Wzmacniacz Stereo z Subwooferem


9.8
Ocena: None Średnia: 9.8 (5 głosujących)

Prezentowany tutaj wzmacniacz pracuje w standardzie 2+1 (stereo + subwoofer). Oparty jest o popularne układy scalone z serii TDA20X0. W projekcie modelowym pracuje TDA2050 co daje moc wyjściową około 30W na kanał przy impedancji obciążenia równej 4R i zasilaniu +/-22V. Układ nadaje się do współpracy z dowolnym źródłem sygnału, takim jak odtwarzacz mp3 bądź komputer, gdyż został wyposażony w stereofoniczny przedwzmacniacz z regulacją barwy dźwięku. Sygnał trafiający na subwoofer jest dodatkowo kształtowany za pomocą dolnoprzepustowego filtru aktywnego drugiego rzędu. Składowe sygnału powyżej 200Hz są obcinane po czym sygnał trafia na wzmacniacz mocy. Układ może być zasilany napięciem symetrycznym nie większym niż +/-25V (górna granica zasilania zależy od tego czy jako wzmacniacz mocy będzie pracował TDA2030, TDA2040 czy TDA2050).

Projekt został opublikowany w Elektronice dla Wszystkich 12/2011 i jest dostępny w postaci kitu AVT2995

Działanie:


Schemat ideowy układu znajduje się na rysunku poniżej:

Sygnał wejściowy podawany jest na złącze InP (kanał prawy, w kanale lewym jest to złącze InL) trafia prosto na filtr górnoprzepustowy CR złożony z C1 (1uF) oraz R1 (100k). Wartości tych elementów zapewniają częstotliwość graniczną tego filtru na poziomie rzędu 1,5Hz co skutecznie wycina składową stałą i najniższe częstotliwości. Dalej sygnał trafia na wzmacniacz nieodwracający U3A (NE5532) a elementy R6 (10k) i R11 (4,7k) zapewniają wzmocnienie sygnału na poziomie rzędu 1,5 (1+4,7k/10k). Kondensator C6 zapobiega wzbudzeniom, natomiast C2 (1uF) separuje wstępny wzmacniacz U3A od układu regulacji tonów zbudowanego na wzmacniaczu U4A (NE5532). Regulacja tonów zbudowana jest w sposób klasyczny, elementy modyfikujące charakterystykę znajdują się w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego wzmacniacza U4A. Gdy suwaki obu potencjometrów znajdują się w położeniu centralnym to impedancja X1 między wejściem sygnału a wejściem odwracającym wzmacniacza U4A jest równa impedancji X2 między wyjściem wzmacniacza U4A a jego wejściem odwracającym. W efekcie wzmocnienie A wyrażone:

$$\large A = - \frac{X2}{X1}$$

jest równe -1 dla całego zakresu częstotliwości pracy układu. Posiada on zatem płaską charakterystykę przenoszenia (nie powoduje osłabienia ani wzmocnienia żadnej częstotliwości sygnału). Na impedancję X1 składają się kondensatory C17 (4,7nF), C20 (33nF) oraz rezystor R7 (10k), "połowa" potencjometrów P1A (100k), P2A (100k) i elementów R8 (10k) i R13 (3,3k). Impedancję X2 stanowią kondensatory C18 (4,7nF), C21 (33nF), rezystor R9 (10k), "połowa" potencjometrów P1A, P2A i elementów R8 i R13. Pomocą w zrozumieniu może okazać się rysunek poniżej:Gdy którykolwiek z suwaków potencjometrów P1A lub P2A zostanie przestawiony ze swojego położenia środkowego spowoduje to zmianę wartości X1 oraz X2, a tym samym wartość wzmocnienia A staje się różna od -1 i zaczyna zależeć od częstotliwości. Należy zwrócić w tym miejscu uwagę, iż wartości X1 oraz X2 zawsze zależą od częstotliwości, więc wzmocnienie A jest stałe tylko w przypadku X1=X2 o którym była mowa wcześniej.

Potencjometr P1A odpowiedzialny jest za regulację tonów niskich. Dla dużych częstotliwości sygnału kondensatory C20 i C21 stanowią zwarcie (3 końcówki potencjometru zwierane są do siebie przez zależną od częstotliwości impedancję), więc regulacja potencjometrem nie daje żadnego efektu dla tych częstotliwości. Potencjometr P2A pozwala na regulację wysokich tonów, a dzięki kondensatorom C17 i C18 nie ma on wpływu na regulację basu. Dla niskich częstotliwości kondensatory C17 i C18 stanowią rozwarcie przez co potencjometr zostaje odłączony od układu i jego wpływ na regulację staje się nieistotny.

