Mirlight 2 (Domowy Ambilight)


10
Ocena: None Średnia: 10 (9 głosujących)

Przedstawiony układ jak sama nazwa wskazuje jest domowej konstrukcji Ambilight'em. Jest to druga wersja opisywanej w ubiegłym roku Mirlight'a wyposażona w kilka modyfikacji. Całość oparta jest o mikrokontroler jednoukładowy ATMEGA16 i zestaw trójkolorowych diod LED. Urządzenie składa się ze sterownika i połączonych z nim modułów diodowych, po trzy diody połączone równolegle. Mirlight 2 posiada 8 niezależnych kanałów generujących barwy w zależności od średniego koloru na brzegach ekranu. Posiada również dodatkowe wyjście dla ostatniego kanału, przez co można podłączyć dwa moduły u dołu ekranu. Łączność z komputerem zapewnia interfejs USB przez wbudowany konwerter USB<->RS-232 firmy FTDI. Oprogramowanie sterujące zostało napisane w języku Python i działa z powodzeniem pod systemem Windows i Linux (Testowane było pod Archlinux i PLD Titanium, w wersjach 64-bitowych). Program sterujący umożliwia zdefiniowanie obszarów uśredniania koloru dla każdego z kanałów, oraz konfigurację szybkości przejść kolorów, potrzebną, gdy obraz na ekranie zmienia się bardzo szybko. Dodatkowo urządzenie ma możliwość odbioru transmisji RC5 i sterowanie odtwarzaczem filmów. Działanie zarówno części sprzętowej, jak i programu uległo znacznej poprawie. Odświeżanie kolorów jest teraz zdecydowanie szybsze, przy jednoczesnym wyeliminowaniu błędów w transmisji.

Działanie:


Schemat ideowy sterownika znajduje się na rysunku poniżej:

Sercem układu sterownika jest mikrokontroler U1 (ATMega16) wraz z rezonatorem kwarcowym X1 (16MHz) i kondensatorami C1 (22pF) i C2 (22pF). Złącze Prog umożliwia zaprogramowanie mikrokontrolera bez wyjmowanie procesora z podstawki. Układ U3 (FT232RL)jest konwerterem USB-RS232. Zapewnia on bezproblemową pracę pod wszystkimi systemami operacyjnymi i jednocześnie sam dba o poprawność transmisji po USB. Zarówno po stronie programowej jak i sprzętowej jego obsługa jest identyczna jak portu szeregowego. Złącze USB1 jest klasycznym gniazdem USB B, stosowanym w większości sprzętu komputerowego. Kondensatory C9 (10nF), C10 (100nF) i C11 (4,7uF) filtrują napięcie zasilania dla układu U3. Rezystory R4 i R5 są pomocne przy badaniu podłączenia kabla do portu USB, gdyż cały układ zasilany jest z zewnętrznego zasilacza 5V. R4 podciąga stan portu mikrokontrolera do potencjału masy jak wtyczka jest odpięta, a R5 uniemożliwia zasilanie procesora poprzez wyprowadzenie portu w przypadku gdy zewnętrzny zasilacz jest odłączony. Rezystory R2 (4,7k) oraz R3 (10k) odpowiedzialne są za dopasowanie poziomów logicznych miedzy standardami 5V i 3.3V (zwykły dzielnik rezystancyjny) oraz sterowanie wejściem reset układu U3. Dzięki temu niezależnie czy najpierw zostanie włączony kabel USB a potem włączone będzie zasilanie, czy odwrotnie, komputer poprawnie wykryje urządzenie w systemie. Złącze Z1 jest miejscem podłączenia zasilania 5V, przeważnie bezpośrednio z zasilacza w komputerze, gdyż taka ilość diod może w skrajnym przypadku pobierać prąd większy niż 1,6A. Kondensatory C5-C6(100nF) oraz C3-C4(100uF) filtrują napięcie zasilania. W drugiej wersji Mirlight'a zmienione zostały moduły diodowe na takie ze wspólną anodą. Uprościło to konstrukcję buforów wyjściowych poprzez zastosowanie układów U4-U6 (ULN2803). Kanały podłączone są do sterownika za pomocą tasiemek 10 żyłowych za pośrednictwem popularnych złącz FD10 i wtyczek FC10 (FC1- FC8, FC8B). Tak duże złącze zostało wybrane ze względu na łatwość montażu takich tasiemek i brak konieczności lutowania przewodów. W przypadku przeróbki czy wymiany kanału, wystarczy wyciągnąć wtyczkę. Rezystor R1 (220R) oraz kondensator C7 (100uF) stanowią obwody zasilania dla odbiornika podczerwieni U2 (TSOP1736).

