Mini Lampka RGB 2


10
Ocena: None Średnia: 10 (13 głosujących)

Urządzenie jest ulepszoną i rozbudowaną wersją układu Mini Lampki RGB. Ma za zadanie podświetlać na różne kolory kryształ lub inny przedmiot dobrze rozpraszający światło. Zastosowanie mikrokontrolera z rodziny AVR powoduje większą szybkość działania i eliminacje niewielkiego migotania powstającego przy małej jasności kolorów w stosunku do poprzedniej wersji urządzenia. Lamka posiada 3 tryby pracy z czego najbardziej efektowną stanowi generowanie płynnych losowych przejść kolorów. W roli obudowy zastosowano imitację skały wykonaną z pasty modelarskiej, co znakomicie ułatwia zastosowanie kryształu o nietypowych i nieregularnych kształtach.

Działanie:


Schemat ideowy lampki przedstawia poniższy rysunek:

Sercem układu jest mikrokontroler U1 (ATTINY2313) wraz z rezonatorem kwarcowym X1 (16MHz) i kondensatorami C1 (22pF) i C2 (22pF). Stabilizator U2 (7805) wraz z kondensatorami C3 (470uF) i C4 (100uF) stanowi prosty zasilacz stabilizowany. Rezystory R2 (180R), R3 (100R) i R4 (180R) oraz R5 (180R), R6 (100R) i R7 (180R) ograniczają prąd diod D2 (Led RGB) i D3 (Led RGB). Dioda D1 (Led) wraz z rezystorem ograniczającym prąd R1 (330R) stanowi kontrolkę szybkości animacji.

Budowa:


Lampkę można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Montaż układu nie jest skomplikowany lecz należy zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów. Lutowanie rozpoczynamy od rezystorów, następnie montujemy kondensatory ceramiczne C1 i C2 na leżąco i nad nimi rezonator kwarcowy również leżąco (możemy także zastosować kwarc o mniejszych gabarytach). Stabilizator wraz z współpracującymi kondensatorami montujemy tak jak na zdjęciu u dołu strony. Przyciski klawiatury jak również diody D1 - D3 lutujemy od strony druku. Pod diody RGB można zastosować kawałki podstawki precyzyjnej co umożliwi ich ewentualną wymianę. Mikrokontroler należy obowiązkowy wyposażyć w podstawkę ze wzgledu na brak złącza programującego na płytce. Pomocą w montażu będą zdjęcia modelu a także dostępny tutaj schemat montażowy. Układ można zamknąć w małej obudowie i połączyć np. z krzyształem górskim za pomocą utwardzanej na powietrzu pasty modelarskiej jak to zrobiłem w tym projekcie. Utwardzoną pastę modelarską można pomalować dowolną farbą, najlepiej akrylową (do kupienia w sklepie dla plastyków). Gdy mamy diody RGB ze wspólną katodą należy dołączyć ich wspólne wyprowadzenia (katody) do masy i zaprogramować mikrokontroler wersją programu dla diody ze wspólną katodą.

Druga wersja płytki wraz z odpowiednim schematem montażowym jest dostępna w załącznikach. Wersja ta nie zawiera stabilizatora i jest przystosowana do rozcięcia na dwa fragmenty (klawiaturę i moduł sterujący). Ponadto część płytki z mikrokontrolerem została znacznie zmniejszona i upakowana.

Gdy chcemy podłączyć do układu więcej diod to możemy zastosować tranzystory NPN lub MOSFET N (dla diod ze wspólną anodą) według jednego ze schematów poniżej:

Dla diod ze wspólną katodą należy zastosować tranzystory PNP lub MOSFET P (schemat jest analogiczny tylko wszystko się odwraca). Ze względu na fakt iż tranzystory działają jak inwentery do mikrokontrolera należy wgrać program dla diod o przciwnej polaryzacji niż zastosowane w projekcie. Ilość dołączanych diod jest ograniczona tylko maksymalnym prądem jaki jest dopuszczalny dla zastosowanych tranzystorów.

