Miernik Panelowy do Zasilacza Symetrycznego


10
Ocena: None Średnia: 10 (5 głosujących)

Opisywany tutaj miernik panelowy jest znakomitym uzupełnieniem każdego budowanego zasilacza. Jest przeznaczony do zasilacza symetrycznego i umożliwia jednoczesny pomiar obu jego napięć wyjściowych oraz prądów pobieranych w dodatnim i ujemnym kanale zasilacza. Na wstępie należą się podziękowania dla Jakuba Moronia, Szymona Kulisa i Przemka Terleckiego za udzielenie cennych wskazówek i zwrócenie uwagi na błędy przy projekcie i budowie układu. Założeniem tego projektu było wykonanie taniego miernika, który jednocześnie pozwala określić napięcia i płynące prądy z możliwie dobrą dokładnością. Dodatkowo wyświetlanie poboru mocy czy też rezystancji dołączonego odbiornika może być przydatne w wielu zastosowaniach. Układ zbudowany jest z wielu popularnych wzmacniaczy operacyjnych TL081, których offsety kalibrowane są za pomocą potencjometrów wieloobrotowych oraz sieci rezystorów. Do pomiaru napięcia wykorzystywane są przetworniki analogowo cyfrowe dostępne wewnątrz mikrokontrolera ATMega8. Wyniki pomiarów dostępne są na wyświetlaczu LCD 16x2 znaki. Przyciski na panelu przednim pozwalają w wygodny sposób przełączać się między wskazaniami prądu, mocy i rezystancji obciążenia. Miernik nadaje się do współpracy z zasilaczem 3,3V-30V, przy mniejszych napięciach należy zastosować wzmacniacze operacyjne Rail-to-Rail aby praca lustra prądowego do pomiaru natężenia była prawidłowa.

Działanie:


Układ miernika składa się z dwóch części, połączonych ze sobą za pomocą złącz goldpin. Schemat części analogowej widoczny jest na rysunku poniżej:

Schemat można podzielić na dwie prawie symetryczne części. Jedna odpowiada za pomiar prądu i napięcia w ujemnym kanale współpracującego zasilacza, a druga w dodatnim. Cały opis należy rozpocząć od rezystora R+* (0,2R), gdyż występujący na nim spadek napięcia jest proporcjonalny do płynącego prądu. Współczynnikiem proporcjonalności jest w tym wypadku wartość 1/R+*. Rezystor ten nie występuje fizycznie na płytce miernika, gdyż jest szeregowym rezystorem pomiarowym w układzie współpracującego z miernikiem zasilacza. Punkt A powinien zostać dołączony do wyższego potencjału (przed rezystorem w zasilaczu), natomiast punkt B do potencjału niższego (za rezystorem pomiarowym). Wzmacniacz operacyjny U3 (TL081) porównuje napięcie w punkcie B z napięciem panującym na rezystorach R1-R4 (200R) względem punktu A. Jego wyjście tak steruje tranzystorem T1 (BC857) aby spadek napięcia na równoległym połączeniu R1-R4 był równy spadkowi napięcia na rezystorze pomiarowym R+*. Równoległe połączenie R1-R4, zamiast pojedynczego rezystora zostało zastosowane w celu polepszenia tolerancji rezystancji, a co za tym idzie poprawia dokładność pomiaru. Prąd płynący przez T1 i R1-R4 płynie także przez rezystory R5-R8 (9,1k), a ponieważ wartość tych rezystorów (9,1k /4 = 2,275k) jest 45,5 razy większa od równoległego połączenia R1-R4 (50R), napięcie na kondensatorze C8 (100nF) jest 45,5 razy większe niż na rezystorze pomiarowym R+*. Jak łatwo zauważyć pomiar prądu może odbywać się w maksymalnie 4 zakresach pomiarowych, realizowanych przez rezystory R9-R12 (2,4k), R13-R16 (750R) i tranzystory MOSFET-N z komplementarnych par T3-T4 (IRF7106/IRF7105). Elementy T3 i T4 w istocie zawierają dwa tranzystory o przeciwnych polaryzacjach w jednej obudowie. Jeśli dla przykładu tranzystory MOSFET-N z T3 i T4 będą przewodzić (wysoki stan na bramkach G1) to prąd płynący przez T1 będzie trafiał na równoległe połączenie wszystkich rezystorów R5-R16, realizując najmniejszy mnożnik napięcia i zarazem największy zakres pomiarowy.

Napięcie z dzielnika rezystancyjnego, filtrowane przez C8 trafia na wejście bufora nieodwracającego U4 (TL081) i dalej przez rezystor R21 (9,1k) na wejście przetwornika analogowo cyfrowego za pośrednictwem złącza GP1 (goldpin). Tranzystory zmieniające zakres sterowane są z mikrokontrolera za pomocą złącza GP2 (goldpin). Napięcie na wyjściu bufora U4 nie powinno przekroczyć 2,56V, gdyż przetwornik ADC pracuje z takim napięciem referencyjnym. Gdy napięcie zbliża się do tej wartości zakres prądowy zostaje zmieniony automatycznie na większy.

Rezystory R17-R20 (47k) oraz potencjometry wieloobrotowe P1-P2 (10k) pozwalają zniwelować offset wzmacniaczy U3 i U4, w pierwszej fazie uruchomienia układu nie należy ich montować. Kondensatory C7 (100nF), C9-C10 (100nF) filtrują napięcia zasilające wzmacniacze U3 i U4. Wzmacniacz U3 pracuje na zasilaniu dodatnim o wartości maksymalnej 36V, natomiast U4 działa na zasilaniu symetrycznym +/-5V aby dobrze przenosić sygnały w pobliżu masy. Powyższy opis dotyczy układu pomiaru prądu dodatniej szyny zasilającej.

Pomiar prądu na ujemnej szynie zasilacza jest bardzo podobny. Rezystorem pomiarowym jest tutaj R-* (0,2R), punkt C należy dołączyć do niższego potencjału, a punkt D do wyższego. Dzięki wzmacniaczowi operacyjnemu U6 (TL081) i tranzystorowi T2 (BC847) spadek napięcia na równoległym połączeniu R41-R44 (200R) jest taki sam jak na rezystorze pomiarowym R-*. Prąd płynący przez R41-R44 i T2 płynie także przez równoległe połączenie R23-R25 (9,1k) i R34 (9,1k). Podczas działania układu na wejściu odwracającym wzmacniacza U5 (TL081) ustali się potencjał masy, a zatem rezystor R34 jest podłączony równolegle do R23-R25. Napięcie na kondensatorze filtrującym C13 (100nF) jest w efekcie 45,5 razy większe od napięcia na rezystorze pomiarowym R-*. Wzmacniacz U1 pracuje w konfiguracji odwracającej o wzmocnieniu -1, co jest konieczne w celu umożliwienia pracy przetwornika analogowo cyfrowego w mikrokontrolerze, pracującego tylko na napięciach dodatnich. Podobnie jak w kanale dodatnim dzięki tranzystorom MOSFET-P z par T3 i T4 oraz rezystorom R26-R29 (2,4k) i R30-R33 (750R), możliwa jest zmiana zakresów pomiarowych miernika prądu. Bramki tranzystorów MOSFET-P wymagają sterowania ujemnego względem masy, więc zostały podłączone do mikrokontrolera poprzez transoptory OPT1-OPT2 (LTV357T), pozwalające sterować bramki tranzystorów napięciem dodatnim względem masy. Rezystory R80-R81 (10k) podciągają bramki do potencjału masy, gdy OPT1 i OPT2 są wyłączone, natomiast R45-R46 (1k) ograniczają prąd diod transoptorów. Wyjście bufora odwracającego U5 trafia na rezystor R38 (9,1k) i dalej na złącze GP1.

