Cyfrowy Przedwzmacniacz


7
Ocena: None Średnia: 7 (3 głosujących)

Przedwzmacniacz ten został zbudowany w oparciu o cyfrowy scalony procesor dźwięku TDA8425 sterowany za pomocą mikrokontrolera ATTiny2313. W układzie nie zastosowano żadnego wyświetlacza a jedynie linijkę diod LED (bargraf), na którym wyświetlane są podstawowe informacje o parametrach dźwięku. Przedwzmacniacz posiada dwa niezależne kanały, przełączane w pełni cyfrowo, oraz regulację głośności i barwy dźwięku. W roli elementu regulacyjnego wykorzystano tani i popularny impulsator (enkoder) obrotowy z wbudowanym przyciskiem. Zapewnia to prostą i intuicyjną obsługę urządzenia, zmniejszając znacznie jego wymiary. Przejście z ustawień głośności do ustawień tonów odbywa się przez naciśnięcie przycisku w impulsatorze. Przedwzmacniacz ten znakomicie nadaje się do współpracy z dowolnym wzmacniaczem, testowany był wraz z układem Mini wzmacniacza 2x15W. W roli źródła sygnału można zastosować odtwarzacz mp3, komputer, magnetofon lub dowolne urządzenie tego typu wyposażone w wyjście słuchawkowe.

Działanie:


Schemat ideowy układu sterującego znajduje się na rysunku poniżej:

Sercem układu jest mikrokontroler U1 (ATTiny2313) wraz z rezonatorem kwarcowym X1 (16MHz) i kondensatorami C1 (22pF) i C2 (22pF). Rezystory R1 (3,3k) i R2 (3,3k) podciągają linie SCL i SDA magistrali I2C do plusa zasilania, zapewniając jej prawidłowe warunki pracy. Sprawą obróbki sygnału zajmuje się scalony procesor dźwięku U2 (TDA8425). Sygnał audio podawany jest na złącza IN1 i IN2 za pośrednictwem kondensatorów C13 - C15 (470nF). Wyjściem przedwzmacniacza jest złącze OUT, do którego sygnał dostaje się za pomocą kondensatorów C17 (2,2uF) i C18 (2,2uF). Pozostałe kondensatory C6 - C12 zostały zastosowane zgodnie z zaleceniem producenta układu na podstawie karty katalogowej, umożliwiają one poprawne jego działanie. Do zasilania całego urządzenia wykorzystano zasilacz zbudowany na stabilizatorach U3 (7812) i U4 (7805) i kondensatorach filtrujących C3 (470uF), C4 (47uF) i C5 (47uF). Dostarcza ona napięć 12V i 5V potrzebnych do pracy mikrokontrolera i procesora dźwięku.

Do zaprogramowania mikrokontrolera U1 służy złącze programujące Prog. Połączenie płytki sterownika z wyświetlaczem jest możliwe dzięki złączom GP1 (Goldpin) i GP2 (Goldpin)

Schemat ideowy wyświetlacza znajduje się na rysunku poniżej:

Płytka wyświetlacza nie zawiera żadnych skomplikowanych połączeń. Główną jej częścią jest wyświetlacz, linijka diod LED W1. Prąd wyświetlacza jest ograniczany za pomocą rezystorów R1 - R10 (330R). Impulsator I1 umożliwia regulację parametrów wzmacniacza, pełni on jednocześnie funkcję przycisku. Złącza GP1 (Goldpin) i GP2 (Goldpin) zapewniają połączenie płytki wyświetlacza z płytką przedwzmacniacza.

Budowa:

Układ sterujący przedwzmacniacza z powodzeniem można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Montaż należy rozpocząć od wlutowania wszystkich zwór (4 sztuki). Drugie w kolejności powinny być rezystory i podstawki pod mikrokontroler i procesor dźwięku. W dalszej kolejności należy zamontować pozostałe elementy, zgodnie z zasadą od najmniejszych do największych. Goldpin kątowy należy wlutować najpierw do płytki wyświetlacza, stroną krótszą w stronę wyświetlacza (patrz zdjęcia). Wlutowanie Goldpina kątowego w odwrotną stronę sprawi że płytka będzie stała wyżej a co za tym idzie niepotrzebnie zwiększą się wymiary przedwzmacniacza. Pomocą podczas konstrukcji może okazać się schemat montażowy dostępny tutaj.

