , T_alarm As Word
 
Dim Dzielnik(2) As Byte                   'dzielniki timera
Dim Flaga_4ms As Bit , Flaga_500ms As Bit , Flaga_1s As Bit 'flagi przerwa?
Dim Hbyte(2) As Byte , Hword(3) As Word , N As Byte , Hbit As Bit , M As Byte
 
Dim Buzz_en As Bit
Dim Tryb_letni As Bit                    '0- tryb zimowy, 1- tryb letni
 
'************* Zmienne Koniec ****************
 
'************ Warunki Poczatkowe ***************
'***********************************************
Light = 0
 
Lcd " Sterownik C.O."
Lowerline
Lcd " Wersja 0.96"
 
Wait 1
 
If Ds1r = 1 And Ds2r = 0 And Ds3r = 0 Then
 Ds_adr = 30
 Gosub Ds_reg
 Cls
 Lcd "Ds Piec"
End If
If Ds1r = 0 And Ds2r = 1 And Ds3r = 0 Then
 Ds_adr = 40
 Gosub Ds_reg
 Cls
 Lcd "Ds Bojler"
End If
If Ds1r = 1 And Ds2r = 1 And Ds3r = 0 Then
 Ds_adr = 50
 Gosub Ds_reg
 Cls
 Lcd "Ds Zbiornik"
End If
If Ds1r = 0 And Ds2r = 0 And Ds3r = 1 Then
 Ds_adr = 60
 Gosub Ds_reg
 Cls
 Lcd "Ds Kuchnia"
End If
 
 
For N = 1 To 8
 Hbyte(1) = 30 + N
 Readeeprom Ds1(n) , Hbyte(1)
 Hbyte(1) = 40 + N
 Readeeprom Ds2(n) , Hbyte(1)
 Hbyte(1) = 50 + N
 Readeeprom Ds3(n) , Hbyte(1)
 Hbyte(1) = 60 + N
 Readeeprom Ds4(n) , Hbyte(1)
Next N
 
Readeeprom T_min , 2
Readeeprom T_alarm , 4
Readeeprom Hbyte(1) , 6
 
Tryb_letni = Hbyte(1).0
If T_min < 100 Or T_min > 950 Then T_min = 400
If T_alarm < 100 Or T_alarm > 950 Then T_alarm = 850
 
 
Wait 1
Wyswietlono = 1
Wyswietlanie = 1
Autosave = 5
Autolight = 0
 
'******* Warunki Poczatkowe Koniec ***********
 
'************** Petla glowna ******************
'***********************************************
Do
 '***********************************************  co 4ms
 If Flaga_4ms = 1 Then
  Flaga_4ms = 0
 
  Gosub Przyciski
  If Wyswietlono = 1 Then Gosub Wysw_lcd
 
 End If
 '***********************************************
 
 '***********************************************  co 500ms
 If Flaga_500ms = 1 Then
  Flaga_500ms = 0
 
  Mig = Not Mig
 
  'Portd.6 = Buzz_en
 
  If Pompa = 0 Then Led_p = Mig Else Led_p = 1
  If Went = 0 Then Led_w = Mig Else Led_w = 1
  Led_a = Buzz
 
  Wyswietlanie = Poz_wysw
 
 End If
 '***********************************************
 
 '***********************************************  co 1s
 If Flaga_1s = 1 Then
  Flaga_1s = 0
 
  If Light = 0 Then
   Incr Autolight
   If Autolight >= 20 Then Light = 1
  Else
   Autolight = 0
  End If
 
  If Poz_wysw <> 1 Then
   Incr Autopowrot
   If Autopowrot = 6 Then
    'Poz_wysw = 1
    Wyswietlanie = 1
    Poz_ust = 0
   End If
  Else
   Autopowrot = 0
  End If
 
 
  If Autosave < 5 Then
   Incr Autosave
   If Autosave = 5 Then
    'tu zapis do eeprom
    Writeeeprom T_min , 2
    Writeeeprom T_alarm , 4
    Hbyte(1) = 0
    Hbyte(1).0 = Tryb_letni
    Writeeeprom Hbyte(1) , 6
    Poz_ust = 0
   End If
  End If
 
  Gosub Temperatura
  Gosub Sterowanie
 
 End If
 '***********************************************
 
Loop
End
'************ Petla glowna Koniec **************
 
'************ Przerwanie timer 0 ***************
'***********************************************
Prztimer0:
 Timer0 = 5
 Set Flaga_4ms
 Incr Dzielnik(1)
 If Dzielnik(1) = 125 Then
  Dzielnik(1) = 0
  Set Flaga_500ms
  Incr Dzielnik(2)
  If Dzielnik(2) = 2 Then
   Dzielnik(2) = 0
   Set Flaga_1s
  End If
 End If
Return
'******** Przerwanie timer 0 Koniec ************
 
'***********************************************
'***************** Przyciski   **************
Przyciski:
Sw = Sw_port And &B00000111                 'maska na piny nieu?ywane jako sw
If Sw <> &B00000111 And Stan_sw = Sw Then
  Incr Licznik_sw
  If Licznik_sw = 68 Then
   Licznik_sw = 0
   Select Case Stan_sw
    Case &B00000011:                  'incr
    '***********************************************************
     Select Case Poz_wysw
      Case 3:
       Select Case Poz_ust
        Case 0:
          Poz_ust = 1
        Case 1:
          If T_min < 950 Then T_min = T_min + 10
        Case 2:
          If T_alarm < 950 Then T_alarm = T_alarm + 10
       End Select
       Autosave = 0
      Case 4:
       If Poz_ust = 0 Then Poz_ust = 1 Else Tryb_letni = Not Tryb_letni
       Autosave = 0
      'Case 5:
 