Sygnał z wyjścia regulatora tonów trafia za pomocą R12 (4,7k) na potencjometr do regulacji głośności P3A (100k) i dalej na kolejny stopień wzmacniający na układzie U5A (NE5532). Elementy R14 (15k) i R15 (33k) konfigurują U5A do pracy w roli wzmacniacza odwracającego o wzmocnieniu około -2 (-33k/15k). Z wyjścia U5A sygnał poprzez filtr R17 (100R), C3 (1uF) i R4 (100k) trafia na wejście wzmacniacza mocy.

Drugi kanał przedwzmacniacza stereofonicznego (lewy) działa analogicznie, elementy bierne w nim występujące oznaczone zostały dodatkowo literą "a", a potencjometry i wzmacniacze operacyjne posiadają oznaczenie "B".

Dodatkowym podukładem w przedwzmacniaczu jest sumator i aktywny filtr dolnoprzepustowy zbudowany przy pomocy wzmacniacza operacyjnego U6 (NE5532). Wykształtowany w tej części obwodu sygnał wykorzystywany jest po odpowiednim wzmocnieniu do napędzania subwoofera. Sygnał z obu wyjść przedwzmacniacza trafia za pośrednictwem C22-C23 (220nF) i R2-R3 (100k) na wejście odwracające U6A. Potencjometr P4 (220k) umożliwia regulację wzmocnienia w odniesieniu do głównego poziomu głośności sterowanej za pomocą P3. P4, R2 i R3 wraz z układem U6A tworzą razem wzmacniacz sumujący o wzmocnieniu regulowanym w zakresie 0-2,2. Drugi wzmacniacz operacyjny (U6B) umożliwił zbudowanie filtru aktywnego dolnoprzepustowego w konfiguracji Sallen-Key'a. Wartości elementów są tak dobrane, że układ pracuje jako filtr Butterworth'a drugiego rzędu o częstotliwości granicznej w okolicach 200Hz. Sygnał z wyjścia filtru poprzez obwód C24 (220nF), R5 (100k) trafia na wejście wzmacniacza mocy.

Cały wzmacniacz zasilany jest napięciem symetrycznym o wartości w granicach 17-25V. Napięcie zasilania dla wzmacniaczy operacyjnych uzyskiwane jest za pomocą stabilizatorów U1 (78L15/L12) i U2 (79L15/L12) i filtrowane za pomocą pojemności C4-C5 (100uF) i C7-C8 (47uF). Dodatkowo zasilanie każdego z czterech wzmacniaczy operacyjnych wygładzane jest za pomocą kondensatorów C9-C16 (100nF). Po dwa kondensatory leżące blisko każdego ze wzmacniaczy.

Wzmacniacz mocy zbudowany jest w oparciu o układ U7 (TDA2050). Jest to bardzo popularny monolityczny wzmacniacz audio pracujący w klasie AB. Przy całkowitych zniekształceniach harmonicznych na poziomie 0,5% pozwala on osiągnąć moc rzędu 30W na obciążeniu 4R. Kondensator C8 (1uF) odcina składową stałą sygnału i jednocześnie stanowi filtr górnoprzepustowy na wejściu. R20 (22k) ustala rezystancję wejściową wzmacniacza mocy. W sprzężeniu zwrotnym pracują rezystory R21 (680R) i R22 (22k) zmiana ich stosunku powoduje zmianę wzmocnienia, przy czym zmniejszenie R22 lub zwiększenie R21 powoduje redukcję wzmocnienia. W karcie katalogowej układu TDA2050 producent zastrzega iż wzmocnienie powinno być zawsze większe niż 24dB. Kondensator C29 (22uF) odcina składową stałą na wejściu odwracającym wzmacniacza. Rezystor R19 (2,2R) oraz kondensator C32 (470nF) zapobiega wzbudzaniu się wzmacniacza. Zasilanie końcówki mocy filtrują kondensatory C26-C27 (2200uF) i C30-C31 (100nF). Pozostałe dwa kanały działają analogicznie a elementy w nich użyte zostały oznaczone dodatkowo literą "b" oraz "c".