Rezystory R36-R37 (47k), R39-R40 (47k) oraz potencjometry P3 (10k) i P4 (10k) pozwalają zniwelować offset wzmacniaczy U5 i U6. Kondensatory C11-C12 (100nF) oraz C14 (100nF) filtrują napięcie zasilania wzmacniaczy operacyjnych.

Pomiar napięcia wykonany jest w mniej skomplikowany sposób i działa w oparciu o dzielnik napięcia. W dodatnim kanale pracuje dzielnik składający się z równoległego połączenia R58-R61 (560k) oraz R50-R53 (160k). Stopień podziału wyznaczony jest tutaj na 10/45. Napięcie z dzielnika filtrowane jest za pomocą pojemności C15 (100nF) po czym trafia na bufor U7 (TL081) i poprzez rezystor R49 (9,1k) na złącze wyjściowe GP1, zapewniające kontakt z mikrokontrolerem. Pomiar napięcia dokonywany jest w dwóch zakresach pomiarowych zmienianych dzięki tranzystorowi MOSFET-N z komplementarnej pary T5 (IRF7105/IRF7106). Gdy tranzystor przewodzi do rezystorów R50-R53 dołączają się równolegle R54-R57 (44,2k), zmieniając stopień podziału dzielnika.

Pomiar napięć ujemnych dokonywany jest w bardzo podobny sposób. Dzielnik składa się tym razem z rezystorów R70-R73 (560k) oraz R63-R65 (160k). Podobnie jak na ujemnym zakresie pomiarowym dla prądu, rezystor R74 (160k) dokłada się równolegle do rezystorów R63-R65, ze względu na warunki pracy w układzie. Kondensator C18 (100nF) filtruje napięcie z dzielnika, które jest odwracane za pomocą wzmacniacza U8 (TL081). Stosunek rezystorów R75 (160k) i R74 (160k) ustala wzmocnienie U8 na poziomie -1. Zmiana zakresu pomiaru napięcia po stronie ujemnej odbywa się dzięki tranzystorowi MOSFET-P z pary T5 i rezystorom R66-R69 (44,2k), identycznie jak po stronie dodatniej. Do sterowania tranzystora MOSFET-P wykorzystywany jest transoptor OPT3 (LTV357) oraz rezystory R82 (10k) i R79 (1k).

Rezystory R47-R48 (47k), R76-R77 (47k) oraz potencjometry P5-P6 (10k) pozwalają wyzerować offset wzmacniaczy U7 i U8, a kondensatory C16-C17 (100nF) i C19-C20 (100nF) filtrują napięcie zasilania tych wzmacniaczy. Diody D1-D4 (BAT85) zabezpieczają przed nadmiernym wzrostem napięcia na wejściach wzmacniaczy operacyjnych U4, U5, U7 i U8. W ich miejsce można też dać dowolną zwykłą diodę krzemową w obudowie SOD80, gdyby okazało się że wzmacniacze operacyjne nie pracują stabilnie (testy wykazały że zależy to w dużej mierze od od producenta wzmacniaczy).

Schemat części cyfrowej pokazany jest na rysunku poniżej:

Sercem układu jest tutaj mikrokontroler U1 (ATMega8) wraz z rezonatorem kwarcowym X1 (16MHz) i kondensatorami C1 (22pF) i C2 (22pF). Pomiar dokonywany jest za pomocą przetworników analogowo cyfrowych, wbudowanych w mikrokontroler. Sam przetwornik ADC może pracować tutaj na wewnętrznym lub zewnętrznym napięciu referencyjnym 2,56V. W roli zewnętrznego układu referencyjnego wykorzystywana jest regulowana dioda Zenera U2 (TL431) wraz z elementami współpracującymi P2 (10k), R2 (470R) i C5 (100nF). Kondensatory C5 (100nF) i C15 (10uF) filtrują napięcie referencyjne, a potencjometr P2 pozwala dostroić poziom napięcia.

Wejścia przetworników są filtrowane przez kondensatory C6-C9 (100nF), które tworzą filtr RC razem z szeregowym rezystorem wyjściowym, znajdującym się w części analogowej układu. Złącza GP1 oraz GP2 zapewniają kontakt między płytkami.

Kondensatory C4 (100nF) i C14 (10uF) oraz dławik L1 (10uH) filtrują napięcie zasilające przetwornik. Kondensator C3 (100nF) blisko mikrokontrolera, zapewnia filtrację napięcia zasilającego część cyfrową mikrokontrolera. Ponieważ miernik będzie wykorzystywany w zasilaczu i zasilany przeważnie z pomocniczego uzwojenia transformatora, na płytce przewidziano zasilacz stabilizowany wraz z mostkiem prostowniczym Br1 (1A). Kondensatory C10 (220uF), C11 (100nF), C12 (100nF) i C13 (47uF) współpracują ze stabilizatorem U3 (7805).

Prezentacja wyniku pomiaru odbywa się za pomocą wyświetlacza W1 (16x2). Jego kontrast można dostroić za pomocą potencjometru P1 (10k). Prąd podświetlania wyświetlacza ograniczony jest przez rezystor R1 (47R). Przyciski S1-S2 (uSwitch) umożliwiają zmianę trybu pracy miernika, a diody D1 i D2 sygnalizują przekroczenie najwyższego zakresu pomiarowego prądu. Prądy diod ograniczane są poprzez rezystory R3-R4 (470R).

Budowa:


Część analogową można z powodzeniem zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Pomocą w konstrukcji będzie rysunek montażowy dostępny tutaj. Zdecydowaną większość komponentów stanowią elementy SMD ułożone blisko siebie, zatem należy zachować szczególną ostrożność i unikać zwarć. Montaż od strony druku należy rozpocząć od wlutowania rezystorów i kondensatorów w obudowach 0805. Jeśli nie planujemy kasować offsetów wzmacniaczy operacyjnych za pomocą potencjometrów wieloobrotowych (potencjometry nie będą montowane) to nie należy montować także rezystorów R17-R20, R39, R40, R36, R37, R47, R48, R76, R77. Z pozoru dziwne wartości rezystancji w układzie dzielników wynikają z faktu iż są to elementy o tolerancji 1% i nie zawsze są one dostępne o wartościach takich jak w szeregu 5%. W dalszej kolejności można wlutować tranzystory i wzmacniacze operacyjne oraz złącza GP1, GP2 i stabilizatory napięcia U1, U2. Montaż złącz goldpin i stabilizatorów jest utrudniony, gdyż należy go wykonać od strony druku.

Kolejnym etapem będzie montaż elementów po drugiej stronie płytki. Pomocą okaże się z pewnością rysunek montażowy dostępny tutaj. W pierwszej kolejności należy wlutować wszystkie zworki, a następnie kondensatory C1 i C2. Wyprowadzenia kondensatorów można zgiąć pod kątem 90 stopni aby można było je położyć na płytce. W roli elementów/złącz R+* i R-* trzeba wlutować przewody, gdyż w tym miejscu powinny zostać dołączone rezystory pomiarowe zasilacza symetrycznego. Do złącza Z będzie trzeba doprowadzić symetryczne napięcie zasilające, więc najprościej także wlutować w tym miejscu kawałek trójżyłowej tasiemki. Potencjometry P1-P6 nie powinny być montowane na tym etapie konstrukcji, nawet gdy będziemy korzystać z możliwości zerowania offsetów wzmacniaczy. Potencjometry można zamontować dopiero po wstępnym uruchomieniu części analogowej.