Wyświetlacz można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Płytka jest bardzo prosta w montażu i nie zawiera żadnej zworki. Lutowanie należy rozpocząć od rezystorów a zakończyć na impulsatorze. Pod wyświetlacz dobrze jest zastosować podstawkę aby jego wysokość zrównała się z impulsatorem. Po włożeniu do obudowy i przykręceniu impulsatora, wyświetlacz powinien być na równo z obudową. Goldpin kątowy należy zamontować od strony druku, zgodnie z uwagami powyżej i zdjęciami zmontowanej płytki. Pomocą podczas konstrukcji może okazać się schemat montażowy dostępny tutaj

Wykaz Elementów:

Układ Sterujący:


1x Złącze Śrubowe ARK2(podwójne)
3x Listwa Goldpin 1x3 (IN1)
1x Listwa Goldpin 1x4 (Prog)

2x 3,3k

2x 5,6nF
2x 15nF
2x 22pF
2x 33nF
4x 470nF
2x 2,2uF Elektrolit
2x 47uF Elektrolit
1x 100uF Elektrolit
1x 470uF Elektrolit

1x Rezonator Kwarcowy 16MHz
1x Stabilizator 7805
1x Stabilizator 7812
1x Mikrokontroler ATTINY2313 + Podstawka
1x Wzmacniacz TDA8425

Wyświetlacz:


1x Listwa Goldpin 1x7 (Kątowy)
1x Listwa Goldpin 1x8 (Kątowy)
1x Impulsator obrotowy z przyciskiem

10x 330R

1x Wyświetlacz linijka 10 LED (Bargraf)

Programowanie:


Kod Źródłowy do sterownika obrotnicy został napisany w BASCOM AVR firmy MCS Electronics (http://www.mcselec.com/). Program przedstawiony jest poniżej:

'************* Konfiguracja uC *****************
'***********************************************
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 16000000
 
Config Portb = &B11111111 : Portb = &B11111111
Config Portd = &B11100011 : Portd = &B11111111
 
Config Scl = Portd.0
Config Sda = Portd.1
I2cinit
 
Port_led Alias Portb
D1 Alias Portd.5
D2 Alias Portd.6
S1 Alias Pind.4
I1 Alias Pind.3
I2 Alias Pind.2
 
Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
Enable Timer0 : On Timer0 Prztimer0
 
Enable Interrupts
'********** Konfiguracja uC Koniec ************
 
'****************** Zmienne *******************
'***********************************************
Dim Glos As Byte
Dim Bass As Byte
Dim Treble As Byte
Dim Funkcje As Byte
 
Dim Flaga_20ms As Bit
Dim Adres As Byte , Wartosc As Byte
Dim Dziel As Byte
Dim Zmieniono As Bit
Dim Autozapis As Byte
 
Dim In1 As Bit , In2 As Bit
Dim Tryb As Byte , Rezultat As Integer
Dim Licz_sw As Byte
 
Dim Poz_menu As Byte
Dim Led As Byte
'************* Zmienne Koniec ****************
 
'************ Warunki Poczatkowe ***************
'***********************************************
Readeeprom Glos , 2
Readeeprom Bass , 3
Readeeprom Treble , 4
Readeeprom Funkcje , 5
If Funkcje > 207 And Funkcje < 206 Then
 Gosub Resetowanie
End If
 
Poz_menu = 0
Zmieniono = 1
Gosub Diody
'******* Warunki Poczatkowe Koniec ***********
 
'************** Petla glowna ******************
'***********************************************
Do
 
Gosub Impulsator
If Rezultat <> 0 Then
 Select Case Poz_menu
  Case 0:                         'glos
   If Rezultat = 1 Then
    If Glos < 254 Then Incr Glos
   Else
    If Glos > 224 Then Decr Glos
   End If
  Case 1:                         'bass
   If Rezultat = 1 Then
    If Bass < 251 Then Incr Bass
   Else
    If Bass > 242 Then Decr Bass
   End If
  Case 2:                         'trable
   If Rezultat = 1 Then
    If Treble < 250 Then Incr Treble
   Else
    If Treble > 242 Then Decr Treble
   End If
  Case 3:
   Funkcje.0 = Not Funkcje.0
 End Select
 
 Gosub Diody
 Zmieniono = 1
 Autozapis = 200
End If
 
If Flaga_20ms = 1 Then
 Flaga_20ms = 0
 '***************************** 20ms
 If S1 = 0 Then
  Incr Licz_sw
  If Licz_sw = 4 Then
   Incr Poz_menu
   If Poz_menu = 4 Then Poz_menu = 0
   Gosub Diody
  End If
  If Licz_sw = 250 Then Gosub Resetowanie
 Else
  Licz_sw = 0
 End If
 
 If Zmieniono = 1 Then
  Gosub Wyslij_tda8425
  Zmieniono = 0
 End If
 
 If Autozapis > 0 Then
  Decr Autozapis
  If Autozapis = 0 Then
   'Portb.7 = Not Portb.7
   Gosub Zapis
  End If
 End If
 '***************************** 20ms
End If
 