Budowa:


Układ z powodzeniem można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Pomocą w konstrukcji wzmacniacza będzie rysunek montażowy dostępny tutaj. W pierwszej kolejności dobrze jest wlutować wszystkie zworki. Zwracając uwagę na fakt iż zworki zasilania końcówek mocy powinny być wykonane grubszym drutem. W dalszej kolejności można przystąpić do lutowania rezystorów. Wszystkie są typowe o mocy 0.25W i montowane w pozycji leżącej. Dalej mocujemy na płytce podstawki pod wzmacniacze operacyjne i lutujemy kondensatory stałe. Na samym końcu umieszczamy na płytce stabilizatory napięcia, kondensatory elektrolityczne i potencjometry. Przy zakupie potencjometrów należy zwrócić uwagę na długość ich ośki, gdyż wlutowane w płytkę muszą wystawać poza nią na długość umożliwiającą poprawne zamontowanie w obudowie. Przy montażu potencjometrów należy zwrócić uwagę aby były one w jednej linii ze względów estetycznych. Metalowe obudowy potencjometrów należy podłączyć do masy za pomocą odcinków przewodów. Powoduje to ekranowanie potencjometrów a tym samym zmniejszy zakłócenia i przydźwięk sieciowy przy dotykaniu pokrętła potencjometru.

Co do końcówek mocy montaż należy rozpocząć od elementów najmniejszych, rezystorów i kondensatorów stałych. Na samym końcu trzeba wlutować układy scalone U7 i kondensatory elektrolityczne filtrujące zasilanie. Wszystkie TDA250 mogą być przykręcone do wspólnego radiatora, jednak będzie na nim potencjał ujemnej szyny zasilania. Aby tego uniknąć koniecznym będzie zastosowanie podkładek izolacyjnych. W przeciwnym wypadku należy uważać aby nie zewrzeć radiatora do ewentualnej metalowej obudowy wzmacniacza. W miejsce złącz głośnikowych należy wlutować przewody bezpośrednio w płytkę. Można to zrobić od strony druku lub elementów w zależności od tego gdzie będą leżeć złącza głośnikowe i jak będzie łatwiej ominąć przewodami radiator. W roli złącza zasilającego także najlepiej sprawdzą się przewody wlutowane w płytkę.

Układ wzmacniacza najlepiej zasilać z zasilacza symetrycznego niestabilizowanego złożonego z transformatora o mocy około 120W i napięciu 2x16V, mostka prostowniczego i dwóch kondensatorów filtrujących, zgodnie z rysunkiem poniżej:

W pierwszej fazie uruchomienia dobrze jest nie wkładać w podstawki wzmacniaczy operacyjnych i po włączeniu zasilania sprawdzić czy na każdej z podstawek występują poprawne napięcia zasilania. Potem przystępujemy do uruchomienia całości. Potencjometr głośności powinien być skręcony na minimum (maksymalnie w lewo) a na wejście należy podać sygnał z odtwarzacza mp3, radia, komputera itp. Wzmacniacz dobrze pracuje zarówno z głośnikami (kolumnami głośnikowymi) o impedancji 4R jak i 8R.

W roli końcówek mocy w projekcie modelowym pracują układy TDA2050. Porównując jednak karty katalogowe układów TDA2030, TDA2040 i TDA2050 można dostrzec, iż schematy aplikacyjne wszystkich tych kostek są prawie takie same. W projekcie można więc użyć dowolnego z tych układów w zależności od potrzeb, zapewniając sobie moc wyjściową odpowiednio 14W, 20W lub 30W na kanał. W przypadku zamiany na TDA2030 (14W) należy wlutować R19a o wartości 1R i kondensator C32a o pojemności 220nF, pozostałe elementy bez zmian. Gdy chcemy zastosować TDA2040 (20W) to R19a powinien mieć wartość 4.7R, a kondensator C32a pojemność równą 100nF. W pozostałych dwóch kanałach należy dokonać takiej samej zmiany elementów. Nie zawsze wszystkie końcówki mocy muszą być jednakowe. Można zamontować słabsze układy w roli wzmacniacza stereo, a silniejszy wzmacniacz do subwoofera. Pozwoli to podbić jeszcze bardziej najniższe częstotliwości. Należy jeszcze zwrócić uwagę na istotny fakt odnośnie zasilania końcówek mocy. Wymiana układu TDA na inny pociąga za sobą ograniczenie w wysokości napięcia zasilania. Dla TDA2030 maksymalne napięcie pracy to +/-18V a dla TDA2040 będzie to +/-20V.

Stabilizatory napięcia U1 i U2 dostarczają symetrycznego napięcia zasilania na poziomie +/-15V. Można z powodzeniem zastosować tutaj stabilizatory na napięcie 12V lub nawet 9V. Nie spowoduje to zmian w działaniu przedwzmacniacza. Taki zabieg będzie konieczny w przypadku gdy chcemy zasilać wzmacniacz niższym napięciem niż około +/-18V. Stabilizatory 7815 i 7915 mogą nie chcieć pracować dobrze z małym spadkiem napięcia.

