Wyłącznik 8 Urządzeń


6
Ocena: None Średnia: 6 (2 głosujących)

Ten mikroprocesorowy układ służy do sterowania pracą 8 urządzeń. Pierwotnie miał on uruchamiać: dwie lampy, podświetlanie okapu nad grilem, rożnem elektrycznym, wyciągiem dymu oraz wentylatorem do nawiewu powietrza pod ruszt. Obecnie sterownik dodatkowo pozwala na włączenie wzmacniacza, wyłączenie siebie samego i układów współpracujących poprzez odcięcie napięcia od transformatora zasilającego a także uruchamianie dodatkowego urządzenia (narazie bez zastosowania). Układ wyłącznika składa się z płytki sterującej wyposażonej w mikrokontroler AT89C2051 i dwóch płytek wykonawczych zawierających przekaźniki, triaki i tranzystor.

Działanie:


Na rysunku poniżej przedstawiono schemat sterownika:

Sercem układu jest mikrokontroler U1 (AT89C2051) współpracujący z rezonatorem kwarcowym X1 (12MHz) i kondensatorami C3 (33pF) i C4 (33pF). Kondensator C1 (470uF) filtruje napięcie zasilające a C2 (4,7uF) ma za zadanie zresetować procesor po włączeniu zasilania. Tranzystory T1 - T6 (BC557B) oraz rezystory R1 - R12 (3,3k) sterują pracą elementów wykonawczych. Diody led D1 - D6 sygnalizują stany poszczególnych urządzeń. Elementy R1 - R24 (330R) ograniczają prąd diod. Złącza O1 , O2, i/o oraz GND służą do podłączenia płytek wykonawczych. Napięcie zasilające o wartości 5V dołączamy do zacisków zas.

Schemat układu sterującego lampami przedstawia poniższy rysunek:

Triaki T1 (BT138) i T2 (BT138) sterują pracą żarówek. Rezystory R1 (220R) oraz R2 (220R) ograniczają prąd bramek elementów T1 i T2. Optotriaki OPT1 (MOC3042) i OPT2 (MOC3042) mają za zadanie odizolować niskonapięciowe obwody sterownika od napięcia sieci energetycznej. Do złącza L (ARK) przykręcamy przewody w puszce tak jakby układ był zwykłym wyłącznikiem. Złącze Ster służy do połączenia płytki ze sterownikiem.

Na rysunku poniżej przedstawiono płytkę układu wykonawczego i wyłącznika zasilania:

Tranzystory T1 - T3 (BC547) wraz z rezystorami R2 (1k), R4 (1k) i R6 (1k) oraz R3 (10k), R5 (10k) i R7 (10k) sterują przekaźnikami P1 - P3. Diody D1 - D3 (1N4007) zabezpieczają tranzystory przed przepięciami pojawiającymi się na cewkach przekaźników. Tranzystor T4 (IRF840) wraz z rezystorami R8 (10k) i R9 (100k) sterują diodami led podświetlającymi okap grila. Triak Tr1 (BT138) uruchamia rożno a rezystor R1 (220R) ogranicza prąd bramki Tr1. Optotriak OPT1 (MOC3042) ma za zadanie odizolować obwody sterownika od napięcia sieci. Złącza GP1 (GOLDPIN) i GP2 (GOLDPIN) zapewniają kontakt elektryczny ze sterownikiem. Do złącza TRAFO przykręcamy uzwojenie pierwotne transformatora zasilającego sterownik i inne współpracujące układy. Do zacisków SW podłączamy przycisk chwilowy zwierający na chwile styki przekaźnika. Umożliwia on włączenie transformatora na czas uruchomienia sterownika i zadziałanie przekaźnika P3.

Budowa:


Sterownik można zmontować na płytce drukowanej dostępnej tutaj. Płytka w odbiciu lustrznym dostępna jest tutaj. Montaż należy rozpocząć od wlutowania 6 zwór. Kolejność pozostałych elementów jest dowolna. Pod mikrokontroler należy bezwzględnie zastosować podstawkę gdyż w przeciwnym razie nie będzie można go zaprogramować. Przyciski S1 - S6 oraz diody D1 - D6 lutujemy od strony druku. Pomocą przy budowie może okazać się schemat montażowy dostępny tutaj.