Wykaz Elementów:


5x uSwitch

2x 100R
4x 180R
1x 330R

2x 22pF
1x 100uF Elektrolit
1x 470uF Elektrolit

1x Rezonator Kwarcowy 16MHz (przy 10MHz może migać)
1x Dioda LED
2x Dioda LED RGB (4 wyprowadzenia, wsp. anoda)
1x 7805
1x ATTINY2313 + Podstawka

Programowanie:


Mikrokontroler do lampki został zaprogramowany w wersji demo programu BASCOM AVR firmy MCS Electronics (http://www.mcselec.com/). Program przedstawiony jest poniżej:

'************* Konfiguracja uC *****************
'***********************************************
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 16000000
 
Config Portb = &B11111111 : Portb = &B11111111
Config Portd = &B00000000 : Portd = &B11111111
 
Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
Enable Timer0 : On Timer0 Prztimer0
 
Enable Interrupts
'********** Konfiguracja uC Koniec ************
 
'****************** Nazwy *******************
'***********************************************
Rd Alias Portb.0
Gd Alias Portb.1
Bd Alias Portb.2
 
Rd2 Alias Portb.3
Gd2 Alias Portb.4
Bd2 Alias Portb.5
 
Syg_led Alias Portb.7
Sw_port Alias Pind
 
'************* Nazwy Koniec ****************
 
'****************** Zmienne *******************
'***********************************************
Dim Licznik As Byte
Dim Rled As Byte , Bled As Byte , Gled As Byte
Dim Rand_r As Byte , Rand_g As Byte , Rand_b As Byte
Dim Pomoc As Byte
Dim Flaga As Bit
Dim Dzielnik As Word
Dim Dzielnik2 As Byte
Dim Dzielnik3 As Byte
Dim Szybkosc As Byte
Dim Licznik_sw As Byte
Dim Stan_portu As Byte
 
Dim Arg As Word
Dim Wartosc As Word
Dim Pozycja As Word
 
Dim Stopbit As Bit
 
Dim Animacja As Byte
 
'************* Zmienne Koniec ****************
 
'************ Warunki Poczatkowe ***************
'***********************************************
Pozycja = 0
Dzielnik2 = 0
Szybkosc = 10
Stopbit = 1
Animacja = 0
'******* Warunki Poczatkowe Koniec ***********
 
'************** Petla glowna ******************
'***********************************************
Do
 
 If Flaga = 1 Then                     'co 32ms
  Flaga = 0
 
  Gosub Przyciski
 
  Incr Dzielnik2
  If Dzielnik2 >= Szybkosc And Stopbit = 1 Then
   Dzielnik2 = 0
 
   Syg_led = Not Syg_led
 
   'pierwszy tryb - przejscia plynne ustalone
   If Animacja = 0 Then
    Incr Pozycja
    If Pozycja = 900 Then Pozycja = 0
    Gosub Pozycja_do_rgb
   End If
 
   'drugi tryb - losowe przejscia
   If Animacja = 1 Then
    Incr Pozycja
    If Pozycja >= 50 Then
     Pozycja = 0
     Rand_r = Rnd(3)
     Rand_g = Rnd(3)
     Rand_b = Rnd(3)
    End If
 
    If Rand_r = 1 Then If Rled < 100 Then Incr Rled
    If Rand_r = 2 Then If Rled > 0 Then Decr Rled
 
    If Rand_g = 1 Then If Gled < 100 Then Incr Gled
    If Rand_g = 2 Then If Gled > 0 Then Decr Gled
 
    If Rand_b = 1 Then If Bled < 100 Then Incr Bled
    If Rand_b = 2 Then If Bled > 0 Then Decr Bled
   End If
 
   'trzeci tryb - losowy kolor
   If Animacja = 2 Then
    Pozycja = Rnd(900)
    Gosub Pozycja_do_rgb
   End If
 
  End If
 End If
 
Loop
End
'************ Petla glowna Koniec **************
 
'************ Przerwanie timer 0 ***************
'***********************************************
Prztimer0:
 
 Incr Licznik
 If Licznik = 100 Then Licznik = 0
 
 If Licznik < Rled Then
 Reset Rd
 Reset Rd2
 Else
 Set Rd
 Set Rd2
 End If
 
 If Licznik < Gled Then
 Reset Gd
 Reset Gd2
 Else
 Set Gd
 Set Gd2
 End If
 
 If Licznik < Bled Then
 Reset Bd
 Reset Bd2
 Else
 Set Bd
 Set Bd2
 End If
 
 Incr Dzielnik
 If Dzielnik = 250 Then
  Dzielnik = 0
  Set Flaga
 End If
 
Return
'******** Przerwanie timer 0 Koniec ************
 
'************  Inne Etykiety  ***************
'***********************************************
Przelicz:                          'funkcja \_ _ _ _/^^^
 If Arg > 899 Then Arg = Arg - 900
 