Częstotliwość graniczną filtru do subwoofera można dostosować do swoich potrzeb korzystając z dostępnego w sieci oprogramowania i zmieniając wartości elementów w odpowiedni sposób. Można też wykorzystać ogólnie znane wzory na wartości rezystancji przy założonych wartościach pojemności dla filtru o charakterystyce Butterworth'a i konfiguracji Sallen-Key'a.

Wykaz Elementów:

2x Listwa Goldpin 1x2 (InL)
2x 1k
3x 2,2R
2x 3,3k
4x 4,7k
8x 10k
2x 15k
6x 22k
2x 33k
1x 68k
2x 100R
7x 100k
1x 150k
3x 680R
3x Potencjometr Obrotowy 100k
1x Potencjometr Obrotowy 220k
6x 1uF MKT
5x 4,7nF MKT
2x 10pF
1x 22nF MKT
4x 33nF MKT
14x 100nF
3x 220nF MKT
3x 470nF MKT
3x 1uF Elektrolit
3x 22uF Elektrolit
2x 47uF Elektrolit
2x 100uF Elektrolit
6x 2200uF Elektrolit
1x Stabilizator 78L15
1x Stabilizator 79L15
3x Wzmacniacz TDA2050
4x Wzmacniacz Operacyjny NE5532

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Schemat35.61 KB
Płytka46.3 KB
Płytka (odbicie lustrzane)46.45 KB
Płytka (2 na stronie)89.63 KB
Montowanie (strona elementów)52.84 KB
Opis (strona elementów)46.9 KB
Soldermaska33.29 KBPortret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz

Co masz podłączone do wejścia wzmacniacza? napewno zasilanie jest symetryczne i o dobrej wartości? Wszystkie wzmacniacze są odpowiednie i włozone w podstawki w odpowiednim kierunku?

-------------

Co do wzbudzeń to spróbuj zwiększyć c6, nie włączaj tez wzmacniacze z wejściem wiszącym w powietrzu

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika MateuszEle

Zasilacz mam dobry 2x12v wzm.

Zasilacz mam dobry 2x12v wzm. operacyjne sa dobre i dobrze włożone.
Sygnał z komputera lub z mp3, muzyka gra ale strasznie bucza głosniki, zwiekszanie c6 nic nie daje.
odizolowany jest wzm od zasilania kable sygnłow ekranowane i nie mam pojecia co sie dzieje
a i błedow tez nie ma na płytce prosze o pomoc

Portret użytkownika MateuszEle

???

Widze odpowiedzi sie nie doczekam??:(

Portret użytkownika mirley

Re; Wzmacniacz

Sprawdził bym na początek czy wszystkie końcówki mocy TDA działają. Trzeba wylutować kondensatory C28, przynajmniej jedną nóżką od strony przedwzmacniacza i podac przez taki sma kondensator sygnał z mp3 przez potencjometr do regulacji głosu wpięty względme masy. Zobaczysz tym samym czy wszystkie wzmacniacze działają. Potem po kolej trzeb uruchamiać wszystkie kanały wzmacniacza. Inaczej się nie da. Gdzieś jest bład albo zimny lut bo inaczej nie było by problemu.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc85

Witam, czy w przypadku

Witam, czy w przypadku uszkodzenia układu TDA napięcie może popłynąć na wejście wzmacniacza? Zastanawiam się czy instalować jakieś zabezpieczenie wejścia.

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz

Raczej jest to mało prawdopodobne, masz przecież na każdym wejściu kondensatory szeregowe, które stały prąd odcinają. Jedynie musiały by się one uszkodzić jednocześnie na co jest małe prawdopodobieństwo

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Krzysztof_Sam

Witam czy do zasilania tego

Witam czy do zasilania tego wzmacniacza można wykożystać Twój inny projekt a mianowicie "Zasilacz symetryczny do Wzmacniacza Audio" Bo mam już taki zrobiony na 8 kondensatorach. Wydaje mi się że nie powinno być problemu jednak chce zasięgnąć informacji.

Portret użytkownika Krzysztof_Sam

Witam mam pytanie odnośnie

Witam mam pytanie odnośnie zasilania końcówki tda2050 ponieważ piszesz że jej zasilanie jest +/- 25V moje napięcie zasilania wynosi 25,7v (mierzone na jałowym stanie) ponieważ dostałem jedynie trafo 2x17V. Myślę żę będzie ze spokojem działać bo napewno będzie jeszcze jakiś spadek napięcia?? Proszę o odpowiedź

Portret użytkownika matrix

Re: Pytanie odnośnie zasilania

Wszystko zależy od tego jaką końcówkę mocy zastosujesz.
Rzut oka na noty katalogowe i można dowiedzieć się że max napięcie zasilające jakie można podłączyć to dla:
- TDA2030 - 2x18V
- TDA2040 - 2x20V
- TDA2050 - 2x25V

Są to wartości wypisane w notach jako graniczne i tego bym się trzymał.
Piszesz że chcesz zastosować TDA2050 więc max napięcia zasilania to 2x25V. Ja osobiście żeby nie mieć kłopotów nie przekroczył bym tego progu nawet o 0,5V

Portret użytkownika Farmi18

Kompletowanie elementów przed składaniem układu.