Gdy część analogowa miernika jest już zlutowana można przystąpić do jej wstępnego uruchomienia. W tym celu należy podłączyć układ do zasilacza symetrycznego zgodnie ze schematem poniżej:

Można też podłączyć układ miernika na czas testów do symetrycznego zasilacza regulowanego i zbudować prosty układ testowy zgodnie z rysunkiem poniżej:

Widoczne na schemacie rezystory 0,2R służą do pomiaru prądu. Napięcie zasilania układu musi być wyższe od napięcia w punkcie A (i po ujemnej stronie w punkcie C) co najmniej kilka woltów i nie wyższe niż 32V (Dla bezpieczeństwa wzmacniaczy operacyjnych i stabilizatorów). Dlatego do testów najlepiej wykorzystać dwa zasilacze laboratoryjne. Na jednym ustawiamy wysokie napięcie symetryczne rzędu 12-32V, jakie normalnie panuje na kondensatorach filtrujących, natomiast drugi zasilacz laboratoryjny symuluje działanie stabilizatora. W roli obciążenia Ro można dać rezystory 330R/5W lub podobne tak żeby prąd płynący przez rezystory pomiarowe był rzędu kilkudziesięciu mA (moc rezystorów obciążenia powinna być dobrana z odpowiednim zapasem).

Rysunek poniżej przedstawia schemat montażowy wraz z zaznaczonymi punktami wyróżnionymi w układzie i opisanymi złączami. Może się on okazać bardzo pomocny przy wstępnym uruchomieniu układu:

Gdy już część analogowa miernika jest podłączona do zasilacza lub układu testowego, można przystąpić do pierwszego uruchomienia układu. Wszystkie wejścia sterujące G1-G6 powinny być zwarte do masy. Po włączeniu zasilania należy sprawdzić czy stabilizatory U1 i U2 dają odpowiednie napięcia (+/-5V). Jeśli wszystko jest Ok można wykonać pomiar napięć w kilku kluczowych punktach układu. Napięcie między punktami A i B jest proporcjonalne do płynącego prądu i powinno ono być równe napięciu między punktami A i E. Świadczy to o poprawnym działaniu układu pomiarowego ze wzmacniaczem U3. Dopuszczalne są tutaj niewielkie różnice napięcia w granicach 1mV (offsety wzmacniaczy nie zostały jeszcze wyzerowane). Z kolei napięcie w punkcie F względem masy powinno być około 45,5 razy większe niż między punktami A i E (sygnały sterujące są zwarte do masy więc układ pracuje z najwyższym wzmocnieniem). Podobny pomiar możemy wykonać po stronie ujemnej szyny zasilania. Napięcie między C i D powinno być równe napięciu między punktami C i G, a w punkcie H względem masy napięcie powinno być 45,5 razy większe (co do wartości bezwzględnej) niż między C i G.

W dalszej kolejności sprawdzamy działanie buforów napięciowych U4 i U5. Napięcie w punkcie Ucurr+ na złączu wyjściowym powinno być równe napięciu w punkcie F (względem masy), natomiast napięcie w punkcie Ucurr- powinno być równe napięciu w punkcie H (ze znakiem -).

Można jeszcze sprawdzić jak zachowują się napięcia w punktach F i H dla innych stopni podziału dzielnika. Wyboru podziału dokonujemy poprzez zmianę poziomów logicznych sygnałów sterujących G1-G4

Ostatnią częścią jaką warto sprawdzić, są dzielniki do pomiaru napięć. Napięcie w punkcie I względem masy powinno być 4,5 razy mniejsze niż napięcie w punkcie B, natomiast na wyjściu U+ napięcie powinno być równe temu w punkcie I. Po stronie ujemnej szyny zasilania, sytuacja jest podobna. Napięcie w punkcie J jest 4,5 razy mniejsze niż w punkcie D (wartości bezwzględne), a w punkcie U- napięcie jest takie samo jak w punkcie J, tylko ze znakiem przeciwnym.

Można jeszcze sprawdzić drugi stopień podziału podając stan wysoki (5V) na sygnały sterujące G5 i G6.

Ostatnim etapem uruchomienia części analogowej miernika jest wyzerowanie offsetów wzmacniaczy operacyjnych. Do tego celu potrzebny będzie miliwoltomierz o jak najlepszej dokładności. Nie jest to obowiązkowy etap i jeśli godzimy się na spadek dokładności przyrządu, możemy go pominąć. Na początku konieczne będzie wlutowanie potencjometrów P1-P6, po czym za ich pomocą porównujemy napięcia między odpowiednimi punktami obwodu. Punkty obwodu i odpowiadające im potencjometry zostały zestawione w tabeli poniżej (napięcia mierzone są względem masy):

W przypadku potencjometrów P1,P2,P4 i P5 wygodniej jest zmierzyć bezpośrednio napięcie między dwoma punktami (pomijając masę) i ustawić wartość napięcia równą 0.

Część sterującą można z powodzeniem zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. W pierwszej kolejności należy zamontować elementy od strony ścieżek. Pomocą w konstrukcji będzie rysunek montażowy dostępny tutaj. Najpierw lutujemy mikrokontroler U1, sprawdzając dokładnie jego wyprowadzenia. Łatwo można się pomylić i wlutować procesor w innym ułożeniu, gdyż obudowa jest kwadratowa. W drugiej kolejności lutujemy wszystkie rezystory i kondensatory SMD w obudowach 0805. Największą trudność sprawią tutaj złącza szufladkowe GP1 i GP2, gdyż należy je wlutować od strony ścieżek. Złącza te muszą odstawać od płytki aby piny były widoczne spod plastikowej obudowy, gdyż w przeciwnym wypadku nie będzie można ich przylutować.

W drugim etapie montujemy podzespoły po stronie elementów. Pomocą będzie rysunek dostępny tutaj. Pracę rozpoczynamy od wlutowania trzech zworek. Obowiązkowo należy wlutować potencjometr P1, kondensatory C10 i C13, rezonator kwarcowy X1 oraz stabilizator U3. Mostek prostowniczy jest konieczny tylko wtedy gdy układ będzie zasilany bezpośrednio z uzwojenia transformatora, poprzez złącze Z. Dławik L1 nie jest bezwzględnie konieczny i w najprostszym przypadku można go zastąpić zworką. Jeśli nie używamy przełączanych trybów pracy to przyciski S1 i S2 nie będą potrzebne, podobnie jak potencjometr P2 i układ U2, gdy nie będziemy używać zewnętrznego napięcia referencyjnego. Pod wyświetlacz W1 dobrze jest zastosować 16-pinowe złącze szufladkowe, a w płytkę samego wyświetlacza wlutować goldpin. Na płytce nie zostało wyprowadzone złącze programujące, więc do wyprowadzeń procesora można na czas testów dolutować przewody, za pomocą których będzie można nawiązać komunikację z mikrokontrolerem.

Obie części układu po złożeniu powinny do siebie pasować (ścieżkami do siebie). Wyświetlacz i dwie płytki miernika można ze sobą skręcić za pomocą śrub 3mm.