Schemat ideowy jednego z paneli diodowych znajduje się na rysunku poniżej:

Diody D1-D3 wykonane w technologii SMD stanowią podstawę dobrego działania układu. Rozpraszanie barw w takich diodach jest znacznie lepsze niż w odpowiednikach do montażu przewlekanego. Rezystory R1-R9 ograniczają prąd poszczególnych struktur LED. R1, R4 i R7 (180R) mają mniejszą wartość aby zapewnić jednakową moc świecenia wszystkich barw (widzianą przez oko). Pozostałe rezystory mają wartość 330R. Wartości tych elementów mogą być zmieniane, w zależności od zastosowanych diod, tak aby zapewnić odpowiedni prąd na każdą ze struktur LED.

Budowa:


Układ sterownika z powodzeniem można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Montaż sterownika nie jest trywialny ze względu na obecność układu w bardzo małej obudowie SSOP28. Trzeba tutaj bardzo uważać przy wykonywaniu samej płytki, jak potem przy lutowaniu układu, zwracając uwagę na to aby zamontować go poprawnie (można skorzystać z rysunku montażowego w odbiciu lustrzanym bo układ jest od spodu). W drugiej kolejności należy wlutować wszystkie zworki (6 sztuk) oraz rezystory. Pod układ U1 dobrze jest dać podstawkę, podobnie jak pod bufory U4-U6. Kolejność pozostałych elementów jest dowolna, z tym że złącza FD10 dobrze jest zamontować na samym końcu. Pomocą w konstrukcji może okazać się schemat montażowy dostępny tutaj. Dla montażu SMD pomocny będzie także rysunek montażowy w odbiciu lustrzanym, dostępny tutaj

Panele diodowe z powodzeniem można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Wykonanie płytek z diodami wymaga zastosowania cienkiego laminatu, np 0.8mm, gdyż wtedy będzie można lekko wygiąć dany kanał i dopasować do krzywizny monitora. Montaż paneli diodowych (9 sztuk) nie jest trudny ale pracochłonny, gdyż wymaga przylutowania wielu elementów. W tym wypadku jest wiele możliwości montażu. Można wlutować rezystory klasycznie od strony elementów, a diody od strony ścieżek, lub wszystkie elementy umieścić po stronie ścieżek, jak pokazują fotografie. Złącze na taśmę (kątowe) musi być przylutowane od strony druku, i wymaga to niewielkiej wprawy i cienkiego grota lutownicy. Poza tym montaż płytek z diodami nie sprawi żadnego problemu. Pomocą w konstrukcji może okazać się schemat montażowy dostępny tutaj. Dla montażu SMD pomocny będzie także rysunek montażowy w odbiciu lustrzanym, dostępny tutaj

Jak już wcześniej wspomniano, układ zasilany jest napięciem 5V bezpośrednio z zasilacza komputerowego. Konstrukcja Mirlight'a 2 umożliwia jego zamontowanie z tyłu monitora bez żadnych dodatkowych elementów. Nie trzeba też żadnego materiału rozpraszającego światło. Przed przystąpieniem do połączenia całości, warto sprawdzić działanie każdego z modułów diodowych, czy wszystkie kolory we wszystkich diodach na pewno świecą i czy natężenie jest jednakowe. Przy zastosowaniu innych diod niż "LED RGB SMD PLCC 5060 3x Chip" trzeba dokładnie sprawdzić zgodność wyprowadzeń. Tasiemki należy tak zacisnąć aby przewodziły 1 do 1 (tak aby pierwszy pin jednej wtyczki był połączony z pierwszym pinem drugiej), zgodnie z rysunkiem poniżej:

Pierwsze piny w złączach FD10 (w sterowniku) mają być podłączone do koloru niebieskiego, piąte do czerwonego, a dziewiąte do zielonego. Złącze FD10 w panelach są na płytce narysowane w odbiciu lustrzanym gdyż ich montaż będzie przebiegał od strony druku. Oznaką dobrego działania urządzenia jest krótki błysk wszystkich diod na kolor biały w momencie włączenia zasilania. Układ prototypowy w stanie spoczynku, kiedy nie wyświetla żadnego koloru, wynosi około 30mA, a po zaświeceniu koloru białego 700mA. Zależy to tylko od użytych diod i prądu na jakim pracują. Rozmieszczenie kanałów przedstawione jest na rysunku poniżej:

Wykaz Elementów:

Sterownik:

1x Złącze Śrubowe ARK2(podwójne)
1x Listwa Goldpin 1x5 (Prog)
9x Złącze FD10
1x Złącze USB B (do druku)
1x 4,7k
3x 10k
1x 220R
1x 10nF
2x 22pF
4x 100nF
1x 4,7uF Elektrolit
3x 100uF Elektrolit
1x Rezonator Kwarcowy 16MHz
1x Odbiornik Podczerwieni TSOP1736
1x Mikrokontroler ATMEGA16 + Podstawka
3x Bufor Inverter ULN2803
1x FT232RL USB-RS232 konwerter

Kanały:

9x Złącze FD10, kątowe
27x 180R
54x 330R
27x Dioda LED RGB SMD PLCC 5060 3x Chip

Inne:

18x Złącze FC10 na taśmę
Przewód taśmowy wielożyłowy(szary)

Programowanie:


Kod Źródłowy do sterownika został napisany w BASCOM AVR firmy MCS Electronics (http://www.mcselec.com/). Program przedstawiony jest poniżej:

'************* Konfiguracja uC *****************
'***********************************************
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 16000000
 
'$hwstack = 100
'$swstack = 100
 
$baud = 38400
Config Serialin = Buffered , Size = 26
 
Config Porta = &B11111111 : Porta = &B11111111
Config Portb = &B11111111 : Portb = &B11111111
Config Portc = &B11111111 : Portc = &B11111111
Config Portd = &B11011010 : Portd = &B10011111
 
Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
Enable Timer1 : On Timer1 Prztimer1
 
On Int0 Przzew0 Nosave
Config Int0 = Low Level
Enable Int0
 
Config Rc5 = Pind.2
 
Enable Interrupts
'********** Konfiguracja uC Koniec ************
 
'****************** Nazwy *******************
'***********************************************
 
'Rd Alias Porta
'Gd Alias Portb
'Bd Alias Portc
 
'************* Nazwy Koniec ****************
 
'****************** Zmienne *******************
'***********************************************
Dim Licznik As Byte
 
Dim I As Byte
Dim Temp As Byte
Dim Tab_temp(25) As Byte
Dim Color(24) As Byte
Dim Tab_sum As Byte
Dim Conf_temp As Byte , Conf As Byte
Dim Send As Bit
 
Dim K As Byte , J As Byte
Dim Komenda As Byte , Adres As Byte
 
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Dim D7 As Bit
 
'************* Zmienne Koniec ****************
 
'************ Warunki Poczatkowe ***************
'***********************************************
'******* Warunki Poczatkowe Koniec ***********
 Wait 1
'************** Petla glowna ******************
'***********************************************
Do
 
 Portd.6 = Pind.5                      'daje 1 na reset Ft232 jesli jest wtyczka do usb wpięta i procesor jest zasilany
 
 If Ischarwaiting() = 1 Then
  Temp = Inkey()
  If Temp > 127 Then
   I = 0
   'Incr Z
   Tab_sum = Temp
   If Temp <> 128 Then Conf_temp = Temp And &B01111111 Else Conf_temp = 0
  Else
   Incr I
   Tab_temp(i) = Temp
   Tab_sum = Tab_sum + Temp
   If I = 25 Then
    Tab_sum = Tab_sum - Tab_temp(25)
    Tab_sum = Tab_sum / 2
    If Tab_sum = Tab_temp(25) Then
     'Incr D
     Stop Timer1
     For I = 1 To 24
      Color(i) = Tab_temp(i)
     Next I
     Start Timer1
     If Conf_temp <> 0 Then
      Conf = Conf_temp
      Conf_temp = 130
      If Conf = 2 Then Printbin Conf_temp
     End If
    End If
 
   End If
  End If
 End If
 
 If Send = 1 Then
  Send = 0
  If Adres = 0 Then Printbin Komenda
  'Portd.3 = Not Portd.3
  Enable Int0
 End If
 
Loop
End
'************ Petla glowna Koniec **************
 
'************ Przerwanie timer 0 ***************
'***********************************************
Prztimer1:
 Timer1 = 65286
 
 Incr Licznik
 If Licznik = 100 Then Licznik = 0
 
 If Licznik < Color(1) Then Set B.1 Else Reset B.1
 If Licznik < Color(2) Then Set B.2 Else Reset B.2
 If Licznik < Color(3) Then Set B.0 Else Reset B.0
 