Cześć,
skoro układ TDA 2050 może być zasilany napięciem max U = +/-25V, to rozumiem, że potrzebne jest tu trafo o napięciu do 2x25V, 120-150W lub o niższym napięciu.
Sugestia 2x16V, to tylko.....sugerowana wartość?

Dodatkowo im niższe napięcie, tym moc maksymalna będzie mniejsza?

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz

Wzmacniacz jest zasilany 2x25V ale napięcia stałęgo. jak trafo będzie miało 25V to po wyprostowaniu i filtrze będzie grubo ponad 30V co uszkodzi wzmacniacz. Trafo do TDA2050 jak będzie 2x16V to będzie ok ,tak 2x17V max i nie polecam dochodzić na styk do granicy zasilania

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Farmi18

Tak jak piszesz, 2x17V jest

Tak jak piszesz, 2x17V jest na granicy TDA 2050, więc chętnie zakupił bym 2x16V, ale takiego nie ma w sklepie.

1. Czy zastosowanie w zasilaczu, po mostku na +VCC i na -VCC (a przed kondensatorami) dwóch diod nie spowoduje obniżenia napięcia?

2. Czyli najlepiej przykręcić do radiatora TDA 2050 za pomocą podkładki i tulejki izolującej?

3. W zasilaczu, wystarczą kondensatory na napięcie 25V czy za małe napięcie?

4. Czy w układzie wystarczą kondenstaro na napięcie 25V?

5. Przy uruchomieniu, przed włożeniem wzmacniaczy operacyjnych i po włączeniu zasilania sprawdzić czy na każdej z podstawek występują poprawne napięcia zasilania. Jakie to ma być napięcie i na których nóżkach?

6. Myślałem, ze jak samemu skompletuje części, to wyjdzie taniej niż kit AVT, a tu wydałem z radiatorem ok 115zł :(, a kit kosztuje 75zł na allegro + 10zł przesyłka + 12zł radiator, czyli taniej, nie wspominając o trawieniu i całej zabawie z PCB jak i o "jakości wytrawionej PCB oraz bieganiu za częściami.
Tak zawsze wychodzi z tymi, czy innymi KITami?

7. Czy potencjometry można lutować na kablach, jakiej średnicy (żeby np rozstaw dopasować do panelu z recyklingu

8. Czy TDA 2050 można lutować na kabelkach, a nie w pcb, żeby wyprowadzić radiator np poza obudowę, jakiej średnicy kable do TDA?

9. Zworki na PCB, te grubsze, jakiej średnicy minimalnie? Starczą zworki z kabla skrętki UTP, 0,5mm2?

Portret użytkownika mirley

RE: Wzmacniacz

1) diody obniżą napięcie i powinny dać dobry rezultat w tym przypadku.
2) tak, a radiator podłączyć do masy
3) napięcie większe niż zaislanie z 16V zrobi się pewnei 22-23V więc 25V jest ok dla kondensatora
4) patrz 3
5) nóżki 8 i 4 zasilanie 15V ze stabilizatorów, + i - mierzone względem masy
6) czasami tak jest zalezy gdzie się części kupuje i w jakich ilościach
7) można ale nie polecam
8) teoretycznie można ale nigdy nie próbowałem
9) zworki takie jak nóżki diody prostowniczej więc pewnie 0,5mm^2 starczy

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika DeeM

Wymiana NE5532

Witam.
Czy zamiast NE5532 mogę zastosować TL072 ?

Portret użytkownika mirley

Re: TL072

Możesz - wyprowadzenia sa te same

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika mateusz1995

wzmocnienie

Witaj Mirku, fajny projekt.
Chciałbym wykonać tylko same filtry bez końcówek mocy i mam pytanie:
Jakie wzmocnienie napięciowe posiada ten układ?
Jakie jest maksymalne i minimalne napięcie jakie można podać na wejście i jakie jest maksymalne napięcie wyjściowe?

Portret użytkownika patomaniek

Wzbudzają się kanały lewy i prawy.