     End Select
     If Buzz = 0 Then Buzz_en = 0
     Autopowrot = 0
     Light = 0
     Autolight = 0
 
    Case &B00000101:                  'ustaw next
    '***********************************************************
     If Poz_ust = 0 Then
      Wyswietlanie = Poz_wysw + 1
      If Wyswietlanie = 5 Then Wyswietlanie = 1
     Else
      Select Case Poz_wysw
       Case 3:
        Incr Poz_ust
        If Poz_ust = 3 Then Poz_ust = 0
       Case 4:
        Incr Poz_ust
        If Poz_ust = 2 Then Poz_ust = 0
 
      End Select
     End If
     If Buzz = 0 Then Buzz_en = 0
     Autopowrot = 0
     Light = 0
     Autolight = 0
 
    Case &B00000110:                  'decr
    '***********************************************************
     Select Case Poz_wysw
      Case 3:
       Select Case Poz_ust
        Case 0:
         Poz_ust = 1
        Case 1:
         If T_min > 100 Then T_min = T_min - 10
        Case 2:
         If T_alarm > 100 Then T_alarm = T_alarm - 10
       End Select
       Autosave = 0
      Case 4:
       If Poz_ust = 0 Then Poz_ust = 1 Else Tryb_letni = Not Tryb_letni
        Autosave = 0
 
      'Case 5:
 
     End Select
     If Buzz = 0 Then Buzz_en = 0
     Autopowrot = 0
     Light = 0
     Autolight = 0
 
   End Select
  End If
 Else
  Stan_sw = Sw
  Licznik_sw = 60
 End If
 
Return
'***********************************************
 
'***********************************************
'**************  LCD   ***********
Wysw_lcd:
 If Wyswietlanie <> 0 Then
  Wyswietlono = 0
  Select Case Wyswietlanie
   Case 1:                        'temp piec bojler
   '**************************************************************
    If Poz_wysw <> 1 Then
     Deflcdchar 0 , 7 , 5 , 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 'stopien
     'Deflcdchar 1 , 4 , 32 , 14 , 17 , 17 , 17 , 14 , 32    ' o kreskowane
 
     Cls
     Lcd "Piec:"
     Lowerline
     Lcd "Bojler:"
    End If
 
    For N = 1 To 2
     Hword(1) = T(n) / 10
     Hword(2) = 12
     If Hword(1) >= 10 Then Decr Hword(2)
     If Hword(1) >= 100 Then Decr Hword(2)
     If Minusy.n = 1 Then Decr Hword(2)
     Locate N , Hword(2)
     Hword(2) = T(n) Mod 10
     If Minusy.n = 1 Then Lcd "-"
     Lcd Hword(1) ; "." ; Hword(2) ; Chr(0) ; "C"
    Next N
 
   Case 2:                        'temb banka,dom
   '**************************************************************
    If Poz_wysw <> 2 Then
     Deflcdchar 0 , 7 , 5 , 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 'stopien
 
     Cls
     Lcd "Zbiornik:"
     Lowerline
     Lcd "Kuchnia:"
    End If
 
    For N = 3 To 4
     Hword(1) = T(n) / 10
     Hword(2) = 12
     If Hword(1) >= 10 Then Decr Hword(2)
     If Hword(1) >= 100 Then Decr Hword(2)
     If Minusy.n = 1 Then Decr Hword(2)
     M = N - 2
     Locate M , Hword(2)
     Hword(2) = T(n) Mod 10
     If Minusy.n = 1 Then Lcd "-"
     Lcd Hword(1) ; "." ; Hword(2) ; Chr(0) ; "C"
    Next N
 
   Case 3:
   '**************************************************************
    If Poz_wysw <> 3 Then
     Deflcdchar 0 , 7 , 5 , 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 'stopien
     'Deflcdchar 1 , 4 , 32 , 14 , 17 , 17 , 17 , 14 , 32    ' o kreskowane
 
     Cls
     Lcd "T.Min:"
     Lowerline
     Lcd "T.Alarm"
    End If
 
    If Poz_ust = 1 And Mig = 1 Then
     Locate 1 , 10
     Lcd "    "
    Else
    't minimalna
     Hword(1) = T_min / 10
     Hword(2) = 12
     If Hword(1) >= 10 Then Decr Hword(2)
     If Hword(1) >= 100 Then Decr Hword(2)
     Locate 1 , Hword(2)
     Hword(2) = T_min Mod 10
     Lcd Hword(1) ; "." ; Hword(2) ; Chr(0) ; "C "
    End If
 
    If Poz_ust = 2 And Mig = 1 Then
     Locate 2 , 10
     Lcd "    "
    Else
    't alarmowa
     Hword(1) = T_alarm / 10
     Hword(2) = 12
     If Hword(1) >= 10 Then Decr Hword(2)
     If Hword(1) >= 100 Then Decr Hword(2)
     Locate 2 , Hword(2)
     Hword(2) = T_alarm Mod 10
     Lcd Hword(1) ; "." ; Hword(2) ; Chr(0) ; "C"
    End If
 
 
   Case 4:
   '**************************************************************
    If Poz_wysw <> 4 Then
     Cls
     Lcd "Tryb: "
    End If
 
