Licznik Ah do prostownika


Witam, otóż mam pewien mały problem, czy mógłby ktoś pomóc napisać mi formułkę na obliczenie załadowanych mAh lub lepiej Ah. To znaczy jak ładuję akumulator 12V/100Ah to ile w niego weszło ładunku. Dodam że układ jest oparty na atmega328 i są zaprzęgnięte Timer0 oraz Timer1. Timer1 spełnia rolę zegara głównego, a timer0 sekundnika.
Poniżej fragment podprogramu w którym miały by się dokonywać obliczenia licznika Ah.

Sub Odsiarczanie
 Sekundy = 0
 Minuty = 0
 Godziny = 0
 Licz = 0
Cls
Reset Portd.0
Reset Portd.2
Set Portd.1
Start Adc
'Enable Timer0
Lcd " UWAGA!-Proces "
Lowerline
Lcd "Osiarczanie PB "
Waitms 1500
Cls
 
Do
 
'Reset Nowa_w
Locate 1 , 1
Lcd "T=" ; Licznikh : Lcd ":" ; Licznikm
 Locate 2 , 10 : Lcd "LOAD"
 Locate 2 , 15 : Lcd " " ; Chr(1)
 If Nowa_w = 1 Then
Wart_bcd = Makebcd(godziny)
Locate 2 , 1
Lcd Bcd(wart_bcd) ; ":"
Wart_bcd = Makebcd(minuty)
Locate 2 , 4
Lcd Bcd(wart_bcd) ; ":"
Wart_bcd = Makebcd(sekundy)
Locate 2 , 7
Lcd Bcd(wart_bcd) ;
Reset Nowa_w
End If
 
Rem ######################### Pomiar Prądu i Ah oddanych do odbiornika
 Srednia1 = 0
  For Krok2 = 1 To 10
  Adc_1 = Getadc(0)
  Srednia1 = Srednia1 + Adc_1
  Waitus 10
  Next Krok2
  Srednia1 = Srednia1 / 10
  Pradd = Srednia1 * Div_a
  Pradd = Pradd * 5
 
  Rem ********************** tutaj nie mogę sobie poradzić z tym
 
   If Licz > 500 Then    ' licznik sekundnik 500*2ms=1sek
     Mah1 = Pradd
     Mah = Mah + Mah1
     Mah = Mah / 15     ' dzielone przez 15sec
     Mah2 = Mah
     End If
 
    If Sekundy = 15 Or Sekundy = 30 Or Sekundy = 45 Or Sekundy = 59 Then
 
   Cls
   Locate 1 , 1 : Lcd " Pomiar Ah "
   Vtxt3 = Fusing(mah2 , "##.&&&") : Lcd Mah2
  Locate 2 , 1 : Lcd " I="
   Vtxt1 = Fusing(pradd , "##.&&") : Lcd Vtxt1 : Lcd " "
   Waitms 3000
   Cls
   End If
   'End If
 'Waitms 10
Rem #################### Zabezpieczenie napięciowe na poziomie 14.4V
 If Pomiar_1 => Batmax Then
 Reset Portd.0                       ' Przekaźnik 1
  Reset Portd.2                      ' ID Device
   Reset Portd.1                     'Przekaźnik 2
  End If
 If Pomiar_1 <= 13.80 Then
 Set Portd.1
  Set Portd.2
  End If
Rem ####################### Zaresjestrowany licznik on/off
 If Minuty = Licznikm Then
 If Godziny = Licznikh Then
 Cls
  Set Buzer
  Waitms 250
  Reset Buzer
  Waitms 300
  Set Buzer
  Waitms 250
  Reset Buzer
  Gosub Koniec
 End If
  End If
 
 Loop Until S3 = 0
   'Start Adc
  'Set Portd.0                       ' Przekaźnik 1
  Set Portd.2                       ' Tranzystor IRFP260
   Reset Portd.1
   Cls                          'Przekaźnik 2
 Gosub Koniec
 End Sub

Bardzo proszę o pomoc lub jakąś regułkę na podstawie której mógłbym się wzorować.
Portret użytkownika Karlos123

Licznik Ah do prostownika

Już sobie z tym licznikiem poradziłem. Gromadzenie danych odbywa się równo co jedną sekundę, a po jednej minucie cała matma i wynik cacy, itd.