Loop
End
'************ Petla glowna Koniec **************
 
'************ Przerwanie timer 0 ***************
'***********************************************
Prztimer0:
 Timer0 = 5
 Incr Dziel
 If Dziel = 5 Then
  Dziel = 0
  Set Flaga_20ms
 End If
Return
'******** Przerwanie timer 0 Koniec ************
 
'************ I2c *********************
Wyslij_i2c:
 I2cstart
 I2cwbyte 130
 I2cwbyte Adres
 I2cwbyte Wartosc
 I2cstop
 Waitms 1
Return
 
Wyslij_tda8425:
 Adres = 0
 Wartosc = Glos
 Gosub Wyslij_i2c
 
 Adres = 1
 Wartosc = Glos
 Gosub Wyslij_i2c
 
 Adres = 2
 Wartosc = Bass
 Gosub Wyslij_i2c
 
 Adres = 3
 Wartosc = Treble
 Gosub Wyslij_i2c
 
 Adres = 8
 Wartosc = Funkcje
 Gosub Wyslij_i2c
Return
'************ koniec i2c ***************
 
Diody:
 Select Case Poz_menu
  Case 0:                         'glos
   Led = Glos - 224
   Led = Led / 3
   D1 = 0
   D2 = 0
  Case 1:                         'bass
   Led = Bass - 242
   D1 = 1
   D2 = 0
  Case 2:                         'trable
   Led = Treble - 242
   D1 = 0
   D2 = 1
  Case 3:
   If Funkcje.0 = 0 Then Led = 11 Else Led = 12
   D1 = 1
   D2 = 1
 End Select
 Port_led = Lookup(led , Tabela)
Return
 
Impulsator:
 In1 = I1
 In2 = I2
 Rezultat = 0
 Select Case Tryb
 Case 0:
  If In1 = 1 And In2 = 1 Then Incr Tryb          'jezeli dwa rozwarte
 Case 1:
  If In1 = 1 And In2 = 0 Then Tryb = 2
  If In1 = 0 And In2 = 1 Then Tryb = 3
 Case 2:
  If In1 = 0 And In2 = 1 Then
   Rezultat = 1
   Tryb = 0
  End If
 Case 3:
  If In1 = 1 And In2 = 0 Then
   Rezultat = -1
   Tryb = 0
  End If
 End Select
 Waitus 100
Return
 
Resetowanie:
 Glos = 230                        '224-255
 Bass = 246                        'min=242 0=246 max = 251
 Treble = 246                       'min=242 0=246 max = 250
 Funkcje = 206                       '206 '[1][1][mu][efl][stl][1][1][we1=0 we2 =1]  &B11001110
 Gosub Zapis
Return
 
Zapis:
 Writeeeprom Glos , 2
 Writeeeprom Bass , 3
 Writeeeprom Treble , 4
 Writeeeprom Funkcje , 5
Return
 
'*********************************************************
Tabela:
Data &B11111111 , &B01111111 , &B00111111 , &B00011111 , &B00001111 , &B00000111 , &B00000011 , &B00000001 , &B00000000 , &B10000000 , &B11000000 , &B00111111 , &B11110011

Obsługa:

Obsługa przedwzmacniacza jest bardzo prosta. Wszystko dzieje się za pomocą jednego impulsatora z przyciskiem. Zaraz po włączeniu układ pracuje w trybie regulacji głośności. Kręcenie impulsatorem odpowiednio zwiększa lub zmniejsza poziom dźwięku. Naciskając przycisk w impulsatorze przechodzimy do ustawień basu, tonów wysokich i wyboru wejścia.

Dwie pierwsze diody wyświetlacza sygnalizują binarnie cztery tryby ustawień przedwzmacniacza, a pozostałe to zwykła linijka której kolejne diody wskazują poziom ustawienia danego parametru (Więcej zapalonych diod, większy np. poziom głosu).

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Przedwzmacniacz Schemat58.81 KB
Przedwzmacniacz Płytka14.85 KB
Przedwzmacniacz Płytka (odbicie lustrzane)14.89 KB
Przedwzmacniacz Płytka (3 na stronie)39.84 KB
Przedwzmacniacz Montowanie20.62 KB
Wyświetlacz Schemat19.73 KB
Wyświetlacz Płytka8.34 KB
Wyświetlacz Płytka (odbicie lustrzane)8.39 KB
Wyświetlacz Płytka (8 na stronie)48.54 KB
Wyświetlacz Montowanie10.12 KB
Kod Źródłowy5.97 KB
Program po kompilacji (BIN)1.82 KB
Program po kompilacji (HEX)5.14 KBPortret użytkownika srs

Bascom

Witam można prosic o objaśnienie kilku linijek kodu:

If S1 = 0 Then
Incr Licz_sw
If Licz_sw = 4 Then
Incr Poz_menu
If Poz_menu = 4 Then Poz_menu = 0
Gosub Diody
End If
If Licz_sw = 250 Then Gosub Resetowanie
Else
Licz_sw = 0
End If

If Funkcje > 207 And Funkcje < 206 Then
Gosub Resetowanie ' rozumiem z tego ze po włączeniu wartości będą kasowane i zostanie ustawiona wartosc 206 tak?

