Reguacja jasności multipleksowanego wyświetlacza LED


Jestem tu po raz pierwszy więc najpierw witam wszystkich :)
O ile multipleksowanie wyświetlaczy LED można opanować w dość prosty sposób, to już z ich regulacją jasności jest trochę inaczej. Generalnie gotowych kodów brak. Przynajmniej ja nie znalazłem. Przedstawiam prostą regulację świecenia wyświetlaczy.
Układ działa w przerwaniu Timera0 co 400us. Czas ten jest uzależniony od ilości cyfr i poziomów jasności. W poniższym układzie poziomów tych jest 10, co w wiekszości przypadków jest wystarczające. Cyfry wyświetlacza załączane są co 4ms. Regulowany jest tylko ich czas świecenia od 400us do 4ms z krokiem 400us. Czas ten uzalezniony jest od wartości zmiennej PW . Program można rozbudować o regulację jasności każdej cyfry osobno. Podobną regulację można zrobić z wykorzystaniem Timera1 i rejestru Compare. Zainteresowanym mogę udostepnić kod.
W programie wykorzystano fragmenty kodów Mirleya.

$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Portb = &B11111111 : Portb = &B11111111  ' segmenty
Config Portc = &B11111110 : Portc = &B11111111  'anody wyswietlacza
 
'Wyswietlacz ----------------------------------------------------------------------------------
Dim Mux As byte , W(4) As Byte
'Dzielnik Timera0------------------------------------------------------------------------------
Dim Mult As Byte
'PWM-------------------------------------------------------------------------------------------
Dim PW As byte, LedOff As Byte , Dzialka As Byte
 
Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
Enable Timer0 : On Timer0 dzielnik
Enable Interrupts
 
w(1) = 249  'przykladowe wartości wyświetlacza
w(2) = 164
w(3) = 176
w(4) = 153
 
Do
 
Loop
End
 
Dzielnik:           'przerwanie co 400us (czas jednego kroku PWM)
 
  Timer0 = 206
 
  PW = 10            'wartość PWM (1 do 10)
  If LedOff = 0 Then
   incr Dzialka
   If Dzialka = PW then   'jasność LED - wypełnienie
     Dzialka = 0
     Set LedOff
     Portb = 255
 
   End If
  End If
  Incr Mult       'częstotliowsć multipleksowania wyświetlaczy
  If Mult = 10 Then
   Mult = 0
   Gosub Wyswietlacz 'skok co 4ms
  End If
 
Return
 
Wyswietlacz:
 
  Incr Mux
 
  If Mux >4 Then Mux = 1
  Select Case Mux
   Case 1
 
     Set portc.4
     PORTb = w(1)
     Reset portc.1
 
   Case 2
 
     Set portc.1
     PORTb = w(2)
     Reset portc.2
 
   Case 3
 
     Set portc.2
     PORTb = w(3)
     Reset portc.3
 
   Case 4
 
     Set portc.3
     PORTb = w(4)
     Reset portc.4
 
  End Select
 
  reset ledoff
 
Return