Witam Panie Mirku,
mam problem z złożonym wzmacniaczem. Do zasilania wzmacniacza używam transformatora toroidalnego 2x14V 168VA, napięcie symetryczne po wyprostowaniu wynosi 19,5V. Końcówki mocy jakie zastosowałem to TDA2050. Posiadam dwie kolumny od wieży firmy Thomson, według opisu na obudowie moc jednej kolumny wynosi 25W średnio-tonowy + 40W niskotonowych. Zmodyfikowałem wzmacniacz w następujący sposób, dodałem jeden kanał subwoofera. Zrównolegliłem sygnały idące z kanałów lewego i prawego na wejście sumujące subwoofera. Wzmacniacz złożyłem, podłączyłem pod komputer, subwoofery działają ładnie jednak kolumny średnio-tonowe buczą, gdy dźwięk jest ściszony. Przeczytałem komentarze poniżej artykułu, próbowałem zwiększyć wartość kondensatora C6, jednak nic to nie pomogło. Czy jest możliwość, że wzbudzenie jest spowodowane dodaniem dodatkowego kanału? Sygnał, który pobrałem mógł osłabić na tyle kanały średnio-tonowe, że powoduje wzbudzanie?

Pozdrawiam

Portret użytkownika Andre

Wzmacniacz słuchawkowy

Witam,

chciałbym do tego wzmacniacza dołożyć słuchawki. Domyślam się, że należałoby dodać wzm. słuchawkowy (np. również na NE5532). I tutaj pytanie: czy mogę go wpiąć w linię na wejściu końcówek mocy kanałów L i P, czyli za kondensatorami C3|C3a?

Aha, no i jak poradzić sobie z odłączeniem końcówek korzystając ze słuchawek? Czy załatwi to gniazdo Jack? No i czy odłączać sygnał na końcówkach, czy ich zasilanie?

-

Andre

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz

Po pierwsze odmontuj swoje dodatkowe układy do subwoofera, sprawdź potencjometry czy są dobre i czy ich obudowy podłączone są do masy? czy potencjometry są wlutowane w płytkę czy na kablach? Wydaje się ze jest to 50Hz z sieci. Oddal trafo z mostkiem od układu, zaraz przy mostku daj dwa kondensatory 4700uF/25V.

----------------

Na wzmacniacz słuchawkowy powinieneś wyjść z kondensatorów C3/C3a tam gdzie jest podłączony filtr do subwoofera, zrobienie wyciszenia będzie dość kłopotliwe w tym wypadku bo kostki nie mają wejścia mute, Można albo odłączyć głośniki przekaźnikami, albo próbować podłaczać wejście końcówek do masy przy jednoczesnym odłączaniu sygnału.... Najprostszą opcją są przekaźniki na wyjściu i do słuchawek poprostu dzielnik rezystancyjny, tak żeby np 300mW poszło na słuchawki... Trzeba policzyć przy założeniu że np słuchawki mają 32R

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Farmi18

Troszkę buczy...brumi

Hej,
Właśnie złożyłem wzmacniacz.
Wszystko działa poprawnie, tylko..... troszkę buczy, brumi Słychać to zwłaszcza jak odłączy się źródło sygnału audio (skończy się piosnka).

Możecie coś poradzić, jak to wyeliminować?

A może wszystkie konstrukcje tego typu burczą i nie ma co walczyć?

Portret użytkownika mirley

Re: Buczenie

Podłaczyłeś obudowy potencjometrów do masy? Jakie masz trafo? Zwiększ kondensatory w zasilaczu

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Farmi18

1. potencjometry są połączone

1. potencjometry są połączone ze sobą i do masy. Dzięki temu po dotknięciu potencjometru, nie buczy bardziej. Próba bezpośredniego podłączenia masy sygnału z masą zasilacza, czy potencjometrów do masy zasilacza nic nie zmienia w buczeniu. Zmiana na transformatorze "fazy" z "0" też nic nie daje.
PS. zasilanie jest bez przewodu PE.
2. trafo zwykłe, nie toroid, Transformator sieciowy SIGMA TF 700/3
3. kondensatory na zasilaczu 2x 4700uF / 25V
4. odsuwanie PCB ze wzmacniaczem od trafa nic nie zmienia.

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz

Jeśli masz możliwość sprawdź czy to samo jest jak zasilasz wzmacniacz z zasilacza symetrycznego stabilizowanego..... Jesli masz dostęp do trafa toroidalnego to sprawdź jak na takim działa

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Andrzej

Nadal buczy

Witaj
Wzmacniacz nadal burczy. Odpiąłem przedwzmacniacz (kondensatory C28) i jest całkiem cicho. Wsadziłem całość do metalowej obudowy. Przydźwięk jest mniejszy ale nadal go słychać. Może mam za mały zasilacz. Po wyprostowaniu coś około 14V. Tak w ogóle to to trafo nie podaje dokładnie symetrycznego napięcia - może to jest przyczyną?
Poza tym wzmacniacz łupie aż miło. Zbudowałem swego rodzaju mebel domowy. Ten "mebel" ma wbudowany komputer, Twój wzmacniacz, zestaw głośników 2+1. Góra jest na zawiasach, przymocowany jest do nie monitor 19". Poza tym w tej szafce mieści się metalowa mata DDR. Po zamknięciu wygląda jak zwykła szafka.
Tylko ten przydźwięk...