Pozdrawiam

Portret użytkownika mirley

Re: przedwzmacniacz

Procedura powoduje reset ustawień, na wypadek gdyby przy odczycie pamięci wystąpiły błędy, albo coś źle by się zapisało. Tak samo wykonuje się reset jeśli przycisk S1 będzie długo trzymany

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Łuki

tda

Witam czy jest możliwość wsadzenia tda7314 lub tda 7318nd bo tych mam większą ilość niestety nie umie pisać programów.POZDRAWIAM

Portret użytkownika mirley

Re: Przedwzmacniacz

Nie da sie tego tak od reki wstawić... trzeba porównać karty katalogowe pod względem tego jakie dane muszą zastać wysłane do układu. Jak sprawdzisz co trzeba dokładnie wysłać to można próbować wstawiać to do programu

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika vip1993

Wyświetlacz

Witam, planowałem zrobić jakiś przedwzmacniacz cyfrowy z wyświetlaczem do wzmacniacza symasym (hi-end), czy istnieje możliwośc zastąpienia linijki led wyświetlaczem? Chodzi mi o to aby po wciśnięciu tego przycisku w enkoderze na wyświetlaczu pojawiała się informacja o danej funkcji i aktualny poziom np. bass, które wejście jest włączone itd. Najlepszy chyba byłby do tego wyświetlacz 2x16? Proszę o pomoc i wyjaśnienie jaki układ w takim przypadku zastosować i ewentualne schematy.

Portret użytkownika mirley

Re: Przedwzmacniacz

Dokładnie taki przedwzmacniacz z LCD jest w AVT... jednak jest to na 2051 co jest niewygodne.... możesz sam spróbowac z LCD. Wystarczy że podłączysz LCD gdzieś do portub i skonfigurujesz go na początku programu. potem podmień procedurę z diodami na lcd:

Diody:
 Select Case Poz_menu
  Case 0:                         'glos
   cls
   lcd "glos: "
   lcd glos
  Case 1:                         'bass
   cls
   lcd "bass: "
   lcd bass
  Case 2:                         'trable
   cls
   lcd "treble: "
   lcd treble
  Case 3:
   cls
   lcd "funkcje: "
   lcd funkcje
 End Select
Return

powinno zadziałać ale nie daje głowy...jak się nie zmieści w programie to zmień uc na M8

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika vip1993

Re: Przedwzmacniacz

Udało mi się to w bascomie uruchomić, jednak musiałem zmienić procka na Atmege8 bo program był za długi. Niby nie wykryło żadnych błędów ale nie wiem jak dokonać symulacji z wykorzystaniem wyświetlacza w programie, jeszcze żadnego uC nie programowałem, więc brak mi doświadczenia w tych sprawach.

Portret użytkownika mirley

Re: Symulacje

Z symulacjami niestety ci nie pomogę bo sam ani jednej nie wykonałem.... od razu programuje procka i oglądam rezultat

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika vip1993

Czyli krótko mówiąc musiałbym

Czyli krótko mówiąc musiałbym najpierw wszystko kupić, zmontować, a dopiero potem sprawdzić program czy działa w praktyce. Mam jeszcze pytanie czy jakość tego wszystkiego (dzwięk) jest na tyle dobra aby mogło to pracować ze wzmacniaczem symasym z tąd: http://flodins.info/sym-v2-by-flodins/71-sym-v2-historia-projektu
Z góry dziękuję i pozdrawiam.

Portret użytkownika mirley

Re: Przedwzmacniacz

Przedwzmacniacz na tym TDA ma raczej srednie osiągi pod względem zniekształceń... popatrz sobie do karty katalogowej. Ja bym zastosował porządny analogowy przedwzmacniacz skoro chcesz tak dobry wzmacniacz miec i potem ewentualnie wmontował mu potencjometry cyfrowe dobrej klasy

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika vip1993

Wybór

Chciałem wybrać ten przedwzmacniacz, ponieważ nie zajmuje dużo miejsca (BARDZO mała obudowa o powierzchni kartki A4, trafo zajmuje 1/3 miejsca + radiator 1/3, a muszę jeszcze gdzieś zmieścić zasilacz, przedwzmacniacz i opóźnione załączanie). Wyświetlacz i impulsator to lepsze rozwiązanie niż kilka potencjometrów, które dużo miejsca jednak wewnątrz obudowy zajmują.

