Fuse Bity w mikrokontrolerach AVR


9.66667
Ocena: None Średnia: 9.7 (3 głosujących)

Artykuł ten powstał aby w prosty sposób pokazać jak należy ustawiać bity konfiguracyjne w mikrokontrolerach AVR. Nie mam zamiaru opisywać dokładnie każdego bitu ale tylko te które są najbardziej istotne i najczęściej używane. Głownie zajmiemy się konfiguracją źródła sygnału zegarowego i jego dzielnika. Ponieważ konieczność zmiany wartości Fuse Bitow dla większości początkujących stanowi ogromne wyzwanie, opis będę się starał przedstawić jak najprościej. Mam nadzieje że zawarta tutaj wiedza okaże się pomocna i odpowie na szereg potencjalnych pytań.

Ustawienia bitów konfiguracyjnych możemy dokonać w wielu programach, takich jak: BASCOM, PonyProg, ISPProgrammer, AVRDUDE itp. W opisie będę używał zapisu takiego jak w karcie katalogowej, czyli "0" będzie oznaczało bit zaprogramowany a "1" - niezaprogramowany. Zamieszczone przykłady konfiguracji są zrzutami z programu Burn-O-Mat (nakładka na AVRDUDE), zaznaczony "ptaszkiem" bit oznacza ustawienie jego wartości na "0".

1. ATtiny 2313

Ustawienia fabryczne

Domyślnym (fabrycznym) ustawieniem mikrokontrolera ATtiny2313 są bity CKSEL3..0 = "0010", SUT1..0 = "10" oraz CKDIV8 = "0". Oznacza to że fabryczny mikrokontroler, przed zmianą jakichkolwiek "Fusow" pracuje na wewnętrznym oscylatorze RC z najdłuższym czasem startu i dzieleniem częstotliwości przez 8, co daje w efekcie taktowanie 1MHz.

Zewnętrzny Rezonator Kwarcowy 0,9 - 20MHz

Gdy chcemy używać zewnętrznego rezonatora kwarcowego to musimy przestawić bity CKSEL3..1 w zależności od jego częstotliwości. Dla częstotliwości 0,9-3MHz bity CKSEL3..1 powinny mieć wartość "101", dla 3-8MHz powinno być CKSEL3..1 = "110" a dla częstotliwości większych od 8MHz bity CKSEL3..1 mają być ustawione na "111".
W drugim kroku zajmujemy się ustawieniem bitu CKSEL0 i SUT1..0 ktore razem odpowiadają za czas powrotu mikrokontrolera do normalnej pracy po resecie lub trybie Power-Down itp. Najczęściej stosowane są trzy tryby. Pierwszy, wymagany gdy układ BOD jest aktywny uzyskamy dzięki ustawieniu CKSEL0 = "1" i SUT1..0 = "01". Drugi tryb stosowany jest gdy napięcie zasilające szybko narasta, jest realizowany przez ustawienie CKSEL0 = "1" i SUT1..0 = "10". Trzeci natomiast uruchamiamy stawiając CKSEL0 = "1" i SUT1..0 = "11", jest stosowany gdy napięcie zasilające powoli narasta.

Wewnętrzny oscylator 4/8MHz

Wewnętrzny oscylator o częstotliwości 4MHz uruchamiamy ustawiając bity CKSEL3..0 rowne "0010" lub "0011", dla częstotliwości 8MHz zgodnie z kartą katalogową powinno to być "0100" lub "0101". Czas powrotu mikrokontrolera do normalnej pracy po resecie lub trybie Power-Down itp. ustawiamy bitami SUT1..0. Wartość SUT1..0 = "00" stosujemy gdy aktywny jest układ BOD, dla szybko narastającego napięcia zasilającego wartość SUT1..0 powinna być rowna "01" a dla wolno narastającego zasilania SUT1..0 = "10"

Dzielenie częstotliwości zegara

Za dzielenie częstotliwości zegara przez 8 odpowiada bit CKDIV8, jest on najczęstsza przyczyna problemow z działaniem mikrokontrolera. Dzielenie jest aktywne jeśli CKDIV8 = "0"

Przykłady konfiguracji2. ATMEGA 8

Ustawienia fabryczne

Domyślnym (fabrycznym) ustawieniem mikrokontrolera ATMEGA 8 są bity CKSEL3..0 = "0001" oraz SUT = "10". Oznacza to że fabryczny mikrokontroler, przed zmianą jakichkolwiek "Fusow" pracuje na wewnętrznym oscylatorze RC z najdłuższym czasem startu i taktowaniem 1MHz.

Zewnętrzny Rezonator Kwarcowy 0,9 - 8MHz

W tej wersji ustawień, gdy bit CKOPT= "1" zmniejszony jest pobór prądu przez mikrokontroler ale jednocześnie ograniczona została maksymalna częstotliwośc pracy. Dla zewnętrznego rezonatora kwarcowego musimy przestawić bity CKSEL3..1 w zależności od jego częstotliwości. Dla częstotliwości 0,9-3MHz bity CKSEL3..1 powinny mieć wartość "110", natomiast dla 3-8MHz powinno być CKSEL3..1 = "111"
W drugim kroku zajmujemy się ustawieniem bitu CKSEL0 i SUT1..0 ktore razem odpowiadają za czas powrotu mikrokontrolera do normalnej pracy po resecie lub trybie Power-Down itp. Najczęściej stosowane są trzy tryby. Pierwszy, wymagany gdy układ BOD jest aktywny uzyskamy dzięki ustawieniu CKSEL0 = "1" i SUT1..0 = "01". Drugi tryb stosowany jest gdy napięcie zasilające szybko narasta, jest realizowany przez ustawienie CKSEL0 = "1" i SUT1..0 = "10". Trzeci natomiast uruchamiamy stawiając CKSEL0 = "1" i SUT1..0 = "11", jest stosowany gdy napięcie zasilające powoli narasta.

