71: Dyfrakcja światła na szczelinie

0
Ocena: None

Sprawozdanie można ściągnąć tutaj
Druga wersja dostępna jest tutaj