 If Licznik < Color(4) Then Set B.4 Else Reset B.4
 If Licznik < Color(5) Then Set B.5 Else Reset B.5
 If Licznik < Color(6) Then Set B.3 Else Reset B.3
 
 If Licznik < Color(7) Then Set A.0 Else Reset A.0
 If Licznik < Color(8) Then Set A.1 Else Reset A.1
 If Licznik < Color(9) Then Set B.6 Else Reset B.6
 
 If Licznik < Color(10) Then Set A.3 Else Reset A.3
 If Licznik < Color(11) Then Set A.4 Else Reset A.4
 If Licznik < Color(12) Then Set A.2 Else Reset A.2
 
 If Licznik < Color(13) Then Set A.6 Else Reset A.6
 If Licznik < Color(14) Then Set A.7 Else Reset A.7
 If Licznik < Color(15) Then Set A.5 Else Reset A.5
 
 If Licznik < Color(16) Then Set C.6 Else Reset C.6
 If Licznik < Color(17) Then Set C.5 Else Reset C.5
 If Licznik < Color(18) Then Set C.7 Else Reset C.7
 
 If Licznik < Color(19) Then Set C.3 Else Reset C.3
 If Licznik < Color(20) Then Set C.2 Else Reset C.2
 If Licznik < Color(21) Then Set C.4 Else Reset C.4
 
 If Licznik < Color(22) Then Set C.0 Else Reset C.0
 If Licznik < Color(23) Then Set D7 Else Reset D7
 If Licznik < Color(24) Then Set C.1 Else Reset C.1
 
 Porta = A
 Portb = B
 Portc = C
 Portd.7 = D7
 
Return
'******** Przerwanie timer 0 Koniec ************
 
'************  Inne Etykiety  ***************
'***********************************************
 
Przzew0:
 Disable Int0
 Enable Interrupts
 Getrc5(adres , Komenda)
 Komenda = Komenda And &B01111111
 Send = 1
Return

Ustawienia fusebitów dla mikrokontrolera ATMega16 przedstawione są poniżej:

Jak już wcześniej wspominano, sam układ sprzętowy jest w istocie wyświetlaczem, sterowanym poprzez USB. Po odebraniu paczki danych mikrokontroler sprawdza jej sumę kontrolna i jeśli jest OK to wpisuje do tablicy wartości kolorów, aktualną barwę, wyświetlaną na ekranie. Do osiągnięcia pełni działania, układu wymagany jest program komputerowy, analizujący kolory z ekranu i wysyłający je do części sprzętowej.

Część Mechaniczna:

Konstrukcja mechaniczna układu nie sprawia tyle problemów jak miało to miejsce dla wcześniejszej wersji projektu. Mirlight 2 nie wymaga żadnej obudowy, a same płytki mogą być przymocowane do monitora za pomocą taśmy do luster (super mocna taśma dwustronna o strukturze piankowej). Z tego też powodu płytki paneli diodowych lepiej jeśli nie mają żadnych rezystorów po stronie elementów. Umożliwi to łatwe przyklejenie ich do monitora. Dodatkowo cienki laminat z którego zostały wykonane panele diodowe, umożliwi dopasowanie kształtu płytki do krzywizny z tyłu monitora.

Prowadzenie przewodów taśmowych należy dokładnie przemyśleć, żeby jak najmniej zakłócały one normalne użytkowanie monitora (np ni zasłaniały otworów wentylacyjnych itp). Aby uniknąć zbędnej plątaniny kabli sterownik powinien znaleźć się możliwie w środkowej pozycji za monitorem. Zdjęcia projektu przedstawiają propozycję montażu.

Obsługa:

Po wykonaniu układu sprzętowego należy ściągnąć oprogramowanie: http://github.com/grizz-pl/mirlight Dostępne są tam wersje źródłowe, a także plik wykonywalny (*.exe) na system Windows. Więcej na http://grizz.pl/mirlight

Testowanie:


Może się zdarzyć że układ mimo usilnych prób uruchomienia dalej nie chce działać. Można wtedy wykonać kilka testów:
 • Przy wyjętym z podstawki procesorze można podłączyć (za pomocą kawałka przewodu) +5V po kolei do wszystkich pinów stanowiących wyjścia kanałów (wejście ULN2803)
 • Sprawdzić podłączenia miedzy FT232 a mikrokontrolerem.
 • Sprawdzić komunikację z układem sprzętowym za pomocą programu Rs232 Tester. Prędkość transmisji powinna być 38400 ,a port taki jak w menadżerze urządzeń przypisany jest do mirlighta. W okno "wysyłanie N" wkleić należy zestaw danych:
  128
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  56

  potem kliknąć "Wyślij N". Kolory powinny zapalić się z mocą 10%

  Druga metodą jest skrypt w pythonie robiący to samo:

  #!/usr/bin/env python
  # -*- coding: utf-8 -*-
  #mirlight.test by grizz - Witek Firlej <a href="http://grizz.pl">http://grizz.pl</a>
  #ver. 0.1 2010.01.26
   
  import serial
  #conf:
  port = "/dev/ttyUSB01"
  data = [128, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 56]
   
  ser = serial.Serial(port, 38400, timeout=0)
   
  print data
  kod = ""
  for x in data:
      kod += chr(x)
  ser.write(kod)

  skrypt jest dodany do repozytorium mirlighta: https://github.com/grizz-pl/mirlight/blob/test/src/mirlight_test.py

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Sterownik Schemat55.02 KB
Sterownik Płytka27.13 KB
Sterownik Płytka (odbicie lustrzane)27.23 KB
Sterownik Płytka (4 na stronie)100.32 KB
Sterownik Montowanie33.89 KB
Sterownik Montowanie (odbicie lustrzane)33.98 KB
Panel diodowy Schemat18.19 KB
Panel diodowy Płytka5.84 KB
Panel diodowy Płytka (odbicie lustrzane)5.88 KB
Panel diodowy Płytka (8 na stronie)26.83 KB
Panel diodowy Montowanie7.29 KB
Panel diodowy Montowanie (odbicie lustrzane)7.33 KB
Kod źródłowy4.38 KB
Program po kompilacji (BIN)2.33 KB
Program po kompilacji (HEX)6.56 KB
Sterownik Punkty lutownicze14.52 KB
Sterownik Punkty lutownicze (odbicie lustrzane)14.64 KB
Panel diodowy Punkty lutownicze13.66 KB
Panel diodowy Punkty lutownicze (odbicie lustrzane)13.71 KBPortret użytkownika masta

a możesz zamieścić pliki

a możesz zamieścić pliki płytek żeby firma zrobiła gotowe płytki drukowane?? wszędzie chcą pliki GERBER

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight

Niestety z różnych powodów nie zamieszczam plików do seryjnej produkcji płytek, na razie nie mam zamiaru zmieniać tej praktyki

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Stolarz

Można jakoś ustawić

Można jakoś ustawić, by diody płynnie sie zmieniały ?
Zastanawiam się nad zakupem Takiej taśmy Led:

http://laro.com.pl/index.php5/sklep/tas_led_i_akc/3655
Bo Płytki słabo mi sie trzymają na monitorze.
Jak potne je na 20 cm i podłącze normalnie tak jak te płytki .To bedzie wszystko działać ok?,Bo te taśmy potrzebują 12v to bede musiał dać jakies mocniejsze kondensatory na płytce?. Można tak żrobić?

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight

O ile taśma jest ze wspólną anodą to będzie ok. Musisz przerobić płytkę mirlighta żeby ULN było zasilanie nie z 5V tylko z 12V tak jak diody. Reszta wydaje się że bedzie pracować normalnie

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Stolarz

No tak .

No tak .Jestem troche słabo zorientowany w tym temacie.Czyli co mam dać inne rezystory kondensatory? czy coś jeszcze trzeba zrobić inaczej?.

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight

Jakie rezystory i kondensatory chciałbyś zmieniać? po co? napisałem post wyżej co trzeba zrobić. Rezystory do listew led są już na listwach. Nie rozumiem co jest tutaj trudne do zrozumienia

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika swirus22

Płynność

Witam, kiedyś pisałem że miałem problem bo komputer widział 232 a układ nie działał. Po wymianie FTDI wszystko ruszyło. Na pierwszy rzut oka widać że trochę brakuje układowi płynności. Kolory się po prostu przełączają zamiast przechodzić płynnie w różne odcienie. nie dalby się coś z tym zrobić, żeby chodziło np jak w tym projekcie lightpack: http://www.youtube.com/watch?v=mXBqg3Zeg0k

Portret użytkownika grizz

jak masz ustawiony parametr

jak masz ustawiony parametr scaning/częstotliwość skanowania ekranu?

Portret użytkownika swirus22

Częstotliwość skanowania

Częstotliwość skanowania ekranu zmieniałem i szukałem optymalnego ustawienia, przy najmniejszym zapalanie poszczególnych kolorów jest trochę szybsze ale nadal bardzo wolne. Czy inni też tak mają? Czy jest to normalne przy tym projekcie?