Zewnętrzny Rezonator Kwarcowy 1 - 16MHz

W tej wersji ustawień, gdy bit CKOPT= "0" maksymalna częstotliwośc pracy wynosi 16MHz. Dla zewnętrznego rezonatora kwarcowego musimy przestawić bity CKSEL3..1 w zależności od jego częstotliwości. Dla częstotliwości 0,9-3MHz bity CKSEL3..1 powinny mieć wartość "110", natomiast dla 3-16MHz powinno być CKSEL3..1 = "111"
W drugim kroku zajmujemy się ustawieniem bitu CKSEL0 i SUT1..0 ktore razem odpowiadają za czas powrotu mikrokontrolera do normalnej pracy po resecie lub trybie Power-Down itp. Najczęściej stosowane są trzy tryby. Pierwszy, wymagany gdy układ BOD jest aktywny uzyskamy dzięki ustawieniu CKSEL0 = "1" i SUT1..0 = "01". Drugi tryb stosowany jest gdy napięcie zasilające szybko narasta, jest realizowany przez ustawienie CKSEL0 = "1" i SUT1..0 = "10". Trzeci natomiast uruchamiamy stawiając CKSEL0 = "1" i SUT1..0 = "11", jest stosowany gdy napięcie zasilające powoli narasta.

Wewnętrzny oscylator 1- 8MHz

Dla wewnętrznego oscylatora RC musimy przestawić bity CKSEL3..0 w zależności od częstotliwości jaką chcemy uzyskać. Dla 1MHz jest to CKSEL3..0="0001", dla 2MHz należy ustawić CKSEL3..0="0010", dla 4MHz ustawiamy CKSEL3..0="0011", natomiast dla 8MHz wymagana wartość to CKSEL3..0="0100".
W drugim kroku zajmujemy się ustawieniem bitów SUT1..0 które odpowiadają za czas powrotu mikrokontrolera do normalnej pracy po resecie lub trybie Power-Down itp. Najczęściej stosowane są trzy tryby. Pierwszy, wymagany gdy układ BOD jest aktywny uzyskamy dzięki ustawieniu SUT1..0 = "00". Drugi tryb stosowany jest gdy napięcie zasilające szybko narasta, jest realizowany przez ustawienie SUT1..0 = "01". Trzeci natomiast uruchamiamy stawiając SUT1..0 = "10", jest stosowany gdy napięcie zasilające powoli narasta.

Przykłady konfiguracji3. ATMEGA 16(32)

Ustawienia fabryczne

Domyślnym (fabrycznym) ustawieniem mikrokontrolera ATMEGA 16(32) są bity CKSEL3..0 = "0001" oraz SUT = "10". Oznacza to że fabryczny mikrokontroler, przed zmianą jakichkolwiek "Fusow" pracuje na wewnętrznym oscylatorze RC z najdłuższym czasem startu i taktowaniem 1MHz.

Zewnętrzny Rezonator Kwarcowy 0,9 - 8MHz

W tej wersji ustawień, gdy bit CKOPT= "1" zmniejszony jest pobór prądu przez mikrokontroler ale jednocześnie ograniczona została maksymalna częstotliwośc pracy. Dla zewnętrznego rezonatora kwarcowego musimy przestawić bity CKSEL3..1 w zależności od jego częstotliwości. Dla częstotliwości 0,9-3MHz bity CKSEL3..1 powinny mieć wartość "110", natomiast dla 3-8MHz powinno być CKSEL3..1 = "111"
W drugim kroku zajmujemy się ustawieniem bitu CKSEL0 i SUT1..0 ktore razem odpowiadają za czas powrotu mikrokontrolera do normalnej pracy po resecie lub trybie Power-Down itp. Najczęściej stosowane są trzy tryby. Pierwszy, wymagany gdy układ BOD jest aktywny uzyskamy dzięki ustawieniu CKSEL0 = "1" i SUT1..0 = "01". Drugi tryb stosowany jest gdy napięcie zasilające szybko narasta, jest realizowany przez ustawienie CKSEL0 = "1" i SUT1..0 = "10". Trzeci natomiast uruchamiamy stawiając CKSEL0 = "1" i SUT1..0 = "11", jest stosowany gdy napięcie zasilające powoli narasta.

Zewnętrzny Rezonator Kwarcowy 1 - 16MHz

W tej wersji ustawień, gdy bit CKOPT= "0" maksymalna częstotliwośc pracy wynosi 16MHz. Dla zewnętrznego rezonatora kwarcowego musimy przestawić bity CKSEL3..1 w zależności od jego częstotliwości. Dla częstotliwości 0,9-3MHz bity CKSEL3..1 powinny mieć wartość "110", natomiast dla 3-16MHz powinno być CKSEL3..1 = "111"
W drugim kroku zajmujemy się ustawieniem bitu CKSEL0 i SUT1..0 ktore razem odpowiadają za czas powrotu mikrokontrolera do normalnej pracy po resecie lub trybie Power-Down itp. Najczęściej stosowane są trzy tryby. Pierwszy, wymagany gdy układ BOD jest aktywny uzyskamy dzięki ustawieniu CKSEL0 = "1" i SUT1..0 = "01". Drugi tryb stosowany jest gdy napięcie zasilające szybko narasta, jest realizowany przez ustawienie CKSEL0 = "1" i SUT1..0 = "10". Trzeci natomiast uruchamiamy stawiając CKSEL0 = "1" i SUT1..0 = "11", jest stosowany gdy napięcie zasilające powoli narasta.