Wykaz Elementów:

Część analogowa:


1x Listwa Goldpin 1x5
1x Listwa Goldpin 1x6

3x 1k SMD 0805
8x 2,4k SMD 0805 1%
13x 9,1k SMD 0805 1%
3x 10k SMD 0805
8x 44,2k SMD 0805 1%
12x 47k SMD 0805
9x 160k SMD 0805 1%
8x 200R SMD 0805 1%
8x 560k SMD 0805 1%
8x 750R SMD 0805 1%
6x Potencjometr Wieloobrotowy 10k
18x 100nF SMD 0805
4x 47uF Elektrolit

4x BAT85 lub 1N4148 SMD SOD80
3x IRF7106 lub IRF7105
6x TL081
3x LTV357T
1x BC847
1x BC857
1x Stabilizator 78L05
1x Stabilizator 79L05

Część sterująca:


1x Złącze Śrubowe ARK2(podwójne)
1x Złącze szufladkowe 1x5
1x Złącze szufladkowe 1x6
1x Złącze szufladkowe 1x16
1x Listwa Goldpin 1x16
2x uSwitch L=15mm
1x 47R SMD0805
3x 470R SMD0805
2x Potencjometr Montażowy 10k

2x 22pF SMD0805
9x 100nF SMD0805
2x 10uF Tantalowy SMD
1x 47uF Elektrolit
1x 220uF Elektrolit

1x 10uH
1x Rezonator Kwarcowy 16MHz SMD
2x Dioda LED 3mm
1x Mostek Prostowniczy 1A
1x Stabilizator 7805
1x Mikrokontroler ATMEGA8
1x Zródło napięcia odniesienia TL431
1x LCD 16x2

Programowanie:


Program został napisany w BASCOM AVR i po kompilacji zajmuje około 5kB. Poniżej przedstawiony został najważniejszy fragment programu, a mianowicie procedura obsługi przerwania timera.

Pt0:
 Timer0 = 6
 Set F_16ms
 Incr N
 For I = 2 To 5
  Xx = Getadc(i)
  X(i -1) = X(i -1) + Xx
 Next I
 
 If N >= N_max Then
  N = 0
  For I = 1 To 4
   Y(i) = X(i) / N_max
   X(i) = 0
  Next I
  Set Zmierzono
 End If
Return

Sam timer jest 8 bitowy i został skonfigurowany do pracy ze sprzętowym dzielnikiem przez 1024. Na samym początku procedury obsługi przerwania do licznika timera wpisywana jest wartość 6. Powoduje to zliczanie 250 imulsów, o częstotliwości zegara podzielonej przez 1024. Ponieważ procesor pracuje z rezonatorem kwarcowym 16MHz, to przerwanie będzie występować co 16ms. Ustawienie flagi F_16ms pozwala później w pętli głównej odczytywać stany dwóch przycisków. Po każdorazowym wystąpieniu przerwania następuje zwiększenie wartości zmiennej N (numerującej pomiary), po czym program wpada w pętlę for odczytującą przetworniki analogowo-cyfrowe (ADC2-ADC5). Wartość z przetwornika jest tymczasowo zapisywana do zmiennej Xx a następnie dodawana do odpowiedniej komórki tablicy X(1...4). Tablica ta przechowuje sumę wartości z wielu pomiarów, a jej indeks 1...4 oznacza kolejne przetworniki (wejścia pomiarowe układu).

Przy każdym wywołaniu procedury sprawdzana jest także wartość zmiennej N i jeśli jest równa N_max (definiowana na początku programu ilość pomiarów do uśrednienia) to następuje podzielenie wartości X(1..4) przez N_max, zapisanie wyniku do nowej tablicy Y(1...4) i wyzerowanie wartości X(1...4). Jednocześnie zostaje ustawiona flaga Zmierzono, która świadczy o gotowości wyniku do dalszej obróbki.

Fragment programu poniżej stanowi cześć pętli głównej programu odpowiedzialną za obsługę przycisków:

If F_16ms = 1 Then
 F_16ms = 0
 
 If Sw1 = 0 Then
  Incr Sw_licz(1)
  If Sw_licz(1) = 6 Then
   Incr Mod_1
   If Mod_1 = 3 Then Mod_1 = 0
  End If
 Else
  Sw_licz(1) = 0
 End If
 
 ...
End If

Co każde 16ms jeśli przycisk został wciśnięty, to pin nazwany Sw1 jest w stanie niskim. Zwiększana jest wartość licznika Sw_licz(1) aż do momentu gdy osiągnie on wartość 6. Przycisk zareaguje jeśli zostanie trzymany przynajmniej 6*16ms. Po tym następuje zwiększenie wartości zmiennej Mod_1, określającej jaki parametr ma być pokazany na wyświetlaczu (prąd, moc, rezystancja). Mod_1 zmienia się od 0 do 2 więc gdy wartość tej zmiennej osiąga 3 musi zostać wyzerowana. Zapewnia to cykliczną zmianę trybów wyświetlania. Drugi przycisk działa analogicznie więc jego opis został pominięty.

Procedura poniżej wykonywana jest w pętli głównej, gdy zostanie wykonany pomiar i ustawiona flaga Zmierzono (pominięto fragmenty dla toru napięcia ujemnego w celu uproszczenia):

If Zmierzono = 1 Then
 Zmierzono = 0
 
 For I = 1 To 4                      
  Mx(i) = 1010 * Curr_pos(i)               
 Next I
 Y(1) = Y(1) * Curr_pos(curr_pos_z + 1)
 If Y(1) < Mx(3) Then
  Over_pos = 0
  Curr_pos_z = 2
  If Y(1) < Mx(2) Then
   Curr_pos_z = 1
   If Y(1) < Mx(1) Then Curr_pos_z = 0
  End If
 Else
  Curr_pos_z = 3
  If Y(1) > Mx(4) Then Over_pos = 1
 End If
 '**********************************
 Mx(1) = 1010 * Volt_pos(1)                
 Y(2) = Y(2) * Volt_pos(volt_pos_z + 1)
 If Y(2) < Mx(1) Then Volt_pos_z = 0 Else Volt_pos_z = 1
 
 ....
 
 Gosub Zakresy
 '**********************************
 Locate 1 , 1
 Lcd "+"
 If Y(2) < 10.0 Then Lcd " "
 S = Fusing(y(2) , "#.##")
 Lcd S ; "V "
 '**********************************
 If Mod_1 = 0 Then                     'jesli pokazuje prad
  If Y(1) < 260 Then
   If Y(1) < 100 Then Lcd " "
   If Y(1) < 10 Then Lcd " "
   S = Fusing(y(1) , "#.##")
   Lcd S ; "mA"
  Else
   Y(1) = Y(1) / 1000
   S = Fusing(y(1) , "#.####")
   Lcd " " ; S ; "A"
  End If
 Elseif Mod_1 = 1 Then
  Y(1) = Y(1) * Y(2)                   'liczenie mocy
  If Y(1) < 1000 Then
   If Y(1) < 100 Then Lcd " "
   If Y(1) < 10 Then Lcd " "
   S = Fusing(y(1) , "#.##")
   Lcd S ; "mW"
  Else
   Y(1) = Y(1) / 1000
   If Y(1) < 10 Then Lcd " "
   S = Fusing(y(1) , "#.####")
   Lcd S ; "W"
  End If
 Else                           'liczenie rezystancji
  Y(1) = Y(2) / Y(1)
  Y(1) = Y(1) * 1000
  If Y(1) < 100 Then Lcd " "
  If Y(1) < 10 Then Lcd " "
  S = Fusing(y(1) , "#.##")
  Lcd " " ; S ; "R"
 End If
 '**********************************
...
 
End if

Na początku w pętli for wyliczane są maksymalne wartości prądu jakie bezpiecznie może mierzyć układ na i-tym zakresie. Wykorzystywane w tym celu są współczynniki przeliczeniowe Curr_pos(1...4) (dokładniej wyjaśnione w kolejnym rozdziale). Wynik zapisywany jest do tablicy Mx(1...4), której kolejne indeksy oznaczają zakresy. Dalej aktualnie zmierzona wartość z przetwornika Y(1) po przeliczeniu za pomocą jednego ze współczynników (odpowiadającemu zakresowi curr_pos_z na którym aktualnie znajduje się zakres prądowy), porównywana jest z wartościami maksymalnymi Mx(1...4) dla kolejnych zakresów. Na tej podstawie ustawiana jest odpowiednia wartość zmiennej curr_poz_z (odpowiedni zakres pomiarowy). Gdy wartość zmierzona po przeliczeniu przekracza maksimum najwyższego zakresu pomiarowego to zostaje ustawiona wartość Over_pos = 1, co powoduje zapalenie czerwonej diody ostrzegawczej.