 If Arg > 100 And Arg < 500 Then Wartosc = 0
 If Arg <= 100 Then Wartosc = 100 - Arg
 If Arg >= 500 And Arg <= 600 Then Wartosc = Arg - 500
 If Arg > 600 Then Wartosc = 100
Return
 
Pozycja_do_rgb:
 Arg = Pozycja
 Gosub Przelicz
 Rled = Wartosc
 Arg = Pozycja + 300
 Gosub Przelicz
 Gled = Wartosc
 Arg = Pozycja + 600
 Gosub Przelicz
 Bled = Wartosc
Return
 
Przyciski:
If Sw_port <> 255 And Stan_portu = Sw_port Then
 Incr Licznik_sw
 If Licznik_sw = 10 Then
  Select Case Stan_portu
   Case 126:                       'plus
    Licznik_sw = 5
    If Szybkosc > 1 Then Decr Szybkosc
   Case 125:                       'minus
    Licznik_sw = 5
    If Szybkosc < 40 Then Incr Szybkosc
   Case 124:                       'plus i minus
    Stopbit = Not Stopbit
    Syg_led = 1
   Case 111:                       ' R
    Pozycja = 700
    Gosub Pozycja_do_rgb
   Case 119:                       ' G
    Pozycja = 400
    Gosub Pozycja_do_rgb
   Case 123:                       ' B
    Pozycja = 100
    Gosub Pozycja_do_rgb
   Case 110:                       'plus R
    Licznik_sw = 8
    If Rled < 100 Then Incr Rled
   Case 109:                       'minus R
    Licznik_sw = 8
    If Rled > 0 Then Decr Rled
   Case 118:                       'plus G
    Licznik_sw = 8
    If Gled < 100 Then Incr Gled
   Case 117:                       'minus G
    Licznik_sw = 8
    If Gled > 0 Then Decr Gled
   Case 122:                       'plus B
    Licznik_sw = 8
    If Bled < 100 Then Incr Bled
   Case 121:                       'minus B
    Licznik_sw = 8
    If Bled > 0 Then Decr Bled
   Case 103:                       ' R G
    Rled = 100
    Gled = 100
    Bled = 0
   Case 115:                       ' G B
    Rled = 0
    Gled = 100
    Bled = 100
   Case 107:                       ' R B
    Rled = 100
    Gled = 0
    Bled = 100
   Case 99:                       ' R G B
    Rled = 100
    Gled = 100
    Bled = 100
   Case 108:                       ' plus minus R
    Animacja = 0
   Case 116:                       ' plus minus G
    Animacja = 1
   Case 120:                       ' plis minus B
    Animacja = 2
 
  End Select
 
 End If
Else
 Stan_portu = Sw_port
 Licznik_sw = 4
End If
 
Return
'********  Inne Etykiety Koniec ************

Na rysunku poniżej przedstawiona jest konfiguracja Fuse bitów mikrokontrolera (screen shot z programu BASCOM AVR Demo). Zanaczone na czerwono opcje należy koniecznie ustawić:

Na rysunku poniżej przedstawiono konfigurację Fuse bitów mikrokontrolera na podstawie programu Burn-O-Mat:

Obsługa:


W standardowej wersji oprogramowania układ może pracować w trzech trybach działania:
1. Przejścia Ustalone - kolory zmieniają się w sposób płynny według ustalonej zależności B->G->R->B (900 kolorów)
2. Przejścia Losowe - losowany jest sposób płynnej zmiany natężenia dla każdej barwy niezależnie (1000000 kolorów)
3. Przejścia Skokowe - losowany jest jeden ocień co określony czas, zmiana następuje skokowo (900 kolorów)

W poniższej tabeli zawarta jest instrukcja obsługi lampki:

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Schemat44.78 KB
Płytka10.3 KB
Płytka (odbicie lustrzane)10.27 KB
Płytka (3 na stronie)25.92 KB
Montowanie14.72 KB
Opis6.91 KB
Opis (odbicie lustrzane)6.95 KB
Kod Źródłowy6.62 KB
Program po kompilacji (BIN)1.94 KB
Program po kompilacji (HEX)5.48 KB
Kod Źródłowy (Dioda ze wsp. Katodą)6.62 KB
Program po kompilacji (BIN) (Dioda ze wsp. Katodą)1.94 KB
Program po kompilacji (HEX) (Dioda ze wsp. Katodą)5.48 KB
Płytka (Wersja 2)11.1 KB
Płytka (odbicie lustrzane) (Wersja 2)11.14 KB
Płytka (6 na stronie) (Wersja 2)54.54 KB
Montowanie (Wersja 2)15.05 KBPortret użytkownika mirley