Wewnętrzny oscylator 1 - 8MHz

Dla wewnętrznego oscylatora RC musimy przestawić bity CKSEL3..0 w zależności od częstotliwości jaką chcemy uzyskać. Dla 1MHz jest to CKSEL3..0="0001", dla 2MHz należy ustawić CKSEL3..0="0010", dla 4MHz ustawiamy CKSEL3..0="0011", natomiast dla 8MHz wymagana wartość to CKSEL3..0="0100".
W drugim kroku zajmujemy się ustawieniem bitów SUT1..0 które odpowiadają za czas powrotu mikrokontrolera do normalnej pracy po resecie lub trybie Power-Down itp. Najczęściej stosowane są trzy tryby. Pierwszy, wymagany gdy układ BOD jest aktywny uzyskamy dzięki ustawieniu SUT1..0 = "00". Drugi tryb stosowany jest gdy napięcie zasilające szybko narasta, jest realizowany przez ustawienie SUT1..0 = "01". Trzeci natomiast uruchamiamy stawiając SUT1..0 = "10", jest stosowany gdy napięcie zasilające powoli narasta.

Interfejs JTAG

Jeżeli bit JTAGEN="0" (zaprogramowany) wtedy piny PORTC.5 - PORTC.2 stanowią wyjście interfejsu JTAG i są na stałe podciągnięte do +VCC. Nie działaja one wtedy jako zwykłe piny (nie działa konfiguracja w programie ustawiająca je w roli wejść lub wyjść) i będzie to z pewnością przyczyną problemów, gdy właśnie te wyprowadzenia zostaną użyte jako wejścia lub wyjścia projektowanego systemu mikroprocesorowego. Aby wspomniane wyprowadzenia zachowywały się jak pozostała część portu C konieczne jest wyłączenie interfejsu JTAG poprzez ustawienie JTAGEN="1"

Przykłady konfiguracji4. ATMEGA 162

Ustawienia fabryczne

Domyślnym (fabrycznym) ustawieniem mikrokontrolera ATMEGA 162 są bity CKSEL3..0 = "0010", SUT1..0 = "10" oraz CKDIV8 = "0". Oznacza to że fabryczny mikrokontroler, przed zmianą jakichkolwiek "Fusow" pracuje na wewnętrznym oscylatorze RC z najdłuższym czasem startu i dzieleniem częstotliwości przez 8, co daje w efekcie taktowanie 1MHz.

Zewnętrzny Rezonator Kwarcowy 0,9 - 16MHz

Gdy chcemy używać zewnętrznego rezonatora kwarcowego to musimy przestawić bity CKSEL3..1 w zależności od jego częstotliwości. Dla częstotliwości 0,9-3MHz bity CKSEL3..1 powinny mieć wartość "101", dla 3-8MHz powinno być CKSEL3..1 = "110" a dla częstotliwości większych od 8MHz bity CKSEL3..1 mają być ustawione na "111".
W drugim kroku zajmujemy się ustawieniem bitu CKSEL0 i SUT1..0 ktore razem odpowiadają za czas powrotu mikrokontrolera do normalnej pracy po resecie lub trybie Power-Down itp. Najczęściej stosowane są trzy tryby. Pierwszy, wymagany gdy układ BOD jest aktywny uzyskamy dzięki ustawieniu CKSEL0 = "1" i SUT1..0 = "01". Drugi tryb stosowany jest gdy napięcie zasilające szybko narasta, jest realizowany przez ustawienie CKSEL0 = "1" i SUT1..0 = "10". Trzeci natomiast uruchamiamy stawiając CKSEL0 = "1" i SUT1..0 = "11", jest stosowany gdy napięcie zasilające powoli narasta.

Wewnętrzny oscylator 8MHz

Wewnętrzny oscylator o częstotliwości 8MHz uruchamiamy ustawiając bity CKSEL3..0 równe "0010". Czas powrotu mikrokontrolera do normalnej pracy po resecie lub trybie Power-Down itp. ustawiamy bitami SUT1..0. Wartość SUT1..0 = "00" stosujemy gdy aktywny jest układ BOD, dla szybko narastającego napięcia zasilającego wartość SUT1..0 powinna być rowna "01" a dla wolno narastającego zasilania SUT1..0 = "10"

Dzielenie częstotliwości zegara

Za dzielenie częstotliwości zegara przez 8 odpowiada bit CKDIV8, jest on najczęstsza przyczyna problemow z działaniem mikrokontrolera. Dzielenie jest aktywne jeśli CKDIV8 = "0"

Interfejs JTAG

Jeżeli bit JTAGEN="0" (zaprogramowany) wtedy piny PORTC.7 - PORTC.4 stanowią wyjście interfejsu JTAG i są na stałe podciągnięte do +VCC. Nie działaja one wtedy jako zwykłe piny (nie działa konfiguracja w programie ustawiająca je w roli wejść lub wyjść) i będzie to z pewnością przyczyną problemów, gdy właśnie te wyprowadzenia zostaną użyte jako wejścia lub wyjścia projektowanego systemu mikroprocesorowego. Aby wspomniane wyprowadzenia zachowywały się jak pozostała część portu C konieczne jest wyłączenie interfejsu JTAG poprzez ustawienie JTAGEN="1"

Przykłady konfiguracji5. ATTiny 13

Ustawienia fabryczne

Domyślnym (fabrycznym) ustawieniem mikrokontrolera ATtiny 13 są bity CKSEL1..0 = "10", SUT1..0 = "10" oraz CKDIV8= "0". Oznacza to że fabryczny mikrokontroler, przed zmianą jakichkolwiek "Fusow" pracuje na wewnętrznym oscylatorze RC z najdłuższym czasem startu i dzieleniem częstotliwości przez 8.