W następnym kroku wykorzystywana jest (już niepotrzebna), pierwsza z komórek tablicy Mx(1...4) do obliczenia maksymalnej wartości dla mniejszego zakresu napięciowego. Tym razem wykorzystywany jest do tego współczynnik Volt_pos(1). Dalej porównywana jest aktualnie zmierzona wartość napięcia Y(2) (przeliczona zgodnie z aktualnym zakresem napięciowym volt_pos_z) z wartością maksymalną Mx(1) i na podstawie tego program określa aktualny zakres pomiarowy.

Analogicznie ustalane są zakresy dla prądu i napięcia po stronie ujemnej połówki zasilania. Po czym wywoływana jest procedura Zakresy, która ustawia odpowiednie stany na liniach sterujących zakresami miernika.

Dalej program zajmuje się formatowaniem wyniku pomiaru przed wyświetleniem oraz wykonywaniem niezbędnych obliczeń mocy i rezystancji obciążenia jeżeli jest to konieczne. Procedura wygląda na skomplikowaną, jednak pozwala na automatyczne wyrażenie wyniku w jednostkach podstawowych lub podwielokrotnościach w zależności od wartości mierzonej.

Poniżej przedstawione zostały ustawienia fusebitów mikrokontrolera ATMega8:

Kalibracja i pomiary:

Program w mikrokontrolerze nie będzie działał prawidłowo bez odpowiednich wartości współczynników przeliczeniowych. Wszystkie współczynniki zostały przedstawione poniżej. Curr_pos i Curr_neg pozwalają przeliczyć wartość liczbową z przetwornika analogowo cyfrowego na prąd wyrażony w miliamperach, natomiast współczynniki napięciowe Volt_pos i Volt_neg odpowiadają za zamianę liczby z ADC na napięcie wyrażone w woltach.

Curr_pos(4) = 4.6497252747
Curr_pos(3) = 3.6080586081
Curr_pos(2) = 1.3163919414
Curr_pos(1) = 0.2747252747
 
Curr_neg(4) = 4.6497252747
Curr_neg(3) = 3.6080586081
Curr_neg(2) = 1.3163919414
Curr_neg(1) = 0.2747252747
 
Volt_pos(1) = 0.0112500000
Volt_pos(2) = 0.0429242081
 
Volt_neg(1) = 0.0112500000
Volt_neg(2) = 0.0429242081

W przypadku pomiaru prądu występują 4 współczynniki (dla pomiaru po dodatniej stronie), odpowiadające zakresom pomiarowym. W przypadku pomiaru napięcia występują dwa zakresy pomiarowe i dwa współczynniki. W rezultacie otrzymuje się układy, które w uproszczeniu przedstawione są poniżej (a - pomiar prądu, b - pomiar napięcia):

Pomiar prądu dokonywany jest przez pomiar spadku napięcia na rezystorze pomiarowym. Układ miernika zapewnia, że napięcie UR jest takie samo jak na rezystorze pomiarowym. Napięcie UP jest mierzone przez przetwornik i jest ono odpowiednio większe, zależnie od ustawień kluczy tranzystorowych S1 i S2. Możemy wprowadzić następującą zależność:

$$\large U_P = K \cdot U_R$$

gdzie K jest wzmocnieniem układu i zależy od zakresu pomiarowego. W najmniejszym zakresie, gdzie S1 i S2 są rozwarte K=R1/R0. Gdy S2 jest zwarte to pracujemy w drugim zakresie i wtedy K = (R1||R2)/R0 (R1 zastępuje się połączeniem równoległym odpowiednich rezystorów). Napięcia UR i UP wyrażamy jako:

$$\large U_R = I_P \cdot R$$
$$\large U_P = \frac{Vref}{1024} \cdot X$$

gdzie IP jest prądem mierzonym, R jest rezystancją opornika pomiarowego, Vref jest napięciem referencyjnym przetwornik analogowo cyfrowego, a X jest wartością uzyskaną w czasie pomiaru. W rezultacie uzyskuje się:

$$\large I_P = \frac{1}{K} \cdot \frac{1}{R} \cdot \frac{Vref}{1024} \cdot X$$

$$\large Curr\_pos(i) = \frac{1}{K} \cdot \frac{1}{R} \cdot \frac{Vref}{1024}$$

Wstawiając wartość K dla pierwszego zakresu uzyskujemy Curr_pos(1) = 0.2747252747. Układ pomiarowy po ujemnej połówce liczy się analogicznie i w najprostszym przypadku Curr_pos(i) = Curr_neg(i)

Jeśli chodzi o dzielnik napięciowy to sprawa jest jeszcze prostsza. Występuje tu prosta zależność:

$$\large U_z = A \cdot U_P$$

gdzie A = (R0+R1)/R1 dla mniejszego zakresu (S1 rozwarty). Dla większego zakresu R1 zastępuje się równoległym połączeniem R1 i R2. $U_P$ wyraża się analogicznie jak dla zakresu prądowego co daje:

$$\large U_Z = A \cdot \frac{Vref}{1024} \cdot X$$

a zatem:

$$\large Volt\_pos(i) = A \cdot \frac{Vref}{1024}$$

Dla ujemnego zakresu napięciowego Volt_neg(i) obliczany jest w sposób analogiczny. W większości wypadków Volt_pos(i) = Volt_neg(i).

Jeśli dysponujemy dokładnym miernikiem, możemy doświadczalnie wyznaczyć wartość oporu R (pozostałych rezystancji w dzielniku też) oraz dokładnie zmierzyć napięcie referencyjne przetwornika ADC. Zdecydowanie poprawi to jakość pomiaru. Współczynniki można policzyć wykorzystując dostępny tutaj arkusz kalkulacyjny.

Na najwyższym stopniu zaawansowania można zająć się kalibracją przetwornika analogowo cyfrowego znajdując jaką zależnością wyraża się wartość liczbowa uzyskana z przetwornika w stosunku od napięcia na jego wejściu. Wykonanie serii pomiarów i dopasowanie krzywej teoretycznej da funkcję f(X), która w powyższych rozważaniach zastąpi czynnik Vref/1024*X. Współczynniki kalibracyjne będą wtedy zawierały jedynie informację o dzielnikach i rezystancji rezystora pomiarowego (w przypadku pomiaru prądu). Kalibracja przetworników jest tematem na osobny artykuł, który zostanie zaprezentowany niebawem.

Poniższe tabelki przedstawiają wyniki pomiaru opisywanego układu. Wartości Up oraz Ip to wskazanie miernika, natomiast U oraz I to wynik obserwowany na wysokiej klasy multimetrze.