Naprawde nie rozumiem co

Naprawde nie rozumiem co może być nie tak i skąd ten błąd się bierze. ScreenShot na stronie jest wykonany z moich ustawień jakie sam wykonałem. Jaki używasz programator? To może być jego wina, może ma jakieś zwarcie lub coś nie łączy dobrze. Co dokładnie ustawiasz w fusebitach? Musisz tylko ustawić te dwie zaznaczone na rysunku opcje i kliknąć "Write FS", nic poza tym. Po odświerzeniu okna muszą się one poprawnie odczytać.

A takie dodatkowe pytanie: Czy rezonator kwarcowy i dwa kondensatory masz podłączone do odpowiednich wyprowadzeń procesora tak jak na schemacie?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika White

Pomoc

Więc tak programator STK 200 kupiony, rezonator dobrze podłączony sprawdzałem kilka krotnie.Ustawiłem fuse bity tak jak na screenshocie i po prawej stronie wybrałem Write FS coś szło szło i potem w polu NAME wyskoczyły "???"i błąd o którym pisałem.
Teraz jak podłącze mikroproc to przy próbie wgrania wyskakuje diffirent at.... a przy fusebitach wyskakuje READLB entry not found.

Portret użytkownika mirley

Nie ma możliwości żeby

Nie ma możliwości żeby nie działało jak masz napewno dobry programator i kwarc(16MHz) wraz z kondensatorami podłączony to musi działać. Chyba że zamiast Ext. Crystal .... ustawiłeś External Clock to wtedy faktycznie reakcja układu jest prawidłowa. Napewno nie ma zwarcia przy rezonatorze kwarcowym? (nożki 4 i 5)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika white

Wszysko OK.

Dzięki wielkie za tak szczegółowe i szybkie odpowiedzi lampka już wykonana wszystko chodzi idealnie.Problem był z kwarcem.Musiał być uszkodzony albo sie uszkodzić nie mam pojęcia znalazłem na starej płycie głównej 14Mhz, zamieniłem jest wszystko ok.
Jak lampka będzie 100% gotowa pochwale się jak wygląda.:)

Portret użytkownika mirley

To fajnie moższ wysłać

To fajnie moższ wysłać zdjęcie na mirley(at)op.pl jak już całość bedzie gotowa :)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika fankas

mam takie pytanie odnosnie

mam takie pytanie odnosnie kodu programu bo sie pogubilem z tymi przerubkami... mirley moglbys mi przeslac na maila pierwotny kod zrodlowy tam gdzie liczba losowonych kolorow jest b. duza??

z gory bardzo dziekuje

Portret użytkownika mirley

Kod źródłowy Lampka RGB

Orginalny kod źródłowy jest umieszczony na stronie. Wszystkie modyfikacje są tylko w komentarzach pod artykułem. Aby na starcie rozpoczynał prace od duzej liczby kolorów należy w warunkach początkowych ustawić zmienną "Animacja = 1"

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

animacja kolory

mam wlasnie ten wgrany ale przy animacji mam tylko pare kolorow i typowe zjawisko po zmianach kodu czyt. malo kolorow i niekiedy gasnie

Portret użytkownika gosc

PCB

Mógłby ktoś zrobić dla mnie projekt płytki, ale bez zasilacza(tzn, chce płytkę zasilać zasilaczem zewnętrznym, a do płytki tylko przylutować 2 kabelki). Będę bardzo wdzięczny. Projekt najlepiej w eagle. Mógłby też być schemat(wtedy ja coś spróbuje stworzyć). Sam jeszcze niestety nie umiem dobrze projektować a płytke potrzebuje w tym tygodniu.