Portret użytkownika swirus22

Płynność

Częstotliwość skanowania ekranu zmieniałem mając nadzieje na poprawę. Najlepiej jest przy najmniejszej wartości. Czy ktoś jeszcze ma tak samo jak ja, może to normalne zachowanie tego projektu ale do płynności i szybkości mu dużo brakuje. Czy można było popełnić jakiś błąd w programowanie atmegi przez co jest wolna?

Portret użytkownika grizz

To nie jest normalne

To nie jest normalne zachowanie. Przy skanowaniu 100 i mniejszym wszystko śmiga płynnie.

Portret użytkownika swirus22

Płynność

Witam, przeprogramowałem układ bo może coś było źle ustawione fusebity lub coś podobnego. Programator mam na drugim komputerze z win xp. I w tym momencie jest dziwna sprawa bo na komputerze z win xp program do obsługi chodzi szybko i układ nie zamula, a na win 7 program zamula komputer i przez co działanie całego układu. W czym możne być problem. Próbowałem uruchamianie w trybie zgodności i nic....

Portret użytkownika Stolarz

Płynność na win 7

Witam.
Miałem ten sam problem .
A wieć zrobiłem tak.
W zakładce Zgodność Wyłączyłem Kompozycje wizualne, polpitu i skalowanie ekranu.
Pomogło.Może ci też ci to coś da.

Portret użytkownika grizz

Ach tak, problem z win7 jest

Ach tak, problem z win7 jest znany. Brakuje tylko maszyny z takim systemem do przetestowania, ale na liście zadań jest ;)

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight

To że kolory nie przełączają się płynnie to normalny efekt. Musi tak być aby uzyskać jak najszybszą reakcję na zmiany barw. Zmienianie płynne powoduje opóźnienie i wtedy widzisz na diodach kolor, którego już na ekranie dawno nie ma.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika swirus22

WIN 7

Witam, problem z Win 7 rozwiązany. Należy wyłączyć skalowanie pulpitu i kompozycje tak jak napisał kolega Stolarz. Układ chodzi całkiem fajnie.

Portret użytkownika kicia0014

Potrzebny program i sterowniki

Witam, mógłbyś wysłać mi na e-mile sterowniki i program pod Windows xp i 7? Oto mój e-mile Zrobiłem ten projekt ale jeszcze go nie uruchomiłem ponieważ nie mam sterowników a z tego co widzę jest to bardzo ciekawy projekt. Czekam na odp, pozdrawiam Kicia0014

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight

Jakich sterowników nie masz? Mirlight komunikuje się po usb a pomocą układu FTDI, to u nich trzeba szukać sterowników http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

Aplikacja sterująca: http://github.com/grizz-pl/mirlight

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika naelektryzowany

Gdyby tak HDMI

Marzy mi się tego typu rozwiązanie, które dało by się podłączyć pod HDMI z TV :] uhhh :)

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight

Mi też :) żeby zrobić coś z HDMI to trzeba by chyba FPGA zastosować, nie ma czym odebrać transmisji szeregowej o takiej prędkości... Można by próbować z sygnału analogowego VGA coś uzyskać.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika uzi18

usb

mirley/grizz: Zastanawialiscie sie nad uzyciem atmega16u2? Ma juz zaintegrowany interfejs usb.

Portret użytkownika mirley

Re: M162u2

Nie zastanawiałem się nad tym bo jak ostatnio sprawdzałem to nie było gdzie kupić takiego procka

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika uzi18

atmega16u2 i atmega16u4

atmega16u2 i atmega16u4 znajdziesz w farnell

Portret użytkownika elektronik ciekawski

AMBILIGHT W TV

Mam pytanie czy można coś takiego też zrobić do telewizora ?? Jeśli się da to w jaki sposób ?? Bo nie mogę do tego dojść. A nie sądze żeby istniała taka przejściówka scart - usb. Jedynym wyjsciem wydaje mnie się że jest video grabber ale czy to pójdzie??

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight

Jeśli podłączysz TV do komputera i z kompa będzie obraz to się da zrobić do TV

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika elektronik ciekawski

w ten sposób wiem ale miałem

w ten sposób wiem ale miałem na myśli bezpośrednio podłączyć telewizor do tego przez scart jak jest pin 19 (composite video out)

Portret użytkownika elektronik ciekawski

AMBILIGHT W TV

No tak to wiem ale chodzi mi bezposrednio z 19 pinu wyjscia scart (czyli composite video out)??