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Część Sterująca Schemat82.71 KB
Część Sterująca Płytka16.14 KB
Część Sterująca Płytka (odbicie lustrzane)16.18 KB
Część Sterująca Płytka (12 na stronie)158.98 KB
Część Sterująca Montowanie (top)13.35 KB
Część Sterująca Montowanie (bottom)19.37 KB
Część Sterująca Opis (bottom)48.72 KB
Część Sterująca Opis (top)46.68 KB
Część Sterująca Soldermaska74.37 KB
Część Analogowa Schemat57.14 KB
Część Analogowa Płytka 21.71 KB
Część Analogowa Płytka (odbicie lustrzane)21.64 KB
Część Analogowa Płytka (12 na stronie)233.66 KB
Część Analogowa Montowanie (top)41.37 KB
Część Analogowa Montowanie (bottom)11.83 KB
Część Analogowa Opis (bottom)29.84 KB
Część Analogowa Opis (top)246.22 KB
Część Analogowa Soldermaska109.09 KB
Kod Źródłowy7.03 KB
Program po Kompilacji (BIN)4.69 KB
Program po Kompilacji (HEX)13.21 KBPortret użytkownika technik

No to jest dopiero kawał

No to jest dopiero kawał dobrej roboty Mirley jesteś wielki ;p Odrazu biorę się do wytrawiania płytki ;)

Portret użytkownika technik

Ojj cofam poprzedni post SMD

Ojj cofam poprzedni post SMD w moim przypadku odpada ;(

Portret użytkownika mirley

Re: Miernik

Przyznaję że płytka jest trochę problematyczna... ale tylko na pierwszy rzut oka :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika technik

Nie no spoko pełny szacun dla

Nie no spoko pełny szacun dla ciebie ;) ale u mnie ani sprzętu ani większych informacji o SMD a mam pytanie czy do tego twojego zasilacza który wcześniej prezentowałeś ten miernik może być ?? przepraszam że tutaj o to pytam ;)

http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=7954623#7954623

Portret użytkownika mirley

Re: Miernik

Wydaje się że może być, tylko trzeba będzie dzielnik zmienić aby nadawał się do mojego rezystora pomiarowego 0.2R

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosccc

Zamierzasz zrobić więcej

Zamierzasz zrobić więcej sztuk i sprzedawać?
Pozdrawiam

Portret użytkownika mirley

Re: Miernik

Nie.... nie prowadzę działalności produkcyjnej :) wykonuję projekty dla siebie i udostępniam na stronie dla innych.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Z podziwem...

Gratuluję pomysłu oraz

Gratuluję pomysłu oraz wykonania. Mimo iż mam w planach wykonanie "porządnego" zasilacza warsztatowego (do tej pory posiłkuję się wykonanym na LM350) i na tą okazję zakupiłem dwa oddzielne mierniki panelowe od Dareltek-a (swoją drogą TANIO i DOBRZE wykonane) chyba skuszę się jednak na zakup programatora i wykonanie Twojego miernika. O coś takiego chodziło mi już na początku projektu zasilacza ale albo było to zbyt skomplikowane albo zbyt "bezcenne" aby wykorzystać to w domowej roboty zasilaczyku. Twój projekt spełnia wszystkie moje oczekiwania i przy swej prostocie konstrukcji zasługuje na miano rewelacyjnego. Gdybym jeszcze miał rozeznanie w programowaniu uP to już by był pełen sukces z mojej strony. Ale trzeba iść z duchem czasu i ten projekt powinien mi dać szansę na zapoznanie się z programowaniem które na chwilę obecną jest niezbędne. Oby więcej takich altruistów w dziedzinie elektroniki DIY.

Pozdrawiam !

Portret użytkownika rafliczek22

Witam. Mam pytanie dlaczego

Witam.

Mam pytanie dlaczego zadałeś sobie tyle pracy z wzmacniaczami i nie zrobiłeś tego łatwiej czyli rezystory 1% i do procka ew. na zewnętrzny dokładniejszy adc.

Co do postów o smd to dla mnie to największa bzdura, bo wystarczy: transformatorówka, cyna, topnik, oraz stare żelazko.
Cynujemy transformatorówką pady (ale tylko pady bo będzie się źle lutowało), cienko tylko dotykamy topnikiem (może być rozrobiona kalafonia ) pady, kładziemy elementy (większe elementy typu atmega 8 za jedną nogę możemy przylutować), kładziemy na żelazko właczamy na maksymalną moc (w nowych żelazkach to może być za mało i musimy jeszcze bardziej podgrzać (zewrzeć srubokrętem styki termostatu)) i czekamy aż cyna się roztopi a elementy same na padach się ułożą.
Pisał również o tym kiedyś kolega leonow32 z elki przy temacie swojego radia FM.

Portret użytkownika mirley

Re: Miernik

Czemu zadałem obie tyle trudu ze wzmacniaczami.... inaczej nie da sie tego zrobić. Nie da się dac rezystora do masy bo to zasilacz symetryczny, poza tym nie dam dodatkowego rezystora na wyjściu zasilacza bo będzie spadek napięcia. Mój rezystor pomiarowy jest w zasilaczu po stronie + i -, a sprzężenie zwrotne do stabilizacji zapięte jest za nim. Układ będzie pracował z zasilaczem symetrycznym z mojej strony, popatrz na jego konstrukcję. W zasilaczu symetrycznym mogę podłączyć się między + i - pomijając masę, co wtedy było by z pomiarem jeśli dał bym rezystory pomiarowe do masy

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika rafliczek22

Nie o to mi chodziło, maiłem

Nie o to mi chodziło, maiłem na myśli połączyć masy miernika z -V a jako + zastosować masę zasilacza linie dodatnią już normalnie po bożemu mierzyć.

Portret użytkownika Przeróbka

Przeróbka

Witam. A czy dało by rade przerobić to na zwykły miernik? Tzn na normalnie napięcie? Od czego wtedy było trzeba by zacząć?

Portret użytkownika mirley

Re: miernik

trzeba by było usunąć ujemną część schematu i zapewnić tylko zasilanie -5V do wzmacniaczy buforów, żeby mogły pracować z napięciami w okolicy 0V. Można też zastosować wzmacniacze Rail-to-rail i wtedy zasilać tylko 5V.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Przeróbka

Przeróbka

Witam. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic620956-0.html W tym projekcie nie ma wogóle wzmacniaczy. Więc nie dało by rade zrobić czegoś podobnego? http://diy.elektroda.eu/miniaturowy-miernik-do-zasilacza-na-attiny13/ Ten też nie ma żadnych wzmacniaczy. Więc czemui tu są a w inncyh projektach nie ma?
Pozdrawiam:)

Portret użytkownika mirley

Re: Mierniki

Oba opisane układy nie mają wzmacniaczy oraz nie mają też żadnej sensownej dokładności pomiaru. Wskazują jakieś tam napięcie. Wzmacniacze są potrzebne aby sensownie zmierzyć prąd i napięcie, zmieniać dynamicznie zakresy i stosować rezystory pomiarowe o małych wartościach. Ten miernik co pokazałeś ma napisane że dokładność pomiaru prądu to 10mA ale znając działanie przetwornika ADC w M8 to zacznie pewnie mierzyć jak popłynie 40mA (kilka pierwszych kodów z przetwornika odpadnie ze względu na nieliniowość)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika mich43l

koszt

ile wydałeś na części ??

Portret użytkownika mirley

RE: części

Około 30-40zł z wyświetlaczem

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika mich43l

pytanie

a powiedz mi jak programujesz tak mały układ bo chętnie bym zrobił ale po 1 nie mam programatora i 2 nie wiem jak programować takie maluchy

Portret użytkownika mirley

Re: Programowania

Dokładnie tak samo jak większy procesor..... niczym się to przecież nie różni pod względem elektrycznym. Programator to w najprostszym przypadku kabel do LPT

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika mich43l

masz moze schemat jak programtor sobie zrobic??

Bo na stronce podałeś programator ale trzeba najpierw zaprogramować scaalak a ja nie mam jak
masz jakiś pomysł ?? albo inny programator chodzi mi o uniwersalny zebym mogł podłączyć do kompa a pozatym nie mam Wejscia LPT

Portret użytkownika Lorem

@mich43l

Jeśli masz złącze LPT, to polecam taki prosty programator: http://www.qsl.net/ba1fb/avrisp.gif. Przy czym współpracuje on z programem PonyProg i, jak się zdaje, tylko z nim. Ale działa, bo sam do dziś go używałem :)
A jak tego złącza nie masz, to są dwa wyjścia: kupić gotowy programator typu USBasp (na allegro jest tego pod dostatkiem) lub... zbudować własny programator USBasp (chociażby ten zrobiony przez Mirleya), znaleźć kogoś z komputerem wyposażonym w LPT, zbudować programator z linku powyżej i za jego pomocą zaprogramować USBasp. A potem pozostaje tylko cieszyć się działającym programatorem na USB.
Pozdrawiam.