    Locate 1 , 7
    If Poz_ust = 1 And Mig = 1 Then
     Lcd "    "
    Else
     If Tryb_letni = 1 Then Lcd "Letni" Else Lcd "Zimowy"
    End If
 
 
   Case 5:
   '**************************************************************
    If Poz_wysw <> 5 Then
     Cls
     Lcd "Przedmuch:"
     Lowerline
     Lcd "Przerwa:"
    End If
 
 
  End Select
  Poz_wysw = Wyswietlanie
  Wyswietlanie = 0
  Wyswietlono = 1
 End If
Return
'************** LCD Koniec ***********
 
'********** rejestracja DS *********
Ds_reg:
 Disable Interrupts
 1wreset
 1wwrite &H33
 Ds(1) = 1wread(8):
 Enable Interrupts
 If Ds(1) <> 255 Or Ds(2) <> 255 Or Ds(3) <> 255 Or Ds(4) <> 255 Or Ds(5) <> 255 Or Ds(6) <> 255 Or Ds(7) <> 255 Or Ds(8) <> 255 Then
  Ds_ok = 1
  For N = 1 To 8
   Hbyte(1) = Ds_adr + N
   Writeeeprom Ds(n) , Hbyte(1)
  Next N
 Else
  Ds_ok = 0
 End If
Return
'****** rejestracja DS Koniec ******
 
'************* Temperatura  ***********
Temperatura:
 Disable Interrupts
 1wreset
 Select Case Ktory_ds
  Case 0:
   1wwrite &HCC
   1wwrite &H44
  Case 1:
   1wwrite &H55
   1wwrite Ds1(1) , 8
   1wwrite &HBE
   Lsb = 1wread():
   Msb = 1wread():
  Case 2:
   1wwrite &H55
   1wwrite Ds2(1) , 8
   1wwrite &HBE
   Lsb = 1wread():
   Msb = 1wread():
  Case 3:
   1wwrite &H55
   1wwrite Ds3(1) , 8
   1wwrite &HBE
   Lsb = 1wread():
   Msb = 1wread():
  Case 4:
   1wwrite &H55
   1wwrite Ds4(1) , 8
   1wwrite &HBE
   Lsb = 1wread():
   Msb = 1wread():
 End Select
 
 Enable Interrupts
 
 If Ktory_ds > 0 Then
  T(ktory_ds) = Msb * 256
  T(ktory_ds) = T(ktory_ds) + Lsb
  Minusy.ktory_ds = Msb.7
 
  If Minusy.ktory_ds = 1 Then
   T(ktory_ds) = Not T(ktory_ds)
   T(ktory_ds) = T(ktory_ds) + 1
  End If
 
  T(ktory_ds) = T(ktory_ds) * 10
  T(ktory_ds) = T(ktory_ds) / 16
  Else
  If Poz_wysw = 1 And Wyswietlono = 1 Then Wyswietlanie = 1
 End If
 
 Incr Ktory_ds
 If Ktory_ds = 5 Then Ktory_ds = 0
 
Return
'********** Temperatura Koniec *********
 
 
'************  Sterowanie    ***************
'***********************************************
Sterowanie:
 
 
 If Tryb_letni = 1 Then
  If T(1) >= T_min Then
   Hword(1) = T(2) + 70
   Hword(2) = T(2) + 30
   If T(1) >= Hword(1) Then Pompa = 0
   If T(1) <= Hword(2) Then Pompa = 1
  Else
   Pompa = 1
  End If
 Else
  If T(1) >= T_min Then
   Pompa = 0
  Else
   Pompa = 1
  End If
 End If
 
 
 If T(1) >= T_alarm Or T(2) >= T_alarm Then
  If Buzz_en = 1 Then Buzz = Not Buzz Else Buzz = 1
 Else
  Buzz = 1
  Hword(1) = T_alarm - 50
  If T(1) <= Hword(1) And T(2) <= Hword(1) Then Buzz_en = 1
 End If
 'tutaj sterowanie wentylatorem
 
Return
'********  Sterowanie   Koniec ************

Ustawienia fusebitów dla mikrokontrolera ATMEGA8 przedstawione są poniżej:

Obsługa:

Wstępne uruchomienie sterownika sprowadza się do zaprogramowania czujników z którymi będzie współpracował. Przy wyłączonym zasilaniu rozwieramy zworkę 1W_ENA wkładamy pierwszy czujnik (od pieca) do złącza na płytce (układ U2), rozwieramy zworkę DSR1 i zwieramy DSR2 i DSR3. Włączamy zasilanie a na wyświetlaczu pojawia się napis "Ds Piec" co świadczy o poprawnym odczycie czujnika. W tej chwili temperatura powinna być już odczytywana. Wyłączamy ponownie zasilanie i kontynuujemy rejestrację pozostałych czujników w taki sam sposób, z tym że ustawienia zworek DSR1...DSR3 są inne. Podczas rejestracji do układu może być jednorazowo podłączony tylko jeden czujnik.

Ustawienia zworek:
Piec: DSR1 = 1, DSR2 = 0, DSR3 = 0
Bojler: DSR1 = 0, DSR2 = 1, DSR3 = 0
Zbiornik wyrównawczy: DSR1 = 1, DSR2 = 1, DSR3 = 0
Dom: DSR1 = 0, DSR2 = 0, DSR3 = 1
*"0" oznacza zworkę zwartą, a "1" rozwartą

Po zakończeniu procedury rejestracyjnej czujników podłączamy je wszystkie naraz do układu i umieszczamy w przeznaczonych miejscach. W przypadku zmiany jednego z czujników trzeba go zarejestrować w taki sam sposób pamiętając że wszystkie pozostałe muszą być odłączone (Zworka 1W_ENA).