Wewnętrzny oscylator 4,8/9,6MHz

Wewnętrzny oscylator o częstotliwości 4,8MHz uruchamiamy ustawiając bity CKSEL1..0 ="01" , dla częstotliwości 9,6MHz zgodnie z kartą katalogową powinno to być CKSEL1..0 ="10". Czas powrotu mikrokontrolera do normalnej pracy po resecie lub trybie Power-Down itp. ustawiamy bitami SUT1..0. Wartość SUT1..0 = "00" stosujemy gdy aktywny jest układ BOD, dla szybko narastającego napięcia zasilającego wartość SUT1..0 powinna być rowna "01" a dla wolno narastającego zasilania SUT1..0 = "10"

Wewnętrzny oscylator 128kHz

Wewnętrzny oscylator o częstotliwości 128kHz uruchamiamy ustawiając bity CKSEL1..0 ="11". Czas powrotu mikrokontrolera do normalnej pracy po resecie lub trybie Power-Down itp. ustawiamy bitami SUT1..0. Wartość SUT1..0 = "00" stosujemy gdy aktywny jest układ BOD, dla szybko narastającego napięcia zasilającego wartość SUT1..0 powinna być rowna "01" a dla wolno narastającego zasilania SUT1..0 = "10"

Przykłady konfiguracji6. ATtiny 45

Ustawienia fabryczne

Domyślnym (fabrycznym) ustawieniem mikrokontrolera ATtiny45 są bity CKSEL3..0 = "0010", SUT1..0 = "10" oraz CKDIV8 = "0". Oznacza to że fabryczny mikrokontroler, przed zmianą jakichkolwiek "Fusow" pracuje na wewnętrznym oscylatorze RC z najdłuższym czasem startu i dzieleniem częstotliwości przez 8, co daje w efekcie taktowanie 1MHz.

Zewnętrzny Rezonator Kwarcowy 0,9 - 16MHz

Gdy chcemy używać zewnętrznego rezonatora kwarcowego to musimy przestawić bity CKSEL3..1 w zależności od jego częstotliwości. Dla częstotliwości 0,9-3MHz bity CKSEL3..1 powinny mieć wartość "101", dla 3-8MHz powinno być CKSEL3..1 = "110" a dla częstotliwości większych od 8MHz bity CKSEL3..1 mają być ustawione na "111".
W drugim kroku zajmujemy się ustawieniem bitu CKSEL0 i SUT1..0 ktore razem odpowiadają za czas powrotu mikrokontrolera do normalnej pracy po resecie lub trybie Power-Down itp. Najczęściej stosowane są trzy tryby. Pierwszy, wymagany gdy układ BOD jest aktywny uzyskamy dzięki ustawieniu CKSEL0 = "1" i SUT1..0 = "01". Drugi tryb stosowany jest gdy napięcie zasilające szybko narasta, jest realizowany przez ustawienie CKSEL0 = "1" i SUT1..0 = "10". Trzeci natomiast uruchamiamy stawiając CKSEL0 = "1" i SUT1..0 = "11", jest stosowany gdy napięcie zasilające powoli narasta.

Wewnętrzny oscylator 8MHz

Wewnętrzny oscylator o częstotliwości 8MHz uruchamiamy ustawiając bity CKSEL3..0 równe "0010". Czas powrotu mikrokontrolera do normalnej pracy po resecie lub trybie Power-Down itp. ustawiamy bitami SUT1..0. Wartość SUT1..0 = "00" stosujemy gdy aktywny jest układ BOD, dla szybko narastającego napięcia zasilającego wartość SUT1..0 powinna być równa "01" a dla wolno narastającego zasilania SUT1..0 = "10"

Dzielenie częstotliwości zegara

Za dzielenie częstotliwości zegara przez 8 odpowiada bit CKDIV8, jest on najczęstsza przyczyna problemów z działaniem mikrokontrolera. Dzielenie jest aktywne jeśli CKDIV8 = "0"

Przykłady konfiguracji


Portret użytkownika jarek

Zablokowana Atmega 162

Witam,
Bawiłem się FuseBit w Atmega 162 i zablokowałem sobie procesor. Z tego co pamiętam wybrałem opcje w Bascom gdzie był opis coś ???..~8 MHz i po tym przestało działać. Podłączałem rezonatory kwarcowe z różnych przedziałów 1MHz, 4MHz, 7,73 MHz oraz mały zegarkowy 32 KHz. Zrobiłem również zewnętrzny rezonator RC i nadal nic.
Czy mozna jeszcze uratować ten procesor ?

Pozdrawiam
Jarek

Portret użytkownika mirley

Re: M162

A kondensatory do kwarca dołączyłeś (dwa kondensatory od jego nóżek do masy), takie jak w karcie katalogowej (22pF)?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika jarek

Sprawdzałem już chyba

Sprawdzałem już chyba wszystkie możliwości pracy zegara i nic.

- Miałem podłączone dwa kondensatory po 27 pF do rezonatora i po kolei zmieniałem wartości kwarcu.
- Wykorzystałem zewnętrzny generator kwarcowy 8 MHz podłączony do XTAL1, noga XTAL2 wisiała w powietrzu
- Podłączyłem do XTAL1 kondensator połączony z masa oraz rezystor podłączony do +5V. Zmieniałem różne wartości C i R. Noga XTAL2 wisiała w powietrzu.

Portret użytkownika mirley

Re: Problem M162

Wszystkie twoje kombinacje wydają się być prawidłowe, może coś się odłączyło od programatora, podczas tych testów i procesor nie działa bo teraz jest problem z podłączeniem programatora. Podłącz dowolny inny procesor i zobacz czy jest komunikacja. Może się jakieś zwarcie przypadkiem zrobiło.