Portret użytkownika Li

Zasilacz

Witam, mam takie pytanie czy zasilacz stabilizowany 19V, ok 5A nie będzie sprawiał kłopotów z tym przedwzmacniaczem?

I jeszcze mam problem z zakupem kondensatora 5,6nF, czy jest możliwość wlutowanie zamiast niego 6,8nF?

Portret użytkownika mirley

Re: Przedwzmacniacz

Zasilacz 19V może być ale nie trzeba aż takiej wydajności pradowej, kondensator 6,8nF od biedy też. Można lepiej zastosować 4,7nF i 1nF równolegle

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika tomekdr

Zrobiłem podobny projekt lecz

Zrobiłem podobny projekt lecz na atmega8 i lcd i pojawił się głośny przydźwięk sieci w głośnikach. Przydźwięk jest na pewno z tda8425 bo jak odłączę wzmacniacz od przedwzmacniacza to prawie w ogóle nie słychać przydźwięku. Regulacja głośności nic nie pomaga cały czas jest buczenie o takiej samej głośności i tu moje pytanie jak się tego pozbyć? Próbowałem już wszystkie kondensatory i nic nie pomaga.

Portret użytkownika Li

Brak dzwieku

Od dluzszego czasu walcze z tym przedwzmacniaczem i nie moge go zmusic do dzialania : ) Nie znalazłem zadnych zwarc, wszystko jest polaczone dobrze, wyświetlacz dziala poprawnie i reaguje na enkoder. Tylko że prawie nic nie slychać w glosnikach, jak podkrece wszystkie opcje na maxa to wydobywa sie dopiero bardzo cicha muzyka. Nic nie daje zmiana wejscia czy zmiana opcji w bargrafie..

Portret użytkownika tomekdr

Brak dzwieku

Ja jak robiłem swój przedwzmacniacz to udało mi się popsuć jedno tda i tak samo działał jak u ciebie. Oczywiście wzmacniacz po tda był... Może się to komuś przyda z przydźwiękiem to była źle poprowadzona masa we wzmacniaczu z przedwzmacniaczem

Portret użytkownika Li

Może mój błąd polegał na

Może mój błąd polegał na podłączeniu wzmacniacza i przedwzmacniacza do jednego zasilania? : D

I mam jeszcze pytanie, czy ten stabilizator 12V jest koniecznie potrzebny? Jeśli nie to jaka może być max. odchyłka w napięciu?

Portret użytkownika mirley

Re: Przedwzmacniacz

Zasilanie 12V +/-10% czyli od 10.8 do 13.2. Ja bym nie rezygnował ze stabilizacji. W procesorze ustawiłeś dobrze fusebity?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Li

Fusebity; - Divide clock by

Fusebity;

- Divide clock by 8 enabled
- Clock output on CKOUT pin disabled
- 101111:Ext. Crystal Osc; Frequency 8.0-MHz; Start-up time: 14CK +4.1ms;[CKSEL=1111 SUT=10]

Przed chwilą przestawiłem fusebity na;

- Divide clock by 8 disabled
- clock output on CKOT disabled
- 111111:Ext. Crystal Osc; Frequency 8.0-MHz; Start-up time: 14CK +65ms;[CKSEL=1111 SUT=11]

I Nadal cisza, gra bardzo cicha muzyka. Jedynie enkoder szybciej reaguje na przycisk. (Przedwzmacniacz podłączam pod wzmacniacz TDA7372.

Dodam może jeszcze fusebits high:

- 1:Debug Wire disabled
- 1:Erase EEPROM when chip is erased
- 0:SPI enabled
- 1: Watchdog timer always on disabled
- 111: BOD disabled
- 1:Extremal Reset Enabled

- 1: Self programming disabled

Portret użytkownika mirley

Re: fusebity

Neraz fusebity są już ok.... na zewnętrzny kwarc, bez dzielenia. Patrze jeszcze teraz do PDF'a i może ukąłd wymaga na stracie inicjalizacji, której nie umieściłem w programie.... dopisz przed do loop następujący kod:

 I2cstart
 I2cwbyte 130
 I2cwbyte 0
 I2cwbyte 230
 
 I2cstart
 I2cwbyte 130
 I2cwbyte 1
 I2cwbyte 230 
 
 I2cstart
 I2cwbyte 130
 I2cwbyte 2
 I2cwbyte 246
 
 I2cstart
 I2cwbyte 130
 I2cwbyte 3
 I2cwbyte 246
 
 I2cstart
 I2cwbyte 130
 I2cwbyte 8
 I2cwbyte 206
 
 I2cstop

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Li

Re: fusebity

Dopisałem kod, wgrałem nawet na nowy uC i nadal bez zmian. Sprawdziłem jeszcze raz przewodzenie - ok,
zwarcia - udało mi się wykryć jedno na TDA między pinem '2'[VCAP] a '4' [VCC]
Tylko jak je usunąć? nie pomoga nozyk i przejechanie lutownica pomiedzy punktami lutowniczymi i sciezkami

Portret użytkownika mirley

Re: Zwarcie

Spróbuj podgrzać miejsce zwarcia i zanim jest jeszcze ciepłe, lekko uderz płytką o stół. Powinien odpaść nadmiar cyny. Potem skorzystaj z pasty lutowniczej albo kalafonii, ostatecznie przetnij zwarcie nożem

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Li

Re: Zwarcie

Źle sprecyzowalem pytanie : ) punkty lutownicze nie byly ze soba polaczone cyna, tylko wykrywało zwarcie ale go nie było widac, bo zmierzeniu na zasilaniu zwarcia nie ma. Może problem jeszcze tkwi w kondensatorach 5,6nF? (ciezko dostac w malej miescinie) Poniewaz mam tam 6,8nF . Zamowilem nowe tda oraz kondensatory i po wymianie dam znac czy wszystko dziala :)

Portret użytkownika mirley

RE: Kondensatory

Kondensatory nie powinny stanowić aż takiego problemu żeby układ całkowicie nie odpowiadał

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika DarkSide

+ wskaźnik wysterowania

Bardzo ciekawy projekt - planuję go zrobić od dłuższego czasu, ale wymyśliłem jeszcze jeden mały dodatek:
Dodać do całości układ wskaźnika wysterowania, który po powiedzmy 5-ciu sekundach od nie zmieniania pozycji impulsatora używał diod z bargrafu. Dużo roboty byłoby z takim dodatkiem?

Portret użytkownika mirley

Re: Wskaźnik wysterowania

Nie da się tego zrobić na tiny2313 bo on nie ma ADC żeby próbkować sygnał.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Li

Po raz drugi

Witam :) wmontowalem drugie tda do plytki i problem nadal nie ustapil, może problem tkwi w złym połaczeniu między przedwzmacniaczem a wzmacniaczem?

U mnie to wyglada tak, że

Sygnał z playera podaje na np. IN1 lub IN2 w przedwzmacniaczu
Z wyjścia OUT w przedwzmacniaczu prowadze przewody do IN1 lub IN2 we wzmacniaczu
Natomiast glosniki podłaczam pod wyjścia OUT we wzmacniaczu

Portret użytkownika mirley

Re: TDA

Podłączenie masz raczej dobre, jeśli nie zapomniałeś o podłączeniu masy..... Pewnie sprawdzałeś czy kondensatory wokół TDA są dokładnie takiej wartości jak na schemacie? Sam TDA jest kapryśny i czasami nie chce działać.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Li

Masa jest podłączona,

Masa jest podłączona, kondensatory rowniez sprawdzone po wlutowaniu. No nic pozostaje sprawdzic wszystko bardzo dokladnie od ad A do Z :) i musi ruszyc : )

Portret użytkownika Andre

Re: Przedwzmacniacz

Quote:
Re: Przedwzmacniacz

Udało mi się to w bascomie uruchomić, jednak musiałem zmienić procka na Atmege8 bo program był za długi. Niby nie wykryło żadnych błędów ale nie wiem jak dokonać symulacji z wykorzystaniem wyświetlacza w programie, jeszcze żadnego uC nie programowałem, więc brak mi doświadczenia w tych sprawach.

Ja do symulacji układów używam Proteus ISIS. Tak naprawdę to cały kombajn (Ares - PCB Layout, Proteus - Schematic i inne). Musisz w nim rozrysować schemat, i masz tam opcje wgrania softu do procka i można uruchamiać urządzenie. Wirtualnie, naturalnie. Tak testowałem modyfikacje kodu do Trawiarki by Mirley, zanim jeszcze złożyłem płytkę urządzenia :)

-

Andre

Portret użytkownika Andre

Quote:Zrobiłem podobny

Quote:
Zrobiłem podobny projekt lecz na atmega8 i lcd

Kolego tomekdr, a czy mógłbym prosić o namiary na ten projekt?