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Sterownik Schemat58.95 KB
Sterownik Płytka16.38 KB
Sterownik Płytka (odbicie lustrzane)16.51 KB
Sterownik Płytka (4 na stronie)57.41 KB
Sterownik Montowanie22.69 KB
Układ wykonawczy Schemat8.64 KB
Układ wykonawczy Płytka8.14 KB
Układ wykonawczy Płytka (odbicie lustrzane)8.2 KB
Układ wykonawczy Płytka (6 na stronie)36.54 KB
Układ wykonawczy Montowanie12.05 KB
Sterownik + Układ Wykonawczy Płytka47.56 KB
Kod Źródłowy13.82 KB
Panel przedni (SVG)9.6 KB
Panel przedni (SVG) (4 na stronie)30.71 KB
Panel przedni (PDF) (4 na stronie)158.99 KB
Kod Źródłowy (wersja z wentylatorem 2009.11.20) (nie testowana w praktyce)17.49 KB
Program po kompilacji (BIN)7.52 KB
Program po kompilacji (HEX)21.15 KB
Kod Źródłowy (wersja z wentylatorem 2016.01.30) (poprawione temperatury <10)17.57 KB
Program po kompilacji (BIN)7.55 KB
Program po kompilacji (HEX)21.25 KBPortret użytkownika mirley

Re: Sterownik C.O

Jak chcesz sterować tym podajnikiem? jakie parametry miały by być ustawiane. Napisz kilka słów o algorytmie jaki byś chciał zastosować. Z prockiem to bedzie problem bo większy procek to wymiana płytki.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika damian_zet

Podajnik

Witaj,

Chciałbym aby była możliwość ustawiania pracy podajnika tzn: czas przez jaki układ załącza podajnik, i czas przez który czeka do następnego uruchomienia podajnika, aby węgiel w palenisku zdążył się wypalić, obciążalność wyjścia to chyba max 2,5A, chciałbym aby układ wykonawczy najlepiej rozbudować aby dodać jedną linie i wyjście np TRO3. Kolejną fajną opcją mogłoby być menu w którym jak piec osiągnie zadaną temperature, to wtedy można by było zmienić czas czekania na załączenie podajnika, czyli sumując potrzebne by było: czas włączenia podajnika, czas przerwy w pracy do ponownego załączenia na ustawiony wcześniej okres czasu, tak by było najłatwiej myślę i potrzeba również przycisku na pulpicie od razu podłączonego do uruchamiania podajnika, np przy rozpalaniu aby caly czas był włączony tj. ręczne włączanie i wyłączanie :) Lub jeśli się da z menu :) Mirley mam nadzieję że opisał w miarę zrozumiale? :) Jak coś to pisz chętnie postaram się jakoś dopowiedzieć niejasności :)

Pozdrawiam,
Damian

-

Damian

Portret użytkownika mirley

Re: Sterownik pieca

Zapisałem sobie na liście zadań ale jest bardzo długa więc nie obiecuję kiedy się tym zajmę

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika damian_zet

Podajnik

Rozumiem :) każdy ma dużo spraw na głowie :) Nie oczekuje że to za dzień zrobisz :), jeśli Ci się tylko uda to super :) teraz zimę przetrwam ;p a chciałbym już na następną wyposażyć się w taki sterownik :)

Pozdrawiam,
Damian :)

-

Damian

Portret użytkownika potomek

ministerownik CO

Wzorując się na opisach zrobiłem pierwszy projekt - dla sprawdzenia sterowania dmuchawy
Pozdrawiam wszystkich
Tomek

'Program sterowania piecem CO 13.01.2011  
$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 4800000
'ustawienia stosu i ramki
$hwstack = 16
$swstack = 8
$framesize = 24
 
'ustawiam piny jako wyjścia
Config Portb.0 = Output                   'triak - dmuchawa
Config Portb.1 = Output                   'przekaźnik - pompa obiegowa
Config Portb.2 = Input                   'Adc1 - czujnik LM335 - piec
Config Portb.3 = Input                   'Adc3 - potencjometr nastawy temperatury i przycisk startu
Config Portb.4 = Input                   'Adc2 - czujnik KTY83 przy drzwiczkach - dym
 
Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
Enable Timer0
On Timer0 Software_pwm
 
Enable Interrupts
 
Dim R As Byte                        'ustawianie pwm
Dim R1 As Byte , R2 As Byte , R3 As Byte          'obliczenia pwm
Dim Dym As Bit
Dim Praca_went As Bit , Praca_pompa As Bit         'stan pieca
Dim Reference As Byte                    'obroty dmuchawy
Dim Temp_dym As Word                    'temperatura spalin idących do kotłowni
Dim Temp_nast As Word , Temp_reg As Word          'nastawa temperatury pieca
Dim Temp As Word                      'temperatura aktualna
 
 
'LM335-0*C = 2,732V ADC - 559,51     10 bitowy - 1024 i 5V
'   10   2,832     579,99
'   20   2,932     600,47
'   30   3,032     620,95
'   40   3,132     641,43
'   50   3,232     661,91
'   60   3,332     682,39
 