Portret użytkownika mich43l

odp

mówisz zwykły lpt + rezystor + podstawka i bedzie dzialac ??
Bede mógł zaprogramować --> Mikrokontroler ATMEGA8

Portret użytkownika mirley

Re: LPT

Tak będzie działać... znajdź kogoś z kompem i spróbuj. Możesz sobie dla testów najpierw tiny2313 popróbować programować. Jak chcesz wydać 2zł więcej to zrób programator STK200, jest na mojej stronie, ma bufor dla bezpieczeństwa portu i poprawia jakośc programowania, bo czasami na samym lpt jak masz dłuższy kabel to trzeba kilka razy programować żeby się bez błędu udało

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika mich43l

odp

Tylko ze tam masz podstawki normalne a w tym projekcie jest atmega8 smd

Portret użytkownika mirley

Re: M8

No to co z tego.... nazwy wyprowadzeń są takie same. Lutujesz kable bezpośrednio do nóżek procesora albo do ścieżek trochę dalej od niego i podłączasz do programatora.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika mich43l

pytanie

A powiedz mi czym tniesz płytki tak ładnie ??

Portret użytkownika mirley

Re: Płytki

Nożycami do blachy.... po wytrawieniu dobrze jest jeszcze oszlifować i zaokrąglić rogi jak kto lubi

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika matrix

Takie nożyce?

mich43l wrote:
czym tniesz płytki tak ładnie ??

mirley wrote:
Nożycami do blachy.

Takimi?

Portret użytkownika mirley

Re: Nożyce

Tak coś podobnego, tylko bardziej zakrzywiona jest część tnąca w stosunku do rączki

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika mich43l

pytanie

Witam mirley mogłbyś mi przesłać albo przerobić projekt do zebym mogł zaprogramowac ten scalak do miernika chodzmi mi o atmega 8 smd http://mirley.firlej.org/podstawka_programujaca i mam takie pytania czym sie różnia te atmegi8 bo szukalem w sklepach ale tam jest duzy wybór i nie wiem ktory wybrać
i jeszcze takie pytanie w czym robisz projekty płytek

Portret użytkownika mirley

RE: Miernik

Projekty w Trialówce Protela 99SE, do znalezienia w internecie. Projektów nie mam w zwyczaju nikomu przesyłać i wolę pozostać w tym zwyczaju. Nie trzeba tutaj żadnej podstawki, jak juz pisałem po przylutowaniu M8 do płytki, lutujesz do płytki przewody programujące. Piny programujące są podpięte do LCD więc łatwo jest to zrobić, tylko reset trzeba podlutować bezpośrednio do procka.

Masz kupić atmega8-16AU w obudowie TQFP32, różne m8 różnią się obudową i starsze miały literkę L, to wersja wolniejsza do 8MHz taktowania. Obecnie coraz częściej spotkasz mega8A to jest nowsza wersja z wyższym taktowaniem

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika mich43l

pytanie

a mogłbys polecić jakis duży sklep internetowy gdzie znajdę rezystory smd 1% ??

Portret użytkownika mirley

Re: Rezystory

Popatrz na allegro... wpisz w wyszukiwarce 0805 1%

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika mich43l

a powiedz w jakiej podstawce

a powiedz w jakiej podstawce mogę zaprogramować atmega8-16AU zeby włozyc zaprogramować wyciągąć i przylutować na płytce ?
i jeszcze jedno jaka metoda robisz płytki pod smd ?

Portret użytkownika mirley

Re: Płytki

Płytki robię tak jak wszystkie inne.... metodą opisaną na stronie, patrz do artykułów.

Co do podstawek to nie widzę sensu ale możesz opatrzeć http://www.cyfronika.com.pl/klipsy.htm lub http://www.gotronik.pl/adaptery/index.html, może coś się nada

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika mich43l

pytanko

Mirley zrobiłeś może płytkę testową do atmeg-i chodzi mi o prostą testową płytkę żeby zrobić pierwsze kroki z mikro-kontrolerem zapoznac sie z funkcjonanością

Portret użytkownika Lorem

Ja osobiście, gdy zaczynałem

Ja osobiście, gdy zaczynałem przygodę z mikrokontrolerami (i w ogóle elektroniką cyfrową), to zaopatrzyłem się w płytkę stykową, trochę skrętki do robienia łaczeniówek i podstawowe "peryferia", czyli 8 LEDów i 4 przyciski. Do tego oczywiście kilka ceramików i ew. stabilizator, żeby układ działał bez zakłóceń. I te kilka diodek i przycisków zupełnie wystarczyło do zrozumienia działania rejestrów I/O czy operacji bitowych, które są podstawą przy programowaniu uC. Potem przyszła pora na wyświetlacz segmentowy, multipleksowaną klawiaturkę telefoniczną, ekran LCD na sterowniku HD44780, a teraz opanowuję magistralę I2C, zewnętrzną pamięć EEPROM i RTC.

Podsumowując: co widać choćby na moim przykładzie do nauki nie potrzebna jest specjalna płytka testowa. Wystarczy trochę elementów aby pojąć podstawy, a potem pozostaje stopniowo powiększać swoją wiedzę, jak i jednocześnie zbiór elementów.

Pozdrawiam.

Portret użytkownika mirley

Re: Płytka testowa

Wszystkie moje płytki testowe są na stronie w projektach, menu z lewej :) Co do płytki stykowej to jest bardzo przydatna ale czasami trzeba się nieźle namęczyć aby zrobić skomplikowany design.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika piter

Witam, bardzo ciekawy

Witam, bardzo ciekawy projekt, podoba mi sie rozwiązanie ze zmianą zakresów. Powiedz jaka jest dokładność niższych napięć i czy dało by się zejść z pomiarem prądu o rząd niżej?

Portret użytkownika mirley

Re: Mirnik

Najniższe napięcie jakie testowałem to 3.3V bo do takiego zasilacza to miałęm podłaczone i z nim będzie współpracować. Wyniki są w tabelce. Co do pomiaru prądu to dało by się dokładniej mierzyć ale wtedy trzeba by albo przełączać boczniki albo zrezygnować z pomiaru dużych prądów, bo w pewnym momencie znacznie przeszkadzają offsety wzmacniaczy operacyjnych. Można zastosowac droższe i lepsze wzmacniacza a nawet trzeba będzie to zrobić dla niższych prądów

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika y

Witam, najpierw chciałbym pogratulować projektu,

czegoś takiego właśnie szukam od pewnego czasu.