Portret użytkownika EDC

Odp. Nadal buczy

Może to i chamskie rozwiązanie ale nie raz dało mi pogląd na sprawę.
Zrób sobie sondę ze słuchawek. Jak masz gniazdo "jack" to elegancko można sobie to zrobić wielorazowego użytku. Mase słuchawek do masy badanego układu np "krokodylkiem" a sygnał przez kondensator 1uF i zdziwisz sie ile rzeczy słychać :D
Można tym nawet podsłuchiwać transmisje RS232 lub inne(czy lecą przebiegi).
"Posłuchaj" sobie od początku co Ci tam brumi - będziesz wiedział więcej.. Nawet do napięcia zasilającego możesz się podłączyć bo kondensator się zatka - a jak tam buczy to się domyśl.
Miłego dnia.

-

BARTek
Moja strona

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz

Jeślli trafo nie jest symetryczne to może być jak najbardziej problem... większość wzmacniaczy tego nie lubi

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc1990

Transformator

Witam.Znalazłem w domu stary transformator i na jego wyjściach występuje napięcie 2x18V lub 2x9V. Czy jeżeli zastosuje 2x18 to cały układ się nie spali,a co będzie gdybym wziął 2x9V.Prosze o szybka odpowiedz.

Portret użytkownika mirley

Re; Wzmacniacz

2x 18 z trafa napewno wysadzi TDA (po wyprostowaniu i filtrowaniu), bo dla TDA2050 jest to ponad jej max napięciem zasilania = 2x25V. Natomiast przy 2x9V powinno zadziałać, jednak stabilizatory 7x15 trzeba by wymienić na np 7x09

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Salvador

Mógłby ktoś wrzucić jakiś

Mógłby ktoś wrzucić jakiś filmik z zaprezentowaniem możliwości tego wzmacniacza :D

Portret użytkownika Taitan

Czyktoś by mógł powiedzieć

Czy ktoś by mógł powiedzieć jakie wejście mam zastosować do tego wzmacniacza żeby podać sygnał wejściowy i jak je podłączyć ?

Portret użytkownika EDC

Odp. Wzmacniacz Stereo z Subwooferem

Czteropinowe złącze po lewej stronie płyty, patrząc od strony potencjometrów. Dwa środkowe to masa. Dwa zewnętrzne to kanał lewy i prawy. Ścisz i podłącz co chcesz. Możesz przecież Chinch, Jack.. co kto lubi.

-

BARTek
Moja strona

Portret użytkownika KamilB

Buczenie

Witam.
Mam problem. Otóż zmontowałem powyższy układ z kitu z avt na TDA2050. Głośniki zamiast grać cokolwiek tylko buczą, nie reaguje na potencjometry. Zasilam z transformatora 2x12V 30VA. Czy to może być przyczyna zbyt małej mocy trafo? Czy gdzieś jeszcze może tkwić problem?
Pozdrawiam

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz

A wszystkie zworki zostały wlutowane, jest ich dość dużo? Popatrz na schemat montażowy

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika KamilB

c.d.

Witam.
Problem faktycznie występował z braku jednej zworki. Głośniki działają lecz bardzo cicho.
I jeszcze jedno pytanie co do trafo. Wystarczy 2x12V o mocy 30VA?

Portret użytkownika KamilB

c.d.

Witam.
Problem był faktycznie spowodowany brakiem jednej zworki. Głośniki grają, lecz bardzo cicho. Co do trafo 30 VA starczy, czy szukać mocniejszego?
Pozdrawiam

Portret użytkownika mirley

Re: 30VA

takie trafo to do jednego kanału z biedą....Będzie potrzebne ok 150VA jak chcesz powiedzmy 3x25W uzyskac.... Zasilanie tez powinno być trochę wyższe np 2x15V AC z trafa

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Kamil Borowski

c.d

Witam,
Niedawno otrzymałem trafo 150VA, 2x16V, podłączyłem, brak muzyki buczenie subwoofera i po chwili spalony rezystor R19.
Jakieś pomysły?

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz

Skoro R19 się spalił tojakieś wzbudzenie nastąpiło. Piszesz że podłączyłeś trafo, dałeś mostek prostowniczy? Zmieniałeś jakies elementy na "prawie" takie jak na schemacie? Czy potencjometr do głosu był na minimum? Jaki sygnał był na wejściu?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika matrix

Re: Wzmacniacz

Mirku, czy ten projekt jest może obecny w AVT jako kit ?