Portret użytkownika mirley

Pcb i kolory

Odnośnie kolorów:
Zmien w programie tylko animacja = 0 na animacja = 1 w warunkach początkowych i nic więcej. A jak masz przyciski w lampce to nie musisz tego robić poprostu przełącz ją w drugi tryb pracy

PCB:
A nie wystarczy poprostu nie montować stabilizatora? Czy na płytce ma nie być tylko stabilizatora czy przycisków też nie chcesz?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika mrówaczek

fusy

Jakiej wersji bascoma używasz? bo w wersji 1.11.9.1 nie wiem gdzie ustawić fusy. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś dokładnie mi wytłumaczył gdzie je ustawić. Proszę o wyrozumiałość-jestem początkujący

Portret użytkownika mirley

Re:fusy

Jak odpalisz programowanie (zielona ikonka na gornym pasku w bascomie) to pojawi się okno z trzema zakładkami: FlashROM (pamięc programu), EEPROM i Lock and Fuses (ustawianie fusebitow) Widok tego okna znajduje się w opisie lampki w sekcji programowanie. Używam tej samej wersji bascoma

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Odnośnie pcb to chce żeby

Odnośnie pcb to chce żeby na płytce nie było stabilizatora i elektrolitów C3 C4 (bo chyba to jest nie potrzebne jeżeli mam zasilacz stabilizowany). Myślałem również żeby przyciski z diodą umieścić na 2 płytce aby ułatwić montaż.

Portret użytkownika mrówaczek

Fusy

Już wiem gdzie ustawić fusy tylko że wyskakuje mi READLB entry not found. Domyślam sie że w ustawieniach coś musze przestawić. Niestety nie mam spolszczenia programu

Portret użytkownika mirley

Re: fusy

Przeczytaj kilka wpisów wyżej na tej stronie. Juz to opisywałem , ktoś inny o to pytał

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika zielony

stk 500

Witam, to moje pierwsze spotkanie z AVR. Dysponuje programatorem stk 500 i po wybraniu opcji "program chip" na ekranie pojawia sie zupełnie inne okno niż te dla stk 200. Mógłby mi ktoś powiedzieć jakich ustawień dokonać w wersji dla stk 500?

Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedzi.

Portret użytkownika mirley

re: stk500 i nowe Pcb

Po pierwsze to wyślij mi jak wygląda to twoje inne menu robiąc Screenshota i wysyłając plik(i) jpg na adres mirley(at)op.pl. Nie mam stk500 a bez niego nic się ciekawego nie wyświetla

Nowe pcb:
Zaprojektowałem nową płytkę do lampki umozliwiająca rozcięcie jej na dwa fragmenty (klawiaturę i moduł z procesorem). Został także usunięty stabilizator. Przyda się tym którzy nie chcą stosować klawiatury i chcą maksymalnie zmniejszyć konstrukcję

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Nowe PCB

Wielkie dzięki. Jeszcze mam 2 pytanka. W miejscu zasilania - jest na górze a + na dole, tak? Czy kondensator C4 jest potrzebny w tym układzie i jaką pełni funkcję?

Portret użytkownika mirley

Re: nowe PCB

Prześledz sciezki na płytce gdzie są podłączone to bedziesz wiedział gdzie jest vcc i gnd (Na "górze" jest vcc patrzac na schemat montażowy). Odnośnie kondensatora to zostawił bym go na schemacie jako dodatkowa filtracja wygładzająca napięcie. Nie jest on konieczny bezwzględnie

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Nowe PCB

Czy nóżki przycisków trzeba połączyć przewodami tak jak pokazują czerwone linie na schemacie montażowym?

Portret użytkownika mirley

Re: Nowe PCB

Tak, czerwone liniie to ścieżki na warstwie od strony elementów, czyli na płytce jednostronnej oznaczają one zwory (połączenia przewodowe). Jeżeli chcesz zrobić jedną płytkę razem z przyciskami to poprostu dorysuj te kawałki ścieżek między punktami i nie bedziesz musiał nic łączyć przewodami. Takie rozwiązanie przewidziałem aby można było odciąć drugą część płytki na której jest klawiatura i podłączyć za pomocą przewodów, lub wogóle nie robić klawiatury, tylko tą górną część z diodami i uC

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Witam Spodobała mi się ta

Witam
Spodobała mi się ta lampka, więc postanowiłem ją sobie zrobić.
Zrobiłem programator SI Prog i pobrałem program pony prog 2000. Ustawiłem porty( patrz screen) natomiast jak klikam WRITE PROGRAM MEMORY to wyskakuje mi błąd : Device missing or unknown device (-24). Natomiast jak kliknę na opcje Verify program wyskakuje komunikat Verify failed. Mógłby mi ktos powiedzieć w czym tkwi problem

http://wstaw.org/d/a8f tutaj jest screen

Portret użytkownika gosc

Tu znowu ja Sprawdziłem

Tu znowu ja
Sprawdziłem napięcie na nóżkach mikrokontrolera i wyszło 2.04 V. Zasilanie jest pobierane tylko z coma komputera. Czy to możliwe aby com dawał tak niskie napięcie??

