125: Stosunek ładunku elektronu do stałej Boltzmanna

0
Ocena: None

Sprawozdanie można ściągnąć tutaj
Druga wersja dostępna jest tutaj