Już mam. Kit AVT2995

http://serwis.avt.pl/manuals/AVT2995.pdf

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz

Dokładnie to ten sam projekt, na poczatku opisu jest to napisane :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika matrix

Re: Wzmacniacz

A powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Testowałeś układ z potencjometrami nie lutowanymi w płytkę a montowanymi na przewodach ? Jak długie można by dać przewody ?
Powiedzmy że chciałbym zastosować potencjometry poczwórne lub potrójne (nie wiem czy potrójne są bo nie widziałem)

Portret użytkownika mirley

Re:Wzmacniacz

nie testowałem, bo nie specjalnie lubie lutować kabelki w płytkę. Pewnie ja dasz 10cm kabla to nic specjalnego sie nie stanie. Zastosuj skrętkę w miarę możliwosci

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika matrix

Re:Wzmacniacz

Tak, o skręcaniu to wiem. Jak zrobię to napiszę info jak się to sprawuje...

Portret użytkownika Stachu121

Czy jest możliwość

Czy jest możliwość przerobienia wzmacniacza tak aby np. uruchamiał się po pojawieniu się sygnału na wejściu wzmacniacza?
Chciałbym coś takiego wykonać i podłączyć pod tv. Z jakiego wyjścia tv wziąć sygnał wtedy (tv led samsung z wszystkimi prod. obecnie wyj/wej)?

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz

A nie da się np skorzystać z napięcia na USB w telewizorze? prawie wszystkie nowsze tv mają USB. Nie wiem tylko czy zasilanie tam pojawia się po uruchomieniu telewizora czy jest cały czas obecne...

Inaczej sygnał wejściowy należało by jakoś zbadać.... pewnie wzmocnić za pomocą opampa, potem zrobić jakiś filtr RC i komparator z histerezą.... jak będzie głos to kondensator się naładuje i włączy się wzmacniacz... Jak sygnału nie będzie to po jakimś czasie filtr się rozładuje i komparator wyłączy wzmacniacz..... to jest teoria... ale jak to dobrze w praktyce zrealizować to nie wiem... trzeba wziaść płytkę uniwersalną i coś popróbować.... może jakieś inne wyjście uda się wykorzystać....

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Mizial

Dwa pytanka

Mam pytanie, robił ktoś ten wzmacniacz w taki sposób aby uzyskać 5kanalow wyjściowych w tym jeden pod subwoofer, chciałbym użyć go pod kolumny od kina domowego, nie potrzebuje dużej mocy wiec 25-30w powinno wystarczyć i jakie musiało by być zasilanie takiego wzmacniacza ewentualnie co trzeba by zmienić w układzie

Portret użytkownika mirley

Re: Wzmacniacz

Najprościej jest wykonać dwa takie układy, tylko w jednym nie montowac kanału od subwofera.... zasilanie takie jak napisano wyżej.. Trafo odpowiednio mocniejsze należy podłączyć do obu układów.. mostek prostowniczy może być wspólny dla wszystkich kanałów wzmacniacza.... problem będzie z regulacją głosu dla wszystkich kanałów naraz

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika bartuś

nie równa regulacja

Witam, Przerobiłem troszeczkę tą płytkę, ponieważ wyciąłem z niej sam przedwzmacniacz. Zasila on tda7377 4x15w 8ohm i sub na tda7294 100w 4ohm. Całość sprawuje się świetnie, ale... jak mam głośność skręconą na minimum to nie ma basu, a jak na max to sub chce wyskoczyć z obudowy, a wysokich naprawdę brakuje. Proszę o jakąkolwiek pomoc. Dodam że potencjometr głośności suba jest taki sam jak reszta 100k B.

Portret użytkownika bartuś

Dodam jeszcze, że zmienię

Dodam jeszcze, że zmienię potencjometr głośności suba na coś większego bo jest delikatny przydźwięk, ale to nie ważne... :)

Portret użytkownika gosc3231

Zasilanie

Witaj Mirku :) Mam pytanie odnośnie zasilania tego wzmacniacza. Po pierwsze, czy ten wzamcniacz mógłbym zasilać zasilaczem który zbudowałeś do mini wzmacniacza 2x100W ( http://mirley.firlej.org/zasilacz_symetryczny_wzmacniacz_audio )? Kolejne pytanie dotyczy samego transformatora. Posiadam transformator Unitra Zatra TS90/10. Czy on nada się do zasilania tego opisywanego tutaj wzmacniacza z subwooferem?