Czy dopuszczalne są lekkie modyfikacje:

1. Czy można 6 pojedynczych wzmacniaczy TL081 zamienić na jakieś układy podwójne TL082 lub poczwórne TL084? Oczywiście przy założeniu, że płytkę trzeba będzie poukładać po swojemu. Czy można zamiennie zastosować TL07x, TL06x, albo wręcz uA741 lub NE5532? Druga część pytania: jakie konkretnie układy można zastosować, żeby rozszerzyć zakres pomiaru od 0-30V (pisał Pan o wzmacniaczach rail-to-rail), chodzi o element, który poprawi zakres, a jednocześnie nie będzie kosztował 12zł za sztukę :-)

2. Chciałbym ten miernik zastosować do budowanego przeze mnie zasilacza symetrycznego (czy też podwójnego z możliwością pracy symetrycznej) opartego o znaną konstrukcję Electronics Lab 2 x 0-30V (2 x 0.02-3A), czy to będzie właściwy układ wskaźnikowo-pomiarowy? Zaletą jest zastosowanie jednego wyświetlacza (koszt i zaoszczędzone miejsce na przednim panelu urządzenia), komplikacja płytki mnie nie przeraża, jednak musiałbym go dostosować do pracy w całym zakresie napięcia i natężenia, nie wiem też jak wygląda kontrola ustawiania ograniczenia prądowego, w zasadzie tego nie wiem także w odniesieniu do najbardziej popularnego miernika panelowego z Elfy. Intuicyjnie człowiek chciałby potencjometrem ogranicznika prądowego ustawiać jego wartość i śledzić to na LCD, a podczas pracy taki miernik powinien pokazywać wartość płynącego prądu. Nie jestem dość biegły w tych sprawach, proszę o nieco światła w tym temacie :-)

3. Czy te szeregi połączonych rezystorów wynikają z chęci uzyskania jakiejś nietypowej wartości oporu, czy takie ich połączenie ma jakiś inny cel?

4. Część cyfrowa jest zasilana przez 1-amperowy 7805. Czy zakładając użycie nowego typu LCD którego pobór prądu z podświetleniem katalogowo wynosi ok. 20mA moglibyśmy zastosować 78L05? Im więcej elementów powierzchniowych, tym płytki mniejsze...

5. Czy ma sens zaplanowanie opcjonalnych pól SMD pod stałe rezystory zastępujące rezystory wieloobrotowe? Zastanawiałem się nad tym, czy nie można by w fazie uruchamiania wyregulować potencjometrem wieloobrotowym właściwej wartości, następnie zmierzyć ją i w miejsce takiego potencjometru wmontować rezystor stały (oczywiście w celu zapewnienia precyzji musiałby się składać np. z 3 szeregowo połączonych rezystorków 0805). Chodzi znowu o otrzymanie na końcu jak najmniejszych płytek.

Portret użytkownika mirley

Re: miernik panelowy

1. Wzmacniacze operacyjne są pojedyncze bo takie mają regulację offsetu a podwójne nie mają i od układu do układu każdy wzmacniacz zachowuje się inaczej. Lepsze będą NE5532, wzmacniacze rail-to-rail napewno bedą lepsze ale zakresu pomiaru prądu do zasilania 0V napewno nie uzyskach. Patrz na schemat pracuje tam układ z tranzystorem i wzmacniaczem do odbijania napięcia, ten tranzystor musi się miec na czym otworzyć.

2. Jak masz 2x0-30V to trzeba zrobić dwa układy działające na dodatniej szynie zasilania, bo to jest dostosowane do zasilania symetrycznego. To jest tylko miernik nie ma żadnego wyjścia które coś ustawia

3. Wynikają z tolerancji, a dokładnie z chęci jej obniżenia. Szukaj na google: prawo przenoszenia niepewności

4. Jak pobór prądu będzie mały to można dać mniejszy stabilizator

5. Teoretycznie mogło by tak działać ale życze powodzenia z doborem takich elementów. Lepiej wogóle zrezygnować z ustawiania offsetów i dać dobre rezystory metalizowane 1% z małym współczynnikiem temperaturowym a potem dokonać kalibracji z użyciem dobrego miernika i wprowadzić do programu odpowiednie podziały dzielnika i mnożniki

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika lyha

Pomoc

Witam!
Chętnie bym użył tego w moim zasilaczu. Jednakże nie posiadam żadnych programatorów ani wiedzy o mikrokontrolerach. Czy sprzedał by mi ktoś zaprogramowaną at'megę tym wsadem ?

Portret użytkownika Lorem

Programator...

Kolego, najprostszy programator to wtyczka LPT i cztery oporniki, a cała wiedza jest w internecie. Bardzo przyjaźnie jest to opisane tutaj: https://sites.google.com/site/mjoy16/programator

Portret użytkownika lyha

Nigdy wcześniej nie miałem do

Nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z programowaniem. Sądzisz, że poradzę sobie z tym?

Portret użytkownika Lorem

Jasne!

Wsad do atmegi masz już gotowy, więc wiedza programistyczna nie jest potrzebna. Będziesz jednak musiał dopasować sobie przeliczniki żeby uzyskać maksymalną dokładność, a więc i samemu kod skompilować. Jest to jednak raczej podstawowa obsługa środowiska programistycznego (które wygląda jak rozbudowany notatnik), a nie umiejętność programowania...
A budowa programatora jest skrajnie prosta, jedyne co możesz pomylić to połączenia nóżek. I nie przejmuj się, jak coś źle podłączysz to po prostu nie zadziała, nic się nie zepsuje :) (chyba że zrobisz zwarcie na porcie komputera, nie polecam) Także myślę, że spokojnie dasz sobie radę, bo to tylko wygląda trochę strasznie, a wcale nie jest skomplikowane.

Portret użytkownika mirley

Re: Programowanie

Artykuł o tym jak zaprogramowac pierwszego procka jest na mojej stronie.... patrz dział artykuły różne

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Tom

Zamiana.

Czy można zastosować zamiast ATMEGA8 w obudowie TQFP 32 zastosować ATMEGA8 w DIP 28 oczywiście po zmianie w programie?
Pozdrawiam.

Portret użytkownika mirley

Re: M8

Można tylko trzeba sobie nową płytkę zrobić. W programie nic nie trzeba zmieniać

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Matt_x89

Problem z przy wstępnym uruchomieniu

Witam

W tym tygodniu wykonałem Twój miernik. Niestety mam małe problemy z nim. Do schematu nie wprowadzałem żadnych zmian ale płytkę zaprojektowałem do własnych potrzeb. Miernik ten współpracuje z zasilaczem symetrycznym który pochodzi z Twojego projektu.

Do testów jako obciążenie dla zasilacza użyłem dwie żarówki samochodowe. Napięcie dla żarówek ustawiłem na +/-8V. Każda żarówka pobierała około 1,3A przy takim napięciu, a spadek napięcia na rezystorze pomiarowym(0R2) wynosił 0,259V.

Napięcie +VCC i -VCC pochodzi z zasilacza symetrycznego i wynosi około 16V(pod obciążeniem wspomnianymi żarówkami +/-15V). Napięcia +5V i -5V pochodzą z innego źródła.

Pomiary w punktach:
AB -> 0.259V
AE -> 0.260V
F -> 6.010V
Ucurr+ -> 5.82V

B -> 8.02V
I -> 1.77V
U+ -> 1.77V
-------------------------------
CD -> 0.258V
CG -> 0.258V
H -> -8.01V
Ucurr- -> 4.19V

D -> -8.02V
J -> -1.77V
U- -> 1.77V

Nie zgadzają się wyniki pomiarów dla punktów F i H względem GND. Według przelicznika powinny wynosić około 11.83V. Punkty G1 do G6 są zwarte do GND. Podczas pierwszego uruchomienia przez roztargnienie podłączyłem do linii +5V przewód z napięciem -5V, czego efektem był odgłos tłumionego pyknięcia i zaświeciła się dioda LED na linii -5V do której nie podłączyłem przewodu. Wymieniłem 4 wzmacniacze ( U3, U4, U5 i U6) tranzystory(T1 i T2) i diody shottky oraz jeden mosfet T3. Transoptory są sprawne i pozostałe dwa wzmacniacze też co wskazują wyniki pomiarów. Oczywiście wyniki pomiarów są po wymianie wspomnianych elementów na nowe.

Będę wdzieczy za wszelkie sugestie...

Pozdrawiam
Mateusz