Układ sterowania lampami można zmontować na płytce drukowanej dostępnej tutaj. Płytka w odbiciu lustrznym dostępna jest tutaj. Montaż należy rozpocząć od wlutowania jednej zworki. Kolejność pozostałych elementów jest dowolna. Gdyby moduł miał sterować żarówkami o dużych mocach, można dodatkowo pocynować ścieżki przewodzące duże prądy. Pomocą przy lutowaniu może okazać się schemat montażowy dostępny tutaj.

Do budowy układu wykonawczego może posłużyć płytka dostępna tutaj. Rysunek płytki w odbiciu lustrzanym można pobrać tutaj. Lutowanie należy rozpocząć od jednej zworki a następnie wszystkie elementy od najmniejszych do największych. Jako ostatnie należy zamontować przekaźniki. Wszystkie ścieżki po wysokonapięciowej stronie płytki należy dodatkowo pokryć warstwą spoiwa lutowniczego. Pomocą w montażu może okazać się dostępny tutaj schemat montażowy.

Cały układ wyłącznika z płytką wykonawczą do lamp umieszczony jest w obudowie razem ze sterownikiem podnoszenia rusztu grilowego, przedwzmacniaczem i wzmacniaczem 2x15W. Na rysunku poniżej przedstawiony jest ogólny schemat blokowy połączeń:

Wykaz Elementów:

Sterownik:


2x Złącze ARK2
3x Złącze ARK3
6x uSwitch 12x12 mm

12x 330R
12x 3,3k

2x 33pF
1x 4,7uF Elektrolit
1x 470uF Elektrolit

6x Dioda LED
1x AT89C2051 + podstawka
6x BC557B
1x 12MHz Rezonator Kwarcowy

Układ Wykonawczy:


8x Złącze ARK2
1x GOLDPIN 1x2
1x GOLDPIN 1x3
3x Przekaźnik FINDER 40.52

1x 220R
3x 1k
4x 10k
1x 100k

3x 1N4007
3x BC547
1x IRF840 (lub dowolny NMOS)
1x BT138 (lub dowolny inny)
1x MOC3042 (ew. MOC3022)

Sterowanie Lamp:


1x Złącze ARK3

2x 220R

2x BT138 (lub dowolny inny)
2x MOC3042 (ew. MOC3022)

Programowanie:


Mikrokontroler sterownika został zaprogramowany w wersji demo programu BASCOM 8051 firmy MCS Electronics (http://www.mcselec.com/). Ze względu na stosunkowo niewielki rozmiar programu został on w całości przedstawiony poniżej:

$crystal = 12000000                      '12MHz
$regfile = "89C2051.DAT"
 
Config Timer0 = Timer , Gate = Internal , Mode = 2
On Timer0 Przerwanie0
Load Timer0 , 250
Enable Timer0
Start Timer0
 
Enable Interrupts
'****************************
    'Zmienne
'****************************
Dim Licznik As Byte
Dim Flaga As Bit
Dim Flaga2 As Bit
Dim Licz_sw(9) As Byte
 
'****************************
   'Nazwy Wyprowadzen
'****************************
Sw_lampa_l Alias P3.1
Sw_lampa_p Alias P3.2
Sw_lampa_okap Alias P3.3
Sw_rozno Alias P3.4
Sw_nawiew Alias P3.5
Sw_wyciag Alias P3.7
 
Lampa_l Alias P1.7
Lampa_p Alias P1.6
Lampa_okap Alias P1.5
Rozno Alias P1.4
Nawiew Alias P1.3
Wyciag Alias P1.2
 
Wzmacniacz Alias P1.0
Aux Alias P1.1
Zasilanie Alias P3.0
'****************************
   'Wartosci Poczatkowe
'****************************
P1 = 255
P3 = 255
Set Flaga2
Reset Zasilanie
'****************************
   'Petla glowna
'****************************
Do
 If Flaga = 1 And Flaga2 = 1 Then              'co 10ms
  Reset Flaga
 
  If Sw_lampa_l = 0 And Sw_lampa_p = 1 Then         'lewa lampa
   Incr Licz_sw(1)
   If Licz_sw(1) = 255 Then Lampa_l = Not Lampa_l
  Else
   Licz_sw(1) = 235
  End If
 