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB2

Nie pobieraj napięć zasilających z COM'a bo on się do tego niespecjalnie nadaje (nie posiada szyn zasilania) . Podłącz zasilanie do USB i wtedy napewno bedzie 5V i wszystko będzie grało. Odnośnie PonyProg to niewiele Ci pomogę bo nie używam go wogóle

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Mógłbys wyjaśnic w jaki

Mógłbys wyjaśnic w jaki sposób to podłączyc. A mógłbym podłączyć np 2 baterie AA na wejściu ??

Portret użytkownika mirley

Re: Podłączenie Lampki

Najprościej to zaopatrzyć się w dodatkowy kabel usb od drukarki (USB A-B). Po czym odcinamy wtyczkę od strony drukarki i sciągamy izolację z końca przewodu. Będą tam 4 przewody, Czerwony i Czarny to zasilanie a dwa pozostałe to żyły sygnału. Po upewnieniu się że żaden z kabli się nie styka z innym podłączamy do portu USB w komputerze wtyczkę a z drugiej strony trzymiemy odizolowane kable. Miernikiem sprawdzamy napięcie między kablem czerwonym a czarnym powinno być 5V. czerwony kabel to + więc gdy podłączymy czerwoną sondę miernika uniwersalnego właśnie do niego a czarną sondę do czarnego przewodu w kablu USB to miernik powinien wskazywać 5V. Jeśli wskazuje -5V to znaczy że plus jest na czarnym kablu (zdarza się to bardzo żadko ale raz tak miałem ze ktoś projektując kabel zrobił dokładnie na odwrót)

Jeśli chodzi o baterie to musiałbyś tak je dobrać żeby napięcie na mikrokontrolerze wynosiło 4.5-5.5V to wtedy będzie działać

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

Czyli te 5V z USB

Czyli te 5V z USB podłączyć pod VCC uC czy na wejściu stabilizatora w programatorze ??

Portret użytkownika mirley

Re: 5V z USB

Musisz mi wysłać schemat tego programatora bo nie wiem teraz. Napewno nie należy podłączać 5V z USB na stabilizator 5V bo to bez sensu. Mikrokontroler może być zasilany wprost z USB. Zanim podłączysz wyślij schemat na mirley(at)op.pl

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika karel

Przy zmianie kolorów brak

Przy zmianie kolorów brak jest płynnego przejścia , występuje mruganie diód ( ale kolory zmienia) . Następne , to brak jest stopniowego wygaszania kolorów . Przy wciśniętym przycisku minus równocześnie z jednym przyciskiem koloru następuje migotanie tegoż koloru . Co może być tego powodem?.

Portret użytkownika mirley

Re: Zmiany kolorów

Czy mikrokontroler jest poprawnie zaprogramowany a fusebity ustawione taj jak na rysunku w opisie? Czy rezonator kwarcowy jest napewno 16MHz?

Możliwość zmiany kolorów ręcznie (za pomocą + - i przycisków kolorów) jest dostepna dopiero wtedy gdy animacja jest wyłączona (dioda pomocnicza świeci) Jest to napisane w tabelce instruktażowej. Podczas animacji ta kombinacja klawiszy nie bedzie zdawać egzaminu.

Na 99% efekt migania kolorów to zły rezonator kwarcowy, lub złe ustawienie fusbitów

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika karel

Kwarc 16MHz (SMD + 22pF) ,

Kwarc 16MHz (SMD + 22pF) , ,programuje dobrze ,po zaprogramowaniu weryfikacja na dole ekranu napis że OK . Ciekawe jest to , że niby działa prawidłówo , gdyby nie to że przy przejściach kolorów są te migotania diód. Podczas regulacji świecenia pojedynczego koloru , kieruję sie właśnie tą tabelką . Fuse bity ustawiłem według zamieszczonej przez Ciebie tabeli . Wszystkiego NAJ w Nowym 09 roku .