-

Andre

Portret użytkownika konrad456555

PCB

Witam :) Mam pytanie w czym projektujesz i obrabiasz płytki ? Pozdrawiam :D

Portret użytkownika misiekzpulaw

Impulsator

Witam
Mam pytanie.Jaki impulsator zastosowałeś?Chodzi mi o ilość impulsów.Drugie pytanie. Czy jeżeli zastosuję impulsator o większej ilości impulsów tzn. nie np.18 lub 24 impulsy na 360 stopni tylko 51 lub 68 imp. to poprawi to działanie układu.Pytam ponieważ przy szybszym kręceni impulsatorem nieraz gubi kroki.
Dziękuję

Portret użytkownika mirley

Re: impulsator

Jeśli dasz dokładniejszy impulsator to będzie częściej gubił kroki, to chyba jasne. Możesz dać o mniejszej liczbie impulsów na obrót ale jakiś lepszy nie taki na 2zł

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika magdamichal

przedwzmacniacz cyfrowy


Witam.

Mam kilka pytań związane z projektem:

1. Do wejścia IN1 i IN2 co jest podłączone??
2. Do wyjścia OUT jest podłączony głośnik??
3.Jakie jest potrzebne napięcie do zasilania tego przedwzmacniacza?

Portret użytkownika misiekzpulaw

odp przedwzmacniacz

1.Masz dwa wejścia do przedwzmacniacza jak sama nazwa wskazuje czyli podłączasz np.cd i mp3.
2.Jest to wyjście do wzmacniacza do którego na wyjściu dopiero wpinasz głośniki.
3.Układ jest wyposażony w zasilacz na dwóch stabilizatorach :5V i 12V czyli potrzebny Ci tylko transformator o napięciu około 14V,15V powinno wystarczyć.

Portret użytkownika magdamichal

przedwzmacniacz cyfrowy

Aha dzięki za odp.

A jeszcze powiedz czy ten przedwzmacniacz jest mono czy stereo?

Portret użytkownika misiekzpulaw

Stereo

Widać po schemacie, że stereo.Jak chcesz to zajrzyj do datasheetu układu TDA8425

Portret użytkownika magdamichal

LM7812

Da się zrobić tak ze układ zasilę napięciem 12V w miejsce układu LM7812 wstawić zworkę miedzy IN a OUT, a dalej już normalnie. I czy w takim zastosowaniu trzeba dać kondensator C3 470uF??

Portret użytkownika mirley

Re: Zasilanie

Można dać zworkę i wywalić C3

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika alrc

przedwzmacniacz regulowany napięciem

Witam
Chciał bym zapytać autora projektu czy słyszał o przedwzmacniaczu który był by sterowany napięciem?
Dysponuję sterownikiem który reguluje napięcie w zakresie od 0,5 do 4,6v.

Dziękuję

Portret użytkownika matiss98

Witam Mam takie pytanie co

Witam

Mam takie pytanie co do tego układu wszystko poskładałem i działa ale czemu nie wycisza dźwięku do końca.
Bo już nie da się więcej ściszyć a muzyka gra cicho, czy tak w kazdym układzie jest ?

Portret użytkownika mirley

Re: Przedwzmacniacz

Z tego co mi się wydaje nie dało się go ściszyć do końca, po prostu sam układ ma małe tłumienie.

Co układu sterowanego napięciowo to nie znam takiego

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika pawel1968

Przedwzmacniacz

Witam Mirku.
Wykonałem dużo projektów z Twojej strony i nigdy nie było żadnego problemu z uruchomieniem, czy też dopasowaniem softu do swoich potrzeb. I nagle w tym przedwzmacniaczu jest pierwszy.
Problem jest dwojaki. Po pierwsze część cyfrowa nie działa do końca prawidłowo. Po załączeniu zasilania przyciskiem impulsatora można zmieniać nastawy, co widać po dwóch bitach na bargrafie, kręcąc impulsatorem w prawo nastawiana wartość wzmocnienia maleje i odwrotnie. Piny w impulsatorze zamieniłem i jest bez zmian - dziwne? Gdy regulacja dojdzie do końca i zapalą się wszystkie diody dalszy obrót impulsatora powoduje wygaszenie dwóch pierwszych diod port PB.7 i PB.6. Podobnie jest na kolejnej regulacji, ale gaśnie tylko jedna dioda PB.7. Następna regulacja i wybór wejścia są ok. I już na koniec część z TDA 8425 jest głucha, cisza na wyjściu. Oczywiście pomijam błędny montaż i problemy przerw czy zwarć na PCB, bo nie pisałbym tego postu. ATtiny i TDA podstawione. Soft wgrany ze strony i po kompilacji na kompie. Fusebity ustawione na zew. kwarc bez podziału CKSEL=1111 SUT=11. Gdzie szukać problemu, bo to przecież musi działać.
Pozdrawiam.