Ps. Pamiętaj że fusebitami nie należy się bawić, bo można się na tym przejechać.... zawsze należy dokładnie sprawdzać co się klika. Fusebity lepiej ustawia się w Burn-O-Mat. Opis instalacji znajdziesz tutaj

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika darco112

ATtiny2313 zamiast AT90S2313

Witam,
Mam pytanie odnośnie tego projektu http://www.myplace.nu/avr/thermo/index.htm
Chcę zastąpić trudno dostępny i drogi AT90S2313 tańszym ATtiny2313. Planuję zrezygnowanie z zewnętrznego rezonatora. Czy w związku z tym wystarczy tylko zmienić kod w programie? Czy konieczne jest użycie zewnętrznego rezonatora i przestawienie fuse bitów w ATtiny2313? Dziękuję za odpowiedź.

Portret użytkownika AdMiNeK

Wydaje mi się że wystarczy

Wydaje mi się że wystarczy zmienić w Makefile at90s2313 ma attiny2313, skompilować i ustawić tak fusebity żeby pracował z częstotliwością 4MHz, ale to musisz sam sprawdzić - jak się nie skompiluje to wiadomo że coś trzeba poprawiać :D

-

Pozdrawiam,
Michał

Portret użytkownika darco112

A czy w prosty sposób da się

A czy w prosty sposób da się zamienić DS1621 na DS18B20?

Portret użytkownika AdMiNeK

Zamiana

Z tego co znalazłem to DS1621 działa na TWI (I2C) a DS18B20 na 1-wire - inny interface...

-

Pozdrawiam,
Michał

Portret użytkownika KakaoRozpuszczalne

Witam! Chciałem się spytać,

Witam!

Chciałem się spytać, jakie dokładnie mają być te bity. Bo patrzę u siebię, i udało mi się tylko znaleść i ustawić bit CKOPT= "0", ale reszty niewidzę tak nazwanej jak w tym artykule. Chcę ustawić bity w nowej atmega8 z kwarcem 16Mhz. Następnym bitem ma być CKSEL3..1 = "111", ale nie mogę takiego znaleść. Najpodobniejsze znalazłem w zakładce fusebit KLA987, tzn. 001000:Ext. RC Osc. 8.0 MHz - 12.0 MHz; Start-up time: 18 CK + 0 ms; [CKSEL=1000 SUT=00], albo 001110:Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 258 CK + 4 ms; [CKSEL=1110 SUT=00]. Ale gdzie jest ten CKSEL3..1?

Proszę o pomoc, bo naprawdę nie wiem, o co chodzi.

Portret użytkownika mirley

Re: Fusebity

Oznaczenie CKSEL3..1 oznacza że kolejne bity (od 3 do 1) rejestru CKSEL mają sieć wartości 1. Oznaczenie CKSEL0 = 1 oznacza że zerowy bit też jest równy jeden co daje razem cały rejestr (4 bity) CKSEL= 1111. Oznaczeniem CKSEL3..1 i CKSEL0 zaznaczyłem że w sumie CKSEL ma 4 bity które trzeba ustawić. W Bascomie masz tylko cały rejestr CKSEL (innaczej CKSEL3..0) w innych programach jest on rozbity na pojedyńcze bity. Podobna sprawa ma się z SUT1..0 = 11 to nic innego jak SUT=11 (takie sobie ustaw dla kwarcu 16MHz).

Popatrz i napisz jaka opcja pojawi ci się po wybraniu CKSEL=1111 i SUT=11. Powinno być "External Crystal Resonator High frequency....."

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika KakaoRozpuszczalne

Czyli mam...

Czyli mam ustawić tak 111111:Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 16K CK + 64 ms; [CKSEL=1111 SUT=11]?

I jeszcze co mam nacisnąć, żeby te bity się zapisały? Mam do wyboru:
Refresh
Write FS
Write FSH
Write PRG

Portret użytkownika mirley

Fusebity

Tak ta opcja wydaje się dobra. Refresh odczytuje na nowo fusebity z procesora, Write PRG wpisuje konfiguracje do kodu źródłowego programu w postaci instrukcji (jeśli dobrze pamiętam bo dawno nie używałem bascoma do fusebitów). Write FS wpisuje niższy bajt fusebitów do procesora (Low Fusebit), a FSH zapisuje wyższy bajt fusebitów (fusebit high). Powinno byc napisane w bascomie w której grupie robisz ustawienia ale CKSEL jest w bodajże w niższej grupie czyli powinieneś wybrać FS, jeśli nic nie zmieniałeś w innych bitach to nawet jak naciśniesz FSH to nic się nie stanie bo wgrasz to co już jest. Poza tym warto kliknąć Refresh aby odczytać fusebity i aby się głupoty nie ustawiły przypadkiem

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika KakaoRozpuszczalne

Chyba się udało :)

Chyba się udało :)Mam komunikat Verified Ok.

Dzięki wielkie!

Portret użytkownika alex

atmega 88

Czy możesz podać ustawienia fuse bit w hex dla m88 - wewnętrzny generator 8MHz, watchdog oraz brown-out detection wyłączone.

Portret użytkownika mirley

Re: m88

Użyj sobie do tego celu kalkulatora fusebitów: http://www.brischalle.de/avr8_burn-o-mat_avrdude_gui/avr8_burn_o_mat_avrdude_gui_online.html Wartości ustaw binarnie na podstawie karty katalogowej po czym przełącz się na zakładkę hex gdzie znajdziesz odpowiednie wartości

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika tomekl

atmega162

Witam
chciałęm zmienić fusy w atmega162, robie to zawsze przy użyciu avrstudio lub burn-o-mat. Jednak oba nie obsługują atmegi162.
Avrstudio nie ma zakładki w tools/avrprog z atmga162, a burn o mat nie obsługuje 162.
Prosze o pomoc jak to najlepiej zrobić.