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB

Jedyne co możesz sprawdzić to czy fusy się napewno ustawiły. Jeśli podłączysz ponownie programator i wybierzesz zakładkę Lock and Fuse to powinny się odczytać ustawienia. Porównasz wtedy co tam jest z rysunkiem na stronie. Jeśli wszystko będzie ok to nie mam pojęcia czemu migaja kolory. Już wiele osób zrobiło tą lampkę i w końcu każdemu to działa a tabelka jest zrobiona z moich ustawień.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Hiszpan

kod programu

witam zrobiłem lampkę według schematu i wszystko ok. bardzo fajny efekt ale teraz chce więcej diod dołożyć i nie wiem jak zmodyfikować kod programu żeby wszystko było ok ( z tego co zrozumiałem jeżeli mam diodę ze wspólna anodą to muszę wgrać program do diod ze wspólną katodą??? ) pytam się bo nie chce czegoś uszkodzić.
Z góry dzięki za odpowiedź

Portret użytkownika Kostrubiec

Diody świecą tylko na niebiesko

Proszę o pomoc , właśnie skończyłem projekt lampki ale diody świecą się tylko na niebiesko . Elementy połączone jak na schemacie mikrokontroler zaprogramowany zgodnie z opisem. Wszystko sprawdzałem kilka razy attiny też programowałem od nowa a problem nie znikł.

Portret użytkownika mirley

Re: Więcej Diod

Aby dać więcej diod nie trzeba nic w programie zmieniać tylko dorobić prosty układ z tranzystorami według schematu umieszczonego w opisie. Dla diod ze wsp. anodą trzeba wtedy wgrać program dla diod ze wsp. katodą i na odwrót ponieważ tranzystory będą służyć jako inwertery i odwrócą stan logiczny na przeciwny.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika mirley

Re: Diody niebieskie

Czy program startuje bez problemu? Dioda dodatkowa miga sygnalizując animację czy może jest wygaszona? Diody RGB są poprawnej polaryzacji? napewno sa dobrze podłączone? Moze mają inny rozkład wyprowadzeń. Proszę sprawdzić czy po wyjęciu mikrokontrolera z podstawki i zwieraniu kolejnych katod do masy (jeśli są ze wsp. anodą) w podstawce mikrokontrolera wszystkie diody świecą

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Andrzej_P

Prośba o pomoc w odblokowaniu attiny2313

Witam!
Jestem początkującym elektronikiem. Zrobiłem sobie tą lampkę. Zaprogramowałem mikroprocesor wg instrukcji.
Chciałem wykonać jeszcze jedną lampkę i przez przypadek ustawiłem fuse bity na "000000:Ext.Clock;Start-up-time: 14CK + 0 ms; [CKSEL=0000 SUT=00]" i komputer przestał widzieć mikroprocesor. Wyczytałem że pomoże podanie na XTAL1 sygnału 1MHz oraz że można użyć drugiego działającego mikroprocesora do wygenerowania takiego sygnału. Proszę o napisanie programu na attiny2313 który generuje właśnie taki sygnał. Chyba że jest inna możliwość odblokowania mikroprocesora.
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Portret użytkownika Kostrubiec

Re: niebieskie diody

Po włączeniu zasilania świecą się tylko diody RGB dioda led nie świeci wcale.

Portret użytkownika gosc

nie wlutowałeś czasami

nie wlutowałeś czasami odwrotnie tej diody

Portret użytkownika mirley

Re: Lampka RGB

W odblokowaniu mikrokontrolera to raczej nie pomogę. Próbowałem kiedyś coś zrobić aby wygenerować przebieg zewnętrzny ale mi się to nie udało (może za mało się starałem ale juz z rok ten zablokowany ATTiny2313 leży mi na półce :) ). Podobno można też skorzystać z programatora równoległego ale nigdy takowego nie budowałem dla AVR'ów. Odpowiedzi jak odblokować mikrokontroler proszę poszukać na elektrodzie.

Jeśli chodzi o sprawę z diodami RGB, to jeśli dodatkowa dioda D1 nie miga to znaczy że jest błąd w montażu albo mikrokontroler nie jest poprawnie zaprogramowany. Najpierw jednak zrób tak jak mówię a mianowicie:
1. Wyjmij ATTiny z podstawki
2. Włącz zasilanie układu
3. Kawałkiem kabla podłączonym z jednej strony do masy, dotknij w podtawce mikrokontrolera po kolei do pinów od 12 do 19 (tam gdzie normalnie wyprowadzony jest port b). Jeśli nie zapalą się po kolei wszystkie wszystkie trzy kolory jednej a potem drugiej diody to znaczy że są one źle zamontowane lub są uszkodzone.
4. Nawet jeśli diody RGB okażą sie źle zamontowane nie zmienia to faktu że dioda D1 musi po włączeniu zasilania migać, co sygnalizuje animację kolorów. Zaprogramuj ponownie mikrokontroler i skontroluj poprawność ustawienia fusebitów