'czujnik rezystancyjny 115 Om - 25 st C  130 Om - 50 st C    2011-01-29 0,24V nagrzany 0,31V
'rezystor 2,2k od strony +5V
'   25  0,248V   51,8 Adc
'   50  0,279   57,1
'   75  0,31    63
 
'aby nastawy były od 30 do 65 stC
'   30  3,00V  60% od 5V
'   65  3,38V  67,6
'zakładając potencjometr 2k to od masy będzie 15,78k a od plusa 5V będzie 8,52k
'2011-01-27
'potencjometr daje napięcie 2,85 do 3,19V 10 - 45 st C 580 do 650 ADC
'miało być od 40 do 75 st C czyli do nastaw trzeba dodać 60 ADC
 
'czujnik KTY 83 1200 Om od +5V 2,2k
' 10       304
' 20       319
' 30  1,63   333,8
' 40  1,7   348,1
' 50  1,77   362,5
' 60  1,85   378,8
' 70  1,92   393,2
' 80  2,0   409,6
 
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
 
Start Adc
 
Praca_pompa = 1                       'rozruch pieca
 
Wait 2
 
'______________________________________________________________________
Do
 
Waitus 500
 
Temp = Getadc(1)
 
Temp_nast = Getadc(3)
If Temp_nast = 0 Then Praca_pompa = 1            'start pieca
 
Temp_dym = Getadc(2)
 
If Temp < 621 Then                     'wyłączanie pieca
  Praca_went = 0
  Else
  Praca_went = 1
  End If
 
If Temp > 630 Then                     'włączanie pompy 630 - 35stC
   Set Portb.1
   Praca_pompa = 0
  Else
   If Temp < 628 Then                  'histereza 1stC
   Reset Portb.1
   End If
  End If
 
If Temp < 620 Then Temp = 620                'warunki graniczne temperatur
If Temp_nast < 580 Then Temp_nast = 580
If Temp_nast > 710 Then Temp_nast = 710
If Temp_dym < 310 Then Temp_dym = 310
 
  Temp_reg = Temp_nast + 40                'ew korekcja - potencjometr nastawy daje napięcie 2,85 do 3,20V a czujnik temp wyżej o 0,05V
If Temp > Temp_reg Then                   'wyłączenie dmuchawy przy przekroczeniu temperatury
   R = 0
  Else
   R1 = Temp_nast - 580                 '580 zamiast 620 ze wzgl na korekcję potencjometru
   R1 = R1 / 14
   R2 = Temp - 620
   R2 = R2 / R1
   If R2 <= 3 Then                    'kształtowanie charakterystyki pracy dmuchawy - zwalnianie przy zbliżaniu się do temperatury zadanej
     R2 = 0
     Else
     R2 = R2 - 3
     End If
   R3 = Temp_dym - 310                  'czujnik KTY 83
   R3 = R3 / 5                      'zwalnianie i wyłączanie dmuchawy przy wydobywaniu się spalin
   If R3 > 10 Then Dym = 1
   R2 = R2 + R3
   If R2 > 11 Then R2 = 11
 
     R = 13 - R2 Obliczone Pwm Dla Dmuchawy
 
  If Praca_pompa = 0 And Praca_went = 0 Then R = 0
 
   If Dym = 1 Then                    'wyłączanie dmuchawy przy cofaniu płomienia
     Dym = 0
     R = 0
   End If
 
  End If
 
 
Loop
'_______________________________________________________________________________
Software_pwm:
 
Timer0 = 120                        'doświadczalne określenie pwm min > 10 ms
 
Incr Reference
 
If Reference >= 23 Then Reference = 0            '23 - 40 obroty max dmuchawy
 
If Reference >= R Then : Set Portb.0 : Else : Reset Portb.0 : End If    'pwm dla triaka
 
Return

Portret użytkownika ervin

Zrobiłem to trochę projekt

Zrobiłem to trochę projekt Prosty Sterownik C.O.
ale teraz mam jeden pomysł, oczywiście, jeśli to możliwe
i przewód która bije przypadku zawierać pieca, gdy zbiornik spadła poniżej 40 ° C temperatury.Bo mam panele próżni będzie wykorzystywany w przypadku złej pogody i nie dość ciepłej wody.Jeśli zbyt wiele wymagań oprevičujem.

Portret użytkownika IMEX2

% potomek

Siema

Czytam nie kumam tego co napisałeś

Rozumiem że to nie jest cały kod ?

czy masz jakiś schemat do tego ?

-

Grzesiek - miasto Ostróda

GG 12372371 dom
tel 502812675 SMS

Portret użytkownika ervin

Taka instalacja systemu


Taka instalacja systemu

Portret użytkownika potomek

ministerownik CO

Witam
Sterownik miał za zadanie przetestowanie sterowania wentylatora CO, cieplarki itp.
Więcej kodu do tiny 13 nie wejdzie
Podczas ostatnich mrozów wystarczyło rano wyczyścić piec, naładować, zapalić i start
Pozdrawiam
Tomek

Portret użytkownika mirley

Re: Sterowanie piecem

Może dało by się tak zrobić.... trzeba by było przenieść funkcjonalność zworek na przyciski i uzyskać wolne piny. Dołożyć układ wykonawczy i napisać warunek w procedurze sterowania: jeżeli T w zbiorniku < 40 i T na kolektorze < 40 to uruchom piec.