Portret użytkownika mirley

Re: Fusebity M162

Burn-O-Mat jak najbardziej obsługuje fusebity dla M162, popatrz tutaj. Poszukaj w internecie i zainstaluj najnowszą wersję

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika tomekl

atmega162

No tak, można je odczytać, ale kwestia zakładki oscilator/clock options,
http://www.avrfreaks.net/modules/PNphpBB2/files/burnomat_146.jpg
Tam wystarczyło zaznaczyć ptaszek przy odpowiednim zegarze. a przyznam się ze odznaczanie ptaszków przy CKSEL już raz mi nie wyszło:(

Portret użytkownika mirley

Re: M162

Aha :) .. poprostu ja nigdy tego nie używam... powiedz lepiej co chcesz ustawić to w wolnej chwili napiszę który "ptaszek" trzeba zaznaczyć :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika tomekl

atmega162

Chcę wyłączyć JTAG i podłączyć kwarc 14,7456mhz, nie wiem czy ma być szybki narost napięcia czy nie.
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam

Portret użytkownika mirley

Re: M162

Spróbuj tak:

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika tomekl

atmega162

Jeszcze tylko jedno pytanko? jak odzaczyłeś ptaszka na czerwonym polu. Ja mogę wszystkie oprócz tych na czerwono. Dzięki jeszcze raz za pomoc

Portret użytkownika mirley

Re: M162

Przełacz się na chwilę w tryb expert, czy jakoś tak (u góry po prawej stronie)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Norcio

Fusebity

Witam wykonałem programator wg pana projektu i chciałem zrobić termometr na Atiny2313 i wszystko sie programuje ale nie wiem ja ustawić te Fusebity u mnie one nie wyglądają tak jak u pana na fotkach,prosił bym o pomoc jak je ustawić.pozdrawiam Norcio

Portret użytkownika mirley

Re: Fusebity

To że chciałbyś zrobić termometr to nie wiele mi mówi, chodzi Ci o termometr z mojej strony "Uniwersalny termometr" czy może coś innego. Daj jakiś screen z programu w którym programujesz (na jakiś fotosik wrzuć czy coś podobnego) i pamiętaj co do programu to będziesz się musiał dostosować do tego czego aktualnie używam (jak nie uda mi się wyczaić po zdjęciu co masz ustawić). Jeśli układ nie jest z mojej strony to daj schemat albo link do opisu

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Norcio

Termometr jest wg pana

Termometr jest wg pana schematu i programuje także programem tym co pan podał czyli Bascom AVR.I nie wiem właśnie jak w nim ustawić fuse bity.Dziękuje za odpowiedz pozdrawiam Norcio

Portret użytkownika mirley

Re: Fusebity

Wnioskuje że robisz termometr uniwersalny, ustaw fusebity tak jak na tym rysunku http://mirley.firlej.org/files/MLRGB2_fuse.gif Rysunek może sie trochę różnić w zależności od wersji bascoma

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika McGiver1

Przepraszam ,że robię

Przepraszam ,że robię zamieszanie ,bo już napisałem o tym w e-mailu ,ale może nie doszło. Chodzi o to ,zę mam płytkę testową i fabrycznego Attine'go ,na płytce jest kwarc podpięty. Czy muszę korzystać z tego zewnętrznego oscylatora czy mogę jechać na wewnętrznym ,ale z podpiętym zewnętrznym oscylatorem. Pytam , bo nie chce zablokować jak na razie jedynego procka :P

Portret użytkownika mirley

Re; fusebity

Możesz jechać na wewnętrznym rezonatorze bez ustawień ale będziesz miał 1MHz. Jeśli chcesz się przełączyć na kwarc 12MHz to ustaw tak jak podawałem już koledze wyżej: http://mirley.firlej.org/files/MLRGB2_fuse.gif

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika McGiver1

Mi chodziło czy mogę jechać

Mi chodziło czy mogę jechać przy kwarcu zewnętrzym, to czy mogę jechać na wewnętrzyn czy nie będą kolidować :P

Portret użytkownika mirley

Re: Fusebity

Nic nie będzie kolidować, jeśli procesor ustawiony jest na wewnętrzny oscylator to olewa to co podłączone jest do linii XTAL, więc nawet jak tam masz kwarca to on i tak nie będzie używany bo jest odpięty wewnątrz struktury procesora

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika McGiver1

Dzięki widać ,że z Ciebie

Dzięki widać ,że z Ciebie kompetentny człowiek.
PS: Jeśli mam fabryczne fusy ,to ile dać w programie 1MHz prawda?

Portret użytkownika Lesiu

watchdog

Mam takie pytanie co do atmegi162:
A mianowicie chciałem zrobić watchdoga.
Moje pytanie: Czy robiąc programowo watchdoga w sposób:

#include
#include
#include

int main (void)
{

wdt_enable(WDTO_15MS); // watchdog na czas ok 0,015s
while (1)
{
.
.
.
wdt_reset();
}

return 0;
}

Musze zmieniać fusa odpowiedzialnego za watchdoga???
Czy jest to może inny sposób, czyli, że moge to zrobić programowo, albo zmienić fusa i watchdog będzie już działał, bez ingerencji w kod.
Prosze o wyjaśnienie.

Portret użytkownika mirley

Re: Watchdog itp

Tak w programie powinno być 1MHz.