Portret użytkownika grizz

A poczytaj jak to działa,

A poczytaj jak to działa, gdzie uruchomisz aplikację sterującą?

Portret użytkownika avaster12

czy mogę do tego użyć

Portret użytkownika mirley

Re: Taśma led

Może być ale układ ULN musi być zasilany wtedy z 12V

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika rasm

mirlight2 na dreambox ?

Witam
Czy ktoś uruchomił ten projekt na tunerach typu Dreambox, VU+ ?
Pytam bo zmontowałem sobie zestaw Atmolight ze strony Atmolight i działa OK, ale niestety ma tylko 4 kanały i jest to trochę za mało.
Natomiast pytanie czy ten projekt współpracuje z oprogramowaniem Atmolight Plugin np. dla DM800?
Pozdrawiam

Portret użytkownika mirley

Re: Mirllight

Nic mi o tym nie wiadomo.... robiłem układ tak aby działał z oprogramowaniem dedykowanym napisanym przez grizz'a

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika SWR

Miliony LINUXÓW

Gratuluję!
Każdy dzisiejszy telewizor ma jakiś system niekoniecznie linux, ale prawie każdy porządny tuner DVB-S ma właśnie linuxa!!!!!
Ja mam nbox 5800 (linux) i są miliony sztuk takich tunerów w Polsce. Może popracowałbyś nad tym. Może to by szło dostosować do tego linuxa zaszytego w nboxach oryginalnych (ITI) i tych z enigmą itp.

Portret użytkownika Rasm

Mirllight

Popieram przedmówce - też mam nboxa i VU+ - obydwa na linuksie ale z innymi prockami - pierwszy SH4 drugi Mipsel.
Na ten drugi są już pluginy obsługujące podobne urządzenia- atmolight, momolight itp.
Ale jest też soft dla Windows - AtmoWin i Boblight dla linuxa i windowsa - może ktoś posiadający już uruchomiony Mirllight sprawdzi czy przypadkiem nie działa to urządzenie z którymś podamy softem ? :)

Portret użytkownika grizz

Nie działa. Zupełnie inna

Nie działa. Zupełnie inna filozofia i inny protokół.

Portret użytkownika krecik

Moje spostrzeżenia

Świetny układ! Zbudowałem go w wersji dla bardzo oszczędnych, czyli przelotka USB-RS232, konwerter MAX232 oraz paski LEDowie/ Udało mi się w końcu pogodzić układ z przelotką (model U232-P9 którą miałem) oraz z układem MAX232 (układ poskładałem wg złego schematu!).

Dla przyszłych użytkowników przelotek: najpierw odpal program, później podłączaj resztę, inaczej program lubi "nie widzieć" portu. Jeśtli za pierwszym razem po wciśnięciu "start" diody się nie zapalą - spróbuj jeszcze raz, czasami układ się inicjuje po drugim razie.

W przypadku chęci użycia wbudowanego w komputer RS-232 trzeba zastosować układ MAX232!!

Ponieważ złożyłem układ na paskach LED RGB, to od razu napiszę o nich:
Aby układ współpracował z paskami wystarczy podłączyć ULNy pod 12V. Płytka Mirka jest świetnie skonstruowana pod tym względem - wystarczy zasilić część z procesorem z USB a resztę z zasilacza 12V lub prosto z MOLEX'a. Linia 12V obciążona będzie do ok 300-350mA (zmierzone miernikiem). Myślę że ten obrazek rozwieje wszelkie wątpliwości:

Poza tym paski LED wysterowane na 100% jasności nie dają ładnego białego koloru a raczej niebiesko-biały :( przynajmniej u mnie w tanich paskach.

Ogółem jestem bardzo zadowolony a zamknąłem się w 30zł (większość rzeczy miałem, stąd tak małe pieniądze).

Pozdrawiam!!

Portret użytkownika uzi18

paski

Tez myslalem o paskach, wczesniej chyba nikt o nich nie pisal ;)

Portret użytkownika krecik

Migotanie

Hej, mam jednak pewien problem z układem, mianowicie dolne diody (sekcja 8) przy ciemniejszych kolorach migocze (tylne diody tak się nie zachowują). Co może powodować taki stan? Odpada stabilizacja prądu (LEDy zasilam aktualnie z 12V aku żelowego). Nie ma różnicy czy podłączę cały układ przez przedłużać USB czy nie - ciągle migocze, jakby nie umiał się zdecydować na barwę :). Zmiany stref także nie pomogły.

Ma ktoś może jakiś pomysł?