Prawdopodobnie w praktyce procedura musiała by być bardziej skomplikowana ale teraz nie mam kiedy się nad tym dłużej zastanawiać

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika jajen

cykliczność pracy pompy

A czy możnaby uwzględnić w oprogramowaniu sterownika cykliczność pompy, zeby np popa załączałą się co 20 min na 10 min pod warunkiem , że temp w bojlerze jest niższa niż na piecu (tryb letni) lub piec osiągnąl temp minimalną (tryb zimowy). Chodzi o to , że przy użyciu sterownika do sterowania pompą CWU jej ciągła praca jest zbyteczna i podnosi koszty zużycia energii. Natomiast woda w obiegu cyrkulacyjnym stygnie dobrych kilkanaście minut, więc nie ma potrzeby ciągłego cyrkulowania. Najlepiej żeby parametr czasu pracy i odstępu pomiędzy włączeniami był definiowalny z poziomu menu, wtedy każdy mogłby dostosować go do czasu stygnięciu wody w swojej instalacji. Mógłbyś w wolnej chwili pomyśleć nad tym?

Portret użytkownika ervin

Czy ktoś pomoże Nie jestem

Czy ktoś pomoże Nie jestem biegły PROGRAMOWANIE. Jak zmienić, że zamiast FAN Palnik na piecu W niższej temperaturze Zbiornik na wodę .Jestem gotów oddać także to, co ?

Portret użytkownika mirley

Re: Sterownik

Niestety nie rozumiem tego co napisałeś, więc spróbuj napisać to po angielsku jeśli potrafisz, bo tłumacz nie działa dobrze w takiej sytuacji.

I'm afraid I don't understand what you mean. Please try write your question in English if you could, because translator doesn't work good in this situation.
:)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika ervin

or bi can program arranged so

or bi can program arranged so that bi at low temperature in tender taken part heater instead of a?an?the fan that is now in program.when bi fallen temperature under 40 c bi turned on heater.a?an?the fan would change this with program

Portret użytkownika jajen

cykliczność pompy - ponownie proszę

Ponownie proszę o zamieszczenie fragmentu kodu jaki nalezy dopisać aby pompa po osiągnięciu przez piec temperatury zadanej pracowała cyklicznie. Sam nie mam pojęcia jak to zrobić. Nie jest nawet konieczne zeby nastawa cyklu pracy i przerwy nastepowała przez menu, bo sądzę , że to skomplikowane. Wystarczy żeby można było w kodzie programu na stałe wpisać czas pracy i przerwy. Pomoże ktoś? Sterownik u mnie ma obsługiwać tylko pompę CWU i długi czas stygnięcia wody w instalacji pozwala na zastosowanie cykliczności pracy i oszćzędność energii z tym związaną. Dziękuję za pomoc.

Portret użytkownika IMEX2

Sterownik u mnie ma obsługiwać tylko pompę CWU

Siema

Mam w swoim sterowniku napisany program sterujący cyrkulacja wody

Jak coś to się odezwij
Tak wygląda menu Cyrkulacji WU

Czasówka i temperatury

-

Grzesiek - miasto Ostróda

GG 12372371 dom
tel 502812675 SMS

Portret użytkownika damian_zet

Sterowanie podajnikiem

Witam,

Czy ktoś by mi pomógł jak zrobić w tym układzie sterowaniem podajnika? Pisałem o tym parę postów wyżej :) Czy ktoś ma jakiś pomysł? Mirley pomógłbyś mi? :)

-

Damian

Portret użytkownika mirley

Re: Sterowanie podajnikiem

Naprawdę sam nie mam kiedy się za to zabrać.... opisz dokładnie jak ma to działać, jakie parametry trzeba by było wprowadzić i jak ma wyglądać procedura sterowania dokładnie. Może wtedy ktoś będzie dał radę to napisać. Ostrzegam że program zajmuje już prawie całego procka

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika damian_zet

Sterowanie podajnikiem

Chciałbym aby była możliwość ustawiania pracy podajnika tzn: czas przez jaki układ załącza podajnik, i czas przez który czeka do następnego uruchomienia podajnika, aby węgiel w palenisku zdążył się wypalić, obciążalność wyjścia to chyba max 2,5A, chciałbym aby układ wykonawczy najlepiej rozbudować aby dodać jedną linie i wyjście np TRO3. Kolejną fajną opcją mogłoby być menu w którym jak piec osiągnie zadaną temperature, to wtedy można by było zmienić czas czekania na załączenie podajnika, czyli sumując potrzebne by było: czas włączenia podajnika, czas przerwy w pracy do ponownego załączenia na ustawiony wcześniej okres czasu, tak by było najłatwiej myślę i potrzeba również przycisku na pulpicie od razu podłączonego do uruchamiania podajnika, np przy rozpalaniu aby caly czas był włączony tj. ręczne włączanie i wyłączanie :) Lub jeśli się da z menu :) Mirley mam nadzieję że opisałem w miarę zrozumiale? :)

-

Damian

Portret użytkownika mirley

Re: Sterownik c.o.