Co do watchdoga to nie wiem dokładnie jak w c się go uruchamia ale fusbitów zmieniać nie musisz. Wystarczy że na początku programu ustawisz parametry watchdoga a potem wykonasz komendę do startu. I tak musisz w kodzie umieścić np w obsłudze timera itp. reset licznika watchdoga. To ustawienie w fusebitach daje Ci tylko to że watchdog będzie od razu właczony po starcie programu, tak mi się wydaje bo nie wżywam raczej watchdoga a w bascomie właśnie tak to działa

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika rafliczek22

Wiatm Z tego co pamietam to

Wiatm
Z tego co pamietam to attiny 2313 maja do 20 mhz czysie myle??? jesli tak to jak to ustawic oraz chcialbym sie dowiedziec czy do atmega8 przy zewn. rezonatorze 16 mhz moga byc dolaczone kondensatory 27pf czy musza byc 22pf

Portret użytkownika mirley

RE: Fusebity

Attiny2313 może pracować do 20MHz, ustawiasz wtedy wartości jak powyżej dla kwarca > 8Mhz

Quote:
Zewnętrzny Rezonator Kwarcowy 0,9 - 16MHz

Gdy chcemy używać zewnętrznego rezonatora kwarcowego to musimy przestawić bity CKSEL3..1 w zależności od jego częstotliwości. Dla częstotliwości 0,9-3MHz bity CKSEL3..1 powinny mieć wartość "101", dla 3-8MHz powinno być CKSEL3..1 = "110" a dla częstotliwości większych od 8MHz bity CKSEL3..1 mają być ustawione na "111".

Napis w tytule że dotyczy to 0,9 - 16Mhz może być mylący więc zmienię go na 20Mhz.

Kondensatory mają być 12-22pF i takie zaleca producent. W miarę możliwości należy stosować wartości z tego przedziału. Procesor tez pracuje z kondensatorami 33pF bo zdarzyło mi się takich użyć, nie wiem jednak czy to był przypadek czy tak może być. 27F możesz sobie indywidualnie sprawdzić ale raczej wszystko pójdzie bez problemu

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika McGiver1

A chyba jest coś takiego ,że

A chyba jest coś takiego ,że można włączyć jakieś wewnętrzne kondensatory? Czy się mylę?

Portret użytkownika mirley

Re: Fusebity

Można włączyć kondensator ale to się do kwarcu nie nadaje, można by to było ewentualnie zastosować do oscylatora RC zewnętrznego ale nie stosuję takich rozwiązań.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika soho2

Witam, mam zapytanie. Mam

Witam, mam zapytanie. Mam Atmegę 32 podpiętą do programatora i Burn-O-Mat.
Jak chcę zczytać fuses to pisze: error reading fuses
Poniżej:
C:\Program Files\avrdude\avrdude.exe -C C:\Program Files\avrdude\avrdude.conf -p m32 -P com3 -c stk500v2 -U hfuse:r:C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\hfuse7794819911408647036.hex:r -U lfuse:r:C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\lfuse175579936698081596.hex:r

avrdude.exe: stk500v2_command(): command failed
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.

avrdude.exe done. Thank you.

Dioda czerwona mignie, co może być nie tak?
[img][/img]

Portret użytkownika mirley

Re: Fusebity

A programator który masz wogóle kiedykolwiek działał czy pierwszy raz go sprawdzasz? Sprawdź czy jest komunikacja z procesorem, za pomocą samego programu AVRDUDE, wpisując polecenia z konsoli. Poczytaj Artykuł "Programowanie w AVRDUDE" tam masz to opisane. Jeśli będzie komunikacja z procesorem to dopiero potem zajmuj się wgrywaniem fusów

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Fusebity

Sprawdzam go po raz pierwszy, ale dziwne bo z Burn-O-Mata-a mam już odczyt fusebitów, czerwona led mignie i mam komunikat że ok oraz:
C:\Program Files\avrdude\avrdude.exe -C C:\Program Files\avrdude\avrdude.conf -p m32 -P com3 -c stk500v2 -U hfuse:r:C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\hfuse6530753462782888438.hex:r -U lfuse:r:C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\lfuse6704427834755586714.hex:r
avrdude.exe: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout

avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions

Reading | ################################################## | 100% 0.03s

avrdude.exe: Device signature = 0x1e9502
avrdude.exe: reading hfuse memory:

Reading | ################################################## | 100% 0.02s

avrdude.exe: writing output file "C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\hfuse6530753462782888438.hex"
avrdude.exe: reading lfuse memory:

Reading | ################################################## | 100% 0.02s

avrdude.exe: writing output file "C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\lfuse6704427834755586714.hex"

avrdude.exe done. Thank you.

Natomiast w konsoli nie mogę nawiązać komunikacji, timeout jak wpiszę:
avrdude -c stk500v2 -p m32

Jest poprawa ale myślę że pewnie nie do końca jest dobrze, a źle było to że reset zrobiłem na obwodzie RC a nie łączyłem z rst na programatorze.

Spróbuje wyprodukować jakiegoś hex-a i zobaczę czy zaprogramuje.

Portret użytkownika Łukasz

bity SUT

Witam chciałbym ustawić fuse bity do Atmega8-16PU do pracy z zewnętrznym kwarcem 8Mhz no więc CKSEL3...0 1111, nie wiem tylko co z SUT, jakie to ma znaczenie w układzie, powiedzmy ze chce zrobić termometr na DS18B20 mogę je ustawić na 00 ? w Twoim opisie nie ma takiej konfiguracji, a na jakimś forum ktoś komuś proponował żeby ustawił na 00..

Proszę o odpowiedź, pozdrawiam

Wesołych Świąt

Portret użytkownika mirley

Re: Fusebity

U mnie nie ma SUT = 00 bo ta opcja używana jest gdy układ BOD (w skrócie: wykrywanie obniżenia napięcia zasilania poniżej ustalonego progu) jest aktywany, ja nigdy nie używam BOD więc tej opcji nie napisałem. Poza tym zawsze ustawiam SUT (czyli ogólnie mówiąc czas rozruchu, Set Up Time) na najwolniejszy czyli 11, aby spokojnie napięcie zdążyło się ustalic zanim procesor wystartuje. W praktyce jest to niewielka różnica w milisekundach, więc ustaw na 11 i po sprawie

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Łukasz

Witam Jeszcze takie pytanie:

Witam
Jeszcze takie pytanie: za co odpowiada bit CKOPT tak na chłopski rozum, u Ciebie przy 8mhz ustawiony jest na "0" natomiast spotkałem się też z ustawieniem tego bitu na 1 również przy 8Mhz. Czytałem trochę w nocie katalogowej Atmega8, niestety nie wiele z tego rozumiem, a i mój angielki jest kiepski.