  If Sw_lampa_l = 1 And Sw_lampa_p = 0 Then         'prawa lampa
   Incr Licz_sw(2)
   If Licz_sw(2) = 255 Then Lampa_p = Not Lampa_p
  Else
   Licz_sw(2) = 235
  End If
 
  If Sw_lampa_okap = 0 And Sw_rozno = 1 Then        'podsw okapu
   Incr Licz_sw(3)
   If Licz_sw(3) = 255 Then Lampa_okap = Not Lampa_okap
  Else
   Licz_sw(3) = 235
  End If
 
  If Sw_lampa_okap = 1 And Sw_rozno = 0 Then        'rozno
   Incr Licz_sw(4)
   If Licz_sw(4) = 255 Then Rozno = Not Rozno
  Else
   Licz_sw(4) = 235
  End If
 
  If Sw_nawiew = 0 And Sw_wyciag = 1 Then          'nawiew
   Incr Licz_sw(5)
   If Licz_sw(5) = 255 Then Nawiew = Not Nawiew
  Else
   Licz_sw(5) = 235
  End If
 
  If Sw_nawiew = 1 And Sw_wyciag = 0 Then          'wyciag
   Incr Licz_sw(6)
   If Licz_sw(6) = 255 Then Wyciag = Not Wyciag
  Else
   Licz_sw(6) = 235
  End If
 
  If Sw_lampa_l = 0 And Sw_lampa_p = 0 Then         'dodatkowe urzadzenie (lampa L+P)
   Incr Licz_sw(7)
   If Licz_sw(7) = 255 Then Aux = Not Aux
  Else
   Licz_sw(7) = 235
  End If
 
  If Sw_lampa_okap = 0 And Sw_rozno = 0 Then        'wylaczanie (rozna + podsw okap)
   Incr Licz_sw(8)
   If Licz_sw(8) = 255 Then Gosub Wylaczanie
  Else
   Licz_sw(8) = 235
  End If
 
  If Sw_nawiew = 0 And Sw_wyciag = 0 Then          'wzmacniacz (nawiew+wyciag)
   Incr Licz_sw(9)
   If Licz_sw(9) = 255 Then Wzmacniacz = Not Wzmacniacz
  Else
   Licz_sw(9) = 235
  End If
 
 
 End If
Loop
End
'****************************
'Przerwanie timer0 co 250us
'****************************
Przerwanie0:
 Incr Licznik
 If Licznik = 40 Then
  Licznik = 0
  Set Flaga
 End If
Return
'****************************
   'Inne Etykiety
'****************************
Wylaczanie:
 Reset Flaga2
 P1 = 255
 Waitms 100
 Lampa_l = 0
 Lampa_p = 0
 Waitms 100
 Lampa_l = 1
 Lampa_p = 1
 Waitms 100
 Lampa_l = 0
 Lampa_p = 0
 Waitms 100
 Lampa_l = 1
 Lampa_p = 1
 Waitms 100
 Lampa_l = 0
 Lampa_p = 0
 Wait 5
 Lampa_l = 1
 Lampa_p = 1
 Set Zasilanie
Return
'****************************

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Sterowik Schemat79.8 KB
Sterowanie Lamp Schemat14.99 KB
Układ Wykonawczy Schemat45.78 KB
Sterowik Płytka18.54 KB
Sterowik Płytka (odbicie lustrzane)18.5 KB
Sterowik Płytka (3 na stronie)50.28 KB
Sterowik Montowanie27.48 KB
Sterowanie Lamp Płytka5.45 KB
Sterowanie Lamp Płytka (odbicie lustrzane)5.47 KB
Sterowanie Lamp Płytka (8 na stronie)26.01 KB
Sterowanie Lamp Montowanie6.75 KB
Układ Wykonawczy Płytka11.57 KB
Układ Wykonawczy Płytka (odbicie lustrzane)11.63 KB
Układ Wykonawczy Płytka (4 na stronie)38.74 KB
Układ Wykonawczy Montowanie15.52 KB
Kod Źródłowy6 KB
Program po kompilacji (BIN)961 bajtów
Program po kompilacji (HEX)2.69 KB
Nadruk na obudowę119.04 KB
Schemat Blokowy21.34 KBPortret użytkownika gosc

Instrukcja

Witam
Co to jest za instrukcja :"Config Timer0 = Timer , Gate = Internal , Mode = 2"
Chodzi mi o "Gate = Internal , Mode = 2" nie moge tego znaleść w języku Bascom
Pozdrawiam
Adam

Portret użytkownika mirley

Re: Instrukcja

Jak to nie możesz znaleść informacji w BASCOMIE. Jeśli wejdziesz do indeksu pomocy i wpiszesz "Config Timer" to będzie to pierwszy wynik w wyszukiwarce.