Na razie będziesz musiał zaczekać bo do tego sterownika jest tak dużo propozycji zmian że trzeba by zaprojektować zaawansowany sterownik C.O. obsługujący wszystko co można sobie wyobrazić od ogrzewania podłogowego po podajnik. Za jakiś czas założę na blogu temat i będę zbierał konkrety odnośnie takiego układu, co powinno być i jak działać.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika damian_zet

Sterownik :)

Nie ma sprawy :) jak już założysz ów temat to podaj tutaj linka to napewno coś dodam :)

-

Damian

Portret użytkownika Luk

sterownik

Witam bardzo zainteresował mnie temat :) kiedy powstanie zaawansowany sterownik? :)

Portret użytkownika mirley

Re: Sterownik C.O

Ja tylko będzie na to czas... nie ma konkretnej odpowiedzi na to pytanie

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Luk

CO

a czy chociaz dodałbyś to o czym pisze damian_zet? bardzo by cos takiego sie przydało :)

Portret użytkownika Luk

CO

Hej :)

I jak tam u Ciebie z czasem? :) chętnie wykonałbym układ :) tylko przydałoby się to sterowanie podajnikiem ;p

Portret użytkownika Adrian161

pytanie

Witam mam pytanie odnosnie wyswietlacza czy jest to standardowy wyswietlacz na hd44780 czy jakis inny poniewaz chce zrobic twoj projekt bedzie to moja pierwsza konstrukcja z procesorem.
I jescze jedno czy ten wyswietlacz jest juz wpisany w program pozdrawiam.

Portret użytkownika matrix

Re: Pytanie o wyświetlacz

Adrian161 wrote:
czy jest to standardowy wyswietlacz na hd44780 czy jakis inny

Jeśli chodzi o wyświetlacze alfanumeryczne to Bascom współpracuje głównie (jeśli nie wyłącznie) z wyświetlaczami opartymi o sterownik hd44780

A te dwie linie wpisują ów wyświetlacz do programu:

Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5    'mirley UPT M16
Config Lcd = 16 * 2

Portret użytkownika Adrian161

Pytanie

Mam jeszcze jedno pytanie czym moge jeszcze wgrac kod do procka mam wersje demo baskoma avr i nie moge wgrac kodu gdyz jest za duzy chyba ze ktos ma jakiegos kracka do wersji 2.0.7.1. bylbym bardzo wdzieczny

Portret użytkownika Luk

mozesz np AVR dude z nakładką

mozesz np AVR dude z nakładką AVR Burn-O-Mat

Portret użytkownika mirley

Re: Sterownik Co

Normalnie wersją demo da się wgrać dowolny kod. Poczytaj artykuł "jak zaprogramować pierwszy AVR". Wystarczy plik hex do bufora wrzucić i kliknąć program chip

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika damian_zet

Mirley a powiedz robiłeś już

Mirley a powiedz robiłeś już coś z lepszym sterownikiem C.O.? Tak jak pisałem aby miał sterowanie podajnikiem?

-

Damian

Portret użytkownika Adrian161

Tak wgrac mozna dowolny kod

Tak wgrac mozna dowolny kod ale skompilowac juz nie, mam plik o rozszezeniu bas a potrzebuje hex lub bin
przy probie konpilacji wywala mi blad ze to wersja demo i nie miozna kompilowac.
chyba ze ktos moglby mi podeslac plik hex bo szukam i szukam i nie moge znalesc ani cracka ani pelnej wersji jedynie do starych sa wersje ale tamte mi nie maja usbasp .
Juz nie mam do tego sily caly uklad zlozony brakuje tylko zaprogramowanego procka.

Portret użytkownika Szymon SQ3OPC

hex

Hej podaj e-mail to wyślę hexa pozdrawiam

Portret użytkownika mirley

Re: Sterownik C.O

Jeszcze nie robiłem lepszego sterownika ale do zimy albo zimą będę się starał coś takiego zrobić.... muszę lepiej zorganizować menu bo mi babcia przestawia parametry chcąc popatrzeć na temperaturę :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika adrian161

hex

bylbym bardzo wdzieczny za ten pliczek moj mail to :

Portret użytkownika Adrian161

Mirley a moze bys tak wstawil

Mirley a moze bys tak wstawil juz skompilowane pliki na strone bo zauwazylem ze w innych projektach tak jest zrobione.

Portret użytkownika mirley

Re: Hex

Skompilowane programy są już w załącznikach

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika mares

Mirek czy oprócz tych

Mirek czy oprócz tych listingów które załączasz masz jakieś z większą ilością komentarzy bo dla początkującego jak ja była by to piękna wskazówka aby zrozumieć bascoma. Tak to ok wszystko działa ale próbuje analizować kod aby zrozumieć jak to się je na przyszłość aby nie pisac na zasadzie kopiuj wklej .
mogą byc to listingi rzeczy których nie ma na stronie ważne żeby były mocno komentowane ?

Portret użytkownika mirley

Re; Kod

Nie mam listingów z komentarzami ale każdy nowy projekt ma teraz opis programu, patrz np do miernika panelowego. Główne procedury są opisane aby można było je lepiej zrozumieć.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika IMEX2

osoby które prosiły o opis mojej cyrkulacji

-

Grzesiek - miasto Ostróda

GG 12372371 dom
tel 502812675 SMS

Portret użytkownika Adrian161

Witam mam pewien problem a

Witam mam pewien problem a manowicie po podlaczeniu zasilania na wyswietlaczu mam zapalone wszystkie piksele w gornej linii dolne sa wygaszone.
zwarc zadnych nie mam.
Zauwazylem ze gdy wyciagne atmege to nic sie nie zmienia.