Portret użytkownika mirley

Re: CKOPT

CKOPT jest bitem sterującym wzmacniaczem oscylatora, jego zmiana powoduje zmianę amplitudy oscylacji przebiegu zegarowego tak zwany "Swing". gdy CKOPT ma wartość 0 (zaprogramowany) to oscylacje są na pełnym swingu od masy do zasilania, maksymalna częstotliwość pracy to 16Mhz a dodatkowo zwiększa się odporność na zakłócenia i szumy z otoczenia. Wszystko to kosztem zwiekszonego poboru prądu.

Dla CKOPT = 1 oscylacje maja mniejszy swing i mniejszy jest pobór prądu ale max częstotliwość w tym trybie to 8Mhz

PS. polecam naukę angielskiego bo najciekawsze informacje i różne szczegóły rzadko znajdziesz w języku polskim. Tio Co ci napisałem wyżej znajdziesz w każdej karcie uC:

Quote:
The CKOPT Fuse selects between two different Oscillator amplifier modes. When CKOPT is programmed, the Oscillator output will oscillate a full rail-torail swing on the output. This mode is suitable when operating in a very noisy environment or when the output from XTAL2 drives a second clock buffer. This mode has a wide frequency range. When CKOPT is unprogrammed, the Oscillator has a smaller output swing. This reduces power consumption considerably. This mode has a limited frequency range and it cannot be used to drive other clock buffers. For resonators, the maximum frequency is 8 MHz with CKOPT unprogrammed and 16 MHz with CKOPT programmed

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika qqs

Prawdopodobnie zablokowany procek

Witam!
Mam procesor ATmega162, niestety dopiero zaczynam programować i niewiele wiedziałem o fusebitach. Chciałem podłączyć zewnętrzny kwarc 8MHz.
Zaprogramowałem w języku C++ tak, że w AVR Studio zrobiłem HEX'a, następnie w programie BASCOM-AVR, wybrałem Manual Program, następnie otworzyłem plik z rozszerzeniem hex, przeszedłem do zakładki Lock and Fuse Bits i coś tam zmieniłem z disable na enable - niestety nie pamiętam co to było.
Od tamtego czasu dziwnie się procesor zachowuje i za żadne skarby nie chce nawiązać łączności. Teraz jak klikam na zakładkę z Fusami to wyskakuje mi błąd READLB entry not found.
Podpiętych miałem 6 wyświetlaczy 7-segmentowych, jak mam wpięty programator do układu to nic się nie wyświetla, natomiast jak go wypnę to w jednej cyfrze bardzo lekko świeci się jeden segment, natomiast jak zewnętrznie przyłożę uziemienie do tranzystorów to każdy wyświetla te same kilka segmentów.
Myślę, że zablokowałem moją ATmegę, jak mam ją odblokować? Podpiąć zewnętrzny sygnał do 19 nóżki? Na jednym forum dowiedziałem się, że trzeba jakoś spróbować równolegle podłączyć procek, czy trzeba to i to na raz?

Portret użytkownika mirley

Re; M162

Ciężko będzie zdiagnozować co należy zrobić jeśli nie wiesz co dokładnie wyłączyłeś. Zakładam że masz programator szeregowy, a bascom nie umożliwia wyłączenia programowania szeregowego, gdy sam pracuje w takim trybie. Jedyne co mogłeś przestawić to taktowanie na zewnętrzny generator, a wtedy trzeba będzie dołaczyć generator kwarcowy lub coś podobnego co wytworzy przebieg w okolicach 1MHz. Nie wiem czy to napewno zadziała bo w życiu zablokowałem tylko jeden uC i od tej pory nauczyłem się czytac w karcie katalogowej co ustawiać. Może podłacz najpierw ten kwarc 8MHz, bo jeśli chciałeś na niego przestawić to może Ci się udało.

To co się dzieje z procesorem jak nie jest zaprogramowany lub działa bez taktowania itp jest trudne do przewidzenia, stany na portach mogą być dziwne. Po podłaczeniu programatora wystawiany jest sygnał resetu i dlategopodczas wpiętego programatora nic się nie wyświetla

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika qqs

162

Dzięki za odpowiedź!
Niestety nie działa, tam chyba było coś z clock w tym fusie, myślałem, że jak dam enable to pojawią się inne fusy do ustawienia, żadnej częstotliwości, nic nie ustawiałem, tylko jeden fuse bit.
Przy okazji mam pytanie: skąd mam wiedzieć jaki kwarc mam (żeby wiedzieć jaki jest start up time do ustawienia SUT? Na obudowie mam tylko napisane PY 8.000 MHz)

Portret użytkownika mirley

Re: FUSY

Prawdopodobnie ustawiłeś external Clock zamiast External Crystal Oscylator/Resonator i teraz wymaga dołączenia nie rezonatora kwarcowego tylko generatora. Ja zawsze ustawiam SUT na wolny tryb... zależy to od zasilania układu, czy startuje powoli czy szybko. Dla mnie nie ma to większego znaczenia... polecam SUT1..0 = "11" bo różnica w czasie startu jest w ms

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika qqs

atmega162

jeszcze raz dzięki za odpowiedź!
podłączyłem tak bardzo prowizorycznie generator RC ok 1Hz ale dalej to samo, zaniosę dzisiaj to do kogoś może coś poradzi:)