Cała ta instrukcja to konfiguracja timera0 mikrokontrolerow rodziny AT89CX051 i podobnych (BASCOM8051) i wygląda mniej więcej tak:

Config Timer0 = Timer/Counter , Gate = Internal/External , Mode = 0..3

Timer/Counter usala czy taktowanie timera ma być z rezonatora kwarcowego czy z zewnątrz, Gate = Internel/External to sterowanie licznikiem (z zewnątrz lub wewnątrz uC), natomiast Mode=0..3 to tryby pracy timera, Ja zawsze używam trybu 2 czyli automatycznie przeładowywuje timer wartością startową po wywołaniu przerwania (przepełnieniu). Pozostałych trybow nie pamiętam, są opisane w karcie katalogowej mikrokontrolera

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Patryk

Panel przedni

Witaj,

w jaki sposób wykonałeś panel przedni?

Czy jest to folia naklejona na jakąś blaszkę?

Pozdrawiam,
Patryk

Portret użytkownika mirley

Re: Panel Przedni

Panel przedni jest wykonany z tworzywa sztucznego, jest to przykrywka od dużej puszki podtynkowej, która jest obudową urządzenia. Puszka wygląda podobnie do tej "pomarańczowej" widocznej na http://www.elektro-plast.pl/puszki_podtynkowe.html

Na tworzywo został naklejony zwykły papier samoprzylepny z wydrukiem a na to jeszcze folia samoprzylepna.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Krzysztof

Czy odpowiedni do sterowania oświetleniem pokoju ?

Witam. Bardzo spodobał mi się ten układ. Jednak nie wiem czy nie jest to zbyt złożone do mojego celu. Głównie chodzi mi o włączanie światła- żyrandol ( 3 tryby- 1 żarówka, 2, lub 3 świecą) lampka A, lampka B, halogen i w zasadzie wszystko. Myślałem nad stacjonarnym lub radiowym sterowaniem. Jednak nie potrafię do końca odnaleźć się w elektronice ( jedyny układ, który zrobiłem to Lampka RGB z twojej strony :) Więc jak nadaje się ? Jaki jest mniej więcej koszt ? Czy może zamiast tego zastosować jakieś inne rozwiąznie ?

-

Nowicjusz :)

Portret użytkownika mirley

Re: Sterowanie oświetlaniem

Trzeba zrobic to prościj... Dać attiny2313 bez żadnych tranzystorów tak jak tutaj. Potem triaki i optotriaki tyle ile żarówek. całość najlepiej z pilota sterować. Popatrz na układ Odbiornik Rc5 na mojej stronie. Tam w odpowiedziach było mnóstwo modyfikacji i była też taka dla sterowania włącz/wyłącz. Do wyjśc dołączysz triaki i optotriaki i po sprawie...

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika fixnex

panel

łądnie wyglada panel w jakim programie był rysowany ?

Portret użytkownika mirley

Re: panel

Był rysowany w pain Shop pro ale nie pamiętam w jakiej wersji. Obecnie polecam protel'a rysuje panel przedni tak jakbym rysował PCB

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Krzysiek

ATtiny2313

Witam,

Czy przeróbka kody na procesor ATtiny2313 byłaby bardzo pracochłonna??
Jak duże zmiany trzebaby wprowadzić ??

Portret użytkownika mirley

Re: Wyłącznik

trzeba przerobić wiele fragmentów kodu i skonfigurowac timer..... ja nie mam kiedy tego zrobić jeśli o to pytasz. Wklej kod do bascoma AVR, na początek dorzuć konfigurację typu procka. i konfigurację wszystkich wejść i wyjść (patrz na inne moje programy dla tiny2313). Potem trzeba zamienić piny procka z P1 i P3 na portb i portd itp..... jest dużo roboty

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.