Portret użytkownika brombal

Mirek podpowiedz która

Mirek podpowiedz która zmienna odpowiada za czas oczekiwania na zmianę ustawień .
Chodzi mi o to że jak jesteśmy w menu nastaw i naciśniemy +lub- to nastawa zaczyna migać ,i robi to tylko 4 razy (ok 4 sekundy ) chciałem zmienić czas oczekiwania na wprowadzane zmiany na ok 6-8 sek . Przerabiam ten sterownik na wyświetlacz 4 wierszowy i czasem zanim dojdę do ostatniej nastawy sterownik wychodzi z nastawiania i przechodzi w tryb pokazywania nastaw. Muszę to zmienić bo w 2 menu mam 5 nastaw do zmiany i żeby ustawić 5 trzeba szybko liczyć naciśnięcia bez patrzenia na wyświetlacz bo inaczej się nie zdąży
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc

Portret użytkownika IMEX2

czas - zmiana ustawień

opcja Autosave - obecnie jest ustawiona na "5"

-

Grzesiek - miasto Ostróda

GG 12372371 dom
tel 502812675 SMS

Portret użytkownika damian_zet

Podajnik

Mirley powiedz będziesz robił sterownik który będzie miał dodatkowo sterowanie podajnika? Tak jak pisałem parę postów wcześniej? :)

-

Damian

Portret użytkownika mirley

Re: Sterownik

Będę robił zaawansowany sterownik... może tej zimy. Jestem cały czas bardzo zajęty i nie wiem do czego ręce włożyć. Jak się za to zabiorę to założę temat na blogu w którym będę zbierał informację o funkcjach takiego sterownika.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika damian_zet

Ok będę czekał :) to daj znać

Ok będę czekał :) to daj znać tutaj jak zaczniesz działać :)

-

Damian

Portret użytkownika 10MM

problem ze sterownikiem

witam mirley
na wstępie wielki szacunek za stworzenie tej strony i samych projektów.
Doprowadziło mnie tutaj z elektrody,zainteresował mnie Twój projekt sterownika C.O. i nie tylko zamiast kupować gotowca postanowiłem zrobić sam,płytki wykonałem metodą termodruku dzięki opisom z tej strony,elementy zakupiłem nowe,żadnych z odzysku i mam problem,otóż mikrokontroler (kupiłem Atmega 8a PU ) zaprogramowałem najpierw prostą metodą przez lpt(potem programatorem USBasp ,który notabene też zrobiłem w/g twojego projektu i z którym miałem problemy ,aby zaprogramować Atmegę) przez Averdude z nakładką AVR8 Burn-0-Mat, fusebity poustawiałem w/g screnów flashowanie przebiegło prawidłowo weryfikacje też i po włożeniu atmegi do sterownika ,albo kwadraciki lub nic nie wyświetla ,więc z powrotem do programatora i flashowanie przebiegło prawidłowo pomyślałem może te Atmegi wadliwe zaprogramowałem teraz wsadem do USBasp ,fusebity ustawione,podmieniam w programatorze a programator nie działa,mam nadzieję że nie namieszałem w wątku.
P.S. Atmega 8A PU ,która siedzi w USBasp zaprogramowała się wsadem z 2009-02-28 z wsadem 2006-12-29 wykrywało jako nieznane urządzenie i dioda nie świeciła.
pozdrawiam

Portret użytkownika mirley

Re: Sterownik C.O

A kręciłeś kontrastem LCD? sprawdzałeś czy nie ma zwarcia między jego wyprowadzeniami? Świeci się jedna czy dwie linie kwadracików?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika 10MM

kontrastem kręciłem,mierzyłem

kontrastem kręciłem,mierzyłem miernikiem zmienia napięcie.po naciskaniu na przyciski zapalała się i pulsowała żółta dioda a po podpięciu do płytki wykonawczej jedna zielona.jak sprawdzić i uruchomić sam sterownik ? LCD nowy,pod kątem zwarć sprawdzałem też i płytkę kilkakrotnie ,kwadraciki pojawiają się po prawej połowie ekranu ,wszystkie łącza mam na goldpin,brak mi już pomysłu ,może wadliwy trafił się ten LCD lub ja gdzieś zrobiłem błąd,elementy wlutowywane w/g schematu i nowe tak się cieszyłem ,że sam zrobię nawet obudowy już zamówiłem ,ale coś nie daje rady.A propos wcześniejszego postu dotyczących Atmegi to jedną zablokowałem,nie wykrywa w USBapie ,jaką kupić nadaje się Atmega8 A PU ? programowała się dobrze tak mi się wydaje procedury przeszły a efekt jak wyżej.

podejrzewam,że znalazłem przyczynę przy wlutowywaniu kondensatora 100nf nie do końca zauważyłem i wlutowałem 101 a powienien być 104 ,101 to 100pf tak właśnie sprzedawcy oszukują a ja nie spojrzałem ,ale czy to przyczyna to jeszcze nie jestem pewien na 100% narazie nie mam megi

Portret użytkownika mirley

Re: Kondensator

Myślę że kondensator nie jest przyczyną. Może być inny LCD.... gdzie go kupiłeś? masz od niego jaką kartę katalogową albo coś w tym stylu.... Jakąś nazwę lub model. Są LCD o różnych sterownikach i może masz nie taki jak trzeba. Atmega 8A PU może być. To nowszy model. Jak kwadraciki są na połowie ekranu to nie wina kontrastu. Jedynie brak podłączenia między LCD i prockiem albo poprostu inny LCD nie pasujący poleceniami do standardowego kontrolera HD....

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.