Portret użytkownika mirley

Re: Przedwzmacniacz

Z tym przedwzmacniaczem zawsze były problemy..... Nie wiem czy to wynika z jakichś podróbek układu TDA8425 ale czasami on działa dobrze a inna kupiona wersja nie odpowiada... Dlatego osobiście wycofałem się z konstrukcji na tym układzie.
Sprawdź czy napewno masz dwa rezystory na magistrali i2c i czy przypadkiem nie ma zwarcia bądź przerwy.

Co do impulsatora to spróbuj dodać dwa kondensatory 100nF od pinów sygnałowych do masy... powinno poprawić to nieco działanie.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika pawel1968

Przedwzmacniacz

Witam Mirku.
W końcu znalazłem trochę czasu i mogłem zająć się przedwzmacniaczem. Oczywiście uruchomiłem go i działa dosyć dobrze, choć zdecydowanie lepszy jest ten Twój tranzystorowy. Ale do rzeczy. Przyczyną braku dźwięku było zresetowanie procesora przez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku. Po resecie odpalił od razu. Problem ze złym kierunkiem regulacji leżał w chyba w impulsatorze, wstawiłem jakiś lepszy i jest ok. Pozostał jeszcze, jak wcześniej pisałem problem z wyświetlaniem linijki dla regulacji siły głosu i basu. Nie analizowałem programu, być może tak ma być. Mi to nie przeszkadza i może tak zostać. Przedwzmacniacz pracuje z wieżą Philips FW 545C pomiędzy procesorem dźwięku a końcówką - efekt rewelacja. Polecam go wszystkim modernizującym bądź budującym swój sprzęt audio. Do kompletu przedwzmacniacz dostanie jeszcze zdalne sterowanie jak znajdę trochę czasu.

Portret użytkownika Gość

ATmega 8 + TDA7313

Witam.
Jakie zmiany należy wprowadzić w kodzie źródłowym, aby sterować kostką TDA7313? Wiem na razie, że trzeba zmienić kody binarne (według dokumentacji układu), ale czy coś jeszcze?. Mam zamiar sterować impulsatorem oraz wyświetlać wszystkie parametry na wyświetlaczu. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Portret użytkownika mirley

TDA7313

Ten ukłąd to całkowicie co innego..... też pełni rolę przedwzmacniacza ale ma całkowicie inny schemat i więcej funkcji niż opisywany tutaj przedwzmacniacz.... Sama idea wysyłania danych jest podobna ale inne instrukcje sterujące będą potrzebne.... Wszystko łacznie ze schematem jest w karcie katalogowej tego układu

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Gość

TDA7313

Dziękuję za odpowiedź!.
Podobno trzeba wprowadzić fragment kodu inicjującego:

Setpreamp:
I2cstart
I2cwbyte 136 ' PREAM ADRES

I2cwbyte &B01101100 ' BASS
I2cwbyte &B01111101 ' TREB

I2cwbyte &B10010000 ' ATT LF
I2cwbyte &B10110000 ' ATT RF
I2cwbyte &B11010000 ' ATT LR
I2cwbyte &B11110000 ' ATT RR

I2cwbyte &B01011010 ' SEL 3
I2cwbyte &B01011001 ' SEL 2
I2cwbyte &B01011000 ' SEL 1

I2cwbyte &B00001111 ' VOLUME

I2cstop
Waitms 20
Return

A czy można skonfigurować porty w układzie ATmega 8 jako np. Config Portb = Output lub Config Portd.1 = Output, zamiast np. &B11111111 (coś takiego)?. Pytam, bo dopiero zaczynam przygodę z mikrokontrolerami AVR, więc proszę o wyrozumiałość.
Pozdrawiam.

Portret użytkownika EDC

Odp. TDA 7313

Napisz jak chcesz żeby to wyglądało. Będziesz chciał tam coś więcej wyświetlać? Jeśli wyświetlacz dwuwierszowy to np. bargraf na dole i napisy u góry Bass, Balance. Masz tam opcje Loud i wyboru źródła..Co ma robić jak nic nie ustawiasz? Czy będziesz używał sprzętowego I2C (PortC 28 i 27 Pin w Atmega8). Coś możesz napisać, wedle możliwości się podpowie :)

Co do portów.. oczywiście możesz je konfigurować osobno. Tamte rozwiazanie jest może mniej czytelne i łatwiej o pomyłkę, ale daje krótszy kod wynikowy. Przydaje się gdy już każdy bajt się liczy ;) W dodatku niedobrze jest zostawiać nieustawione porty. W swoim projekcie zapomniałem też to zrobić ale się poprawię. Za pomocą instrukcji Config możesz konfigurować jeden raz...

-

BARTek
Moja strona