Portret użytkownika grizz

Wepnij sekcję 8 w inne

Wepnij sekcję 8 w inne miejsce - problem nadal występuje?

Miga tylko w trybie aktywnym czy też pasywnym?

Portret użytkownika Andrzej_B2

Mirlight 2 SMD

Witam!
Złożyłem już jakiś czas temu opisywany układ całkowicie na elementach smd.Wszystko wyszło dużo mniejsze,także paski z diodami rgb są typu smd.Oczywiście płyta główna jak również paski diodowe przerobione pod posiadane elementy smd.
Fajnie to śmigało,używałem tego układu jak miałem stacjonarnego kompa,paski były przyklejone z tyłu monitora.
Teraz mam laptopa i już z wiadomych przyczyn układ jest nieużywany.Leży sobie i niepotrzebnie mi zajmuje miejsce.
Jeśli ktoś by miał problem z uruchomieniem swojego układu lub nie chciało by mu się składać od podstaw nowego to
mogę odsprzedać swój jedynie w cenie części zużytych do budowy.Zainteresowanym mogę wysłać zdjęcia mojego mirlighta.

Portret użytkownika krecik

Migotania c.d.

Zmieniałem sekcje - miga tylko 8-mka i tylko jak są ciemniejsze sytuacje na ekranie :). Testując poprzez Painta doszedłem do wniosku, że problem występuje tylko dla koloru zielonego. Jutro otworzę obudowę i zbadam, może gdzieś jest lekkie zwarcie albo brak styku. ULNy nowe, procesor z demontażu, tak więc on też może powodować problemy. Ewentualnie dodam jakiś kondensator na wejście ULN'a, może mu przejdzie :)

Portret użytkownika krecik

Migotanie

Próbowałem z kondensatorem - nic nie dało, migocze dalej, a oscyloskop pożyczyłem kumplowi i nie mam jak zbadać tego przebiegu. Przestało migotać jak dowaliłem 10uF, ale przy tej pojemności LEDy świeciły na 50% przy ledwie zielonym kolorze, tak więc opcja odpada :). Zakładam najgorsze czyli uszkodzony/niestabilny uP lub problemy z komunikacją i tysiącem przelotek. Po prostu zrezygnuję z podświetlenia dołu :) Dziękuję za pomoc i pozdrawiam!

Portret użytkownika gosc SWR

Mirlight 2 SMD


Witam
Do 1Andrzej
podaj meila lub inny kontak, jestem zainteresowany twoją wersją SMD.

#1Andrzej_B2 (niezweryfikowany), 10 kwiecień, 2013 - 22:01
Portret użytkownika Andrzej_B2

Mirlight 2 SMD

Portret użytkownika Andrzej_B2

Mirlight 2 SMD

Witam!
Mój mail:

Portret użytkownika mirley

Re: Mirlight

Nie ma możliwości aby były problemy z komunikacją bo nic byś nie wyświetlił na diodach. po odebraniu wszystkich danych są one sprawdzane zanim trafią do rejestrów diod. Sprawdź w trybie pasywnym gdzie świeci jeden ustawiony kolor czy tez wtedy migocze

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika krecik

Migotania ciąg dalszy :)

Uporałem się z skompilowaniem wersji 0.9 :) w trybie pasywnym także migocze i tylko na ciemniejszych partiach. Spróbuję jutro przerzucić pin tej diody na inny port (dodam tylko że jest to "ta jedyna" z portu PD (PD7). Może pójdzie na PD4. Nie mam pewności czy to nie wina procesora, gdyż dostalem go z demontażu i nie wiem z których pinów poprzednik korzystał.

Portret użytkownika krecik

Koniec migotania! :D

Udało się :D po wielu próbach i modyfikacjach (sporo się przy okazji nauczyłem) przeniosłem zielony led 8 sekcji na PB.7. Migotanie ustało. Możliwe że było spowodowane tym, iż nie mam wlutowanego odbiornika IR i procek wariował.

Pozdrawiam!

Portret użytkownika YyyBrzuszek

FT232RL

istnieje jakiś zamiennik do FT232RL ?? aby nie był w smd

Portret użytkownika mirley

Re: FT232

Nic mi o tym nie wiadomo.... są jednak gotowe moduły FT232 z gniazdkiem USB a także przejściówki na USB/RS232 zbudowane na tym układzie

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Przemysław

a czy na telewizor 32 cale


a czy na telewizor 32 cale tez to sie zmiesci bo mam taki telewizor a chciałbym go zamiesicic na telwizorze 32 cale