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Grzegorz

fuses

Witam
Potrzebuje pomocy mój programator nie współpracuje z niewiadomych mi przyczyn z programem BASCOM AVR działa za to z programem AVR8 Burn-O-Mat ale okno do ustawień fuses jest tam zupełnie inne, z czym niestety nie mogę sobie dać rady. Zablokowałem już jeden procek i nie chcę ryzykować dalej, bo został ostatni.
Bardzo proszę o podpowiedz, co trzeba zaznaczyć w tym programie, aby to poprawnie ustawić.

Portret użytkownika mirley

Re: Fuse Bity

Umieściłem ustawienia fusebitów w programie Burn-O-Mat. Sam obesnie używam tego programu. Aby lepiej zrozumieć so jet ustawione zalecam artykuł http://mirley.firlej.org/fuse_bity_w_mikrokontrolerach_avr.

Ps. Zaznaczone pole w programie Burn-O-Mat to wartość "0" (bit zaprogramowany)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Grzegorz

fuse

Dziękuję za szybką odpowiedz artykuł oczywiście czytałem kilkukrotnie, ale niestety nie jestem elektronikiem i przyznam, że to dla mnie czarna magia. Jak więc widzisz sam sobie nie pomogę, ale i tak doszłem daleko, bo układ zrobiłem i nawet attine zaprogramowałem, ale widzę na tym koniec. W każdym bądź razie dzięki.

Portret użytkownika gosc

kolory

Wykonałem lampke zgodnie z instrukcją lecz podczas animacj ni występóje kolor żółty i zielony .Co może być przyczyną?

Portret użytkownika mirley

Re: Kolor Zielony

Prowdopodobnie jest problem z zieloną diodą. W celu wytestowania połączeń:
1. Wyciąg procesor z podstawki
2. Włącz zasilanie
3. Kawałkiem przewodu zwieraj w pustej podstawce procesora nóżkę 10 (GND) po kolei z wszystkimi nóżkami Portu b (nóżki 12 - 19)
4. Powinny zaświecić się po kolei wszystkie kolory w dwóch diodach a następnie dioda sygnalizacyjna D1
5. Jeśli na jednym pinie świecą dwie struktury led to jest zwarcie
6. Jeżeli któraś struktura nie świeci to jest problem z połączeniem

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc

kolory

pin13-świeci się niebieski 1 diod
pin16-świeci się niebieski 2 diody, inne piny nic się nie dzieje

Portret użytkownika gosc

zasilanie

czy zasiłacz 6V/250mA jest dobry do zasilania układu ?

Portret użytkownika Bartłomiej Kobiałka

Re: zasilanie

Do opisywanego układu spokojnie starczy :)
Jeśli jest to stabilizowany zasilacz - wystarczy go po prostu podpiąć i gites, jednak jeśli ma na wyjściu prąd przemienny, to trzeba dać jeszcze mostek Graetza. Oczywiście obowiązkowo 7805 oraz kondensatory filtrujące zasilacza.

Pozdrawiam!

Portret użytkownika mirley

Re :Kolory-Diody

Jeśli zwierasz wszystko tak jak mówiłem (oczywiście procesor wcześniej wyciągnołeś i podstawka jest pusta). To na każdym z pinów od pb.0 do pb.5 przy zwieraniu do masy musi się swiecić po jednej diodzie (każdy kolor dwukrotnie). Skoro masz tak jak opisujesz to diody napewno nie są sprawne, mają inne wyprowadzenia, lub odwrotną polaryzację. Wylutuj lub wyciąg jedną z nich i za pomocą zasilacza lub baterii przez rezystor sprawdź które kolory świecą na których pinach i gdzie jest wspólne wyprowadzenie. Potem porównaj sposób wlutowania diod z tym prawidłowym który zobaczysz i podłącz diody prawidłowo

Odnośnie zasilania to procesor ATTINY2313 powinien mieć zasilanie 4,5-5,5V a nie 6V (tak mówi producent)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Bartłomiej Kobiałka

Re:

To też pisałem o 7805 :) Przy zasilaniu ok 6V na wyjściu powinno się pojawić coś powyżej 4,5V... Jak nie 5V (choć 6V to chyba za małe napięcie na ten stabilizator) :)